width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.03.19.

2008. március 19., szerda

NEPOTIZMUS

NEPOTIZMUS: igazságtalan pártfogás, kivételezés, amivel a befolyásos emberek közhivatalok, állások, megrendelések elnyerésére - a közérdek mellőzésével - rokonaikat és családtagjaikat támogatják. Az elnevezés a latin nepos = unoka kifejezésből származik. Nepotizmus egy faji alapon szervezett klán uralma is, tehát a cionizmus, és különféle megnyilvánulási formái is ide tartoznak.

Hogyan lehet az, hogy egy kispárté minden főbb minisztérumi tárca? Hát úgy, hogy a zsidók pénze (ezáltal pedig hatalma) azt támogatja. Ezzel szemben amikor a MIÉP-nek volt 6%-nyi mandátuma, akkor az SEMMILYEN miniszteri tárcát nem irányíthatott. Ezek tények.

Ilyennel jönnek néha, hogy "zsidózni káros és értelmetlen." Ne akarjátok elhallgattatni az igazság kimondóit. Az pedig, hogy antiszemita, a világon semmit sem jelent. Miért nem lehet szóvá tenni, ha úgy érzi valaki, hogy országában, egyházában egy másik nép, vagy egy másik vallás befolyása érvényesül? Mondjuk, téved az illető, ahhoz nincs joga? Mondjuk bűn lehetett az, ha valaki a Habsburg uralom idején azt mondja, nem minden alap nélkül: túlzott a Habsburg befolyás a katolikus egyházban. Ez egy vitatható kijelentés, bár nem alap nélküli, de aki ezt állítja, az antihabsburg, és kitiltandó, kiirtandó?

A bűnt emberek jelenítik meg...mit tegyek, amikor elveszik a munkám, a fizetésem, nincs pénzem orvosra, nem tudom eltartani a családom...mondhatjátok, ez az én hibám, de én mindent megtettem, tanultam, nyelveken beszélek, stb. Közben hazámat gyarmati sorba süllyesztik, mindent eladnak, tönkretesznek, milliókat kergetnek a nyomorba...konkrét emberek teszik ezt, jól meghatározott érdekből, a saját önző érdekekikből. Akkor ne álljunk ellen? Hát a reformátusok, pl. Bethlen Gábor és mások talán nem álltak ellen a Habsburg-elnyomásnak? Nem harcoltak? Miért kéne szó nélkül végignéznünk a saját pusztulásunkat? A magyarság gyarmati sorba süllyesztését? Nem kötelessége az egyháznak a magyarság ügye mellé állni, szívvel-lélekkel?

Ez pedig konkrétan az evangélikus egyházra vonatkozik, és annak is a vezetőire - tehát nem a kispapokra és a hívőkre.

Olvasó: teljes csődben a Magyarországi Evangélikus Egyház
2007-10-30. 09:58:21

Éppen ideje már, hogy végre nyíltan beszéljünk a magyar evangélikus
egyházban uralkodó kétségbeejtő állapotokról. Annál is inkább, mert ez a
magát "egyháznak" nevező gittegylet sokkal rosszabb helyzetben van, mint
akár protestáns, akár katolikus testvérei.

Gondoljunk bele, hogy ennek az egyháznak a tagja Donáth László, MSZP-s
országgyűlési képviselő, aki valójában az SZDSZ embere, és minden
cionista ügy leglelkesebb szószólója. /Ami anyagilag roppant jól
jövedelmezett neki./ Tudni kell továbbá, hogy az un. Egyházügyi
Titkárság vezetője egy magát evangélikusnak nevező ember, Csepregi
András, aki persze nyilván jó pénzért ad tanácsokat El Qrónak és a
mögötte álló magyar-és keresztényellenes érdekszövetségnek. Az egyház
élén ma is volt ügynökök, illetve most már főként azok gyerekei állnak,
így teljességgel lehetetlen a "múlt feltárása", amiről szövegelnek
ugyan, de persze a rendszerváltás óta alig történt valami ezen a
területen. Az egyház vezetői és lelkészei között rengeteg az elvált
ember, megdöbbentő visszaélésekről és erkölcsi kihágásokról, valamint
pénzlenyúlásokról terjengenek a hírek. Az egész egyház semmi más, mint
egy nagy családi vállalkozás, mert jó pozícióba csak az juthat, akinek
apja, anyja, vagy valamilyen más rokona az egyházban a hóna alá nyúl.
Dühöng a nepotizmus, vezető posztokon csakis a korábbi potentátok
leszármazottai csücsülnek. Hozzáértés, tehetség semmit sem számít. Épp
most adta el az egyház vezetése a száz éves Üllői úti épületet, és az
ügylet mögött egy döbbenetes ingatlan panama körvonalai sejlenek fel.

No és még valami. Előbbre jutni ebben az egyházban a családi kapcsolatok
kihasználása mellett csakis úgy lehet, ha az ember leteszi a hűségesküt
a cionista zsidóknak. A lelkészek nagy része egyre inkább már csak az
Ószövetségről beszél, a zsidóság "erényeit" magasztalja, kereszténységet magát is csak zsidókereszténységet emlegeti,
és ha az evangélikus teológia terén akar valaki babérokat szerezni, akkor előbb
néhány könyvet kell írnia az Ószövetségről, a zsidóság "történelmi
szerepéről", na és legfőképpen a szentséges holocaustról.

Nem csoda hát, ha látva ezt az elképesztő káoszt és zűrzavart, ezt a
megdöbbentő erkölcsi züllést, a keresztény hit teljes hiányát, a
gerinctelen, csúszómászó egyházi vezetőket, a hívek elpártolnak az
evangélikus egyháztól. A templomok üresek, keresztelés alig van, a
bejegyzett evangélikus hívek száma rohamosan csökken. Az egyház mai
vezetőit azonban ez cseppet sem érdekli: ők csak jól akarnak élni, meg
vezérkedni akarnak mindaddig, amíg élnek, s ennek érdekében bárkit
kiszolgálnak, akár magát az Ördögöt is, és bárkit elárulnak, akár magát
a Jóistent is. Luther Márton ha élne, alighanem legott szétzavarná ezt a
szánalmas gittegyletet.

P. G.