width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2015.03.20.

2015. március 20., péntek

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com

 

 

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com
SF

A neolib ortodoxia tehetetlen, államadósságot visszafizetni meg lehetetlen. http://www.flagmagazin.hu...
3/19/2015 12:12:35 PM

A neolib ortodoxia tehetetlen, államadósságot visszafizetni meg lehetetlen.

http://www.flagmagazin.hu/gazdasag/bogar_laszlo_egyensuly_es_novekedes

Bogár László: Egyensúly és növekedés

A közelmúltban látott napvilágot Matolcsy György Egyensúly és növekedés című könyve, amely az évtized egyik alapművének ígérkezik.

A szerző abból indul ki, hogy szinte az egész huszadik századi magyar gazdaságtörténetet végigkíséri az a súlyos és a legutóbbi időkig feloldhatatlannak látszó dilemma, amelynek lényege, hogy ha nekilódul a gazdasági növekedés, akkor ez rövid időn belül súlyos eladósodáshoz, illetve ennek nyomán szinte minden egyensúlymutató romlásához, az elemi rend felbomlásához, kezelhetetlen aránytalanságokhoz vezet. Vagyis romlik a külkereskedelmi és a fizetési mérleg, és többnyire az államháztartás deficitje is jelentősen növekszik, ráadásul egy idő után ezek egymást is tovább rontják egyfajta öngerjesztő örvénylésben. Ha viszont ezt követően elkezdődik az egyensúly kényszerű helyreállítása, akkor ennek egészen bizonyosan a növekedés megtorpanása, sőt adott esetben egyenesen gazdasági visszaesés a következménye.

Ez a „hosszú huszadik század" ebben az értelemben egészen 2010-ig tartott, de azóta az első olyan kísérlet kezdődött el, amely egyre biztatóbban ígéri ennek az „ősi" ellentmondásnak a feloldását. Matolcsy könyvének legfőbb érdeme az, hogy olyan imponáló, elképesztően gazdag és látványos grafikonokkal szemléltetett adattömeget vonultat fel, amivel szemben az uralkodó gazdaságfilozófia tehetetlen, hiszen minden állítását tucatnyi adatsorra épülő grafikus ábrával támasztja alá. Következtetéseit pedig visszafogottan, a szikár tényekre építve a „mainstream" gazdaságelmélet számára is korrekt, mondhatni „economically correct" módon foglalja össze. Itt, a Magyar Hírlap hasábjain azonban nyugodtan „kifecseghetjük" azt a lényeget, amit Matolcsy könyve emelkedett, hűvös eleganciával inkább csak sugall, egyébként nagyon helyesen. Szóval, ha a hatszáz oldalas könyv mondandójának lényegét néhány mondatban foglaljuk össze, az nagyjából a következő módon hangzik.

A növekedés és az egyensúly hamis metafogalmai valójában a globális hatalmi függés nyomán a lokalitásokra (jelen esetben a Magyarországra) rátelepített kifosztószivattyúk működésének két fázisát írják le. Amikor a növekedés nekilódul, akkor – lévén az ország „tőkeszegény" – ez csak külső forrásból valósulhat meg. Lehet ez külföldi pénztőke, tehát devizahitel, vagy lehet konkrét „működő" tőke formában behozott többleterőforrás. Igen ám, csakhogy mindkét esetben, lévén, hogy ezek a tőkebevonási formák a globális hatalomgazdaság elemei, a bekapcsolásuk feltételeit ez a hatalmi rendszer diktálja számunkra.

Ezek a feltételek azonban minden esetben kizárólag a globális birodalmi érdekeket szolgálták. Vagyis olyan feltételekkel kényszerültünk hitelt felvenni, hogy az ezért fizetendő kamat egészen biztosan tartósan magasabb legyen, mint a hitelből megvalósuló befektetéseink minket gyarapító hozama. (Ezért beszél a népi humor arról, hogy ez „hozam" helyett inkább „viszem".) Másrészt olyan feltételekkel vontuk be a külföldi tőkét, hogy az általa itt fizetett adónál és bérnél többe került nekünk az általuk használt értékmezők újratermelése (előzetes „konszolidáció", „feltőkésítés", jelentős állami juttatások, támogatások, adókedvezmények, garantált profit, képzett, de igen olcsó munkaerő, olcsón használható infrastruktúra és egyebek). Ezért mondja a népi humor, hogy ez befektetés helyett „kifektetés".

Ilyen előzmények után nem túl meglepő, hogy a hatalmas „programozott" veszteségek miatt a tőkebevonás hatására nem gyarapodott, hanem szegényedett az ország. (Talán az egyetlen, amit hiányolunk Matolcsy könyvéből, hogy noha végig erről beszél, de explicit formában nem mondja ki, hogy az elmúlt harminc-negyven év legsúlyosabb eleme a mindezek nyomán végbemenő, több százmilliárd dollárra tehető nemzeti vagyonvesztés volt.

Szívesen látnánk a könyvnek egy ilyen irányba nyitó, „bővített" kiadását, amelyben a mostanihoz hasonló, látványos grafikonokon szemléltetné ezt a kifosztási folyamatot.) Az eleve tőkeszegény ország tehát a tőkebevonás ellenére (pontosabban éppen azért!) egyre tőkeszegényebb lett, egyensúlya tovább romlott, és jöhetett a rendszeresen megszorításokra épülő „egyensúlyteremtés". Vegyük észre, hogy mindez a globális kifosztószivattyú kettős munkamenetét írja le. Először „betölti" az erőforrásokat Magyarországra, ezt hívják „növekedésnek", majd a „beprogramozott" veszteségek egyensúlyromlása nyomán a megszorításokkal az általa rendelkezésünkre bocsátott erőforrásoknál sokkal nagyobb összeget szív ki, és aztán kezdődik minden elölről: újra betölt, újra szív. Orbán Viktor és Matolcsy György történelmi érdeme, hogy volt tudásuk ezt felismerni, majd volt bátorságuk ez ellen tenni. Ráadásul Matolcsy először nemzetgazdasági miniszterként, majd jegybankelnökként azt az iszonyatos össztüzet is közvetlenül magára vállalta, amit ennek a végzetes mechanizmusnak a megbontása miatt rázúdítottak.

