width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.01.29.

2008. január 29., kedd

Holokausztnap mindennap?

Holokausztnap mindennap?

"Kérem nekem semmi szükségem egy újabb holokauszt propaganda, kollektív bűnösséget bizonygató kiadványra. Amennyiben ezt megkapom természetesen figyelmen kívül hagyom óráimon. Kezd kicsit sok lenni most már."

Bizony, elég már. Én állok elébe az összehasonlításnak, hány óra holokauszt propaganda, és hány óra más népek áldozatairól szóló médiajelenlét van napjainkban egy napra átlagolva... És nem is céltalanul : nem a múlt elemezgetése a hollókosztosok valódi célja.

Izrael menekülési tervet készít, de a kérdés az, hogy hová? Az USA-ba nem valószínű, hogy befogadják őket, már a II. világháború során is nehezen tették meg. Szabad terület, ahol van olyan nép, aki „boldogan” elvégzi a fizikai munkát, kevés hely van, figyelembe véve, hogy a Búrok is belebuktak Dél-Afrikában. Különben is hatalomra szükség van, olyan helyre kell menni, ahol elég központban vannak ahhoz, hogy irányíthassanak. Vagy szóródjanak szét kis csoportokban? Hajlandóak lesznek rá? Ha minden kötél szakad, akkor valószínű, és az is biztos, hogy tettek ilyen előkészületeket (befogadó nyilatkozatok különböző országok részéről), de a cél egy új ország megtalálása. Hol az a terület ahol nem fogadják őket nyílt ellenségességgel, és megfelelő pozíciókat lehet elérni? Ahol eléggé meg vannak puhítva a helyiek, például a holokauszt-propaganda által, és ahol nincs stabil társadalmi, politikai, gazdasági rendszer.

Emlékszünk még az 500 000 ázsiai betelepítéséről szóló, a mostani zsidós kormány által készített, és teljesen véletlenül nyilvánosságra került tervekről? Hát izrael is Ázsiában van!

Hogy irigylik csak a zsidóktól a sikert? Sikeres mert gátlástalan. Sikeres mert zsidónak lenni önmagában kapcsolati tőkét jelent. Sikeres, de nem az önmaga tehetségéből, szorgalmából. Hanem a faji alapon szerveződő klán juttatja helyzetbe, pozícióba, jó állásba, és állami megrendeléshez. Természetesen azon az áron, hogy ezektől a lehetőségektől a nemzsidók elesnek, mivel őket ezekből a lehetőségekből a zsidó klikk kirekeszti. Éppen a zsidók használják előszeretettel a kirekesztést mint olyant amivel a magyarok előítéletességét (pedig az utóítélet) ostorozzák. Hát bagoly mondja verébnek hogy nagyfejű, vazze. Aztán ő maga is ennek a rendszernek, ennek az államban államot alkotó zsidó hálózatnak lesz a része. Így a hülye is tud sikeres lenni, ez nem kunszt.

Vannak a helyi közösségek érdekét képviselők, és vannak a globális kapitalizmust feltétel nélkük kiszolgálók.

A hungaristák a nemzetközi nagytőke ádáz ellenségei voltak.Ez nagyobb bűn, mint ezer holokauszt, hiszen az Üzletet veszélyezteti, a kapitalisták extraprofitját.
A békében ők is építették volna az országot, de békében egy napig nem voltak hatalmon.

Amúgy 0,1% gazdasági növekedésünk volt 2007-ben! A nagy zsidó közgazdász szakértőink erre képesek. DE minket leviceházmestereznek meg lealkeszoznak, de mire fel, hisz ők a tehetségtelenek, hiába van hatalmuk.

