width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007

2007. december 31., hétfő

Liszaboni Szerződés

Újabb jele annak, hogy a fidesznek semmi de semmi köze nincs a nemzeti oldalhoz, minden csupán színjáték. Amikor szavazásokra, döntésekre kerül sor, sokszor a nemzetrontó erők oldalára állnak. Ugyan az UDK-val nem mindenben értek egyet, de ebben most igen.

Egyébként a szabadkőműves eszme alapján fogalmazódott meg ez a szerződés, erőszakosan internacionalista és antitradicionalista jellegű, semmi jó sem jelent. A zsidók mindig is a birodalmakat támogatták a nemzetállamokkal szemben, az sarkozy a franciaországi zsidó miniszterelnök aki benyújtotta a szerződés kezdeményés, illetve magát a javaslatot, hogy így mégis lehessen eu alkotmány, csak nem szabad alkotmánynak nevezni mert arról népszavaztatni kéne ugye. (nálunk azt anno simán megszavazta a parlament, és ez is szabálytalan volt)

Liszaboni Szerződés (UDK kommentje)

Még tart az érzés: a Fidesz is hülyét csinált Magyarországból Miért? Van rá magyarázat!

2007-12-31. 20:56:51

A nemzeti és keresztény értékeket vallók szerte a kontinensen megvetéssel nézhetnek Magyarországra, a magyar parlamentben nincs szövetségesük. A Fidesz méltatlan szájhős. December 13-án az EU kormányfői aláírták az EU-nak a tagállamok rovására újabb jogokat adó Liszaboni Szerződést. December 17-én Gyurcsány tervei szerint a magyar parlament megszavazta az alkotmánymódosítással járó szerződést. A 2/3-os többséget a Fidesz biztosította. Szavaztak a képviselők, úgy, hogy nem olvasták a képviselők a mintegy 400 oldalas dokumentumot, mert még az nem volt a kezükben, hiszen nem volt le sem fordítva.

Ország-világ előtt nyilvánvalóvá tették, még egy olyan vitát sem akarnak, amely arról szólna, hogy erről és erről a szuverén jugunkról lemondtunk, de az ezért és ezért megéri. Nem, a Fidesz az MSZP-vel együtt kinyilvánította, hogy ők vakon és büszkén, vita nélkül, Európában elsőnek, elfogadják a nemzeti szuverenitást csökkentő szerződést. Megalázták az országunkat nyilvánosan. Immár bátran hülyének nézhetnek bennüneket. A Liszaboni Szerződés egyébként a bukott EU alkotmány visszacsempészése, amelyet egyébkén szintén sietve, de csak másodiknak sikerült Európában ratifikálnunk, akkor is a Fidesz hangtalan támogatásával. Van ennek az önfeladó politikának előzménye az elmúlt 17 évben is, pl. Büszkén az elsőnek ismerte el az Antall kormány Ukrajnát és Szlovákiát is úgy, hogy semmiféle kérést nem fogalmaztunk meg az ott élő magyarok jogainak a biztosítására.

Orbán a szavazás előtt a blamázst ellensúlyozandó pr. látogatást tette Böjte atyánál. És ez dec. 17-i szavazás időben összecsúszott a Shengeni határnyitással, ami meg a határontúli magyarság szempontjából érdekünk. De ez a dec. 17-i szavazás nélkül is bekövetkezett volna.

Az, Európai Unió története az bizonyítja, hogy a politikai cél egy európai szuperállam létrehozása, ahol az egyes államok, a nemzetek mind kisebb és kisebb szuverenitással rendelkeznek. Nem nehéz ebben párhuzamot találni a Szovjetunióval. Mindkét unióban alapelv volt a nemzet-és keresztényellenesség.

A FUSZ (Független Újságírók Szövetsége) nyilatkozata azt sugallja, mintha a szuverenitásunkat, most a Liszaboni szerződéssel veszítettük volna el. Annyiban van igazsága a Fusznak, hogy ilyen brutális szuverenitás csökkentés talán még nem volt az Unió történetében, de valójában egy folyamat újabb állomásáról van szó, pl. az uniós jogrend már 1977-től elsőbbséget élvez a tagállami jogrendekkel szemben, tehát már a belépésünkor lemondtunk a szuverenitásunkról. Az elkeserítő az, hogy a magyar parlamentben értelmes vita sem akkor sem azóta nincs az uniós létünkről.

Miért szavazta meg olvasatlanul a Liszaboni Szerződést a Fidesz a dec. 17-i karácsony előtti sürgés-forgásban? Azért, hogy egy értelmes vita már a csírájában el legyen fojtva. Ha társadalmi vita előzte vona meg a parlamenti szavazást, akkor az rámutathatott volna a jobboldali egypártredszer csődjére ebből a szempontból is. Mert kellene legyen a Parlamentben egy nemzeti párt amelyik nemet mond az EU-ra. Vagy legalább egy olyan párt amely számba veszi a hátrányokat és az előnyöket. De meg lehett volna vitatni az MVSZ javaslatát, mely szerint a Fidesznek a 2/3-os döntéshez csak akkor kellett volna adni a szavazatát, ha az MSZP megszavazza a 'kettősállampolgársági' törvényt. A Fidesznek érdekében állt ezt a vitát is megspórolni.

Meg kellett hát spórolni a vitát, mert Orbán Viktor ugyan képes az igent és a nemet, a hideget és meleget fújó kettős beszédre, a Parlamentben azonban a Fidesz jobboldali egypártendszere nem tudja egyszerre megnyomni az igen és a nem gombot is.

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a parlamenti vitában Német Zsolt jelezte, tudják a méltatlan körülményeket, de tudják Gyurcsány hátsó szándékát, hogy a Fideszre akar mutatni, hogy EU ellenes ezért ennek elkerülése céljából, a méltatlan körülmények ellenére megszavazzák a Liszaboni Szerződést. Tehát Gyurcsány így tudja rángatni a Fideszt. Röhej.

Nézzük mi újat hozott az államok elsorvasztásának a folyamatában a Liszaboni Szerződés?

1. A kereszténységre még csak utalni sem lehetett, de az Unió értékeiként megfogalmazták az ismert kettős mércére alkalmas fogalmak (szabadság, demokrácia, emberi méltóság, megkülönböztetés tilalma, pluralizmus stb.) mellett a másság tiszteletét és a nemek egyenlőségét. Ennek egyenes következményeként a Liszaboni Szerződés mellékleteként kötelezőként elfogadott un. Alapjogi Charta burkolt módon, tartalmazza a buzik házassághoz való jogát.
A szerződés ezen túl lefekteti az európai integráció céljait is, amelyek a következők: béke, teljes foglalkoztatottság, fenntartható fejlődés, kulturális sokszínűség, társadalmi kohézió és az állampolgárok védelme. Mi akik éltünk a Szovjetunióban még emlékszünk ezeknek a fogalmaknak a megfelelőire.

2. Brutális hatáskörnövelés a tagállamok rovására. Ezentúl - egyenlőre még körvonalazatlan formában, de - az Uniónak hatásköre lesz az egészségügy, az oktatás a kultúra terén is.

3. Lesz elnök, akit két és fél évre az eddigi Európai Unió Tanács (az állam és kormányfők testülete) választ. Az új elnökségi struktúra a nagyobb fokú integráció (Európai Egyesült Államok) csíráját hordozza magában.
Lesz "EU-külügyminiszter", aki egyedül végzi majd azt, amit eddig ketten láttak el: a közös kül- és védelmi politikai főképviselő (Javier Solana), plusz a külkapcsolati biztos a Bizottságban (Benita Ferrero-Waldner).

4. Megszűnik a tagállami vétó eddig is korlátozott intézménye. Helyette lesz kettős többség elve (melynek értelmében a Bizottságban a jóváhagyáshoz a tagállamok 55, s az általuk képviselt népesség 65 százaléka szükségeltetik) Az Európai Bizottságban (az EU kvázi kormányában) ezentúl rotációval csak az államok 2/3-a lesz jelen, miközben az államokról a legtöbb döntést ebben a testületben hozzák.
- 50 témával bővül azoknak a kérdéseknek a köre, amelyek már nem a tagországok hatásköre, a döntéseket többségi szavazással a Bizottságban hozzák. A tagállamok kizárólagos hatáskörében csak a nemzetbiztonsági és honvédelmi ügyek maradnak (ezekkel az ügyekkel ugye a NATO-hoz kötöttük magunkat).
- Pl. ha egy tagországot terroristatámadás sújt, akkor a többi tagállamtól (testvéri) segítséget kap. Hiszen a terrorizmus ellenes harc természetesen közösségi szintre van emelve.

5. A demokratikus elvek jegyében:
- A tagországok parlamentjei is beleszólhatnak a döntéshozásba: a készülő EU-előírásokat megkapják véleményezésre, és ha a tagállami parlamentek egyharmada kifogást emel, akkor a tervezetet a Bizottságnak vissza kell vennie átdolgozásra (lásd. pl.kereszténység kérdése).
- Az állampolgárok közvetlenül is befolyásolhatják majd az európai jogalkotási folyamatokat, amennyiben több tagállamból összegyűjtött egymillió aláírással támogatott javaslattal kezdeményezni lehet majd, hogy a Bizottság vegyen fel valamilyen kérdést a napirendjére.

Mit kellett volna tenni a magyar parlamentnek?
Legalább meg kellett volna vitatnia, hogy tudjuk hanyadán állunk.(Két ország, Nagy-Britannia és Lengyelország kialkudta magának, hogy rá nem fog vonatkozni az Alapjogi Charta minden eleme.)

Mit kellene tenni?

Mit volt a delpfoi jósda falára írva? Ismerd meg magad és megismered a jövődet! Vagy egy kínai közmondás másként: A célhoz onnan kell elindulni ahonnan vagyunk. De hol vagyunk? A média-tudatipar eleve a tudatlanság pártján áll. A jobboldali egypártrendszer csapdájában gőgösködő un. nemzeti Fidesznek pedig belelavírozta magát abba a helyzetbe, hogy neki is a tudatlanság az érdeke.

Mégis, nincs más választásunk mint folyamatosan tisztában lenni Magyarország helyzetével és készülni arra, hogy az Európai Unió is elmúlik egyszer és nekünk még akkor is kell léteznünk. Az Unió majdani szétesékor pedig nem a csonka Magyarországgal kell folytatódjon a kárpát-medncei magyar történelem.

Mit kellett volna tenni a magyar parlamentnek?

Legalább meg kellett volna vitatnia, hogy tudjuk hanyadán állunk. Két ország, Nagy-Britannia és Lengyelország kialkudta magának, hogy rá nem fog vonatkozni az Alapjogi Charta minden eleme. Nekünk is lehetet volna fenntartásokat tennünk a szerződéshez.

Az ÚDK folyamatosan fog foglalkozni az EU-val (ha nem kapcsolják le a honlapjukat).

dr. Bégány Attila

Európát a nemzetek és a kereszténység tette azzá, ami. Most a keresztény nemzetek Európájának a lebontása zajlik.

[Forrás: http://www.udk.hu/index.php?subaction=showfull&id=1199021105&archive=&start_from=&ucat=42,54,61&]

2007. december 30., vasárnap

Szóval közösségi tudat kell

Legalábbis ha jót akarunk magunknak.

Radics Géza írása

Útban a magyarság teljes felszámolása felé

"Olyan kis ország (Izrael) részéről, mint mi, ez szinte döbbenetes. Azt látom, hogy fölvásároljuk Manhattant, és fölvásároljuk Magyarországot, és fölvásároljuk Romániát, és fölvásároljuk Lengyelországot. S ahogy én látom, nincsenek problémáink. A tehetségünk, az összeköttetéseink és a dinamizmusunk jóvoltából szinte mindenhová eljutunk."

Simon Peresz Izrael elnöke

A fenti megjegyzés Izrael elnöke, Simon Peresz szájából hangzott el 2007. október 10-én a tel-avivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen, melyet a Máárív című izraeli héber nyelvű napilap közléséből fordított Hering József, volt izraeli katona. Peresz elnökúr azonban nem a teljes valóságnak megfelelően fogalmazott.

Magyarországot ugyanis lényegében már felvásárolták.

Az egyetlen jelentős nemzeti tulajdon a magyar föld, aminek nagyobb része még - remélhetőleg - magyar tulajdonban van, de a jelenlegi kalózkormány azon dolgozik, hogy azt is idegenkézre játssza.

Marschalkó Lajos az Országhódítók című munkájában közli a Russischen Invaliden 1910. december 30-i számából:

"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, ..."

Ami korunk Magyarországában történik, nem első ízben történik. 1867-es "kiegyezés" a zsidóság állampolgárságáról is rendelkezett. Ekkor kapták meg az állampolgárságot, addig nem lehettek azok. Nem csoda, hogy Deák Ferenc a "haza bölcse" lett. Bartha Miklós írja a Kazárföldön című munkája 61. oldalán: "... a kazárok (zsidók) tömeges bevándorlása 1868-ban kezdődött."
A tömeges bevándorlásnak nem kizárólag az állampolgárság elnyerése volt az oka, hanem nagyban hozzásegítettek az oroszországi pogromok, és Bartha szerint az, hogy Galíciában törvények szigorú alkalmazásával igyekeztek megfékezni az üzérkedést. Románia pedig lezárta határait előttük, viszont nyitva volt Magyarország határa. Gazdaságilag meghódították az országot, és József Attila elpanaszolhatta versében:

"S kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk."

A valóság az, hogy a másfélmillió emberünk nem "kitántorgott" Amerikába, hanem a jövevények kihúzták a magyar középosztály talpa alól a szőnyeget, a megélhetést, és az utolsó pénzükön vettek egy hajójegyet Amerikába.

