width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.03.08.

2008. március 8., szombat

Cionista nyomulás

Cionista nyomulás

"A kormány és pribékjei helyzetét nézd reálisan. Én talán úgy jellemezném, hogy ez a labda elpattant a maszop-szadeszos csürhétől, és - persze, csak egy felől, de azért mégis csak- röhejes látni, ahogy minden igyekezetükkel próbálnak utána kapni, csapni…. de a labda csak pattog. (Ezen a ponton vagyok kénytelen elnézést kérni mindazoktól, akik bele fognak halni, vagy éppen belenyomorodnak majd a fent nevezettek böszmeségébe. Ezen kitétellel kezelendő a röhejes szó.) Nem tudnak már jót lépni, minden megnyilvánulásukat árgus szemek kísérik, és a feszültség tapinthatóan nő! Mindenki, aki mellettük propagál ellenséggé válik (mint ahogy – természetesen – az is), gyanús lesz. Mindegy, miről beszélnek, mert a puszta látványuktól is felfordul az emberek gyomra. Kóka Tetű mosolyától az embereket a hideg rázza, Szarjankó ostobaságaitól, hazugságaitól, testtartásától, puszta mimikájától kiütések jelennek meg az emberek bőrén, neve szitokszóvá lett a magyar nyelvben, a „takarodj” már nem felszólítás, hanem szóösszetétel része. A futballstadionokban egy pontatlan lövés után felhangzik az „elkúrtad” kórus. Lendvai Tetű a múmiák száraz leheletével hűsíti naponta a magyar családok reményre szomjúhozó lelkét. Horváth Tetű tenyérbe mászó cinizmusa nem igazán segíti az egészségügy szétverésének társadalmi elfogadtatását (apropó, nem tudom magamban tartani azon meggyőződésemet, miszerint méltatlan, hogy az a „nő” államtitkári pozícióban van, véleményem szerint ugyanis annyira ostoba, hogy feltétlenül járna neki egy tárca ebben a kúrmányban). Molnár „Mengele” Tetűt népszerűségét hadd ne részletezzem. Bajnai Tetű egy napon még ki kell, hogy álljon a gazdák elé, hogy elmondja nekik, amit már egyszer, elhíresült egykori cége éléről elmondott: - Nincs meg a pénz! Gyönyörű nap lesz. A tojás meg csak hull, és hull. Az embereket már az sem érdekli, hogy ki ítéli el őket ezért, hiszen feltehetően hatalmas támogatottságra találnak közvetlen lakókörnyezetükben, baráti körükben stb. A „csőcselék” berendezkedett az utcai zavargásokra. A rendszerváltó szervezetek megkezdték összehangolni tevékenységeiket.
Néhány bérfirkász ide, vagy oda, már sokat nem számít. Nevüket azért nem árt pontosan feljegyezni!!!"


Bizonyítható empirikus tény:

Zsidó vezetôk rendesen azt tartják a nem zsidókról hogy az állatokkal egyenértékûek, mint pl tûcskök, vadak, krokodilok, stb. A Zsidó Talmud egy gyûlölettôl izzó fensôbbrendûségi értekezés, amely szerint a zsidók megölhetik, kirabolhatják a nem-zsidókat és hazudhatnak a nem-zsidóknak, szankcionálhatják a pedofiliát és a nem-zsidók kiirtását kezdeményezhetik.

Gondolom mind észrevettétek, hogy a fentiek egy-az-egyben a gyurcsány csomag!
Most ha mindehhez még hozzáadjuk az izraeli katonák ittállomásozását, a nyiltan tomboló magyargyûlöletet, az anti-szemitizmus vádakat, és gyurcsány nemzetközi támogatottságát, akkor már a 200%-os bizonyitást is túllépjük.
Ez azt is jelenti hogy a világuralmi törekvéseik nem hogy túlzó rémálmok lennének, hanem közvetlen valóság, és lehet hogy a sok millió magyar azért nem mer mozdulni mert ez számukra is unott tény, és tudja hogy hiába, hisz mindeddig a cionizmus gátak nélkül haladt elôre még békétlen ellenfelekkel szemben is.

