width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.10.13.

2007. október 13., szombat

Zsidóbűnözés

Zsidóbűnözés

Az a nem jó hogy a zsidóbűnözés létezésére csak a szellemileg aktív, zsidómédiával és az iskolákban tanított hivatalos liberális/zsidó hazugságokkal szemben ellenálló emberek jönnek rá. Így hát, éppen ellenkezőleg van, mint azt a liberális fröcsögők állítják, akiknek ellenérzéseik vannak a zsidósággal szemben, éppen hogy tisztánlátók, azaz ellenállnak a félrevezetésnek : ehhez azért kell önálló gondolkodás és intelligencia. És nem "fekete lyuk" és nem pontagyúak.

Hiszen majdnem mindenhonnan ezzel ellentétes előjellel ömlik az, amiben a cionisták szerint hinnünk kellene.
Magyar ember még senkit sem támadott meg a bőrszíne miatt. Tudomásul kell venned, hogy a magyar ember befogadó, és nem rasszista, mégha jól is jönne ez a szociknak, a zsidóknak, meg egyéb magyargyűlölőnek. De a magyar etnikumnak is joga van a hazára, a megszerzett egzisztenciára. Azt írod, hogy azonos jogok. Ha a magyar etnikumhoz tartozol, akkor tudod, hogy hátrányos helyzetben vagy, ha zsidó vagy, vagy cigány, akkor értem, hogy miért nyomod az ócska ószoci dumát. Mindkét etnikum, ugyanis, ma Magyarországon pozitívan diszkriminált, ugyanakkor pozitív diszkriminációjuk mellett élősködnek a magyar etnikumon. Én azt mondom, hogy le az élősködőkkel. Ha Te ezt rasszizmusnak tartod, akkor fogalmad sincs arról, hogy mi a rasszizmus. Nem beszélve arról, hogy egy hazában nem csak azonos jogok vannak, hanem azonos kötelezettségek is. A zsidó etnikum és a roma etnikum milyen kötelezettségeket vállal?? (A lopás lenne az? Az előbbi nagyban árusítja ki a hazát, az utóbbi a biciklidet lopja el).

Tény, hogy a tolvajnyelv alapjául a héber nyelv a lósaun hákkaudes (szent nyelv) szolgált. E mellett tanúskodik azon kétségbe nem vonható, tehát bebizonyítható igazság, hogy ezen nyelv alkotja magvát mai napig is valamennyi (!) európai nemzetek tolvajnyelvének. Az első tolvajnyelv egységes volt.

Akkor régen is csalással és erőszakkal jutottak hatlomra, mint ezek 2002-ben és 2006-ban. De minden ezt megelőző választáson is csaltak a szoclib pártok.

Daliás idők voltak! Akkor még az ifjú kommunisták teherautók platóján utaztak faluról falura, hogy legalább tíz, de ha lehet, tizenöt-húsz szavazatot is leadjanak a Magyar Kommunista Pártra.

És győzött a Párt! A munkásegység! Veszett a reakció! Megkapták a magukét a demokratikus szabadságjogokkal visszaélni akaró fasiszták!

Dübörgött a sajtó. Éljenzett, harsogott a Népszabadság (akkor Szabad Népnek hívták, ami tökmindegy), hasonlóan uszított a Népszava, a híradó (akkor még mozikban adták, de ez is tökmindegy, hazudni bárhol lehet, de csak nagyot érdemes)!

Igen, győzött a baloldal Magyarországon.

Csalással, aljasságokkal, inkorrekt játékkal, de győzött.

Örülhetett a hárommilliós bázis.

Aztán eltelt három év, és ismét jött a jegyrendszer. A hajnali sorállás kenyérért, tejért. A fizetés nem ért semmit, akár a háború alatt.

És lehetett félni. Mindenki bűnöző volt, ahogy a Népszava-világ hirdette: köztörvényes! (Horn is „köztörvényeseket” látott 1956. október 23-ától kezdve mindenhol, azért bújt pufajkába). Az egyik azért volt köztörvényes, mert levágta a saját hízóját, a másik azért, mert nem bírta teljesíteni a kirótt begyűjtési mennyiségeket. Ment utánuk a köztörvényes a gyárból, mert viccet mesélt tízórai közben. A sokadiknak meg az volt a baja, hogy a nevét összetévesztették a másik műszakban dolgozó szaktárséval. Tóth, Tóth, maguk mind egykutya! Tóth urat, a meteorológust azért internálták Recskre, mert május elsejére hideg szeleket jósolt keletről, és enyhe, kellemes légáramlatot északnyugat felől. Ő is köztörvényes volt vagy mi. A Hornok bátran harcoltak az ilyenek ellen.

Sok tízezer kisember tette a sírba a második Magyar Köztársaságot 1947. augusztus 31-én, a kék cédulás választáson. Hittek a kommunista-szocdem (szociÁLdemokrata = álcázott komcsi azért, hogy szalonképes illetve 1945 előtt egyáltalán legális párt legyen) propagandagépezetnek, és nem gondolkodtak józanul. Az egyikben az irigység működött, a másikban a becsvágy, a harmadik szégyellte a nyilas múltját, és igyekezett „megszolgálni a bizalmat”.