Ma szintén ez történik, de a tönkretetteknek nincs hová menekülniük.
Badiny Jós Ferenc írja a Mah-Gar a magyar (Buenos-Aires, 1976) című munkája 90 és 91-ik oldalán, hogy Argentínában meglátogatta (nem írja, hogy mikor, de a hatvanas-hetvenes években lehetett.)egy jelentős zsidó ember Magyarországról, aki a legjobb visszaemlékezése szerint a következőket mondta neki:

"Mi, magyar zsidók professzor úr kutatásai és publikációi elé semmiféle akadály nem gördítünk, sőt, köszönjük, ha még többet kutat. Ugyanis maga írja könyvében, hogy az emigrációs magyarság ifjúsága nem rendelkezik egy olyan erős, tradicionális alappal, amelyre büszke lehetne. Így ez a finn-ugor származási elmélet őket arra készteti, hogy ezt meg se említsék, hanem örömmel beolvadjanak a nyugati kultúrából származó azonos országok fiai közé, ahová bevándoroltak. Nem így a magyarul beszélő zsidó ifjak, akik külföldön is akárhová kerülnek a diaszpórában, beszélnek magyarul és - magyarul beszélő - jó zsidónak tartja meg őket a bibliai tradíció.

Professzor Badiny!

A magyarországi nép 100 év alatt kiirtja önmagát, és a tudománnyal foglalkozók 5 krajcárért el fogják adni az örökségüket.
100 év múlva mi - magyarul beszélő zsidók - leszünk a Mag-Garok, és köszönettel fogunk adózni Badiny professzornak, aki ezt kikutatta, és akinek a munkáira majd hivatkozni fogunk."

A hitetlenkedők kételkedhetnek, hogy e beszélgetés valóban megtörtént-e, avagy nem, de Magyarország megszállása, kisajátítása, meghódítása, sőt az önpusztítás is kísértetiesen bekövetkezett.

De hogyan is kezdődött mindez?

A magyarság már 500 éve kiszolgáltatottságban él, de az 1848-49-es szabadságharcunk leverése gyökeresebb sorsfordulót eredményezett, mint ahogy arról beszélni szokás. A Habsburgok tudományosan megalapozott tervet dolgoztak ki, a magyarság nemzeti önismeretének lerombolására, azon keresztül nemzeti önbecsülésének szétzilálására. E pokoli tervet a finnugor származáselmélet keretén belül, a Magyar Tudományos Akadémia felhasználásával léptették gyakorlatba. Lényege az volt, hogy a magyarságot a nyelvrokonság kapcsán a Nyugat-Szibéria kezdetleges műveltségű népeihez kössék, hogy ennek emlegetésével, és az iskolákban való tanításával, a lehető legmélyebbre gázoljanak a magyarság lelkületébe, megtörve nemzeti büszkeségét. E terv megvalósítása sikeres volt.

A magyarság csak a trianoni katasztrófa után kezdett föleszmélni, miután elindult egy egészséges szellemi kibontakozás, de amelyet a vesztes II. Világháború gyökerestől elsodort.

Ami jó volt a Habsburgoknak, jó lett Moszkvának, és ami jó volt Moszkvának, az jó most a nemzetközi rablótőkének. A kommunista évtizedek, majd az immár 18 éve hazánkra szakad nemzetközi "demokrácia" alatt felnevelkedett három nemzedék. Gyökértelen nemzedék, népi/nemzeti mivoltát nem ismerő, sőt, megtagadó nemzedék. A magyarság tehát megérett a teljes és tökéletes hódoltságra, sőt a teljes pusztulásra, olyannyira, hogy a legelemibb nemzeti érdekeit se képes megvédeni, de annak még csak tudatában sincs.

Az 1980-as években meg is kezdődött az új honfoglalás alapjainak tudományos és történelmi hátterű lefektetése. Egyre-másra olvashattunk arról, hogy "a zsidók a mai Magyarország területén már a Római Birodalom idején, a 3. században éltek. A magyarok a 9. században foglalták el e területet.", olvassuk a New Yorki Magyar Élet, 1980 egyik novemberi számában. Mit is akarnak mondani ezzel? Azt, hogy a zsidók megelőzték a magyarságot jó félezer évvel a Kárpát-medencében, tehát történelmi joguk van hozzá. Neszéneked magyar őstörténet. Ezért kell ledélibábozni minden kutatót, aki nem a finnugor őserdőben keresi a magyarság bölcsőjét?

A Reform 1991. március 8. számából a Magyar Honvéd március 1. számában közöl egy írást Antiszemitizmus, cionizmus, hazafiság címmel. Az elsőbbségről ebben is szó esik ilyen formában: "Úgy tudom egyébként, hogy a zsidóság nagyjából a honfoglalással egy időben jelent meg a Kárpát-medencében?
Előbb. Zsidó sírkövet már jóval a magyarok bejövetele előtti időkből találtak itt." Hangzott az újságíró kérdésére Dr. Engländer Tibor, a Magyar Cionista Szövetség elnökének válasza. A budapesti főrabbi sem mulasztotta el ezt megemlíteni, mikor kihallgatást kapott a pápától, a Katolikus Egyház fejétől.

S hogy mindezek nem véletlen megjegyzések voltak a zsidó honfoglalás történelmi hátterének megalapozásához, igazolja, hogy azokban az években nemzetközi segítséget is kaptak. Például: Az amerikai televíziós hálózat, a CBS is sugárzott az 1980-as évek első felében egy összeállítást a magyarországi zsidóság történelméről, helyzetéről, melyben az előzőek szintén említés kaptak. Az Insight, 1990. április 9.-i számában írja a Communism's Demise Leaves Jews to Piece Together a Past (A kommunizmusban szétzilált zsidóság ismét felépítheti múltját) címmel a következőt olvashatjuk: "Ilona Benoschofsky shows off a tombstone, a menorah barely visible on its surface. "This comes from the third century," the museum director explains. "A man named Judah. It proves the Jews were here before the Hungarians." (Benoschofsky Ilona egy sírkövet mutat, amelyen egy alig látható menorah van. "Ez a harmadik századból való", mondja a múzeum igazgató. "Az ember neve Judah. Ez bizonyítja, hogy a zsidók előbb itt voltak, mint a magyarok."

Érted kedves Magyar Testvér?

Most ne csodálkozz, hogy kitúrnak otthonodból, és saját hazádban csak szolga lehetsz. Mint ahogy Badiny Jósnak mondta a magyarországi zsidó:

"A magyarországi nép 100 év alatt kiírtja önmagát, és a tudománnyal foglalkozók 5 krajcárért el fogják adni az örökségüket."

Nem gondoltad ugye, hogy nemzeti önismeretednek valami köze van jövődhöz? Nem gondoltad, hogy saját "értelmiséged" készségesen segédkezet nyújt megsemmisítésedhez?
Miért van az, hogy a pártvezéreknek - főleg a nemzetinek mondottaknak - és a polgári szervezetek vezetőinek, most már közel két évtizede nem derengett fel, ha jövőt akarnak a magyarságnak, akkor a fiatalság felé kellene fordítani figyelő szemüket? Nem érnénk-e el többet, ha az ébredező fiatalságot látnánk el, magyarságismeretet gyarapító irodalommal, és megkülönböztetett figyelemben részesítenénk a Forrai Sándor Rovásírás Kör munkásságát, amely rovásírás-vetélkedőket rendez már évek óta a kárpát-medencei magyar fiataloknak?

Emlékezzünk csak vissza! Hogyan is kezdődik a Hegedűs a háztetőn (Fiddler on the roof) című film?

Tradition! Tradition! Tradition!

Hagyomány! Hagyomány! Hagyomány!

Minden jó szándék, minden igyekezet, ami nem a magyarság nemzeti önismeretének rendbetételét, azon keresztül nemzeti önbecsülésének visszaállítását szolgálja, falra hányt borsó, pusztába kiáltott szó.

Radics Géza

2007. december 29., szombat

NR mindenféle

NR azaz nemzeti radikális mindenféle dolgok :-)

De legalább a jószándék megvan bennük, amivel ki van kövezve a pokolba vezető út. XD

Elég gyakran elmondják ugyanazt jól megfogalmazva és tömören, ez jó mert pontosan így lehet sok emberhez eljuttatni azt a bizonyos szikrát, amitől majd aztán maga kezdi keresni az igazságot.

A kormányt pedig ne hasonlítsák a fasisztákhoz. Jó, tudom a nemzeti radikális oldalon van megfelelési kényszer a zsidók, és a média felé...de ez akkor sem helyes.

Államosítani? Te azt elhiszed, hogy pár tízezer ember képes erre?
De még ha az egész ország mellé állna, mi történne?
Visszaállamosítod az energiaszektort. Ok. Csak a határon kívül eső csapokat nem mi ellenőrizzük. Tehát , miután mi nem vagyunk egy nagy ország, a multiglobalista tőke, hozzáviszonyított bevétel kiesése, kuki. Energia nélkül, se termelni, se szállítani, de még egymásközt neten beszélgetni sem lehet.


Vannak gázmezőink, van uránunk amit idegen "befektetők"-nek játszottak át bagóért. Feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva simán el lehet kobozni, amúgy is, nehogy már a rablónak álljon feljebb!!!

Másik téma. Ha én igen, más miért nem? Azaz ha az egyik NR csoport egész mást képvisel mint a másik, abból nehézkesen azaz sehogy sem lesz együttműködés, legfeljebb egymás mellett működés.

Megoldás : egységes ideológia. Az a baj hogy nem ismerik a Hungarizmust, nem olvasnak utána, úgy gondolják az már idejétmúlt (???)

A megoldás nemzeti és szocialista. Nem soviniszta, nem kripto-jobboldali, és kripto-konzervatív. Mivel rendpárti, nem szélsőséges!

Én olvastam néhány NR fórumot ma és igen elszomorító hogy alapvető nemzeti sorskérdésekben sincs egyetértés... Jóakarat van, sajnos néha naivitással együtt. Egységes ideológia nélkül nem lehet sikeres politikai mozgalmat teremteni!

Ha a szándék (és a tettek) egységesek, akkor lehetséges előre lépni. Akik a tv székház ostromakor ott voltak, semmilyen összefogásról sem állapodtak meg, és nem kérdezték, ki kivel ért egyet. Egy adott helyzetre, különféle emberek, lakhely és foglalkozás és anyagi helyzetre való tekintet nélkül, de azonos módon reagáltak, és tettek. Ennyi már elég lenne. Persze alapvetően produktívabb értelmesebb célokat is lehet találni mint egy épület ostroma... mondjuk ha tudják a következő lépést is ha netán sikerül az első, azsem árt. :D

Profi szinten hogy működött ez? Megvoltak a tanult, és népükhöz hűséges intelligens emberek, az "agytröszt" -- manapság éppen erről a hűségről akarják lenevelni a felsőfokú iskolában az embert, különféle 68-as kozmopolita, és ezzel együtt "racionálisan" egy félrevezető közgazdasági elméletet kizárólagos alternatívaként tanítanak -- megvolt a nép érdekeit szem előtt tartó hatalom, mit is mondott Hitler az olimpia megnyitóján : "ti magatok vagytok a német állam" és úgy is volt!

A néplélekben meglevő közös vonásokat - azaz a közös tudatban meglevő és már meglevő dolgokat - mint az emberek cselekedeteinek mozgatórugóit, (kimennek-e tüntetni, vagy csatlakoznak-e majd a kezdődő forradalomhoz, ami nem is lesz ha nem csatlakoznak hozzá elegen....) alapvető figyelembevenni, hogy nehogy Y terv szintű dolgora legyünk csak képesek.

A nemzeti szocialista időkben a közösségi érzést erősítették, éspedig éppen azért, hogy maga a nép biztosíthassa a hatalom visszaellenőrzését ezáltal! Mert az a hatalom nem volt ellenséges a saját népével szemben. A mostani rossz trendeket, mint mondjuk a népességfogyás, néhány egyszerű és radikális rendelettel megoldhatnák, olyan eszközökkel amikre "demokrata" politikai erőknek nincs lehetőségük mert pontosan ugyanaz a nemzetállamokkal szemben ellenséges háttérhatalom tartja fenn őket, mint ami a fehér népszaporulat csökkenését előidézte !!!

