width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.12.

2007. augusztus 12., vasárnap

Zsidó magyarellenessség 1.

Zsidó magyarellenesség bevezető rész : ez még csak a kezdet :)

Magyargyalázó zsidó levelei - verbális vérengzés ellenünk

Nap mint nap megkapjuk, hogy mi vagyunk a szélsőséges antiszemiták. Már azt is megengedik maguknak, hogy nemzeti jelképeinket gyalázzák! Sokan, a mérsékelt jobboldalon azt hiszik, hogy ez csak egy szűk csoport munkája, hogy ez a magyarellenesség csak a baloldalhoz, a kommunistákhoz köthető. A Magyarországon élő zsidók között azonban nincsenek kommunisták, sem jobboldaliak. Ők minket gyűlölnek, mindenestől. Olvassa el az alábbi, régebb keletkezett levelet, melyet Regös Péter a Magyar Zsidók Világszövetségének (miféle hülye név ez is - szerk) elnöke írt, Lipták Bélának, egy New Yorkban élő zsidó értelmiséginek. Utóbbi egyébként nem ellenséges a magyarsággal szemben.

" Nézd Béla! A gyengémre tapintottál, s mivel a hangvétel baráti volt a részedről, hát én sem mehetek el amellett, hogy őszintén bevalljam (I have to plead guilty), hogy nekem eszembe sincs megbékélni azokkal, akik a népem gyilkosai, mészárosai voltak. Ez nem egy pitiáner jogvita két pereskedö fél között néhány krajcárról, amin lehet vitatkozni, aztán később lehiggadva megegyezni peren kivül.Magyarországnak meg kellene újulnia erkölcsileg, szellemileg, kultúrájában, stb, de a magyar nép erre képtelen. Én tudom hogy miért, de kérlek ne kényszeríts arra, hogy ezt most megmagyarázzam. Csak nem azt várod el tőlünk zsidóktól, hogy egyik napról a másikra csak úgy felébredjünk, s megbocsássunk szeretteink elvesztéséért. Ez nem az az eset, amikor valaki véletlenül rálép a lábadra, és bocsánatot kér érte. Életet visszaadni sohasem lehet. Én például 1951-ben születtem, de a génjeimben hordozom a holokausztot.Te meg két félröl beszélsz, akik nem akarnak megbékélni? Csak egy oldalon kérheted ezt számon, a gyilkos magyar nép oldalán. Véreim vére a kezeteken. Nekem ne próbáld eladni a nagy zsidómentő magyarok hosszú sorának hamis történetét, mert az nem hogy nem igaz, de még cinikus is 600 000 mártír teteme felett."Az igazság az, hogy a gazság méreteihez képest alig voltak. Egy szégyen erre egyáltalán hivatkozni is. Én bátran kimondom - mert én nem egy lehorgasztott fejű, gyáva, szar zsidó vagyok, nekem van vér a pucámban - hogy én úgy utálom a magyar népet, hogy azt csak egy költő tudná megfelelően szavakba foglalni. Aztán ezért csak nyugodtan húzzátok le rólam a vizes lepedőt. Nem érdekel.Tehát nem Magyarországot utálom, hiszen a fák, az erdők, a mezők, a virágok, a folyók, a hegyek, s a völgyek nekem cseppet sem ártottak. Én ennek a népnek a kultúráját, karakterét, minden alapot nélkülöző nevetséges magabiztosságát utálom. Azt, hogy annak ellenére, hogy a térképen alig található meg ez a gyüszü méretü ország még nagyitóval is , minden nagyhatalmi vezetőt és nemzetet kioktat, lásd azt a barom Antallt és a még nagyobb állat Orbánt. Nem is fogadták őt Washingtonban, mármint Orbánt, s elárulom: közvetve ehhez nekem is van kissé közöm. Ezért nagyon is büszke vagyok . Majd egyszer elmesélem személyesen, hogy miért is van közöm hozzá.Ezt az istenverte népet azonban nemcsak a holokauszt miatt utálom, hanem azért az erkölcsi fertőért is, ami ebben a kis szar országban uralkodik , mindegy hogy a komcsi vagy a náci oldalon vizsgálódunk. "Engem ez az ország már apámban meglopott" - írta a költő. Hát engem is. Egyenlőre ennyit erről." Tisztelettel, dr. Regös Péter" Ezek után adódik a kérdés: kicsoda Regös Péter? Álljon itt egy nem szokványos életrajz, a magyar élettér egyik legundorítóbb cionistájáról:Regős, a zsidó esztétika csúcsnyelvezetét használta, amikor évekkel ezelőtt a következő üzenet küldte drótpostán a Hazánkért elnevezésű internetes hazafias portálnak:“[...] 