width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.12.29.

2007. december 29., szombat

NR mindenféle

NR azaz nemzeti radikális mindenféle dolgok :-)

De legalább a jószándék megvan bennük, amivel ki van kövezve a pokolba vezető út. XD

Elég gyakran elmondják ugyanazt jól megfogalmazva és tömören, ez jó mert pontosan így lehet sok emberhez eljuttatni azt a bizonyos szikrát, amitől majd aztán maga kezdi keresni az igazságot.

A kormányt pedig ne hasonlítsák a fasisztákhoz. Jó, tudom a nemzeti radikális oldalon van megfelelési kényszer a zsidók, és a média felé...de ez akkor sem helyes.

Államosítani? Te azt elhiszed, hogy pár tízezer ember képes erre?
De még ha az egész ország mellé állna, mi történne?
Visszaállamosítod az energiaszektort. Ok. Csak a határon kívül eső csapokat nem mi ellenőrizzük. Tehát , miután mi nem vagyunk egy nagy ország, a multiglobalista tőke, hozzáviszonyított bevétel kiesése, kuki. Energia nélkül, se termelni, se szállítani, de még egymásközt neten beszélgetni sem lehet.


Vannak gázmezőink, van uránunk amit idegen "befektetők"-nek játszottak át bagóért. Feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva simán el lehet kobozni, amúgy is, nehogy már a rablónak álljon feljebb!!!

Másik téma. Ha én igen, más miért nem? Azaz ha az egyik NR csoport egész mást képvisel mint a másik, abból nehézkesen azaz sehogy sem lesz együttműködés, legfeljebb egymás mellett működés.

Megoldás : egységes ideológia. Az a baj hogy nem ismerik a Hungarizmust, nem olvasnak utána, úgy gondolják az már idejétmúlt (???)

A megoldás nemzeti és szocialista. Nem soviniszta, nem kripto-jobboldali, és kripto-konzervatív. Mivel rendpárti, nem szélsőséges!

Én olvastam néhány NR fórumot ma és igen elszomorító hogy alapvető nemzeti sorskérdésekben sincs egyetértés... Jóakarat van, sajnos néha naivitással együtt. Egységes ideológia nélkül nem lehet sikeres politikai mozgalmat teremteni!

Ha a szándék (és a tettek) egységesek, akkor lehetséges előre lépni. Akik a tv székház ostromakor ott voltak, semmilyen összefogásról sem állapodtak meg, és nem kérdezték, ki kivel ért egyet. Egy adott helyzetre, különféle emberek, lakhely és foglalkozás és anyagi helyzetre való tekintet nélkül, de azonos módon reagáltak, és tettek. Ennyi már elég lenne. Persze alapvetően produktívabb értelmesebb célokat is lehet találni mint egy épület ostroma... mondjuk ha tudják a következő lépést is ha netán sikerül az első, azsem árt. :D

Profi szinten hogy működött ez? Megvoltak a tanult, és népükhöz hűséges intelligens emberek, az "agytröszt" -- manapság éppen erről a hűségről akarják lenevelni a felsőfokú iskolában az embert, különféle 68-as kozmopolita, és ezzel együtt "racionálisan" egy félrevezető közgazdasági elméletet kizárólagos alternatívaként tanítanak -- megvolt a nép érdekeit szem előtt tartó hatalom, mit is mondott Hitler az olimpia megnyitóján : "ti magatok vagytok a német állam" és úgy is volt!

A néplélekben meglevő közös vonásokat - azaz a közös tudatban meglevő és már meglevő dolgokat - mint az emberek cselekedeteinek mozgatórugóit, (kimennek-e tüntetni, vagy csatlakoznak-e majd a kezdődő forradalomhoz, ami nem is lesz ha nem csatlakoznak hozzá elegen....) alapvető figyelembevenni, hogy nehogy Y terv szintű dolgora legyünk csak képesek.

A nemzeti szocialista időkben a közösségi érzést erősítették, éspedig éppen azért, hogy maga a nép biztosíthassa a hatalom visszaellenőrzését ezáltal! Mert az a hatalom nem volt ellenséges a saját népével szemben. A mostani rossz trendeket, mint mondjuk a népességfogyás, néhány egyszerű és radikális rendelettel megoldhatnák, olyan eszközökkel amikre "demokrata" politikai erőknek nincs lehetőségük mert pontosan ugyanaz a nemzetállamokkal szemben ellenséges háttérhatalom tartja fenn őket, mint ami a fehér népszaporulat csökkenését előidézte !!!

""A XXI. százaban készítsük fel gyermekeinket a háborúra. Neveljünk az ifjúságban egy új arisztokráciát, még ha az - fogalmi jellegénél fogva - kisebbségi lesz is. Most nem annyira csak a morált, mint inkább a hipermorált kell gyakorolni, nehéz idők nietzschei etikáját: amikor az ember a népét - vagyis saját gyermekeit, a legfontosabbat - védi, akkor Agamemnon és Leonidasz szabályait követi [...] A kard törvénye jut érvényre!" - Guillaume Faye"