width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.02.24.

2008. február 24., vasárnap

Cionista honfoglalás

Cionista honfoglalás

Az ismert izraeli szakszervezeti vezető, Eliezer Halevi, a Tel-avivi HOTAM című hetilapban felfedi egy titkos dokumentum létezését, amely szerint a II. VH alatt a cionisták szövetséget ajánlottak a németeknek az angolok ellen. A cionista LEHI mozgalom vezetője Abraham Stern és fegyvertársa a szintén cionista, később a satillai palesztin tábor hóhéra a satillai vérengzés vezetője, az Irgun cionista terrorszervezet vezetője és még később a zsidó állam miniszterelnöke Jichak Samir által aláírt és 1944 januárjában az ankarai német nagykövetségen keresztül, Hitlernek eljuttatott okmányban többek között ez áll "Felfogás tekintetében mi azonosulunk önökkel. Akkor miért ne működnénk együtt?"

Israel Eldad, az „Izrael felszabadítását” zászlajára tűző cionista Lehi mozgalom egyik történelmi vezetője a tel-avivi Yediot Aharonoth című napilapban megerősíti, hogy szervezete és a náci Németország hivatalos képviselői között tárgyalások folytak a „zsidóprobléma végleges megoldása” és a „zsidómentes Európa” (Judenreines Europa) megteremtése céljából. A Lehi fegyveres csoportja, a palesztinai zsidó állam kikiáltása érdekében angolellenes terrorakciókat végrehajtó Irgun Zvai Leumi (Nemzeti Katonai Szervezet) késznek mutatkozott ténylegesen is hadba szállni Németország oldalán, és ezzel Hitler óhajának megfelelően hozzájárulni Anglia elszigeteléséhez és legyőzéséhez, már csak azért is, mert – mint azt önmagukról állították – „szervezete és világfelfogása szerint (az Irgun) szorosan kapcsolódik az európai diktatórikus mozgalmakhoz”. Az ismert izraeli szakszervezeti vezető, Eliezer Halevi a tel-avivi Hotam című hetilapban felfedi egy titkos dokumentum létezését, amely szerint a háború alatt a cionisták szövetséget ajánlottak a náciknak az angolok ellen. A cionista Lehi mozgalom vezetője, Abraham Stern és fegyvertársa, Jichak Samir (későbbi izraeli miniszterelnök) által aláírt és 1941 januárjában Németország ankarai nagykövetségének eljuttatott okmányban többek között ez áll: „Felfogás tekintetében mi azonosulunk önökkel. Akkor miért ne működnénk együtt?”

Abraham Stern, aki cionista volt alapvetően, de a vichyi kormány alá rendelt Szírián keresztül német pénzeket sikkasztott terror szervezetének, és megalapította az Irgunt. Ő volt a zsidó terrorizmus atyja. 1942 -ben megölték a firenzei egyetemen, ahol tanított.

1944-ben ennek az Irgunnak lett a vezetője, - mert a szervezet megmaradt, - Menachem Begin.

És hogy milyen veszélyes a diaszpóra-zsidóság mint belső ellenség, azt hűen tükrözi ez a szövegrészlet is (Lovas-jegyzetből való)

Kozenkay Jenő
volt kémelhárító tiszt

II. rész

Tisztelt Uram!

Mint a múlt héten megígértem, vádja alátámasztására, pontosabban a háttér felvázolásának elősegítésére, idézek egy könyvből, amelyet eddig Magyarországon senki nem volt hajlandó kiadni. Holott szerzőpárosa közül az elsőként feltüntetett Gordon Thomasnak az eddig kiadott könyveiből világszerte mintegy 60-70 millió példány fogyott el. Amiből idézek, szintén nagy siker volt. Bennünket közvetlenül is érint, hiszen a könyv címe: Robert Maxwell: Izrael szuperkéme. Maxwell, mint tudjuk, jó időn át tulajdonosa volt a Magyar Hírlapnak és nálunk is házalt egy szoftverrel a Mosszad megbízásából, mint a kötetből kiderül. De most nem erről van szó, hanem a 11-ik oldalon található ezen szövegrészről, amelyben a szerzők oldalakon át a Mosszad működését ismertetik.

