width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.10.02.

2008. október 2., csütörtök

A zsidó színház mocska

A zsidó színház mocska

Ha valaki kedvet érezne hozzá, és szervezne egy izraeli-magyar színházat, ahol mondjuk hasonló előadásmódban próbálná megrendezni valamelyik híres zsidó művet. Van ilyen egyáltalán?. Nem biztos hogy találunk ilyet, de próba szerencse.

Lehetőleg olyan darabot gúnyoljunk ki, , ahol a nép legmélyebb vallásos és világi hagyományai mint pozitív értékek szerpelnek.

Kicsit átalakítjuk, hogy legyen benne minden, ami ocsmány, obszcén, felháborító, kiborító, és undorító.

A Kretén magazin stílusában dolgozzuk át a művet, ahol a humor csúcsát az emberi végtermékek, a káromkodások, és a vulgáris szexualitás jelenti, de azt is minden elképzelhető perverzitással megfúszerezve, elvégre mi hatásvadászok vagyunk, nem kreatívak.

Ha netán egyáltalán képesek lennénk rá, hogy magunkról írjunk színdarabot, eleve olyant írnánk, amiben nincs semmi ízléstelen undorító dolog.

De akkor az egy unalmas darab lenne, mert még mindig nincs tehetségünk, csak a kapcsolati tőkénkkel juthattunk a pozícióinkhoz a magyarországi kultúra területén - is.

Hiller kinevezi Alföldit, Alföldi vérfertőző filmet forgat - csupa zsidó színészekkel.


Vélhetőleg még az első megbeszélésig sem jutnánk el, és a MOSZAD már kedvesen eszünkbe juttatná hogy hol is a helyünk. Itt pedig kedvesen asszisztálunk ehhez az ocsmánysághoz, hivatkozva a művészi szabadságra.

Állatot is csak azért nem kínzunk, mert egyrészt kár értük, és nem ezt érdemlik, másrészt a zsidó "szentírások" sehol sem tartalmaznak állatokat védő szövegeket, ellenben konkrétan leírják, hogy a Föld minden teremtett jószágával azt csinálhatnak a zsidók, amit csak akarnak.

Tehát itt nincs mit tenni, a zsidó már eleve önmaga karikatúrája, és mindez nagyon "használ" a megítélésüknek, gondoljunk csak arra, milyen ember lehet is az, aki egy pár dekás kismacska vízbefojtásától érzi magát nagy művésznek...

Akit a zsidók mentettek meg a felelősségre vonástól. http://reakcio.blogspot.com/2008/01/toepler-zsid-s-ezrt-ssza-meg.html

Aki EZT A KISMACSKÁT vízbefojtotta. http://www.pestplaza.hu/cica/

Hogy miért a gyűlölet ? Lelkiismeretük kiabál bennük, hangját egyre nehezebb elfojtani, ezért vetemednek ilyen ostoba gyermeteg ördögi tettekre.

Ezt utálhatják:

... AZ ÚR Ne kérdd Tovább a titkot, mit jótékonyan Takart el istenkéz vágyó szemedtől. Ha látnád, a földön múlékonyan Pihen csak lelked, s túl örök idő vár: Erény nem volna itt szenvedni többé. Ha látnád, a por lelkedet felissza: Mi sarkantyúzna, nagy eszmék miatt, Hogy a muló perc élvéről lemondj? Míg most, jövőd ködön csillogva át, Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz, Emel majd a végetlen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, Fog korlátozni az arasznyi lét. És biztosítva áll nagyság, erény. - ... ... ANGYALOK KARA Szabadon bűn és erény közt Választhatni, mily nagy eszme, S tudni mégis, hogy felettünk Pajzsul áll Isten kegyelme. Tégy bátran hát, és ne bánd, ha A tömeg hálátlan is lesz, Mert ne azt tekintse célul, Önbecsét csak, ki nagyot tesz, Szégyenelve tenni másképp; És e szégyen öntudatja A hitványat földre szegzi, A dicsőet felragadja, - Ámde útad felségében Ne vakítson el a képzet, Hogy, amit téssz, azt az Isten Dicsőségére te végzed, És ő éppen rád szorulna, Mint végzése eszközére: Sőt te nyertél tőle díszt, ha Engedi, hogy tégy helyette.

A zsidó színház http://reakcio.wordpress.com/2008/09/04/zsidok-szinhaz-mozi-zsido/

Zsidó színház – avagy „Omnis ars naturae imitatio est”…

Az ember tragédiája címmel ismert, és minden jóravaló magyar iskolában tanult dráma, Madách Imre és Arany János nevéhez fűződik. Madách írta, majd Arany, a magyar nyelvet legszebben használó költőnk (és filozófusunk) tette közérthetővé és színpadra alkalmazhatóvá. Ma pedig a budapesti zsidó színház – mintegy a magyar kultúra sárba tiprója -, „Gecy” címmel színpadra állítja, aberrált, drasztikus és ocsmány pornó alakban, a tipikus gondolatiság szerint.

