width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.07.23.

2007. július 23., hétfő

Cion bölcseinek jegyzőkönyvei hiteles bizony :)

Cion Bölcsei itt olvasható :

http://www.radioislam.org/hongr/cionp.htm

Újabb érv a Cion Bölcseinek hitelessége mellett :

"A Párizsi Fellebbviteli Bíróság hitelesítette Herzl Tivadar: A zsidó világgyarmat programja című könyvét, amely inkább úgy ismeretes, mint Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei "

http://href.hu/x/35iw

" minek foglalkozol a zsidókkal, éld a saját életed " avagy youtube-os szlenggel : why don't you go out and get a life man? :)

Tényleg megoldás lehet vidéken élni, önellátó kisközösségeket kialakítani, barterezni, kalákázni, stb.
Mindezt úgy hogy a Hunnia mozgalomhoz is kapcsolódunk.
Ha békén hagynak. De sajnos nem engedik, hogy bárki is függetlenítse magát, mert az veszélyforrás, főleg ha elterjed ez a szemlélet, visszatér a gondolkodás szabadsága. Pontosan ezt akarják minden áron megakadályozni. Függésben tartani. Ellenőrizni minden mozdulatodat, befolyásolni, értéktelen szeméttel eltakarni az egyszerű igazságot. Ha mindenki megélhetne a munkájából és lehetősége lenne önálló, nem agyonszabályozott és hivatalok által ellenőrzött életet élni, anyagilag is függetlenítenie magát a külvilágtól, megszűnne az elnyomás és a manipuláció hatása. De amíg kényükre kedvükre játszadozhat veled a HIVATAL és minden engedély vagy bejelentésköteles addig szolgasorban tengetjük napjainkat. Természetesen a terrorral való alaptalan riogatás is az állami ellenőrző gépezet jogköreinek kiterjesztésére való. És a sok felesleges EU rendelet is, amik miatt most például játszótereket bontanak el, anélkül, hogy bármi épülne a helyükre.

Az egységes szolidaritáson alapuló társadalmat fel kell hígítani. A tekintélyelvű monarchiát váltsa fel a köztársaság. Legyenek pártok. Szegényítsük el a dolgozókat, sok munka kevés bér=szart sem ér. Hirdessük az egyenlő jogokat amik nem megvalósíthatók. A nemzeti intézményeket, és a pénzintézeteket vegyük ki a nemzetek irányítása alól. Ellenőrizze a parlament, vagy külső körök, amelyek a mi embereink körei. A pártok egymással hadakoznak, mi pedig irányítsuk őket. Adósítsuk el az országokat, háborúztassuk őket, bombázzuk szellemi irányzatokkal a társadalmat, liberalizáljunk mindent, szekularizáljuk az államot, hamisítsuk meg a történelmét, sulykoljuk, hogy bűnös. Individualizmust és önmegvalósítást, mint az emberi élet legfőbb kiteljesedését ábrázoljuk, hogy ezzel elidegenítsük egymástól az embereket, ezzel is gyengítve teljhatalmunk egyik akadályát, a családot. Államosítsunk, majd privatizáljunk. Hitegessük egy jobb élet reményével és csak átmeneti időszak illúziójával, ( DEFORM REFORM ) a hagyományos értékrendjét semmisítsük meg, és relativizáljunk mindent. (nincs nemzeti oldal, nincs olyan hogy magyar, nincs olyan, hogy közjó, stb. ) Ezzel olymértékben összezavarjuk a "polgárokat" hogy örömmel fogják feladni önrendelkezésüket. Tagoljuk nagyobb egységekbe az országokat amiket már mi hozunk létre és ellenőrzünk (EU). ( Így ha esetleg egyikük fellázadna, a többi együttes erővel verheti le azt, hasonlóan 1968 csehszlovákiai történéseihez. ) Hozzunk kibogozhatalan törvényeket, törvényesítsük azt, és a művi meddővé tételt már 18 sőt 14 éves kortól, és mondjuk azt, hogy ezt mind a Ti érdeketekben cselekedjük. Majd hozzuk létre a világkormányt és amit eddig a háttérből cselekedtünk azt most már legálisan megtehetjük. Ekkor már újra lesz tekintélytisztelet : dávid házi antikrisztus lesz a legfőbb urunk. Ha hagyjuk! Ennyire egyszerű, már csak az utolsó lépés hiányzik.

