width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 05/01/2015 - 06/01/2015

2015. május 29., péntek

RSS-Feed of Scall Fast

Communicate with co-workers in real time. Used by Netflix, Dropbox & Salesforce. $0/unlimited users. Get started >>
From our sponsors
 

 

RSS-Feed of Scall Fast
SF

Kötelező holokauszttörténet a Pázmányon – egy hallgató szemével http://kitartas.net/2015/05/28/kotelezo...
5/29/2015 1:22:07 AM

Kötelező holokauszttörténet a Pázmányon – egy hallgató szemével

http://kitartas.net/2015/05/28/kotelezo-holokauszttortenet-a-pazmanyon-egy-hallgato-szemevel

Az igazság nem tűr meg maga mellett riválist. Az igazság nem ismer könyörületet. Nem kér védelmet. Az igazság olyan, amelynek nem kell törvény, vagy meghurcoltatás a védelméhez, mert elég erős önmagában, hogy fennmaradjon. A holokauszt nem igazság, a holokauszt védelmét kér. A holokauszttagadás bűncselekmény, 3 év szabadságvesztés jár érte a hazai jogrendszer alapján. A holokauszt nem áll meg a saját lábán, mert Németországban tudósokat és átlagembereket börtönöztek be megkérdőjelezéséért – többek között Rudolfot és Leichtert híres tanulmányiért (cianid koncentrátum vizsgálata, fizikális lehetetlenségek, számmisztikai realitások). Égető bizonyítékok kerültek felszínre 1945 óta, de az új európai rendszerek félresöpörték ezeket. Most nem fogom leírni ezeket a bizonyítékokat – töredékük is oldalakat kíván – mert tudom, hogy jogilag utána felelősségre vonható volnék. Aki a bizonyítékok után szeretne kutatni és megbizonyosodni a valóságról, az igazságról, ajánlom a Gede Testvérek könyvkiadót – ott fog találni olyan információkat, melyeket valószínűsítem: még nem hallott.

Demokráciát és szólásszabadságot élünk papíron. De hogyan működik ez a rendszer, mi az alapja, amely ilyen sikeresen fenntartja annak ellenére, hogy egyre bátrabban száll szembe az egész nyugati világon olyan alapvető értékekkel, mint a nemzettudat, a keresztény erkölcsi rendszer, vagy a realitásokra – és empirikus adatokra – alapozott, tudományosan bebizonyított rassztudat és a rassz valósága? Hogyan történhetett meg az, hogy ha valaki ma nemzetszerető, akkor csupán abból a perspektívából ítélik meg, hogy elnyomja a kisebbségeket? Hogyan fajultunk odáig, hogy azt mondják, szabadelvűség van, bármilyen érték uralkodhat, csak az ne legyen keresztény, se nemzeti, ne ismerje el a faji különbségeket, nemi különbségeket, s ne legyen semmi köze semmilyen gondolathoz, amely 70 évvel ezelőtt és azelőtt több ezer évig alkotta civilizációnk alapjait? Itt jön szóba a holokauszt.

Nem azért szállok szembe a holokauszt rejtelmeivel, mert unalmamban matekzseninek akarok tűnni, hogy én bizony kiszámoltam azt, hogy kettő meg kettő az nem öt. A holokausztot egy „tagadó" nem azért kérdőjelez meg, mert önmagában emberek érzelmeibe akar belefájdítani. Azért támadjuk, mert ez egy eszköz arra, hogy fenntartsa a rendszert. Ha a rendszeren kívül eső, politikailag inkorrekt eszmék kerülnek szóba, egyből a következővel teremtik le az illetőt: gaz fasiszta, álnok náci, szélsőséges antiszemita. Ha én elkezdek beszélni arról, hogy a hungarizmus miként magasztalja fel Krisztus szeretetét, vagy hogy a hungarizmus magyar nép és magyar nemzet között azt a különbséget teszi, hogy a nemzet kereteibe beleillik mindenki, aki kulturálisan azonos és vállalja a magyar érdek iránti elkötelezettségeket – függetlenül attól, mely népcsoporthoz tartozik! –akkor ez ugye a kutyát se fogja érdekelni, mert egy „antiszemitának" nem lehet véleménye! Az előbbi nemzettudat hungarista megfogalmazása amúgy a konnacionalizmus. Ha elkezdem mondani, hogy a Harmadik Birodalomban milyen fejlett volt a szociális rendszer – egy mai rendszer se éri utol! – akkor a büdös náci jelző a legkevesebb, amelyet bóknak elkönyvelhetek. Ha megközelítem, hogy a 30- és 40-es évek ifjúságai milyen erkölcsi magasságokban nevelődtek, milyen életerős generációk nőttek fel és küzdöttek az utolsó leheletig az európai családok életéért, akkor senkit nem érdekel hogy ebben a gondolatban eszmények uralkodnak, értékek és a puszta nemzet- és családszeretet, egyszerűen: felejtsem el az ilyen gondolatbűnözést, mert az őseim csak szörnyű barbárok voltak és bármi amit gondoltak, az helytelen és nem való nyugati világunkba. Ezért van a holokauszt, ezért fogják tanítani kedves hallgatótársak és nemzettestvérek, hogy a nyugati séma szerint kellőképpen identifikálódjunk. Hogy annyi legyen a magyar öntudat – ahogy már a németeknél elérték – hogy a liberalizmus az egyetlen helyes út és az őseim meg sem érdemlik az emlékezést, és én is csak bűntudatot érezhetek szegény zsidóság szenvedéseiért. Ugye-ugye, arról senki se tudna semmit se mondani, ha felteszi önmagának a kérdést: vajon miért lett akkor Európa – sőt előtte az elmúlt évezredekben is – így antiszemita? Mert megtanították nekünk kiskorunktól kezdve, hogy ne kérdezzünk a rendszer legitimitását illetően. Elég, ha azt gondoljuk, hogy azt a szavazatok adják. Ne gondolkodjunk, ne kutassunk. Higgyük azt, hogy az a rengeteg ország, az a rengeteg nemzet a saját nemzetiszocialista irányzatával csupán puszta idegengyűlöletből cselekedett. Ha a családom veszélyben van, hanyatlik, fogyatkozik, morálisan megtört idegen kezek által és én a családom védelmében harcba szállok értük, akkor engem vajon az idegenek elleni gyűlölet, vagy a családom iránti hűséges szeretet vezérel? Egyértelmű, hogy az a mélységes szeretet, amit a családom iránt és a nemzetem iránt is érzek.

Szeptembertől csak úgy kaphatunk diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ha levizsgáztunk holokauszttörténetből, mint kötelező tárgyból. Rendben, akkor tanuljunk a más nemzetek, rasszok elleni elnyomásból. Tudtátok, hogy Gavrilo Princip zsidó volt, és mikor a tárgyaláson megkérdezték miért ölte meg a trónörököst, mit válaszolt? Nem, bizony nem azért, mert a Habsburgok rosszul kezelték volna a nemzeti kisebbségek kérdéseit. Azt mondta Princip, azért ölte meg Ferenc Ferdinándot, mert gyűlölte. Gyűlölte, mert katolikus. Nos, ez egy olyan apró töredéke a történelem elrejtett részleteinek, mely viszont úgy vélem reprezentálja azt, hogy tudatos elferdítés folyik a történettudomány berkein belül. Egy katolikus egyetem, ahol a múltbéli vagy a jelenkori keresztényüldözésekről szó sincs, de már kötelező holokauszttörténetet kell megtanulnunk. Egy magyar egyetem, ahol a magyarság irtásáról a történelemben egy szó sincs, de holokauszt kell, hogy legyen, mert holokauszt nélkül nem múlhat el nap a nyugati társadalmakban, hogy ezzel ne erősítsék meg a bűntudatra épülő, új európai identitást, mely egyben tartja az értékeiből kiforgatott és hanyatló politikai rendszereket. Meg fogjuk kapni az okítást, hogy aztán foggal-körömmel védjük a holokauszt-mítoszt, ezzel is eltávolodva gyökereinktől és morális értékeinktől. Csak szégyelljük magunkat és ne gondolkodjunk, ezt akarják. Fogadjuk el, amit elénk raknak. Én is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója vagyok. Viszont nem fogadom el, amit elém raknak. Mert megannyi más forrásból táplálkozom nap, mint nap, melyek szöges ellentétei és mégis bizonyítékai annak, hogy az oktatásban, a rendszerben, a nyugati építményben hiba van.