„Mindent egybevéve, mintegy ezerkétszáz ember dolgozott az épületben, amelynek következtében a Mosszad a globális hírszerző szolgálatok közül az egyik legkisebb. De olyan támogatóik vannak, amely más hasonló szervezetnek nincsenek. ’Szajanoknak’ hívják őket, ami a héber ’leszajea’, segíteni szóból származik.
A diaszpórában (a világszerte élő zsidóság – L.I.) több tízezer ilyen segítő dolgozik. Mindegyiket gondosan válogatják ki, olykor a ’katcák’ (operatív tisztek – L.I.), a leginkább olyannak az ajánlására, aki már átesett a toborzáson. A szajanok Meir Amit találmánya volt, és sikerük a világon élő zsidó közösség összetartásának fényes példáját mutatja. Amit elmondta (a szerzők a volt Mosszad-vezérrel is készítettek interjút – L.I.): ’bizonyítéka ez annak, hogy legyen bármennyire is elkötelezett a szajan hazájának, végül is van egy érzelmibb, misztikusabb elkötelezettségük Izrael irányába és igényük van arra, hogy amikor felszólítják őket, segítsenek megvédeni Izraelt ellenségeiktől’. Isszer Harel, a Mosszad egy másik korábbi vezetője (akivel a szerzők szintén készítettek interjút – L.I.) elmondta, hogy ’a szajanok hozzájárulása felbecsülhetetlen értékű. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy például egy autókölcsönzőt üzemeltető szajan a katcának, az operatív tisztnek, vagy a kidonnak (hivatásos Mosszad-gyilkos – L.I.) kérdés nélkül kölcsönöz autót. Egy házat kiadó szajan talál épületet a küldetését teljesítő kidonnak. A bankigazgató szajan biztosítja a pénzt, az orvos szajan az orvosi segítséget.”

Ennyit uram, tisztelettel.


Lenin bolsevik tanai alapján müködik a cionista terror, sejtalapú szerveződés, propaganda, gyilkosságok, kahalért tett eskü (kahal jelentése : faji testvériség), ezek segítségével politikai célok elérése. A mi országunkban is jelen van a Moszad. Kozenkay Jenő írt erről egy könyvet.

http://www.hazankert.com/moszad.html

Kozenkay Jenő amúgy feljelentette a Political Capital Közéleti Elemző Intézetet személyes adatokkal való visszaélés illetve hazaárulás, kémkedés és ellenséges titkosszolgálatokkal való együttműködés gyanúja miatt. Természetesen az ügy elült, mert elültették. Pedig ha valahol, itt szükség volna a gyorsított eljárásra, és a nemzeti érdek iránti elfogultságra!

Aki nem tudná, a Political Capital áll a Hírszerző nevű neokon hírportál mögött is, kinnt is van a bannerjük (egy patkó), és ahol kinnt virít a bannerjük - ami együttműködést feltételez - az tutira nem megbízható híroldal. :-) (és ez nem hamis információ ugye Mozis??)

Mint ahogy az is igaz, hogy vitathatatlanul neokon oldal, és az is, hogy schmuck andor zsidó, lényegében ő vitte be az mdf-et a parlamentbe 2006-ban a pénzével, különféle támogatottság-vásárló akcióival. Nagyanyámat is ingyen buszoztatták Korda-hakni nézőbe ökörsütéssel egybekötve... xD

Az is igaz, hogy a következő meglepő esemény a politikában az mdf és az szdsz egybeolvadása lesz... (már ha még lesznek pártok, és nem győz a forradalom)A következő szöveg forrásai : Hazánkért és Tempus oldalak

550 ezren jönnek? Vagy már megis jöttek?