Herzl Tivadar fent említett könyvét ő is forgalmazza :

http://www.monusaron.com/

Nem volt holokauszt :-)

Ha igaz, hogy Hitler igen sikeres volt, miközben a világ többi része megbukott, és ha igaz, hogy Hitlert csak az õ országának elpusztításával és eszméinek kiirtásával lehetett megállítani - nem kéne-e, hogy feltegyük a kérdést, hogy mi volt az õ sikerének titka? Mivel majdnem minden háborúnak gazdasági okai vannak, nem lephet meg, ha a második világháborúnak is ilyen okai voltak. Tehát mi tart vissza minket attól, hogy objektíven kutassuk Hitler gazdasági titkát? Ezt a kérdést egy szóval meg lehet válaszolni: A holocaust. Ha a világot nem gyõzték volna meg arról, hogy Hitler zsidókat gázosított el, akkor az õ eszméit racionálisan lehetne vizsgálni - mint más politikai vezetõk eszméit. Nem tartana vissza minket minden idõk legnagyobb tabuja. Képesek lennénk ellenállni pavlovi reflexünknek és bizonyos mértékû objektivitással reagálnánk Hitler és gazdasági tanácsadóinak eszméire. Néhány eszméjét utánzásra méltónak is találnánk. A holocaust-mítosz mindezt megakadályozza. És annyira drasztikus módon akadályozza meg, hogy Németországban ma egyenesen törvényellenes bármi pozitívet mondani Hitlerrõl, vagy a Harmadik Birodalomról.

Roma holokauszt sem volt...

[...]Óvatos becsléssel mindazonáltal mégis úgy vélem, meg lehet próbálkozni. A magam részérõl körülbelül 5000 fõre becsülöm azon cigányok számát, akiket 1944-45-ben azért, mert cigányok voltak vagy annak minõsítették õket, üldöztetés ért. Körülbelül 1000 magyar cigányt öltek meg vagy pusztult el a náci és magyar munkatáborokban. [..]A német hatóságok sem mutattak hajlandóságot a lázadó hajlamú, szökésre mindig kész cigányokkal foglalkozni.A sajtóban, rádióban nem „cigányoztak”. 1944-ben késõ õszig a zsidó kérdés kötötte le a hatóságok minden energiáját. [...]
Írja Karsai László, zsidó történész.
Idézet: Európai romák millióit irtották ki néhány év alatt.[...]1944 augusztus másodikán egyetlen éjjel 3 ezer roma gyermeket, nõt, férfit küldtek gázkamrába a nácik az auschwitz-birkenaui haláltáborban
Mondja Mohácsi Viktória, európai parlamenti képviselõ.

Hitler az elsõ világháborúban saját bõrén (és szemén) érezte a modern kori háború borzalmait, közöttük a legaljasabb és legembertelenebb harceszköz hatását. Tudjuk, hogy gáztámadás áldozata lett, amely egész életére kiható maradandó sérülést okozott neki és bajtársainak. Ebbõl az apropóból írta, hogy "ha tizenkét-tizenötezer népbutító zsidót tartottak volna a gáz alá, megmenekült volna kétmillió kiváló német fiatal a pusztulástól". Kiválóan látta az összefüggéseket a Bismarck-i Németországban hatalomra jutó marxista zsidó maffiacsoportok érvényesülése és a háborús német bukás között. Ebbõl az allegóriából született késõbb az az aljas zsidó mítosz, hogy a zsidókat el akarta gázosítani, késõbb az, hogy el is gázosította. Ebbõl látjuk, hogy a "zsidó népbutítás" meglátása is milyen pontos volt részérõl.l

A táborok célja a bomlasztó elemek elkülönítése és hasznos munkába állítása volt. A háború végén bizonyítottan rossz körülmények uralkodtak a táborokban, de ez leginkább a szövetséges/szovjet elõrenyomulásnak volt köszönhetõ. A hátországban még rosszabb állapotok uralkodtak.
Nem beszélve a frontvonalakról. Még ha úgy éltek volna a zsidók a táborokban, ahogy õk állítják, akkor is sokkal, de sokkal jobb volt nekik szerény véleményem szerint az életük, mint pl. a keleti fronton harcoló katonáknak. Igen, biztos rosszabb volt a zsidóknak a fûtött barakkokban, sokkal kegytelenebb életük lehetett, mint a frontkatonáknak, akik nem csak hogy ki voltak téve az idõjárás szélsõségeinek (-30; -40 fok olykor a keleti hadszíntéren, igen erõs szél mellet), nem beszélve a folyamatos, és nagy emberáldozatot követelõ harcokról. Igen, biztos sokszor voltak a zsidók kitéve a táborokban géppuskatûznek, meg aknazáporoknak, nem beszélve a páncélosrohamokról, ráadásul mesterlövészek is vadászhattak rájuk. Neeem. Ehelyett "szegényeknek" kényelmes barakk jutott, még Európa ifjúsága a fronton ontotta életét egy demagóg ideológia ellen, a lehetõ legkegyetlenebb körülmények között
Már a zsidók is beismerték, hogy nem voltak használatban a gázkamrák, mert akkor a falakra ki kellett volna csapódnia valamiféle vegyületnek (a nevét már elfelejtettem), és ez a meglátogatható táborokban is ki van írva, a biztonság kedvéért kis betûvel. Ahogy a kis Anne naplójáról is bebizonyították, hogy egy részét golyóstollal írták, ami nem mellékesen az ötvenes években terjedt el igazán, az elsõ mindenki számára hozzáférhetõ példányok is csak 45 után kerültek a boltokba

