width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.05.

2007. augusztus 5., vasárnap

Zsidó müvészet zsidó média zsidó kartell

Előszó : ahonnét e posthoz anyagot gyűjtök, látom MAVO kollega postjait, és ez is csak azt erősíti meg, hogy ő szdsz bérenc blogger. 6 blogja + 2 internetes oldala van, honnan van ideje azokat szinte naponta frissítgetni??? Gondolkozzunk el ezen. Meg azon is, hogy egy az egyben a szdsz trágár és nyegle stílusában ír a mavo...
Érdekes, hogy az ilyen mavo féléknek mindig az a buta ember, aki felismeri az összefüggéseket pl. a média tulajdonlásban, vagy akár a szocialista internacionálé faji összetételében, vagy akár reteknek lát egy retket (copyright Csurka) vagy akár az impresszumot felütve látja, hogy az és avagy a mancs netán a mozgó világ írói, szerkesztői nagyrészt zsidók.

Balázs Péter világosan elmondta, hogy ő már akkor polgári érzelmű volt, amikor a Fidesz-esek (élükön Orbán Viktorral) még nem is alakultak meg, mint párt. Tehát a régi rendszerben sem volt valami komcsi párttag, elkötelezett, avagy kiszes, mint a jelenlegi zsidó médiasztárok nagy része! (pl. a kordáék avagy a csepregi éva)
Balázs Péter kinevezéséről még pár hete is írt valamelyik balliberális zsidó hetilap, persze úgy hogy prüszkölt a kinevezése ellen. Friderikusz zsidó buzi műsorában, a szólás szabadságában, konkrétan amelyik adásban ez volt a téma, MINDENKI ZSIDÓ volt, aki kinevezése ellen óbégatott. Maga Balázs Péter azt mondta, az aláírók egy része pályája kezdete óta jó barátai, kollegái voltak. ENNYIT IS ÉR EGY ZSIDÓ BARÁTSÁGA.
Egri csillagok : gyaurnak tett eskü nem kötelez!
TALMUD : HITESD EL A GOJOKKAL, HOGY A BARÁTJUK VAGY, HOGY BIZALMUKBA FÉRKŐZHESS, DE HA EGY ZSIDÓN SEGÍTHETSZ AZZAL, HAGYD EL BARÁTAIDAT.
Balázs Péter egy nemzeti érzelmű, konzervatív, keresztény, jó magyar ember.
Szakmai érvek nem hangoztak el. Személyes ellentét sincs. "Péter nem veled van a baj"
"Ezek elvileg elvileg egymást tisztelő és elismerő régi kollégák és barátok! Ilyen háttérrel hátba támadni valakit!"
Sose bizz egy zsidóban, mert elárul első adandó alkalommal
A zsidó sem adhat mást, csak mi lényege!


Lakatos Pál: Vörös milliárdosok
A médiabárók is túljártak az eszünkön - A nagy átverés


– Sajtószabadság pedig nincsen, helyette szociál-liberális médiahatalom uralkodik a magyar nyilvánosságon – állítja a kutató szociálpszichológus, Fehér Ibolya. A kép egyáltalán nem rózsás. Médiaháború médiaháborút követ. A sajtó nagyobb része, amikor beszélni kellett vol-na, hallgatott. Nyilvánosságrahozatal helyett beállt a korrupciós sorba. Nézzük, 1989-ben miképpen történt a megyei lapok tulajdonosváltása.

– Rengeteg cégnek, vállalatnak a külföldi befektető általi privatizációja úgy ment végbe, hogy a vállalatvezetőket, menedzsereket, vagyis a régi rendszer embereit, a régi MSZMP-s kádere-ket meghagyták volt pozíciójukban. Ez úgy zajlott le, hogy értékéhez képest fillérekért cserélt gazdát egy-egy állami vállalat. Hogy a korábbi hallgatólagos megegyezés alapján meddig tűrik meg a régi rend kádereit, nem tudjuk, de a mai napig itt vannak, az biztos.

– Azt mondja akkor, hogy a sajtóban ugyanaz történt, mint más privatizációnál, hogy áron alul eladták a megyei lapokat, és az új tulajdonos, itt most az Axel Springerről beszélünk, en-nek fejében otthagyta a régi vezetőket.

– Nagyon sok megyei lap esetében ez történt. Nem folyt pályáztatás, tehát nem történt nyíltan, reálisan a külföldi befektető keresése, hanem a szokásos módszer szerint, úgymond fű alatt keresték meg azt a befektetőt, akivel előzetesen egyeztették, hogy átveszi a lapokat fillérekért, körülbelül tíz-húsz százalékos értéken. Ennek fejében megmaradhattak a régi szerkesztők. Ez történt a legtöbb megyei lapnál.

– Az országgyűlési vizsgálóbizottság, amelynek vezetője Debreczeni József volt, a tanulmá-nyában megállapította, hogy a tizenkilenc megyei lap eladása időpontjában kétmilliárd-háromszázmillió forintot ért. Mennyiért adták el?

– Húszmillió forintért. Körülbelül ennyiért adhatták el, persze ez csak feltételezés, hiszen ez az összeg nem folyt be az állam privatizáció számlájára. Hogy a pénz hol kötött ki, erről csak vélekedések vannak, a vizsgálóbizottság ezt már nem tudta megállapítani. Feltehetőleg az MSZP közeli József Attila Alapítványba folyt be, és onnan aztán láthatatlan csatornákon el-folyt. Tehát az a lényeg, hogy nulla forint folyt be ebből a 2, 3 milliárd forintértékből a ma-gyar privatizáció számlájára.

– 1979 és '88 között kétmilliárd forintot fizettek be a lapkiadók a pártkasszába. Nevezetesen abból a pénzből, amit én, mint újságolvasó fizettem az újságért, az MSZMP-t finanszírozták.

– Ez így történt, és ezen kívül még nagyon fontos azt is szem előtt tartani, amit a vizsgálóbi-zottság akkori Fidesz-es tagja szintén kiemelt – és sajnos ez is elsikkadt, pedig ez a lényeg –, hogy ezek a lapok, valamikor az ötvenes években, állami pénzből jöttek létre. Tehát ez állami invesztáció volt, itt szóba sem jöhet az, hogy később az MSZP tulajdona volna, az MSZP ezt bitorolta – nevezzük nevén –, ez idő alatt is. Korábban, amikor még az MSZMP megalakította ezeket a lapokat, akkor még nem lévén adórendszer, tizennyolc százalék társasági adót kérték. A lapkiadó vállalatokon keresztül ez a pénz is a magyar államot illette volna meg. De ha már bitorolták, akkor legalább a rendszerváltáskor, '89-'90-ben tisztességesen kellett volna privati-zálni.

– Hogyan lett végül ezekből a megyei lapokból Axel Springer-tulajdon?

– Egy jól megszervezett puccsként lehet leírni az egészet. Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalá-sok során és az egyéb fejleményekből látszott, hogy az általuk korábban elképzelt ázsiai típu-sú szocializmust nem tudják megvalósítani, tehát elkerülhetetlen a többpártrendszer, elkerül-hetetlen a választások kiírása. Nagyon gyorsan cselekedtek tehát. Úgy tettek, mintha egyik napról a másikra az áremelkedés miatt csődbe menne a kiadó, illetve a szerkesztőség. Hirdet-ték, hogy holnap, holnapután nem tudják már megjelentetni az újságot. Ez nem volt igaz, mert rengetegen vallották a vizsgálóbizottság előtt, hogy szándékos csődbevitel történt, szórták a pénzt, vásároltak, dupla fizetéseket adtak, tizenharmadik havi fizetést. Mindezt azért, hogy ezt a mesterséges csődállapotot utólag igazolni tudják, és közben pedig az Axel Springer képvise-lőjével, akivel mindezt előre megbeszélték, szinte napok alatt lebonyolították a tulajdonoscse-rét. Hogy a dolgozók beleegyezését megszerezzék, olyan trükkökhöz folyamodtak például, hogy nyugdíjas takarítónőt, portást, irodai alkalmazottat is behívtak a tárgyalásra csak azért, hogy meglegyen a többség. Nagyon sok helyen így szavaztatták meg azt, hogy a dolgozók beleegyeznek a változtatásba.

– 1989. május 30-án hozott magának még egy fontos törvényt MSZMP. Az állami privatizáci-ós ellenőrzés alól kivonta a társadalmi szervezeteket, vagyis saját magát. Nyugodtan garáz-dálkodott, kft.-be, alapítványba, részvénytársaságba vitte a lapok és a szakszervezet tulajdon-jogát, vagyonát, mindezt alaposan kuszálva, keverve, hogy lehetetlen legyen megállapítani az ellopott vagyon útvonalát.

