width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.10.11.

2007. október 11., csütörtök

Jézus nem volt zsidó

Jézus nem volt zsidó

Zsidónak lenni etnikai, és vallási kérdés egyaránt. Hiszen létezik egy zsidó etnikum, egy zsidó nemzet, és egy zsidó vallás is. Utóbbiba természetesen nem tartozhatott bele Jézus, ez mindenki számára egyértelmû. A mai, cionisták által nyomás alá helyezett egyház igyekszik Jézust zsidónak beállítani.

Jézus azonban etnikailag sem lehetett zsidó.

„ 1.A zsidók a leszármazást anyai ágon követik mondván, az anya biztos. Tehát, ha valaki zsidóvá akar válni, nem az apának kell zsidónak lennie, hanem az anyának. Namármost ez egy logikus szabály és biztosította is a faj fennmaradását. Csakhogy: Mária nem volt zsidó. Galilai volt, ami annyit jelent: a gójok földje. Mondták is a zsidók, mikor Jézus prédikált nekik: jöhet-e valami jó Názáretbõl? (akkoriban ott is a gójok laktak.) A térség ugyanis egy nagy átjáróház volt akkoriban, messze nem a zsidó törzsek kizárólagos lakhelye. Volt ott pl. Szkíthoplis is, sõt Jeruzsálemet HieroSolymának is nevezték. De beszélhetnénk a Tábor hegyrõl, Kisrõl, Úr városáról, stb. Ne ragozzuk.

2. Apai ágról, miként a Biblia levezeti a jámbor keresztények számára, Józsefet hozzák fel bizonyítéknak Jézus zsidó származására. Hát itt már megint kerékbe törik a logika. Jézus édesapja ugyanis nem József volt - hanem az Élõ Isten. Ha ezt kétségbevonjuk, akkor eljutunk a zsidókig, akik a szeplõtelen fogantatást azóta is káromolva szídják, Máriát mindenféle cafkának nevezik "szent irataikban". Jézus apja az isten volt, s nem holmi földi ember. Tehát Jézus apai ágról sem volt zsidó. Istennek ugyanis nincs nemzetisége. De ha van, az biztos nem a zsidó :) Megjegyzem egyébként, hogy az abszolút hiteles toriói leplen sem egy zsidó arcképe látható....”

Maguk a zsidók sem tartják zsidónak Jézust:

Kr.u. 50 évvel Josephus Flavius zsidó történész és hadvezér a galileai néprõl azt írja, hogy “Mind egyéniségükben mind gondolkodásmódjukban teljesen különbözõek a zsidóktól, tehát kizárt dolog, hogy ugyanabból a fajból származnak. Ahogy a Talmud is írja, a vegyes házasságot tiltották. Egyszóval, Krisztus az Ember Fia galileai volt és a galileaiak nem voltak zsidók. Ez a történelem ítélete.”

Nagyon sok az ellentmondás. Vajon, miért tartja az egyház szent könyvének az Ótestamentumot azaz a Tórát, amikor az abban található tanítások szöges ellentétei Jézus tanításainak? A tóra törvényei farkastörvények. „Szemet szemért…” Jézus törvényei ezzel ellentétben a szeretetrõl szólnak. „Ha megdobnak kõvel…” Vajon kinek, és hogyan jutott eszébe átvenni, egy másik vallás szent könyvét, egy másik vallás törvényeit, amelyek szöges ellentétben állnak saját vallásának eszmeiségével, tanításaival?!

Vajon miért tartja az egyház a zsidókat a kiválasztott népnek? Naná, hogy a saját vallásuk õket sztárolja, de miért teszi ezt a Római Katolikus Anyaszentegyház?

Vajon miért tartja Jézust az egyház zsidónak, amikor nyilvánvalóan nem volt az?

A válasz sajnos túl egyszerû, túl könyörtelen: „Pál”

Ha volt is Pálfordulás, az 360 fokos fordulat volt. A zsidók féltek attól, hogy a kereszténység túlnõ rajtuk. Lássuk be igazuk is lett. Belátták, hogy felszámolni, már nem tudják, így jobb híján irányítani kezdték. Fogták Saul rabbit, kitalálták a Pálfordulás legendáját, és már kész is volt Pál Apostol, hogy felügyelje a kereszténység kialakulását. Vigyázott rá, hogy minden úgy történjen, hogy az jó legyen a zsidóknak. Így történhettek meg, olyan abszurd dolgok, mint, hogy a Tórából Ótestamentum, vagy a galileai Jézusból zsidó lett.

Jézus születésekor Judea és Galilea között két világbirodalom határa húzódott. A Párus és a Római Birodalom határa.
(Furcsa, de valamiért a Bibliában egyszer sincs leírva a „pártus” szó. Pál, vajon miért?! )

Krisztus születésekor Galilea (gójok földje) a Pártus Birodalom része volt. (Rá 30 évvel került római fennhatóság alá. )
Jézus Betlehemben született. Azonban nem Júdeában. Nem abban a Betlehemben, amely Dávid király születésének helye. Akkor úgy nevezték: „Bit-Lamon”. Volt egy másik Betlehem nevû város. Galilea, pártus tartomány központja. Akkor úgy nevezték: „Bit-Lahmi”. Ebben a városban született Jézus.

” (Sebeos: Heraclios történetei (850, Konstantinapoly) „Antiochus országlásának 14. évében a pártusok lerázták a macedonok igáját és az euthaliták (fehér hunok) királyának fia lett uralkodójuk, kinek nemsokára Kelet és Észak-Ázsia minden népei meghódoltak.”

Tehát Mária és Jézus születésének idején a pártusok már azonosak azokkal a népekkel, akiket a történelem Daha (Dák), Szaka, Maszageta, Szarmata, Szkíta és Hun néven ismer .”

Reakció blog