""A XXI. százaban készítsük fel gyermekeinket a háborúra. Neveljünk az ifjúságban egy új arisztokráciát, még ha az - fogalmi jellegénél fogva - kisebbségi lesz is. Most nem annyira csak a morált, mint inkább a hipermorált kell gyakorolni, nehéz idők nietzschei etikáját: amikor az ember a népét - vagyis saját gyermekeit, a legfontosabbat - védi, akkor Agamemnon és Leonidasz szabályait követi [...] A kard törvénye jut érvényre!" - Guillaume Faye"

2007. december 28., péntek

Gyűlöletkeltő hírgyártók

Gyűlöletkeltő hírgyártók

Magyarország rákfenéje 1945-től a tömegtájékoztatás. A törpe kisebbséget, az idegen érdekeket kiszolgálókat nem érdekli a bennszülött többség véleménye, akarata.
Őrdögi eszközökkel először megosztják a magyarságot, mert így könnyebb minket irányítani, aztán jön a nyakunkba öntött kétféle szalonképes ”igazság” -hol balról, hol jobbról-de a lényegen semmit nem változtat, mert amit terjesztenek az úgy, ahogy van összességében: merő hazugság!
Figyelemelterelésre szeretnek olyan gumicsontokat feltálalni a nagyérdeműnek, amin hosszan rágódhat. Közben nem veszi észre a többség, hogy egy hónap alatt 50 Ft-al lett drágább a kenyér és a tej, az egészségügyet szőröstől-bőröstől lenyúlja és szétveri MSZP hozzájárulással az SZDSZ. Gyurcsány - Kóka utolsó nagy paktuma rövidíti a magyar életet, de erről nagyon keveset hallunk. Miközben minden drágul és a gáz árak az egekig érnek megmagyarázhatatlanul, és példátlanul csökkenek a bérek, a karácsonyfa alatti családi erőltetett mosolyt már csak a bankok által biztosított uzsorahitelek biztosítják.
A gyűlöletkeltő, megosztó híreket tovább gyártják és a figyelemelterelés erősödni fog, mert januárban meg kell kezdeni a többségnek, a kölcsönök törlesztését, és ez a kemény tél következményeként a soha nem látott magas energiaszámlákkal párosul.
Két nagy gumicsont hírt gyártottak az elmúlt napokban, az egyik Kerepes, a másik a Csintalan ügy. Kezdjük az igazság leleplezését Kerepessel.
A rendszert működtető hírgyártóknak kevés Kelemen Anna vérengző, nyugdíjas karokat megharapó kutyájának bedobása, és, hogy Havas Henrik nem(?) b*szta meg őt (elnézést-ez így volt hír!), kell ennél komolyabb figyelemelterelés is. Az elviselhetetlen cigánybűnözés bemutatása, a beilleszkedésre képtelen magatartásuk helyett és okairól inkább a többség önvédelmi reakcióira fogja- a gyűlöletkeltők és hírgyártók jóvoltából- a „magyarságra jellemző hétköznapi rasszizmust.”
Kerepesen van 20-30 gyermek és családja, akik a helyi cigánykisebbségi vezető szerint magatartászavarokkal küszködnek, de ez nem ok arra, hogy beszéljünk a helyi problémáról. Az a 4-500 gyermeknek (és szüleiknek) érdeke - akiket megvernek, megaláznak, ellopnak mindenüket-, ebből következően nem Kerepesen járnak félelemből iskolába, nem számít.
A köztársasági elnök, a parlamenti pártok szerint csak fogják be a pofájukat, nem lényeges az életük, a segélykiáltásuk. Erről beszélni, ráadásul tiltakozni -szerintük-gyűlöletkeltés, kirekesztés, fasizmus.
Van a RomNet honlap, amit állítólag „valóban roma fiatalok, valóban önszervezõdve szerkesztenek”. Legalábbis így hirdetik magukat. Nekik állítólag semmi közük a rendszert működtető figyelemelterelő, gyűlöletkeltő hírgyártókhoz, ennek ellenére mégis a tények makacs dolgok.
2007. december 11-én Hidvégi-B. Attila arról ír, hogy újabb cigányellenes tüntetést tartanak Pest megyében, ezúttal Kerespesen. A fáklyás felvonulást a "békés egymás mellett élésért és gyermekeink biztonságáért" címszó alatt tartja a kormányellenes tüntetések szervezéséről, a rendőri összecsapásokról és a melegfelvonulás elleni fellépéséről elhíresült Magyar Önvédelmi Mozgalom. A helyi cigány önkormányzat tiltakozik a demonstráció megtartása ellen, mivel a tüntetés fő szlogenje "cigányok, kifelé az iskolából!" lesz.
Hidvégi-B. Attilának a gyűlöletkeltéshez semmi köze, hiszen ő csak egy amatőr, sajóhidvégi felvett nevű önszerveződő, akinek a politikához és az abból élő, megélhetési díszcigányokhoz semmi köze. Hidvégi nem kap pénzt az SZDSZ-től, nem műsorvezető a Rádió-C-be, nem is gyártja a híreket. A Tatárszentgyörgyön is pózoló Horváth Aladárhoz sincs semmi köze, már a felvetés is maga a ránk jellemző „ náci gondolkodás”.
A 2006-os évben nem véletlenül lett Hidvégi az év MTI tudósítója, az öszödi beszéd után kellettek a „tehetséges” ifjak hírgyártóknak, a régi, megbízható nagy öregek mellé.
December 11-én miután hazudott egy jókorát Hidvégi B., világgá röpítette a Magyar Önvédelmi Mozgalom „gyűlöletkeltését” a Klubrádió, Orosz József vezényletével.
Nagy vastag betűk hirdetik a honlapjukon:
„Újabb cigányellenes tüntetés szerveznek Pest megyében, ezúttal Kerepesen. A fáklyás felvonulást a "békés egymás mellett élésért és gyermekeink biztonságáért" címszó alatt rendezi a Magyar Önvédelmi Mozgalom.”
Természetesen megjelentek a fekete bakancsok azzal a mondattal, hogy a demonstrációt egy magánszemély jelentette be, persze ez apró betűvel.
Orosz József műsorában, hogy helyett kapjon ellenvéleményként, velem szemben a kőkemény „igazság” nem csak a kisebbségi megélhetési vezető, de a Klubrádió SZDSZ-es örökös, kerepesi betelefonálója is szót kapott, aki az ominózus iskolában tanít, véletlenül. Most nem arról beszélt, hogy óráin röpdolgozatot írat a gyermekekkel arról: Ki miért szégyelli, hogy magyarnak született, hanem előadta, mennyire kell nyugtatni az ártatlan, roma csöppségeket…
Így építették fel a kerepesi történetet, amihez kellett a Magyar Önvédelmi Mozgalom, valószínűleg, azért mert a Magyar Gárda mellé új mumust kellett találniuk a gyűlöletkeltő hírgyátóknak.
Csintalan Sándor ügye bonyolultabb, de csak látszólag. A gyűlöletkeltő hírgyártók ismét az úgynevezett szélsőjobboldalt támadják ezzel a készített hírrel, a megdöbbentő, hogy most már nem válogatnak az eszközökben.

Az előszeretettel a Reichstag felgyújtásával példálózó Csintalan Sándorra a vádak visszahulltak a fejére. Szó szerint. Ha most aljas lennék (nem tudok olyan lenni, mint ő), darabjaira szedném Csintalan állításait-, tudom milyen, amikor fejbe verik az embert vasrúddal, viperával (átéltem)- annak ellenére, hogy úgy gondolom nem önveretés történt.
Csintalant azért verték meg, mert ezt megrendelték a gyűlöletkeltő hírgyártók, ahogy tették azt az ORFK ellen leadott sorozatlövésnél. Akkor is úgy gondolták, így a legjobb az úgynevezett szélsőjobboldalt támadni a műbalhéval. A zsidóbérencezés a legátlátszóbb. A pár ezer forint elvétele meg a komikum csúcsa. Azt akarják üzenni a gyűlöletkeltő hírgyártók, hogy mi magyarok, azaz az úgynevezett „szélsőjobb,” csőcselék nem csak nem válogat az eszközökben, de még bűnöző is.
Csintalan aljas, mert ezt ő ugyanúgy tudja, de rajtunk hagyja a vádat, összejátszik a jól felfogott érdekében a gyűlöletkeltő hírgyártókkal. Az elkövetőket ott kell keresni, ahol az ORFK-ra lövők vannak!…
Magyarországon jelenleg így születnek a hírek. A gyűlöletkeltő hírgyártók a kormánnyal és a parlamenti műellenzékkel továbbra is hatalmon vannak.

Kovács Géza

Magyar Önvédelmi Mozgalom
tiszteletbeli elnöke

2007. december 27., csütörtök

tóta w árpád tamás bence gáspár stb.

tóta w árpád tamás bence gáspár stb.

Bár én a Fideszt pusztán a kisebbik rossznak tartom a jelenlegi kormányunkhoz képest, az ügyetlenkedéseiket annyira rossz nézni hogy ... írok róla. :-)

A Fidelitas az Indexet, a Tilost és a Matulát pénzeli

Hogyan lehet, hogy egy magát konzervatívnak, nemzeti valló szervezet és újság olyan helyen hirdesse magát pénzért, ahol az akkor pár órája elhunyt pápát becsmérlik, ahol az a Tamás Bence Gáspár kap munkát, aki a zsidó adatbázisáról és a Jézust szemérmetlenül ábrázoló grafikájáról elhíresült Matula Magazin üzemeltetője és a keresztényeket kiirtani kívánó Tilos Rádió munkatársa? Aztán persze kitisztult a kép. Ráklikkelve az UFI.hu „Partnereink” rovatára a következő információt pillantottam meg szomorúságtól könnybe lábadt szemeimmel: Heti Válasz, Gondola, Hír TV és a szeretett Zsindex - Index. Aztán a lap ars poeticáját kezdtem el olvasni, miután könnyeimet felszárítottam a ventillátorral:

Mennyire hiteles ez a forrás?Ezt a Kettős állampolgárság küldte.

Nem véletlenül hoztak létre FIDESZ-ben Ifjúsági Tagozatot, a Fidelitas önálló - párttól független életbe kezdett. Nos, ez az irányuk amiből tisztességes ember nem kér!

A zsindex szerkesztői : (forrás : index.hu)

Anarki
Bede Márton
Bodoky Tamás
Bodi
etele
Földes András
Gazda Albert
Haász János
szabóZ
Szily László
Tamás Bence Gáspár
Tevan Imre
Tóta W. Árpád
U.P.
Zappe Gábor
Zsadon Béla

Na hát, máris megdőlt tótawé általa sokat hangoztatott "függetlensége", ezt láthatjuk. A mű lazaság csak szerep, az irányvonal világos : aktív értékellenes propaganda. Nyilván nem a nagytőke szolgálatában, mint ahogy a 68-as párizsi diáklázadás se azért volt mert De Gaulle nem akart fegyvert szállítani izraelnek a 67-es háború után. DE. A nagytőke a frankfurti iskola direktívája alapján lumpenizálni akarja a fiatalok bizonyos (gój) rétegeit, és ehhez bevet álbloggereket, destruktív szubkultúrákat, egészségre káros divatokat (drogozás, acidzene-amihez a drogfogyasztás "elengedhetetlen"), és persze a sima ateista/nihilista állázadás ami nagyjából kimerül a cionizmust elutasító emberek fikázásán. Lásd miket ír Semjénről vagy Wittnerről ez a kis féreg. Hogy jön ahhoz hogy lehülyézze őket?

Egyébként a zsidó bede márton, a Pesti Est és a vidéki, megyénként önállóan megjelenő Est újságot is főszerkeszti. Egyébként aki korpa közé kerül azt megeszik a disznók, már ha mégis mondjuk az 1% jön be és jaross mégse zsidó XD

Részlet a Jobbik programjából :

Felülvizsgáltatjuk a privatizációt, a korrupt vagyonszerzéseket érvénytelenítjük. Kezdeményezzük a bűnösök felelősségre vonását.
- Igazságos adórendszert vezetünk be. Vagyonadót vetünk ki a milliárdosokra.
- Eltöröljük a nemzetközi nagyvállalatok adókedvezményeit, a bankokat
arányos közteherviselésre kötelezzük. Előnyben részesítjük a magyar
vállalkozót, termelőt és árut.
- Útját álljuk az idegenek mértéktelen betelepedésének, ismeretlen eredetű pénzekből való vagyonszerzésének

Az a helyzet igazából, hogy a sok neoközgázos megmondóember nem tudja, hogy a "befektetők" csak befekszenek, betelepednek a kedvükért neolibsibolsik által csődbe vitt cégekbe, akik ráadásul pénzt nem hoznak, csak kiviszik. Hol a pénz, privatizációs bevétel? Látta már valaki? - ha igen, szóljon!

És ami nem lényegtelen, a "befekvésükért" hatalmas állami támogatást és tíz évnyi adómentességet kapnak, és amikor letelik az adómentes idő, szépen továbbállnak. Akkor csak legyen a "populista jobboldal", aki a magyar befektetőnek ad pénzt, hogy a magyar munkásnak legyen munkája, és fizessenek-ha kisebbet is - adót és ebből legyen az országnak is, meg az államnak is bevétele. És az sem lényegtelen, hogy ha a sajátunk a víz, a gáz, a villany. Remélem ennek pozitívumát nem vitatja senki.

Erről van szó! Az ilyen "befektetők" maradjanak ott, ahol vannak! Egyébként olvastam valahol, hogy ezek a "befektetők" valójában strómanok, a kilopott pénzt hozzák vissza, többszörösen kimosva "vételár" címén, így válik idegen magántulajdonná. Csak meg kell nézni, kik a privatizált cégek hazai ügyvivői! J++ azaz hát zsidajok, úgybiza'!!


Ja és hát itt vannak sajnos a mocsadék álbloggerek - azért álblogger mert fizetnek neki és megszabják mit írhat, világos?! :D

Olvasónk visszájára fordítja Tóta W. legújabb kereszténygyalázó "alkotását"

A Tóta W. nevű féreg ismét a keresztények ellen merte kinyitni a mocskos pofáját. Megrendelői újra a karácsonyi ünnepeket jelölték meg a megfelelő időpontnak. Természetesen Jézus volt a szarláda célpontja.

A Fuck the X-mass után nem kellett sokat várni a következő támadásig. (A Kuruc.info erre a legmegfelelőbb választ küldte, mert "érdekes módon" senkinek nem jutott eszébe elhatárolódni a provokációtól. - A Fidesz a nyomunkban kullogva végül kénytelen-kelletlen megtette - a szerk.) Most Jézust nevezte ez a tetűpecér egy szép mesének. Íme az idézet Jézus gyilkosainak leszármazottjától, Tóta W.-től, a "Született december 25-én" című írásából:

"Igen kedves barátaim, ez a Jézus-sztori nem úgy alakult ki, hogy tényleg idejött az Isten fia ágálni. De hát csak nem gondoltátok komolyan! Sajnálnám. Nem, ez egy kedves decemberi mese. A gyerekeknek."

(Forrás: http://w.blog.hu/2007/12/24/szuletett_december_25_en) szemetet nem linkelek :)

Volt az övéi közt egy Mózes nevű irodalmi alak. Valóságban nem élhetett - ki az, aki elhiszi ezt a badarságot közületek??? Egy ugyanolyan ember volt, mint Tóta W., csak talán még ő valóságosabb is, nem egy mesefigura. De nem ám! Valószínűleg szép nagy szakálla lehetett - biztosan teli tetűvel, mint a
többi plankolt farkúnak - messziről, már a szagáról megismertetett. Csak nem hiszitek komolyan, hogy megjelent neki Isten ágálni az égő csipkebokorban! Sajnálnám. Ez egy szép mese! A gyerekeknek! Biztos be volt rúgva a vén kaftános és felgyújtotta a bokrot, aztán részegen azt álmodta a Sinai hegyen, hogy megjelent neki benne Isten.

