width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.10.16.

2007. október 16., kedd

Reakció blog : zsidók elfoglalják

Reakció blog : zsidók elfoglalják

A hazánkat, sajnos.

Előre kijelentem, hogy NEM szeretem a zsidókat. Két okból : nagyon régen gyanítottam, hogy a világ urai "akarnak" lenni. (akkor még netem sem volt) Namost elolvastam Endrey Antal : A disznófejű nagyúr című művét - és igaz a gyanú. Második ok : Dr. Drábik János elmélkedése a pénzoligarchiáról erősítette meg bennem, hogy nem tévedtem. Minden ami ma az országunkkal történik a pénz az oka, ami náluk azaz a cionistáknál van, ha tetszik, ha nem!

"A zsidó romlott társaság, csak önhasznuknak élve, minden erkölcsi elv nélkül; a csalárdság e csoportnak veleszületett tulajdona".

"Ha valahol a lakosokat nagyobb szegénységben látjuk, mint más helyeken, legyünk bizonyosak, zsidót fogunk találni, ki ezt okozza".

"Ha valahol tolvajság követtetik el, az orgazda, az, ki a tolvajt a tetthez készté s benne segité, bizonyára zsidó vala".

"Ha valahol csalás követtetett el, a zsidó nem fogy hiányozni".

Nyilván a DNS 2%-os eltéréssel megegyezik az egész emberiségben, de a zsidók nagyon hisznek abban a 2 %-ban. Tehát mégis csak erősen különálló rassz a zsidóság. Vannak csak rájuk jellemző betegségeik, és külső jellegzetességeik, sőt mentálisan is eltérnek tőlünk : az analitikus gondolkodás jellenző rájuk, mely a gyakorlati élettől távol áll. Ebből kifolyólag, IS, akarnak minden társadalmi-szociológiai jelenséget törvényekkel szabályozni. (pl. munkahelyeken kötelező alkalmazás-kvóták a kisebbségnek, nőknek, tipikus trockista zsidó baromság)

Hogyne lenne eltérés a DNS-ben. Hiszen a genomba bele van kódolva mindenkinek az egyéni külső megjelenésétől kezdve nagyon sok minden. Minden gén felelős valamiért. Egy alfaj vagy rassz, rendelkezik külső és belső tulajdonságokkal. Pl a fekete bőrszinért az adott emberek genomjában biztosan egy gén vagy gének egy csoportja felelős. Mintahogy az albínóságért, vagy a skandináv fehér bőrű, szőke hajú tulajdonságokért. A külső jellemzők könyebben megfoghatók gén szinten, a belső tulajdonságok is velünk születnek, a neveltetés, környezet változtathat persze rajta, bár azt szokták mondani, hogy "a vérében van". A zsidók gyerekei viszont igenis a cionista, talmudista zsidó közösségek hatására szocializálódnak, elég csak azt megnézni, milyen médiák fogyasztói ezek a fiatal zsidók. Így lehet, hogy egyes népcsoportra jellemző általános viselkedés formák, vagy arra való hajlam is genetikailag kódolt.