2003.01.13 - Most kit jelentesz még fel rajtam kívül, az MZSVSZ-t, a MOSZAD-ot, Izrael Államát, a MAZSIHISZ-t és a Menórát? Én meg feljelentelek a jó k... f.....pó anyádnál, hogy miképpen hozott ilyen végterméket a világra. Nem félünk a farkastól, lotyó. Nincs többé gettó, Auschwitz, Dunapart! Nektek befellegzett, vége! You are out of business! Mi diktáljuk a menűt! S ti eszitek meg! Dr. Regős Péter (New York)"A MZSVSZ szóvivője,Regös Péter egy MOSZAD-ügynök -- akit még New Yorkban is egyesek “szegény elmebeteg”-nek minősítenek -- eddig csendben küldözgette tudósításait az Amerikában élő „bűnös magyar nép” tevékenykedéseiről, és úgy általában a fasisztákról meg az antiszemitákról, amelyekkel a legnagyobb politikailag helyes lapokat gazdagította. Többek között a budapesti KURIR napilap, az ÚJ ÉLET zsidó lap, és a Torontóban megjelenő MENORAH nevű folyóiratok new yorki tudósítója. Ezt a tudósító-szerepet a háború alatt Habsburg Ottó, Hodzsa Milán, Eduard Benes -- és még sokan mások -- töltötték be Roosevelt elnök mellett, [2] később pedig Göndör-Krausz Náthán a bulvárlapjával. De voltak még sokan mások is!Regös nem akárki! Talán provokációs-ügynök? Mindenesetre nagyon is tudatos, cionfasiszta érdekeket képvisel! Tudniillik, mint ’szóvivő’, ahhoz a nemzetközi MZSVSZ-szervezethez tartozik, amely – Tordai Péter, Lancz Tibor, Zoltai Gusztáv, dr. Farkas Ervin, Káldor István társaságában -- a magyar ajkú kisebbség intézményét, a MAZSIHISZ-t is magában foglalja. Az egyik magyar honlapon egy E-mailjében ezt olvastuk tőle:„Én egyébként nagyon magyarellenes vagyok. Nevezhető ez már rasszizmusnak is. Szerintem a magyar az egy alacsonyabbrendű faj. Ígérem, hogy ahol csak tehetem, életem minden területén ártani fogok és akarok Önöknek.”“... egy jelzőnek 5 fokozata van az Önök anyanyelvén: 1. buta, 2. butább, 3. legbutább, 4. legeslegbutább, 5. magyar.""1990 és 2002 között kb. 100 alkalommal utaztam járataikon New York és Budapest között újságíróként a magyar írott sajtó egyetlen New York-i tudósítója voltam egy évtizeden át, a Kuríré.1980 óta élek az USA-ban, akkor beleszámítva a családom, feleségem, anyósom, apósom, anyám, húgom, valamint a két fiam útjait is, kb. 200 alkalommal ültünk az Önök [Malév] járatain. Vannak barátaim és rokonaim is Etelközben - ahogy én Vengriát nevezem, de ha engem magyarnak neveznek az én édes hazámban, az Amerikai Egyesült Államokban, azt azonnal kikérem magamnak. …”Eddig a részlet a honlapon közölt drótposta-üzenetből. Fő az őszinteség! Ugye milyen előnyös, hogy valamikor „az alacsonyabbrendű faj” hazájában lehetőség adódott neki arra, hogy megtanulja a magyar nyelvet? Csak azt nem értjük, hogy a lángoló magyargyűlölete mellett miért visel magyar nevet, és egyáltalán miért használja a magyar nyelvet?Ha valaki ennyire gyűlöli a nemzetet, tisztességesebb dolog lenne egyszerűen odébbállni, nem venni tudomást a gyűlölt népről és országáról. Válasszon magának más nemzettől nevet és nyelvet. Ne utazgasson pereputtyával magyar repülőgépen, hiszen az ‘EL AL’ izraeli légitársaság biztosan úribb módon kezelné, útban Tel Aviv felé. Elvégre, ha a gyomor nem veszi be, akkor nem kényszer a disznótor! Sajnos, az átlag ember nem tudja elképzelni, hogy a tömény gyűlölet miből táplálkozik. Ez indított el arra, hogy újra fellapozzam Marschalkó Lajos: Országhódító c. könyvét, amelyben a nagy író örök időkre megírta az igazságot.- “Ezek a tanok (t. i. a Talmud tanításai) megtámadják a tulajdon szentségét, a személy és vagyon alapelvét. Ezen tanok a nemzsidó honpolgárok vagyona, becsülete, élete ellen intézett merényletekre buzdítanak. Ezen tanok a nemzsidó honpolgárok ellen féktelen türelmetlenséget, fajgyűlöletet, sőt ellenükben egyenesen társadalmi pusztító háborút hirdetnek. E tanok még a polgári jogegyenlőség elvét is nyíltan megtagadják, a zsidókat, mint privilegizált felsőbb lényeket, bennünket nemzsidókat pedig, mint jognélküli állatcsordát tekintenek.”- “A zsidóknak szabad a mi vallási, politikai, erkölcsi elveinket, politikai intézményeinket nemcsak kritizálni, de silány gúnyolódás tárgyává tenni, és ebben senki nem lát türelmetlenséget. Hogy az emancipáció mennyire felelt meg a hozzá fűzött várakozásoknak, azt látjuk ma, amidőn a magunk emancipációjáért kell elkeseredett küzdelmet vívnunk.”- “Mi magyarok tehát ténylegesen meghódított néppé lettünk: nem ugyan fegyverrel, hanem rafinériával meghódítva, a zsidó nép kezében összefutó érdekszálaknak bilincsekké való összeforrasztása útján a sajtó és pénzhatalom által. És mindazon tényezők, amelyeknek kezeiben van letéve a nemzet jóléte, jövője, lerakták a fegyvert a győzelmes ellenség előtt, lerakta a fegyvert a sajtó - egy-két lap kivételével, - lerakta a fegyvert a törvényhozás, a kormány.”

