width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.10.03.

2007. október 3., szerda

Magyar nemzeti ellenállás

Magyar nemzeti ellenállás

Jaja, egyébként ha olyan nagy a jólét, meg a konjunktúra, akkor miért látok egyre több hajléktalant és kukában turkáló embert az utcákon??? :-D

Mi az igazi probléma?

A magyar nemzet sorsdrámája a végéhez közeledik. Részesei vagyunk ennek a sorstragédiának szereplőként, és tehetetlen-tétlen nézőként is, hacsak talpra nem állunk.

A világot háttérből irányító szervezett magánhatalom - sorsdrámánk írója és rendezője - szabadulni akar nemzetünktől, mert szülőföldünket más célra, másoknak szánja, s ezt nem is titkolja.

A dráma első felvonása 1920-ban ért véget, amikor a történelmi, etnikai és az önrendelkezési elv megszegésével, igazságtalanul kettős mércét alkalmazva, feldarabolták Magyarországot.

A dráma második felvonásaként 1945 után, megsemmisítették a magyar nemzet vezetőrétegét, amelynek még volt érzelmi és tudati kötödése az 1100 éves magyar államhoz.

A sorsdráma harmadik felvonása 1956. A magyar nép nem kért az internacionalista kommunizmusból, de helyette nem a mostani kozmopolita globalizmust akarta, hanem a saját útját akarta járni, az önrendelkezését visszaszerezni, és munkája eredményével rendelkezni. Teljesítményét ne vegyék el tőle sem kommunista rendőrállami erőszakkal, sem eladósítással, pénzügyi módszerekkel történő folyamatos sarcolással. A már akkor is együttműködő kommunista és globalista érdekcsoportok vereségre ítélték a magyar nemzet forradalmát.

Hogy soha többé fel ne állhasson, új urai rávették a tömeges agymosásnak kitett lakosságot, hogy állami ösztönzésre, orvosi segédlettel megölesse saját utódait. A mintegy nyolc millió abortusszal kivéreztették a maradék Magyarország törzsmagyarságát. Ezt a veszteséget nem lehet kiheverni, de túl kell élni.

A negyedik felvonás 1989. A pénzimpérium felkészített ügynökei és a hazai kollaboráns technokraták segítségével - pénzügyi technikákkal, eladósítással - elvette a magyar nemzet vagyonát. Ma a lakosság 80%-a vagyontalan, nincs tőkejövedelme. Az új milliárdos réteg pedig teljesítmény nélkül szerezte vagyonát. Magyarország tartozásállománya külföld irányába meghaladja a 40 ezer milliárd forintot, 210 milliárd dollárt. Ebből az államadósság 80 milliárd dollár, 15 ezer 500 milliárd forint. Ennek az összegnek kell a hozamát, tőkejövedelem, profit és kamat formájában a magyar népnek minden évben kitermelnie és átadnia. Ezt csak maradék vagyona felélésével és további kölcsönök felvételével tudja ideig-óráig teljesíteni. Magyarország többé nem a magyaroké. Országunk, hazánk mások tulajdona lett. Ma már nagyrészt bérmunkásként, cselédként dolgozhatunk mások tulajdonában, mások hasznára.

Az ötödik felvonás 2004. Magyarország elveszíti szuverenitását, egy nemzetek feletti birodalmi struktúra autonóm tartománya lesz, független állam helyett. A szervezett magánhatalom által létrehozott Európai Unióba a viszonosságot megtagadó, igen hátrányos és igazságtalan feltételekkel, kényszeritették be Magyarországot. 2003-ig 8866 milliárd forint nettó veszteséget okozott a magyaroknak az EU-tagságra való felkészülés. 2004 óta pedig évi 2500 millárd forintba kerül a tagság. Kezdettől nettó befizetők vagyunk. Az un. támogatás nem egyéb, mint a már átadott összegek egy részének a keserves visszaszerzése pályázatok útján.

A magyar költségvetési-hiány és külkereskedelmi deficit egyik legfőbb okozója az, hogy az EU folyamatosan sarcolja Magyarországot, nem pedig támogatja.

Az EU a szervezett magánhatalom intézménye az ellenségnek számító nemzetállamok olcsó és önkéntes felszámolására. Az EU természetellenes és fölösleges, elbürokratizálódott vízfejjé vált.