Ez hogy tetszik neked Tóta W., te kis toleranciabajnok??? Remélem, legalább annyira, mint nekem a te meséd!

Nagy Péter

2007. december 26., szerda

Az antiszemitizmus normális

Az antiszemitizmus normális
Dobszay Károly: "A világcsalás korában az igazság kimondása forradalmi tett"-George Orwell

Napjainkban, mikor a magyarság – de talán az egész jóakaratú emberiség - jövőjét nézve sötét fellegek borítják a horizontot és az alagút végét sejtető fény legtöbbször csak a szembe jövő vonatot jelenti, elkerülhetetlen az egyenes beszéd.

A tudatos taktikázásból vagy félelemből történő mellébeszélésnek egyszer és mindenkorra véget kell vetni, ha mint nép, és kultúrközösség továbbra is élni, létezni akarunk.

Ki kell mondani végre az igazságot - méghozzá a teljes igazságot – minden fórumon, mert csak az igazság tehet bennünket újra szabaddá.

Marschalkó Lajos, a nagy magyar vátesz ezt úgy fogalmazta meg annak idején, hogy „a világhódítók hatalmát csak az igazság kimondásával törhetjük meg”, és ezen irányelv szerint küzdött mindhalálig. A világhódítóknak még soha a történelem folyamán nem volt nagyobb hatalmuk, mint napjainkban.

Betegek vagyunk. Beteg az egész világ. Sőt néha már az az érzésünk, hogy az egész világot egy gyógyíthatatlan elmebetegség, a filoszemitizmus kerítette hatalmába.

A beteg gyógyulásának első számú feltétele, hogy egy pontos diagnózist készítsünk a betegség okáról, mert csak ennek ismeretében tudjuk eldönteni, hogy mi az a gyógymód, amely végül sikerre vezethet.

Úgy szoktattak - vagy idomítottak - bennünket, hogy bizonyos gondolatokat nem tudunk meghallani, és érzelmek segítségével próbáljuk elutasítani, hogy ezek a gondolatok tudatunkba egyáltalán beférkőzzenek.

Nem az alapján ítéljük meg a gondolatokat, hogy helyes vagy nem helyes, hogy igaz vagy nem igaz, hanem, hogy megfelelnek-e, tehát, hogy politikailag korrektek-e vagy sem.

Létezik egy tabu, amelyet évtizedek, sőt talán már egy évszázada belénk ültettek, nevezetesen, hogy bizonyos témákat nem akarunk tárgyszerűen tudomásul venni.

Olyan témákat, ahol a zsidóságról van szó.

A zsidóság, a zsidó témakörét tudatunkban valahogy a gondolatrendőrség keríti be, veszi körül.

Nem szabad, hogy tényszerűen elgondolkozzunk erről a témáról.

De mi most a továbbiakban mégis elgondolkozunk a zsidókról.

A zsidókról és a hozzánk való viszonyukról és megfordítva.

És az, ami ebből következik, olyan borzalmas egy normális, egyszerű polgár számára, hogy hajlamos rögtön felállni, és ordítva elszaladni.

Az úgynevezett holocaust témájáról szintén beszélni kell.

A holocaustról, mint a zsidóság politikai fegyveréről.

Már csak ennek a kimondása is heves reakciókat vált ki, mégis fontos, hogy végre világosságot teremtsünk ebben a témában is és ezáltal újra odáig jussunk, hogy a gondolatokat a tulajdonképpeni értékük alapján ítéljük meg, tehát, hogy helyes vagy nem helyes, igaz vagy nem igaz.

A revizionista történészek szerint a holocaust-vallás a világtörténelem legnagyobb hazugságára épül és hogy a zsidó nép tervszerű kiirtásának vádja – ahogy azt a hivatalos verzióból ismerjük – nem más, mint kitaláció.

A fő fegyvert, a fő stratégiát a jelenlegi zsidó uralomhoz az szolgáltatja, hogy a II. világháború folyamán 6 millió zsidót kiirtottak.

Persze ezzel kapcsolatban kizsákmányolásról is beszélhetünk, hogy ezzel a hazugsággal pénzt zsarolnak ki belőlünk, ami igaz is, de ennek teljesen alárendelt jelentősége van. Elsősorban arról van szó, hogy a szellemiségünket akarják elpusztítani.

És ez olyan borzasztónak hangzik egy normális polgár fülének, aki ezzel a témával nem foglalkozott, hogy talán már most eldobja az újságot.

Azonban ezzel csak saját maga elől bújik el.

Fél, bár érzi, hogy ezek a gondolatok igazak lehetnek, mégsem akar róluk elgondolkozni.

A gyengeségünk abból áll, hogy a zsidókról nem tudunk olyan rosszat feltételezni, ahogy a zsidóság a történelem folyamán, de főleg a 20. században, ellenünk, az összes nem-zsidó népek ellen, de főleg az európai népek ellen cselekedett.

Ezeket a gondolatokat meg kell vizsgálni, mindenekelőtt megengedni a vizsgálatát annak, hogy amit most leírtam, annak van-e komoly háttere.

Fel kell tenni továbbá a kérdést:: hogyan lehetséges, hogy egy ókori nép eljut a jelenbe és ilyen módon hívja fel magára a figyelmet és ezáltal egy komoly problémává változott? Hogyan lehetséges, hogy ez a nép egy létező hatalom, egy világhatalom?

Mivel lehet magyarázni, hogy a zsidók az összes más népek között szétszórva ilyen hatalomra tehettek szert több mint 3000 év után, és manapság ilyen jelentőséggel rendelkeznek? Az ókor minden más népe eltűnt, elbukott, az asszírok, a babiloniak, a perzsák, az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak.

Mind elfújta a történelem szele, csak ez az egyetlen, Jehova által kiválasztott nép van ma itt és nemcsak, hogy itt van, hanem uralja a világot.

A pénzen, a médiákon keresztül, és egy ellenséget alkot minden államban. Egy belső ellenséget.

És nem létezik nagyobb veszély és az ember nem lehet nagyobb veszélynek kitéve, mint ha egy létező, valóban jelen lévő hatalmas ellenséget a saját országában, mint olyat, nem ismer fel és nem nevez meg.

Mivel akkor ennek az ellenségnek megvan a lehetősége, hogy csendben megvalósítsa terveit és ezen a módon az összes népet leigázza.

Hamis bűntudattal megterhelve, vakok vagyunk meglátni a kést, amit a zsidó kezében tart, hogy a hátunkba szúrja, miközben keblünkre öleljük.

És az antiszemitizmusról is beszélnünk kell.

A zsidóság által a köztudatba ültetett és manapság szinte halálos ítéletnek számító szavak, mint az „antiszemitizmus” vagy „rasszizmus” csak akkor hatásosak, ha kiváltják a jól ismert védekezési reflexeket. „Nem vagyok antiszemita, mivel....”

Sajnos ez a viselkedési mód mind a mai napig, mint valami beteges beidegződés még a zsidóság mesterkedéseit felismerő és az ellen nyíltan fellépő legbátrabb kritikusokra is jellemző.

Mi történik azonban, ha a vád tagadása helyett inkább azután érdeklődünk, hogy mi az oka annak, hogy a zsidókat zsidóságuk miatt gyűlölik? Több mint 3000 éve a zsidók mindenhol, ahol csoportosan megjelentek, gúnynak, csúfolódásnak és üldözésnek voltak kitéve.

Véletlen vagy szükségszerűség?

Ebből a perspektívából nézve az „antiszemitizmust” nem lehet többé, mint a zsidógyűlölő szellemi elfajzásának kifejezését értelmezni.

Naponta tapasztaljuk, hogy mindig csak antiszemitizmusról beszélnek és mindenki rátámad azokra, akiket antiszemitának nyilvánítanak. Az ember azonban soha sem kérdezi meg, hogy mi az oka az antiszemitizmusnak.

Minden okunk megvan rá, hogy megkérdezzük: ha létezik antiszemitizmus - tehát zsidóellenesség - és ez olyan jelentőségű, hogy egy ENSZ nyilatkozatot is terveznek készíteni ellene, akkor mi az oka, hogy ez a jelenség létezik?

A zsidók mindenkit elítélnek, akit ők antiszemitának nyilvánítanak, de minden kérdést az antiszemitizmus okának irányában már rögtön mint égbekiáltó bűnt üldöznek, kisebbség elleni izgatásnak, lázításnak nyilvánítanak.

De nem csak a zsidók, hanem az általuk Lenin-féle hasznos hülyéknek használt nem-zsidó társutasok is, akik segítenek legyártani azt a kötelet, amivel végül őket is felakasztják. A boldog rabszolgák a szabadság legádázabb ellenségei.

Minden párbeszédben, minden eszmecserében, minden vitában, politikai, világnézeti és kulturális területen van egy tabu, amely úgy hat, mint egy ki nem mondott feltétel. Csak akkor szabad érveket érvényre juttatni, kinyilvánítanunk, ha hallgatólagosan abból a feltételből indulunk ki, hogy a zsidóság, a zsidók világszerte, mindig az áldozatok népe volt, mindig igazuk volt és mindig ok nélkül üldözték őket.

Nem Adolf Hitler, hanem a cionista Bernard Lazare, - aki a 19. század végén Párizsban tevékenykedett, - fogalmazta meg a döntő szempontot a zsidókérdéssel kapcsolatos vitában.

Ezt írta:

„Ha az ellenségeskedés és utálat a zsidókkal szemben csak egy országban és csak egy bizonyos időben történt volna, könnyű lenne ezt a haragot megokolni, ennek a haragnak az okait kideríteni.

De ellenkezőleg, ez a faj a kezdetek óta minden nép gyűlöletének a célpontja volt, amelyek között élt. Mivel a zsidók ellenségei a legkülönbözőbb népfajok közé tartoztak, akik egymástól nagyon nagy távolságra fekvő vidékeken laktak, különböző törvényeik voltak, ellentétes elveket vallottak, sem ugyanazon erkölcseik, sem ugyanazon szokásaik nem voltak és összehasonlíthatatlan szellemiséggel rendelkeztek, így az antiszemitizmus általános okait mindig a zsidóságban kell keresni, nem pedig azokban, akik ellenük fellépnek.”

Szinte naponta találkozunk azzal az álszent zsidó félelemmel, amely egy különös védekező viselkedést von maga után:

Már sikoltoznak, mielőtt vernék őket.

Így egy nem létező, csak általuk feltételezett és félt veszélyből elképzelt valóság lesz. A zsidó állandóan és mindenütt mint túlélő érzi magát és ezen keresztül jogot formál magának, hogy kárpótolják ezért a veszélyért.

A saját tulajdonukban lévő médiákban hazugan állított kiirtásukra irányuló sorsukkal a megnyert második világháború után a támadhatatlanság állapotába helyezték magukat. Minden általuk elkövetett bűn már a nyilvánosságra kerülés előtt megbocsáttatik. Minden erkölcsi tiltakozás a világközvélemény előtt végbemenő gonosztetteikkel szemben, részükről sikeresen mint az antiszemitizmus újabb bűne kerül végül megjelenésre.

Régóta nyilvánvaló, hogy nem az az antiszemita, aki gyűlöli a zsidókat, hanem az, akit a zsidók gyűlölnek.

A jelenlegi helyzetünkre irányítva a figyelmet, a zsidókkal vagy zsidókról csak azzal a feltétellel beszélhetünk, ha elismerjük, hogy a II. világháború alatt a zsidó népet Európában fizikálisan kiirtották. (Nekünk magyaroknak, mint társtetteseknek ebből 600 000 kiirtott zsidó élet terheli a számlánkat és lelkiismeretünket.) Aki ezt a feltételt nem ismeri el, az a zsidók szerint maga is ellenség, akit üldözni lehet, sőt reálisan meg lehet fosztani a szabadságától.

Korunk hősei és üldözöttjei, a revizionista történészek tagadják, hogy a Harmadik Birodalom idején ez a szisztematikus, előre kitervelt és precízen végrehajtott népirtás megtörtént, és azt mondják, hogy a tézis, mely szerint a zsidókat milliós nagyságrendben a Cyklon-B nevű mérges gázzal elgázosították, egy hazugság.

Méghozzá a világtörténelem legnagyobb hazugsága, amely következményeit tekintve is a legsúlyosabb hazugság.

A zsidók korán felismerték: majdnem minden embert el lehet szédíteni, hogy majdnem mindent elhiggyen, ha sikerül neki beszuggerálni, hogy ezt majdnem mindenki más is elhiszi.

Hogyan lehetséges, hogy annyira korlátozott a felismerési képességünk, hogy erre a szörnyű vádra való tekintettel még az orrunk előtt fekvő dolgokat is figyelmen kívül hagyjuk, és egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megkérdezzük: mit jelent egyáltalán több millió embert egy behatárolt időben, 1942-től 1945-ig a Föld egy behatárolt szegletében megölni, és utána nyomtalanul eltüntetni? Milyen feltételei vannak ennek a természetben és a fizika világában? Minek kell történnie? És lehetséges-e ez egyáltalán? Lehetséges ez ezen a helyszínen és a rendelkezésre álló épületekben a gyilkolás eszközével? És már ott is van a következő gondolat:

Igaz lehet ez egyáltalán?

A holocaust-ipar prominens haszonélvezői, mint Eli Wiesel - béke Nobel díjas notórius hazudozó -, Simon Wiesenthal, a holocaust-münchausen és a mi kedves holocaust- háryjánosunk, Kertész Imre minden hazugságát megcáfolták már. Ennek ellenére tovább terjeszthetik ezeket a hazugságokat a zsidó média asszisztálásával.