Nem kérem azt tőletek, hogy akarjátok velem együtt azt, hogy hungarista állam legyen. Azt kérem tőletek kedves hallgatótársak, hogy attól függetlenül, hogy fideszesek, jobbikosok, bármely párt tagjai, szimpatizánsai vagytok, bármilyen oldalon is álltok, gondolkozzatok. Sokat gondolkozzatok, mert a gondolkodás a kulcs. Az, hogy megkérdőjelezünk dolgokat, így kutatva Szókratész szerint az igazság után. Ha gondolkodtok, öntudatra ébredtek. A gondolkodó ember a jövő kulcsa, azé a jövőé, melyben Európa újra évezredes értékei mentén építkezik. Ha elkezdődik a holokauszttörténet oktatása és ti beültök az órákra: ne vegyétek készpénznek azt, ami hipotézis. Mert amit börtönnel és meghurcoltatással kell védeni, az csak hipotézis lehet. Érezzétek át a felelősségeteket, hogy egy világ hanyatlik, mind demográfiailag, mind morálisan. Érezzétek át, hogy a jövő generációért ti feleltek, nem mások. Lássátok meg, hogy amit Platón mesélt nekünk, hogy a rendszert a bukásakor már csak szavakkal védik, megbélyegzésekkel – bármilyen égető érv is merül fel ellene – az most valóság. Ha azt mondják nektek, hogy idegengyűlölő, bigott, rasszista, antiszemita egyének vagytok, ne érezzétek magatokat bűnösnek. Mert az, ha a családotokért – a nemzetért – cselekszetek és azt helyezitek szívetekbe, akkor az nemes cselekedet és megmenti, felemeli a világunkat.

Gondolkodjatok, legyetek bátrak, és kutassatok. Sokat kutassatok, mert a jövő értelmiségeként felelősek vagytok az igazságért, hát tegyétek magatokévá.

Köszönöm, hogy elolvastátok soraimat. Egy hallgató vagyok közületek. Egy hallgató, aki gondolkodik. Gondolkodjunk együtt!

„A világcsalás korában az igazság kimondása forradalmi tett." Orwell

Lengyel Péter

http://magyarnemzetiarcvonal.wordpress.com

 

Holotantárgy a kitalált történelem, bűntudatkeltés, antinemzeti érdekekért. Ezért van a holokausztipar...
5/28/2015 2:43:29 PM

Holotantárgy a kitalált történelem, bűntudatkeltés, antinemzeti érdekekért.

Ezért van a holokausztipar, a többi hazugság. Már a nemzetközi zsidóság megélhetési üldözött kiindulópontja is hazugság!

Ez a jolly jokerük, mindenre jó a hollómese, szavazat, jobboldal lejáratása, minden liberális (cionista) célhoz társadalmi támogatás. A világzsarnokokon nincs mit sajnálni! Manapság éppen hogy ők a kényszertáboroztatók, nem pedig a táborlakók.

Ja, és nem véletlenül pont oda érkezett Jézus, aki maga semelyik emberi rassz kollektív tudatához se hanem Istenhez tartozott - nem volt zsidó! - na meg arról volt szó, MINDEN zsidó megtér. Ez a zsidókereszténység egy sz*r, minden logika szerint összeegyeztethetetlen moslék. A judaizmus sem "idősebb testvéreink" vallása, hanem mai napig törzsi soviniszta elmebetegek. pl chabad lubavics is millyenek már :

Kuruc.info - Mit csinál a Chabad-Lubavics Magyarországon? https://kuruc.info/r/39/52088/

Európai gondolkodásra jellemző objektív igazságérzet teljesen ismeretlen számukra. Nekik mi a jó azt nézik és ennyi, aztán ha újabb világháború kell a zsidó világuralomhoz hát csinálnak. Sose őszinte a sajnálkozásuk, a bevándorlók is az általuk háborús és gazdasági bűncselekményekkel tönkretett országokból özönlenek Európába. Usa-ba, izraelbe NEM engedik be ezeket, hát mi se tegyük. Az IÁ azaz az isis se hiányzik ide nekünk.

Ócska propaganda képeket láttam én is fb-n és máshol, melyeken ki tudja hol meghalt szerencsétleneket mutogatnak, a fotóhamisítás ma már nagyon egyszerű - lehet hogy nem is mostanában és nem is a Földközi tengeren készültek a "jaj szegény menekültek" képek amiket nem kell besz*pni mert liberális propaganda hazugság mind! Ne ösztönösen reagáljon az ember hanem gondolkodjon :D kiknek az érdeke hogy ne gondolkodjon hanem fogadja el az afrikaiak korlátlan beözönlését ÉRZELMI alapon, a reklámipar is állatkölykökkel, nőkkel, és gyerekekkel akar annyi mindent eladni.

Jobbik: Veszélyes a Pázmány holokausztozása

2015. május 28. 13:30 Hunhir.info

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=84365

A Jobbik kontraproduktívnak, szakmailag elhibázottnak és veszélyes precedensnek tartja a kötelező holokausztkurzus bevezetését a felsőoktatásban. Emlékezetes, hogy a héten jelentette be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, hogy feltehetően izraeli nyomásra az egyetemi minden egyes szakának valamennyi hallgatója számára kötelezővé teszi "A holokauszt és emlékezete" tárgy oktatását.

A bejelentés nagy vihart kavart az egyetemi hallgatók között, akik feleslegesnek tartják a további óraterhelést, és sajtóhírek szerint az elvárttal ellentétes reakciókat váltott ki. Nem kizárt, hogy a patinás intézménybe jelentkezők száma jelentősen vissza fog esni a közeljövőben.

Farkas Gergely, a Jobbik Ifjúság Tagozat elnöke, az oktatási és kulturális bizottság tagja szerint a döntés oktatásszakmai értelemben elhibázott, hiszen egy önkényesen választott, tragikus történelmi esemény egyoldalú ismertetése és emlékezetpolitikai helyének vizsgálata csekély jelentőséggel bír a jövő értelmiséginek képzésében. A holokausztnevelés jegyében az összes egyetemi hallgató még a középiskolában minden évben részt vett január 27-én a nemzetközi holokauszt-emléknapon, valamint április 16-án a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján esedékes megemlékezéseken. Ez legkevesebb nyolc teljes napot jelent, amit holokauszt-tanulással töltöttek. Kétséges, hogy ismereteiket az egyetemeken is szükséges lenne bővíteni.

"Veszélyes precedensnek is tartjuk, mivel ezen logika mentén a jövőben például a német vagy a szlovák nagykövetség nyomására kötelezővé válhat a magyarországi németek és szlovákok kitelepítésének emlékezetével kapcsolatos kurzusok. A példák tetszőlegesen folytathatóak, ha ez a gondolkodásmód általánossá válna, akkor a hallgatók jórészt aktuálpolitikai érdekekből indított kurzusokat, és nem valódi szaktárgyakat hallgathatnának. A nyilvánvaló kettős mércéről, miszerint miért éppen erről a magyarországi tragédiáról kell kötelező órát hirdetni már nem is beszélünk, mivel álláspontunk szerint az ideológiai nevelés nem a felsőoktatás feladata, így annak ott semmilyen formában nincs helye.

Felkérjük az egyetemek és a magyar oktatáspolitika vezetőit, hogy ne engedjenek az erőszakos nemzetközi és liberális nyomásnak, ne engedjék tanrendjük felvizezését és oktatási programjuk befolyásolását. Az egyetemek feladata a gondolkodni tudó, problémák megoldására képes autonóm értelmiség képzése, nem válhatnak bizonyos érdekcsoportok játékszereivé" - közölte Farkas Gergely.

Intézményesített bűntudatterhelés - Kötelező lesz a holokauszt a Pázmányon

2015. május 26. 21:03 Hunhir.info

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=84343

Kötelező tárgyként tanulnak a holokausztról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) hallgatói szeptembertől - jelentette be Szuromi Szabolcs, az egyetem rektora kedden Budapesten. Ez már neurotikus problémákat is felvethet a hallgatók esetében. Kíváncsiak leszünk, egy-két év múlva miféle sérült, szorongó, bűntudattal terhelt egyetemisták majd lézengenek a Pázmányon.

Szuromi Szabolcs kiemelte: a holokauszt és emlékezete című tárgy a "bevezetés a katolikus hit rendszerébe" kurzus mellett, az alapozó közismereti tárgyak között kap helyet, és a PPKE valamennyi karán bármilyen képzésen tanulmányokat folytató hallgatóknak a diploma megszerzésének előfeltétele lesz.

A PPKE rektorának ismertetése szerint a kurzus tartalmát a Tel-Avivi Egyetem két professzora, Dina Porat és Raphael Vago dolgozta ki "szem előtt tartva a magyar sajátosságokat".