Ők is megkapták a magukét. Internáltak nem egy ávóst is. Maga Rajk, a „törvénytelenségek” emblematikus áldozata – valójában olyan bűnös volt, aki megérdemelte az akasztófát. Csak abban volt ártatlan, amiért kivégezték. Kádár akkor elárulta addigi legjobb barátját, ilyen egy szarember volt ő is bizony.

A köztársaságra a legnagyobb veszélyt a tudatos, eltökélt hazudozók jelentik. Akik a hatalomért bármilyen hazugságra, rágalmazásra képesek.

De kik védik meg a magyar demokráciát?

Erre most, a gyalázatos választás évfordulóján éppenséggel lehet őszinte választ adni. Egy dokumentumból idézünk:

„A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének miniszterelnöke, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és az Amerikai Egyesült Államok elnöke tanácskozásokat folytattak országaik népeinek, valamint a felszabadított Európa népeinek közös érdekében. Együttesen kinyilvánítják kölcsönös egyetértésüket aziránt, hogy a felszabadított Európa átmeneti bizonytalanságának időszakában a három kormány egybehangolt politikájával segíti a náci Németország uralma alól felszabadított európai népeket és a tengely volt európai csatlós államainak népeit abban, hogy sürgős megoldásra váró politikai és gazdasági kérdéseiket demokratikus eszközökkel oldják meg.

Európában a rend helyreállítását és a nemzetgazdasági élet átszervezését úgy kell megoldani, hogy az lehetővé tegye a felszabadított népeknek a nácizmus és fasizmus utolsó maradványainak megsemmisítését és a maguk választotta demokratikus intézmények megteremtését. Az Atlanti Charta ama alapelvének megfelelően, amely szerint minden népnek joga van arra, hogy megválassza azt a kormányformát, amelyben élni akar, vissza kell állítani mindazoknak a népeknek szuverén jogait és önkormányzatát, amely népeket ettől az agresszív nemzetek erőszakkal megfosztottak.

Ama feltételek javítása érdekében, amelyek mellett a felszabadított népek érvényesíthetik ezeket a jogaikat, a három kormány, valahányszor a körülmények azt megkövetelik, együttesen támogatni fogja bármely felszabadított európai államnak vagy a tengely volt európai csatlós államainak népet abban,

a) hogy megteremtsék a belső béke feltételeit;

b) hogy szükségintézkedéseket foganatosítsanak az ínséget szenvedő népek megsegítésére;

c) hogy a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat létesítsenek, amely köteles minél előbb szabad választások útján a nép akaratának megfelelő kormányt alakítani;

d) hogy elősegítsék ilyen választások megtartását mindenütt, ahol ez szükségesnek mutatkozik.”

Igen, ez a jaltai nyilatkozat, amelyből figyelmes olvasó rögtön kiolvassa, hogy a magyar nemzet nem (most sem, akkor sem, sohasem) számíthat senki emberfia segítségére. Ha magának nem teremti meg, akkor nem is lesz itt se demokrácia, se fejlődés.

Márpedig hárommillióan ma is vannak ők, akik lélekben szívesen utaznak a teherplatón, kék cédulákkal a zsebben.

Európában három nagy faj ismeretes sajátságos tulajdonságokkal - a germánok, a szlávok és a kelták, és ezek viselkedését ezek a sajátságos tulajdonságaik szabják meg. Van még egy nagy faj, akik a világot befolyásolják, ezek a szemiták. A szemiták kétségkívül nagy faj, mert a világ összes dolgai között, melyek valóságnak tűnnek, semmi sem biztosabb, mint az a tény, hogy ők találták föl ABC-nket. (Ez már régen ismert, hogy téves - a szerző).

De pillanatnyilag a szemiták legkisebb és legsajátságosabb családjának, a zsidóknak hatalmas a befolyása minden üzletre. Nincs olyan faj, amely akkora akaraterővel és olyan szervezőtehetséggel bírna, mint ezek. Ezek a tulajdonságok soha nem látott gazdagságot és határtalan hitelt biztosítottak nekik. Ha ön folytatja életét és több üzleti ismerete lesz, a zsidók minden tervét keresztezni fogják. Már régen belopakodtak titkos diplomáciánkba és az szinte teljesen az ő tulajdonuk: még 25 év, és nyíltan fogják helyüket igényelni az ország kormányzásában. Ezek fajok: Olyan emberek, és embereknek olyan klikkjei, akiknek viselkedését sajátos szervezeteik irányítják, és ezzel a körülménnyel számolni kell egy államférfinak. Ezzel szemben - mit ért latin faj alatt? Nyelvek és vallás nem hoz fajt létre - ezt a vér teszi."

Miért "zsidóznak" hát itt egy írás ami elmeséli, mik a gondok a világzsidóság VISELKEDÉSÉVEL.

F. Roderich-Stoltheim: A zsidó siker rejtélye. Hetedik kiadás, 1928

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyvek/raetsel1.htm#r006/

Reakció blog