Ami jót hozott - emberek és árúk szabadabb mozgása, vámok csökkentése, szorosabb együttműködés az öreg földrész államai között - azt olcsóbban és hatékonyabban el lehetett volna érni nélküle. Nem kellett volna feladni nemzeti szuverenitásunkat, önrendelkezésünket, az önálló magyar jogrendszert.

Az EU természetellenes, mert nem olyan közösség, mint a biológiai ás társadalmi reprodukcióhoz nélkülözhetetlen család, és a nagyobb család, a nemzet. Ez utóbbi teszi lehetővé a történelmi és kulturális önazonosság megőrzését. E két család az élet nélkülözhetetlen előfeltétele. Az EU viszont élősködő - funkciótlan - képződmény.

Most a magyar nép sorsdrámájának az utójátékát éljük. Folyamatban van a termőföld és a lakóingatlanok elvétele a magyaroktól és átjátszása külföldiek tulajdonába. Már minden előkészület megtörtént.

2006 fordulópont volt. A magyar lakosság többsége ekkor értette meg, hogy nincs hová hátrálnia, ha kollaboráns vezető rétegei - a pénzvilág zsarolásának engedve - beszüntetik a nemzeti kockázatra épülő nagy szolidaritási rendszerek közfinanszírozását. Az előző rendszer a rendkívül alacsony munkabéreket kiegészítette béren kívüli juttatásokkal. A közvagyont magának kisajátító és külföldieknek játékpénzért átengedő kollaboráns érdekcsoportok arra hivatkozva akarnak most szabadulni a közfeladatok finanszírozásától, hogy az állami vagyon eltűnt, és nincs meg már a belőle korábban befolyt tőkejövedelem. De a lakosságnak sincs tőkejövedelme, mivel a közvagyon nem az ő magánvagyona lett. A koalíciós kormányzat akkor hivatkozhatna joggal arra, hogy a magyarok most már egyénileg gondoskodjanak magukról, ha a közvagyont a privatizáló érdekcsoportok neki juttatták volna.

Ezt a tragikus helyzetet az ideiglenesnek szánt alkotmány is elősegítette. Tele van szankció nélküli csonka szabállyal, amelyek nem kikényszeríthetőek. A választási törvény miatt az állampolgárok fele ki van rekesztve az Országgyűlésből az antidemokratikus - és mielőbb eltörlendő - 5%-os szabállyal.

A tömegtájékoztatás is a pénz-és korporációs oligarchia tulajdonában és az ellenőrzése alatt van. A lakosság ténylegesen nem tud élni a szólás és a sajtószabadsággal.

Egyedül a gyülekezési szabadság maradt volna az elégedetlenség kifejezésére, de a nemzetközi pénzvilág és magyarországi kiszolgálói rendőrállami módszerekkel fojtották el a tüntetéseket. Először kirekesztették a polgárokat a parlamentből, majd pedig álszent módon követelték az utcai politizálás beszüntetését.

Ahhoz, hogy megmaradjon a magyar nemzet, vissza kell szerezni Magyarországot, vissza kell állítani a magyarok által létrehozott nemzeti vagyon magyar tulajdonát. Vagyoni alap nélkül, nincs sem egyéni, sem nemzeti önrendelkezés. A vagyon hatalom, és a hatalom vagyon.

Őseink megszerezték hazánkat, de újból meg kell harcolnunk érte. Nincs más választásunk, új honfoglalásra van szükség, mert a fogyó és mesterségesen csökkentett magyar népesség helyére tömegesen idegeneket akarnak új uraink betelepíteni. Erre már elkészültek a tervek.

Melyik birodalom tette gyarmatává Magyarországot? Hazánk az egyetlen igazi szuperhatalom, a PÉNZIMPÉRIUM provinciája lett. A magyar közvagyon legértékesebb részét beolvasztották a nemzetközi pénzügyi közösség globális részvényvagyonába. A magyarok bérből-és fizetésből élő függőhelyzetű munkavállalókká váltak önállóan gazdálkodó szabad polgárok helyett - saját hazájukban. Munkájuk minden eredménye elhagyja hazájukat tőkejáradék, profit és kamat formájában. A magyarok ma pénzfeudalizmusban élnek, és évente három és fél hónapot robotolnak ingyen arctalan pénzviszonyokba elrejtőzött ismeretlen uraiknak.