– 1989-től kezdve, amikor a rendszerváltás szele megérintette az országot, megszoktuk, hogy az MSZMP, illetve aztán az MSZP mindig hozott gyorsan egy olyan törvényt, saját többségű parlamentjével, illetve egyhangú parlamentjével természetesen, amivel legalizálni tudta eze-ket a – magyarul kifejezve – lopásokat. Így a társadalmi szervezeteket kivonta a privatizációs ellenőrzés alól. Ezek tulajdonképpen mind az MSZMP, tehát a párt, vagy a párt által bújtatott vagy a párt kezében tartott szervezetek voltak. Azon kívül, hogy az MSZMP kivonta a társa-dalmi szervezeteket az ellenőrzés alól, még előzőleg a kiadókat és a szerkesztőket egyetlen felelős személy alá vonta. Ez mindig a szerkesztő lett, hiszen ő volt a megbízható pártkáder. Innentől kezdve már csak egy aláírás kellett bármilyen lépés elvégzéséhez. A szerkesztőségi dolgozókat egyszerűen átléptették a régi-új újsághoz, tehát elé tették azt a papírt, amin le-mondta az MSZMP-hez való viszonyát, a másikon pedig aláírta az Axel Springer-es munka-viszonyát. A kiadó kezében lévő tulajdont, tehát bútorokat, felszereléseket, számítógépeket, épületbérletet, épületbérleti jogot pedig a szokásos módszer szerint redukálták, vagyis töre-dékértékben határozták meg. Ezt az értéket nevezték meg vételárnak, és így tulajdonképpen a mindentől megfosztott kiadót ajánlotta fel az MSZP többször is nagy hangon a magyar állam-nak. Ez semmi más nem volt, mint pár doboznyi cégirat, ami a volt lapkiadó és a volt szer-kesztőség formalitását jelentette.

– Az MSZMP 1989. október 6-án megszűnik és megalakul az MSZP, de október 8-án még az MSZMP nevezi ki Lengyel Sándort a Vas megyei napilap élére, aki korábban az MSZMP Központi Bizottságának instruktora volt.

– Más megyei lapoknál is megtaláljuk a volt KISZ KB és MSZMP KB instruktorait és egyéb vezetőit. Ami a dátumokkal való visszaélést illeti, erre azt lehet mondani a birtokomban lévő dokumentumok alapján, hogy abszolút fütyültek még a formalitásokra is, tehát teljesen lé-nyegtelen volt, hogy legalább dokumentáltan rendben legyen a dolog. Ezzel nem foglalkoz-tak, mint ahogy azzal sem, hogy a megszűntnek nyilvánított, illetve felszámolás alá került volt lapkiadót teljesen megszüntesse, ezt bejegyezze a cégbíróság, és az újat úgyszintén bejegyez-ze. Párhuzamosan futottak a dolgok. Tehát az adminisztratív területre, a törvények betartására abszolút nem figyeltek.

– Az újonnan alakult MSZP 1989-ben létrehozta a vállalkozásszervező és -kiadó egyszemélyes kft.-t, és ennek vezetője lett Nagy Imre, aki a KISZ Központi Bizottságának utolsó első titkára volt.

– Az volt a szerepe, hogy egy kézben tartsa a dolgot, és még feltehetően az, hogy a befolyt összegekkel gazdálkodjon. És az is, hogy a befolyt összeg az MSZP számlájára eljusson, mint ahogy el is hangzott később a vizsgálóbizottság előtt, hogy feltehetőleg az MSZP 1990-es kampányköltségeit fogják ebből fizetni. De azt is cinikusan hozzátette akkor a nyilatkozó, hogy különben ehhez senkinek semmi köze.

– Megszűnik egy lap, új tulajdonossal újra indul. Ez már egy másik lap tulajdonképpen, mert hiszen egy-egy szót a korábbi névhez hozzábiggyesztettek és azt mondták, ez már egy másik, új lap. De elgondolkodtató, hogy a régi előfizetőkhöz az új lapot egyik napról a másikra, azon-nal el tudták juttatni. A régi címlista alapján.

– Ez az a pont, ahol a jó érzésű ember is azt mondja, hogy nagyon tisztességtelen lépés tör-tént. Magyarul kifejezve: csalás, visszaélés. Ezt a volt MSZMP-s káderek, barátságok, kap-csolatok nélkül meg sem lehetett volna csinálni, hiszen valójában az történt, hogy a posta egyik napról a másikra az “új” szerkesztőségeknek kiadta az előfizetők névsorát. Itt szegte meg a törvényt a Magyar Posta, de ebben a vizsgálóbizottság elé hívott postaigazgatók semmi kivetnivalót nem találtak. Álságos módon azt hangsúlyozták, hogy mindez az előfizetők, az ügyfelek érdekében történt. Jóllehet az nem az ügyfelek érdeke volt, hogy választási lehetőség nélkül, tettszik-nem tetszik alapon továbbra az új lapot kapták. Itt az MSZP, illetve a szer-kesztők és az egész ebben részt vevő társaság arra alapozott az olvasói szokásokat meglova-golva, hogy kihasználhatják a lakosságnak azt a tulajdonságát, hogy nem szeret ügyet intézni, nem fog mászkálni azért, hogy lemondja a régi előfizetést, nem fog elmenni az OTP-be, hogy az átutalást megszüntesse. A kényelemre, a bürokrácia utálására alapozva tették meg azt, hogy az előfizetőknek egyik napról a másikra eljuttatták, illegális módon, az új újságot.

– Ebben az időszak már működnek az úgynevezett nemzeti pártok, van már MDF például. Hogy-hogy nem vették észre az akkori pártvezetők, hogy tulajdonképpen az egész ország nyil-vánosságát ily formában elveszik tőlünk?

– Feltehetőleg észrevették, de a négy igenes szavazás előkészítése annyira igénybe vette őket, meg egyáltalán a választások kidolgozása, hogy senki nem gondolta azt, hogy az MSZP képes lesz ezt megtenni, amikor azt mutatja, hogy roppant híve a demokráciának. Lényegében az MSZP álságos módon azzal élt vissza, hogy az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalásokon és más sajtó-megnyilvánuláson roppant demokratikusnak, roppant többpárt-szimpatizánsnak, piac-gazdaság-szeretőnek tetette magát, Miközben a sajtóprivatizálás során mindezeket a szempon-tokat figyelmen kívül hagyta, tehát abszolút a piaci érdekek figyelembe vétele nélkül haszno-sította az MSZP lapjait. Hiszen megtehette volna azt is – már ha elfogadjuk azt, hogy ő a tu-lajdonos –, hogy pályáztatja ezeket a lapokat és minél nagyobb összegért adja el. Erre azon-ban nem így került sor.

– Az Axel Springer tulajdonosi gárdáját itt Magyarországon konzervatív gondolkodásúnak tekintették. Ha ez így van, akkor hogy mehetett bele egy konzervatív gondolkodású tulajdonosi gárda egy olyan váltásba, ahol a régi kommunisták megmaradnak a helyükön, nevezetesen a megyei lapok főszerkesztői posztjain?

– Azt tapasztaltam majd tízéves németországi tartózkodásom alatt, hogy az Axel Springer lapok nem kifejezetten konzervatívak. Ez egy tudatosan elültetett információ lehetett itthon. Félrevezető szándékkal hirdették, hogy az Axel Springer kereszténydemokrata, azért, hogy további vizsgálódások ne történjenek. Így az akkori ellenzék, illetve a vizsgálóbizottság mun-kája során már a nemzeti pártok is bizalommal tekintettek az Axel Springer és a többi német vállalkozó felé. De meg kell mondani, hogy a Beltersmann, a Népszabadság gazdája úgyszin-tén kiszolgálja az MSZP érdekeket.