(több független elbeszélő szerint magyarul nem tudó zsidók járják a bútorboltokat, és nagyban vásárolnak -SF)

N.B. Az alábbi cikket a Hazánkért 2004. áprilisi számában közöltem, ami — úgy vélem — időszerű lett. Újabb hazai értesüléseim szerint Magyarországon 35 ezer Moszád-ügynök tevékenykedik, illetve “a magyar fasisztáktól védi az újonnan bevándoroltak biztonságát.” Érdekes, hogy az Interneten hivatalos források továbbra is 80-100 ezerre jelzik a magyarországi zsidóság létszámát, ami úgy látszik, a háború után semmit nem változott.

550 ezren jönnek! Vagy már meg is jöttek? Az általam szerkesztett Új Hídfő 1994. decemberi számában megjelent Vasas J. János „Kétszázezren jönnek” című írása miatt a magyarországi sajtó „elmebeteg, fasiszta-náci, valamilyen rejtett érdekeltségű antiszemita” egyénnek nevezte írónkat. Mi tagadás, cikkünk otthon akkor a vártnál nagyobb port vert fel. Ellenben meglepődtünk, amikor a Magyar Fórum 1998. december 17-i számában átvette az izraeli A Hét Tükre nevű újságból azt a közleményt, miszerint

“a jövőben Magyarország állampolgárainak száma 550 ezer izraelivel gyarapodhat.”

(Miért is volna ez valószínűtlen? A hazai zsidók izraelhez lojálisak, nem a magyarsághoz, azonkívül eleve bevándorláspártiak, már ha az a bevándorlás nem a határontúli magyarok anyaországra települését jelenti. Akkor meg pláne bevándorláspártiak, ha a hitsorsosaikat azaz az izraeli zsidókat kellene kimenekíteni egy tűzfészekből, melyet maguk a cionisták tettek tűzfészekké -SF)

A közleményt teljes csend követte: elmaradt a fasisztázás, a gúnyolódás! Pedig a szám majdnem háromszoros! Meglepő a szám, mert amikor Göncz Árpád Tel Avivban járt 1991 nyarán, még csak „negyedmillió magyar ajkú közösség” volt Izraelben! [Forrás: Új Magyarország, 1991.09.24] — Hogyan emelkedhetett ez az izraeli magyar-ajkú létszám hét év alatta több mint kétszeresére? A Magyar Fórum által idézett Hét Tükrében ez olvasható:

„Tel Avivban a budapesti követség konzuli részlegének vezetője Horváth Andrea szerint: ’… a különböző magyar nyelvterületekről származó izraeliek körében 1989 óta egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a magyar állampolgárság, illetve a magyar útlevél megszerzése iránt. Az érdeklődés legfontosabb oka, hogy Magyarország előnyös üzleti befektetési lehetőségeket kínál, s ezen kívül hazánk a többi kelet-európai ország felé irányuló üzleti tevékenység hídfőszállásának is számít. Az előrelátó izraeliek már arra is gondolnak, hogy Magyarország nemsokára az Európai Unió tagja lesz, s ezért sokan már előre tekintenek, és pontosan látják azt, hogy milyen előnyök származnak majd abból, hogyha Magyarország EU-tagállammá válik. Például: befektetési, munka-, és tanulási lehetőségek…

Mintegy 550 ezer izraelire vonatkoztatható a magyarországi visszahonosítási törvény. Bármelyik szülő eredete esetén magyarnak számít (!) a gyerek is, tehát a gyerek és az unoka is örökölheti a magyar állampolgárságot. Kissé bonyolultabb a magyar állampolgárság elnyerése azon izraeliek számára, akiknek szülei vagy nagyszülei egykor magyar állampolgárok voltak ugyan, de később a trianoni határokon kívüli országrészekre kerültek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nemzetiségüket [milyen nemzetiségüket? -tj] is elvesztették volna – vagyis ők továbbra is magyar nemzetiségűek. A magyarországi letelepedés utáni egyévi tartózkodás után – lévén magyar nemzetiségűek – a hatóságokhoz fordulhatnak állampolgársági kérelmükkel.’ Csak az elmúlt két esztendő folyamán 475 magyar útlevelet állítottak ki a budapesti kormány tel avivi követségén, s további 500 kérelem elbírálás alatt áll. A tel avivi konzul szerint: ’az 550 ezer izraeli akár holnap repülőre ülhet és amennyiben lakhelyet szereznek maguknak, élhetnek a törvény adta jogukkal és Magyarországon kiválthatják a személyazonossági igazolványt. S ha úgy döntenek, hogy ezután kizárólag Magyarországon adóznak, akkor már a legközelebbi választásokon is résztvehetnek.’ ”

