width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2013.02.05.

2013. február 5., kedd

Aki nem szadeszos az náci, a fidesz meg "nem ért hozzá"

Mi marad kizárásos alapon? Lúdmilla and co. :))))))))

Ne hagyjuk magunkat leszalámizni.

"Pallagi László (Népszava) és Lovas István közt 1996-ban (előbbi antiszemitának nevezte utóbbit)"

A szocionisták még a polgári (körös) jobbosokat sem fogadják el! Sehol sem volt még akkor Jobbik, mégis folyamatosan támadtak.

Az a céljuk hogy ne legyen nemzeti erő - nemhogy radikális, de egyáltalán semmilyen.

A demokraták már a független magyar bíróságot is fenyegetik: Ha a Jobbik nyer...

"Zajlik ma Magyarországon egy koncepciós per, mely sajnos kis médiafigyelmet kap. Kevesen kapják fel a fejüket az üggyel kapcsolatban, pedig az eset tipikus keresztmetszetet ad 2013 Magyarországáról, a tudományos szólásszabadság helyzetéről, és méltán vonhatná magára a demokráciát követelők és azt fontosnak tartók figyelmét" - vezeti fel egymércés (azaz nekünk minden szabad és jár a holokauszt miatt, bunkók, de nektek éppen ezért kuss) irományát a demokrata blogon bizonyos nevében legalábbis Horváth Péter. Az íráson átsüt, hogy miképpen képzelik el a liberális véleményvezérek a demokráciát, hogyan akarnak egy rágalmazási perből tudományos kérdést csinálni úgy, hogy közben már a független magyar bíróságot is a hatalmon lévők nyomása alatti szervként minősítik, figyelmeztetve: ha a Jobbik nyerne az általuk koncepciósnak minősített perben, az bizony a demokrácia megcsúfolása lenne, úgyhogy jó lesz vigyázni, bírókák, mert szemünk a pályán, és mi meg nagyon megorrolhatunk rátok.

A per és az egész ügy középpontjában a Jobbik nevű szélsőjobboldali radikális párt és Dr. Karsai László történész, egyetemei tanár, a Szegedi Tudományegyetem Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője, a holokauszt nemzetközileg is elismert, európai hírű kutatója állnak! Történt ugyanis, hogy Vona Gábor és pártja 2012 nyarán feljelentették Karsai Lászlót egy fél évvel korábbi, 2011 december 14-én sugárzott ATV -s beszélgetés miatt, mely az ATV Start műsorában került adásba. A műsorban a kiváló és méltán hírneves történész ki merte mondani azt, amit minden önállóan gondolkodó, értelmes ember is nyilvánvalónak tart (külhonban és idehaza egyaránt), nevezetesen, hogy a Jobbik egy neonáci szervezet! Idézve a történész szavait:

„A Jobbik neonáci, mert etatista, nacionalista, rasszista, irredenta és antiszemita. Fajgyűlölő, mert a cigánykérdést genetikai kérdésnek tartja és pusztán rendőri, illetve - a Magyar Gárda révén - illegális, paramilitáris eszközökkel akarja megoldani. Pártja képviselői antiszemiták, felelevenítik a vérvádat, Izrael-ellenességgel és palesztinbarátsággal próbálják leplezni zsidógyűlöletüket"

A Jobbik zokon vette az ilyen módon történő felemlegetését – kínos feszélyezettséggel konstatálva, hogy egy tudományos kutató (akinek egyébként felmenői ráadásul holokauszt áldozatok is) nyílt őszinteséggel, nagy nyilvánosság előtt mondta ki a médiában azt, ami valóban nyilvánvaló, – és válaszul, némi gondolkodás után "jó hírnév megsértése” miatt keresetet nyújtott be a fővárosi bíróságon! Vona Gábor minderről így nyilatkozott:

„Természetesen nem vagyunk sem nácik, sem neonácik, amely körülményt a továbbiakban nem is kívánjuk taglalni, lévén már azt is kifejezetten sértőnek érezzük magunkra nézve, ha egy ilyen alaptalan vád ellen védekeznünk kellene, mint ahogyan az sem lehet kérdéses, hogy a náci, neonáci ideológiákat, a nácizmust a társadalom egyértelműen elmarasztalóan, negatívan értékeli”

A bíróság végül 2013 január 10-én kezdte meg az ügy tárgyalását a Fővárosi Törvényszéken, a Markó utcában, de rögtön el is halasztotta a jogi procedúra folytatását! Karsai László ugyanis szakértőket és közéleti szereplőket kért arra, foglaljanak állást, nácinak tekinthető-e a Jobbik, viszont a jogászok szerint ezt nem a tárgyalóteremben, hanem a szakma fórumain kellene megvitatni. Az üggyel kapcsolatban kiemelendő: az országban már régóta folyik tudományos vita, hogy a Jobbik náci-e, neonáci, nyilas, hungarista vagy csak nemzetiszocialista jellegű, vagy csak egyszerűen szélsőséges, szélsőjobbos, nézetek keveréke. A történész szakma e tekintetben korántsem egységes, bár a többség talán Karsai Lászlóval ért egyet. Például Ungváry Krisztián is, aki szerint a Jobbik igenis neo-nemzetiszocialista párt, mely abban ragadható meg, hogy felvállaltan „nemzeti” programot hirdet, és azt ötvözi a kapitalizmus megrendszabályozásával, a rendpárti és gazdaságot ellenőrzés alatt tartó állam ideológiájával, valamint az erő kultuszának propagálásával. A leghatározottabb ellenvéleményt Paksa Rudolf képviseli.