A zsidók klikket alkotnak a nemzsidók ellen, kirekeszve a köreikben elérhető jó állásokból azokat. Egy tömbként léteznek, talán a világon az egyetlen eset, ahol lehet általánosítani sőt érdemes is. Azt is megfigyelhetjük, kiket látunk legtöbbet tévében szerepelni - a balos zsidó közéleti embereket, politikusokat, és színészeket.
Ha egy jobbost meghívnak, akkor az valóban össztüzet kap, úgy mint azt Morvai Krisztina az Össztűzben műsorban kapta, avagy ahogy Szíjjártót lemossa a cinikus, nyegle kaffer zsidó havas henrik patkány xD
De például a heti hetes "sztárjai" is mind szín zsidók.
Persze mind kormánypártiak, hisz a kormány is zsidókból zsidókért áll :-D
Tóth Ilonás ötvenhat verthadak stb című darab? Zsidó rendező, zsidó színházigazgató Kaposváron ahol leadták, zsidó kulturális miniszter hiller ezt a magyarellenes bolsevista fost dotálja, a magyar kultúrát meg csak szűkmarkúan.
A színészek : pl. gubás gabi is zsidó aki játszott benne.
A Himnusz-gyalázó székhelyi akitől a "tokaj hímvesszeje" Himnusz-gyalázó kijelentés is azármazik,szintén zsidó.
Ezek mindenképpen magyarellenesek, akárcsak paizs miklós avagy regös péter nemecsek , azaz nem mi választjuk meg ellenségeinket azok választanak meg minket. Amit ők antiszemitizmusnak hisznek az csupán önvédelem, azaz reakció. Ezért reakció blog eme blog neve is :D
" Mi sokkal jobban gyűlölünk titeket " Mondta spiró györgy a zsidó :-)

Visszahallgatva régi 90-es sass józsef zsidó mikroszkóp színpad zsidó avagy hofi zsidó illetve markos nádas zsidó humoristák szereplésével készültkabarékat kazettákról (nekem sok megvan, hobbim volt a magnófelvételek készítése, rendezése), nekik is minden második mondatukban a kereszténység, Jézus, a szentek, az egyház, az Isten, a magyar nemzeti jelképek és a hazafias antikommunista nacionalista magyarok volt belefoglalva, mint amin feltétlen gúnyolódni kell.
Igen, ilyenek, ezek járatták le a tájszólásos beszédet is, judapest zsidó kávéházi patkányai, hogy rohadtak volna meg azok is :-)
Mert nem tisztelnek semmit ami nem az övék.
Anno a Micukó helyett amit az a kampósorrú zsidó stahl judit csinált, egy pedofil rabbi azaz egy szennyes rabbi lehetett volna a témája...
Ott valóban volna mit kifigurázni.

A schiling árpád és a jancsó miklós filmjeiben is mindig ugyanazok a zsidó színészek szerepeltek, többek közt udvaros dorottya is, például nemrég láttam egy (háttérnek ment csak a tv) kaotikus, vezérszál nélküli cselekményű filmet nexxt címen, se cselekmény semmi, összevisszaság, trágárság, durvaság.
Persze Eaposztrof biztos dicsérné azt a filmet is... :D
Adolf Hitler azt írja könyvében, a zsidók képtelenek minőségi művészi teljesítményre, és ez igaz is.
Ezért mivel tehetségtelenek máshogy kell érvényesülniük : kartellbe kell tömörülniük és a lehető legközönségesebb és legállatibb ösztönöket kell célbavenniük műveikben.
És hogy megnézzék a filmeket tele kell azoknak lenniük vulgáris szexualitással és erőszakkal is.
Sajnos ez nem minőségi művészi alkotás, és felmerül hogy ha megfeszülnének sem volnának jobbra képesek.
" Nem adhatok mást csak mi lényegem "

Az írástudók árulása néven emlegetett jelenség is arra a körülbelül ötezer önmagát értelmiséginek nevező cionista zsidóra utal akik önnön érdekei ellen uszítják a magyar népet. Hiába intelligens heller, spiró, nádas, ha fanatikus gójgyűlölők, és hungarofóbok. Annál rosszabb ha intelligensek az ellenségeink. (mert azok) Hálózat néven is emlegetik őket, ők is felelősek a félrement rendszerváltoztatásért folyamatos dezinformáció terjesztésükkel.
Hazaárulóknak mondják őket, de nekik nincs hazájuk (izraelbe nem mennek, ott nincs kin élősködni).Persze ez nem igazi árulás, hisz ők sem tartják magyarnak magukat - akkor mi miért tartsuk annak őket ?
A mai magyar médiában aránytalanul sok a zsidó, és ami a lényeg, a médiatulajdonosok ZSIDÓK, például a blikk svájci zsidóké. Bertelsmann , Viacom , mind zsidós cégek. A cigány annak húzza, aki fizet. Hiába vannak pl. magyar tévébemondók is, ha a zsidó hírügynükségek híreit kell beolvasniuk. Komoly állásba a médiában gojok se kerülhetnek, a népszabi vezetője pl. 90 óta nem volt még nemzsidó ember. Még egy zsidóbérencben sem bíznak a cionisták eléggé, úgy látszik.
Zsidó hírügynökségek is eleve megszűrik ki dolgozhat ott, öntudatos nemzeti érzelmű keresztény embereket NEM VESZIK FEL. Próbálna meg a Pörzse Sándor jelentkezni a retek klubba bemondónak !
Szólásszabadság sincs a zsidómédiában, ugyanis balliberális véleményterror van helyette. Aki meg ettől eltér, kirúgják, vagy megfenyegetik, mint Pállfy Istvánt is.
És nem is kell feltétlen zsidóellenesnek lennie, azzal hogy nem zsidó, és keresztény is, már le is van fasisztázva.


Maga Prohászka Ottokár is írt erről, akkor talán álljon itt az is :


A sajtókérdés fontosságát még mindig kevesen látják teljes mértékben. Pedig a sajtó, amelyet a modern élet szellemi nagyhatalmának szokás nevezni, valóban a legfélelmetesebb tényezők egyike az egész köz- és magánélet irányításában.
A sajtó a gondolat tüzérsége, az eszmeterjesztés leghatalmasabb eszköze. A legtöbb ember nem a maga eszével gondolkozik, hanem a sajtójáéval, amelyet olvas. A legtöbb dologról még a művelt embernek sincs mindig önálló, tapasztalaton alapuló véleménye; hiszen a legkevesebb dologról értesülünk közvetlenül a magunk megfigyelése s egyéni tanulmány alapján. Rá vagyunk utalva a mások közléseire s minthogy ezek a közlések leggyorsabban s legélvezetesebb formában az újságok által terjesztetnek, tehát a legtöbb ember egyszerűen az újságra hagyatkozik. Így aztán úgy értesül a dolgokról, úgy gondolkozik róluk, úgy ítéli meg őket, ahogy azt a sajtó teszi, amely véletlenül a kezébe kerül.
A sajtó nemcsak értesítéseket közvetít, hanem ítéleteket, értékeléseket, bírálatot is a felvetődő kérdések, események, személyek, irányok, törekvések stb. tárgyában. Ugyanazt a dolgot, személyt, törekvést az egyik lap úgy tünteti fel, mint nagyszerűt, helyest, lelkes támogatásra méltót, a másik mint csapnivalót, rosszat, veszedelmest, maradit, üldözendőt. Az emberek pedig — nem is igen tehetnek másként — lassankint beveszik az újságjuk véleményét: úgy ítélnek a dolgokról, úgy beszélnek, gondolkoznak, cselekesznek, ahogy a sajtójuk elébük szabja. Ha az újság valamiről azt mondja s állandóan ismételi, hogy rossz, káros, tűrhetetlen dolog, végül az olvasók 98%-a szintén így ítél erről a dologról. Viszont, ha a sajtó valamit folyton véd, magasztal, igazol, sürget és dicsér, a legtöbb olvasó előbb-utóbb szintén erre a nézetre tér.
Ezért mondják, hogy „ki milyen lapot olvas, maga is olyanná lesz”. Aki vallásellenes, társadalomellenes, nemzetellenes, erkölcsellenes lapot olvas, maga is valószínűen hitetlen, erkölcstelen, nemzetromboló eszméknek fog hódolni; aki pedig keresztény szellemű, tiszta erkölcsű, nemes ideálizmustól áthatott, őszintén hazafias lapokat olvas, maga is erősödik a vallás, az erkölcs, a hazaszeretet s az ideálizmus eszméiben.
Mármost sajátszerű körülmények összejátszása folytán ma az a helyzet Magyarországon, de úgyszólván az egész világon is, hogy a legtöbb sajtóorgánumot a keresztényellenes irányok kaparintották a kezükbe. Európa 90%-ban keresztény, de sajtója talán 90%-ban nemkeresztény, sőt gyakran hevesen keresztényellenes. Nem is csoda tehát, ha a 90%-nyi európai keresztény többnyire csak papíron keresztény. Talán még imádkozik, talán templomba is eljár, azonban a gondolkozása, az érzése, az erkölcsi felfogása, az ízlése úgyszólva minden téren károsan befolyásolt, helytelen, egyoldalú, az ellenfélnek kedvező, viszont a saját hite, erkölcse s többnyire gazdasági érdeke ellen is törő.
A keresztényellenes irányzatok nagyon jól ismerik a sajtó óriási hatalmát s ezért is vetették rá magukat az újságok szerkesztésére s kiadására. Ezért esik egy keresztény napilapra 3—4 zsidó szellemű napilap, egy keresztény képes újságra négyszerannyi keresztényellenes. A kereszténység ellenségei tudták jól, hogy a keresztények számbeli, kulturális és gazdasági túlsúlya rájuk nézve csak addig veszélyes, amíg a sajtó nincs keresztényellenes kézben. Mihelyt a keresztények óriási tömegei a zsidó vagy liberális sajtó járszalagjára vannak fűzve s nap-nap mellett a keresztényellenes világ eszméivel táplálkoznak, a kereszténység elveszti közéleti erejét, ellenfeleinek nincs mitől tartani többé, sőt: Európa szellemi vezérsége attól a pillanattól fogva az övék!
Így is van ma: Európa szellemi vezérsége nincs keresztény kézben. Mi úgyszolva csak azt tudjuk meg a világ eseményeiből s olyan világításban, csak azt gondolhatjuk, csak azzal foglalkozhatunk, csak azt tarthatjuk szépnek, helyesnek, jónak, „modernnek” és előkelőnek, amit az újságkirályok jónak látnak velünk közölni és ahogy a sajtó mögött álló nem éppen keresztény hatalmasságok irányítanak bennünket.
Népiesen azt is mondhatnók: Európa keresztény néptömegei úgy táncolnak, ahogy a jórészben zsidó újságkiadók fütyülnek nekik! Tőlük pedig nehéz kívánni, hogy a keresztény világnézetet, erkölcsiséget és társadalmi rendet szolgálják.
Hát ha ez nem szellemi rabszolgaság, nem tudjuk mi az.
Ennek a szellemi rabszolgaságnak, ennek a ránk nézve mindenképp szégyenletes, megalázó és káros helyzetnek eredménye aztán, hogy a keresztény tömegek elvesztik belső erejüket s külső ellenállóképességüket: meggyengülnek a hitben, a keresztény öntudatban, a keresztény erkölcsben, a hazafias érzésben, a kötelességtudás nemes idealizmusában.
Mennyi téves vallási felfogás, mennyi divatos balhiedelem, mennyi történelmi hazugság, mennyi hallatlanul erkölcstelen nézet, mennyi torz, keresztényellenes ízlés s mennyi gazdasági és társadalmi tehetetlenség jelzi az útját a keresztényellenes sajtó diadalmenetének!
S ami legszomorúbb: a legtöbb keresztény ember minderről semmit sem tud, soha a sajtókérdés fontosságáról fel nem világosítják! Nem is sejti, micsoda gyanús elemek rakják rá nap-nap mellett a szellemi rabbilincset! Azt hiszik: az újság — újság; mindegy, ki mit olvas. És nem veszik észre a modern rablólovagot, a szellemi rabtartót, aki a keresztényellenes újság néma betűerdejének sűrűjéből észrevétlenül les rá, hogy kiszívja önálló életerejét, megfertőzze gondolkozását, megrontsa erkölcsét s védtelen martalékává tegye a keresztény tömegeket a sajtó mögött álló plutokrata és kizsákmányoló keresztényellenes hatalmasságoknak.
Itt tehát sürgős és nagyarányú felvilágosító munkára van szükség!
Aki szereti hitét, hazáját, népét, a keresztény erkölcs és ízlés uralmát, a keresztény Magyarország szellemi romlatlanságát, az segítsen felrázni az alvó, keresztény tömegeket, az öntudatlanul szendergő katolikusokat. Magyarázzuk meg nekik, kiáltsuk, ha kell, a fülükbe: emberek, nem mindegy, hogy milyen lapokat olvastok; nem mindegy, hogy szabadok vagy rabszolgák akartok-e lenni saját hazátokban!