Bebizonyította, hogy sem a külföldi hitelekért fizetendő irreálisan magas kamat, sem az itt tevékenykedő külföldi tőke garantáltan magas profitja nem egyetemes törvényszerűség, sőt. És aki mer, az nyer. Teljesen érthető a globális hatalmi rendszer emiatti dühe, de lassan az is kiderül, hogy a változó világrendben Magyarország már nincs egyedül. Így aztán Matolcsy Györgynek nemcsak a kitűnő könyvéhez, hanem a könyvben is visszatükröződő, remélhetőleg tartós, mások számára is példaértékű „trendforduló" megtervezéséhez és kivitelezéséhez is gratulálhatunk.

Bogár László – magyarhirlap.hu

 

A fidesz, pláne a ballib felől nincs válasz csak mellébeszélés. De hát mi várható az atlanti - cion ...
3/19/2015 7:01:38 AM

A fidesz, pláne a ballib felől nincs válasz csak mellébeszélés. De hát mi várható az atlanti - cion vonal ócska szolgáitól, bezzeg ha usrael parancsolná rögtön ugranának. De a kárpátaljai magyarokkal + ruszinokkal nem törődnek!

Segítségnyújtás a kárpátaljaiaknak: Politikai menedékjogot a kárpátaljai magyaroknak!

http://l88.freedom.hu/node/481

[Lelkiismeret '88 egyesület hivatalos közleménye, 2015. március 15. nemzeti ünnepünkön]

Megdöbbenve értesült a Lelkiismeret '88 csoport, hogy sok - a kárpátaljai munkácsi hadosztályban ukránok által besorozott - magyar katona lelte halálát a debalcevei katlanban.

Bár a magyaroknak semmi köze sincs ehhez az idegen belviszályhoz, és a donyecki felkelők sem akartak harcolni a magyarok ellen, mégis, újabb súlyos árat kell fizetnünk az ukrán sovinizmus miatt! (Emlékeztetőleg: Ukrajnának soha semmi köze se volt Kárpátaljához, s a hazát veszni hagyó 1990-es országvezetésünk, a Szovjetunió felbomlásakor lemondott az elcsatolt kárpátaljai területünkről!)

Nem hagyhatjuk, hogy egy igazságtalan háborúban, amihez semmi közünk sincs, magyarok halljanak meg.
1848. március 15. szellemében (10. pont: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk") felszólítjuk Magyarország vezetését, hogy haladéktalanul intézkedjenek, hogy menedékjogot kapjanak a kárpátaljai magyar férfiak!

Az ukrán nacionalisták harcoljanak, ha akarnak, de a magyar katonák ne hullajtsák vérüket egy igazságtalan, s értelmetlen háborúban!

Ezen új fejlemények ismeretében újra felmerül az a jogos igénye a magyar hazafiaknak, hogy Kárpátalja autonómiát kapjon, s ha a helyzet másképp nem megoldható az annektálás kérdése is felvetődik.

Magyarok, '48 szelleme kötelez; „-Haj, ne hátra, haj előre!"

(A Lelkiismeret '88 Elnöksége nevében, Tölgyesi Jánosné +36-70-3627174)

 

Ha közel kerül a Jobbik a fideszhez, akkor "letörik", mondták fideszék. És 3% a különbség. "a Jobbikot...
3/18/2015 1:19:19 AM

Ha közel kerül a Jobbik a fideszhez, akkor "letörik", mondták fideszék. És 3% a különbség.

"a Jobbikot másodikként preferálók fele elégedetlen a hazai közállapotokkal, ennek következményeként a párt rájuk hamarosan akár tényleges szavazóként is számíthat."

Ipsos: már csak 3% a különbség a Fidesz és a Jobbik között a teljes népesség körében

https://kuruc.info/r/2/140799/

 

Ezért aztán érdemes volt a cionista nyugathoz átállni! Ugyanúgy megmaradtak az oligarchák, és a korrupció...
3/18/2015 1:05:26 AM

Ezért aztán érdemes volt a cionista nyugathoz átállni! Ugyanúgy megmaradtak az oligarchák, és a korrupció is, és most jönnek a folyamatos megszorítások, áremelések.

Jacenyukék munkában: Kárpátalján a legdrágább a kenyér, az áram árát 60%-kal emelték, a földgázé 3-6-szorosára nő

https://kuruc.info/r/3/140819/

Ukrajna többi megyéjéhez képest Kárpátalján továbbra is nagyon drága a kenyér, de a hatóságok intézkedése nyomán elkezdett csökkenni az ára, és pánikra sincs ok, mert Ukrajnában nem lesz gond az élelmiszerekkel – legalábbis ezt mondta kedden Vaszil Hubal, Kárpátalja megye kormányzója. Az igazi megpróbáltatások azonban még csak ezután jönnek.