Az európai kontinensen Magyarország az egyetlen ország ahol a faji megkülönböztetés, a kirekesztő apartheid élő, társadalmi valóság, a magyarság tudatos kivéreztetésének, történelmileg hosszan elnyúló és régóta elhatározott eszköze. A 18. század utolsó évtizedeitől beszivárgó, majd folyamatosan beözönlő söpredékzsidóság, - ki nem mondott Habsburg támogatással, (ha úgy tetszik szándékos faji- eljellegtelenítő terrorral.*) - hálózatszerűen és kizárólag bűnözői eszközökkel (prostitúció, csempészet, rablógyilkosság, csalás, lopás, korrupció, uzsora, pénzhamísítás, feketekereskedelem,kémkedés, besúgás, megvesztegetés...stb.)** 3-4 nemzedékváltás alatt, olyan mértékben veszi birtokába az ország gazdasági-, részben jogi (ezt inkább az első vh. után)és egyáltalán közéleti pozícióit, ami a kommunizmus időszakában, az erőszak alkalmazásának már korlátlan lehetőségével társult, így a szó szoros értelmében vett népirtás is lehetővé vált a zsidó faji klán számára hazánkban. (A jelenlegi magyarországi zsidó politikai elit hatalma, közvetlenül ebből a terrorból és népirtó hatalomból eredeztethető). Ennek folyamanyaként az amúgy is betegesen erőszakos és végsőkig, undorítóan aljas zsidóság olyan kivételezett helyzetbe jutott Magyarországon, amely számára mind a mai napig a legkényelmesebb és legmagabiztosabb jóléti helyet biztosítja egész Európában. Nem véletlen, hogy az új jelenségként felbukkanó izraeli elvándorlás célpontja éppen Budapest, ami ma már nyugodtan tekinthető egy zsidó városállamnak és szabadéletű bűnözői központnak - akár a posztszovjet hatalommal összefüggő bűnözői klánok-, akár a nyugat-európai- és amerikai pénzoligarchákat kiszolgáló hatalmi-, és félvilági-"üzleti" körök vonatkozásában gondolkodunk. A magyarság a huszadik század végére egy lelkileg semlegesített, szellemileg derogálódott és totálisan demoralizált népességgé vált, tökéletes emberanyagot szolgáltatva a zsidó parazitaság tobzódásához.
A magyarság ellen irányuló „soáh” befejező szakaszának két utolsó mozzanata a médiaterror - amely egy mesterségesen és erőszakosan elbutított népen könnyedén alkalmazható -, illetve a társadalmi élet minden színterén megnyílvánuló, a magyarság elleni faji kirekesztés, ellehetlenítés, vagyis az országban élő közel 800.000, fajilag részben- vagy egészben zsidónak tekinthető élőlény (emberi mivoltuk számos vonatkozásban kétségbevonató), az élet minden területén való gátlástalan és feltétlen előnyökhöz juttatásában nyilvánul meg, míg a bennszülött magyarság csak perspektívátlan vegetálásban találhat menedéket, ha nem a kivándorlást vagy az öngyilkosságot választja.
Mindennek tükrében természetes reakció egy velejéig aljas, hazug és degenerált emberfajtól ha hatalmát és kivételezettségét állandóan féltve, gyűlölködik és fröcsögve fenyegetőzik az alávetettek megfélemlítésének és terrorizálásának céljával.
A fenti jelenségek persze nem kizárólag magyarországi vonatkozásúak, a zsidóság romboló szándéka, beteges összeférhetetlensége - még saját fajtájával is - minden olyan országban felmutat hasonló jelenségeket, amelyekben zsidók élnek. Magyarországon viszont hatványozottan jelentkeznek kártevő tevékenységük következményei, mivel egy viszonylag kis országban, veszedelmesen nagy koncentrációban élnek és élősködve pusztítanak.
Ma már minden józan- és gondolkodó ember akiben van méltóság, és törekvés az élhető emberi élet iránt, akiben van tisztesség és tisztán mérlegelő erkölcsi megfontolás, az a zsidóságot szükségszerűen tekinti ellenségnek és tapasztalatai alapján életellenes gondolkodású és pusztító szándékú élőlények túlszaporodott csoportjának, amellyel szemben csak egyetlen megoldás alkalmazható.

* A Habsburgok V. Ferdinánd uralkodásának idejére már jelentősen-, I. Ferenc József regnálásának időszakára pedig egy menthetetlenül eladósodott államot birtokoltak. Legjelentősebb hitelezőik szinte kizárólag nyugat-európai zsidó pénzintézetek, leginkább a Rotschildok. Természetesen, a zsidó faji felsőbbrendűségi törekvéseket olyannyira támogató Rotschild elemi feltétele volt a kölcsönök nyújtásának fejében, hogy az Új Sion a Kárpátok gyűrűjében jöjjön létre. Ez ellen a magyarokat amúgy is betegesen gyűlölő Habsburgoknak nem volt kifogása, és minden hatalmi eszközzel és aljassággal segítették a beözönlő (menekülve a cári fajvédelem elől).
zsidó bűnöző-hordákat.