Sose bízz egy zsidóban

Sose bízz egy zsidóban hiába a barátod az első adandó alkalommal elárul egy másik zsidó kedvéért, és pontosan ezért undorodom tőlük!
Ne hidd el egy zsidónak azt sem, hogy áttért az ő vallásukról a kereszténységre : attól még ugyanúgy zsidó marad.

KARL MARX egy levelében Baruch Levy-hez, idézve
a Review de Parisból 1928, június 1, 574 oldal:
"A zsidó nép egészében lesz a saját megváltója..
A világuralmat más fajok megsemmisítésével fogja
elérni és egy világköztársaság alapításával, amelyben
mindenütt csak a zsidóknak lesznek állampolgári jogai.
Ebben az Új Világban Izrael gyermekei lesznek a vezetők
és ellenzék nem lesz."

Für Lajost épp most támadják a névbitorló zsidó mdf-es csinovnyikok amiért civil véderő (a gárda) avatásán volt jelen...
Épp az mdf esete mutatja : minden jó magyar embert kizártak, csak a szervilisek és a zsidók, zsidóbérencek maradhattak.
Na miért? Igen, dávid ibolya zsidó és herényi károly zsidó. Ez a zsidó faji morál : ahová csak egy zsidó is bekerült, sorra behozza a többit. Engedd be a tótót, kiver a házadból, avagy ahol a zsidó beteszi az ajtóba a lábát oda hamarosan csapatostul érkeznek !!!
Vagy a magyar rádió ahonnét such györgy zsidó érkezése ( fideszes zsidó hankiss ágnes döntő 1 szavazata és gellért kis gábor zsidó illegális pénzvisszatartása a rádiótól )
Miatt most ugye nincs Tőkés püspök, nincs Lovas István, nincs Kondor Katalin, és egyéb derék embereket is kirúgtak, kiherélték a Vasárnapi Újságot is ezek a hazátlan kozmopolita libernyák zsidó tetvek, csak az marad aki vagy zsidó avgy zsidóbérenc vagy olyan szervilis hogy hajlandó a kormány seggét nyalni. Azaz médiakurva Mi lesz most?
Hazudni fognak reggel éjjel meg este minden hullámhosszon mindezt a mi pénzünkön, a közszolgálatin, közpénzből. Mi fizetjük a tolvaj zsidó kormány gátlástalan propagandáját.
Egyébként se politikában se üzletben se magánéletben ne barátkozzunk zsidóval, ugyanis az első adandó alkalommal elárulnak egy másik zsidó érdekében !!!!

Idézek ide be egy témába vágó írást mert pontosan ideillik és azért :-)

Edga J.Steele : Sose bízz egy zsidóban!

„Ez az embercsoport – úgy tűnik – olyan különleges, olyan nagyszerű, olyan csodálatra méltó, olyan hihetetlen, olyan védett és talán olyan erős, hogy a nyugati világban furcsa helyzet állt elő. Mi, nem-zsidók írhatunk bármely embercsoportról, de nem írhatunk a „zsidó”-nak nevezett csoportról úgy, hogy ne kavarnánk vele vihart. Vannak kivételek. Írhatunk „zsidókról” ha szolgai, rajongó stílusban tesszük, ami hangsúlyozza, hogy ez a csoport mennyire csodálatos, különleges, tökéletes és bámulatra méltó”

Robert Lindsay, Szent faji háborúk, valóság és képzelet (Racial Holy Wars, Real and Phantom)

„Úgy gondolom, hogy néha a zsidók között a legerősebb az antiszemitizmus. A mai napig gyakran előfordul, hogy egy német zsidó gyűlöli az orosz vagy lengyel zsidókat. Vannak ebben az országban olyan német-zsidó klubok, amelyek induláskor nem engedték, hogy orosz vagy lengyel zsidók belépjenek. Néhányan időközben lazítottak ezen, de nem mindegyik. Biztos vagyok benne, hogy amikor Hitler elindult, sok német zsidó nem bánta, amit más zsidókkal tett. Nem gondolták, hogy majd ellenük fordul. Hát nem nevetséges? De ha a zsidók között lehet antiszemitizmus, miért ne lehetne mások között is?