A rendezői és művészi szabadságra hivatkozva olyan ocsmány és aljasul erkölcstelen művet fabrikáltak Madách darabjából, amilyen aberrált ab ovo és alapvetően – és immár ezzel bizonyítottan - a „gecy”onista zsidó gondolkodás, tekintve, hogy „minden művészet a természet utánzása” (a címben latin eredetiben - Seneca). (Egyetlen zsidó sem tiltakozik a „zsidó” megnevezés ellen, ami sajnos azt bizonyítja – eddigi nézetem ellenére -, hogy nem csak elszigetelt Mazsihiszes jelenség a magyargyűlölet a magyarországi zsidók körében!) Felszisszen bizonyára néhány olvasó, hogy miként lehet effélét írni. Ám, nem lehet effélét írni, hanem kötelező! Ki kell mondani végre, hogy a magyar kultúra- és hitvilág-, a magyar történelemellenesség és a mai magyarellenes magyarországi hatalmi struktúra immár elviselhetetlen, és mert ilyen, gátat kell szabni neki, végleg meg kell állítani. Minden eszköz felhasználható, amikor a magyar nemzet érdekeit, kultúráját, történelmét és létét veszélyezteti bármely együtt élő nemzet, vallási közösség, politikai hatalom. Így van ezzel minden európai nép, s talán ezért fenyegető a zsidókra nézve a legutóbbi európai felmérés végeredménye, amely szerint bizony Európa lakosságának mintegy nyolcvan százaléka felismerte, és ellene van annak a cionista hatalomszerzési folyamatnak, amely ma világgazdasági-válság előidézésével, a nemzetek jogainak, létbiztonságának eltiprásával próbálkozik minden népet a saját szolgálatába állítani, „Európai Unió” fedőnév alatt. Hiszen nem csak Madách „Az ember tragédiája” című műve, figyelmeztet erre, ugyanis ez a mű csak nekünk magyaroknak, és a velünk együtt élő kulturnemzeteknek ismerős és szent. Az Európai Unióban és annak felső vezetésében azonban olyan elmeháborodottságra, aberráltságra és fajtalankodásra utaló törvények kidolgozásán munkálkodnak, amilyenekre a világ kezdete óta nem volt példa. Amikor európai értékrendről beszélnek eddig kedvelt vagy szimpatikus politikusok, akkor felrémlik néhány olyan törvénytervezet, amely a klasszikus keresztény értékrendtől olyan távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől. A legutóbbi eszement javaslat a nő és férfi megkülönböztetésének tiltása, vagy a már néhány országban bevezetett homoszexuális házasság engedélyezése, majd e pároknak a gyermeknevelés biztosítása. A magyarországi politika egyik aberrált pártja, az SZDSZ mindezeken túlment már két esztendeje, s a gyermekek pornófilmekben való szerepeltetését is törvényjavaslatban tette a budapesti Parlament asztalára. E párt azonban mintegy szócsöve annak a magyarországi zsidó hegemón politikának, amely Magyarországból polgárháborús övezetet kíván létrehozni saját érdekei szerint azzal, hogy cigányokat, zsidókat és homoszexuális betegeket uszít gyűlöletre a magyarság ellen, felvonultatva e nemzetiséget, vallási közösséget és orvosi kezelésre szorulókat a Fővárosban. Ugyanakkor ezek ellen saját provokátorait küldi ki, hogy a nyugati sajtóban, a „magyar” kormány által fizetett cikkekben láttassa a „nemzeti oldal” szélsőjobboldali fasizmusát, kisebbségellenességét, rasszizmusát stb… Ördögi terv, akárcsak 1990 marosvásárhelyi márciusa. Csakhogy… az a március mindössze egy ostoba, és mára a román fél által is megkérdőjelezett eredményű támadás volt, míg a magyarországi zsidó – cionista – liberális magyarellenesség évek óta tart és a társadalom minden szegletében megtalálható. (Lásd apró, és elmaradott faluk kaptak városi rangot 2008-ban, mert szocialista vezetésűek, míg a városi rangra alapvetően érdemes, és többségükben egykor városi rangú települések – Csákvár, Zsámbék… – maradtak „községek”, mert a vezetésük a nemzeti oldalhoz tartozik. És nem csupán a városi rang, hanem az állami támogatás, a pályázatok megnyerése sem ér el a jobboldali vezetésű településeket – de ez egy másik cikk…)