Szuromi Szabolcs idézett a II. vatikáni zsinaton elfogadott, Nostra aetate kezdetű dokumentumból, amely kimondja, hogy "az egyház (...) megemlékezvén a zsidókkal közös örökségről, nem politikai megfontolásoktól, hanem evangéliumi vallásos szeretettől indítva fejezi ki sajnálatát a gyűlölet az üldözések és az antiszemita megnyilvánulások miatt", bármikor és bárki részéről érték a zsidókat. Felidézte: egy évvel ezelőtt a Magyar Katolikus Püspök Konferencia (MKPK) és a PPKE által szervezett konferencián Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete beszélt arról, hogy az antiszemitizmus megelőzésének leghatékonyabb módja a nevelés, az oktatási rendszer minden szintjén.

Elmondása szerint ezt a kijelentést "komolyan megfontolva" kezdeményezte Izrael nagykövetségével egyeztetve a holokausztról szóló tantárgy bevezetését a PPKE-n.

A PPKE rektora reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés hozzájárulhat "az új generációk hiteles gondolkodásának alakításához", és példaértékű lehet nem csak a hazai felsőoktatásban.

Ilan Mor európai viszonylatban is egyedülállónak nevezte a PPKE kezdeményezését. Az oktatás jelentőségét hangsúlyozva arról beszélt, azt nem az egyetemen, nem a közoktatásban és nem is az óvodában kell elkezdeni, hanem már otthon. "A szülők jelentik a GPS-t gyermekeik számára" - mondta, hozzátéve, ha azonban ez az útmutatás hiányzik, az iskolában kell pótolni.

A 70 évvel ezelőtti holokauszt része a magyarság identitásának, és a szembenézés a múlttal része annak a folyamatnak, melynek során Magyarország demokratikusabb országgá válhat - hangsúlyozta.

Ilan Mor kitért arra is, hogy sajnálatos módon a katolikus és a zsidó emberek körében sem eléggé ismert a Nostra aetate kezdetű dokumentum, amely felmenti a zsidóságot a "klasszikus antiszemitizmus" alapját képező vád alól, amely szerint ők gyilkolták meg Jézust.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a katolikus egyetem tervezi-e a jövőben más népirtásokkal foglalkozó tantárgyak bevezetését is, Szuromi Szabolcs úgy válaszolt: az egyetem nyitott arra, hogy bővítse a közismereti kurzusok sorát.

A PPKE rektora hangsúlyozta a közismereti tárgyak oktatásának fontosságát, mert mint mondta, a közismeret az, ami "olyan radikálisan hanyatlott az elmúlt időszakban, hogy feltétlenül szükséges a tények közlése". Meggyőződése - mondta -, hogy sok kijelentés "nem rosszindulatból, hanem az alapvető ismeretek hiánya miatt hangzik el". Minden felsőoktatási intézményben tényszerű ismertetést kívánnak a második világháború után elkövetett kitelepítések is - tette hozzá.

Szuromi Szabolcs kitért arra is, hogy az elmúlt években az MKPK "prominens személyiségei" többször elmondták, hogy az antiszemitizmus semmilyen formája nem egyeztethető össze a katolikus hittel. Ebből egyenesen következik - hangsúlyozta -, hogy "a katolikus egyetem kötelezettsége fölvállalni azt, ami hozzátartozik a katolikus identitás tanításához", ezért szerepel a két tárgy egymás mellett. A "bevezetés a katolikus hit rendszerébe" kurzus első harmada az Ószövetség tanítása, és a többi részében is hangsúlyos a zsidó-keresztény erkölcs és kultúra ismertetése.

Hunhir.info - MTI

 

You are receiving this email because you subscribed to this feed at feedmyinbox.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

2015. május 20., szerda

RSS-Feed of Scall Fast

We do it all day. Let us teach you what we've learned. Learn how the experts market their startups. Grab the free ebook.
From our sponsors
 

 

RSS-Feed of Scall Fast
SF

Az illegális bevándorlókat tartsák el a libernyák médiások, politikusok, egyéb megélhetési hazaárulók...
5/19/2015 9:57:00 AM

Az illegális bevándorlókat tartsák el a libernyák médiások, politikusok, egyéb megélhetési hazaárulók. Akik SEMMIT sem, tesznek hozzá a közöshöz, idegen érdekeket szolgálnak jópénzért, még jól le is hülyéznek (pedig nekik hinni lennénk csak igazán ostobák). A saját pénzükön, a saját házukba fogadják be a papírok nélkül érkező gyanús alakokat - azokat is, akik eleve bűnözésből és segélyekbből élősködni jönnek. A többségük igenis ilyen. Lehet látni Európa nagyvárosaiban, hol melyik kerületben legrosszabb a közbiztonság a FEHÉR emberek számára - ahol a 3. világ ideszabadítottjai élnek.

Ne nekünk akarják megszabni az eu-s libsik, mit tehetünk a saját hazánkban! Frankfurti 68-as vadliberális zsidók tudatosan törekszenek az etnikai arányok megváltoztatására, a nemzetek felszámolására!!!!!! Igen, Európa szerte ez megy és a zöldek se különbek, a vészkijárat emberkés lmp se. Vitatkozni sincs miről velük, hiába mond a Fidesz akármit ezeknek az EP-ben - csak az erőből, kényszerből, erőszakból értenek. Vagy ha lesz*rjuk mit vernyognak és egyszerűen kirakjuk az illegális határsértőket a francba. Nem vagyunk egyedül Európában az illegális beözönlést - bevándorlást ellenző álláspontunkkal.

A britek megteszik, szigorítanak keményen : mi se legyünk már hülyék hagyni magunkat elözönleni! Menjenek az usa-ba (és a p-ba) az "emberjogvédő" vadliberális "szocialista, liberális, zöld" fehérellenesek is, az usa-ban tűzparancs van érvényben a mexikói határon, és civil milícia is besegít a határőrizetbe. Fegyveresek. Gárda!

Népszavazás a bevándorlásról? (videó)

Az N1TV Képviselő Vágtában tudakozódott a parlamenti képviselőktől, érdemesnek tartanak-e egy népszavazást a menekülthullám kapcsán.

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=84206
https://www.youtube.com/watch?v=3neZ_4k43qY

 

Ahányszor meghalljuk hogy egy balliberális ZSIDÓ szélsőségesezik vagy nácizik, jusson eszünke hogy ezek...
5/18/2015 7:58:52 PM

Ahányszor meghalljuk hogy egy balliberális ZSIDÓ szélsőségesezik vagy nácizik, jusson eszünke hogy ezek mindegyike kivétel nélkül és feltétlenül izraelbarát, tekintet nélkül a cionista terrorállam milyenségére!

Ezt jól tudják ők is, nekik minek érvelni : "a jog az erőben rejlik". Patkányfészek felszámolás lesz az is csak, ha rajtuk alkalmazzák a saját elveiket. Minek empátia egy ilyen emberiségellenes csürhének, ami más népek ellen folyamatosan elköveti a holokausztot. Ha izrahell fenntarthatatlanná fog válni úgyis megkapják amit kiérdemeltek. Merik terrorszervezetnek nevezni a Hamászt vagy a Fatahot ezek a férgek, holott az arabok csak védekeznek a cionizmus "áldásaival" szemben.

Lovas István: (Nagyon) Elhallgatott hírek 41.

http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_nagyon_elhallgatott_hirek_41

Elhallgatott hírek" néven sorozatot indítottam azért, hogy a hazai média hallgatását vagy várható hallgatását egyes témákban áttörjem. Általában két napot várok arra, hogy egy hír megjelenjen médiánkban, ami messze több annál, mint ami indokolt lenne a közléshez.

Palesztinok tömeges megölésével hencegő és őket állatoknak nevező miniszterekkel alakul a Netanjahu-kormány

/Megjegyzés: április 20-a óta nem tettem ki e sorozatból újabbat.

Jó néhány hete megkerestek az MTI-től, hogy ők segítenek és megnézik, hátha az általam kitételre szántak között vannak olyan anyagjaik, amelyekhez csak az előfizetők juthatnak hozzá. Együttműködésünk láthatóan hasznos volt: egyre kevesebb olyan hírt kellett kiposztolni, melyről az MTI és rajta keresztül több médium ne számolt volna be - nem csak előfizetőknek. Egy idő óta az együttműködést felajánló távirati irodás az itteni közzététel előtti kérdésre nem válaszol, és mintha kezdődne az MTI-nél egy visszaesés, azaz elhallgatás. Reméljük, ez csupán szubjektív megítélés./

Világszerte számtalan helyen jelent meg, hogy milyen szélsőséges, sőt tömeggyilkos emberekből áll az alakuló, 3-ik Netanjahu-kormány.