Kirk Douglas színész (született Isszur Danyielovics, orosz-zsidó emigránsok fia), Az ócskás fia – Önéletrajz, 23. old. (Pocket Books: New York, 1989)
„Az antiszemitizmus betegség – amit a zsidóktól kap el az ember.”
Ügyvédi munkám első hónapjában egy nyugdíjba vonuló bíró azt a tanácsot adta: „Sose hunyászkodj meg a győzelemért”. Ez az egyik legjobb tanács, amit valaha kaptam. Ha figyelmen kívül hagyom, úgy tűnik, végül mindig megbánom. Azonban ma engedek a kísértésnek, mert ezt a fontos leckét lehet belőle tanulni:

Sose bízz egy zsidóban.
Minél öregebb leszek, annál kevésbé hiszek a véletlenekben. Mit gondolnak, milyen gyakran fordul elő, hogy valóban a véletlen felelős valamiért? 5%? 2%? Kevesebb? Én az életem során gyűjtött személyes megfigyeléseimre támaszkodva úgy hiszem, valójában kevesebb, sokkal kevesebb.
A véletlen egybeesés természetesen csak annyit jelent, ami a nevében is benne van: olyan eseményeket, melyek egymástól teljesen függetlenül következnek be, de látszólag kapcsolatban állnak egymással, például az idejük, helyük stb. egyezése miatt.
Egyszer volt egy ügyfelem, aki három éven belül négyszer keresett meg, hogy képviseljem olyan autóbalesetekkel kapcsolatban, ahol beléhajtottak hátulról. A negyedik balesetnél a másik fél, a biztosító ügyintézője nem hitt a véletlenekben és ragaszkodott hozzá, hogy az ügyfelem volt a hibás, annak ellenére, hogy ő a második, harmadik és negyedik balesetben csak utas volt. Gondolom, a gondatlan utazás vétségét akarta felróni az ügyfelemnek. Ezek a balesetek nyilván egyszerű véletlen egybeesések. Vannak véletlenek.
Hosszú jogászi pályafutásom során több ezer ügyfelem volt, így nagy volt a valószínűsége, hogy legalább egy ilyen esettel találkozom. Ez volt az egyetlen ilyen esetem, bár több ügyfelemmel is előfordult, hogy kétszer belehajtottak hátulról, és végül lényegében mindegyikükről kiderült, hogy nem hibásak a balesetben (pl. nem fékeztek egymás után többször, anélkül, hogy hátranéztek volna). Így néz ki egy véletlen egybeesés.
Kizárólag a vita kedvéért (arguendo, ahogy mi, jogászok fellengzősen mondanánk), tegyük fel, hogy valódi véletlen egybeesések vannak, mondjuk, az esetek 1%-ában. Ez azt jelenti, hogy azok, akik „megelőlegezik a bizalmat” másoknak, „kivárnak”, vagy „megvárják, mi lesz a dologból”, az esetek 99%-ában tévednek! Gondolkodjanak el ezen egy pillanatig.
A bizonytalanok például nem hiszik, hogy a feketék erőszakosabbak, mint a fehérek. Úgy gondolják, kizárólag a véletlen műve, hogy az egyéni fekete bűnelkövetők 50-szer annyi erőszakos bűncselekményt követnek el (nemi erőszak, gyilkosság, testi sértés), mint az egyéni fehér elkövetők (a csoportos elkövetés a feketéknél 7-szer gyakoribb, pedig az összlakosságnak csak 7%-át teszik ki – számolják csak ki Önök is!
„Bizonyítsd be!” – követelik, miközben figyelmen kívül hagyják a statisztika és a valószínűség számítás bizonyító erejét. Így gyanútlanul lehajóztak New Orleans-ba és csodálkoztak, hogy aligátor-eledel lett belőlük.
A bizonytalanok azt hiszik, puszta véletlen, hogy mind Geroge W. Bush-t, mind az édesapját megválasztották elnöknek. „Dubya” (Dupla W) az apja nélkül is elnök lehetett volna. Hát peeeeersze …
Tehát, a bizonytalanok bármiben 100-ból 99-szer tévednek. Hányszor kell valakinek tévedni ahhoz, hogy Önt ne érdekelje többé a mondanivalója? Fogadok, hogy 99%-nál jóval kevesebbszer.
Nem véletlen, hogy az emberek modora öreg korukra kérgessé válik: a tapasztalat azt mutatja, hogy a véletlenek nagyon ritkák. Ezért nem lehet egy idősebb emberrel bármit elhitetni. Hiszik vagy sem, még a tinédzserekeknél is rosszabbak vagyunk.
Majdnem biztos, hogy az élete egy pontján Ön is úgy gondolja majd, hogy torkig van azzal, hogy legtöbbször nincs igaza. Ekkor az ember végleg elveti a véletlen egybeesést, mint bárminek a magyarázatát. Ezért mondom most én is, hogy nem hiszek a véletlenben. Mióta erre rájöttem, rengeteg dolog sokkal egyszerűbb lett számomra és sok erőfeszítéstől megkímélem magam. És csak nagyon ritkán tévedek. Ha a fenti elméletet alkalmazzuk, százból egyszer, de a saját tapasztalataim szerint sokkal, sokkal ritkábban tévedünk. Ezért szinte lehetetlen nekem bármit beadni. Kibírom, hogy az esetek egy százalékában tévedek. Higgyék el nekem, jobb, mint 99%-ban tévedni.
Ezért mondom ma Önöknek: Sose bízzanak egy zsidóban.
Vannak megbízható zsidók? Persze. De nem sok. Az én tapasztalatom mást mutat. Nem véletlen, hogy a zsidók kapzsik, ravaszak, jól forgatják a szót, és mindig rést keresnek, lehetőséget, hogy mások fölé kerekedjenek. Pontosan mit sugall Önöknek az, hogy „megszerzem magának nagyker áron?” Természetesen azt, hogy aki ezt mondja, zsidó. Ennek oka van, mint ahogy annak is, hogy a zsidó szó melléknévvé vált, például mikor azt mondjuk, „ne légy olyan zsidó”.
Zsidónak lenni genetikai és kulturális tulajdonság, ami ugyanaz. A kultúra elég sokáig való gyakorlása a gyakorolt viselkedés természetes kiválasztódásához vezet. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a hanyatló kultúrának genetikai oka van.
Ezzel eljutottunk egy Henry Makow nevű emberhez és az Etherzone című internetes fórumhoz, ahova Makow rendszeresen ír. Gondolják, a véletlen műve, hogy Makow írásai rendre megjelennek az Etherzoneon, az enyéim pedig soha? Tulajdonképpen az Etherzone tulajdonosa kitiltott a fórumáról, csak azért, mert pár éve válaszoltam az egyik beírónak, aki engem támadott.
Makow épp most írt egy engem támadó írást az Etherzone-ra, a címe: „Edgar Steele rasszizmusa – miért szeretik a zsidó bankárok az antiszemitákat.” Vajon egyszerű véletlen, hogy nem tudok válaszolni Makow vádjaira „ Az értelmes alternatívá”-ban (ahogy az Etherzone magát nevezi)? Mellesleg, minek az alternatívája? A szólásszabadságnak? Vajon csak véletlen hogy Makow zsidó? Persze hogy nem.
Amerikában a szólásszabadság a zsidóknak és az ő politikailag korrekt birkáiknak van fenntartva, és csak igen ritkán terjesztik ki olyanokra, mint én. Kérdezzék csak meg Cindy Sheehan-t, akit elhallgattattak, és akinek néhány követőjét nemrég letartóztatták New York-ban azért, mert felemelték a hangjukat az iraki háború ellen, egy olyan háború ellen, amit zsidók találtak ki, zsidók finanszíroztak és zsidók erőszakoltak ki más zsidók érdekében, de nem zsidók vívtak meg, hanem a mi fiaink és lányaink őértük. Olyan fiúk, mint Ms. Sheehan fia, aki életét adta Izraelért az arab pokolban.
Makow szereti úgy beállítani magát, mint jó zsidót, aki a jó amerikaiakkal együtt szemben áll a rossz zsidókkal, – akikre a legjobb példa a bankár-elit soha meg nem nevezett tagjai. És szeret ujjal mutogatni olyan emberekre, mint én, mondván, hogy mi vagyunk a rossz amerikaiak, mert a cionisták kezére játszva megijesztjük az összes zsidót, akik aztán a cionista bankár-elit oltalmazó karjaiba menekülnek. Makow szerint, ha nem mondanának az emberek olyanokat, mint én, egész Amerika egyetlen nagy, boldog multikultúrális család lenne. Ó, és persze úgy gondolja, hogy nincs genetikai alapú zsidó viselkedés – csak véletlen egybeesés. . . folytatta: „Nem tudom, hogy az, aki látta ezt a felvételt, hogyan képes továbbra is tagadni a bűnösséget”.
Nos, csak véletlen, hogy minden nagy média kibocsátó zsidó kézben van? Nem csak néhány. Nem is a legtöbb. Minden egyes darab, úgy értem: minden egyes darab. Csak véletlen, hogy gyakorlatilag minden nemzetközi bankárcsalád zsidó?