A hatóságok tárgyalásokat kezdeményeztek a sütőipari vállalatok vezetőivel, ennek köszönhetően már több járásban csökkenni kezdett a kenyér ára, és valamivel olcsóbb lett a liszt is – állította a kormányzó.
A magasba szökött árak miatt az utóbbi két hétben Kárpátaljára a szomszédos nyugat-ukrajnai megyékből kezdtek el pékárut szállítani, jóval olcsóbban. A hegyvidéki szanatóriumok és szállodák jelentős része már a Kárpátokon túli térségből szerzi be a pékárut.
Hubal azt ígérte, hogy a kormány az üzemanyagok, vetőmagok, műtrágyák és növényvédő szerek árának ugrásszerű növekedése miatt támogatni készül a mezőgazdasági termelőket, de ennek módja egyelőre nem ismeretes. Ugyanakkor a háztáji gazdaságok nem számíthatnak állami segítségre – közölte.
A kárpátaljai üzletekben nincs hiány az egyéb élelmiszerekből vagy más árucikkekből sem, de az árak országos viszonylatban magasak. Míg Ukrajnában februárban átlagosan 5,7 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak, addig Kárpátalján a drágulás 8 százalékot tett ki.
Az ukrán nemzeti valuta, a hrivnya február végi rohamos értékvesztése után mostanra stabilizálódott az árfolyam, és valamivel csökkentek az árak a megyében. A csökkenés az üzemanyagok esetében a legfeltűnőbb, a 95-ös benzin ára például a korábbi 28 hrivnyáról március közepére 20 hrivnyára esett. Ebből a benzinfajtából az autósok csak 140 litert tankolhatnak, ennek ellenére nincs szemmel látható forgalomcsökkenés a megye utjain.
Márciusra ugrásszerűen megdrágultak Ukrajnában a gyógyszerek is, különösen az importból származó készítmények. A kárpátaljai gyógyszertárakban nem tapasztalható hiány orvosságokból, ugyanakkor a vásárlók nagy része inkább a hazai gyártású, olcsóbb és gyakran gyengébb minőségű készítményeket keresi.
Szakértők szerint az Ukrajnában élők megpróbáltatásai csak most kezdődnek. Idén befagyasztották a béreket, nyugdíjakat, és keddtől 15 százalékkal csökkentik a dolgozó nyugdíjasok járandóságát, márciustól 60 százalékkal többet kell fizetni az áramért, áprilistól pedig 3–6-szorosára nő a földgáz ára.
Rohamosan drágul a tömegközlekedés is, múlt vasárnaptól 60 százalékkal kerülnek többe a helyiérdekű vonatjegyek, ráadásul Kárpátalján a februári 20 százalékos növekedés után áprilistól 25 százalékkal emelkedik a városközi és elővárosi buszjáratok viteldíja.
Jelentős terhet ró majd a családokra, hogy ősztől fizetősek lesznek az eddig ingyenes tankönyvek. Egy tankönyvcsomag elviheti akár a havi átlagbér felét is.

 

Íme, a fidesz új ellensége : a nemzeti radikálisok! Előbb játszanák vissza a hatalmat gyurcsányék kezébe...
3/17/2015 8:02:38 AM

Íme, a fidesz új ellensége : a nemzeti radikálisok! Előbb játszanák vissza a hatalmat gyurcsányék kezébe, mintsem hogy engedjék a Jobbikot megerősödni. Fideszdsz-es Jobbik-ellenes gyalázkodások hosszú sora, és a valódi nemzeti oldal elleni koncepciós per - özön várható! A zsidesz sohasem volt jobboldali párt, idomított libernyák janicsárjai ezt nyilatkozták a médiának : és ők nem a vadkapitalizmust értik szélsőjobb alatt, hanem a nemzeti radikalizmust!!!! Épp ugyanazt a hamis fogalmat használják, mint a liberálisok!

"A szervezet kemény fellépést ígér a szélsőjobb ellen"

Keményen fellép a szélsőjobb ellen a Fidelitas

Elnököt választott a Fidelitas, az ifjú kormánypártiak kemény fellépéssel riogatnak. Nem szívesen lennénk most szélsőjobbosok vagy komcsik!
Böröcz Lászlót választotta új elnökévé a Fidelitas a szervezet szombati tisztújító kongresszusán - tájékoztatta a Fidelitas vasárnap az MTI-t.

A Fidesz ifjúsági szervezetének közleménye szerint a következő évek fontos feladata az is, hogy minden magyar háztartásba eljusson a szélessávú internet. Ugyanakkor az oktatás átalakításának azt a célt kell szolgálnia, hogy a fiatalok képességüknek megfelelő, versenyképes tudást kapjanak.

A szervezet kemény fellépést ígér a szélsőjobb ellen, de ígéretük szerint nem lesznek kíméletesek a kommunistákkal szemben sem. "A Fidelitas a jövőben is keményen fellép a szélsőségek ellen, jelenjenek meg akár rongálós-Che Guevara pólós akciók, akár kukába való szélsőjobboldali nézetek formájában" - fogalmaztak.

Közölték, Böröcz Lászlót munkáját hét alelnök segíti majd.

Böröcz László, aki eddig a Fidelitas ügyvezető alelnöki tisztét látta el, Ágh Péter országgyűlési képviselőt váltotta a Fidelitas élén.

Ezért!

10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.

11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.

12. A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

 

Petőfi nem lenne hipszter, hanem nemzeti radikális. De nem tudhatjuk, teljesen valószínűtlen, akkor ...
3/16/2015 6:01:14 AM

Petőfi nem lenne hipszter, hanem nemzeti radikális. De nem tudhatjuk, teljesen valószínűtlen, akkor kisebb hatókörben lehetett tevékenykedniük, viszont kevesebben is politizáltak igazán, és ezek földrajzilag igen koncentrálódtak, mondjuk épp a Pilvax kávéházba. Hasonló példa kicsiben a blogok + fórumok, 10 éve sokkal kevesebb volt belőlük, de koncentráltabban, most meg már túl sok felületre írnak.