Néhány példa:

Eli Ben-Dahan rabbi-politikus korábban kijelentette: „A palesztinok állatok; nem emberek, és nincs joguk élni". Ő lesz a hadügyminiszter helyettese.

A tavaly nyári, Gáza elleni háborúban tábornokként csapatait irányító Joáv Galant azzal dicsekedett, hogy „arabok tömegeit öltem meg". Ő építésügyi (tehát nem rombolásügyi) miniszter lesz.

A 39 éves Ajelet Saked igazságügyi miniszteri kinevezése szintén óriási vihart kavart, nemcsak a megszállt területeken (beleértve a totális blokád alatt tartott Gázát), de a világsajtóban is, mivel nyíltan a palesztin nép elleni népirtásra és etnikai alapú tisztogatására buzdított, mint azt Szaeb Erekat palesztin főtárgyaló is kijelentette.

Tavaly nyáron Erdogan török elnök kijelentései miatt a Kneszet-tag Saked-et, az „igazságügyi minisztérium várományosát" Hitlerhez hasonlította.

Erről az MTI és nyomában a magyar sajtó napok óta hallgat.

forrás: Lovas István facebook

 

You are receiving this email because you subscribed to this feed at feedmyinbox.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

2015. május 19., kedd

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com

 

 

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com
SF

Ahányszor meghalljuk hogy egy balliberális ZSIDÓ szélsőségesezik vagy nácizik, jusson eszünke hogy ezek...
5/19/2015 2:58:52 AM

Ahányszor meghalljuk hogy egy balliberális ZSIDÓ szélsőségesezik vagy nácizik, jusson eszünke hogy ezek mindegyike kivétel nélkül és feltétlenül izraelbarát, tekintet nélkül a cionista terrorállam milyenségére!

Ezt jól tudják ők is, nekik minek érvelni : "a jog az erőben rejlik". Patkányfészek felszámolás lesz az is csak, ha rajtuk alkalmazzák a saját elveiket. Minek empátia egy ilyen emberiségellenes csürhének, ami más népek ellen folyamatosan elköveti a holokausztot. Ha izrahell fenntarthatatlanná fog válni úgyis megkapják amit kiérdemeltek. Merik terrorszervezetnek nevezni a Hamászt vagy a Fatahot ezek a férgek, holott az arabok csak védekeznek a cionizmus "áldásaival" szemben.

Lovas István: (Nagyon) Elhallgatott hírek 41.

http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_nagyon_elhallgatott_hirek_41

Elhallgatott hírek" néven sorozatot indítottam azért, hogy a hazai média hallgatását vagy várható hallgatását egyes témákban áttörjem. Általában két napot várok arra, hogy egy hír megjelenjen médiánkban, ami messze több annál, mint ami indokolt lenne a közléshez.

Palesztinok tömeges megölésével hencegő és őket állatoknak nevező miniszterekkel alakul a Netanjahu-kormány

/Megjegyzés: április 20-a óta nem tettem ki e sorozatból újabbat.

Jó néhány hete megkerestek az MTI-től, hogy ők segítenek és megnézik, hátha az általam kitételre szántak között vannak olyan anyagjaik, amelyekhez csak az előfizetők juthatnak hozzá. Együttműködésünk láthatóan hasznos volt: egyre kevesebb olyan hírt kellett kiposztolni, melyről az MTI és rajta keresztül több médium ne számolt volna be - nem csak előfizetőknek. Egy idő óta az együttműködést felajánló távirati irodás az itteni közzététel előtti kérdésre nem válaszol, és mintha kezdődne az MTI-nél egy visszaesés, azaz elhallgatás. Reméljük, ez csupán szubjektív megítélés./

Világszerte számtalan helyen jelent meg, hogy milyen szélsőséges, sőt tömeggyilkos emberekből áll az alakuló, 3-ik Netanjahu-kormány.

Néhány példa:

Eli Ben-Dahan rabbi-politikus korábban kijelentette: „A palesztinok állatok; nem emberek, és nincs joguk élni". Ő lesz a hadügyminiszter helyettese.

A tavaly nyári, Gáza elleni háborúban tábornokként csapatait irányító Joáv Galant azzal dicsekedett, hogy „arabok tömegeit öltem meg". Ő építésügyi (tehát nem rombolásügyi) miniszter lesz.

A 39 éves Ajelet Saked igazságügyi miniszteri kinevezése szintén óriási vihart kavart, nemcsak a megszállt területeken (beleértve a totális blokád alatt tartott Gázát), de a világsajtóban is, mivel nyíltan a palesztin nép elleni népirtásra és etnikai alapú tisztogatására buzdított, mint azt Szaeb Erekat palesztin főtárgyaló is kijelentette.

Tavaly nyáron Erdogan török elnök kijelentései miatt a Kneszet-tag Saked-et, az „igazságügyi minisztérium várományosát" Hitlerhez hasonlította.

Erről az MTI és nyomában a magyar sajtó napok óta hallgat.

forrás: Lovas István facebook

 

Bevándorláspárti Sör Miklós főpap se sváb. "Beer Mikós váci püspöktől megkérdeztük," Várszegi, Erdő...
5/17/2015 2:46:29 AM

Bevándorláspárti Sör Miklós főpap se sváb.

"Beer Mikós váci püspöktől megkérdeztük," Várszegi, Erdő is érdekesek még, mint katolikus egyházat (el)foglaló libsik. Van belőlük sok.

Ez se sváb. Már itt el van cseszve. Hány GOJ rabbi van? Vagy hány zsidó szervezet élén áll nemzsidó? 

Mert ha van etnikailag is összetartozó - összetartó nemzet, abban egyrészt feltűnő hogy a zsidók elkülönülnek, másrészt ha bíznak egymásban az emberek akkor megvédik egymást / magukat a nemzetközi neolib gyarmatosítástól. Na mondjuk ez eddig nemigen jött össze Magyarországon sajnos, éppen azért duplán gazember aki még ezt a gyenge nemzettudatunkat is a korlátlan és ellenőrizetlen bevándorlással hígítaná. Amúgy meg keresztények vagyunk és nem hülyék! Amikor keresztre feszíttették a zsidók Jézust akkor se voltak keresztények, hát most se azok csak tehetségesen hazudnak.

Én pont nem katolikus vagyok, de azt látom hogyan teszik tönkre azt is ugyanazok a patkányok, akik minden más európai értéket is rombolnak szorgalmasan. A normális emberek lázadása viszont folyamatban van.

Ezt is megértük: „főpapjaink" szerint nem a magyar családokat, hanem a bevándorlást kell támogatni

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=84155

Ezt is megértük: „főpapjaink" szerint nem a magyar családokat, hanem a bevándorlást kell támogatni

2015. május 16. 12:11 Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Ismeretes: a bevándorlásról és a terrorizmusról Orbán Viktor nemzeti konzultációt kezdeményezett s ennek jeleként kérdőívet kaptak honpolgáraink. Ezen a legfőbb kérdés ez: „Egyetért-e Ön a magyar kormánnyal abban, hogy a bevándorlás helyett inkább a magyar családok és a születendő gyermekek támogatására van szükség?" Erre „főpapjaink" azonnal nemmel reagáltak.

„Orbánék a Bibliával is szembemennek" – adja hírül a Néphazugság mai számának Czene Gábor által jegyzett vezércikke. Akik ismernek, tudják, nem vagyok Fideszes, de ami sok, sok. E kérdéssel és hozzá hasonlókkal mennének szembe a Könyvek Könyvével?

Még mielőtt részletezném, kik is ezek a reagáló gyászvitézek – mert rájuk egyszerűen nem lehet más jelzőt írnom, bármennyire is igyekszem türtőztetnem magamat –, elöljáróban, fogalmakat tisztázandó: nem véletlenül tettem macskakörömbe a címbeli szót. Csak egy Egyház létezik, ami nem lehet más lényege szerint, mint katolikus. A protestánsok rajta kívül állnak: felekezeteik, azokon belül pedig lelkészeik, főlelkészeik (és szerencsére viszonylag csekély számú híveik) vannak. Püspökök tehát csak a katolikus Egyházban léteznek. Ennyit a fogalmak tisztázásáról. (Akinek ennyi nem elég, olvasson el egy jobb egyháztörténetet, mint mondjuk Marx Ignácét (A katolikus Egyház története, 1934).)

És akkor most lássuk a Néphazugság vezércikkét, amiben mindjárt ezt olvassuk:

„Lapunk a nagy keresztény egyházak vezetőit kérdezte meg arról, hogy megítélésük szerint a konzultációs kérdések szellemisége mennyiben felel meg a keresztény tanításoknak, alkalmasnak tartják-e rá, hogy közelebb vigyen egy olyan összetett probléma megoldásához, humánus kezeléséhez, amilyen a bevándorlás ügye. Összesen húsz egyházi méltóságot kerestünk meg: katolikus részről Erdő Péter bíboros mellett három érseket és nyolc megyéspüspököt, valamint a görög katolikus metropolitát, továbbá a négy református és három evangélikus egyházkerület püspökét."

