width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.12.25.

2007. december 25., kedd

Antiszemétizmus

Antiszemétizmus

Valaki szerint akit IRL ismerek elég durva ez a blog. :-) Pedig...

Fokozódó antiszemitizmus avagy az antiszemitizmus modern megfogalmazása!

"Hagyd, hogy kiraboljanak, elszedjék minden személyes vagyonodat (akár az országod jelentős területeit is), hagyd hogy belegázoljanak a becsületedbe, hagyd hogy púsztító háborukat viseljenek ellened, hagyd hogy mások föléd helyezkedjenek, alárendeljenek, uralkodjanak rajtad és javaidon, hagyd hogy elsorvasszák az anyanyelvedet, kulturádat, hagyományaidot, hagyd hogy kiírtsák belőled a nemzeti öntudat még pislákoló fényét is, és minden rendben van" idézet saját magamtól.

Meg ne próbálj ellenkezni, vagy abba a förtelmes bűnbe esni, hogy kritizálni merd az elnyomásodra törekvő agresszor módszereit, mert rögtön ANTISZEMITÁVÁ válsz!

MIÉRT VAN AZ, HOGY EGY KISSZÁMÚ SZEMITA NÉPCSOPORTNAK TÖRVÉNYI RANGON, KORLÁTOZÁS, SZÁMONKÉRÉS ÉS BŰNTETÉS TERHE NÉLKÜL SZABAD ÁLLANDÓ HADVISELÉST FOLYTATNI, A KÖZÉJÜK NEM TARTOZÓ SZEMITA ÉS NEM SZEMÍTA NÉPEK LEIGÁZÁSA, MEGHÓDÍTÁSA ÉRDEKÉBE?

Sajnos, az átlag ember nem tudja elképzelni, hogy a tömény gyűlölet miből táplálkozik. Ez indított el arra, hogy újra fellapozzam Marschalkó Lajos: Országhódító c. könyvét, amelyben a nagy író örök időkre megírta az igazságot.

- "Ezek a tanok (t. i. a Talmud tanításai) megtámadják a tulajdon szentségét, a személy és vagyon alapelvét. Ezen tanok a nemzsidó honpolgárok vagyona, becsülete, élete ellen intézett merényletekre buzdítanak. Ezen tanok a nemzsidó honpolgárok ellen féktelen türelmetlenséget, fajgyűlöletet, sőt ellenükben egyenesen társadalmi pusztító háborút hirdetnek. E tanok még a polgári jogegyenlőség elvét is nyíltan megtagadják, a zsidókat, mint privilegizált felsőbb lényeket, bennünket nemzsidókat pedig, mint jognélküli állatcsordát tekintenek."

- "A zsidóknak szabad a mi vallási, politikai, erkölcsi elveinket, politikai intézményeinket nemcsak kritizálni, de silány gúnyolódás tárgyává tenni, és ebben senki nem lát türelmetlenséget. Hogy az emancipáció mennyire felelt meg a hozzá fűzött várakozásoknak, azt látjuk ma, amidőn a magunk emancipációjáért kell elkeseredett küzdelmet vívnunk."

- "Mi magyarok tehát ténylegesen meghódított néppé lettünk: nem ugyan fegyverrel, hanem rafinériával meghódítva, a zsidó nép kezében összefutó érdekszálaknak bilincsekké való összeforrasztása útján a sajtó és pénzhatalom által. És mindazon tényezők, amelyeknek kezeiben van letéve a nemzet jóléte, jövője, lerakták a fegyvert a győzelmes ellenség előtt, lerakta a fegyvert a sajtó - egy-két lap kivételével, - lerakta a fegyvert a törvényhozás, a kormány."

AZ ANTISZEMITIZMUS TERJEDÉSÉT CSAK ÖK MAGUK, AZ AZT KIVÁLTÓK ÁLLÍTHATJÁK MEG, SZÁMOLHATJÁK FEL, MERT A MAGATARTÁSUK KÖVETKEZMÉNYE AZ ANTISZEMITIZMUS TERJEDÉSE.

A VILÁGURALOMRA VALÓ TÖREKVÉSÜK OLYAN RÉGI ÉS MÉLYEN KÓDOLT, HOGY RÉSZÜKRŐL JELENTŐS VÁLTOZÁS AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK RÁJUK IS VONATKOZÓ BETARTÁSA TERÉN EGYÁLTALÁN NEM VÁRHATÓ. ÖK A VILÁG RENDŐREI, AKIK A TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁT MINDENKI MÁSTÓL, ÉS MINDENFÉLE ESZKÖZZEL MEGKÖVETELIK, DE ÖNMAGUKRA NEM VONATKOZTATJÁK AZOKAT. ÖK AZOK AKIK AZ EMBERI JOGOKOT SEMMIBE VÉVE, A SAJÁT TÖRVÉNYIK SZERINT JOGOT FORMÁLTAK A FÖLD LAKÓI FELETTI URALOMRA, ÉS MINDEN ESZKÖZZEL IGYEKEZNEK MEGVALÓSÍTANI AZT.