width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2014.02.02.

2014. február 2., vasárnap

A köztársaság semmire sem garancia, sőt maga a teljes bizonytalanság, hiszen bármilyen népellenes erő hatalomra kerülhet, szervezés és propaganda kérdése, ahhoz meg főleg pénz kell. Ezért hajlamos bankáruralomnak látszani, még a jogrendünk is, mint a kúria, ami a devizahitel csalást erkölcsösnek merte nevezni, van az a pénz amiért az igazság is eladó - a köztársaság ennyit is ér.

Köztársaság = idegen uralom, nyomor, a magyar érdekek lábbal tiprása

A köztársaság semmire sem garancia, sőt maga a teljes bizonytalanság, hiszen bármilyen népellenes erő hatalomra kerülhet, szervezés és propaganda kérdése, ahhoz meg főleg pénz kell. Ezért hajlamos bankáruralomnak látszani, még a jogrendünk is, mint a kúria, ami a devizahitel csalást erkölcsösnek merte nevezni, van az a pénz amiért az igazság is eladó - a köztársaság ennyit is ér. Efféle gazemberek még a balliberálisok, ők szoktak a köztársaság leglelkesebb szószólói lenni. És a nép érdekeivel szemben gazdagodó lobbisták, akik tudják hogy ebben a rossz rendszerben átvihetik az akaratukat, az államforma természeténél fogva liberális, az erősek szabadsága kizsákmányolni a kevésbé tehetőseket. Egy köztársaságban mindig lesz korrupt politikus, vagy köztisztviselő. A hatalmas vagyoni különbségek. Idegen tőketulajdonosú magán monopóliumok, ami rosszabb mint az állami, a működésének összköltségein felül is még kivesz nyereséget tőlünk, az valakiké lesz = itt, nálunk nem javítja vele a szolgáltatás minőségét.. E-on, hóvihar, 1 hét áramszünet, pl.

"A leghosszabb életet a harmadik köztársaság élte meg: kimondani is borzasztó, de ebben az esztendőben immár negyedszázada létezik. Az okozott kár felmérhetetlen: mint az első két köztársaság esetében, úgy most is a magyarellenes erők demokratikusnak álcázott diktatúrája tartja uralma alatt a magyarságot. A három köztársaság mindegyike érdektelenséget mutatott a területi revízió iránt, és idegenek kezére játszotta, illetve ebek harmincadjára juttatta nemzetünk létfontosságú javait."

http://kuruc.info/r/7/123439/

A Szentkorona egyesíti az egész magyar politikai nemzetet. A "politikai nemzet" fogalmát Deák mondta ki, és ez a fogalom mutatja a Szentkorona-tan folyamatosan bővülő tartalmát. A "politikai nemzet" fogalma tartalmazza azt a kiterjesztést, ahogy a társadalmi viszonyoknak megfelelően a társadalom különböző részei rendelkeznek a Szentkorona-tagsággal. A Szent Koronának tagja a politikai magyar nemzet valamennyi egyéne (beleértve a nemzetiségeket azaz hungarusokat), a Szent Korona területe, azaz az ország földje valamint az uralkodó.

Magyarországon minden hatalom forrása a Szent Korona. Ezért a fentiek szerint a hatalmat a tagok közösen, azaz az uralkodó és a nemzet együtt gyakorolják. A hatalomnak ez az együttes gyakorlása tükröződik az Aranybulla ellenállási záradékában, és ez indokolta, hogy pl. a majdnem abszolút hatalommal rendelkező Mátyás király is mindig szentesíttette az országgyűléssel, vagy az országgyűléssel mondatta ki a saját akaratát.

A Szent Koronában nem a királynak van országa, népe, hanem a Nemzetnek, az országnak van királya. A magyar király hatalma nem "isteni eredetű", nem korlátlan uralkodó, hanem a nemzet választotta. Magyarországon az uralkodó házon belüli trónutódlás a nemzet akaratából valósult meg, az új királyt az országgyűlés választotta. (Az természetes, hogy a hatalom közelében levők akkor is "befolyásolták" a nemzet akaratát, mint most a pártok a választási meg azon kívüli kampányaikban. Szerintem részben ennek volt köszönhető a sok hatalmi harc az Árpád-házi királyok korában.)

A föld mindig a Szent Koronáé volt, a használója a Szent Korona jóvoltából birtokolta, vér szerinti örökös hiányában a föld birtokjoga visszaszállt a Szent Koronára. Ezt a XIX. század folyamán lazították. Erre a lazításra gazdasági okokból volt szükség.. A sokszor kirabolt országban a gazdálkodók többsége nem rendelkezett forrásokkal a gazdálkodáshoz. Nem elsősorban a rossz gazdálkodás miatt, hanem egyszerűen azért mert az elmúlt évszázadokban minden potenciális megtakarítását folyamatosan elrabolták tőle. Török hódítás, Habsburg visszahódítás, Rákóczi szabadságharca, Napoleoni háborúk, szabadságharc. (Földbirtokos, nem földtulajdonos).