width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.09.08.

2008. szeptember 8., hétfő

Gats

Gats

http://reakcio.wordpress.com/2008/09/08/gats-veszely/

Amúgy a magyar charta le van szarva. Szót sem érdemel...

Nem érted, hogy miért kell piaci áron megfizetned mindent? Nem tudod, hogy szeretett vezetőink miért nyírják szét a szociális hálót? Csodálkozol, mert nem érdekli őket a katasztrofális demográfiai helyzet? De van ami érdekli őket, csak éppen nem dicsekednek vele: a GATS egyezmény. Erre hazánknak mindennél nagyobb szüksége van, legalábbis szeretett vezetőink szerint. De, ahogy mondta a (most még) miniszterelnök, a száz meg száz trükkről nem kell tudnotok.

A vízművek privatizációjára készül ugyanis a kúrmány! A "szakértői" kormány sem különben, mivel az NEOLIBERÁLIS közgazdászokból fog állni. http://kuruc.info/r/1/27811/ Nem véletlenül akarja a szakértői kormányzást az SZDSZ, az ugyanis !!!bármiféle szavazói felhatalmazás nélkül!!! abszolút, kétharmados többséget adna annak az erőnek, amely az szdsz - és mellesleg a többi parlamenti párt mögött is áll - a zsidó nagytőkés lobbinak!!!

Egy ilyen mértékig csak üzleti világban, ahol megszűnt a szolidaritás, az egymással törődés, semmilyen közművet nem szabad eladni, ami komoly értéket jelent. Tehát már nem csak arról szól, hogy ne árusitsuk ki a hazát, hanem arról, hogy ne adjuk el az egyetlen biztonságunkat.

A vízszolgáltatás privatizációja már eddig is a világ számos pontján vezetett hirtelen, nagymértékű áremelkedéshez. Bolíviában, Chochobamba városában a privatizációt azonnal 100 százalékos díjemelkedés követte, aminek eredményeként a vizet megfizetni nem tudó lakók fellázadtak. A kormány kénytelen volt hadiállapotot elrendelni a térségben. A beruházó, az amerikai Bechtel feladta a városi vízközmű üzemeltetését, amiért 40 millió dollárra pereli a várost a Világbank előtt. Az Egyesült Államokban Atlanta városa volt kénytelen visszavásárolni vízközművét, hisz a privatizációt követően jelentősen romlott a szolgáltatás minősége. Amerikában hasonlóan járt további öt város. Angliában a vízközművek teljes magánosítását követően az árak kilenc év alatt reálértéken 46 százalékkal emelkedtek. Dél-Afrikában a vízrendszer magánosításának eredményeként a fogyasztók nagy része nem tudta megfizetni a vezetékes ivóvizet, így kénytelenek voltak a lakóhelyük környékén fellelhető, szennyezett vizekből venni. A végeredmény: Dél-Afrika történelmének legsúlyosabb kolera-járványa.

Bármivel addig rendelkezel, addig szabod Te a feltételeket, amíg a tied. Képzeld el, hogy mondjuk felvásárolják a földjeinket, és ezzel együtt az alatta levő vizkészletet. Majd képzeld el, hogy a víz ára megugrik az égbe (mondjuk ahogy az olajé vagy a gázé is). Majd képzeld el, hogy mondjuk az unokád és családja szomjan fog halni, mert nem tudja megfizetni.

A közszolgáltatások minden társadalom életében kulcsfontosságú szerepet játszanak: előnyeik hosszú távon jelentkeznek, és a társadalom minden alrendszerére tovahatnak. Ezért nem működtethetők pusztán piaci alapon, rövidtávú profitlogika mentén. Mégis, óriáscégek és nemzetközi intézmények felől, élükön a WTO-val és a GATS egyezménnyel, egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányokra, hogy piacosítsák közszolgáltatásaikat. A GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egy olyan, a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) kereteiben működő egyezmény, mely a szolgáltatások, velük együtt az alapvető közszolgáltatások piacosításához, liberalizációjához, privatizációjához, és deregulációjához nyújt nemzetközi keretet.

Hazánkban a közszolgáltatások piacosításának folyamata a világban tapasztaltnál lényegesen gyorsabban halad: a kórháztörvény előkészítette a kórházak privatizációját, a kistelepülési posták bezárása szabad utat ad a posta privatizációjának, a vidéki mellékvágányok felszámolása a vasút piacosítását készíti elő, a felsőoktatási „reform” pedig egyetemeinket degradálja egyszerű gazdasági vállalkozássá. A GATS e káros folyamatokat egy globális, még átláthatatlanabb és antidemokratikusabb keretbe helyezi, és visszafordíthatatlanná teszi őket: bebetonozza a fenntarthatatlanságot.