Kik ezek az új oligarchák? Ők a világ felett az uralmat megszerzett magánpénzmonopólium tulajdonosai. Erre a monopóliumra támaszkodva szerezték meg az emberiség termelő vagyona feletti ellenőrzést. A pénzimpérium tőrzsvagyona szupergazdag dinasztiák családi alapítványaiba, holdingjaiba, befektető alapjaiba, több ezer alapítványba van gondosan elhelyezve, és magántulajdonban lévő kollektív vagyont alkot. Mértéke több ezer milliárd dollár. Ez az óriási vagyon pedig állandóan növekszik. A tokiói ENSZ Intézet kutatói állapították meg 2000-ben, hogy ha az emberiség létszámát 10 főre, a világ vagyonát pedig 100 dollárra redukálnánk, akkor egy emberé lenne 99 dollár, és 9 emberé egy. Ennek a vagyoncentralizációnak felel meg a hatalom szélsőséges koncentrációja egy szűk szupergazdag csoport kezében. Ővéké a világot uraló pénzimpérium. Ennek lett Magyarország a tulajdona. Pénzügyi módszerekkel vették el hazánkat, hasonló módszerekkel kell vissza venni tőlük.

Megvannak erre a történelmileg helyesnek bizonyult technikák. Most csak a közpénzrendszer visszaállítására, a termelő és infrastruktúra fejlesztő állami programok beindítására utalok. A központi bankok a pénzimpérium intézményei, magánérdekek szolgálatában állnak. A közhatalom ellenőrzése alá visszahelyezve hatékonyan tudnák elősegíteni az állam, a gazdaság és az állampolgárok adósságfüggésének a megszüntetését. Pénzuralmi korszakban pénzügyi technikákkal kell harcolni. Így kell most végrehajtani az új honfoglalást is, hogy nemzetünk fennmaradhasson.

A legszégyenletesebb az, ami az egészségügyi rendszerrel és az iskolákkal történik. Bátor orvosok és egészségügyi dolgozók úgy döntöttek, hogy ellenállnak a magyar egészségügyi rendszer szétverésének és szatócs-tevékenységgé silányításának. Létrehozták az Összefogás Népünk Egészségéért Pártot. Vezetőjük - Dr. Lőke Miklós, főorvos, egykori kórházigazgató, igazságügyi orvosszakértő - itt van sorainkban. Sok sikert bátor vállalkozásukhoz!

A magyar társadalom vert helyzetben van jelenleg, de viharos történelmünk során már nem egyszer tudtunk hasonló helyzetből végül is győztesen kikerülni. Sarkunkra kell állni. Talán soha nem voltak annyira időszerűek nagy költőnk szavai, mint most, hogy "Talpra Magyar! Hi a haza, itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés válasszatok." Fel kell állnunk, mert csak az lehetetlen, amit meg se kísérlünk. Ütött a cselekvés órája.

20 esztendő, 80 milliárd dollár adósság

A példa nélküli privatizáció ideológiája mindig az volt, hogy a befolyt összegből a külföldi adósságot törlesztjük. Mindeközben az eredeti, 1989-es 20 milliárd dollár adósság ma 80 milliárd dollár; az eredeti 20 milliárdot eddig hatvanszor visszafizettük; mindeközben eltűnt 1500 milliárd forint állami vagyon; túladott az ország aranykészletén a Surányi György vezetése alatt álló Magyar Nemzeti Bank; eltűnt a társadalombiztosítás vagyona, a nyugdíjalap; mindeközben az 1990 óta felvett kölcsöneink mindössze 20 százaléka aktív felhasználású, vagyis ekkora része fordítódik a gazdaság fejlesztésére vagy életszínvonal-emelésre. A 80 százaléka kamattörlesztésre megy el - vagyis kölcsönökből fizetjük a korábbi kölcsönök kamatait; s mindeközben állítólag eltelt húsz esztendő.

forrás : Nemzeti Hírháló levlista

Zsidó bloggerek, zsidó webkettes

Zsidó bloggerek. :--)

Kedvenc témám : honnan a fészkes fenéből van ennyi balliberális propagandablog a neten, a magyar webkettes-blogoszférában??? (csak nekem tűnik ez fel?)