ADDENDUM:

Nyilatkozat a magyar zsidóság nemzetiséggé visszaminősítéséről ír a Múlt és Jövő cionista lap: “a zsidóság nemzetiséggé nyilvánítása elleni tiltakozás … a holokausztban elpusztított magyar zsidóság emlékének meghamisítása… Történelmi hagyománya és szerepe abban az irányban bontakozott ki, hogy ereje, munkája, kapcsolatrendszere a magyar nemzet és kultúra dominanciáját erősítse (..?) – éppen más, Trianont érlelő igényekkel szemben. Nyelve egyértelműen és visszavonhatatlanul magyar.”

A magyarországi zsidóság nagy része, amelynek örök idők óta csupán “gazdagodási lehetőségre alkamas lakóhely” volt az őket befogadó hazánk, lélekben soha nem azonosította magát a magyarsággal! Csak azért, mert valaki annyira megtanulja a magyar nyelvet, hogy azt felhasználva a gyalázkodást, a történelem hamisítást és átkozódsát is megengedi magának, nem jelenti azt, hogy “magyar”. /lásd: a szörnyű “Magyarország, te dög!” c. otthon megjelent könyv… Regős Péter: “Gyűlölöm a magyar népet!”… és sorolhatnám a végtelenségig! –tj/

A Hét Tükre c. izraeli lap a ‘90-es években szűnt meg. - “Abádi Ervin grafikus, festő 1918-ban született. A jobboldali Betar vezetőségi tagja volt. A Két csillag, két világ 1939-1945 c. könyv szerzôje (Bp., 1946. május). 1969-ben Izraelben megalapította A Hét Tükre c. hetilapot. 1979-ben hunyt el Izraelben.” /forrás/

Akkor mégis jó lenne tudni: hány magát “magyarnak” valló zsidó él ma Magyarországon, akiknek felépültek a luxus lakónegyedek és vásárlóközpontok? Kiket védenek a Moszád (InKal) ügynökök? S még egy dolog: gondoltatok-e már arra, hogy az idegenek tömeges Magyarországra való betelepítésével, és nem utosló sorban az Izraelből érkező országhódítókkal amolyan zsidósított — gondolkodásban, fajban, lélekben — teljesen “újfajta magyarságot” akarnak létrehozni? Ha a levesbe fekete tintát öntünk, az már nem leves többé, de tinta sem, hanem szörnyű zagyvalék. –tj

Alkotmányos válság és a titkos ügynökök

“Amikor egy ország nemzetbiztonsági szervezetét külső támadás éri, akkor joggal vetődik fel a belső állapotok teljes rendezetlenségének kérdése. Ez más néven egyébként az alkotmányos válság fogalmát meríti ki. Az utóbbi években volt ugyan többféle ügynök-listázás, de olyan mérvű behatolás a magyar érdekek meggyöngítésére még szándékként sem merült fel, mint amit most a szocialista csapat csinált. Hogy történészeknek álcázott kis figura-gyurák listázgatnak, minden következmény nélkül, az szinte példa nélküli. Mégpedig azért példa nélküli, mert ebből is látni, hogy nem működik az alkotmányos intézményrendszer Magyarországon még a jelenlegi törvények végrehajtásának érdekében sem. Mert mivel magyarázható, hogy nem jelenik meg azonnal a hatósági földerítő és nyomozórendszer és miért nem indulnak hivatalból eljárások a magyar érdek ilyen súlyos kiárusítása esetén.

