width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.09.02.

2008. szeptember 2., kedd

A keresztény magyar ember tízparancsolata

A keresztény magyar ember tízparancsolata

I. Szeresd hazádat és vallásodat, légy magyar és keresztény, mert csak akkor tudod a zsidók által tönkretett Magyarországot megmenteni. Hazád politikájának irányítását bízd az Egyesült Keresztény Pártra, melynek minden becsületes magyar férfi és nő kell, hogy tagja legyen.

II. Tiszteld nemzeted ezeréves múltját és hagyományait, gondolj arra, hogy a magyar mindig csak akkor volt nagy, ha ősi keresztény erkölcs és világnézet alapján állott. Ne feledd el soha, hogy hazádat a zsidó erkölcstelenség tette tönkre.

III. Ne csüggedj, de el se bizakodj, mert úgy a csüggedés, mint az elbizakodottság ismét a zsidók uralma alá hajtja a fejed. A vörös zsidóság pedig lesve vár az alkalomra, hogy felüthesse átkozott fejét.

IV. Légy egységes, ne pártoskodjál, tömörülj egy pártba, mert ma az országban csak két párt van, az egyik nemzeti, erkölcsi, keresztény és magyar, a másik nemzetközi, erkölcstelen, zsidó és hazátlan. Nem a zsidószidással, hanem az egységgel ütöd legjobban a zsidót.

V. Tarts fegyelmet, mint polgár és katona! Segíts felállítani a magyar nemzeti hadsereget, ha hívnak, vonulj be, mert hiszen láttad, hogy a zsidó először a hadsereget tette tönkre, hogy a nyakadba ülhessen.

VI. Üsd a zsidót azzal, hogy magad gondolkozol és dolgozol és vezető helyen zsidót nem tűrsz meg, mert a zsidó, mint láttad, a romlásba vezetett. Ne tűrj bujtogatót soraidban, mert ezek a zsidók megfizetett bérencei.

VII. Üsd a zsidót azzal, hogy nem veszel tőle semmit, mert minden fillér, amit a zsidónak adsz, az ő hatalmát erősíti. Jól tudod, hogy a zsidó istene a pénz. Kerüld a zsidó üzletet, bankot, és különösen a zsidó korcsmát. Támogasd a keresztény kereskedőt.

VII. Üsd a zsidót azzal, hogy nem adsz neki semmit, sem libát, sem búzát, de különösen földet ne adj el a zsidónak, mert minden üzleten, mint a múlt és a jelen bizonyítja, csak a zsidó nyer. Ne hizlald a zsidót a keresztény vérrel áztatott magyar földön.

IX. Üsd a zsidót azzal, hogy szennyes lapjait, erkölcsrontó könyveit, mellyel a magad és gyermekeid lelkét megmérgezi, nem veszed meg és nem olvasod el. Olvass keresztények által írt újságokat és könyveket, ne hagyd magad a magyar hangzású nevektől megtéveszteni, mert a zsidó még a nevével is csal.

X. Üsd a zsidót azzal, hogy házadban, társaságodban, egyletedben, kaszinódban, pártodban nem tűröd meg. Gondold meg, hogy a vörös nemzetközi zsidó veled állandó élet-halál harcban áll, vigyázz, hogy társaságodba be ne furakodjék, ne csak az ajtót zárd be előtte, hanem ügyelj, nehogy az ablakon másszék be, mert a zsidó furfangos, állhatatos és szemtelen, ha a magyar megrontásáról van szó.

1919. november 17.