Ellenben nem volt olyan törekvése a III. Birodalomnak, hogy a táborlakókat kiirtsa, élve elégesse, szappant vagy lámpaernyõt készítsen belõlük. Ezeket az oltári nagy baromságokat több zsidó holokausztszakértõ is tagadja, bizonyossá vált mára, hogy a háború után egy pénzéhes zsidó "holokauszttúlélõ" írta hamis visszaemlékezéseiben ezeket, amelyet a világégés utáni erkölcsi és morális válságban szenvedõk minden kritika nélkül elfogadtak. <<
Nem egy, hanem sok pénzéhes zsidó írt és ír ma is ilyesmirõl. Némelyiknek 72 éves korában "jut eszébe", hogy õ táborban volt, és ott micsoda rémségeket élt át, fizikai munkát végzett, és nem süthetett húsvétkor embervéres pászkát. Horror! Sok zsidó Pesten is a háború után számot tetováltatott karjába, hogy kártérítésre legyen jogosult. Ismerek ilyeneket.

A holokauszt mítoszt jól elhitették az emberekkel, mindenhol errõl lehet hallani a csappból is ez folyik. Az igazság napfényre kerülését, bármilyen eszközzel képesek megakadályozni. Elhallgatják a vöröskereszt által készített jelentéseket stb... Ha logikusan bele gondolunk Hitler mért akarta volna a zsidó munkaerõt megölni, amikor munkaerõ hiány volt? Szerintem max. 330 000 zsidó halt meg, de azok sem gáz által, hanem a háború utolsó napjaiban különbözõ járványok, és éhínség miatt. Mért csak az oroszok által elfoglalt területeken találtak megsemmisítésre utaló jeleket krematóriumokat, gázkamrákat? Amikor az oroszok felszabadították a táborokat a zsidók nem várták meg õket, hanem elvonultak az SS katonák után. Nagyapám azt mesélte, hogy volt egy mondás: miszerint több zsidó jött vissza, mint ahányat elhurcoltak.
Összefoglalva ezt az egészet a holokauszt egy jól kitalált mese, ahol a német nép a gonosz, és a zsidók a jók. Ezt a szemléletet kéne megváltoztatni az emberek fejében, de amíg az õ kezükben van a sajtó, addig erre nem fog sorkerülni.
A revízionistáknak pedig kitartás!

Ne felejtsük el, hogy Auschwitz-Birkenau elosztótábor volt. A táborok szerepe a nemzet megszabadítása volt a belülrõl bomlasztó ellenségtõl, ennél nem több és nem kevesebb. Föltehetjük, hofy a Führer kellõ számú tábort hozatott létre a fenti célra.
A zsidóságot, azaz az ellenséges nemzetellenes, rasszista kisebbség létezését nem lenne szabad sehol sem eltûrni, ebben teljes mértékben igaza volt a Führernek, pedig még õ sem tudta ezt teljesen megvalósítani (pl. Viktor Klemperer esete).

Szerintem egy 14 éves gyerek ha koncentrációs táborba kerül ahol kínozzák, verik, éheztetik, dolgoztatják, alig él ..akkor hogy a fenébe van ereje napót írni??? Ha én pl gulág jellegû helyen sínylõdtem volna a naplóírás lett volna az utolsó ami eszembe jut.
/ezt csak mellékesen: ezt nem tudom hogy van --> minden filmben azt látjuk , és a hivatalos történelem is azt mondja, hogy a táborba érkezéskor válogatás. Férfiak munka. öregek, gyerekek, gyengék gázkamra. Ennek ellenére Anna Frankot nem ölték meg, legalábbis nem rögtön . Nem vették észre a gonosz nácik hogy gyerek??? Ugyanez kertész imre könyvében is.... . El lehet hitetni valakivel hogy nem 14éves lány hanem pl 26 éves férfi?????? Tovább göngyölítve: ha minden gyereket elvileg kivégeztek akkor honnan a sok túlélõ akik most 70 körül vannak (tehát akkoriban 10évesek)???
A golyóstollat valóban Parker szabadalmaztatta, de az ötlet Bíróé, mint ahogy ez már annyiszor megtörtént a történelemben. Gyakorlatilag, ha volt is golyóstollja Anna Franknak (miért lett volna egy háborús munkatáborban legújabb szabadalommal készült golyóstoll??), nem hiszem, hogy elsajátította másik 5 embernek a kézírását...
Idézet: Miért mutatják be tényként a történetét, ha ennyire nyilvánvaló bizonyíték van ellene? Ez az egy kérdés, amire szeretnék választ kapni.
Válasz: Mert megtehetik.