Nem az ügynököket kívánjuk védeni, de az tény, hogy bennük is több a becsület és a tartás, mégha rendőrségi besúgók voltak is, mint a mai magyar politikusok vezető rétegében. Mert Magyarországon ma súlyos kérdés, hogy a nemzetbiztoságot olyan módon rombolták le, amilyenre még nem volt példa. Szabadon garázdálkodnak jelenleg különböző titkosszolgálatok, főleg a fővárosban, mint tették azt a második világháború idején Svájcban, vagy a második világháború után a teljesen nyitott Bécsben, de még a Vatikánban is. ”

Az izraeli titkosszolgálat

Richard Deacon: Az izraeli titkosszolgálat c. könyve a Kabala Kft kiadásában Magyarországon is megjelent, 1991-ben:

“Az oroszok nagyon vágynak arra, hogy valamit megtudjanak Izrael hírszerzési módszereiről és technikájáról… Rendkívüli módon szeretnék megtudni, hogy milyen értesüléseket adnak át a cionisták a Szovjetunióban. Bár az oroszok ragaszkodtak ahhoz, hogy ne alkalmazzanak orosz zsidókat kulcstechnológiai állásokban vagy a titkosszolgálatban, a Szovjetunióban az elmúlt néhány évben mégse tudták teljesen kiűzni a korábbi zsidó monopóliumot a tudományból. Ahogy Izrael felhasznált olyan zsidókat, akik ki tudták adni magukat arabnak, hogy arab területeken kémkedjenek, ugyanúgy tudnak olyan zsidókat is alkalmazni, akik nem zsidó orosznak adják ki magukat a Szovjetunióan. Hiába igyekeztek az oroszok eltávolítani a zsidókat a KGB-ből és más biztonsági szolgálatból, néhány más kelet-európai ország nem követte őket ebben. Még mindig van néhány cionista a hírszerzés kulcspozícióiban Romániában, Bulgáriában és Csehszlovákiában, – (Magyarországon!-tj) — akik a Moszad ügynökeiként is felléphetnek.” /351.oldal/

Kozenkay Jenő szerint:

A Moszad jelen van “[..] - minden olyan szervnél, ahol bizalmas információk vannak. Egy ilyen szervezet olyan, mint a rákos daganat. Nem árt azon elgondolkodni, hogy a “nagy” Amerika, amely Izrael leghűségesebb szövetségese, felháborodottan tiltakozik [….? nincs arról tudomásunk, hogy a cionisták AIPAC /American Israeli Political Action/ szervezete által megszállt washingtoni Kongresszus és benne a Bush-kormányzat túlságosan hevesen tiltakozna! -tj] az ellen, hogy a Moszad agresszív, a két ország bensőséges viszonyát figyelembe véve kifejezetten arcátlan módon lopja az Egyesült Államok titkait. Hogyan is gondolhatja bárki, hogy ez a titkosszolgálat nincs jelen meghatározó erővel Magyarországon, ahol a hivatalos adatok szerint mintegy százezer zsidó él? [..]” – Ugyan! A “hivatalos létszám 100 ezer” már a háború vége óta! Persze kevesen tudják, hogy még a Talmud is tiltja — főleg gójoknak - a zsidók számlálását. -tj

„A világot egészen más egyének irányítják, mint azt azok elképzelik, akik nincsenek a színfalak mögött.” /Benjamin Disraeli, Angol miniszterelnök „Coningsby”, 1844/

A Római Egyezmény (The Treaty of Rome), amely megvalósította a közös piacot, (Common Market) gyakorlatilag a Bilderberg összejöveteleknek köszönhető.” /George McGhee, volt németországi USA követ./

A Bilderberg Group egyik perverz célja a parancsuralmi világnézetet ésszerűnek feltüntetni, pedig az „isten a pénz” a globalizáció új vallása. A társadalom nyakán élősködő kapzsi vállveregetést kap, közben rendszeresen rabolja a föld javait és az emberiséget a legjobb tehetsége szerint a nyomorúságba taszítja.