Csak egy kirívó példát említve: Auschwitzban neves történészek nyomására kénytelenek voltak a korábbi, 4 milliós áldozatot feltüntető táblát egy csak másfélmillió áldozatot feltüntető táblára kicserélni. Ha valaki veszi a bátorságot és megkérdezi, hogy hová tűnt akkor a maradék két és fél millió állítólagos áldozat - mivel ettől a hivatalos,

6 milliós szám egy lélekkel sem csökkent -, akkor válasz helyett az illetőt rögtön holocausttagadónak és ebből kifolyólag üldözendő közellenségnek kiáltják ki.

A zsidóság - kivétel nélkül - azt hitte, hogy a holocaust-vallással a zsidókérdést végérvényesen megoldotta.

Egy hazugsággal, amelyet az elbutított, és ezáltal abszolút védtelen népek fejébe a pénzével és médiahatalmával beültethetett.

Azonban a hazugságoknak a hazudozóra nézve van egy kényelmetlen tulajdonságuk: töredeznek.

Amit az igazság keresői több éves sziszifuszi munkával ebből a hazugságfalból kitörnek, többé soha nem tér vissza korábbi helyére.

Végül az egész, mint egy kártyavár, magába omlik.

Ez az idő már nincs messze.

A világ alaptörvénye, hogy előbb vagy utóbb, de mindig az igazság győz a hazugság fölött, akkor is, ha a hazugság hatalma néha túl hosszúnak tűnik.

A második világháború után a győztesek szellemi kannibalizmusának köszönhetően tízezer számra ítéltek irodalmi termékeket - könyveket és újságokat - megsemmisítésre, mivel azt hitték, hogy ezzel bizonyos népeket megfoszthatnak múltjuktól, történelmüktől és kultúrájuktól. Egyedül a német nyelvterületen 40000-re becsülhető azon különböző kiadványok száma, amelyeket tiltott listákra tettek és ezt követően zúzdába irányítottak, a sajtószabadságot annyira szívükön viselő örök humánusok, és örök demokraták, mert ezen írásművek tartalma veszélyt jelentett a zsidó mítoszteremtők terveinek megvalósításával szemben.

Ha nem vigyázunk, és nem vetünk végre gátat a zsidó szellemi diktatúrának, akkor az európai történelem és kultúra csillagainak fénye hamarosan végleg kialszik, mivel Jézus Krisztustól kezdve Luther-en, Kant-on, Voltaire-en, Goeth-én, Schoppenhauer-en, Wagner-on, Liszt Ferencen keresztül mindenkit antiszemitának bélyegeznek, műveiket pedig a szennyirodalom kategóriájába soroltatják, csak azért, mert a kiválasztott néppel kapcsolatban egyéni véleményüknek adtak hangot.

Toleranciát köztudottan azok mutatnak legkevésbé, akik azt másoktól a legerőteljesebben követelik.

Aki még nem tudta volna, és ami már régóta teljesen nyilvánvaló, az most David Duke magyarul is megjelent könyvéből végleg megbizonyosodhat arról, hogy Amerikát a zsidók uralják.

A zsidó világterror a pénz és a médiák segítségével működik és főleg azon a befolyáson keresztül, amit a világ legerősebb katonai hatalmának ellenőrzésén és irányításán keresztül elértek.

Ennek ellenére világszerte kezdetét vette egy szellemi szabadságharc az igazságért.

És egy tisztább ügyet, mint az igazságért harcba szállni, nem lehet elképzelni.

A leírtak ismeretében az, amit antiszemitizmusnak neveznek, a valóságban nem más, mint jogos nemzeti önvédelem. Esetünkben szellemi önvédelem, amely számunkra legfelsőbb parancs, ha mint nép és kulturális közösség élni akarunk.

Vagy ahogy Horst Mahler írta:

„Az antiszemitizmust, mint valami teljesen normális dolgot kell tekinteni. Sőt, ez pontosan egy egészséges spirituális immunrendszer biztos jele, tehát szellemi egészségnek, egy olyan egészségnek, amelytől a zsidók - jogosan - félnek.”

Szellemi háborúban állunk és a hallgatás vagy mellébeszélés nem más, mint öngyilkosság.

Dobszay Károly

Szittyakürt 2007. január-február

2007. december 25., kedd

Antiszemétizmus

Antiszemétizmus

Valaki szerint akit IRL ismerek elég durva ez a blog. :-) Pedig...

Fokozódó antiszemitizmus avagy az antiszemitizmus modern megfogalmazása!

"Hagyd, hogy kiraboljanak, elszedjék minden személyes vagyonodat (akár az országod jelentős területeit is), hagyd hogy belegázoljanak a becsületedbe, hagyd hogy púsztító háborukat viseljenek ellened, hagyd hogy mások föléd helyezkedjenek, alárendeljenek, uralkodjanak rajtad és javaidon, hagyd hogy elsorvasszák az anyanyelvedet, kulturádat, hagyományaidot, hagyd hogy kiírtsák belőled a nemzeti öntudat még pislákoló fényét is, és minden rendben van" idézet saját magamtól.

Meg ne próbálj ellenkezni, vagy abba a förtelmes bűnbe esni, hogy kritizálni merd az elnyomásodra törekvő agresszor módszereit, mert rögtön ANTISZEMITÁVÁ válsz!

MIÉRT VAN AZ, HOGY EGY KISSZÁMÚ SZEMITA NÉPCSOPORTNAK TÖRVÉNYI RANGON, KORLÁTOZÁS, SZÁMONKÉRÉS ÉS BŰNTETÉS TERHE NÉLKÜL SZABAD ÁLLANDÓ HADVISELÉST FOLYTATNI, A KÖZÉJÜK NEM TARTOZÓ SZEMITA ÉS NEM SZEMÍTA NÉPEK LEIGÁZÁSA, MEGHÓDÍTÁSA ÉRDEKÉBE?

Sajnos, az átlag ember nem tudja elképzelni, hogy a tömény gyűlölet miből táplálkozik. Ez indított el arra, hogy újra fellapozzam Marschalkó Lajos: Országhódító c. könyvét, amelyben a nagy író örök időkre megírta az igazságot.

- "Ezek a tanok (t. i. a Talmud tanításai) megtámadják a tulajdon szentségét, a személy és vagyon alapelvét. Ezen tanok a nemzsidó honpolgárok vagyona, becsülete, élete ellen intézett merényletekre buzdítanak. Ezen tanok a nemzsidó honpolgárok ellen féktelen türelmetlenséget, fajgyűlöletet, sőt ellenükben egyenesen társadalmi pusztító háborút hirdetnek. E tanok még a polgári jogegyenlőség elvét is nyíltan megtagadják, a zsidókat, mint privilegizált felsőbb lényeket, bennünket nemzsidókat pedig, mint jognélküli állatcsordát tekintenek."

- "A zsidóknak szabad a mi vallási, politikai, erkölcsi elveinket, politikai intézményeinket nemcsak kritizálni, de silány gúnyolódás tárgyává tenni, és ebben senki nem lát türelmetlenséget. Hogy az emancipáció mennyire felelt meg a hozzá fűzött várakozásoknak, azt látjuk ma, amidőn a magunk emancipációjáért kell elkeseredett küzdelmet vívnunk."

- "Mi magyarok tehát ténylegesen meghódított néppé lettünk: nem ugyan fegyverrel, hanem rafinériával meghódítva, a zsidó nép kezében összefutó érdekszálaknak bilincsekké való összeforrasztása útján a sajtó és pénzhatalom által. És mindazon tényezők, amelyeknek kezeiben van letéve a nemzet jóléte, jövője, lerakták a fegyvert a győzelmes ellenség előtt, lerakta a fegyvert a sajtó - egy-két lap kivételével, - lerakta a fegyvert a törvényhozás, a kormány."

AZ ANTISZEMITIZMUS TERJEDÉSÉT CSAK ÖK MAGUK, AZ AZT KIVÁLTÓK ÁLLÍTHATJÁK MEG, SZÁMOLHATJÁK FEL, MERT A MAGATARTÁSUK KÖVETKEZMÉNYE AZ ANTISZEMITIZMUS TERJEDÉSE.

A VILÁGURALOMRA VALÓ TÖREKVÉSÜK OLYAN RÉGI ÉS MÉLYEN KÓDOLT, HOGY RÉSZÜKRŐL JELENTŐS VÁLTOZÁS AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK RÁJUK IS VONATKOZÓ BETARTÁSA TERÉN EGYÁLTALÁN NEM VÁRHATÓ. ÖK A VILÁG RENDŐREI, AKIK A TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁT MINDENKI MÁSTÓL, ÉS MINDENFÉLE ESZKÖZZEL MEGKÖVETELIK, DE ÖNMAGUKRA NEM VONATKOZTATJÁK AZOKAT. ÖK AZOK AKIK AZ EMBERI JOGOKOT SEMMIBE VÉVE, A SAJÁT TÖRVÉNYIK SZERINT JOGOT FORMÁLTAK A FÖLD LAKÓI FELETTI URALOMRA, ÉS MINDEN ESZKÖZZEL IGYEKEZNEK MEGVALÓSÍTANI AZT.

2007. december 24., hétfő

Szenteste, Halleluja!Pokolból a Scall Fast eljött hozzátok... XD

Na jó nem viccelem el, Adjon Isten szebb jövőt most pedig boldog Karácsonyt annak aki ezt olvassa mert ha már az enyém az legyen az másé is.

http://href.hu/x/48xf - ez a jó zene... NEM tuctuc vacak és mégis elektronikus...

Egyébként a 2007-es évben voltak pozitív trendek is, egyre többen ÉBREDNEK fel a magyarok közül... amihez az internet is hozzá járul mint alternatív/szamizdat médium!

Az pedig igenis lehetséges hogy egy Istenhez közelibb dimenzióból leszületett ide egy Isten által eredetileg nem a Földi életre teremtett lény. Úgy tudom, Jézus szabad akaratból jött ide, Isten nem kényszerítette rá. A történetből nekem az tűnik lényeges momentumnak, hogy az egyén, az individum a maga cselekedeteinek indokait ideálokhoz is kötheti, világi haszonszerzés helyett. És ha az egyén az által elégedett hogy jót cselekszik, akkor csak megerősítődik benne a hit, ami amúgy nem kereszténység specifikus, hiszen például a szurikáták (sivatagi állatkák) társadalma is a szolidaritásra épül. Ami igenis alapvető spirituális érték. A hayekista-friedmanista, a szabadpiac kizárólagosságáthiordető közgazdasági irányzat ezt az értéket is tagadja, sőt lekommunistázza azokat akik hordozzák. Kóka és pártja tipikus követője ennek a közgazdasági irányzatnak. Egyébként az a baj vele, hogy monopóliumok, kartellek kialakulását segíti elő, tehát éppen hogy megöli a versenyt, továbbá kevesek korlátlan gazdagodását okozza. Például, megtörtént eset, a bechtel, ami egy zsidós cég, megvette egy latin-amerikai ország TELJES vízkészletét, és mindenkinek fizetni kellett, aki a saját kútjából vett vizet vagy esővizet gyűjtött annak is. Lázadt is a nép az usa által támogatott bábkormánya ellen, a tömegbe lőttek, usa mit tett : "investment protection" ezt hangoztatták. Mármint az a befektetés-védelem hogy a tömegbe lőnek. Érted : bagóért megvették minden vízkészleted, ülnek a zsidók brókerei wall streeten, nem csinálnak semmit és ölükbe hullik a pénz, te meg dögölj szomjan (úgyse tudod kifizetni a vizet). Beteg világ.

Bizony igenis államosítani kell az alapvető közszolgáltatásokat. A külföldi tőke nem Isten hogy feltétel nélkül imádjuk. És ez a tőke IDEGENBEN VAN, nem a saját hazájában, velünk ez a tőke nem lojális, egyáltalán nem szolidáris, tehát megint csak az itteni közösség alapvető érdekeit sérti!!! Tessék itt a szemétégetőkre gondolni, amiket ide építenek nekünk aztán franciáktól stb. hozzák ide elégetni a szemetüket. Dorogon is van egy.

Amúgy volt már, aki meditációban találkozott Jézussal. Biztos hogy létezik Jézus. Én még nem tudtam, amúgy amikor projektáltam, a mentális síkig tudtam eljutni, amely eredmény egy jó középszer, tudom :)

2007. december 23., vasárnap

Istent emlegetni nem polkorrekt

Istent emlegetni nem polkorrekt

Istent emlegetni nem politikailag korrekt?

Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre.

Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham leányával, Anne Grahammel készítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben Jane Clayson riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban:
Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek?

Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott:

Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki:
menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből.
És Ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott.

Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén?

O Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben.

Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban:
a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
És mi azt mondtuk, rendben.

Azután dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett).
És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek.
És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket.
És mi azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek.
És azt mondtuk, rendben.

Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak.
És azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat.
Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik.

Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten.
És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számukra.

És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv- műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák.

És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel.
És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek.

Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat?
Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni.
Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja.

"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban?
Tisztelettel, egy Érintett Tanuló"

És a válasz?

"Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából.
Tisztelettel: Isten."

Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a Pokolba.

Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond.

Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek egy Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben!

Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre.

Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit és azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák.

Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken.

Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan keresztény a hétköznapokban.

Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem!
Gondolkozol?
Add tovább az üzenetet, ha úgy gondolod, hogy megéri!
Ha nem, akkor csak szabadulj meg tőle.
Senki sem fogja megtudni, hogy ezt tetted.

Azonban, ha kidobod ezt az elmélkedést, akkor ne panaszkodj arról, hogy milyen rossz bőrben van ez a világ!

Forrás : Jobbiknet, hogy aztán ők honnan vették, azt nem tudom... :-D

Egyébként az egyetlen status quo amit szeretek, ez : XD

2007. december 22., szombat

1944 karácsonya

Bajtársak Budapestet körülzárták!