Bár a történelem nem mechanikusan és lineárisan ismétli magát, de az igen nagy marhaság, hogy gyurcsányistákkal meg együtt pm-esekkel haverkodna egy valahogy ide újraszületett Petőfi. Hogy mit tenne, talán megtalálná és megmutatná a maga jellegzetes módján a rossz oldal gyenge pontjait, aztán "utánam". Nem biztos hogy forradalom lenne belőle, de nem maradna tétlen és főleg nem lépne be a Fideszbe. :D

Inkább valahogy így !

Sértő Kálmán: Petőfi és a zsidók

A zsidók szeretik Petőfit,
Az nem zsidózott, orrhangolják,
Nem, szegény Sándor más baja volt,
Javában virágzott az osztrák.

Akkor még magyar színészek voltak,
Magyar írók, több más efféle,
Ha látott is egy rongyos zsidót,
Jövőjét nem vehette észre.

Zsidó jövőjét nem láthatta,
Akik most erőszakkal, dallal,
Magyar ruhába öltözködve
Seftelnek, rajtunk diadallal.

Hivatkoznak szent Petőfire,
Mint forradalmak talajára,
"Egy gondolat bánt engem"-ben a
Vérpiros zászlókat kívánta.

Petőfi üzeni általam,
A világszabadság szép lenne,
Ha abban mindenki, mint magyar
Gyökeres, becsületes lenne."-

Ha feltámadna, ma már nyilván,
Szemügyre venné, sokat, őket,
Dörögne, zúgna, villámolna,
Túl zengne seregnyi költőket.

Százezer Istent megtagadna,
Amilyen lélek, vihardallal,
Egész világnak neki menne,
A magyarért a magyarral...

Sértő Kálmán

igen, ha látszólag senki nincs hatalmon akkor a pénz van, cion bölcseiben is ez áll : a természet nem viseli el az űrt, ami hatalomról adott ország vezetése lemond saját területén, oda szükségszerűen benyomulnak valakik, még mindig a cion bölcseiben ez a jól megszervezett zsidóság volna.

Magyarország ma is a monarchia árnyékában él

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/15/magyarorszag-ma-monarchia-arnyekaban-el

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hazánk történetének egyik legvitatottabb eseménysorozata, az utóbbi évtizedekben a történtek évről évre változó értelmezései mellett az eseménysorozat nem csak a nemzeti identitás alapjainak lett része, de aktív politikai (és újabban: emlékezetpolitikai) viták központi témájává vált. Minden újabb évforduló alkalmával politikai szervezetek tucatjait készteti állásfoglalásra, az események újraértelmezésére, tömegdemonstrációra, vagy éppen a történtek káros folyamattá nyilvánítására és szellemiségének teljes egészében visszautasítására. Mivel hazánk egy elhúzódó geopolitikai átmenet kellős közepén van, idén az eddig tapasztalhatónál jóval korábban kezdődött az újraértelmezés, állásfoglalás és emlékezetpolitikai vita.

A politikai szervezetek máig beleesnek abba a hibába, hogy belemennek egy véget nem érő emlékezetpolitikai játékba, miszerint 1848 történéseit az akkori kor viszonyai alapján kell alkalmazni a mai politikai helyzetre, vagyis a monarchia és demokratizálódás, polgárosodás velejáróin kell vitatkozni. Ugyanakkor egyáltalán nem elfogadható az 1848-49-es történések vizsgálatának az a dimenziója, hogy a jelenkorban az akkori rendszerek (monarchia) viszonylatában kellene értelmezni az eseményeket. Az emlékezetpolitikai vitának azon vonatkozása, hogy a '48-49-es forradalom és szabadságharc káros folyamat volt-e, visszafordítandó vagy támogatandó átalakulást idézett elő, alapjait tekintve egy meddő vita, ami előre nem mutat, ugyanakkor kifejezetten káros, mert a mai politikai helyzetben megengedhetetlen, hogy a jelen és jövő helyett a politikusok a múlton vitatkozzanak. Ez a történészek területe kell maradjon - a politika feladata, hogy a mai környezetben, ma esedékes problémákra aktuális válaszokat adjon, a mai feltételek és lehetőségek szerint. 1848-49 történéseit ennek megfelelően két, egymással összefüggő trendként kell értelmezni, az események valamennyi politikai frakció által elfogadható közös nevezőre hozása pedig nemzetérdek.


Vitathatatlan, hogy a forradalom polgári forradalom volt, ami hosszú távon a látható hierarchikus struktúrák felbomlásához és a polgárosodás berobbanásához vezetett, ami hazánkat végleg a nyugati társadalmi modell átvételének útjára állította. Ennek a polgári forradalomnak a megítélése lehet pozitív vagy negatív, a polgári értékekhez és a nyugati polgári társadalmi rendhez viszonyulás függvényében, mindezen értéktársításon felül azonban a történtek azon vonatkozása vitathatatlan, hogy a polgári forradalommal a magyar politikai elit az akkori nemzetközi viszonyoknak megfelelően zajló, éppen aktuális trendhez igazodott hozzá, ami az abszolút monarchiák felbomlása felé és az alkotmányozás, demokratizálódás irányába mutatott. Emiatt a polgári forradalom mint belső átalakulás elsősorban egy alkalmazkodási folyamatnak tekintendő. A magyar politikai elit a nemzetközi környezethez igazodott hozzá, ami akkor korkövetelmény volt, - ahogy bizonyos értelemben ma is az lenne. Az események gyors leforgása azt mutatja, hogy a magyar ifjúság akkor még példátlan reakcióidővel és politikai tájékozottsággal rendelkezett, ami ma szintén alapkövetelmény lenne a nemzeti szuverenitás szempontjából, ehhez képest a politikai szervezetek hosszú évekkel az események után futnak, az úgynevezett "intellektuellek" pedig a nyugati szellemi műhelyekben kidolgozott mesterséges ideákon vitatkoznak.