Az egyezmény célja, hogy elhárítson minden akadályt a szolgáltatások - így a közszolgáltatások - liberalizálása és kereskedelme elől. Többek között Párizs, Dijon, Genova, Torino, Ferrara, Manchester, Oxford, Bécs és Graz helyhatóságai érzik úgy, hogy az egyezmény elfogadása az önkormányzatiság eszméjének vereségét jelentené, ezért saját területüket "GATS-mentes" zónává nyilvánították, és közösen lépnek fel azért, hogy a tagországok nevében tárgyaló EU változtassa meg liberalizációpárti álláspontját. Eddig az önkormányzatok teljes kizárásával folytak a tárgyalások, amelyek az ő alapvető érdekeiket is érintik. A globalizáció gőzmozdonya továbbra is csúcssebességgel halad: ha nem foglalkozunk vele, soha nem tudjuk meg, vajon a vesztébe rohan-e, az irányításába beleszólni pedig végképp nem tudunk

Pedig a probléma rendkívüli társadalmi hatásai miatt igényt tarthatna a közvélemény érdeklődésére, ezért bizonyára nem véletlen, hogy a hivatalos kormányzati körök egész Európában megkísérlik elterelni róla a figyelmet. Az egymást követő magyar kormányok a tárgyalások kezdete, 1994 óta szintén ezt a taktikát alkalmazták - sikerrel. A tét nagy: ha a GATS hatályba lép, akkor még a legalapvetőbb szolgáltatások is kikerülhetnek a közösségi ellenőrzés alól, és teljességgel a szabad piac szabályai fogják meghatározni működésüket.

Hazánk 1994-ben többek között a vasúti és közúti közlekedést, az egészségügyi szolgáltatásokat, a közműveket (a vízművek is idetartoznak) és az oktatási szolgáltatásokat (az általános iskolától a felnőtt képzésig) érintő liberalizációs vállalásokat tett.

17. Tartalmazza: a hazánk által GATS/SC/40 jelöléssel, 1994. április 15-én benyújtott WTO dokumentum.

A szolgáltatások, különösen a közszolgáltatások piacosítása hátráltathatja az alapvető jogok megvalósulását. A közszolgáltatások nyújtásában vállalt kormányzati szerep csökkenése, a vízközművek, az egészségügyi és szociális rendszerek privatizációja és liberalizációja új helyzetet jelent a kormányoknak.

A példák azt bizonyítják, hogy piacnyitás után azon szolgáltatási területek, melyek nem jövedelmezőek, gyakran elveszítik széleskörű hozzáférhetőségüket a hátrányos helyzetű rétegek számára. A kormányok kötelessége azonban, hogy biztosítsák az alapvető jogok megvalósulását - így a vízhez való hozzáférés jogát, az ingyenes elemi oktatáshoz való jogot, a középiskolai és felsőoktatásban egyenlő eséllyel való részvétel lehetőségét, az egészségügyi eellátáshoz való jogot. Az egyre növekvő hatalmi és gazdasági erejű cégek fenti célok érdekében történő megrendszabályozása azonban törvényi, jogi akadályokba ütköznea GATS kitételei alapján.

Hazánk eddig vonakodott nyilvánosságra hozni a hozzá beérkezett piacnyitási követeléseket és vállalásait, holott Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Norvégia és az Egyesült Államok is már megtette ezt.

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala azért is elengedhetetlen, mert többszörösen is bebizonyosodott, olyan stratégiai jelentőségű közszolgáltatásokat is érintenek, mint többek között az oktatás, a közlekedés, az egészségügy és a vízszolgáltatások.

A mai parlamenti (fidesz, mdf, mszp, szdsz, kdnp) pártok mindegyike résztvett már GATS tárgyalásokon.

Ez a tény, és az erről a témáról üvöltő síri csend a fideszes sajtóban ellentmond az álellenzéki fidesz-képviselők azon állításának, miszerint a GATS tárgyalásoknak, amin ők is résztvettek már többízben, nem témája a közszolgáltatások piacosítása.

És sajnos eléggé világos jele annak, hogy csak népszerűségszerző színjáték minden fideszes neoliberalizmus-ellenes kiállás... Ez a védőkerítés tehát bedőlt. Állva maradt viszont a Jobbik, tehát őrájuk kell szavazni!