Csak véletlen, hogy a majdnem félmillió amerikai fiú és lány közül, akiket Irakba küldtek, csak négy volt zsidó?
Csak véletlen, hogy azok, akik kitalálták és kierőszakolták az Öböl-háborút, mind zsidók?
Csak véletlen, hogy a zsidók a közigazgatás minden szintjén tízszer-hússzor annyi tényleges hatalmi pozíciót birtokolnak, mint amennyi az összlakosságon belüli arányuk (2%)?
Csak véletlen, hogy a történelem során minden egyes olyan országból, amit a zsidók úgy az ellenőrzésük alá vontak, mint ma Amerikát, tömegesen űzték el őket?
Hisznek Önök a véletlenben?
Makow olyan zsidó, aki, úgy tűnik, áttért a keresztény hitre és úgy véli, ez az egyik fő oka annak, hogy ő „jó zsidó”.
Makow lényegében azt mondja, hogy a hozzám hasonló rossz rasszisták és antiszemiták (tehát Önnek, Mr. Makow, Mr. Antiszemita) a rossz zsidók kezére játszanak, míg az őhozzá hasonló jó zsidók csak meg akarják javítani a társadalmat. Természetesen rasszizmus alatt az antiszemitizmust érti. Elvégre miért csak egy jelzőt használjon, ha kettőt is használhat? Végül is zsidó.
Nem kell választania.
Makow elfelejti megemlíteni, hogy az én „rasszizmusom” csak 3 vagy 4 faji csoportra terjed ki, azokra, akik bizonyítottan hajlamosak ártani nekünk: a feketék, a meszticek, a zsidók és néhány csendes-óceáni. Az én „rasszizmusom”, ami csak védelmi céllal javasolja a fajok elkülönítését, arra szolgál, hogy megelőzze, hogy a lányainkat megerőszakolják és megöljék, a közigazgatásunkat és az iparunkat kirabolják, miközben ma Amerikában mindez nagy méretekben történik. Valójában készséggel elfogadom, hogy az emberi lények több mint 90%-a ártalmatlan és nem okoz problémát számomra mellettük élni, de Makow nem akarja, hogy erről Önök is tudomást szerezzenek.
Mert a faji elkülönítésnek két oldala van: először is, lehetségesnek kellene lennie, hogy az ember bármely vagy akár mindegyik másik fajtól is elkülönüljön, ha így kívánja, anélkül, hogy ezt meg kéne indokolnia (amit korábban az amerikai alkotmány az „egyesülés joga” néven garantált). Másodszor, kénytelenek vagyunk elkülönülni némelyik fajtól, a saját védelmünk érdekében. Az, hogy nekem „nem okoz problémát mellettük élni” nem azt jelenti, hogy ezt részesítem előnyben, csak azt, hogy én nem félek, hogy megerőszakolják a lányomat. És nem szükséges hangsúlyozni, milyen nagy különbség van aközött, hogy valaki elkülönítés-párti, és aközött hogy faji felsőbbrendűséget hirdet. Hiszen a judaizmus és a cionizmus szól a felsőbbrendűségről.
Állítólag azzal, hogy Makow „öleljük át egymást és énekeljük együtt a Kumbaya-t” típusú együttélési modellje helyett amellett foglalok állást, hogy fajilag különüljünk el azoktól, akik veszélyesek ránk nézve, a globalisták (Önöknek és nekem ez zsidót jelent) kezére játszom. Én vagyok a megosztó. Makow úgy véli, azzal, hogy feloszt minket fehéreket rasszistákra, antiszemitákra és jó fiúkra, valamiféle „egyetemes testvériséget” alkot, ami aztán majd megküzd az „igazi ellenséggel: egy sátánista szektával, amit mögött egy bankmonopólium áll és ami behatol a nyugati társadalom és kultúra minden részébe”, hogy a saját szavait idézzem. Nem pont ugyanígy pusztítjuk el az iraki falvakat azért, hogy megmentsük őket? Makow abbéli igyekezetében, hogy egyesítsen minket az „egyetemes testvériségben”, mindent megtesz, hogy megosszon bennünket?
„Az antiszemiták olyanok, mint a kutyák, akik a zsidó nyájat a bankárok karámjába hajtják” – mondja Makow. Csak szabaduljunk meg a hozzám hasonló gonosz antiszemitáktól és az alapvetően jólelkű és jóindulatú zsidók majd helyre teszik a dolgainkat. Makow nem említi, hogy nincs-e véletlenül egy kiváló fekvésű eladó telke New Orleans-ban. „Kumbaya, Uram, Kumbaya ….”
Ha, ahogy Makow gondolja, az antiszemiták kulcsszerepet játszanak a rossz zsidók, bankárok és globalisták terveiben, akkor vajon miért próbálják ezek a bankárok és globalisták olyan elszántan törvényen kívül helyezni az antiszemitizmus mindenféle megnyilvánulását a nyugati világban? Nálunk Amerikában a Rágalmazásellenes Liga (ADL) épp most fogadtatta el a Képviselőházzal a legújabb és legátfogóbb „gyűlöletellenes” törvényt, ami büntetendőnek nyilvánítja az antiszemitizmus kifejezését. Nincs értelme, ugye? Talán ez is csak egy újabb véletlen egybeesés.
Gondolják végig: Makow Kanadában él és a weblapja is ottani tárhelyen van. A kanadai kormány a nyugati világ kormányai közül az erősebb elnyomók közé tartozik, üldözi és bebörtönzi az embereket már azért is, ha a holocaust-hazugságok valótlanságát bebizonyítják.
Álljon fel valaki Kanadában, és mondja hangosan, hogy „nem halt meg 6 millió zsidó a holocaustban,” és látni fogja, milyen gyorsan elítélik „gyűlöletbeszédért”. Nem érdekes, hogy az auschwitz-i emléktáblát többször kicserélték, az ott elpusztult zsidók számát 4-ről 1, 5 millióra csökkentve. Furcsamód ez a csökkenés nem érintette a 6 milliós számot. Valószínűleg ez is véletlen.
Mi több, Makow a „Cion bölcseinek jegyzőkönyve” hitelessége mellett érvel – ez antiszemita írás és a politikai korrektség zsidó erőinek talán legnagyobb ellensége.
Nem pusztult el Auschwitzban 6 millió zsidó. Hiszik vagy sem, Kanadában nem mentség, hogy ez az állítás teljesen és tagadhatatlanul igaz. Én pedig – csak, mert ezt kimondtam – már be se merek lépni Kanadába. Mégis, a kanadai Makow-nak valahogy sikerül azt állítani, hogy az Új Világrend cionista összeesküvés, amiben „sátánista” és „szabadkőműves” zsidók működnek közre, nem is szólva arról, hogy reklámozza a „Cion bölcseinek jegyzőkönyvét”.
Csak véletlen, hogy Ernst Zündelt Kanadában börtönbe zárják a Makowénál enyhébb állításokért és ráadásul azokat Zündel felesége mondta egy amerikai website-on? Elgondolkodtató, hogy Makow miért ússza meg, ugye? Csak véletlen, hogy zsidó? Hisznek Önök a véletlenben?
Vagy, ha Makow valamelyik kirohanását olvassák egy hozzám hasonló ellen, miközben ő úgy tesz, mintha közénk tartozna, gondolkodjanak el ezen: Milyen jobb módja van annak, hogy megosszanak minket, mint éppen az olyan cikkek, amilyeneket Makow írt?
És ne felejtsük el, hogy Makow az ő kis dezinformációját az Etherzone-on, egy zsidók által ellenőrzött website-on tette közzé, amelyről engem már régen kitiltottak. Hisznek a szólásszabadságban, ha egy olyan zsidó, mint Makow támad engem, de megtagadják tőlem az összes lehetőséget, hogy megvédjem magam pontosan úgy, ahogy a zsidók által ellenőrzött The Free Republic is működik. Hát nem különleges?
Hölgyeim és Uraim, ezért adtam ennek a cikknek azt a címet, hogy: „Sose bízz egy zsidóban”.
Makow az a fajta zsidó, akiben a legkevésbé lehet megbízni; olyan zsidó, aki úgy tesz, mintha közénk tartozna. Egyfelől meg akar osztani minket, másfelől arra akar kényszeíteni, hogy együtt éljünk a feketékkel és a „jó zsidókkal” (ne aggódjanak, majd Henry Makow megmondja, kik azok) az „egyetemes testvériségben”.
Akárcsak az ügyvéd, aki azt mondja, „bízzon bennem”, Makow is azt várja, hogy Önök felsorakozzanak a gyűlölködése mögé, ami gyanúsan hasonlít az ősrégi zsidó gyűlölködésre és megosztó taktikára.
Hisznek Önök a véletlenben?
Sose bízzanak egy zsidóban. Ritkán fognak tévedni.
Edgar J. Steele
Szittyakürt 2006. szeptember-október
[Ugye, nem gondolja a tisztelt olvasó, hogy a fenti amerikai „jó zsidó” csak merő véletlenből pont olyan, mint a magyar nemzeti és jobboldali tábor hangadó „jó zsidói”? A szerk.]
(Fordította: Lesetár Péter)