Révffy László:Két levél Budapestre
(Magyar Világ,2006. márc.29.)
Kordokumentum a közelmúltunkból

Dr. Hámori József
Nemzeti Kulturális Örökségi Miniszter

Tisztelt Miniszter Úr!
Megdöbbenéssel olvasom a Népszabadság 1999. december 10-i közlését, miszerint az Ön
Minisztériuma (NKÖM), a Magyar Auschwitz Alapítvány és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között megállapodás jött létre arról, hogy a ferencvárosi Páva utcai zsinagóga épületében rendezik be a magyarországi állandó holokauszt-emlékmúzeumot és kiállítást, és ugyan itt kap helyet a Holokauszt Dokumentációs Központis. A leromlott állapotú épületetet másfélév alatt kívánják helyreállítani. A munkára 350 millió forintot fordít a költségvetés. A szemtelenség és arrogancia netovábbja, hogy Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke kijelentette: „többéves adósságot törleszt most a kormány, hiszen világszerte példátlan, hogy Magyarországon csak most jöhet létre egy ilyen intézmény.”
Először arra szeretnék azonnali választ kapni, hogy Önök, a sokat szenvedett magyar nép megbízásából szakítanak ki 350 millió forintot arra, hogy egy épületet rendbe hozzanak, az állandó holokauszt megemlékezésre? Olyan sok az állami pénztárban a felesleges pénz, hogy több más hasznos halaszthatatlan ügy helyett ilyen faji propagandára költik az adófizető nép pénzét? Miért nem létesítettek Rákosiék, Kádárék egy ilyen holokauszt propaganda intézményt és miért kellett erre több mint 50 évet várni? Csak azért, mert a beígért fenyegetések Önöket erre kényszerítik? Ha pedig így van, végtelenül gerinctelen cselekedet volt, melyért egyszer még, egy valóban szabad magyar parlament felelősségre vonhatja Önöket. Tordai Péternek pedig üzenjük: ha Magyarországnak kötelessége, hogy holokauszt-emlékmúzeumot állítson fel, amelynek költségeit Izraelnek kellene egyébként viselnie, akkor kormányköltségen olyan emlékmúzeum felállítása kötelező azonnal, ahol bemutatásra kerülhetne az 1919-es rémuralom. Minden bolsevista szereplőjével, a név és vallási, illetve faji hovatartozás megjelölésével, valamint a Rákosi rémuralom kegyetlenségének dokumentációs bemutatása, szintén név és vallás, illetve faji hovatartozás megjelöléssel. Valamint a Szovjetunióba elhurcolt ártatlan emberek százezreinek a szenvedése és kínhalála, ami nem kitalált propaganda.
Mikor lesz már ennek a szerencsétlen, porig megalázott Magyarországnak egy igazán szabadon választott kormánya, amely majd elsősorban a Haza ügyeivel, problémáival törődik és nem idegen propagandával?
Tordai Péter ama kijelentése szemenszedett hazugság, hogy világszerte példátlan, hogy Magyarországon csak most jöhet létre egy holokauszt-intézmény. A világ többségi országaiban nincs holokauszt-emlékmúzeum, csak ott, ahol a kormányok megalázkodók vagy valamilyen okból kényszerítve vannak ilyen „intézmény” létrehozására. Angliában például nincs holokauszt-emlékmúzeum, csak néha rendeznek egy-egy városban bemutatót, amit az keres fel, aki éppen ráér…, egy-két hét múlva azután tovább vándorolnak más városba… A holokauszt-intézménynek ma már nagyon is üzleti jellege van és nagy részben propaganda célja, mintha a sok más emberirtás, törvénytelenség mellett, a holokauszt lett volna a világ eddigi legnagyobb elkövetett bűncselekménye, ami természetesen nem felel meg a valóságnak. A második világháború közvetlen érveiben Magyarország közel sem volt olyan „bűnös” a zsidókérdés megoldásában, mint például Románia, Szovjetunió, vagy Szlovákia, mert Magyarországon, és ezt, mint akkor 24 éves ember, felelősségem tudatában állítani merem, mentették (!) a zsidóságot. Történelmi tény, hogy csak Budapesten közel 200 ezer zsidó menekült meg a deportálástól.
A „bűnösök” már régen elnyerték a méltó büntetésüket. Az azóta született és felnőtt magyarságot példátlan és alattomos cselekedet mindig az akkori sajnálatos eseményekre emlékeztetni, sőt, ahogy a pufajkás-Horn tette, bocsánatot kérni a jelenlegi, a felnövő és a még meg sem született magyarok nevében. Magyarország semmivel sem bűnösebb a zsidókérdésben, mint Anglia, Kanada vagy az Egyesült Államok, mely országok az akkori időkben megtagadták a zsidók befogadását, amikor Németországból szabad kivándorlást biztosított számukra a német kormány. Vagyis, a későbbi, úgynevezett holokauszt-bűncselekményt az előbb említett országok segítették és készítették elő.
Magyarországra 1944-ben több közeli országból menekültek a zsidók és ez nem propaganda, hanem történelmi tény! Igyekezzen a jelenlegi magyar kormány gerincesen, igazságosan képviselni Hazáját, annak polgárait és megvédeni a mindenkori, állandóan ismétlődő hamis rágalmak, hazugságok ellen, amit a holokauszttal kapcsolatosan terjesztenek egyes budapesti méregkeverők.
Tisztelettel: Révffy László (Anglia)