Hazánkért Online, 2006. szeptember 24.


https://web.archive.org/web/20120420184402/http://www.hazankert.com/moszad.html

A jelenlegi magyarországi események kapcsán a Magyar Demokrata c. lapból átvett cikket az időszerűsége miatt közöljük. Köztudott, hogy hazánkban, a második világháború óta idegen ügynökségek működnek idegen érdekekért: többek között az OSS, a CIA és a Moszád izraeli titkosszolgálat. Az alábbi cikket csupán ismeretterjesztés céljából ajánljuk elolvasásra, s talán bizonyos kérdésekre még válaszokat is találunk benne. Tóth Judit, szerkesztő

Magyarországot vissza kell hódítani

Ágoston Balázs (Magyar Demokrata, 2005. április 21.)

Az izraeli titkosszolgálat minden döntésnél jelen van Magyarországon

Az a szervezett erő, amely parancsra van jelen a médiában, és most rendkívül hallgatag, az a Moszad állománya. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegő ementáli sajt - mondta a Demokratának Kozenkay Jenő egykori kémelhárító tiszt.

- Ön a Kádár-rendszerben a III/II-es főcsoportfőnökség hadnagya volt 1978 és 1985 között. Húsz éve leszerelt. Miért érezte szükségét most megszólalni?

- Nem akartam, hogy a fiam úgy nőjön fel, hogy azt vágják a fejéhez, az apád hazaáruló volt, gazember volt. Nem voltam az. A hazámat szolgáltam a magam lelkiismerete szerint. Az idegen kémtevékenység ellen dolgoztam. Az ügynökhisztéria sok tisztességes embert, köztük ma is a hazájukat szolgáló elhárítókat megalázott.

- Amikor az SZDSZ-hez köthető Political Capital nevű cég a honlapján közzétette a kommunista diktatúra állítólagos ügynökeinek nevét, illetve ezek egy részét, akkor ön feljelentést tett ismeretlen tettes ellen személyes adatokkal való visszaélés miatt. Azt is mondta, hogy az ügynökügy mögött az izraeli titkosszolgálat, a Moszad áll. A bejelentésére többen úgy reagáltak, hogy a diktatúra hálózatait védi.

- Akit a kádári belbiztonsági szervek üldöztek, az tegyen panaszt, szolgáltassanak személy szerint neki igazságot, konkrét ügyekben. 1990-ben gyakorlatilag a III/III-as főcsoportfőnökség kivételével a szolgálatokat átvették jogfolytonosan. Ha pedig így történt, akkor mindaz, ami velük kapcsolatos, az államtitok. Ezért írtam Lamperth Mónikának egy nyílt levelet, amelyben kértem, hogy vagy mondja ki, hogy már nem kötelez bennünket a titoktartás, vagy mentsen föl minket e kötelezettség alól, és akkor jöjjön, aminek jönnie kell, szabaduljon el a pokol. Itt nem arról van szó, hogy ki mit tett korábban vagy hogyan működött a Kádár-rendszer, hanem arról, hogy a jogfolytonosan átvett szolgálatok meggyengítése veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát.

- Ez egybevág Kövér László véleményével, aki azt is mondta, hogy Gyurcsány Ferenc köreiből robbantották ki az ügynökügyet.

- Elég szomorú, hogy Kövér Lászlónak kell megvédeni bennünket a saját egykori állítólagos elvtársaink ellen. Felelősségteljes megnyilatkozás volt ez tőle. Gyurcsány egy olyan KISZ-vezér volt, akiért - és a hozzá hasonlókért – nekem, mint állambiztonsági tisztnek adott esetben az életemet kellett volna áldoznom. Ma olyan vagyonokon trónolnak, amit az apám, az anyám és a többi ember halmozott föl korábban. Nyugodtan megírhatja, hogy én ezt egyszerűen lopásnak tartom. Ebből a körből találták ki, hogy ezzel a kis játékkal lejáratják az öreg kommunistákat, lejáratják az ellenzéket, miközben elterelik a figyelmet a kétségbeejtő gazdasági helyzetről, majd megnyerik a választásokat. Egy varázspálcával sem lehet ekkorát suhintani. Az, hogy egy kormányfő esetleg nem tudja, mit csinálnak a beosztottai, nem menti őt. A büntetőjog szerint hazaárulásnak minősül, ha valaki egy idegen állam kormányával szövetkezik azért, hogy Magyarország területi integritását vagy alkotmányos rendjét sértse. Meggyőződésem, hogy az alkotmányos rend megsértését ezzel maximálisan megvalósították.