Buda hadászati élettere és az Árpád sáv

Eltávolították az Árpád-sávos zászlót Budakeszin
stoffán, cs, 2007-08-02 07:27
Botrány
Mint arról lapunk már korábban beszámolt, július 29-én Budakeszi keleti részén felállított országzászló rúdjára felhúzták az Árpád-sávos zászlót. Egy normális országban ez teljesen rendjén lenne. Nálunk azonban a történelemhamisító, tudatlan és pénzért országot, hazát és nemzetet eláruló médiának, és a hasonló jelzőkkel joggal illethető kormány-koalíciónak "köszönhetően" pár nap alatt leszedték a történelmi zászlót.
Elsőként helyi tudatlanok tiltakoztak a hét végén felhúzott Árpád sávos lobogó ellen. Tagai István polgármesternek és a képviselőtestületnek címzett petíciójuk szerint: „1945 óta nem volt példa arra Magyarországon, hogy közterületen, egy közadakozásból létesített emlékműre (az Országzászló árbocára) szélsőséges politikai erők durva provokációjaként kikerüljön a félelmetes emlékeket idéző Árpád-sávos zászló.
Elegünk van egyes hazai politikai erők álszent, tudálékos beszédéből, hogy ez a zászló nem az - már tudniillik nem a nyilas - zászló. Mi, mint ahogyan azok is, akik kitűzték, pontosan tudjuk, hogy a többi történelmi zászló köréből kiragadva, politikai célokra fölhasználva, lényegét tekintve ez a zászló igenis "az" a zászló." Ha rákosi azaz rosenfeld manó kegyetlen kommunista diktatúrájának címere benne volt - mert benne volt a trikolórban -, akkor eszerint az elv szerint azt sem volna szabad használni... hiszen százezreket ölt meg és taszított ki a társadalomból (és az országból) a rákosiéhoz és sztálinéhoz hasonló, a jelek szerint sajnos máig regnáló hazug, hazaáruló és gyilkos moszkovita kommunista diktatúra.
Ezt követően szekeres imre honvédelmi miniszter intézett nyílt levelet a budakeszi polgármesterhez, melyben tiltakozását fejezi ki: „Magyarország Köztársaság, demokratikus köztársaság. Nincs helye olyan szimbólumoknak, amelyek gyűlöletet keltenek, és remélem soha nem tér vissza az az idő, amit jelképeznek: a nyilas uralom.”
(nol nyomán)
(Ha a régi jelképekről beszél szekeres, akkor először saját magát kellene eltávolítani... - a szerk.)

Igen, szekeres imre zsidó, mint az a Franka tibor Gyurtsány könyv is írja ! :D

Az Árpád-sávos zászló valakikben félelmet kelt. Ha azért félnek tőle, mert a hungarista jelképre emlékezteti őket? A hungarizmus az egyszerűen magyar világnézetet, öncélú,erős magyar nemzetállamot jelent, mely a nacionalizmus és a szocializmus életösszhangjára épül. Valójában a magyarságtól félnek? Pedig félni csak azoknak kellene, akik bűnt követtek el. A bűnt pedig ők követték el törvénytelen eljárásokkal és eszközökkel legyilkolva a független Magyarország akkori vezetőit.

PURIM 1946! "Az 1946-ban Budapesten kivégzett "háborús bűnösök" névsora. Tisztelet és hála övezze emléküket. Átok gyilkosaikra,
vesse ki őket magából a föld, soha ne legyen nyugodalmuk."


http://nemzszoc.esmartdesign.com/cikkek/aldozatok.htm
http://nemzszoc.esmartdesign.com/cikkek/malnasi.htm

Ez a bűntett még mai napig viszaüt rájuk. Ettől félnek.

Ha a magyarországi zsidók, akik magyar állampolgárok, bár ez nekik nem elég, hiszen lépten-nyomon a magyar etnikum részének kívánják tudni magukat, azt mondják, hogy ők magyarok, és kézzel-lábbal tiltakoznak ez ellen, hogy nemzeti kisebbségnek tekintsék őket, akkor miért nem büszkék a magyar múltra, az Árpád-házra, és annak zászlajára. Nincs itt valamiféle ellentmondás?

Szálasi személyét és személyiségét illetően még nagy a homály. Ez a homály mesterségesen keltett, tudatosan tartalmaz hazugságokat, féligazságokat, propaganda-elemeket, melyek nagyrészt a gyűlölködő szemita-kommunista forrásokból ered. Ne üljünk fel ennek a hiteltelenné vált ,hazug propagandának. Személyével még a hiteles történelem-tudomány ezidáig nem foglalkozhatott tárgyilagosan. Ma is ennek megakadályozása a cél. DÉMONIZÁLJÁK ŐT A CIONISTÁK !
A hivatalos hazugságok alapján szokás őt őrültnek nyilvánítani, bár erre nincs semmi bizonyíték. A háború viszonyai közepette került a hitleri hatalom nyomása alá, bár attól mindig igyekezett a távolságot megtartani. Törekvései, a hungarizmus céljai így csak részben valósulhattak meg. Legnagyobb történelmi sikerének máig azt mondhatjuk, hogy részben megvalósult álma, a zsidók kitelepítése Európából, Izrael önálló állama. Ő nem akarta kiirtani a zsidóságot, csak a magyarok számára akart honukban életfeltételeket teremteni. Ez a törekvése azonban nem valósulhatott meg, a háború elmosta.
Ma ezért nagy a gyűlölet ellene, azért kellett meghalnia, céljai ma is időszerűek.

Gyurcsánnyal párba állítása saját nemzeti történelmünk e tragikus, de nemes célokból kiindult törekvéseinek lealacsonyításával lenne egyenlő, ezt higgadt fejjel sem fogadhatjuk el. Szálasi hungarista államtervezete háburús viszonyokra, szükséghelyzetben lett kialakítva. Gyurcsány békeviszonyok között tör a nemzet életére, idegen bábként tudatosan rabszolgasorba szánva nemzetünket.

Amikor kivégzése előtt felteték Szálasi Ferencnek azt a kérdést, hogy mi az utolsó kívánsága, azt felelte: "Zsidómentes Magyarország." Megfelelő zsidó weboldalakon látni lehet Szálasi kivégzéséről készült képeket. A talmudista szadista kegyetlen állatok, ez a judaista purim megmutatja "humanizmusuk" valódi mibenlétét, márminthogy nincs nekik olyan! De ez egyúttal lelkületük hű képmása is. A hihetetlen bosszúvágy.

És most következzen a lényeg : a zsidajoknak valamiért nagyon kell Budakeszi. Miért is?

Oh visszatértek a "régi " szép ?? idök .
Már megint a tapétán vagyunk mint budakesziek !!
Mint irtam 1947-ben Budakeszin születtem, igy volt módomban "élvezni "az AKKORI szemét stilust !!
Mindenki Volksbundista, rothadt náci, ki meg betelepitett volt.............
A falut engedély nélkül nemigen lehetett elhagyni, viszont a a lakosság egy részét a komcsik kirúgták az országból, Göncz Àrpád adta vissza dijmentesen az állampolgárságot a kirúgottaknak !! Tudom !! Tapasztalatból !!
A TBC szanatórium szennyvizét ránkeregették, hogy megdögöljünk, villany nem volt viz sem !! Csak az ÀVH-sok HÀZKUTATÀSI a KÈMEKET illetöen.
Erröl egyszer már irtam, hogy Drága Adenauer Kancellár fenyegetés útján csinált rendet . Mindjárt volt minden Budakeszin. Persze akkor még a Nagytestvér ( Németország )nem volt ennyitre betekeredve a hollókoszba !!
Kitartás kedves budakeszi "honfitársaim !!
A zászló maradjon !!
Még néhány zászlóra lenne javaslatom de nem teszem , mert nem akarom a Jobbikat bajba sodorni.
Nincs ezeknek más dolguk, mint minket budakeszi szülöttjeit és lakosait folyton izélgetni !!
Zola aus Budakeszi

Kedves Jobbikosok !!
Engedjétek meg, hogy kicsit közelebröl világitsam meg a budakeszi precedenst !! Miután ott születtem és a nagymamám haláláig, Budakeszin lakott, igy többet voltam ott, mint Pesten, mert szerettem ezt az aranyos kis falut. A nagyit is beleértve.
Ha kimentek a Moszkva térre és felültök a 22-es buszra ( láthatjátok, hogy csak egy aszfaltozott út vezet ki !! oda ) és mielött beérnétek Budakeszire szálljatok le az Erdö utcánál.
Mit fogtok itt látni !!
A Himnusz szobrot, mely olyan gyönyörü, hogy az ember szeme könnyes lesz.