Kojanitz László, Főosztályvezető úr kezeihez.
Kedves Kojanitz Úr!

Kissé megkésve köszönöm meg április 4-én kelt levelét, melyben válaszolt észrevételeimre és javaslataimra, melyet az Oktatási Miniszter Úrnak küldtem meg. Távol áll tőlem, hogy én adjak további észrevételeket és javaslatokat az Ön által leírt holokauszt megemlékezésekkel kapcsolatban, csupán engedtessék meg nekem, hogy elfogulatlan és elkötelezettlen véleményemet elmondhassam. Ehhez azt hiszem jogom van, bár 52 éve élek külföldön, de Szülőhazám sorsa ma is szívügyem. Talán önmagamról annyit, hogy elkerüljem az elmondandó véleményem alapján azt a megbélyegzést: „anti-Semita” –, hogy én a második világháború poklában 11 /tizenegy/ zsidó sporttársam és barátom életét mentettem meg. Ugyancsak barátomnak mondhattam Petschauer Attila olimpiai kardvívó bajnokot is, aki Ukrajnában halt meg, mint munkaszolgálatos. /1928 Amsterdam, kardcsapat./
Továbbá az a Somogyi Oszkár is meghitt barátom volt, aki a közelmúltban halt meg otthon, 98 éves korában. Zsidó ember lévén, ő volt az, aki az 1920-as évek végén Lord Rothermere unokájának volt a nevelője és így alkalma volt felhívni a nemes lord figyelmét a Magyarország ellen elkövetett igazságtalan trianoni „békeszerződésre”. Akkor lett ismert világszerte a „Justice for Hungary”, valamint Endresz György és Magyar László óceánrepülése, feltüntetve a repülőgép oldalán a Justice for Hungary felirat.
E pár sor leírásával csupán azt akartam alátámasztani, hogy sem szín, sem vallás, sem faj megkülönböztetést nem ismerek, csak emberi teremtményt és azokat viselkedésük alapján bírálom el. A holokauszt elnevezés tűzáldozatot jelent, amit nagyszerűen felhasználtak elnevezésnek és sajnos propagandának, a zsidó faj egyes képviselői. Az elkövetett megkülönböztetés, deportálás, munkatáborok és az azokban elhaltak emléke igenis kell, hogy figyelmeztetés legyen a jövőre nézve, de… Abban a pillanatban, amikor ez a megemlékezés már túllépi a megengedett határt és propagandává, pénzszerzésre használódik fel, akkor az áldozatok emlékét megcsúfolja egy csoport, melynek ez csupán üzleti vállalkozásává alakul át. Talán Önök is jól tudják, hogy az állítólagos holokausztban még ma sem tudja senki tényekkel alátámasztani, hogy hány ártatlan ember halt meg a koncentrációs táborokban. A köztudatba bedobott „hatmillió áldozat” nem egyéb, mint kitaláció. Ez a szám a háború óta többször változott ugyanúgy, ahogy az otthoni bedobott és hangoztatott „600 ezer” áldozat száma is hamis. A Jeruzsálemi Emlékmúzeumban is „csak” 340.000 van megörökítve, az erdélyi áldozatokkal együtt. Auschwitzban pedig, a mai napig, többször változtatták az emléktáblákon feltüntetett számokat. Majd, egyszer a teljes igazság kiderül, sajnos nem a mi életünkben, ahogy VIII. Henrik angol király kegyetlenségeit, asszonyok lefejezését sem ismerte az akkori angol polgár, így lesz ez a holokauszt-féle legendával is egyszer. Én nem vagyok ellene, hogy magyar iskolákban ne történjen a tanórák keretében említés és tanítás arról, hogy mi történt a zsidókkal a második világháború folyamán, de ahogy az éremnek két oldala van, ebben az esetben igenis kutya kötelessége az Oktatási Minisztériumnak gondoskodni arról, hogy az érem másik oldalát is megismertessük a felnövő magyar ifjúsággal, ha egyáltalán lesz még ilyen a jövőben.