** Persze megszokott frázis a hazai zsidóktól, szellemi és intellektuális fölényükre való állandó cinikus és lekezelő hivatkozás, amellyel legkevésbé sem burkoltan a magyarságot születetten ostoba és alacsonyabbrendű emberfajként állítják be, amelyik csak az ő kiszolgálásukra és az előttük való megalázkodásra alkalmas. Azt persze már nem hangsúlyozzák, hogy a tudományos és művészeti életben való előretörésük nem tehetségükön és kivételes alkalmasságukon múlott, hanem azon az egyszerű tényen, hogy minden nem zsidó származásút kirekesztettek és kirekesztenek mind a mai napig a kultúra, a tudomány, a közélet egyébb területeiről, így csak zsidó kerülhet a szakmailag frekventált és a társadalmilag reprezentatívnak tekinthető pozíciókba. Vagyis rasszista, gyűlölködő társadalmi kirekesztéssel. Nem véletlen, hogy a törekvő és életigenlő gondolkodású, tehetséges magyarság sajnos töretlen intenzitással hagyja el a hazáját, aminek jelenlegi miniszterelnöke is egy legalja, cinikusan-erkölcstelen, hitvány, degenerált, csőcselék zsidó.

stoffán, p, 2007-10-12 20:53 -beidézem- ő is azt mondja, nem viszálykodni meg indexes-trollkodni kell a blogokon, fórumokon stb., többet ér olvasni és gondolkodni az olvasottakon :) Tomcat se szereti a zsidó trollokat, azért is van olyan valós adatos reggelés nála. :D