Ez a számukra oly elkeserítő mondat hangzott el 1944. december 24-én újra és újra a „Budapest Festung”-ot ( erődöt) védő Magyar és német katonák beszélgetésében. Az ostrom kezdete olyan folyamatokat indított el, ami a Magyar Nemzet jelenlegi helyzetének kezdetét jelentette. Sajnálatos módon ezeket az eseményeket, mint oly sokat, szándékosan meghamisítják. Az akkor történtek a Magyarság kirekesztésének, megalázásának és „bűnös” Nemzetté való nyilvánításának sajátos liberális eszközévé vált.

Szándéka pedig egyértelmű. Egyrészt a „holokausztbiznisz” kiterjesztése a társadalom megmaradt értékeiért, a másik pedig a zsidó-keresztény, magyar párbeszéd ellehetetlenítése, illetve a cionista, zsidó állam és a mohó, gyakran csaló zsidó származású üzletemberek, vállalkozások törvénysértéseinek jogos bírálóit, mint antiszemitákat bemutatni. A párbeszéd elmaradásának vesztesei pedig Mi vagyunk, mert a háborús események és az ezt követő évek megértésének hiánya a mostani áldatlan helyzet kialakulásához vezetett.

Kezdjük tehát ott, hogy Budapest népe az ostrom kezdetére részben megismerte a válóságot. A háború szörnyű „Molochja” már nem csak a katonák között szedte az áldozatát, mert az angolszász légierő folytonosan bombázta hazánkat, így Budapestet is. Az angolok elsősorban éjszaka a Duna elaknásítására koncentráltak, a lényegesen nagyobb kárt az USAAF. terrorbombázói okozták.

Hamis az állítás, amit Ira. T Eaker tábornok pilótái képzetlenségére hivatkozva állított, hogy szükséges a szőnyegbombázás! Valójában a polgári lakosság kivéreztetése és megfélemlítése volt a cél, hisz rendelkeztek az angolok által kifejlesztett célra vezető készülékkel. Barbárságukat és gátlástalanságukat, amit természetesen politikai sugallatra tettek, részben földé tették egyenlővé a Magyar városokat, de lőttek a levegőben ejtőernyővel ereszkedő Magyar pilótákra is, ami minden erkölcstelenséget megmagyaráz.
Az eddigre már teljesen kivérzett német megszálló erők, korlátozott számú és kimerült katonái valamint a szintén lerongyolódott M. Kir. Honvédség, a gyenge harcértéket képviselő Kiska. Zászlóaljjal, valamint kisszámú hungarista harccsoporttal sokszoros ember és anyaghátrányban kezdete meg a főváros védelmét. Bár elitnek számító Waffen SS csapatok is voltak a főváros védelmébe (amelyeket minden állítás ellenére már sorozott „népi” németekkel tudtak csak feltölteni) beosztva, a rossz vezetés, valamint a Magyar és német tábornokok közötti feszült viszony már előrevetítette a vég kezdetét. Az orosz csapatok Sztálin utasítására „menetből” akarták elfoglalni a fővárost. A szovjetek hírhedten tehetségtelen tábornoka Malinovszkij, mivel nem tudta megmagyarázni a retteget diktátornak, hogy miért tart ennyi ideig az ostrom, ill. miért oly nagy az elesett katonák száma meghamisítatta az elfogottak szám adatait. Ennek köszönhető, hogy miért vittek hadifogságba minden egyenruhást, így a postásokat, a tűzoltókat, de még a Beszkárt alkalmazottait is.

Továbbiakban az ostrom részleteiről és a kitörésről nem írok, mert az a történészek könyveiben tárgyszerűbben olvasható.
De az nagyon fontos, hogy a főváros elfoglalásakor elkövetett nagy számú nemi erőszak és orosz kegyetlenkedések (a vár pincéjében fekvő sebesülteket élve égették el lángszóróval, tömegesen erőszakoltak meg német híradós- lányokat és lovakkal tépték őket szét stb.), Sztálin tudtával és beleegyezésével, egy a Vörös Hadsereg frontújságában megjelenő Ilja Ehrenburg gyalázatos cikkének köszönhető. Természetesen ez nem csak Magyarországra és Budapestre érvényes. Le kell írnom, Ehrenburg zsidó volt, de vallástalan zsidó.
Ugyanúgy, mint Rákosi, Péter Gábor és a többi bűnöző. Most értünk el ahhoz a ponthoz, ami kényes falként húzódik a Magyar társadalomban! Miért nem lehet nevén nevezni a dolgokat? Miért lehet leírni azt, ha egy katolikus pap esetleg homokos, egy Magyarra, hogy tolvaj, rabló de miért tabu, ha a gyilkos bűnöző zsidó? A hallgatás fala, a sunyi összekacsintások megfertőzik az emberek lelkét.
Mert, hogy papolhatnak a demokráciáról azok, akik az „Aczéli” demokrácia hívei, a közismert három ”T” bajnokai. Miért vagyunk mindnyájan bűnösök a pesti gettókért, amikor német megszállás alatt volt Magyarország, és kollaboránsok egész Európában voltak? Miért „természetes” ha Izraelben lelőnek palesztin kisgyereket, és miért terrortámadás, ha palesztin öl zsidót? Bűn és bűnhődés de modern változatban? Vagy mégis, mint annyiszor, a tények elkendőzése a cél? Mert kérdem én, mikor bántották zsidó származásáért a kikeresztelkedett Sándor György „humoralistát”? Miért hitelesebb Csintalan, mint Hering József? Miért kell szeretnem, mert zsidó és miért utálnom, mert keresztény? Miért kell hinnem jobban Efraim Zurofnak, mint Irvingnek? Miért a kettős mérce? Miért hiszik, hogy érinthetetlenek? Kérem Önöket, gondolkozzanak el, miért?

Cságoly Péterfia Béla

Polgár Info

--vége--

Hering József fordította le egyébként simon peresz kijelentését magyarra. Csintalan pedig SZEMÉLYESEN ISMERI simon pereszt. Hát nem érdekes hogy egyáltalán közel juthatott hozzá? Zsidaj a csintalan, egy zsidó maffiózó, nyilván a feladatát közölték vele amikor izraelbe utazott, amit a médiában való szereplése bizonyít is.

2007. december 21., péntek

Magyar Nemzetért Mozgalom

Magyar Nemzetért Mozgalom
IGEN. Ezt is megcsináltuk. Készülj magyar a halálra!

2007.12.17-én, vagyis hétfőn teljesen biztos, hogy a képviselők megszavazzák a több-biztósitói rendszer bevezetését. A napnál is világosabb, hogy a jelenlegi hatalom a magyar ember életét üzleti alapokra kívánja helyezni. Nézzünk szembe az igazsággal. Magyarországon soha nem látott halálozás fogja kezdetét venni. Szerény véleményem szerint sem a Liga, sem a szakszervezeti vezetőknek nem érdeke az igazi kiállás. Annál is inkább nem, mivel szakszervezeteinket 1990-ben megtömték MSZ(M)P káderekkel. Nem érdekük, mert a hatalom igen jól megfizeti őket. Jelenleg ezek a vezetők 700-800 ezer forint havi fizetést kapnak. A demonstrációk végeztével minden alkalommal hazaküldték az embereket. Ha komolyan képviselnének bennünket nem 17-re hirdettek volna általános sztrájkot, hanem már előtte jóval, akár folyamatos kiállással. Ez jelenthetett volna nyomást a hatalomra. Alibi akcióik valahogy sohasem sikerülnek, egyetlen munkavállalót, egyetlen munkahelyet - a funkcionáriusokéi kivételéve! l - meg nem védenek. Hát persze, hogy nem mozgósítanak a hatalom ellen, hiszen ők maguk a hatalom, egy zsarnoki hatalom szerves részei. A 17-i kiállás annyit ér, mint halottnak a csók. 17-én már kiszabadul a rossz szellem a palackból. Minden szálat elvarrt a koalíció.
A Gyurcsány-csomag halált hoz.
Gondolkozzunk magyarok. Mi is valójában a több biztosítós rendszer. Kinek jó, mi a lényege.
Sok ember fog sírni az több biztosítói rendszer bevezetését követően erre mindenki készüljön fel.

Sajnos az üzleti biztosítóknak nem jelentenek hasznot azok, akik gyermeket szeretnének vállalni. A biztosítónak igen nagy pénzkidobást jelent. Mikor ön erre rájön már nem akar gyereket. A jelenlegi cionista hatalom kétszeresen is jól járt, hiszen csökkenni fog a magyar népesség. Veszélyben vannak a nyugdíjasaink is. Talán még nagyobb veszélyben, mint a gyermeket vállalók. A nyugdíjasok zöme nem fog találni olyan biztosítót, amely biztosítaná. A nyugdíjasok koruk révén többet betegeskednek, a biztosítónak több pénzébe fog kerülni. Így nem lesz számára üzlet, hogy biztosítsa időskorú társainkat. Családon belül kell ezt a problémát megoldani azzal, hogy a családtagok támogatják egymást anyagilag, ami szinte lehetetlen. Minden olyan ember, aki valamilyen krónikus betegségben szenved épeszű biztosítót biztosan nem fog találni. A rendszeres orvosi kezelés veszélyt jelent a biztosítókra. Persze nem csak a krónikus betegek vannak veszélyben, hanem általában azok, akik sűrűn esnek be! tegségbe. Ők nem találnak majd partnert. A fizikai dolgozók vagy az egészségre ártalmas munkát végzők nagy kockázatot jelentenek a biztosítókra nézve. A gyógykezelés költséges, ezáltal veszteséges lesz az üzleti biztosítók számára.
Lehetne még sorolni kik jelentenek veszélyt a több biztosítói rendszer számára, de csak egyetlenszó van rá: b
Sokan azt gondolják ők nem lehetnek betegek vagy örökké fiatalok maradnak. Vagy munkahelyük nem szűnhet meg. Elárulom, hogy tévednek. Gondoljunk csak a jelenlegi leépítésekre. Minden eddigi leépítés éppen a több biztosítói rendszert igyekszik előkészíteni. Ön tehát elfogja veszíteni a munkahelyét. Az élete veszélybe kerülhet. Bármelyikünket érhet baleset vagy nem várt betegség. Ha nem rendelkezik biztosítással akkor igen mélyen kell zsebbe nyúlnia, feltéve, ha teheti. De még, ha rendelkezik is biztosítással akkor is mondhatja a biztosító, hogy a kezelés többe kerül, mint amit ön fizet. Felemelheti a biztosítás összegét vagy egyszerűen csak önrészt kér. Jelenlegi fizetésének 30%-a megy el TB járulékra. Készüljön fel arra, hogy ez változni fog.
Érdemes elgondolkozni azon is, hogy hová kerül majd az ön által addig befizetett esetleg több éves biztosítási díj?
A több biztosítói rendszer csak az üzleti biztosítóknak jó és azok politikai szövetségeseiknek.

SZÍVBŐL KIVÁNOM, HOGY ÖN NE LEGYEN BETEG.

Balogh Béla
Magyar Nemzetért Mozgalom

2007. december 20., csütörtök

Jé, más se akar status quo-t :-)

Az alábbi szöveg forrása a Nemzeti Hírháló levlista.

Ha majd a szellem napvilága...

Amilyen a szabadságkultúránk, olyan az erkölcsiségünk is! Sosem fordítva.

Hogyan tovább Magyarország: kollaboráns frakció avagy alternatív akció?

Internet-honlapokon, körlevelekben találkozhattunk szinte egyazon napon a Kárpát-medence a Földi paradicsomkert c. tanulmánnyal, valamint egy Világkormány-fikcióval. Ez utóbbi szerint galád háttérhatalmak irányítása alá került a Föld, az államok kormányzatai. Látszólag valóban félelmetesen működik, időszerű magyar szóval: dübörög, a globalizáció folyamata. Mögötte azonban nemcsak egy összeesküvés koordinációs vezérkarát, hanem egyoldalúan domináló értékrendi gondolkozás automatizmusát is feltételezhetnék, de ehhez az szükségeltetne, hogy bennünk élő "világkormány-tévhitünk" alulmaradjon józan eszünkkel, civil bátorságunkkal szemben. - Gondolkozásunk beszűkül. Fogadni mernék, hogy bénító tévhitünk érvényesül cselekedetre ösztönző szabadságtudatunkkal szemben! Bár úgy lenne, hogy csak ez a látszat csal.

A Kárpát-medencés kiút felvetése a Világkormány-fikcióval egyidejűleg érkezett. Bátorítóan. Természeti kincseink, fekvési adottságaink és ősi kulturális értékeink birtokában a "magyarság gyógyító feladata" jegyében hozzáfoghatnánk az emberi méltóság elsődleges védelmét garantáló irányzatnak a globalizációba való integrálásához. Bíztató, hogy ha szankciókkal sújtana is bennünket a "mumus világkormány", nem halnánk éhen belterjességre "kárhoztatva" sem.

Hatalmasoktól félni, vagy tőlük bármit remélni nem szabad!

További sodródás avagy önszerveződés

Milyen eséllyel felel sodortatására a magyar közvélemény, s milyen együttműködéssel, önszerveződési hatékonysággal rendelkezik? A zsidóknak, mohamedánoknak példás vallásetikai központú közössége van. Életre való,... de, fundamentalista módon negatív - jegyezhetik meg erre a szkeptikusok. Mi magyarok is csak hasonló hatékonnyal (lásd később emberjogi fundamentalista keretét) lennénk képesek túlélni a neoliberalizmus nemzetrontását és a meghasonlott "kereszténység" kollaborálását! A szocializmus, majd a kapitalizmusos, felemás demokrácia útja béklyóba vezet: fejére állított, tőkét/tulajdont bálványozó a világnézetünk (automatikusan pénzközpontú az értékgondolkozásunk), ezért zavaros a társadalomfilozófiánk, álságos a demokráciánk, és még sorolhatnám. Ennek eredménye az a pác, amelyben szó szerint megfeneklettünk. Kikecmergés céljából végre észrevehetnénk, hogy csak erős etikai közösségben - nem vallásetikaiban, s nem is faji azonosságiban, hanem elsősorban "magyar etikaiban" (Magyarnak lenni magatartás), lenne ápolandó a közösségi élet (törzsasztal, kultúrház, klub, piactér, lakótársi összejövetelek, "Kossuth tér", stb.). Egyre kevesebbünk lesz ilyenekből. Hiába van nekünk szabadságtradiciónk, - eszménk, ha az nem válhat fundamentális/egyetemes érvényűvé, közösségi keretekben begyakorlottá. - Valakiknek a "vízcsap" közelében mindig veszélyes! A diktatórikus hatalom jól tudja, hogy másoktól elszigetelten úgy nyilatkozik és viselkedik mindenki, hogy ne legyen baja belőle...