Milyen formában történik például említés otthon az iskolákban, egyetemeken továbbá könyvek formájában, tévé-darabokban, stb. arról, hogy a második világháború befejezését követően kb. 600.000 ártatlan magyart hurcoltak el a szovjet megszálló csapatok, akiknek nagy része ismeretlen helyeken halt meg és porladnak csontjaik. Vagy: történik-e említés arról, hogy a kommunista évek kínzókamráiban hány ezer, tízezer, vagy százezer ártatlan magyart kínoztak halálra, akasztottak fel a kommunizmus bűvöletében és bosszúállásában azok a zsidók, akiknek 90 százaléka a gyilkos szervezetekben talált helyet és magas beosztást. Méltó módon emlékeznek meg az 1956-os szabadságharc áldozatairól és az akkori Szovjetunióba elhurcolt fiatalok tízezreiről? A szovjet „hősi emlékmű” még mindig áll Budapesten, a betiltott „vörös” csillaggal a tetején, de még a mai napig egy monumentális emlékmű nem hirdeti Szülőhazám fővárosában az elpusztított magyarok emlékét. Nincs évenkénti megállapított nap, amikor megállna a munka az országban, és ugyanolyan fejet hajtva emlékeznének a magyar nép elpusztított egy-két milliójára, ahogy ezt most kötelezővé fogják tenni az úgynevezett „holokauszt” megemlékezés alkalmával. Jól tudom, hogy ez külső- és azok otthoni fullajtárok nyomására történik. Ha már egyszer a pufajkás Horn bocsánatot kért a „magyar nép nevében”, amihez persze joga nem volt, amit állítólag elkövetett a „magyar nép” a zsidóság ellen, akkor kérdem én és joggal – mikor fog a zsidó nép bocsánatot kérni a magyar néptől az ő, a zsidóság által, a magyarok ellen elkövetett égbekiáltó bűnök miatt?
Mert ne tévedjünk, és ne magyarázzuk félre a tényeket – ilyen is volt. A bosszúállás kimondhatatlan kegyetlenségeket szült egy zsidó réteg részéről, a második világháború befejezése után. Ha valaki, valakik ezt tagadni akarják, vagy hazugságnak nevezni, megtehetik, de a tényeken ez nem változtat. Visszatérve a világszerte elterjedt „holokauszt megemlékezésre” mely már eddig is megszámlálhatatlan könyvet, tévé és Hollywoodi filmet mondott magáénak, melyeknek nagy része csak részben felel meg a valóságnak, a többi nem egyéb, mint fikció, kitalálás. Ma már jelentős zsidó születésű személyek vonják kétségbe a holokauszt valóságát és az Auschwitzban állítólagosan működésben lévő gázkamrákat, ahol milliókat gázosítottak el. Még a kevés intelligenciával rendelkező személy is tudhatja, ha ez így volna, akkor az égetés a hatmilliós számot alapul véve, még az 1980-as években is folyhatna. Nem beszélve arról, hová lett az embermilliók hamuja, csontjai?
Természetesen tudok arról is, hogy több országban a holokauszt tagadása bűntettnek számít, ami egymagában egy lehetetlen valami. Hiszen, minden embernek joga van kétségbe vonni más embernek, szervezetnek, vallásnak és fajnak az állításait és azért büntetés nem járhat. Ha pedig igen, akkor a törvényből erőszakkal gúnyt űztünk.
Lehetne még erről és több más oldalról sokat írni, de minek? Ha Önök nem tudják önállóan ezt a kényes dolgot, a magyar közoktatás területén, végrehajtani és kívülről erőltetett utasításoknak tesznek eleget, vagy az otthoni, kinevezett elkötelezett bosszúállási rétegnek, mely nagyszerű külföldi kapcsolatokkal bír és szolgai módon követi azok utasításait, akkor kár volt ezt a levelet megírnom.
Ha a leírtak után bárki is venné magának azt a bátorságot, hogy engem a világszerte besulykolt „anti-Semita” jelzővel illetne, azoknak csupán azt üzenném: - nem vagyok és nem voltam soha az, de ha ez a világpropaganda a holokauszt-féle üzleti vállalkozással tovább folyik Szülőhazámban, akkor nemcsak én, hanem az egész magyar nép is előbb-utóbb anti-Semita lesz. Vagy talán éppen ez a cél???
Természetesen, még nagyon sokat tudnék erről a témáról írni és mondani, de talán ebben a levélben is kifejeztem azon véleményemet, hogy: - ha holokauszt megemlékezést vezetnek be kötelezően az otthoni iskolákban, akkor kötelező megemlékezésnek kellene lenni arról is, hogyan pusztította, irtotta a zsidó réteg a magyart is a második világháború után (és az első után is 133 napig!), a kommunizmus szolgálatában. Amíg ez ilyen formában nem történik meg, addig, csak az egyoldalú megemlékezés, az én szememben szolgai alázatnak és gerinctelen elkötelezettségnek számít az Oktatási Miniszter részéről.
További jó munkát erőben, egészségben.