Az orgánum, nem rejtegetve tendenciózusságát, persze a protestáns „főpapok" nyilatkozataival kezdte. Ám lássuk őket!

»Gáncs Péter, az evangélikus egyház elnök-püspöke az elsők között válaszolt. Szerinte nem szerencsés szembeállítani a bevándorlók, illetve a magyar családok támogatásának az ügyét. Legfontosabbnak a konzultációnak azt a kérdését tartja, amely azon országok fejlesztésére irányul, ahonnan a menekültek érkeznek: ez lenne a probléma gyökerének igazi kezelése. Addig viszont, ha valóban bibliai alapon akarunk gondolkozni és cselekedni, akkor nincs alternatívája az áldozatot is vállaló szolidáris segítségnyújtásnak Erre biztat az egyértelmű apostoli tanítás, ami különben a 2015-ös év igéje az evangélikus egyházban: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket...".«

Meghűl az emberben a vér. Megkérdezhetnők Gáncs uraságától, meddig szívna egy levegőt az ugyebár nem kifejezetten veszélytelen illegális bevándorlókkal? De itt van társaságában Fabiny Tamás (ő is „püspök", természetesen), aki a Mandiner.hu-nak nyilatkozva „hiányolta, hogy a kormány meg sem kérdezte, mit tudna segíteni a bevándorlás problémájában az egyház. Azt pedig ellentmondásosnak látta, hogy vagy dolgoztatni akarja a kormány a menekülteket, vagy azonnal vissza akarja őket toloncolni oda, ahonnan jöttek."

„Nem, könyörgünk, ekkora stupidságot még egy Gáncs és Fabiny sem mondhat!" – kiálthatnók fel. És lám, mégis. Mert amúgy rajtuk (és remélhetően nem túl sok hívükön) kívül mindenki, akibe szorult egy cseppnyi értelem, tudja ugyanis, hogy a konzultációs kérdés kikről szól, vagyis kik azok a bevándorlók, akiknek hiába ad munkát bárki is, nem fogadják el azt, és hogy ez még mekkora robbanásokat fog előidézni nem is olyan sokára. Márpedig ezek nagy száma miatt megkerülhetetlen a feltett kérdés és a reá adandó össznemzeti válasz.

Ennyit hát Gáncs és Fabiny gyászvitézekről. Ja, és még egy: Fabiny „püspök" ezúttal is elhatárolódott a halálbüntetés alkalmazásának bárminemű lehetőségétől. Ám hadd ne ismételjem meg az ezzel kapcsolatos, tőle oly idegen keresztény, vagyis katolikus álláspontot. A múltkor ezt már sokadszorra megtettem portálunkon. Elvégre az ismétlésnek is van határa.

De visszatérve a nemzeti konzultáció idézett kérdése fogadtatására: volt-e érdemi egyházi megnyilatkozás? Ismét a Néphazugságot idézem:

»Beer Mikós váci püspöktől megkérdeztük, mit gondol arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök lezárná a határokat a menekültek elől. „Keresztényként nem mondhatok mást: minden ember iránt szolidárisnak kell lennünk. Senki sem saját maga választja meg, hova születik, de mindenkinek joga van az élethez" – jelentette ki akkor a váci püspök. Most azonban megértésünket kérve elhárította a nyilatkozatot. Erdő Péter bíborostól sem kaptunk választ. A megkérdezett tizenhárom katolikus méltóság közül tizenegy még csak nem is reagált.«

Igen, válaszoljuk Beer püspöknek, mindenkinek joga van az élethez, de nem mások megrövidítése árán. Márpedig nem lehet kérdés, nem ez valósul-e meg az egyre tömegesebb bevándorlással? A fenti „főpapok"-nak mindenesetre egyet azért megköszönünk. Azt, hogy színt vallottak. Egyértelművé tették, valójában hol állnak, kiket támogatnak. Úgyhogy köszönjük szépen, nem kérünk belőlük.

 

ELHALLGATOTT HÍREK 38 http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_elhallgatott_hirek_38 Friss...
4/10/2015 9:29:08 PM

ELHALLGATOTT HÍREK 38

http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_elhallgatott_hirek_38

Friss jelentés: az USA legalább 1,3 millió embert likvidált a „terror elleni háborúja" során

Három, igen tekintélyes atomháború ellenes és békepárti orvos szervezet - a Physicians for Social Responsibility, a Physicians for Global Survival és az International Physicians for the Prevention of Nuclear War - 101 oldalas jelentést tett közzé, amely igen alapos felmérés alapján kimutatja, az USA által vezetett „terror elleni háborúnak" Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban legalább 1,3 millió ember esett áldozatul 2001. szeptember 11-e és 2014 vége között.

A jelentés ezen az URL címen olvasható: http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf

Neil Clark, ismert brit újságíró az angol nyelvű orosz televízió honlapján, az RT.com-on felteszi a kérdést, hogy ez a hír miért nem szerepel világszerte az újságok címoldalán? (http://rt.com/op-edge/245217-us-war-terror-casualties-genocide/)

Clark sajnos azt is megkérdezhette volna, hogy egyáltalán miért nem adtak hírt 1,3 millió ember megsemmisülését kimutató tanulmányról.

(Niel Clark 2007-ben brit díjat nyert, mint a legjobb brit blogger. 2013. október 29-én a brit Guardian nevű napilapban írt cikkében teljes mértékben igazat adott a magyar miniszterelnöknek, amiért 20 százalékkal rezsit csökkentett és ismét köztulajdonba kívánja venni az energiavállalatokat.)

Az áldozatok közül mintegy 1 milliót Irakban, 220 000-et Afganisztánban és 80 000-et Pakisztánban öltek meg. (A tanulmány a felmérés rendkívüli nehézségei miatt nem tér ki a jemeni, szomáliai és líbiai áldozatokra.)

A tanulmány összefoglalójában az áll, hogy a három országban a halálesetek teljes száma 2 millió fölött is lehet, de 1 millió alatt semmiképpen.
Magában a tanulmányban olvasható, hogy politikusok, a média és civil szervezetek szándékosan vezetik félre a nyilvánosságot az áldozatok számát illetően.

 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 1,3 MILLIÓ ÁLDOZATA http://magyarhirlap.hu/cikk/21415/Kit_erdekel Kit érdekel?...
4/10/2015 9:23:32 PM


AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 1,3 MILLIÓ ÁLDOZATA

http://magyarhirlap.hu/cikk/21415/Kit_erdekel

Kit érdekel?

Kit érdekel 1,3 millió ember felesleges halála? A válasz: szinte senkit. Noha eddig úgy tudtuk, minden emberi élet, illetőleg annak kioltása a legfőbb bűn. A nyugati emberségben, valamint a demokratikus tájékoztatás naponta büszkén deklarált ismérveiben ismét tévedtünk. Talán az áldozatok milyensége miatt.

A forrásról: a napokban jelent meg egy 101 oldalas jelentés Tetemszámlálás néven, amelyet három, nagy tekintélyű orvosi szervezet együttesen adott ki. A témája: hány embernek kellett életét veszítenie 2001. szeptember 11-e óta, amikor az Egyesült Államokat ért támadásnak csaknem három ezer áldozata lett. Az azt követő amerikaiak vezette „terror elleni háború" a jelentést tevők által vizsgált három országban, Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban legalább 1 millió, de akár 2 millió ember közvetlen elpusztításához, illetve közvetett elpusztulásához vezetett. Az 1,3 milliós szám óvatos becslés.

A felmérést három szervezet végezte. Az alapvizsgálatot az IPPNW (Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért) németországi szervezete készítette el a „09/11" utáni első tíz évre, amelyet most frissítettek. Az újabb időszak 2001 szeptember 11-e és 2014 vége közötti időszakot öleli fel. Az IPPNW-nek 63 tagországa van, 1985-ben béke Nobel-díjjal tüntették ki.

A jelentés elkészítésének másik szervezete a PSR (Orvosok a Társadalmi Felelősségért). Ez az Egyesült Államok legnagyobb orvosi szervezete, amely azzal a céllal alakult, hogy az embereket igyekezzen megvédeni az atomfegyverek terjedésétől, az atomháborútól, a klímaváltozástól és a környezetbe kerülő mérgező anyagoktól. Ötvenezer tagja van.