Egy kormányellenes utcai megmozdulást csak és kizárólag buta emberek hőzöngésének hazudnak mindig is a zsidaj bloggerek. Semmi empátia, semmi szociális érzék, csak a magyarok mocskolása megy náluk.
De ha, bármi kritikát fogalmaznak meg náluk, akkor mindjárt jönnek azzal, hogy ezt ők nem is úgy gondolják, meg utcán nem politizálunk, persze ez is csak azért, mert a ballibek afa gyűlésére is 25 ember volt csak kíváncsi, például. Azaz, kutya sem menne el KORMÁNYPÁRTI gyűlésekre, maximum aki eleve párttag, vagy azok családtagjai. :-)
Liberális fiatalok egylete, hm. Ott is van e SZABAD díszmadarakból elég sok.
(szdsz közeli ifjúsági szervezet, azaz inkább szarvezet)
Persze a cion-bloggerek úgyis gazdagok, meg aztán az álblogjaik vezetéséért is leesik nekik valami a cionista gazditól :))
Még az a tisztább eset, ha nyilvánvalóan jelzik, újságírók, mint pl. parakovács éncián is teszi : népszabi újságíró is nemcsak blogger.

Mert sokan megpróbálnak közülük hamisan függetlennek látszani.

"Hazug gazemberek!" - gyurcsány-botrány a bányászvárosban, kb. tavaly ilyenkor volt.

Idős emberek közbekiabálásai zavarták meg gyurcsány ferenc beszédét Tatabányán, ahol a kormányfő az MSZP polgármesterjelöltjét ajánlotta a szavazók figyelmébe.

A bányászvárosban még nem volt példa arra, hogy szocialista miniszterelnök beszédét ellenséges bekiabálások kísérjék - írta Magyar Nemzet Online tavaly ilyenkor. Szép város az, és végre felébrednek az emberek ott is. :-)

Az alig tíz percig tartó beszédet alkalmanként idős emberek "Hazug!" és "Gazemberek" bekiabálásokkal zavarták meg. -

Igen, hazug, és igen, gazemberek. Csalással, hazugságokkal nyerték meg a 2002-es és a 2006os választásokat is. Semmiféle megszorítás nem szerepelt a választási kampány során a pártjaik kommunikációjában. Sőt, ezt váltig tagadták is, mikor rákérdezett pl. Orbán, egy TV vitában, lesznek-e megszorítások.

Gyurcsány Ferenc erre így válaszolt: "a kiabáláshoz sem tehetség, sem politikai bátorság nem kell."
A hazudozáshoz annál inkább kell, sajnos neki megvan. Miért, Gyurcsány elvtárs, a hazudozáshoz, a lopáshoz kell bátorság? Az emberek a kis hazugságokkal gyanakvóak, ám a nagy hazugságokat simán elhiszik! Az mszp is eszerint politizál!

Véletlenül épp ott voltam, akkor tavaly, és ezt az eseményt én láttam, élőben ám! :-D Tök jó volt, és ez bizony a NÉP véleménye jemelján fletovics "munkásságáról", amit neki el kell fogadnia mint szabad vélemény-nyilvánítást. xD

És az tűnt fel, hogy a fiataloknál az öregek, SOKKAL tettrekészebbek és radikálisabbak voltak. A zsidaj bérencmédiában akciónyugdíjasnak csúfolják az idős embereket, akiket még felháborítanak a kormány hazugságai. Pedig ez talán azért lehet, mert őket még NEVELTÉK gyerekkorukban, iskolában is, otthon is, és ezért erkölcsi érzékük sokkal fejlettebb.
Szerintem többet is olvastak, és valahogy az a felületes, szakbarbár karrier-siker orientált utilitarista szemlélet is idegen tőlük, ami néhány törtető mai fiatal sajátja. (ezek 99% balliberális fiatalok ám)
Illetve, akkor is voltak ilyenek, de azokat mindenki utálta, a stréber nyálgépeket. Franka Tibor : Gyurtsány című könyvében megírja, bizony ő is pontosan beleesett ebbe a kategóriába.
Ja, és ez a fogyasztói debil-gagyi reklám-kirakat-trendi világ sem volt, még komcsiban sem. A plázalakó trendi gyerek azt látja a TV-ből, hogy a szélsőliberális zsidómédia által nem véletlenül felkapott X és Y miket művel. Ez számára a példa. Bár ideológiájuk valóban nincs az ilyen ösztönlényeknek, de mégis azt követik akaratlanul is, amit a cionliberális szennyet ömlesztő TV sugall.