Üdvözlettel: Révffy László

Erre a levélre már nem kaptam választ!
Ez a levélváltás hat évvel ezelőtt történt, de akár napjainkban is íródhatott volna.

---vége---

A b'nai b'rith neve túl sokszor kerül elő, liberális és szdsz-es valamint neokon dolgokkal kapcsolatban. Az egy angliai zsidó szabadkőműves páholy. Így nyíltan hivatalosan az, már nem is rejtőzködnek. Egyrészt koordinátorok, akiknek a volt szocialista országokban vannak feladataik, amihez mellékesen még ilyen Hírszerző féle médiumokat működtetnek. Amúgy a neokonság annyi hogy az a jó ami a zsidóknak és az ő nagytőkéjüknek jó, (igen, az orosz, sőt a kínai nagytőke ellen is többször hisztiztek már a neokonok...) idáig le lehet egyszerűsíteni. A többi propaganda-légvár, üres amerikanista lózungok, meg hipokrita süket duma.

A szombat.org és az antiszemitizmus.hu többek közt munkásságuk színtere, nem semmi ami ott van... Ja és az antiszemita közbeszéd könyveket is ők szponzorálják amúgy
Azért olvasom ezeket hogy legyen min szörnyülködni, pont amiért egy zsidó vagy egy kommunista olvassa ezt a blogot. Bár ha valami megtévedt nemzsidó kommunistáról van szó, az még rájöhet a tévedéseire, remélem elég meggyőző vagyok... XD

Méghogy holokauszt ... infók a linkeken

http://www.vho.org/aaargh/magy/magyar.html

http://www.radioislam.org/hu.htm