"Mi a fenétől kerülne eltakarításra a mai elit? Attól, hogy ingerültem cseszegetjük a hozzászólókat és egymást itt a portálon? Nem kerülnek ezek eltakarításra, mert a főmaffiózónak az orszáfgjárásán ott ül a sok szemét tetves volt mszmp-s nyugdíjas és ajnározzáka saját a koporóskészítőjüket? Attól, hogy mindenféle önjelölt fasz közleményeket ad ki, hülyébbnél hülyébb felvonuiásokat szervez, vagy attól, hogy a fidesz is beállt a főfasz hétpontos baromságának a letörésébe és egyezkedik a tolvajokkal? Vagy attól, hogy ez a társadalom Európa legbutább és legcselédebb ócska társadalma? Vagy attól, hogy az mszp-t még nem tiltották be, vagy hogy a zsidók felvásárolják az országot? Miben reménykedtek? Ki fogja ezt a szennyet eltakarítaniu innen? Most ők esetleg - de nem bízom benne - eltakarítják a maffiavezért, és újra nyerni fognak, mert attól hogy ez a szenny nem lesz miniszterewlnök, attól még hullik majd a magyarság, mert zsebre megy a gyógyítás, és minden ebben az országban... De mit érdmel ez a társadalom? EZT Bassza meg! Semmi mást, mert ez a társadalom egy tunya, szar megalkuvó csőcselék, éppen olyan, amilyenek a vezetői. És ez az, amiben én nem veszek részt, hanem úgy elhózok innen, ahogy elő van írva. Harminc évet basztam el az életemből, mert azt hittem, hogy az írással, a tettekkel, az előadásokkal lehet javítani, változtatni, észhez téríteni. De nem lehet itt nem lehet semmit józan ésszel és megfontoltsággal elérni. A jogállamiségból maffiaállamiság lett. Milyen ország, milyen társadalom az, ahol egy szar TSZ főkönyvelő a pénzügyminiszter, egy másik emberek ezreit verte át és tette öngyilkossá, a hartamadik csalással gadagodott meg, és az APEH szerint elévült minden szemétsége... a haramdik egy cukrászlány,. egy trampli tömeggyilkos, akinek minden mindegy, csak gazdagodhasson. Mi a tökömben reménykedtek urak és hölgyek? A zsidók megveszik az országot, kizsigerelik a népet és a birkák hang nélkül hajtják a fejüket a khoser kés alá. Beszélünk, vitázunk osztjuk a semmit! És annak a főhülyének mindenki behódol, mert a parlament összes pártja bű-nös!!! Nem lesz itt változás, hacsak a Fennvaló nem akar változtatni. A magyar európa szégyenévé vált. Ez van Edu! És ezért vagyok dühös, amikor a portálon is mindenféle lényegtelen hülyeség olvasható amerikai szervezetkről, meg minden egyébről. Nem ez a lényeg, nem ezt kell itt feltárni, hanem a belső, a hazai disznóságokat. És ezeket állandó jelleggel az olvasó eszében tartani. Felszínen tartani, hogy ne lehessen elfelejteni.
Egy dolgot lehetne tenni, de arra ebben az országban nincs vállalkozó. Azt amit Gyurcsány a másik oldalon megtett: minden párttársából és az egész mocskos szaros bűnöző parlamentből potenciális vétkest farag, faragot. Mindenki bűnös, tehát mindenki maradni akar, mert ha buknak,akkor vagy kötél, vagy börtön a sorsuk. De amíg nincs de facto és látható népharag, addig a magyar lapul mint a szar a fűben. Csak a tömeghez áll oda, mint a történelem során annyiszor. És tömeg ma nincs és nem is lesz. Mert ma azok keresnek jól, akik járják a házakat és a magánbiztosítóknak darabionként 2000 -ért töltik ki a jelentkezési lapokat. Ők ebből élnek,tehát ne várd el, hogy ellenezzék a többiztosítós rendszert... El innen Edu, amíg nem késő. Fegyer és elszántság nélkül harcolni, hadsereg és parancsnokok nélkül lehetetlen. De ezt Te tudod a legjobban. És abban végképp ne reménykedj, hogy ezt a maffiát bármilyen tömeg vagy fegyveres csoport elűzheti, mert minden fegyveres csportban leglább egy spicli van. Ez is tipikusan magyar jellemvonás!"


És erre az ottani válasz egy fórumtárstól :