A kimutatásért felelős harmadik szervezet a PGS (Orvosok a Globális Túlélésért), amely az imént említetett IPPNW kanadai tagszervezete. Anyaszervezetének célkitűzései mellett az atomfegyverek megszüntetéséért, a konfliktusok békés rendezéséért, a társadalmi igazságért és egy fenntarthatóbb világ kialakításáért végzi áldozatos munkáját.

A Washington vezette „terror elleni háború" nem csak a vizsgált országokban szedte az áldozatait, de Jemenben, Szomáliában és Líbiában is, ahol a helyi viszonyok még a vizsgálat célországainál is jóval kedvezőtlenebbek a felmérések lefolytatásához és így azokat nem tudták elvégezni.

Az 1,3 millió áldozat megoszlása: Irakban 1 millió, Afganisztánban 220 000 és Pakisztánban 80 000. Ha ezeket az adatokat, vagyis az óvatos becslést vesszük figyelembe, olvasható a jelentésben, „akkor ezek tízszer nagyobbak, mint amelyeket a média és a civil szervezetek propagálnak", írja az a brit újságíró, aki hajlandó volt észrevenni a jelentést.

Neve Neil Clark, és cikkét az angol nyelvű globális orosz tévéállomás, az RT.com honlapján jelentette meg március 30-án. Clarkot 2007-ben a legjobb brit blogger címmel tüntették ki. Érdekesség, hogy 2013. október 29-én a baloldali Guardian honlapján megjelent blogjában a laptól jelentősen jobbra álló magyar miniszterelnököt dicséri, amiért 20 százalékos rezsicsökkentést hajtott végre és ismét köztulajdonba kívánja venni az energiaszolgáltatókat.

Clark „Népirtást okoznak, hogy megvédjenek bennünket a terrortól" címmel írt cikkét azzal kezdi, hogy olyan jelentésről van szó, amelynek világszerte újságok címoldalán kellene szerepelnie. Szerény kérés, mert a hírnek nyomát is alig lelni még internetes keresőkkel se.

A jelentésből, mint különösen gyomorforgatót emeli ki Clark azt a részt, amely a Pakisztánban az amerikai robotgépekről indított támadásokról szól. Ugyanis ott egy ilyen robottámadás után egy-két órával jön egy második támadás, amely azokat veszi célba, akik az első támadás áldozatait keresik és próbálják megtalálni a holttesteket, hogy eltemessék őket.

Az orvosi szervezetek anyagához írt bevezetés arra a világunk számára fenyegető következtetésre jut, hogy „A politikusok és a média minél inkább elrejti és kisebbíti a nyugati katonai beavatkozások következményeit, annál könnyebb új beavatkozásokat elrendelni".

Az első információk szerint Líbiában 2011-ben, ahol a NATO a lázadó erők oldalán avatkozott be, jegyzi meg e jelentés, ötvenezren veszítették életüket.
Hozzátehetjük: Ukrajnában a becslések szerint ugyanennyi áldozata van a háborúnak, amelynek kitörését Washington és nyomában az EU pénzzel és más eszközökkel is segítetette a Majdan téri puccsal a demokratikusan megválasztott kormány ellen.

A jelentés 24-ik oldalán olvasható, hogy a nyugati média figyelmét elsősorban az olyan terrorcselekményekre fordítja, amelyek a polgári létesítményeket, piacokat, zarándokmeneteket céloznak meg. Ezek ugyanis könnyen beilleszkednek a háború kialakítani szándékozott képébe, míg az amerikai bombázások áldozatairól nemigen olvasható beszámoló.

Jellemző, írják a szerzők, hogy egy 2007 februárjában készített felmérésben a megkérdezett amerikaiak az Irakban megölt emberek számát kevesebb mint tízezerre becsülték a ténylegesen áldozatul esett több százezer helyett.
Napnál is világosabb: a nagyon sokat emlegetett kettős mérce gyakorlata és alkalmazása szinte minden területen nem csak mindennapos szokássá, de kötelezővé is vált az elvek és értékek egyetemességének hirdetésére oly büszke hivatalos nyugati világban. Sőt, mondhatjuk, a nyugati világ mindennapi működésének fundamentumává tették.

Az MTI március 26-i jelentéséből tudjuk, hogy Berlinben most kiássák egy 20 méter magas Lenin-szobor fejét, amelyet még 1991-ben Kelet-Berlinben 120 darabra vágtak. E szerint a bolsevik tömeggyilkos szobrának feje egy októberben, Berlinben nyíló kiállítás központi darabja lesz. Úgy látszik nem látszik, hogy titkosrendőrségének, a Csekának egyik első vezetője, Martin Lacisz parancsba adta: „Kiirtjuk a burzsoáziát, mint osztályt".

Egy másik tömeggyilkos esetében már óvatosabban járnak el. Március 25-én az amerikai UPI hírügynökség Los Angelesből azt jelentette, hogy minden magyarázat nélkül visszavontak egy készülő aukcióról egy Hitler által festett virágcsendélet akvarellt.

Bocsánat az itt felállított populista párhuzamért, és azért, hogy ennyi időt raboltam el azzal a bagatell hírrel, hogy járulékos kárként 1,3 millió ember veszett oda az Egyesült Államok demokrácia exportjáért indított harcában.

(Lovas István, Magyar Hírlap, 2015-04-02)

 

ELHALLGATOTT HÍREK 39 http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_elhallgatott_hirek_39 - A Clinton...
4/10/2015 9:21:14 PM


ELHALLGATOTT HÍREK 39

http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_elhallgatott_hirek_39

- A Clinton Alapítvány a legnagyobb összeget 1999 és 2014 között egy ukrán oligarchától kapta.

- Kelet-Jeruzsálemben egy vak palesztin testvérpár házát hajnalban buldózerekkel rombolták le. (Erről az a világsajtó hallgat, amely heteken át Gyöngyöspatával volt tele.)

1.

1999 és 2014 között a Clinton Alapítványnak a legnagyobb összeget, 10 millió dollárt, egy ukrán oligarcha, Viktor Pincsuk alapítványa adományozta. A pénz azon időszak alatt is áramlott a Clinton Alapítványba, amikor Clintonné külügyminiszterként dolgozott, írja a hangthebankers.com (akasszátokfelabankárokat.com). Pincsuk két alkalommal is tagja volt az ukrán törvényhozásnak és mindenkor kiállt Ukrajna és az EU közötti kapcsolatok szorosabbá tétele mellett.

2.
Az electronicintifada.net április 5-i híre szerint a múlt kedden hajnali fél hatkor buldózerek és kutyák társaságában több mint száz izraeli katona jelent meg Nureddin Amro házánál. A nagy családi házban tizenketten éltek, közöttük a világtalan Nureddin Amro és szintén vak testvére. A ház nagy részét lerombolták. Közben elvágták az internet, a telefon és a vízszolgáltatást. Amikor a házbeliek megkérdezték, van-e bírósági engedélyük a romboláshoz, a képükbe nevettek. A gyerekek közül többet megvertek. Az istállóban felhalmozott lóeledelt szándékosan megmérgezték.

A házból két szobát hagytak épen. Nureddin Amro az electronicintifadának azt nyilatkozta, hogy már régóta tartottak attól, hogy házukat lerombolják. Elmondták, úgy érzi, tíz éven belül Kelet-Jeruzsálemből elűzik az összes palesztint. (Kelet-Jeruzsálem lett volna egy palesztin állam fővárosa.)

 

SZANKCIÓRANGSOR http://magyarhirlap.hu/cikk/22058/Szankciorangsor A politikai perverzitás súlyos esete...
4/10/2015 9:19:34 PM

SZANKCIÓRANGSOR 

http://magyarhirlap.hu/cikk/22058/Szankciorangsor

A politikai perverzitás súlyos esete, hogy éppen azok a hatalmak bojkottálják május 9-én a II. világháborús győzelem napján tartott megemlékezések moszkvai ünnepségét, amelyek egykori szövetségesük, a tömeggyilkos Sztálin, „Joe bácsi" hátát lapogatva Oroszországban, a Krím félszigeti Jaltában oly jóízű egyetértésben osztották fel Európát övezetekre, és ítélték Magyarországot is tartós kommunista rabságra.

Vlagyimir Putyin Oroszországát az Európát akkor felosztó hatalmak most azért szankcionálják, mert a Nyugatnak fáj, hogy a Krím félsziget az ott rendezett népszavazást követően visszatért Oroszországhoz. És mert a demokratikusan megválasztott ukrán kormány erőszakos megdöntése nyomán kitörtek az ország etnikai kettészakadásához vezető harcok.

