width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.12.03.

2007. december 3., hétfő

Holohazugok

Olvasói helyesbítések egy holokauszt-népszerűsítő oldal bejegyzéseihez

Válasz a Holokauszt Magyarországon című honlapnak.

Sok mindenki sokat mondott már a holokauszttal kapcsolatban, de ez az oldal még is kiverte nálam a biztosítékot. Ha már azzal kezdi a lapot, hogy digitális tananyag diákoknak és tanároknak akkor már legyen egy picit történelem hű. Természetesen nem kívánok történelemoktatást adni az „okitoknak”, de adok egy -két kiegészítési javaslatot.

Churchill, Winston Spencer: „ Brit miniszterelnök (1940-1945 és 1951-1955). Parlamenti képviselő, konzervatív, liberális, majd ismét konzervatív oldalon. 1916-ban az Admiralitás első lordja. 1908 és 1929 között több miniszteri posztot is betölt, 1939 szeptemberétől ismét haditengerészeti miniszter. 1940 májusától miniszterelnök és hadügyminiszter. 1945-ös bukása után visszatért, 1951 és 1955 között megint kormányfő.”

Azt sajnos elfelejtették leírni, hogy egy deviáns alkoholistáról beszélnek, aki képes volt arra, hogy egy német várost amelyben nem volt semmifajta katonai célpont teljes egészében szétbombáztassa. A bombázásnak „köszönhetően” kb.: 350.000(!) ember veszítette az életét. Miután a bombázás befejeződött ez az idegbeteg ember képes volt arra, hogy visszaküldje a csapatait és a felmentő sereget is lebombáztassa.

Frank, Anne: „Holokauszt-áldozat. Németországban született, majd családjával a zsidóüldözés miatt Hollandiába települt. 1942 és 1944 nyara között a Frank-család egy amszterdami búvóhelyen rejtőzött. Miután feljelentették őket, Anne Frank Bergen-Belsenbe került és itt halt meg. Bujkálás alatt írt naplója a holokauszt egyik legismertebb dokumentuma.”

Sajnos itt is elfelejtettek emlékeztetni egy tényre. Azt ugyanis írják hogy a naplója milyen híres, csak elfelejtik említeni miszerint az eredeti naplóban több kézirat is található ill. golyóstollal is írtak bele ami szinte lehetetlen lett volna a 40-es években egy táborban szenvedő kislánynak.

Herzl Tivadar (Theodor Herzl): „Magyar születésű zsidó újságíró, politikus. A cionista gondolat és mozgalom megalkotója, elindítója.”

Az ő személyéhez fűződik az első zsidó világkongresszus összehívása melyen állítólag elhangzott beszédeket ma Cion bölcsnek jegyzőkönyvei című műben olvashatjuk. Ő maga a nemzeti szocializmus egyik úttörője akár milyen hihetetlen Viktor Arlosoroff együtt. Céljaik a következők voltak

1., Az "árja" faj mintájára a júdeaizmust fajjá alakítani

2., A többi fajtól való teljes elkülönítés

3., Palesztinába való emigráció

Tehát mint Hitler nem lehet azért hibáztatni, hogy a zsidókat külön karta választani a németektől hiszen ezt már a zsidók is akarták. Herzl-t is ki lehetett volna végezni a háború után ha élt volna hiszen ő használta elsőként a "zsidókérdés végleges megoldása" kifejezést (Endgülltige Lösumg der Jugenfrage, Der Kongress 1897 jún. 4.-i szám). Valószínűleg ő is a zsidók „teljes kiirtására” célozhatott.

Hitler, Adolf: „Náci politikus, a Harmadik Birodalom és a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) kialakítója és vezére (Führer). 1933-tól német kancellár, 1934-től vezér és kancellár. Felfegyverezte Németországot, felszámolta az első világháborút lezáró békerendszert, 1939. szeptember 1-én, Lengyelország lerohanásával kirobbantotta a második világháborút. 1941-ben kiadta a zsidók fizikai megsemmisítésére vonatkozó (szóbeli) parancsot. A német háborús vereség küszöbén, 1945. április 30-án Berlinben öngyilkosságot követett el.

Ebben az esetben több dolgot is elfelejtenek említeni. Többek között azt is, hogy azért volt kénytelen felrúgni a megállapodást, mert már nem bírták fizetni a kártérítéseket, mert olyan magasak voltak. Már a békekötésnél is lehetett tudni, hogy ezt lehetetlen lesz fizetni egy idő után. Éppen ezért a II. vh. már csak a kirobbanásnak az ideje volt kérdéses. Ő robbantotta volna ki a második világháborút? Ez nem más, mint aljas hazugság! Jól hangzik, hogy egyesek elítéljék, de nem több ennél. Ha a világtörténelem során két szomszédos ország háborúját világháborúnak neveznénk akkor nem a II.vh. tört volna ki 39-ben. Akkor vált világháborúvá amikor a többi ország egy alkoholista vezetésével beszállt ebbe a területi háborúba. Azt is elfelejtik említeni, hogy a Hitler a zsidókat először Palesztinába akarták küldeni, amit az angolok nem engedtek, utána padig Madagaszkárra. A háború alatt is folytak kisebb nagyobb kitelepítések a Führer tudtával. Bizonyíték egyébként nincs sem arra hogy adott sem arra hogy nem adott szóbeli parancsot a kivégzésére. Mindössze ha jól emlékszem egy ember állította ezt. Ezt komoly ember nem veheti figyelembe, hiszen az angolok mindenre képesek voltak a vallomásért.