"Stoffánnak igaza van. Ebből a Csonka-országból, magyar szívvel és lélekkel nézve az eseményeket teljesen igaza van. A most élő, nevezzük populációnak, nem alkalmas az évtizedeken keresztül, aljas, sunyi, megtévesztő módszerekkel rárakott bilincseket lerázni. A legerősebb bilincs a butaság, tájékozatlanság és a hitetlenség. Ugyancsak erős korlát a pénztelenség. A pénztelenség nem azonos a szegénységgel. A pénztelenség azt jelenti, hogy ha van egy ötleted, nem tudsz pénzt szerezni a megvalósításához, hiába készítesz kiváló megvalósíthatósági tanulmányt, üzleti tervet. Te nem vagy Apró Piroska rokona. Kivágnak a bankból. A kisemberi létezés kiváló megformálója Woody Allen. A kisember eleve úgy indul a kűzdelembe, hogy tudja, veszíteni fog. A kisember állandóan kitörni akar, de SOHA nem sikerül neki. A kisember akkor győz, ha összefog a többivel. Németország 1933 és 1939 között a gazdasági válságban vergődő országból gazdasági, pénzügyi és katonai nagyhatalom lett. 6 év alatt. Mert volt aki összefogta a kisembereket és győzelemre vitte őket. Ráadásul a kisemberségnek van egy sajátos Kelet-közép európai válfaja. Akommunizmusban élő kisember, aki nem is akar küzdeni, aki mindent elfogad, hogy túléljen. Mint a keresztény egyházak.
Csakhogy nem lesz ember, aki leírja a dátumot: 2100. január 1. Az emberiség a pusztulás felé rohan. Magyarország annyiban tényező, hogy céljává válhat a vizet és termőföldet akaró közösségeknek. egy életerős, szervezett közösség, például a zsidóság pillanatok alatt megszerzi a hazánkat. Az, hogy ezt tudjuk, és a különböző fórumokon kijelentjük, hogy ezt nem lehet, az Aranybullára hivatkozunk, pótcselekvés, önigazolás, várakozás valakikra, akik majd szétverik az ízraeliek által kiképzett rendőrségünket és felelősségre vonják a bűnösöket. talán megint be kellene hívni az oroszokat, csak nem biztos , hogy kimennének.
cion bölcsei azért mégsem voltak olyan előrelátóak, mint amilyennek hitték magukat. A világ népessége drámaian megnőtt. Ezért kell propaganda a melegeknek, ezért kell a meddővé tétel, a szingli életmód. De ezt a paradigmát csak a keresztény világban lehet eladni, ami önmagában felveti a kérdést, hogy a kereszténység mennyire sebezhető és hányféleképpen magyarázhatóak Jézus példabeszédei.
A túlnépesedés ellen nem elegendőek a fent írt, agyonreklámozott életformák. Háború kell. Vagy járvány. Vírus. Etnospecifikus, dns specifikus vírus. Csakhogy a világ legokosabbjai elkéstek. (egyébként a legmagasabb IQ-val a sárgák, közűlük is a koreaiak rendelkeznek)
A kínai, orosz, indiai, délamerikai országok már hatékonyan tudnának védekezni és kőkeményen visszaütni. Peresz úr nagyhangú kijelentései pedig a kétkedők szemét is felnyitják.
Nagy háború és vírus ezért nem valószínű. sokkal valószínűbb a magyarság, mint leggyengébb társadalmi immunrendszerrel, hadsereggel, eltökéltséggel, harci kedvvel rendelkező populáció uralom alá hajtása. Magyarország neve már a Basel-i konferencián is elhangzott, igaz akkor felmerült még Közép-Afrika is. Mára a helyzet egyértelmű. csakhogy a könnyedén megszerzett víz és termőföld ugyanúgy célja marad más, erős államoknak, társadalmaknak. A haverok tehát nem sokáig fognak allalújázni itt. Az persze nem vígasz, hogy a létfenntartás érdekében kitörő háború - nem a Malthus-i értelemben vett - el fogja söpörni őket, mert a pénz semmit sem fog érni, csak a puszta lét.
Adja Isten, hogy ne legyen igazam, de a gyarmatosításunk elkerülhetetlennek látszik.
Kb. 50-60 évre. Után már mindenkinek mindegy lesz."

Tehát népharagra és abból is kritikus tömegre van szükség. Ehhez az kell hogy elegen legyenek azok, akik már "csak a láncaikat" veszíthetik. Sajnos a neoliberalizmus sok szegény-kevés gazdag felosztása ezt eredményezi. Ezért is képzik ki izraeli segítséggel a rohamrendőrséget, az elnyomást erőszakkal fenntartandó.

Igenis fejleszteni kell a nemzeti önvédelmet, nem véletlen hogy a zsidók és a médiájuk állandóan packáznak pl. a Gárdával, minden mondvacsinált szart előszednek hogy fellépjenek a tettrekész igaz magyarok önszerveződése ellen. Aljas patkányok, csúszómászók, akik meg a zsidómédiában dolgoznak, fizetett hazugok. Tv2 zsidó rtl klub zsidó hazugsággyár mindkettő, például. Tenyérbemászó hallgatni a pofátlanul hazug és egyoldalú kormánypropagandát a szidók által lenyúlt Kossuth-on is. Ahol már nincs meg a régi szignál : -és ez is jele a zsidóuralomnak

"Éljen a magyar szabadság, Éljen a haza!"