A nyugati hatalmaknak már jó ideje fenték fogukat a Moszkva elleni szankciókra. Emlékezzünk csak: már 2014 februárjában a Fekete-tenger melletti Szocsiban tartott téli olimpián nagy volt a mozgolódás e sportrendezvény bojkottjáért. Az okok közül néhány: az oroszok hoztak egy törvényt, amely megtiltotta, hogy kiskorúaknak „nem hagyományos nemi kapcsolatokat" propagáljanak; Moszkva menedéket nyújtott Edward Snowedennek, az amerikai hírszerzésről jó néhány leplet lerántó egykori hírszerzési ügynöknek; az oroszok támogatták Szíriában az Aszad-kormányt. Joachim Gauck német és Francois Hollande francia elnök bejelentette, hogy nem lesznek ott az olimpiai megnyitón.

A bojkott egyoldalúsága már akkor is feltűnő volt, hiszen a sportvilágot nem látszott zavarni ennyire az, hogy a 2022-es labdarúgó-világbajnokságot 2010 decemberében annak a Katarnak ítélték, ahol a homoszexualitás törvénytelen, és azt korbácsolással, illetve börtönnel büntetik.

A jelek szerint a szankciók és a bojkott világában sem az elvek, hanem a geopolitikai érdekek döntenek.

Március 26-án Szaúd-Arábia vezetésével több térségbeli ország megtámadott egy szuverén államot, Jement. A szunnita Szaúd-Arábia – ahol olaj bőségesen van, emberi jog semmi – száz vadászgépet, 150 000 katonát és hadihajókat küldött a jemeni síita huti lázadók leverésére. Szaúd-Arábia az Egyesült Államok stratégiai partnere. Sem Washingtonnak, sem Brüsszelnek álmában nem jutna eszébe, hogy Rijadot nemhogy szankcionálná, de akár megróná azért, amit tett, holott már humanitárius katasztrófa alakul ki a beavatkozás eredményeként.
De vajon mi lett volna a Nyugat reagálása, ha az amerikai és uniós támogatással megdöntött Janukovics ukrán elnök kér orosz katonai segítséget? Noha az erőszakkal megbuktatott ukrán elnök legitimitása összehasonlíthatatlanul erősebb az iráni támogatást élvező hutik ellen külső beavatkozást kérő Abdurabbu Manszúr Hádi jemeni elnökénél, akinek 2012-ben, a jemeni választásokon nem volt alternatívája.

Vagy kinek jutna eszébe szankciókat javasolni a demokratikus berendezkedésű Indiával szemben, amelynek 700 000 katonája és egyéb rendfenntartója gondoskodik arról, hogy az évtizedek óta megszállása alatt tartott 12,5 milliós Kasmírban az ottaniak még álmodni se merjenek gyarmati státuszuk megváltoztatásáról? Az emberjogi szervezetek szerint Kasmírban 1989 és 2011 között 80 000 embert öltek meg, illetőleg tüntettek el az indiai megszállók. Kasmírban nincs falu, ahol ne kínozták volna meg emberek százait, beleértve gyerekeket. Sokuknak nemi szervébe áramot vezettek. Egy ottani emberjogi szervezet arról számolt be, hogy egy kasmírit egy hónapig magánzárkában tartottak ennivaló nélkül. A 60 éves ember a saját húsát volt kénytelen enni, hogy ne haljon éhen. Az indiai kasztrendszerről ne is essék szó, noha az súlyosabban eshetne latba egy tárgyilagos szemlélőnek, mint azok az okok, amelyek Szocsi esetében felvetették a bojkott gondolatát.

De India emberjogi szempontból vidám hely a 30 milliós Üzbegisztánhoz képest, amely Németországtól kezdve Nagy-Britannián át az Egyesült Államokig Nyugaton a kedvenc közép-ázsiai szövetséges. A 77 éves Iszlam Karimov elnök egy negyedszázada vaskézzel uralja az országot. Ugyanakkor igaz, ami igaz, az emberi jogok terén van javulás: míg korábban nem egy ellenzékit forró üstbe dobva főztek meg, ma már csak forró vizet locsolnak mezítelen testükre. A körömletépés éppen olyan bevett gyakorlat, mint nálunk a Rákosi érában. Mindezek ellenére Karimovot 2011-ben Brüsszelben José Manuel Barroso akkori bizottsági elnök széles mosollyal és kézrázással fogadta, majd pedig az emberi jogokra szintén oly kényes NATO Taskentben összekötő irodát nyitott.

Ami a szankciókat illeti, legyünk igazságosak: 2005-ben az Európai Unió elrendelte őket, miután a taskenti Andizsán városában a rezsim ötszáz tüntetőt mészárolt le. De a szankciókat azután csendben feloldották. A német kormány üzbég tiszteket kezdett kiképezni Németországban és évente több tíz millió eurót utalt át a taskenti kormánynak cserébe a Termizben létesített német támaszpontért, amely olyannyira fontosnak bizonyult az amerikaiak vezette afganisztáni hadjáratban.

De nincs egyetlen nyugati politikus sem, aki felvetné, hogy a Jimmy Carter volt amerikai elnök által apartheid rendszernek nevezett Izrael ellen szankciókat léptessenek életbe mindaddig, ameddig az nem adja fel az általa megszállt, illetve hermetikus bojkottal sújtott palesztin területeket. Az eredeti dél-afrikai „apartheid" (a fajok elkülönítése) rendszerét a világ széleskörű, szigorú bojkottal buktatta meg, ami azt mutatja, hogy a szankcióknak van foganatja. A Szocsiban rendezett téli játékok elleni, végül elvetélt bojkott élharcosa, Joachim Gauck vagy az oroszok elleni szankciók fenntartásában elől járó Angela Merkel kancellár ugyanakkor a mostani apartheid rendszer elleni bojkottot, ha rákérdeznének, felháborodottan utasítaná el.

Pedig az iráni kormányt is a szankciók ültették a tárgyalóasztalhoz, noha az ellene felhozott vád a képzelet szüleménye, ugyanis Teherán soha nem szándékozott atomfegyvert előállítani. Aki az interneten rákeres a szankciók okául megjelölt, képzelet szülte „atomprogram" („nuclear program") fogalomra, meglepődve fogja tapasztalni, hogy egyetlen találatot nem kap úgy, hogy ne lenne mellette Irán neve.
Mindennél már csak az perverzebb, amikor nyugati lapok, egyes uniós és európai politikusok Magyarország ellen sürgetnek szankciókat.

(Lovas István, Magyar Hírlap, 2015-04-10)

 

Egyik pénzszerzési módjuk az eredeti tőkefelhalmozóknak a saját telekspekulációikat támogató átminősítések...
4/10/2015 9:11:41 PM

Egyik pénzszerzési módjuk az eredeti tőkefelhalmozóknak a saját telekspekulációikat támogató átminősítések. Mindegy hogy mszp vagy fidesz, mindegyik csinálja. Előre tudnak terveket, hova mi fog épülni, például. Aztán az önkormányzat utána vásárolhatja a bennfentesektől sokszoros áron az ingatlant, területet! Ha tudja. Mert például ilyen árdrágítók miatt nem épült meg sok településen az elkerülő út, pedig lett volna rá pénz.

"Tapolca előző fideszes városvezetése elcserélt egy belterületi ingatlant az egyik önkormányzati képviselő egy családtagjával egy külterületi szántóra, erdőre, s a két ingatlan értéke között különbözetet vélelmeznek."

A Jobbik szerint gyanús ingatlancsere történt Tapolcán

https://kuruc.info/r/2/141820/

 

A következmények nélküli pártok közé tartozik a fidesz is, a balliberálisok alakulataival együtt, bizony...
4/10/2015 8:03:06 PM

A következmények nélküli pártok közé tartozik a fidesz is, a balliberálisok alakulataival együtt, bizony. A jogszabályok is szándékosan felületesek a politikusbűnözés terén.

Ennyit ér Lázár felszólítása: nem vált méltatlanná a költségvetési csalás miatt elítélt fideszes polgi és képviselő haverjai

https://kuruc.info/r/2/141817/

Rendkívüli ülést tartott a pusztaföldvári képviselő-testület pénteken, a héttagú testület sem az eddig fideszes polgármester, sem a költségvetési csalás büntetőügyében szintén érintett két önkormányzati képviselő méltatlanságát nem mondta ki.

A zárt ülésen külön-külön szavaztak a három ember méltatlanságáról, az érintettek minden esetben kérték, hogy saját ügyükben mentesüljenek a szavazás alól - tájékoztatta Lipták Péter jegyző az ülést követően az MTI-t. Hozzátette: a méltatlanságot egyik szavazáson sem állapították meg. Hangsúlyozta: erre a jogszabály nem is ad lehetőséget, az ugyanis úgy szól, hogy a méltatlanság akkor mondható ki, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélik a közszereplőt.