(Legutóbb az 50. évforduló körül Budapesten történtek kapcsán Münchenben szervezett tüntetések után spontán, szolidáris találkozások kezdődtek, itt élő honfitársak részvételével. Hónapokig a hét egy napján esténként egy magyar tulajdonos éttereme hátsó sarkában kötötten-kötetlenül rendszeresen összejöttünk. Ez a már természetes folyamat tavasszal azzal ért véget, hogy az egyik ilyen este zárt ajtó és sötétség várt bennünket: sem egy telefonhívás előtte, sem egy cédula a kirakaton! Semmi hasonló utána. Aztán egy bennfentestől hallottam, hogy az étterem megszűnik, és májusban bezár. - Ma arra jártam. Működött. - Bár nem hinném, hogy öngólt rúgott magának a tulajdonosa, de számomra tényleg becsődölt, és a jövőben messziről elkerülöm.)

Kiszolgáltatottságunk - sokak szerint: értékrendileg cionista szellemiségű megosztás, mások szerint: "világkormány-összeeskűvés"- tudományosan a neoliberális globalizáció okozata. Szócsöve a sajtószabadságnak gúnyolt médiairányítói szabadosság. Harmonizálásához szükséges lenne közéletünkben kisközösségeket (újszerű kereteket) teremteni, hogy aztán azokban a médiamanipulációt követően tisztázó párbeszédek, kölcsönös etikai elmélkedés folyhasson. Ha elhalna köreinkben az emberibb élettel járó mindennapi önszerveződés gyakorlata, és ezzel önrendelkezésünk igénye, akkor tovább fogyunk, és a hagyományos magyar szabadságcentrikus magatartás kihal.

Személyes tapasztalatok. Egy mohikán a harcot mégsem adja fel!

Nemhogy értékrendileg a "rosszul gombolt mellény újragombolása" következne, hanem automatikus, társadalmi méretű tabuképzés állandósul az elmaradt rendszerváltás, a nyugatról lemásolt minta-értékrend következményeként: "Az agy villámgyorsan képes számolni, mérlegelni. Olyan gyorsan, hogy ha valami szégyenletes eredmény fenyegeti, inkább nem akar tudni róla, s azt mondja magában: nem akarok tudni róla, nem is értem az egészet. Ne beszéljünk hát róla, kellemetlen... Ha valami nem megy természetes úton, akkor megpróbáljuk azt a józan ész kikapcsolásával megoldani." (R.J.J.: Miért nem értik meg a Gondolatot?) - Szakmai kifejezéssel ez az a bizonyos neuralgikus pont! Jelenlegi kultúránk rákfenéje.

Nézzünk a tükörbe! Társadalmi "rendünk" csupán visszatükrözi e rendellenes személyiségi zavarunkat!

Sajnos, tombol az országban a többség negatív és a kisebbségi csoportok pozitív diszkriminációja, a nyugati piachódítók irányába a gazsulálás és hízelgés, míg a radikális ellenzéknél a nosztalgiázás (Szent-Korona, Trianon előtti ország), és bizony a körbekaszabolás a módi, mert a sajáttól eltérő szemlélet reflexszerűen azonnal ellenséget sejtet! Jó reflexxel azonnal odavág megsértve boldog-boldogtalant. Pedig csak bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.

(Ez olyan társadalmi rendszer okozta reflex, mint a romáknál a lopás. Ha nem akarják/képtelenek ők maguk azt kontrollálni, akkor továbbra is automatikusan "létfenntartásszerűen" beugrik náluk megszokott, régi körülmények kísértésekor. - Idős édesanyám, amikor az idén ki tudja már hányadszor Újpesten kórházba került, a (végel-)gyengélkedők kórtermében egy cigányasszony volt a szomszédja, aki rábeszélte, hogy ellophatják az arany karikagyűrűjét és fülbevalóját,.. adja csak át neki, majd ő megőrzi! Később aztán a nővér csak jegyzőkönyvezhette az esetet. - Ha ez 1956-ban történt volna, a félhalottakból álló kórtermiek világgá kergették volna a cigányasszonyt. Ez bizony nem egyedi eset - olvasom a kormányintézkedést -, ezért most a magyarországi elavult-rozoga kórházakban az ágyaknál széfeket fog az állam több százmillió forintért felszereltetni. A rabkórházakban is? Vagy lassan az már egyre megy.)

Ne felejtsük: a félelem a fejüket homokba dugók jogos bére lesz! (Biztosítási ügynökünk az imént volt nálunk. Tájékoztattam: Át kell mindent számolnunk. A feleségemet időnként elfogja a félelem, mert csak 800 euró lesz a nyugdíjam, s csupán a lakbérünk itt 810 euró. Neki semmi nyugdíja sem lesz, tovább kell dolgoznia a háztartás mellett. Válasza: Éppen most voltam egy hatvanas házaspárnál. Gyerekük nincs, saját házukban laknak. A férj hetvenezret keres havonta, mint menedzser. Évente négyszázeret fektethetnek be. A férfi tovább akar dolgozni hetven éves koráig, mert ők is félnek, hogy ha kílencven éves korukig élnek, akkor kevés lesz a tartalékuk.)

Valamit persze, sodortatásunk és a médiákban bedobott társadalmi fejlemények, vagy az eltúlzottan igazságtalan elosztás láttán tenni kell. Sokan érzik ezt.

(Barátom tudósít: "A svájci katonakötelesek lakásukon tartják kézifegyvereiket. Az egyik megbolondult és megölt egy lányt, akit nem ismert, nem is igen láthatta, mert messze volt. Raktáron akarják tartani ezentúl a fegyvereket. Azt ajánlom, hogy a konyhakéseket is szolgáltassák be, mert azzal történik a legtöbb gyilkosság. Ilyen felszínes minden kamatellenes kampány is. Annak nincs gyakorlati értelme, azt nem lehet betiltani. A középkorban a zsidók vették át a feladatot, s az tovább működött. Plusz az üldözésük. A németek 74 %-a limitálni akarja a menedzserek fizetését -lásd a Porsche góré évi 60 millíó euróját, azaz 20.800-as órabérét egy fodrász 6 eurójával összevetve- és bevezetni a minimálbért, mert a társadalom a jelen helyzetet igazságtalannak tartja. Négy ilyen témájú tv-adást láttam, rakomány tudóst, politikust hallgattam meg. Egyik sem beszélt arról, hogy az igazságtalanságot elsősorban x és y vállalat tagjai érzik legjobban, akik tehetnének is valamit ellene. Mindenki úgy nyilatkozik, hogy ne legyen baja belőle...".
Engem ez a 74 %-os felmérés megdöbbentett! Ráadásul korábban már egyszer Dosztojevszkijt idézte, hogy:
"Az ember csak 20 %-ban értelmes lény. A fennmaradó 80 %: érzelem, hit, indulat. Én hozzátenném még: és ravaszság. Vagy őszinteség hiánya. Nem akar rossz színben feltűnni. Szégyenli magát."... De meg lettünk vezetve! - Ezek után csak magunk közt - látszólag ezen írásom céljával ellentétben! - le kell szögeznem, hogy az emberi méltóság a legfontosabb a Földön, de katasztrófális lenne a jelenlegi tudatos gondolkozásunk színvonalát figyelembe véve, hogy egy új forradalmi kisebbségt ől vezetve ad hoc általánosan válasszuk az elöljáróinkat!)

Ide jutottunk, mert egyeseknek, társadalmi hüllőinknek, kiket a spekulációs hatalom napfénye éltet, nem hiányzik a tisztábban látókból álló, szolidáris társadalom! - Hoppá! Álljon csak meg ez a menet!

Notórius "vízcsapelzárók"/ pszichopatáink

Egymás megismeréséhez-kondicionáláshoz, hát még a hiányos politikai kultúra, közszellem megjavításához bensőséges, szolidáris kisközösség-láncolatú élet szükséges, rendszeres összejövetelekkel.

(Ezt bizonyította hosszú évtizedekig nyugati emigrációnk, részvételemmel is. Sokáig sikeresen lehetett az egyesületek között koordinálni. Majd történt valami. Magyarországon a rendszerváltás, és itt? Tíz évig vezetett csütörtöki kulturális-szociális klubomat a végén azzal sikerült kivégezni, hogy "terroristagyanúsnak" bélyegezték. Valaki ezt terjesztette. Valahol elzárják a társadalmi körhullám vízének csapját, s az érdekeltek nem mindig tudják meg, hogy ki volt az! Nagy baj ugye csak akkor van, ha túlontúl neuralgikus személyek, "mi kutyánk kölykei" civilizált rendszerünk, miniszterelnöki, államelnöki posztjára (lásd USA vagy M.o.) kerülnek. Ilyenkor a TV-képernyőn, káprázó szemmel mintha állandóan azt olvashatnánk: A hiba nem az Ön készülékében van.)


Harmonizáló áramlat híján ma már, a globális médiák "tején" cseperedik fel az új nemzedék, butul el a régi. Sokszor egy körzetben, egymáshoz közel lakók is fényévnyi távolságra maradnak/kerülnek egymástól viszonyaikat nézve, hát még gondolkodásukban: látom Alit vagy Herbertet majdnem naponta. Üdvözöljük még egymást vagy húsz éve, de semmi több...

(Ilyen elidegenedésünk ellen müncheni lakhelyemen két évtizedig sikerrel, munkaidő után udvari terefere-asztallal küzdöttem. Aztán a lakókör tagjai lecserélődtek, szó szerint mind színesebbé váltak. A régebbiek egyre űzöttebbek lettek, az újak meg felénkek és zárkózottak, és csak hasonló kultúrájúakkal érintkeznek a gettójukban.)

Bajorországban a legerősebb egyház, a katolikus, értékrendileg egyre disszonánsabb. (Mint volt magyar egyházközösségi tanácstag állítom ezt, de lásd Bulányi páter legutóbbi: XVI. Benedek c. cikkét a Kapuban!) Ezt bizonyítja az is, hogy azonnal féltékenyen beavatkozik a fáradságosan felépített szeretet-kisközösségekbe (lásd a "Tiszti-áthelyezést" Csíksomlyón), így tulajdonképpen szinte neoliberalista cinkosként bukdácsol.

Nehéz lenne legerősebb intézményeink, így a klérus tagjainak vagy a szakszervezeti funkcionáriusoknak lekűzdeniük azt a gátlást, hogy engedetlenkedjenek kenyéradó gazdáikkal szemben (Ez utóbbit meg évekig a Müncheni Szociális Fórum körében tapasztalhattam az oda befészkelt szakszervezeti fúrópajzs-védőművel szemben)!

A két legnagyobb társadalmi intézmény érdeke az, hogy a társadalmi viszonyaink ne változzanak. Opportunisták. Funkcionáriusaik falfehérré válva nyomják el lelkiismeret-furdalásukat, hogy miattuk nyomorodik el az összefüggésekben való gondolkozás és a polgári engedetlenség. Így nem lehetséges a közakarat érvényésítés, tehát nem lehet igazi demokrácia! - Jóccakát.

Ergo: a szabadságból eredő hatalom önmagát decentralizálva (szubszidiaritás), felbátorítóan szervezteti a közösségeket, míg a szabados (kinevezéses) hierarchiájú hatalom feltékenyen meggátolja azt. Egyre több polgár látja tisztán, hogy módszerében tökéletesen megegyezik a két(-)elviség egyeduralmi rendszere: mint korábban a szocializmus, most a neoliberalizmus sem ismeri az emberek kölcsönösségi egyenrangúság-viszonyát! Az ilyen partnerség reflex-, gyakorlatilag privilegizált élcsapat-, elitellenes. A lényegi problémát azonban mindenképp évszázados reflexeink megrögzöttségében látom.

Ugyan meddig húzódhat még ez a már több mint 100 éves, kinek marxizmus, kinek cionizmus, kinek katolicizmus támogatta, ismét és ismét eredményes reformleblokkolás? Addig bizonyára, amíg az egyenrangúságunkért cserébe le nem tudunk mondani a fennálló rendszerben szakszervezeti-egyházi segítséggel kialkudott /juttatott szociális "alamizsnáról". Mert zsákmányszerzéshez és leigázáshoz már nagyon régóta kifizetődik gyöngyajándékokkal elkápráztatni a "szigetlakókat". - Álljon meg végre már ez a menet!