A Heti Magyarország című hetilap 1993. február 26-i számában megjelent Zsidók és magyarok című interjúban mondta a következőt Landeszmann György főrabbi... "Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack."

Részletek dr. Regös Péternek, a New York-i Magyar Zsidók Világszövetsége szóvivőjének Lipták Bélához, az amerikai magyar lobbi egyik vezéralakjához, illetve Lovas István újságíróhoz írt leveléből.„Én bátran kimondom - mert én nem egy lehorgasztott fejű, gyáva, szar zsidó vagyok, nekem van vér a pucámban - hogy én úgy utálom a magyar népet, hogy azt csak egy költő tudná megfelelően szavakba foglalni. (…) Ezt az istenverte népet azonban nemcsak a holokauszt miatt utálom, hanem azért az erkölcsi fertőért is, ami ebben a kis szar országban uralkodik.”„Egyébként nem csodálom, hogy be van szarva a Tasnádi úrtól, hiszen még álmában is az jöhet elő Önnek, hogy a zsidók hamarosan végeznek magával. Hát mitagadás nem szeretnék most az Ön bőrében lenni! Igazuk is van, az ilyen patkány férget, mint amilyen Ön, el is kellene tüntetni a föld színéről. (...) Ráadásul volt pofája Nancy Goodmanhoz fordulni segítségért? Hát Ő is zsidó, meg Ön az amerikai stílust sem túlzottan kedveli, értékeli. Felejtse el az amerikai állampolgárságát egyszer és mindenkorra! Ha mégegyszer ki meri ejteni ezt azon a mocskos, trágyaszagú, magyar száján, én mint a Magyar Zsidók Világszövetségének szóvivője elintézem, hogy megfosszák ettől az állampolgárságától! S ha képtelen ezt elhinni nekem, én bebizonyítom, hogy téved. Meg vannak a megfelelő eszközeink és a kapcsolataink is. Mivel sok mindent elfelejtett bevallani, amikor folyamodott érte, ezért nem lenne nehéz dolgom, hogy keresztül vigyem. Tehát coki, kedves Pacis Pista! Értve vagyok? Aztán majd akkor vegye legközelebb a Tasnádi úr nevét a szájára, különösen a feleségével összefüggésben, amikor a maga asszonykáját teszi majd boldoggá ellenállhatatlan sebességgel egy másik Stein, a Bronstein, az Einstein, vagy a Rubinstein!”