„Az bátran állítható, hogy a Jobbik antiszemita - sőt: rasszista, homofób és soviniszta is, de ettől még nem nemzetiszocialista. Semmi jel nem utal ugyanis arra, hogy totalitárius diktatúrát akarnának, ami meggyőződésem szerint a nemzetiszocializmus legalapvetőbb jellemzője”

Minden esetre a történész szakma nagyobb része a tudományos szabadságra nézve komoly veszélyt lát az ügyben, mivel úgy gondolják, ha a Jobbik perekkel, szankciókkal szelektálhat a számára kedvezőbb vagy hátrányosabb szaktudósi, újságírói vélemények között, és ezt a szándékát a bíróságok engedik érvényesülni, akkor igenis sérülhet Magyarországon a tudományos szabadság!

Akárhogyan is nézzük ez a per a rendszerváltás utáni magyar történelem legérdekesebb és legtanulságosabb jogi procedúrája lesz. Bár hasonló jellegű perek már zajlottak hazánkban – pl. Pallagi László (Népszava) és Lovas István közt 1996-ban (előbbi antiszemitának nevezte utóbbit) vagy 2009-ben Bakáts Tibor és a Gój Motorosok közt (Bakáts lefasisztázta az utóbbiakat) és mindkét esetben a megvádoltak győztek - ezúttal egy hírneves történész és egy politikai párt közti ideológiai csatározásnak lehetünk majd szemtanúi! A per pedig egy olyan politikai közegben fog zajlani, ahol a hatalom kétségtelenül jobbra tolódva közeledik a per felpereséhez, sőt a köztük kialakuló későbbi választási szövetség sem kizárt. (A Jobbik támogatottsága jelenleg 8-9% körüli, a kormánypárté 20-22%, a két erő összefogva szinte bizonyosan meghaladná 2014-ben a 30% -ot, és így könnyedén győzhetne a következő választásokon.) Ha a bíróság védelmébe veszi a Jobbikot és elítéli a történészt, az egyértelmű támadás lesz a tudományos és közéleti szólásszabadság, illetve a józan igazságérzet ellen is!

Az egész irományból átsüt, hogy napjainkban szó nincs már az úgynevezett kettős mércéről. Egy mérce van csupán, amit a hazai zsidóság gyűlölködő rétege, a kultúrkampfosok, meg a hozzájuk csapódott csahos nemzsidó demokraták állítottak fel. Vagyis, csak az a normális, demokratikus és követendő, amit mi állítunk és képviselünk. Ha valakit, nevezetesen a Jobbikot gyalázzuk, az nem jó hírnév megsértése, ami büntetőjogi tényállás, hanem tudományos kérdés. Ha a Jobbik tiltakozik a brutális minősítéshalmaz ellen, azt nem a bíróságon kell elintézni "koncepciós perben", hanem a demokratáknak kell vitatkozni róla a saját belterjes tudományos fórumaikon.

Vajon mit szólt volna akkor Horváth úr, ha a zsidó holokausztot bizonyos fenntartásokkal szemlélő, időközben börtönbüntetésre ítélt fiatalember (csak egy héber nyelvű, milyen hatmillió feliratú táblát emelt fel az egyik köztéri zsidó szeánszon) pártfogói azt merték volna mondani: ez koncepciós per, és ezt a kérdést nem a bíróságon, hanem tudományos fórumokon kell eldönteni? Mit gágogott volna akkor, ha egy nacionalista megmondóember kijelenti: ha a bíróság elítéli a kérdést feltevő fiatalembert, az egyértelmű támadás lesz a tudományos és közéleti szólásszabadság, illetve a józan igazságérzet ellen is? Lett volna olyan hazai és nemzetközi zűrzavar, médiakampány és gyűlöletrikácsolás, hogy még a Mátyás templom falai is leomlottak volna.

De lépjünk túl ezen, és máris itt a másik nagyon súlyos megállapítás, ami viszont a horváthpéterek imádott társadalmi formája, a demokrácia alapjait veszélyezteti. Egy demokrata parancsot ad a független magyar bíróságnak: ha el merészelitek ítélni az alombelinket, azt ellenünk való támadásnak minősítjük. Különben is a magyar bíróság kormánypárti befolyás alatt áll, és úgy ítélkezik, hogy a fasiszták továbbra is hatalomban maradjanak, ezért van könnyű dolga a Jobbiknak. Na, ezek a horváthpéteri állítások sem a tudományos műhelyek feldolgozandó témacsomagjába tartoznak. A jelenlegi demokratikus viszonyok közepette máshova. Nagyon reméljük, a független magyar bíróság legalább egy megfelelés-kényszeres sajtóközleménnyel reagál a "horváthoknak".

Hunhír.info

hunhír, karsai lászló, jobbik, per, báci, nácizás, nácinak, lenácizni, lenácizta, nevezni, nevezte, szólásszabadság, cionista, kettős mérce, zsidó szómágia,