Arra azonban érdemes kitérni, hogy az idegen monarchiával szemben megfogalmazott 12 pontból ma legalább tizenkettőt ugyanúgy, ugyanabban a formában lehet megfogalmazni, mert bár formálisan demokrácia van és a pártok polgári értékekről beszélnek, Magyarország ma is egy ki nem nyilvánított idegen monarchia része, ami mostanra hegemóniává fejlődött. Ez a hegemónia leginkább Robert W. Cox amerikai politológus definíciójával írható le, miszerint a hegemónia olyan uralom, ami az "uralom hiányának" illúzióját kelti. Tehát, a híres 12 pont ma is érvényes, ugyanis a mai napig nincs szabad sajtó (a sajtó nagy része Washington szócsöveként működik), nincs a szó szoros értelmében vett felelős minisztérium (felelőtlen, lakáj-lelkületű személyek vannak hatalmon), az országgyűlésben nem az embereket képviselik, hanem politikai prostituáltak a gazdasági érdekköröknek árulják magukat. Törvény előtti egyenlőség nincs, faji alapon kárpótlást és segélyt lehet kapni, rokoni alapon pályázatot lehet nyerni. Közös teherviselés nincs, a szegény-ember adózik a gazdagnak. Nemzeti bank formálisan van, de a gyakorlatban egy külföldi valutától függ a magyar pénz, így kijelenthető, hogy nincs. Honvédelem nincs, a magyar katonák külföldön vannak, a külföldiek pedig Magyarországon. Politikai foglyok ugyan nincsenek, de csak az ideji időközi választások 10%-a haláleset miatt lett kiírva, a pártok jelöltjei pedig néha autóbalesetet szenvednek választás előtt. Az Erdéllyel egyesülést továbbra is kívánjuk, tehát ma is nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy kell nekünk az a tizenkét pont, és azóta mellé lehet tenni újabb tizenkettőt.

Megállapítottuk tehát, hogy a magyarság intellektuelljei 1848-ban az éppen aktuális nemzetközi trendhez igazodtak (nemzeti függetlenség a szupranacionális államok helyett), vagyis az ún. polgári forradalom egy alkamazkodási folyamat, amire ma is szükség lenne. Ugyanez a helyzet a szabadságharccal. A szabadságharc a szuverenitás védelmezése, egy belső átalakulás védelme külső tényezők ellenében. Mivel napjaink monarchiája hegemónia, ami olyan uralom, ami az "uralom hiányának" illúzióját kelti, a külső tényezőt senki fel nem ismeri, ennél fogva a szabadságharc is lehetetlen.

Mivel az úgynevezett "intellektuellek" a külső uralmat és szolgasorsukat fel nem ismerik, a szabadságharc belső tényező ellen, a külső uralmat el nem ismerők ellen irányulna, vagyis a szó szoros értelmében vett polgárháború lenne, - a polgárok pedig kerülik az agressziót, így aztán szabadságharc sem lesz.

Mivel a szabadságharc feltételei ma nem adottak, így elsősorban azt kell vizsgálni, hogy mi az a jelenleg folyamatban lévő nemzetközi trend, amihez alkalmazkodni kell(ene).

Ma nemzetközi követelmény a multipolaritás. Az egypólusúság elutasítása; az amerikai hegemónia elutasítása, a nyugat univerzalizmusának elutasítása, a liberalizmus monopolhelyzetének elutasítása, a technológia feljebbvalóságának és a nyugat spirituális hegemóniájának elutasítása. Ez a mai nemzetközi trend, amihez a magyarságnak alkalmazkodnia kell, hogy talpon maradhasson. Ha ma nem alkalmazkodunk a jelenleg formálódó új nemzetközi környezethez, az annak megfelelője, mint ha 1848-ban nem történt volna polgári forradalom, hanem a múlt elavult rendszereinek kiüresedett kereteit akartuk volna őrizgetni, miközben elszalad mellettünk a történelem. Ez március 15 jelentősége: alkalmazkodás és szuverenitás egyensúlya.

A túl sok alkalmazkodás a szuverenitás feladásával jár, a túl sok szuverenitás az alkalmazkodást teszi lehetetlenné, ami ellenünk fordítja a világot. Ami igazán fontos, az az egyensúly. Ennek jegyében kell formálódjon a következő évtizedek politikája. Egyensúly az igazodás és szuverenitás közt, erőegyensúly a civilizációk közt, materiális és spirituális egyensúly. És mint minden történelmi eseményt, az új rendszerben március 15 szerepét is újra kell értékelni. Ha a szabadságharc nem lehetséges, fel kell ismerni annak akadályát. A szabadságharc akadálya pedig a hegemónia, ami olyan uralom, ami az uralom hiányának illúzióját kelti. Nem az a kérdés tehát, hogy mi történt akkoriban az abszolút monarchiával, mi történt március 15-én, hányan adták életüket a hazáért. A mai kor aktuális kérdése az, mihez kezdjünk azzal a monarchiával, ami nagyon is létezik, de elhiteti velünk, hogy nem létezik. A magyar politikai gondolkodóknak erre kell választ találniuk, itt és most, a jelenben, nem a múlt történésein vitatkozva.