Az EU-t sokan tévesen úgy látják, mint egy európai gazdasági összefogást az USA erőfölényének ellensúlyozására. Holott ezt már túlhaladta az idő, bebizonyosodott, hogy ez messze nem így van. Az EU mai vezetése feltétlen atlantista, és USA barát. Pláne a mostani soros elnök, a zsidó származású neokon, franciaországi Sarkozy. Az EU nem képes a saját érdekit megvédeni, hanem kénytelen volt az USA nyomására beengedni az olcsó borokat, amivel az európai tradicionális borkultúrát teszik tönkre. Valamint kénytelen volt beengedni a GM-es kukoricát, amire nincs szükség itt.

Mindez a WTO nyomására. Nyomás az is, ha különféle módokon, a nagytőkés multi cégeken keresztül ők finanszírozzák a különféle neoliberális pártokat, beleértve jóformán a budipapírtól kezdve a cégautókig, így azok óriási MÉDIA előnnyel indulnak a választásokon... A STRABAG zsidó tulajdonosa így támogatta az szdsz-t idehaza... Az esetek többsége titokban marad, ezzel is csak véletlenül buktak le, tehát ez csak a jéghegy csúcsa...

A WTO a globalizáció szempontjából legsikeresebb szervezet. Azt is mondhatnánk, hogy ez az 1995-ben életre hívott szervezet az "új világrend" képviselője, hiszen az alapító kormányok óriási hatalommal ruházták fel. A WTO szabályai szerint ugyanis az egyes országok többé nem "akadályozhatják" a szabadkereskedelmet. Ha mégis megpróbálnák, akkor kemény szankcióknak tennék ki magukat. Nem véletlen, hogy a WTO igazgatója öntudatosan így nyilatkozhatott: "mi fogalmazzuk meg az egységes globális gazdaság alkotmányát".

A WTO szabályai szerint sem a környezet, sem pedig az egészség védelme érdekében nem korlátozható a cégek tevékenysége. Éppen nagy hatalma miatt azonban a WTO növekvő ellenállásra számíthat. A gazdag országok lakossága is egyre jobban fog tiltakozni a csökkenő környezeti, egészségügyi és élelmiszeripari normák ellen. Pl. a WTO szabályok szerint az Európai Unió kénytelen lesz beengedni piacára a hormonkezelt amerikai marhahúst és a különböző génmanipulált élelmiszereket, ami nyilvánvalóan nem tetszik majd az európai lakosságnak. A szegény országok lakossága pedig azért tiltakozhat, mert a fejlett országok exportja tönkreteszi a hazai vállalatokat, és ezáltal munkanélküliséget okoz.

Ha tisztán értelmezzük a fogalmakat, akkor a WTO magyarországi kiszolgálói a szélsőjobboldaliak. Szélsőségesen nagytőkepártiak, és emberellenesek. Mi vagyunk a középút, ellenben velük. És nem mi mentünk oda Jew York-ba, és a többi globalizációs "sasfészekbe" átalakítani az élettereiket, hanem ők jöttek ide gyarmatosítani.

A neoliberalizmus, még a kommunista keménydiktatúrától is rosszabb : a kettő együtt eredményezi ezt a mai válságot és katasztrófát. A nemzeti összetartozást tudatosan rombolták le, ezzel magyarázható, hogy akár a szlovákoknál, a cseheknél, vagy a lengyeleknél is jobb a helyzet.

Más.

Ha a magyar érdekek ilyen szinten különböznek az EU érdekeitől, akkor mit keresünk még mindig benne?

Miféle zsarolás ez, hogy csak nagyon nehezen lehet kilépni a WTO-ból?

Eladósodott ország vagyunk - NEKIK vagyunk eladósodva.

Az uzsorásaink diktálnak. Miattuk kell GATS, miattuk nem lehet nemzeti érdekekről még csak beszélni sem, nemhogy tenni értük. Köteleztük magunkat (mármint a helytartóink köteleztek minket), hogy eladjuk nekik fosért-húgyért mindenünket.

A GATS nettó hazaárulás, a szó klasszikus értelmében. Csakis idegen érdekeket szolgál, magyart egyet sem. Jó lenne, ha bekerülne a közbeszédbe, melyik egyezménynek is köszönhetjük legfőképpen az ország eladását.

Kíváncsi lennék, név szerint kik írták alá mosolyogva az egyezményt, és kik koccintottak rá utána az állófogadáson. Kötelet érdemelnének.