width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.10.05.

2008. október 5., vasárnap

Vitéz Endre László alispán igaza

Vitéz Endre László alispán igaza

Endre László alispán, későbbi államtitkár porté fotója : ilyen egy derék magyar ember. Most persze a zsidók semmi jót nem írnak róla, de okkal tette, amit tett. Például ezt : a zsidóknak leszereltette a telefonjaikat, elkobozta a rádiókat, távíróikat. Miért is? Hogy ne tudjanak patkányforradalmat szervezni mint 1919-ben.Néha amúgy érdemes nézni a keresztény vallási műsorokat is, különösen azokat, ahol egy lelkészi hivatást gyakorló valaki nyilatkozik meg az élet kérdéseiről általánosságban.

Duna tévén például leadják az évi csíksomlyói búcsúról készített helyszíni közvetítéseket, mindig egyszere egyet.

Első megfigyelésem az, hogy a csíksomlyói búcsú szónoklatai SOKKAL lényegre törőbbek, szókimondóbbak, és progresszívebbek, azaz megoldást felvázolóak, mint a hazai egyházi hivatalos körlevelek.

Szerintem valahol szöveges archívum is van, majd rákeresek.

Az alábbi idézetek viszont 1945 előttről származnak.

"A Golgotán kiömlött ártatlan isteni vér átka kíséri immár kétezer év óta a zsidó népet. Hazájukat elvesztették, mint hontalanok kóborolnak országról-országra. Sehol sincs igazi otthonuk. Mindenütt a legpiszkosabb, legszennyesebb forradalmak előfutárai és mozgatói. Hideg ésszel, töretlen kemény magyar akarással hirdetem, hogy a zsidók leszerepeltek Európában. Hirdetem, hogy végzetesen eljátszottak minden jóindulatot és nekik pusztulniuk kell Magyarországról."

"A keresztény embernek tudnia kell, hogy a választott nép attól az idõtõl kezdve, hogy magára és fiaira vette Krisztus Urunk ártatlan vérét, és szívta a Talmud krisztusgyûlölõ szellemét, szétszóródva a keresztény nemzetek között, mihelyt az aposztáziák felhasogatták a kereszténység egységét, a zsidóság ott termett, és a minden rostjában (még messiásvárásában is) materiális szellemét, mint ragályt egy-kettõre beszivárogtatta a keresztény nemzetek lelkébe. Ez a történelem véres-tragikus eseményekkel igazolt ítélete, mely elõl a zsidóság nem térhet ki. Így hát sem gyûlölködõ antiszemiták, sem alakoskodó filoszemiták nem vagyunk a nagy elhatározások idején, hanem becsületes keresztény - aszemiták."

Endre László alispán 1943 január 16-i alispáni jelentésében bélyegezte meg a különben kikeresztelkedett zsidó Slachta Margitot. Ez is jól mutatja, hogy ha egy zsidó kikeresztelkedik, több lesz ugyan egy kereszténnyel, de nem lesz kevesebb egy zsidóval. Ez is idézet, a franciaországi zsidó Lustiger bíboros mondta.

Vitézi rangot kapott, és diplomás ember volt dr. Endre László alispán.

Schlachtának a zsidóbérencségére éleslátással mutatott rá.

"Amikor a vármegye közönsége osztatlan lelkesedéssel fogadja és minden erejével igyekszik előmozdítani a Kormányzóné Ő Főméltóságának a honvédcsaládok érdekében indított országos mozgalmát, ugyanakkor a legmélyebb megdöbbenéssel szerzett tudomást az azzal ellentétben álló és azt károsan befolyásoló másik megmozdulásáról, amelyet Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társaságának főnökasszonya indított azzal a jelszóval, hogy ,,merd a szívedbe fogadni a zsidó munkatáborost''. Akkor, amikor a vármegye közönsége tudatában van annak, hogy a zsidók az ellenünk indított háború legfőbb uszítói, akik a békés nemzeteket egymás ellen tüzelik, akik a plutokrata országokban a fegyvergyárakat pénzelik, akiknek az érdeke, hogy minél több vér és könny folyjon, akiknek kártételei ellen a magyar törvényhozás tételes törvényekkel igyekszik megvédeni nemzetünk testét és lelkét - azoknak a támogatása, vagy akárcsak érzelmi előtérbe állítása, szemben vérüket ontó magyar bajtársainkkal, a nemzet legegyetemesebb érdekeivel a legmerevebb ellentétben áll. A vármegye közönsége, amilyen mértékben zárt egységben sorakozik fel a Kormányzóné Ő Főméltósága mozgalma mögött, éppen olyan súlyosan megbélyegzi és elítéli ez utóbbi nem honleányi és a Zrínyi Ilonákhoz, Lórántffy Zsuzsannákhoz nem méltó kezdeményezést."

"Arról most nem beszélünk, hogy Slachta Margit miért nem arra szólítja fel az ő kedves nővéreit, hogy egy honvédet fogadjanak a szívükbe, ellenben jellemző Slachta Margit politikai tájékozatlanságára, hogy újévi levelét melyik lap hozza le? Na melyik? A Magyar Zsidók Lapja. A legfantasztikusabb azonban a levél befejező mondata, amely így hangzik szóról szóra: És merj tenni, merj kérni, kívánni, sürgetni olyan hozzátartozóidtól, aki munkatábor parancsnok, hogy olyan fölöttese legyen a szolgálatosnak, amilyen fölöttest az ő fiának kíván a fronton vagy az ellenség fogságában."

Felelősen gondolkodó magyar ember volt, akit a mostani zsidó történetírás a végletekig démonizál. Hollókosztoznak meg porrajmosoznak, de ezzel szemben a vakóság az, hogy az alispán RENDEZNI akarta a cigány kérdést, és senkit sem lövetett a Dunába.

"…..Sokkal radikálisabb és végleges megoldást jelentene talán egy másik elgondolás…….vitéz dr. Endre László alispán a kóborcigány ügy remédiumát abban látja, hogy a cigánygyermekeket egy erre létesítendő menhelybe kellene utalni, ahol nevelésükről, ipari kiképzésükről, gyógyításukról a legolcsóbban lehetne gondoskodni. Így minden remény meg volna arra, hogy az intézményből kikerülő, ma még a haza szempontjából is értéktelen egyedekből hasznos polgárok válnának. A felnőtt cigányokat gyűjtőtáborokba, munkatáborokba kellene összegyűjteni, ahol hasznos munkát lehetne velük végeztetni. Itt élelmezésük a legolcsóbb, közegészségügyi ellenőrzésük a legalaposabb lenne. Itt - szerinte - a kimutathatóan rovottmultú, aljas ösztönökkel terhelt rablógyilkos és átörökölhető betegségekben szenvedő kóborcigányokat elengedhetetlenül magtalanítani kellene……"

http://reakcio.wordpress.com/2008/10/06/a-ciganysag-es-a-higienia/

Sajnos a - jórészt a későbbi kommunistábkól álló - NÉPbíróság, azaz a zsidó bosszúállók 1946-ban kivégeztették.