 

Tóta tahó csak akkor antirasszista, ha a jobboldalt lehet vele ütni, amúgy a néhai szdsz szavazói voltak...
3/16/2015 1:48:11 AM

Tóta tahó csak akkor antirasszista, ha a jobboldalt lehet vele ütni, amúgy a néhai szdsz szavazói voltak a legelőítéletesebbek egy akkori felmérés szerint. Mostani szint szerint meg, látjuk miket nyilatkoznak.

http://www.hirado.hu/2015/03/15/szabo-laszlo-zsolt-sulyos-vetsegnek-tartja-a-hvg-ujsagirojanak-kijelenteset/

Az MTVA vezérigazgatója súlyos vétségnek tartja a HVG újságírójának kijelentését. A lap online felületén vasárnap délelőtt jelent meg egy bejegyzés „Orsós Róbert kapott már trafikot?" címmel, amelyben a szerző gúnyos stílusban arra kíván utalni, hogy az M1 munkatársa, ha megszűnne a közmédia, etnikai hovatartozása miatt csak közmunkát láthatna el – áll Szabó László Zsolt közleményében. Munkatársunk, Orsós Róbert kijelentette: büszke a származására.

Orsós Róbert négy éve dolgozik a Híradóban. A roma származású riporter a megújult M1-en azt a feladatot kapta, hogy élőben tudósítsa a csatorna nézőit a legfrissebb közlekedési helyzetekről.

A hvg hu oldalon vasárnap megjelent írás szerzője, Tóta W. Árpád bejegyzésében azt kérdezte: Orsós Róbert kapott már trafikot? Majd úgy folytatta: Orsós Róbert nagy jövő előtt áll, már persze amíg ez a köztévé áll, mert utána sajnos a közmunka marad csak. Addig valaki intézzen neki gyorsan egy trafikot!

„Kijelenthetem, hogy nincs trafikom. A kérdés feltételét sem értem. Én a munkámat végzem. Riporter vagyok az MTVA-nál" – jelentette ki az M1 Híradóban Orsós Róbert. Kollégánk hozzátette: ami igazából sértő rá nézve, hogy Tóta W. Árpád azt írta: a nagy jövő addig áll előtte, amíg a köztévé áll, utána pedig a közmunka marad.

Orsós Róbert elmondta: közmunkásnak lenni sem szégyen, de ha arra utalt az újságíró kolléga, hogy a cigányoknak a közmunkában van a helyük, akkor azt kikérem magamnak mind a saját, mind a többi cigány származású magyar ember nevében. Büszke vagyok a származásomra és azt kérem minden cigány származású fiataltól, hogy ahogy én tettem, dolgozzanak, és ne adják fel az álmaikat, akkor sem, ha az olyan emberek, mint Tóta W. Árpád esetleg csak közmunkásként látnának szívesen bennünket - mondta munkatársunk.

A hvg hu volt az a hírportál, amelyik megjelentette a hamis Bajai-videót, ahol roma származású emberekkel játszatták el, hogy pénzért eladják a szavazatukat.

Az MTVA vezérigazgatója súlyos vétségnek tartja a HVG újságírójának kijelentését. Szabó László Zsolt közleményében úgy fogalmaz: az MTVA vezérigazgatójaként is elfogadhatatlannak tartja, hogy bármely embert faji, nemi, etnikai, vallási hovatartozása miatt diszkrimináljanak. A vezérigazgató szerint a bejegyzés időzítése, tekintettel nemzeti ünnepünkre csak súlyosbítja a helyzetet. Az MTVA vezérigazgatója úgy fogalmazott: A HVG vezetésének haladéktalanul ki kell vizsgálnia az ügyet és meg kell tennie a megfelelő lépéseket munkatársukkal szemben.

Az MTVA megteszi a megfelelő jogi lépéseket - zárul a közlemény.

Az online lap válaszában azt írta, nem Orsós Róbert származását, hanem munkáját kifogásolták. Tóta W. Árpád bejegyzésének "megítélésünk szerint egyetlen értelmezése lehetséges: ha - például a jogos népharag miatt - egyszer bezárják a most indított hírtelevíziót, akkor a szóban forgó kolléga minden valószínűség szerint tényleg kizárólag közmunka után nézhetne - a most mutatott teljesítményével ugyanis riporterként belátható időn belül nem fog máshol megélni" - olvasható a hvg hu oldalon.

 

Budapest 2015. március 15. Ünnepi nagygyűlés a Petőfi szobornál A Jobbik Magyarországért Mozgalom március...
3/16/2015 1:12:44 AM

Budapest 2015. március 15. Ünnepi nagygyűlés a Petőfi szobornál

A Jobbik Magyarországért Mozgalom március 15-én 15 órakor ünnepi megemlékezést tartott Budapesten az V. kerületi Március 15. téren.
Felszólalt Apáti István, a Jobbik alelnöke, Janiczak Dávid, Ózd polgármestere, Marian Kowalski, a lengyel Nemzeti Mozgalom államfőjelöltje, Popély Gyula, felvidéki történész és Szavay István, a Jobbik alelnöke. A nagygyűlés után a Romantikus Erőszak ingyenes lemezbemutató koncertje várta az érdeklődőket.

https://www.youtube.com/watch?v=ADbb7U5YBlM

 

A parlamenti táblalengetők, pulóverkötögetők Putyinozók ugyanazok a párbeszéd Magyarországért azaz pm...
3/16/2015 1:05:53 AM

A parlamenti táblalengetők, pulóverkötögetők Putyinozók ugyanazok a párbeszéd Magyarországért azaz pm + az lmp nem lehet más a politika pártban egyaránt. Balliberál ellenség ellenzék mindegyik a nemzetstratégiai érdekeink ellen van ideológiai okokból - mert az orosz állam nem neolib usraelbarát. Ennyi, ha az erőművet izrael vagy az usa építhetné mindenestől, kussban lenne a balliberált banda. Máskor, másban is öncélú a kötözködésük, usraeli kötődésű vadkapitalistaként a nemzeti érdekekért való álságos "aggódásuk" sem hiteles.