A másik amit látni fogtok, hogy a falu egy hatalmas lejtön épült, a házak általában körpanorámásak !! Nem kell nagyobb fantázia ahhoz, hogy ezek az ingatlanok igen értékesek hadászati szempontból. Szemmel lehet tartani a környéket, mégpedig igen alaposan !!!
A falun kersztül egyenesen húzódik a FÖ utca egészen le a falu végéig. Egy régi római hadiút maradványa, hiszen minden helybéli tudja, hogy a budakeszi katolikus templom kertjében ott vannak a római település immár kiásott maradványai !! Ha Budakeszin blokkolják az utat akkor egy fontos föutvonal blokkolódik , mely ki illetve bevezet Budapestre. Ezért is foglalták el az oroszok 1945-ben ezt a Fö utcát és az Angyal Patikánál blokkolták a város felé vezetö utat a páncélosaikkal. Be tudtak vonulni Budára meg Pestre Is akadálytalanul, viszont a Budapesti lakosság NEM tudott kimenekülni !! Szép Ilonától menekültek vissza a városba .
De menjünk tovább !!
Amikor kiér az ember a falu végére a táj lapályos lesz. Gyerekkoromban ott volt a vitorlázó repülötér !! Nagyon sokat voltam ott és néztem a fel és leszálló gépeket.
Következtetés.
Budakeszin megvan a régi leszállópálya igy CSAK reparálni kell. Ès lehet ki meg berepülni az országba. Zavartalanul !! Nem beszélve a közeli Budaörsröl ( a régi reptér !!), meg a stratégiailag szintén fontos Törökugratóról !! Az oroszok onnan lötték be Budapestet, Nekik volt stratégiai érzékük Ezért is volt fontos elfoglalni a szintén ebben a körzetben levö Jánoshegyet !! Innen lötték be a Széna teret !!
Budakeszi hatalmas stratégiai jelentöséggel bir !! Egy potenciális bázis, Budapest lezárására és ellenörzésére, valamint arra, hogy idegenek gépei feltünés nélkül fel és letudjanak szállni. Valamint megakadályozni a városból való esetleges menekülést !!
Budakeszi határában rengeteg német cég müködik és a falu jelenlegi lakossága jómodú, az elüzött svábok visszatelepült gyerekei laknak ott. A telekek árai valamint a házak iszonyúan drágák !! Ezeket is valahogy meg kell kaparintani !!!
Ez az Àrpádsávos duma mögé bujtatott okkupáció elsö lépése. Nem csodálkoznék ha jönnének a KÀRTÈRITÈSI perek meg a Holocaust zsarolással kifacsart pénzösszegek !! a falu lakosságából !! Ehhez kell egy két kirakat-per a többi pedig megy a maga útján amig Budakeszi nem kerül idegen kezekbe !!
Mocskot dobni a falu tisztességes lakosaira, hogy megindulhasson egy legitimált cionista támadás a stratégiailag fontos Budakeszi ellen !!
A hely a fontos a többi meg csak körités !!
Summa summárum !!
Ne hagyjátok magatokat átverni !!!
Egy kellö helyiismerettel rendelkezö budakeszi szülöttöl fogadjátok el ezt a leírást !!
ÈBREDJETEK AMIG NEM KÈSÖ !!!
egy aggódó

Árdrágítók kartell spekuláció

" Egyetért-e Ön azzal, hogy a – 2005. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerint – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén? "

A felvásárló kartell viszi el a nyereséget. A kartell megegyezés alapon megy. Valami közös van bennük, és ezért tudnak megegyezni. Ezért nem rivalizálnak. Az hogy a zsidók tulajdonában van a felvásárló cégek döntő többsége. Sőt az élelmiszeripari feldolgozás is, kevés kivétellel.(CBA) Holló hollónak nem vájja ki a szemét. A monopólium zsidó találmány, akár a 19. század Angliájában akár napjainkban.
De az állam is gáncsolja a gazdákat. Például apeh ellenőröket küld akik az élő fába is belekötnek, addig nem mennek el míg nem tudnak valamiért büntetni.
(A szocik, zöldbárók és külföldi földtulajdonosok továbbá kevesebbszer vannak csesztetve a - hülye idióta túllihegett baromság - parlagfüves témában is.)
Vagy, az elővásárlási jog - hiánya. Suttyomban, meg nem hirdetett árveréseken külföldieknek, meg mszp szdsz közeli cégeknek adnak el nagy földeket, potom pénzekért.
Vagy a madárinfluenza : kamu riadó, minden állatot leölnek, és valahogy mindig kevesebb a kártérítés összege mint a jószágok értéke :)
Vagy a parlagfű cirkusz : akár egy szál gazért százekrekre megvágni gazdákat, no meg rosszindulat befigyel : akár ültethetnek is avagy hazudhatják hogy onnan szedték.
A biztosítás, jégverés aszály fagykár stb. ellen, no igen az kellene. DE! Célszerűbb lenne egy nonprofit alapon működő, közös szövetkezeti kockázati alapba befizetniük,mint külföldi profitorientált biztosítók zsebét tömniük. Akik megint csak spekulánsok, semmi új értéket nem állítanak elő. Egyébként azért nincs sok gazdának biztosítása, mert nem jut rá a nyereségből. Már eleve hitelből vannak a munkagépeik, jelzálog van a földjükön, és nem tudnak többet kiadni. Különben is : a biztosító haszna garantált, viszont sokszor nem fizet, mindenféle szirszarra hivatkozva.

Az összes vészhelyzetet leginkább a városi lakosság sínylette meg a történelemben,akik ráadásul nem is magyarok .Etnikailag a zsidók kevés kivétellel mind városokban laktak (Budapest, Debrecen) a magyarok MINDÍG vidéken laktak /pagano-vidéki(olasz) ebből tekerték ki a mai értelmét pogány-ként(a szónak semmi köze vallási nézethez).Közel a természethez,csak szükségből költöztek az élhetetlen embertelen és borzasztóan sebezhető városokba.Ma ez a cél:kiirtani a vidéket,migrálni a városokba,belekényszeríteni hitelekbe,bérrabszolga pozícióba,bizonytalanságban nem vállalnak gyermeket így néhány generáció alatt megfogyatkoznak.

A paraszt fillérekért adja el a terményét (különben rárohad) és a spekuláns árdrágító zsidó meg az ő és a végfogyaszó kárára gazdagszik. Csak úgy röviden összefoglalva. xD

Mint ahogy azt Sodi is megfogalmazta egy kommentben :

(1) végzettséghez kell kötni a földöröklést
(2) gyermekvállalással törleszthető állami ingatlanhiteleket kell bevezetni
(3) szükséges a kapitalista nagyüzemek betiltása, ha a sok kisüzem összességében nagyobb társadalmi haszonnal jár
(4) aratás után a közraktár csak a legvégső állomás lehet, elsőként a belső elosztás, illetve az export kerül sorra
(5) az agrárhitelek engedélyezett összege a termelés mértékéhez legyen igazítva, megakadályozandó az adósságcsapda kialakulását

Ez pedig kiválóan megragadja az ideológiát, nehéz vitatkozni vele:
"ellensége minden olyan nacionalizmusnak, amelyben nincs szocializmus, mert az sovinizmushoz vezet; de ellensége minden olyan szocializmusnak is, amelyben nincs nacionalizmus, mert az materializmushoz, kommunizmushoz vezet"

A Hangya mozgalom előzményei szoros kapcsolatban voltak azzal a társadalmi-gazdasági, elsősorban az ag-ráriumban jelentkező válsággal, amely a 19. század második felében zúdult az országra. Az 1880-as évektől kezdődően a magyar mezőgazdasági termények ára tendenciaszerűen csökkent, a-mely a mezőgazdaság jövedelmezőségét, az abból élők anyagi helyzetét alapjaiban rendítette meg. A termelők megélhetése ugyanis elsősorban azon múlott, hogy megtermelt javaikat a piacon milyen áron tudták értékesíteni. Ebben a helyzetben a szövetkezet, a szövetkezés jelenthette azt a gazdasági keretet, amely megvédte a vidéki kistermelők érdekeit. A nagybani beszerzéssel és a közvetítő kereskedelem kikapcsolásával a fogyasztási szövetkezetek előnyösebb vételárakat tudtak biztosítani tagjaik számára. További előnyt jelentett az is, hogy a belépő tagok számára lehetővé vált a vállalkozói nyereségek megtakarítása, ezáltal a hitelképesség emelkedése, a termények nagybani piaci elhelyezése folytán pedig kedvezőbbé és könnyebbé vált a piaci értékesítés.

Szálasi Ferenc nemzetvezetö emlékére