- Azt állította, hogy a Moszad egyik ügynöke egy budapesti közhivatalban ülve irányította ezt az akciót. Miből gondolja ezt?

- Kaptam egy információt, és azt továbbítottam. Két dolgot tényként leszögezhetünk. Az ügynökmizéria hirtelen kezdődött, és hirtelen lett vége. Ezt senki sem tagadhatja. Ez egy jól szervezett operatív akció keretében zajlott, amihez többféle támogatás kellett. Szükséges volt, hogy a hazai titkosszolgálatok - magyarul mondva - ne pofázzanak bele, és szükség volt médiatámogatásra. Az a szervezett erő, amely parancsra van jele a médiában, és most rendkívül hallgatag, az a Moszad állománya. Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét honlapján toborzó felhívás olvasható, amely arra hívja a zsidó fiatalokat, hogy vállaljanak fizetett munkát a Moszadnál, a hírszerzéstől a kiszolgáló tevékenységig mindenféle területen. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegő ementáli sajt. Tény, hogy a magyar nemzetbiztonság aláásása nem magyar, hanem idegen érdek. A mélységes hallgatás bizonyítja, hogy telibe találtam. Legfőképp két ember hallgatott, akiknek meg kellett volna szólalni ebben az ügyben. Az egyik Lamperth Mónika belügyminiszter asszony, a titokgazda, a másik Gyurcsány Ferenc, aki amúgy mindenhez hozzászól. Ebben az ügyben azonban még véletlenül sem hallatta a hangját. Azok, akik ebben a szakmában, ebben a titkosszolgálati közegben dolgoztak vagy dolgoznak, tudják, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem arra is, hogy ki mit nem mond, vagy ki az, aki hallgat. Gyakran kell a sorok között olvasni.

- A feljelentését elutasították, a Nemzeti Nyomozó Iroda múlt héten megtagadta a nyomozást.

- Tudja, mi az érdekes ebben? A Magyar Hírlap már március 30-án megszellőztette, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nem fog ebben az ügyben nyomozni. Ez azt jelenti, hogy valakik valahol nagyon pontosan tudták, mi fog történni. Ez is titkosszolgálati akcióra utal. Magyarországon a Moszad jelenléte a legerőteljesebb, őket követi a KGB, majd lemaradva a CIA.

- Milyen erőt képvisel az izraeli titkosszolgálat hazánkban?

- Magyarországon hétezer és tizenháromezer fő között van a Moszad ügynökeinek a száma. Ezek nem mind hírszerzők és kémelhárítók. Vannak köztük az operatív találkozások helyszínéül szolgáló lakások tulajdonosai, futárok, olyan cégvezetők, akik a rendszer működtetéséhez biztosítják a pénzt, és mások. A Moszad minden megyében, minden városban a döntés-előkészítő és döntéshozó helyen jelen van.

- A polgármesteri hivatalokban, a megyei közgyűlésekben is?

- Minden olyan szervnél, ahol bizalmas információk vannak. Egy ilyen szervezet olyan, mint a rákos daganat. Nem árt azon elgondolkodni, hogy a "nagy" Amerika, amely Izrael leghűségesebb szövetségese, felháborodottan tiltakozik az ellen, hogy a Moszad agresszív, a két ország bensőséges viszonyát figyelembe véve kifejezetten arcátlan módon lopja az Egyesült Államok titkait. Hogyan is gondolhatja bárki, hogy ez a titkosszolgálat nincs jelen meghatározó erővel Magyarországon, ahol a hivatalos adatok szerint mintegy százezer zsidó él? Köztudott, hogy az izraeli tőke a befektetett pénz tekintetében jelenleg a területileg sokkal nagyobb és földrajzilag jóval közelebb eső Németország után a második helyen áll Magyarországon, s az izraeli vállalkozók leginkább a telekommunikációs és ingatlanbefektetéseket kedvelik. Elképzelhető-e, hogy a Moszad nem követ el mindent a sajátjai megsegítésére, információkkal való ellátására? Erre persze azt szokták mondani, hogy a külföldi tőke milyen jó. Szerintem a fő kérdés nem az, hogy mennyit fektetnek be, hanem hogy mennyi visznek ki. Az a kérdés, hogy mi a haszna ebből Magyarországnak, a magyar polgároknak. Jó, ha van befektetett tőke, de nem jó, ha cselédekké tesznek minket. Jó, ha a Moszad a maga hatékony eszközeivel segítséget nyújt az esetleges terrorcselekmények megelőzésében, de nem jó, ha közben ellopják minden üzleti titkunkat, és ezáltal lehetetlen helyzetbe taszítják a hazánkat.