Ezen a példán is lehet látni, az lmp pont ugyanaz az atlantista cionliberális banda, mint a másik 3 parlamenti ballib párt.

Az említett amerikai cég sokkal megbízhatatlanabb, mint az orosz fűtőanyag beszállító, és drágább ajánlat is volt. Megnézték ezt, mielőtt az oroszokkal megkötötték a megállapodást.

Minden nemzeti érdekérvényesítésért azonnal automatikusan kötelezettségszegési eljárás indul, persze ehhez az árulkodó, hazudozó, feljelentgető ballib spiclik is kellenek. Csak a megaláztatást kapjuk az atlantistáktól, és ha nem az ő cégeik nyernek egyből megy a fenyegetőzés. Nem is uniós pénzből épül az erőmű, akkor meg mi közük hozzá? Az nem érv, hogy csak azért mert oroszok, más országok is kötöttek már komoly megegyezéseket velük az energiaszektorban. Amúgy unióba befizetéseink gdp-nk után számítódnak, ez nem azonos a magyar jövedelmekkel, életszínvonallal - minél többet termelünk és dolgozunk, annál többet vonnak el tőlünk.

Kötelezettség, előny meg semmi : nincs egyenlő mérce! Mert mi le vagyunk kötözve itt bennt az unirosszban. Most már elhisszük, hogy az unió sérti a nemzeti szuverenitásunkat, alapvető önrendelkezésünket? Nem hagynak más választást, mint a kilépést.

Szó sincs a paksi bővítés leállításáról

http://www.flagmagazin.hu/akt/szo_sincs_a_paksi_bovites_leallitasarol

aktuális 2015. 03. 15.

A kormány szerint nem igaz, hogy leállítja az unió a Paks 2. építését. Mindezt tegnap Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős szóvivője is megerősítette. Az unió csak a fűtőanyag beszerzésére vonatkozó szerződéssel foglalkozott Paks ügyében.

Hamisnak és teljesen félrevezetőnek nevezte a Financial Times értesülését Kovács Zoltán kormányszóvivő: a brit üzleti lap arról írt, hogy az Európai Unió leállította a paksi erőmű bővítéséről Oroszországgal kötött 12 milliárd eurós megállapodás végrehajtását. Kovács Zoltán tegnap tájékoztatást adott arról, hogy a kormány várakozásai szerint az intenzív egyeztetéseket követően heteken belül véglegesítik a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos üzemanyag-szállításra vonatkozó szerződést, az Euratom észrevételeit figyelembe véve, azaz a paksi fejlesztés nincs leállítva. Felidézte, a kormány 2014 elején kötött kormányközi megállapodást a paksi atomerőmű áramtermelő kapacitásának fenntartásáról, amely hozzájárul Magyarország gázfüggőségének csökkentéséhez .

Kovács hangsúlyozta azt is: kormányközi megállapodásokat követően a magyar meghatalmazott szervezet 2014. december 9-én három kivitelezési megállapodást kötött az orosz meghatalmazott szervezettel, a Roszatom egyik leányvállalatával. „Az Európai Bizottság irányába minden szükséges előzetes értesítés ezekről a szerződésekről megtörtént azok aláírása előtt" - emelte ki. A szerződés alapján az Euratom mellett az Euratom ellátási ügynöksége is áttekintette a nukleáris üzemanyag-ellátásra vonatkozó kivitelezési megállapodást, amivel kapcsolatban bizonyos változtatásokat kért. Kitért arra is, hogy a folyamatban lévő egyeztetések semmilyen formában nem blokkolják a beruházást, és nincsenek hatással a beruházási megállapodásra, ami idén január elsején hatályba lépett. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban azt mondta: az Európai Uniónak nem érdeke, hogy blokkolja a paksi beruházást.

Ezt az Európai Bizottság is érti, ezért járult hozzá az orosz–magyar megállapodáshoz, amelynek ugyanakkor több része van, az egyik például arról szól, ki és hogyan fog üzemanyagot szállítani az elkészülő atomerőműbe - emelte ki Lázár, aki nyomatékosította: intenzív tárgyalások zajlanak az Európai Bizottság és Magyarország között, van, ami az Euratomnak elfogadható, és van, amit vitat. Az ügynökség például szeretné, ha az erőműbe mások is szállíthatnának üzemanyagot, és hogy biztonságos legyen ez a szállítás. „Az Európai Bizottság, Oroszország és Magyarország számára elfogadható és megnyugtató megoldás készül" – jelentette ki, megjegyezvén azt is: e megoldás biztosítani fogja egyrészt, hogy biztonságos és versenyképes legyen hazánk az üzemanyag-ellátás, másrészt lehetővé teszi majd, hogy „az oroszok is szállítsanak üzemanyagot". Brüsszel tegnapi sajtótájékoztatóján is előkerült a Financial Times cikke a paksi projekt blokkolásáról. Anna-Kaisa Itkonen, a testület energiaügyekért felelős szóvivője is megerősítette: szó sincs az építkezés leállításáról, az Európai Bizottság ennek kapcsán elsősorban a fűtőanyag-beszerzéssel kapcsolatos aggodalmakat vizsgálta. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa az InfoRádióban elmondta: a Financial Times félreérthette az ügyet, ugyanis az EB valóban megtárgyalta és szavazás nélkül jóváhagyta az Euratom javaslatát, amely a fűtőanyag-beszerzésre vonatkozott. Tehát nem a teljes paksi bővítést blokkolták.