Baranyi István polgármestert és két önkormányzati képviselőt mint bűnsegédet a Gyulai Törvényszék 2015. február 26-án született jogerős másodfokú ítéletében költségvetési csalásban bűnösnek találta, és kétmillió forint pénzbüntetésre ítélte.

A Nol.hu korábban azt írta, Baranyi István 2009-ben vegyes tüzelésű kazánt építtetett be a helyi iskolába, amely egy szakvélemény szerint 4,5 millió forintot ért, miközben a település a fejlesztésre a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől 12 millió forintot nyert el, amelyet az ki is fizetett az önkormányzatnak.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban a parlamentben azonnali kérdésre válaszolva közölte: vizsgálatot rendelt el az ügyben. Kijelentette ugyanakkor: "az a polgármester, akit költségvetési csalásért ítéltek el, az méltatlan hivatala betöltésére, és le kell mondania". Ezt követően Baranyi István - akinek a mostani az ötödik polgármesteri ciklusa - bejelentette, hogy megszünteti Fidesz-tagságát.

A Békés Megyei Kormányhivatal korábban azt közölte: akkor van joga eljárni a pusztaföldvári polgármester büntetőügyével kapcsolatosan, ha a helyi képviselő-testület nem kezdeményezi a törvényszéknél a méltatlanság kimondását vagy ha jogszabálysértő határozatot hoz. Megjegyezték: amennyiben a jogerős másodfokú ítéletben nem letöltendő szabadságvesztés szerepel, az nem alapozza meg a méltatlanság fennállását.

Az MTI megkeresésére a Gyulai Törvényszék korábban azt írta: pénzbüntetés kiszabása mellett a bíróságnak közügyektől való eltiltás mellékbüntetés alkalmazására nincs jogszabályi lehetősége.

Baranyi István az MTI-nek azt mondta: a jogszabályok szerint nem kellett volna összehívniuk a rendkívüli képviselő-testületi ülést, ezt a "közvélemény megnyugtatása érdekében" tették mégis meg. Ezzel az ügyet lezártnak tekinti - közölte.

 

Vége a választásoknak, jöhet a fekete leves. Fideszes, mszp-s, liberális mentalitás ez! A többi eu-s...
4/10/2015 3:34:26 PM

Vége a választásoknak, jöhet a fekete leves. Fideszes, mszp-s, liberális mentalitás ez! A többi eu-s program pályázatírási költségei is eszméletlenek, akár millió felettiek! Persze brancsbéliek ezek a drágán "dolgozók" mind. Még régebben sem került ennyibe a pályázatírás, mi a fene van, nem meri senki olcsóbban elvállalni mert félnek a fidesztől? Annyi hatalmuk van ezeknek a nyomorult férgeknek, amennyit a nép elismer belőle. Nem a fidesznek hanem a szadesznek volt mottója a Tudjuk, Merjük, Tesszük, így utólag a jelmondatban rejlő cinizmust észre lehet venni. De a fideszes káder-békákat se fogják megkérdezni, amikor lecsapolják a korrupció mocsarát!

Így fürdik be az, aki beveszi a kormánykampányt

http://alfahir.hu/igy_furdik_be_az_aki_beveszi_a_kormanykampanyt

Egyre nehezebb megfelelő jelzőt találni arra a furcsa viszonyra, ami a magyar nép és a Fidesz-kormány között feszül, mindenesetre az már egyre nyilvánvalóbb, hogy Orbánék semmilyen társadalmi felelősséget nem éreznek, és minden különösebb aggály nélkül képesek megtéveszteni a választókat.

Rendkívül jó példa - és egyben intő jel is a vasárnapi, tapolcai időközi választás előtt -, hogy a veszprémieknek beígért 4 milliárd forintos uszoda építése ugyanabban a stádiumban van még mindig (vö.: sehol!), mint a februári kampány előtt.

Sőt, némi plusz adalékkal az index.hu is szolgált, ami csak tovább erősíti bennünk a gyanút, hogy kár lenne bedőlni a kormányzati ígérgetéseknek, illetve azok átgondoltságának, tervezettségének.

A lap úgy tudja, hogy az elhíresült veszprémi uszoda egyáltalán nem a fideszes jelölt ötlete volt, a kormányzat, és elsősorban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter érzékelte úgy a helyzetet, hogy valamit mégiscsak oda kellene dobni a nép elé, hiszen akkor már bőven zuhanórepülésben voltak a Fidesz népszerűségi mutatói.

Csakhogy, Veszprémben jelenleg is van két tanuszoda, így talán jobb ötletet is kitalálhatott volna a fideszes agytröszt, hiába is rendeltek a projekt mellé egy jól csengő 4 milliárd forintos keretet.

Mindamellett, a kormány 2015-re csak 25 millió forintot csoportosított át erre célra, és ugyanolyan beszédes adat, hogy a kormányhatározat szerint a „megvalósítási konstrukciót" 2015. március 31-ig kell(ett volna) benyújtani, ami viszont már két hete csúszik.

A portál az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) azt a választ kapta, vizsgálják meg a beruházás megvalósításának feltételrendszerét, de az NFM részéről a szükséges előkészítő feladatok megkezdődtek.

Nesze neked uszoda.

A pepecselésből csak az körvonalazódik ki, hogy túl sok elhivatottság nincs a kormányban a veszprémi uszoda felépítésére - úgy meg főleg, hogy a baloldal jelöltje nyerte meg a mandátumot, ezzel megbuktatva a kétharmadot.

Ne felejtsük, jelenleg maga Orbán Viktor miniszterelnök ígérget fűt-fát a tapolcai választókerületbe, de a felkészült és tájékozott választópolgárban ez a tény már önmagában felkelti a gyanút.

 

Ilyesmik, meg magukhoz telepíttetik usraellel a nukleáris tölteteket, katonákat képeznek ki, akik aztán...
4/10/2015 3:17:47 PM

Ilyesmik, meg magukhoz telepíttetik usraellel a nukleáris tölteteket, katonákat képeznek ki, akik aztán egyelőre Ukrajnába később máshova mehetnek, nyíltan az oroszok elleni agresszió pártján vannak. Az oroszok elleni katonai és gazdasági háborúskodás nem litván, észt, lengyel, hanem cionista érdek!

Litván "sajtószabadság"

http://alfahir.hu/litvan_sajtoszabadsag

Litvánia nem tesz eleget nemzetközi kötelezettségeinek a szabad hírközlés és véleménynyilvánítás biztosítása terén - jelentette ki az orosz külügyminisztérium közleményében csütörtökön, miután a litván médiahatóság három hónapra betiltotta az orosz RTR-Planyeta tévécsatorna adását.

Az orosz külügyminisztérium szerint a litván médiahatóság döntése példátlan és politikai indíttatású, s Moszkva szerint ellentmond a szabad információáramlás európai elveinek.

Litvániában politikai cenzúra van, üldözik az újságírókat, ami nem felel meg egy demokratikus ország alapértékeinek - áll a közleményben. Emellett a minisztérium reményét fejezte ki, hogy a helyzetre mihamarabb reagálni fog az Európai Unió és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ).

A litván médiahatóság szerdán tiltotta be ideiglenesen az orosz állami tévécsatornát, mert szerinte az a "Kreml propagandáját" sugározza. A kormányszerv szóvivője szerint az orosz csatorna "viszályt kelt, háborúra uszít és elfogult információkat közöl".

Korábban a szomszédos Lettország miniszterelnöke jelentette be, hogy érezhetővé váltak Lettországban is az orosz "hibrid háború" egyes elemei. A kifejezés a tavalyi krími események kapcsán jelent meg a politikusok és a sajtó nyelvezetében. Ursula von der Leyen német védelmi miniszter szerint ez a fogalom "hírszerzők, fegyverek és harcosok rejtett bevetését", továbbá "regionális vagy nemzetiségi, etnikai konfliktusok szándékos elmérgesítését, a politikai destabilizációt, valamint a közvélemény manipulálását" jelenti.

A balti államok az ukrajnai válság kirobbanása óta aggódnak amiatt, hogy Oroszország agresszorként megtámadhatja őket. Attól tartanak, hogy a jelentős orosz kisebbséget manipulálva viszályt szítanak a sokáig szovjet uralom alatt lévő országokban.

Az MTI tudósításából tán csak véletlenül, de kimaradt, hogy a balti országokban élő jelentős orosz kisebbséget nemcsak kollektív, hanem sokszor állampolgári jogaiktól is megfosztják. Ez persze egyáltalán nem zavarta a demokratikus értékekre és emberi jogokra olyan nagyon érzékeny szabad világot, hogy tagjai közé vegye ezen országokat.