width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.09.12.

2008. szeptember 12., péntek

Tudomány és hit

Tudomány és hit

A előző bejegyzés, amely ehhez a bejegyzéshez kapcsolódódik

Az ősrobbanás-elméletet, vagy az őslevesből keletkező élet hipotézisét hiba lenne érvként elfogadni az Istenhit ellen, hiszen mindkét tudományos hipotézis bizonyíthatatlan, és ellenőrizhetetlen feltételezéskre épül.

Az átlagember valóban csak két alapvető dolgot tehet: vagy elHISZI, amit a magánál okosabbnak, tanultabbnak stb. tartott tudósok éppen állítanak, vagy nem. Egymagad nem halmozhatsz fel akkora ismeretanyagot, hogy állást tudjál foglalni minden teória bizonyításával kapcsolatban, de erre nincs is szükséged, erre valók ugyanis a tudományos konferenciák, ahol az új kutatási eredményeket, tételeket, és azok bizonyítását szakértő közönségnek publikálják, akik statisztikai, logikai és matematikai módszerek alapján vizsgálják, aztán vagy elfogadják, vagy sarlatánnak bélyegzik és elzavarják az előadót.

Ma mi a különbség? Úgy látom, a "kiátkozás" még elég jól működik - egyszerűen lehülyézik a vallásos embert a neoprimitívek.

A hitet a tudományos kutatások általi "ismeretanyag bővülése" nem cáfolhatja meg, az csak újabb tudományos ismeretekhez vezet. A bizonyítás ugyanis sosem mutathat messzebb, mint az aktuális ismeretanyag, melyből építkezik. A jövő meg fogja cáfolni a mai ismeretanyag alapján bizonyítottnak vélt elméleteket!

Részletek John Myrdhin Reynolds-val készített interjúból (nyugati származású buddhista):

http://www.mahayana.hu/myrdhin.html

"...Ha most nyugat társadalmát vesszük szemügyre, azt találjuk, hogy két pillére van a nyugati civilizációnak: egyik a kereszténység katolikus, protestáns és orthodox formájában, a másik pedig a 17. századtól felívelő modern tudomány és dogmatikus filozófia révén kialakuló szcientizmus, ami egyáltalán nem azonos a tudománnyal."

"... a földbirtokos arisztokrácia lassan kiábrándult a társadalom vallási alapjának minőségéből és a racionális gondolkodást és a tudományt tette meg a nyugati civilizáció új alapjául. Mindez a 17. században kezdődött, és a 18. századra racionalizmussá, materializmussá és a természet mechanikus szemléletévé dagadt. Mivel ez az új tudomány sikeres technológiákat hozott létre és csodálatos gépeket, amelyek aztán uralják a természetet, jólétet és virágzást eredményeznek, ezzel sokkal többet nyomtak a latban a vallás pozícióinak aláásásában, mint egy filozófiai ellenérv. Ez a folyamat táplálta a szcientizmust.

" A tudomány gyakorlata önmagában azt jelenti, hogy megfigyeléseink alapján hipotéziseket állítunk fel és kísérleteket végzünk a laboratóriumokban, aztán építünk erre az ismeretre. A szcientizmus viszont veszi ezen információ egy részét, azután ezt filozófiai dogmává alakítja, mint például: minden, ami létezik, anyag, az anyagon kívül semmi sem létezik, a szellem, tudat, lélek csupán illúziók, az emberi lény pusztán egy gép, mint ahogy a természet is az, és ugyanúgy, mint a többi gép ez is fokozatosan lepusztul."

"...A tudomány régi modellje, ami Isaac Newton mechanisztikus univerzumából nőtt ki fokozatosan szétesett a 2O. században Einstein relativitás elmélete és a kvantumfizika révén. Mostanra bizonytalanná vált, mi is valójában az anyag. Ha azt találod mondani, hogy csak az anyag létezik, nem lehet tudni, miről is beszélsz, hiszen a modern fizika képtelen rábukkanni a végső részecskére. Most már a kvarkoknál és az atom alatti részecskéknél tartunk, valamint a szuperhúroknál. Ezek a szuperhúrok egydimenziós rezgések a térben és végtére is megérkezünk az üres térhez, amiről a buddhisták beszélnek."

"...Habár a vallás a modern időkben nehezen tud bizalmat kelteni a világ teremtésének történetével és a mennyekben uralkodó Atyaistennel, lehet, hogy mégis sikerül a hagyományos vallásnak értelmet adni az emberi létezésnek, létezésünknek a Föld bolygón. Ez az, amit a tudomány nem tud megtenni. Nem lehet elég azt mondani az embernek, hogy húsból készült gép vagy, az agyad szintén húsból való számítógép és hogy mindannyian majmok voltunk millió évekkel ezelőtt. Az életnek ennél mélyebb jelentősége van. "

Az univerzumot egy örökkévaló lény teremtette. Kizárásos alapon tehát a (világ) eredetére egy mindenható Isten létezése a leglogikusabb magyarázat.

Az egyszerű vagy hétköznapi ész ugyanazt a következtetést vonja le. Bizonyított, hogy ami körülvesz minket, az egy intelligens tervezésre utal. Ha valaki megnéz egy madár fészket, akkor következtetni tud arra, hogy azt egy madár készítette. Ha valaki rápillant egy computerre, akkor el kell fogadnia, hogy a gépet egy intelligens számítógép tervező készítette.

Tény, hogy a teremtettség Teremtőt követel.

Számos tudományos bizonyíték mutatja be Isten létezését. Még a nem keresztény Stephen Hawking is elismeri: "...a világegyetem és a természet törvényei úgy tűnnek, hogy sajátságosan ránk vannak tervezve. Körülbelül 40 féle olyan fizikai tulajdonság van, melyekből ha akár egynek is az értéke egy kicsit is eltérne, az élet, ahogy most ismerjük, nem létezne! Vagy az atomok nem lennének stabilak, vagy nem lennének képesek egymáshoz kapcsolódni vagy a csillagok nem alakulnának ki a nehezebb elemekből, vagy a világegyetem az élet megjelenése előtt már összeomlott volna és így tovább... (Austin American-Statesman, October 19, 1997.) Elfogadjuk, hogy a fizikai törvények egy korlátlan hatalmú és racionális Istentől származnak. Forrás: www.gospelcom.net

A termeszettudomány sok mindenre megtalálta az általa elfogadhatónak tartott magyarázatot, törvényeket állapított meg, szabályrendszereket állitott fel, korábban értelmezhetetlen jelenségeknek értelmet adott. Ez tény.

Erre az én feleletem az, hogy igen, ez így van, mert Isten ilyennek teremtette a világot. Ilyennek, amihez ezek a törvények is hozzátartoznak. Csupán az a tény, hogy megértettük ezen törvények egy részét, még nem jelenti azt, hogy ezeket nem egy felsőbb hatalom és rendező elv hozta létre. Miért gondolják a materialisták, hogy az Isten által teremtett világ nem működhet ezen törvények szerint, pusztán azért, mert ezeket a törvényeket korábban nem ismertük fel?

http://reakcio.wordpress.com/2008/09/12/morfogenetikus-mezo-2/

http://reakcio.wordpress.com/2008/09/13/tudomany-es-hit/