De azért a gondolkodó, a balos média hazugságaival nem fertőzött fiatalok is képesek voltak felmutatni érdemeket.
Pl. kifütyülték gyurcsányt, amikor az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján beszélt a reformelképzeléseiről, 2006 nyarán. EFOTT, pedig masszív szdsz-es rendezvény, a szervezőket tekintve persze. :-D

A tegnapi postokban állítotam hogy a magyar webkettes tele van zsidó kontárokkal, akik valami rettenetes nagy guruknak tartják magukat. És persze a doorway page-okat azaz a főoldalakat ezeknek a blogposztjai lepik el rendszeresen. Pl. a blogtér, és a zsindex-blog főoldalakat is. Valamint ezek a zsidók íratnak szélsőliberális blogokat is, általában szintén zsidó fiatalokkal.

Íme egy "szaknévsor", a németes ZSIDÓ nevek talán másnak is feltűnnek XD
(majdnem az összes zsidó, csak van néhány aki a J+++ címkét is kiérdemli közülük, mert mondjuk véresszájú szdsz-es)

Web 2.0 Symposium (ó, micsoda jellegzetes zsidós sznob-elitista elnevezés)

2006. május 29., Magyar Telekom székház

Moderátor: Réz "Betyár" Gábor (rtl-közeli Klubrádiós) J++ (réz andrás is zsidó amúgy)

9.30 – 9.45 – Megnyitó - György Péter, J+ (ELTE)
09.45 – 10.05 – Creative Commons - szellemi javak jogi hozzáférése és a közösségi szolgáltatások - Bodó Balázs J+
10.05 – 10.50 - vita: Juhász György J++ (Ringier Kiadó Rt, online divízió igazgató), Dr. Tóth Péter Benjamin (Artisjus, jogász), Bodó Balázs J+ (Creative Commons) ,
10.50 – 11.10 – iwiw: médium vagy buli? - Simó György J+++ (T-online, vezérigazgató)
11.10 – 11.55 - kapcsolati háló vita, zárt és nyílt rendszerek: Simó György J+++(iwiw), Holman Endre J++ (myvip, főszerkesztő), Vidó Viktor J+ (hotdog.hu, főszerkesztő)

11.55 – 12.15 kávészünet

12.15 – 12.35 Gyurcsány Ferenc blogja – a blog hatása a politikára - Keszthelyi András, J++ (MEH, Gyurcsány Ferenc főtanácsadója),
12.35 – 13.15 politikai blog vita, milyen változásokat hozott a blogolás a politikai kommunikációban? – Keszthelyi András J++ (MEH), Babarczy Eszter J+ (BME-MOKK),

13.15 – 14.15 ebéd

14.15 – 14.35 – A blog hatása az újságírásra – Weyer Balázs J+++ (origo.hu, főszerkesztő),
14.35 – 15.20 - újságírói blog vita, újságirás es blogolás: ugyanazt,
máskeppen?" - Weyer Balázs J+++ , Pécsi Ferenc J+++ (HVG médiablog), Sós. B. Péter J+++ (Népszabadság), Barczi Imre J++ (blog.hu),
15.20 – 15.40 – A blog hatása az üzleti életre - Berényi Konrád J+ (Onlinemarketing.hu Kft, tanácsadó),
15.40 – 16.15 – Üzleti blog vita, hogyan lehet pénzt keresni blogokkal? - Berényi Konrád J+, Papp László J- (egyedül ő nem zsidó)(Econet), Schneider Henrik J+ (üzleti tanácsadó), Dobó Mátyás Doransky J+++ (Blogter)

16.15 – 16.35 – kávészünet (jakobsz a roma XD)

16.35 – 16.55 - Wikipédia - ötlettől a hírnévig - Gervai Péter,
16.55 – 17.15 - Wikipédia a kulisszák mögött - Hanák Dávid (BME, SZTAKI),
17.15 – 18.00 - wikipédia vita, pro és kontra: - Vágó István J+++, (RTL Klub) , Gervai Péter J+++ (magyar wikipédia alapítója), Kelemen Gábor J+ (Magyar Nagylexikon ZRt, vezérigazgató)

Főtámogató : T online. Zsidós cég, kifejezetten tisztességtelen üzletpolitikájuk van, tudnának mesélni, akiknek lekorlátozták a KORLÁTLAN netjüket "túlzott adatforgalom" miatt. Reakció blog Reakciós blog

És, bár semmi de semmi köze ehhez a posthoz XD, némi "szekérfék" jellegű, azaz válság elhárítás témájú közgazdasági okfejtés olvasható ITT