width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.08.06.

2008. augusztus 6., szerda

Mi a fasizmus

Mi a fasizmus

A fasiszta, fasizmus szót, kifejezést egyszerű szitokszónak használák sajnos igen sokan, teljesen tévesen.

A szó nálunk egyszerű szitokszóként épült be a köztudatba, csak az olaszoknál, spanyoloknál, és egyes latin-amerikai országokban világos a jelentése a széles tömegek számára. Mert ez az eszme ott keletkezett. Nekünk ott a hungarizmus.. :-)

http://reakcio.blogspot.com/2007/08/klnfle-ns-vagy-rokon-ideolgik.html

Már Mussolini politikai színrelépése előtt létezett a Fascio di Combattimento, azaz Hadviseltek Szövetsége. De mit is jelent a fascio pontosan? A latin fasces az a szimbólum volt, amit a lictorok hordoztak, ez egy gabonaköteg volt, amiből bárd allt ki.

A jelkép története a legenda szerint :

Egy apának folyton veszekedtek, torzsalkodtak a fiai. Mikor élete végét érezte közeledni, magához hívta őket. Egy-egy vékony pálcát adott a kezükbe. Törjétek el -- mondta nekik. A fiúk könnyűszerrel eltörték a pálcákat. Most fogjátok össze csomóba -- szolt az apa. A fiúk kötegbe fogtak egy csomó vékony pálcát, és így már nem tudták eltörni. Ezután az apa megmagyarázta a dologban rejlő szimbólumot -- egységben az erő, egyek vagyunk, együtt erősek vagyunk, erős kézzel rendet teszünk a köz érdekében, együtt szebb jövőt teremtünk magunknak.

Ezt a legendát eleveníti fel a fasces, s ebbol lett a fascio az ezeréves római birodalomban. Ennek a legendának a tanulságai nagyon egyszerűek, közérthetőek, és egyértelműen jók is. Az egy mindenkiért, mindenki egyért elv is ide tartozik.

Tehát aki antifasiszta, az azt akarja, hogy egyenként védtelenek legyünk. Az antifasiszták mindig internacionalisták és globalisták. És azt akarják, hogy egy jól körülhatárolható neokon / neolib globális hatalom ellen ne is jöjjön létre a nemzeti ellenállás. Ez eddig már hazaárulás.

Az egyéb pl. a kereszténydemokrata, polgári stb. antifasizmusok pedig valójában antihungarizmusok, és a Straw man argument körébe tartoznak. (bábszínház, valamilyennek hamisan beállítani vkit / vmit, nyilván negatív színben, és ezt a hamis képet támadni) Mert ők a fegyveresek által a civileken elkövetett erőszakot ítélik el, azt pedig pont nem az amúgy fegyelmezett hungaristák követték el, hanem egyrészt közönséges banditák, akik könnyen jutottak fegyverhez, (sokukat később a szovjetek mégis elismerték Partizánnak...) másrészt nyilasnak beöltözött cionisták

http://reakcio.blogspot.com/2008/02/dunba-lvsek-ez-is-rgalom.html

http://reakcio.blogspot.com/2008/02/zsidk-ltztek-nyilasnak.html

Abba szoktak mégis belekötni, hogy hol lesz meghűzva a a határ a rend és a szabadság között.

Egyszerű ez is, ami a nemzeti közösség érdekeinek -tehát nekem is- nem árt, azt szabad. Ahogy a saját lakásodban rendet tartasz, úgy működik nagyban is, egy pozitív kollektív társadalmi tudat, ahol nem utáljuk egymást, és ember embernek nem farkasa. Kéretlen helyekre graffitizés, meg vandálkodás tehát kilőve, azt jobb helyeken amúgy most is keményen büntetik. Demszkygrád nem ilyen hely sajnos. xD

Amúgy pedig az igazságos társadalom iránti vágy már akkor is létezett.