A nagy kérdés: hogyan alakul a verseny

2 perces interjú: Drucker György energiapiaci szakértő

- Milyen eséllyel lehet a Roszatomon kívül más beszállítója a Paks 2.-nek?

- Az én ismereteim szerint ma az amerikai Westinghouse jöhet szóba ilyen szerepben. Elméletileg nincs akadálya annak, hogy egy másik fűtőelem-szállítóval kössenek szerződést, ahogyan a most üzemelő blokkokra nézve kötöttek annak idején megállapodást a brit BMFL nukleárisüzemanyag-gyártóval. Más kérdés, hogy később nem rendeltek egyetlen rudat sem Paksra, a szerződés biztosította a diverzifikációt, de nem volt rá szükség. A Westinghouse Csehországba és Ukrajnába is szállított orosz építésű erőművekbe fűtőelemet, és tény, hogy ezek nem voltak problémamentesek.

- Jávor Benedek EP-képviselő azt nehezményezte, hogy belépett a képbe a Westinghouse, Brüsszel viszont épp a versenyt támogatja. Nem ellentmondásos ez?

- Az Európai Unió tagállamai által aláírt Euratom-szerződés hatálya alá esik többek között a fűtőanyagok beszerzése és a nukleáris hulladék elhelyezése is. Az a nagy kérdés, hogy a verseny hogyan alakul majd, még a távoli jövő dolga. A Westinghouse ügye még valószínűleg igen kezdeti stádiumban van, erről nem tudunk semmit.

Pártvélemények a vitával kapcsolatban

Fidesz: A baloldal kárörvend a beruházás „blokkolásáról" szóló hamis hír miatt.

Jobbik: Az EU működése semmi másról nem szól, mint hatalmi lobbiról.

Magyar Liberális Párt: A kormánynak le kell mondania a paksi bővítésről.

Párbeszéd Magyarországért: Az EU nem enged jogsértést.

LMP: A kormány ebben a helyzetben nem „kufárkodhat".

Demokratikus Koalíció: Válasz született egyre növekvő orosz függőségünkre.

MSZP: Nem lehet egy háborúban érintett országra bízni az energiabiztonságunkat.

Együtt: A beruházás egy hosszú távú történelmi hibát alapoz meg.

Reklámadó, pályázati pénzek

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mélyreható vizsgálatot indított a reklámadó ügyében, Lázár János megerősítette: a kormány a jövő héten tárgyalja meg a bizottsági észrevételt, és tesz új javaslatot a parlamentnek. A kabinet kész előterjeszteni a reklámadó csökkentését, fontos azonban, hogy „a magyar tulajdonban lévő kisvállalkozások érdekeit meg tudjuk védeni", ezért harcol a kormány az ő reklámadó-mentességükért. Lázár arra számít, hogy március végéig lezárulhat a vita. Téma volt a rádióinterjúban az EU-s források felhasználása is, erről a miniszter egyebek mellett azt mondta: a projektek egyéb költségei, a „körítés" - például a tanácsadás, projektírás – a jövőben nem kerülhet többe a program 15 százalékánál, szemben a korábbi 40-50 százalékkal. Megerősítette, hogy még az idén elkészül az új közbeszerzési törvény, amelynek célja, hogy az EU-s és a magyarországi források elköltése sokkal átláthatóbb, elszámoltathatóbb legyen.

Megegyezés várható Brüsszellel

A kormány láthatóan ki akar egyezni Brüsszellel úgy, hogy főszabályként lineáris adót alkalmazna, de a legkisebb cégekre így is a nullaszázalékos adókulcs legyen érvényes – mondta Vámosi-Nagy Szabolcs adószakértő a Magyar Hírlapnak. Hozzátette, kérdés, hogy az Európai Bizottságnak megfelel-e ez az elképzelés. A szakértő szerint a kormány a tárgyalások során vélhetően kitart majd a reklámadó mellett általában. A költségvetésnek ugyanis szüksége van erre a bevételre, attól függetlenül, hogy nem nagy részét teszi ki az évi mintegy tizenegyezermilliárdhoz képest a nagyjából húszmilliárd forint, amit a reklámadótól remélnek. Szerinte szokatlan a sávosan emelkedő adó használata az árakat terhelők között, a reklámadó Ausztriában vagy Svédországban például lineáris, és a mértéke sokkal kisebb, mint itthon: nagyjából három és nyolc százalék között van. Az EB kifogása a magyar jogszabály ellen az, hogy az árbevételt adóztatja. Ez az adóalap nem elképzelhetetlen, de célravezetőbb volna, ha a mértéke lineáris lenne – mondta a szakértő.

magyarhirlap.hu

 

Mindig is a bankárok épp aktuális birodalmát pártolták a nemzetekkel szemben! Azok az alakok, akik a...
3/16/2015 12:38:51 AM

Mindig is a bankárok épp aktuális birodalmát pártolták a nemzetekkel szemben! Azok az alakok, akik a globalista aranycsillagokat teszik a Szent Korona helyére, Magyarországon még egyszer nem kerülhetnek a hatalom közelébe.

http://radicalpuzzle.blogspot.hu/2015/03/apro-de-megis-fontos-jelek.html