"...Pejoratív értelemben vett "zsidó" az, aki a hücpe, vagyis pimaszság minél magasabb szintre fejlesztésével tölti életét. Mivel a hücpe nem tulajdonság, hanem viselkedésminta, ezért a genetikailag, származásilag nem zsidók is lezsidózandók egy bizonyos hücpe-együttható elérésének pillanatától, ahogyan a cigány életmód sem kizárólag a roma származásúak monopóliuma. Erre mondta egyébként Mohamed próféta, hogy "aki a zsidók barátja, olyanná válik, mint ők, sőt, közülük lesz egy." No, mindegy. Ez lenne a zsidóság, mint pejoratív kasztjelző definíciója, amiért oly sokan hisztériáznak, mert definiálhatatlannak tartják. Megjegyzem, ugyanezek definiálhatatlannak tartják még a "magyarság" fogalmát is, "no és ki a magyar", mondogatván cinikusan, hivatkozva mindenféle történelmi keveredésekre, de ha megkérdeznénk tőlük, ki számít angolnak, németnek, hollandnak, pláne belgának, hamar rájönnének, hogy igazából tőlük is lehet olyat kérdezni, amire nem tudják a választ. A hücpe fogalma pedig roppant egyszerű: a hücpe olyan viselkedés, amely a mindenkori társadalmi értékrendet aláássa, annak értékeit tagadva, de e tagadásnak ellentétét állítva, a rombolást a társadalom építésének, megújításának beállítva...." (részlet Tomcat blogjából)
A Hírszerző fórumát is érdemes tanulmányozni: vegytiszta részrehajlás jellemzi a moderátorokat, a beírók között aljadék provokátorok, magyarellenes gecvarek sameszek lebzselnek.

A zsidóság elmult százötven éves történelme is, a cioizmus kialakulása óta, pontosan az ellenkezőjére, az az a népben nemzetben való gondolkodásra példa.Amig az európai népek nagy többsége természetességgel fogadják el más nemzetek népek identitását,meglétét,nemzetközi jogalanyi minőségét,élettérigényét,addig a cionizmus mind ezt vallási alapokból kiindulva csak a saját népének, a zsidóságnak tarja jogosnak,isteni elrendeltetésünek.A vallási alapokon létrehozott zsidó nemzetállam kialakitása tehát akkor lesz teljesen befejezve ha más nemzetek nemzetállamait felszámolják.Ehhez azt hiszem lessz egy két szava a népeknek.
A helyzet azonban egy kicsit komolyabb mint első látásra hinnénk,mert az európai népek nemzeti alapu territóriumait vérrel és kardal jelölték ki több mint ezer évi kisebb nagyobb háboruskodással.Nemzeti létét fenyegető minden támadás jól körülirható jól megforgható megformálható ellenség képében jelenkezett.A nemzetek védelmi vészreakciói ilyenek megjelenésére vannak kódolva.
Az amerikai polgárháboru óta azonban a stratégiai tervezők, elemzők kezében ott a nagy felismerés,...az emberiség technikai fejlettségének előrehaladottsága okán minden háborut végső soron az adott seregek mögött meghuzódó gazdasági potenciál dönt el.Tegyük tönkre az ellenség gazdaságát és utána mienk a győzelem.
Manapság a hagyományos értelemben vett támadás tehát nem akkor kezdődik amikor az ellenfél seregei felsorakoznak a határon,hanem akkor amikor azt érezzük ,hogy valami miatt nem müködik a gazdaság akár mit is csinálunk.Nem kell hozzá nagy logikai manőver, hogy kimondjuk...az országunk hadban áll.

Mivel olyan ellenséggel állunk szembe, akinek természete számunkra ismeretlen, és olyan túlerôvel, aminek erejét nem kell bemutatnom, mi az amit tehetünk? Ezekre nem lehet rálôni a nemzeti mivoltunkkal, sem erkölcsiségünkkel, békés célokkal pedig végképp nem. Mit lehet békés, alkotmányos úton tenni egy beindult és fékezhetetlen gyilkos gépezettel szemben, amelynek programozott missziója népünk kiirtása, s amely mögött teljes a világszélességû média-fedezés és tökéletes az uniós falazás?
Ezért az ellenzék érthetetlen viselkedése is, ezért az egyre többen elhallgató média, értelmiségi és cikkíró, és ezért áll be lassan a hátborzongató csend. A világdiktatúra csendje.
Aki lehet, ezért szóljon, üvöltsön és terjessze tovább a hirt és a bizonyítékot arra hogy cionista megszállás alatt vagyunk.
Elmúlt az az idô, amikor még volt mit veszítenünk és elmúlt az is, amikor álmodozhattunk forradalomról és ilyesmirôl.
Itt valami más módszer kellene ezek ellen, nagyon nagyon nagyon más. De mi lenne az?
Elôre emberek, a puszta életünkért! Ha máskor nem legalább most mozduljon meg bennünk az elemi életösztön!