Höss, Rudolf: „Az Auschwitz-komplexum alapító parancsnoka (1940. május- 1943. november). Ezután magasabb posztra helyezték, a Koncentrációs Táborok Felügyelőjének lett a helyettese. Eichmann kérésére visszatért Auschwitzba, és 1944 nyarán és nyarán ő irányította a magyar zsidók megsemmisítését (Höss-akció). 1944 őszén a Magyarországról érkező halálmenetek résztvevőinek ausztriai munkabevetését felügyelte. A háború után bujkált, de elfogták, és kiadták a lengyel hatóságoknak. Meglepően őszintén tanúskodott a nürnbergi perben, az igazságot többnyire saját ügyében is elmondta. A lengyel börtönben megírta emlékiratait. Halálra ítélték és az auschwitzi I. krematórium előtt, korábbi házával szemben felakasztották.”

Itt lehetne akkor megemlíteni, hogy mire is voltak képesek az angolok a vallomásért. Azt hogy önként mondta volna el mit is tett az szintén csak hazugság. Ahogy lehet látni nem sokat kell várni ettől a honlaptól! Maga a tanúvallomások milyenségébe nem akarok belemenni pedig az is elég érdekes. Legyen csak elég annyi, hogy Rupert Butler könyvében amely 83-ban jelent meg A halál légiói címmel. Ebben a műben leírja Höss tanúvallomásának körülményeit. Láss csodát a kínzó egy zsidó származású biztosan nem úri ember. Így bosszút tudott állni Hössön és még a talmudi vágyait is kielégítette.

Kun Béla: „Zsidó származású kommunista politikus, a Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa, tényleges irányítója. A kommunista diktatúra bukása után a Szovjetunióba emigrált, ahol a sztálini tisztogatások során kivégezték.”

Elfelejtették említeni, hogy ez az ember és a társai 133 nap alatt több száz embert végzett ki Magyarországon. Többek között először ők lövettek embereket a Dunában csak azért mert magyar, jobboldali vagy csak azért mert keresztény volt. Az ártatlan embereknek azóta sem állítottak emléket a Duna parton.

Rákosi Mátyás: „Zsidó származású magyar kommunista politikus. Vezető szerepet játszott a Tanácsköztársaságban. A második világháború után a Szovjetunióból hazatérve az 1948-tól kibontakozó kommunista diktatúra első embere. 1956-os bukása után a Szovjetunióba került, itt is halt meg.”

1956 nov. 1.-én amikor a titkos iratokba bepillantást nyertünk kiderült, hogy ez az ember és az elvtársai a II. vh. megtorlást 15.000 ember kivégzésével intézte el. Gyakorlatilag a teljes jobboldali értelmiséget kivégeztette. A többi többé kevésbé ismert.

Szálasi Ferenc: „Katonatiszt, szélsőjobboldali, nyilas politikus, "nemzetvezető" (1944-1945). A Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom megalakítója és vezetője. Jobb szélről támadta a Horthy-rendszert, ezért 1937-ben, majd 1938 és 1940 között bebörtönözték. 1944 októberében a németek hatalomra segítették. A nyilasok a végsőkig kitartottak a nácik mellett, uralmuk idején sok ezer zsidó halt meg. Szálasit a háború után halálra ítélték és kivégezték.”

Itt is sok mindent fel lehetne sorolni, de mint Sztálinhoz hasonlóan csak egy rövid írást teszek. Egy kormány és egy nemzet volt egész Európában, aki nem írta alá a zsidók kitelepítésére szóló rendeletet az pedig a Szálasi kormány volt név szerint Hubay Kálmán. Mi magyarok voltunk az egyetlenek akik nem engedélyeztük a zsidó deportációt. És egyébként is a legrosszabb esetben munkatáborba kerültek volna.

Sztálin, Joszif Visszarionovics: Kommunista politikus, a Szovjetunió diktátora. 1898-tól párttag, az 1917-es bolsevik forradalom után vezető párt és állami posztokat töltött be. 1922-től a kommunista párt Központi Bizottságának főtitkára, az 1930-as évekre diktátori hatalommal rendelkezett. A második világháború alatt és után vezetésével a Szovjetunió bekebelezte a Baltikumot és kiterjesztette uralmát Kelet- és Közép Európára. 1953-as haláláig ártatlanok millióit végeztette ki, vagy zárta a Gulag táboraiba.

Ide csak annyit hogy az a pár millió valójában kb. 40-45 millió volt, a 40.000 gulágon raboskodok pedig ennél is többen lehettek. A kommunizmus, mint eszme kb. 130 milliós áldozatot követelt.

Azt hiszem ennyivel bőven bebizonyítottam, hogy ha véletlenül történelmet akarjuk megismerni akkor ne a holokausztmagyarorszagon.hu oldalt válaszuk mert tömény hazugságokkal van tele. Ez az oldal olyan távol áll az igaz történelemtől, mint zsidó gyerek a füstölt kolbásztól.

sargahaz.freeblog.hu