A felsőbb társadalmi osztályoknak rengeteg kiváltságuk volt, amiről a szegényebbek, a lent lévők csupán álmodhattak. A fasizmus osztálybékét hirdetett.Kasztrendszerhez hasonló társadalmi struktúrák a mai világban is léteznek sajnos, tehát ez a törekvés is aktuális ma is.

A mai demokráciák alaptétele, hogy az országot kormányzó testületeket választják. A választás területi alapon történik, tehát a választókerületi hovatartozást a lakóhely határozza meg.

A fasizmus ezzel szemben a korporativ államot alkalmazza. Ez annyit jelent, hogy a vezetés olyan testületek kezében van, amelyeket nem választas, hanem delegálás útján töltenek be, és ahol inkább
a társadalmi hovatartozás számít, semmint a lakóhely (tehát pl. szakszervezetek és gyáriparosok kamarái). A spanyol fasizmus (falangizmus) erősen támaszkodott a katolikus egyházra, de az olasz fasizmus nem volt annyira egyházpárti. A Vatikánt, mint autonóm területet, viszont ők adták oda az egyháznak. Jellemző meg a fasizmusokra az erős állami szerepvállalás a gazdaságban, és a kultúrában is. A Mussolini által létrehozott IRI Holding például a mai napig a legnagyobb olasz vállalkozás).

A kommunista szótárunk ezt írja: „Fasizmus: (Politika) 1. Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus és fajgyűlölet alapján álló terrorista diktatúrája. Ennek a Mussolini-féle olasz változata, mint uralmi rendszer. 2. Ennek megvalósítására törő mozgalom.” [Magyar Értelmező Kéziszótár, Bp. 1980.]

“Imperialista burzsoázia, terrorista diktatúra!” a lobbidemokrácia, ahol az idegen nagytőke futtatja a neokon / neolib politikusokat, akik aztán az ország érdekeivel ellentétes döntéseket hoznak.

Az olasz fascio szó latin eredete: fasces. Jelentése: Jelképe, a csomóba kötött rudak, középen kalapács. Egyesült néptömeg, amely együttes akarattal engedelmeskedik az állam tekintélyének, amely a törvény és a nemzeti élet rendfenntartásának a legfelsőbb forrása.

A fasizmus lényegében az antik Róma feltámasztása. Szimbólumokban, elnevezésekben is feleleveníti az antik Róma világát, mert új világot épít, illetve a régit megújítja. Mussolini számára az antik Róma mutat csodálatos Egységet és Hatalmat, amelyre szerette volna felemelni a fasiszta államot.

A fasizmus teljes ellentéte a marxista-szocializmusnak, mivel ez utóbbi istentelen és anyagias elképzelése a társadalomnak. A fasizmus lényegét a néptömegek egységességére, hősiességére, a szorgalmas honépítésre alapozza.

A fasizmus a római birodalom élő hagyománya, ennél fogva a fasizmus állama az impérium, a népeket átfogó birodalom eszméjéhez vezetett. Az impériummá való teljesedése olyan kérdések elé állította a fasizmust, mint a fajok keveredésének problémája: érdeke-e Itáliának, hogy az olasz nép afrikai fajokkal vagy egyéb idegenekkel keveredjék, vagy nem rontja-e meg erkölcsi gondolkozását a kevertfajúság? Évtizedekkel ezelőtt ezért került előtérbe a fajkérdés, ami egyben a zsidókérdést is felvetette.

http://nemzszoc.esmartdesign.com/konyvek/fasizmus2.htm bővebben a fasizmusról

Jelenleg létező, vállaltan fasiszta pártok, mozgalmak : Alessandra Mussolini Social Alternative nevű pártja. És a Fiamma Trocolore párt.

http://www.fiammatricolore.net/fiamma/tesseramento.asp

Van továbbá egy Északi Liga nevű szervezet is, ami nem teljesen ide tartozik, de sok elemet átvett az eszméből.