Eszmeileg, a forrásnál kezdődik minden építés

Egy ház is szerkezetileg biztos vagy labilis fundamentumán nyugszik.
Maradjunk (meg) saját "hazai háztájink" portáján, Magyarországon! Valamikor Hazának hívták, ami hamarosan már magyar földnek sem lesz mondható! Idegen érdekcsoportok zsákmánya lesz. Ezen panaszos jajkiáltás hangzik fel minduntalan, noha a nyavalya terápiája roppant egyszerű: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Küzdünk is keményen a (még) valóban cenzúrázatlan internet-fórumokon, meghagyott, maradék "Kossuth-tereinken". A technikai eszköz modern, stilusa azonban fejletlen politikai kultúránkat tükrözi: sok jó, tárgyilagos hozzászólás mellett sértegető bizalmaskodás, elburjánzó fantáziadús személyeskedés - azaz a másik személy vetélytársi, feltételezett indítékainak alpári megítélése és harsogása - megnyilvánulását észlelhetjük lépten-nyomon. - Felmerül a kérdés: Nyelvújítás, emelkedett erkölcsiség, árnyalt szellemiségű népművelés hiányában elkezdődhet-e az emancipáló reformkor? Ehelyett a mai Magyarország szellemi elitje vazallusként visszasüllyed a reformok után áhítozó, de tehetetlenül megvezetettt EU-polgárok sorába. Ezt azzal a minap megjelent karikatúrával szemléltetném, amin két elefánt körben jár, ormányaikat farkukba akasztva. A kör közepén álló oszlopon egy tábla lóg jobbra-balra nyilakkal: "Reformok". Kép alatti utalás: "Így legalább egyikünk sem kerülhet tévútra!" Az európai politikában a helyzet változatlan, és mint a régi, magyar slágerben: Még ide-oda húz a szív!...

Mindezt jól példázza egy ismert svájci etikus-közgazdász javaslata, hogy meghatározandók lennének az un. "gazdasági polgárjogok" - nem pedig a polgári jogok, a gazdaságban éppúgy, mint bármely társadalmi szektorban.

Noé bárkája (1956) immár (az 50. évforduló kikötőjében) az eszmék felzavart tengerének felszínén szedte fel horgonyát,... elhajózik. Jöhet-e és mikorra ennyi buktató után alternatív fordulat? - De legalább: Megállna végre már ez a menet!

A hatalom szabadosságából az egyetemes szabadsághatalmi rendig

"Milyen legyen tehát a jövő társadalma? A legrövidebb felelet az lehetne, hogy gazdaságilag eredményes, társadalmilag pedig igazságos... Aránylag röviden és egyszerűen megfogalmazhatjuk egy lehetséges új társadalom alaptörvényeit! Persze a valóságban a dolog nem ilyen egyszerű. De nem is lehetetlen. A szocialista rendszert utáltuk, kiábrándultunk, de sokan mégis visszasírják. Éppen az elesettek, az esély nélküliek. A globalizációt azok dicsőítik, akiknek ma jól megy, akik érvényesültek. Mindkét oldalnak igaza van, hiszen mindenki a saját szemszögéből látja a világot. A jövőben nem a jobb, illetve a baloldal harca lesz az érdekes, s nem a neoliberális, szociáldemokrata vagy nemzeties-konzervatív eszmék diadala lesz fontos, hanem annak az új társadalmi berendezkedésnek a kidolgozása, mely világszerte (legalább a lehetőségekhez képest) igazságosságot teremt mai igazságtalan világunkban. Ez a feladat tudósainkra, gondolkodóinkra hárul, de politikai akarat nélkül soha nem lesz eredménye."

Ha majd az előbbiekben tárgyaltak következményeként a szabadságviszonyból következő hatalom alkotmányossá válik, s ezzel kizárja a más forrású hatalom szabadosságát, akkor bekövetkezik a szabadság társadalma. Kezdetét venné az igazi, előjogmentes demokrácia. "Mumus világkormányunk" helyébe lépne a globalizáció mumusa. Semmi sem hatalmasabb, mint egy eszme, amelynek bekövetkezik a korszaka! (Victor Hugo)

Addig is önrendelkezően szervezkedhetünk. Polgári engedetlenségünkhöz szervezzünk magunknak újabb közösségeket? Dehogy, hisz nincsen rá időnk.

Sokkal hatékonyabb lenne összes meglévő, társadalmi keretünk átszervezésébe fogni, munkahelyeinktől az államig. Ezt megelőzően személyes, belső világunkban a globalizációs "világkormány" trónfosztása azzal veheti kezdetét, hogy felismerjük és azontúl elvileg kétségbe vonjuk a fejünk fölé kinevezett lakáj-elöljárók emberjogellenes elfogadhatóságát. Önrendelkezési jogunk van hozzá. Intézményes kereteinkben pedig minden maradhatna a régiben? Igen. Egyelőre. Először mindig a szemléletünk változik meg forradalmian, s csak azután a társadalom.

- Fejeződjön be végre már ez a menet!

Ide figyelsz, Kór-társ? - Új menetet jelez a gong...

...Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni: magatartás! (Márai) De milyen magatartás? Szerintem tudatos értékrendi, tehát elviségi magatartás! Tartalmilag: közszabadságunk közösségekben értelmezhető, kölcsönös emberjogi egyenrangúsági viszony. - Magyarországra kényszerített negatív alternatívája: a kölcsönös ravaszkodás-sumákolási v/iszony. Mint tehetetlenségre valló vicceinket, ezt is magunk fejleszthettük világszínvonalra.

Ezek után ne kerülgessük a forró kását! Nem kell ahhoz egyetemi tanárnak lennünk, hogy a felbillent társadalmi egyensúlyból a magyar magatartás jegyében a legkisebb közösségekre és a társadalomra vonatkozó krízisből kivezető kiutat felvázolhassuk. Ezért most megkísérlem levonni következtetéseimet:

Általános közösségi reform-modell

1. Staus quo-felmérés:

1. 1. Krízisünk oka az orientációs alapelviség hiánya: nincs egyértelműen lefektetve/levédve társadalmi szerződésileg, hogy a köz-szabadság bármelyik szektorban kölcsönös egyenrangúsági viszonyokban értelmezendő.
1. 2. Okozata: a politikai hatalom, a demokratikus jogállam működését zavarja, hogy immár erősebb hatalomként fölébe kerekedett a demokráciaellenes globalizált gazdasági-pénzhatalom (ezáltal a többség gyakorlatilag kirekesztett a hatalomból).
1. 3. Kiszolgáltatott gazdasági, szociális helyzetünkön és a kulturális zűrzavaron, tehát az általános, mély társadalmi krízisen, csupán széles, többségi bázisú népakaratot képvielő legális és szuverén politikai hatalommal változtathatnánk. - Vagy/és az újszerűen szervezkedő civil társadalmi erővel!

2. Konzekvencia:

A népakaratot megjelenítő politikai intézményrendszer hatalmi visszaesése (demokráciahiány és -krízis) a globalizált gazdaságival szemben kiegyenlítendő éspedig az "emberi jogmentes zónákban": 1/a demokráciaellenes gazdaságiban és a 2/felemásan demokratikus államiban. Ezek belső indítékkal és jogállami támogatással harmonizálandók az egyetemes személyi önrendelkezési jogok teljesebb érvényesítésével. A gazdasági autonómia kölcsönös partnerségi egyenrangúsítást feltételez a Munka és a Tőke között törvényes garantálással (újszerű, belső szociális ellenőrzés, azaz globalizációt a legkisebb egységekben belülről kiindulva harmonizáló irányzat).

3. Következetes rendszer-reformirányelv, mint akcióprogram:
3. 1.§. Vezetésre csak az jogosult, akit azok, akiket irányítani akar, erre titkos választással felhatalmazzák,
3. 2.§. Az, akit a közösség így hatalommal ruházott fel, az elvhűen adja meg az alája rendelt közösségeknek is a vezetőválasztás jogát!


(Rendszerváltás két mondatban, avagy az ellentmondás mentes hierarchiaképzés Rőczey J. J. nyomán)

Ezzel a hatalomképzési forma alulról, ellentmondásmentesen a népből (a közszabadságból) ered. Így minden, azonos érdekcsoportbeli közösségi tag közvetlenül vesz részt a saját akarata fölé rendelt hatalom (akarat) ellentmondásmentes delegálásában. A részletes programok kidolgozása, fejlesztése, stb. az autonóm egységekben (differenciált önigazgatási formák a helyi Munka- és Tőke-csoportok egyezsége szerint) az abban résztvevő egyenrangú partnerek állami kényszertől mentes, szuverén ügye. Megvalósítására törekvő vállalkozások sokoldalú, állami támogatásban és adókedvezményekben részesülnek. Nem utolsósorban a demokratikus, ökologikus szociál-gazdasági autonómiában az önigazgatást bevezető egységekben a sztrájk értelmét és jogosultságát veszti.

Ehelyett: 30 évig mélyhűtött, fukuyama-merkeli ajándék ismét a német piacon

Már megérkezett. Feladója a német CDU. Tartalma ismét a 30 éve félig lerágott, majd behűtött csont: a "Szabadság vagy szocializmus". Lehet-e egy felengedett kutyaeledel 30 év után is friss,... hogy azzal a kecskénk még egyszer jólakhasson, de azért a káposztánk (hatalmunk) is megmaradjon!? Természetesen a tőkét mozgatók privilegizált szabadossága értendő "szabadságon" a mégiscsak koaliciós partner lóláb-marxizmusával szemben. Viszonyuk felemás, ha megversz is, imádlak én! érdekkapcsolat. Mintha a súgó kisebbség hangja szólna a parlamentek irányából, és bensőnk luciferi "világkormánya" is ugyanazt duruzsolná:

"Mi nem akarunk igazságos világot, mert az velünk szemben lenne igazságtalan!" (R.J.J.)

Mi ez, ha nem megrögzött mozdulatlanság? - Mit szólsz hozzá kedves Olvasóm, Galilei?

München, 2007. december 10.,
Popovits János
az Emberi Jogok napján

2007. december 19., szerda

Szemét rágalom

Hogy egy kommunista merészeljen bárkit is kioktatni emberi jogokról? Hogyhogy nincs betiltva a kommunista szervezkedés? :-)

Értelmiségiek a Magyar Gárda ellen
gondola 2007. december 20. 12:19

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet kezdeményezésére több mint 150 értelmiségi írta alá a Magyar Gárda romaellenes felvonulásai miatti tiltakozó nyilatkozatot.

A TASZ meggyőződése, hogy a Magyar Gárda félelemkeltő és erőszakkal fenyegetőző megmozdulásaival, gyűlöletkeltő demonstrációival átlépett egy határvonalat, ezért a szervezet üdvözli a Fővárosi Főügyészség keresetét, mellyel a hatóság fel kíván lépni a szélsőséges szervezet ellen.

A TASZ nyilatkozata nem csak a szükséges hatósági fellépésről, hanem az aláírók azon igényéről is szól, hogy a demokratikus értékekeket komolyan vevő polgárok és szervezetek semmilyen körülmények között ne működjenek együtt az egyesülési joggal visszaélő és mások jogait semmibe vevő szervezettel.

Munkáspárt 2006: tiltsák be a Nemzeti Őrsereget

Nemcsak a Magyar Gárda feloszlatása szükséges, tiltsák be a zömmel Szabolcsban tevékenykedő Nemzeti Őrsereg félkatonai szervezetét is - indítványozza a Magyarországi Munkáspárt 2006. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján Kiss Bálint, a párt szabolcsi elnöke beszélt.

A politikus véleménye szerint az őrsereg tagjai megszegik a nemzetiségi és etnikai kisebbségekről szóló törvényt. A Munkáspárt 2006 úgy gondolja, azt is vizsgálni kell, hogy a Jobbik Magyarország Mozgalom, mint politikai párt mennyire tartja be a törvényeket, már csak azért is, mert a Jobbik és Magyar Gárda vezetője ugyanaz a személy, a Nemzeti Őrseregnek pedig tagja a Jobbik szabolcsi és nyíregyházi szervezetének elnöke. Múlt hét szombatján a Nyíregyházához közeli Érpatakon Árpád fejedelemről emlékeztek meg, a faluban felvonult a Magyar Gárda és a Nemzeti Őrsereg egy-egy egysége, ami az ott élő cigányok között nemtetszést és ellentüntetést váltott ki. Kiss Bálint tudomása szerint azóta is megjelennek a falu cigányok lakta utcáin az őrsereg tagjai, ezért egyetértenek a helyi kisebbségi önkormányzat követelésével, hogy Érpatak polgármestere mondjon le.

Az MTI tudósítóját Szilágyi László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes arról tájékoztatta, eddig nem kaptak bejelentést a nemzeti őrsereg jogszabályellenes működéséről. Mindez a Munkáspárt 2006 szerint azért van így, mert szeptemberben hiába kérdőjelezték meg az őrsereg működését, mivel ősszel azt a tájékoztatást kapták, hogy az őrsereg még nincs bejegyezve.


*** www.nemzetihirhalo.hu *************

NYILATKOZAT

Alulírottak tiltakozásunkat fejezzük ki, a TASZ és egyéb kisebbségvédő szervezetek gyűlöletkeltő, magyarságellenes ténykedése miatt. Ezen szervezetek esztelen működésükkel túllépik a politikai szabadságjogok alkotmányos határait.

Meggyőződésünk, hogy az egyenlő méltóság elvét és a polgárok egyenjogúságát tagadó, az állam erőszak-monopóliumát kívánó csoportoknak nincs helye a demokráciában, és a demokratikus politikai közösségben. A magyargyűlölettel szembeni közös fellépés valamennyi demokratikus erő felelőssége. Éppen ezért a demokratikus pártok és politikusaik, a közélet szereplői, egyházi vezetők, és a magukat demokratának tartó polgárok semmilyen körülmények között nem működhetnek együtt a szélsőbaloldallal. Kötelesek attól is tartózkodni, hogy a megtévesztéssel pártpolitikai célok érdekében manipuláljanak.

Meggyőződésünk, hogy a létező társadalmi konfliktusokra nem az integráció, hanem az emberi méltóság feltétlen tiszteletén és a szolidaritáson alapuló társadalompolitika a megfelelő válasz.

Ezek a kisebbségvédő szervezetek működésükkel azt bizonyítják, hogy nem az alapszabályaikban rögzített célokra, hanem politikai megrendelésre és a magyarság ellen alakultak.

Követeljük, hogy az illetékes szervek haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedésüket és ezen szervezetek működését felülvizsgálva, azt tiltsák be!

Magyarként csatlakozva!
Debrecen, 2007. december 20.