- Tudna konkrét neveket említeni a hazai Moszad-ügynökök közül?

- Nézze, nem szeretnék neveket mondani. Az Interneten, a www.lakatospal.hu oldalon elég sok név szerepel, akiket a lap készítői idegen szolgálatokkal való együttműködéssel gyanúsítottak meg. Hogy ezek valóban idegen szolgálatok ügynökei vagy sem, arról nem kívánok beszélni. Tény, hogy ezzel az ügynökmizériával kinyitották Pandora szelencéjét, és sok mérges, dühös egykori állambiztonsági tiszt elkezdett beszélni. Annyi bizonyos, hogy a névsorban szereplők egyike sem tett feljelentést.

- Kitől kapta az információt?

- Az ügyészségnek címzett levelemben leírtam, hogy ha szükséges, megfelelő garanciák mellett az informátorok is megszólalnak.

- Nem fél?

- Bármilyen abszurd, de a Moszad most nagyon vigyáz rám. Ezt kell tegye. Ha most bármi történne velem, az felérne egy beismerő vallomással. Lehet, hogy másfél év múlva már nem fogom biztonságban érezni magam.

- Milyen következményei lehetnek ennek a bejelentésnek?

- A Moszad a titkosszolgálatok között a legnagyobb. Egy elefánt. De most betévedt a porcelánboltba, és legyünk őszinték, fenéken szúrtuk. Ebben szerepe volt az elbizakodottságnak is. A Moszad nevét sokáig ki sem volt szabad ejteni, nem szoktak hozzá, hogy valaki nyíltan beszél róluk, és nem kezeli őket valami különleges társaságként, hanem csupán egyként az ellenséges kémtevékenységet folytató szolgálatok közül. Ezt jelzi a mélységes hallgatás. Ha bárhol a világon vélt vagy valós sérelem éri a zsidó érdekeket, sírva szaladnak New York-ig panaszkodni, és mozgásba lendül az egész világot átfonó hálózat. Most azonban hallgatnak. Igaz, nem egy zsidó emberen esett sérelem, hanem egy idegen állam hírszerző-elhárító tevékenysége kapott egy pofont. Ha ennek az ügynek csak annyi hatása lesz, hogy a magyar titkosszolgálatok és azok vezetése felébred, és azt mondja, hogy azért mégse lopjanak szét minden fontos információt, akkor lehet lépéseket tenni. A moszados ügynökök ezt fékezik, de az elmúlt 40-50 évben Magyarországon kiépült ügynökség tagjai oly mértékben korrumpálódtak, belebonyolódtak saját kis ügyleteikbe, hogy a Moszad izraeli vezetése ezt nem nézi jó szemmel, így átszervezés várható. A mostani zavar után főképpen. 2003-ban a Moszad vezetése felszámolt egy csomó kémelhárító-hírszerző rezidentúrát világszerte. Ennek hasonló okai voltak. Hogy mozgás van ezen a téren, azt az is jelzi, hogy szokatlanul sűrűn járnak mostanában Magyarországon izraeli delegációk. Ez nem volt jellemző a korábbi időszakra. Lezsák Sándor egy nemrégi kijelentésével egyetértve én is azt mondom, hogy Magyarországot vissza kell hódítani.

http://www.hufo.info/cgi-bin/main.cgi?szerv=agoston&action=view&message=110&location=messages