Ehhez jön a megfontolt és előre kitervelt a politikai elnyomás

A minap arról esett szó a TV-ben, hogy a képviselőket vissza lehessen hívni. A reakció igazolja a Magyarország erkölcsi mélységet, a politikusi aljasságot, és az önös érdekek messze a Haza érdekein felüli értékelését. Minden képviselő – kivált az MSZP-t támogató „nemzeti” Dávid Ibolya – azzal érvelt, hogy ha a képviselőket vissza lehetne hívni, akkor más sem történne a Parlamentben, mint a visszahívogatás. Magyarán szólva, egynek sem jutott eszébe, hogy a visszahívásnak oka volna, s ez az ok a politikusi hazugság, azaz a választási kampányban tett ígéret be nem tartása. Erkölcstelenségében a társadalom legalja ül tehát a parlamentben, hiszen az elmúlt évek rablásai, életellenes bűncselekményei, emberi jogi bűncselekmények, emberiség elleni bűncselekmények sora történt meg Magyarországon, de ezekért senkit felelősségre nem vontak, senki nem mondott le, s mindenik parlamenti képviselő ostoba magyarázatokkal próbálja igazolni aljasságát, azaz a nemzet elleni létét. Mert azzal, hogy ott ül egy bűnös és számonkéréstől rettegő ócska közösségben, már önmagában, létében nemzetellenes. Nincsenek normáik, nincs hitük, nincs elkötelezettség a Haza és a Nemzet iránt, csak a képviselőséggel járó anyagi és más gazdasági előnyök hajtják mind mélyebbre ezeket a társadalom pénzén élősködő, ócska és jellem nélküli egyedeket.

Amikor e sorokat írom, még nem tudjuk, hogy lesz-e, és hány áldozata lesz szeptember huszadikának, amikor is Gyurcsány nemzetellenes kartájának aláírói, Draskovics és Szilvásy miniszterek cigányai – a tizenhárommilliós EU-s támogatást feltehetően (az ügyészség szerint is) elsikkasztó gyanúsított fő-cigány, Kolompár Orbán vezetésével – és még ki tudja, kik vonulnak fel Budapest nyugalmát megzavarva, félelmet keltve a békés és nyugalomra vágyó magyar emberekben. Hiszen a cigánybűnözés olyan méreteket öltött Magyarországon, amelyhez hasonló talán nem is volt a történelem folyamán. Erőszak, fémlopások tömege, rablások, és minden, amit a Büntető Törvénykönyv bűncselekménynek nevez, és büntetni rendel. Aki viszont ez ellen szót emelni mer, az rasszista, fasiszta. A rendőrség nem a cigánybűnözést gátolja meg, hanem azokat bünteti, akik az ellen szólni mernek, felvonulnak, tiltakoznak. Világos tehát, hogy a hatalom olyan eszközöket használ, amelyek csak és kizárólag a saját mindenáron való hatalmon maradását szolgálják. Hazug szólamokkal, választási csalással került ez a söpredék hatalomra, s vitte bele az országot ebbe a helyzetbe szándékosan, a „Gecy” című dráma zsidó kiagyalóinak parancsára. S hogy mi lesz a vége mindennek? Még nem tudni, de a nép már érzi, látja, hogy a hatalom, a cigánybűnözők és a cionista törekvések egyre kevesebb levegőt hagynak neki.

Barátom, a Svájcban a magyarokért harcoló, hetvenkét esztendős, 56-ban az életét is kockára tevő Kenessey Csaba nemrégiben azt mondta: - „Tudod Gyurka, a magyar egy darabig tűr. Van, hogy nagyon hosszú ideig. De ha robban, akkor az Isten legyen irgalmas azoknak, akik miatt robban.”

Nos, e robbanás nem várat magára sokáig, még akkor sem, ha ma Magyarországon kétmillió besúgó van… körülbelül ugyanazok, mint korábban, Kádár idejében, kiegészülve az egyetemeken beszervezett ifjú kommunistákkal és zsidókkal. S még akkor sem, ha a politikai rendőrség (mert ma csak efféle létezik az „anyaországban”) állománya kiegészült a zsidó In-Kal Security véreskezű, brutális rendfenntartóival. Mert az a bomba, amelynek a kanócát meggyújtották, az előbb vagy utóbb felrobban!

S nem csak magyarországi robbanásról beszélek, hanem európai változásokról, amelyek elsöprik azt a szellemiséget, aberrációt, és hegemón törekvést, amely bár Magyarországon csúcsosodik ki, de mint a folyékony ürülék, árasztja el egész Európát, s amelynek Goethe, Mozart, Enescu, vagy Bach éppen úgy áldozata a művészet zsidó, aberrált „szabadságában”, mint Krisztus (azaz, a kereszténység) és Madách Imre, Wass Albert vagy Gróf széki Teleki Pál.
Mert az erkölcstelenség csupán ideig-óráig tarthat. Az ordenáré, trágár és betegesen aberrált világ csak gaz a tisztesség és a nemzeti büszkeség, a nemzeti kultúrák csodás kertjében. És vagy kipusztul magától, vagy jön a kertész, és permetezni kezd… hogy kiirtsa a „Gecy” című zsidó színdarabot az európai művészet gazos és szennyezett kertjéből.

mariaorszaga.hu