width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.08.

2007. augusztus 8., szerda

Reakciós szerintem mit jelent

Reakciós blog : azért, mert szerintem az xD
Aki nem liberális, nem egalista, nem hisz abban a szabadkőműves hazugságban hogy minden ember egyenlő (ha nem egyformák nem lehetnek egyenlőek)
A reakciós az aki nem engedelmes alanya a zsidó libertinus társadalommérnökség cionista diktatúra felé vivő trendjeinek. Egyébként az is reakciós aki hagyományokhoz ragaszkodó, konzervatív és nacionalista. A nem mainstream nem trendi és nem pc szabadgondolkodókat is gyakran mondják reakciósnak. Aki a saját fejével gondolkodik és nem a zsidó média propagandája alapján alkot véleményt a különféle kérdésekben, akivel nem lehet minden marhaságot elhitetni, az is reakciós. Aki nem liberális hanem ahelyett ősi, még az állatvilágban is jelen levő (tehát nem kultúrspecifikus, és nem kizárólag keresztény) értékeket vall magáénak a haladás dogmái helyett, az is reakciósnak minősül.

Mert hülye is az, aki a szélsőliberális zsidó társadalomrombolást, és országa tönkretételét reakció nélkül hagyja :-)

http://paramparya.info/
http://www.tradicio.org/1index.html

A reakciós város. Mindszenty története

A reakciós város. Az ország egyházi központja, Esztergom ezt az elnevezést kapta az 50-es évek első felében hatalmon lévőktől. A politikai vezetők a kialakítandó diktatúrában csakis olyan, létszámában minimálisra zsugorított katolikus egyházat tűrtek meg, amelynek vezetői készségesen teljesítik az állampárt akaratát. Ezért már kezdettől tudatosan törekedtek a főpapság, a papság és a hívek szétzilálására, megfélemlítésére. Ennek érdekében a sajtóban, gyűléseken, rádióban folyamatosan támadták Mindszenty József esztergomi érseket, a püspököket, papokat, szerzeteseket és a katolikus iskolákat. A szovjet rendszerű szocializmus létrehozásának programjában fontos rész volt a tudatosan megszervezett egyházellenes-egyházromboló hadjárat. Ennek részeként 1948 karácsonyán törvény- és jogellenesen letartóztatták Mindszentyt. A fogságban testileg-lelkileg megkínozták, majd életfogytiglani fegyházra ítélték. A forradalom kitörése után, 1956. október 30-án éjjel magyar katonák szabadították ki fogságából. A szovjet csapatok támadása után az USA nagykövetségén kért és (egyetlenként) kapott menedéket, s egészen 1971-ben a Szentszék és a magyar kormány nyomására emigrált, majd száműzetésben a Vatikánban és Bécsben élt halálig (1976). Hamvait 1991-ben szállították haza és helyezték örök nyugalomra az esztergomi bazilikában.

Idézetek Mindszenty történetéhez: ,,Mindszenty esztergomi érseket a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, hazaárulás, kémkedés és valutaüzérkedés gyanúja miatt a rendőrhatóság őrizetbe vette.'' (A Belügyminisztérium sajtóosztályának nyilatkozata, 1948. dec. 27.)
,,Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben. Nem mondok le érseki székemről. Nincs vallanivalóm és semmit sem írok alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye és azt semmisnek nyilvánítom.'' (Mindszenty nyilatkozata letartóztatásakor)
,,Jegyezze meg, hogy itt nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem azt, amit mi akarunk.” (A Mindszenty kihallgatását vezető Décsi Gyula alezredes)
,,Jogállamban élünk, osztálynélküli társadalom, demokratikus vívmányokat fejlesztő, szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátolt magántulajdon alapján álló, kizárólag kultúrnacionalista elemű nemzet és ország akarunk lenni...'' (Mindszenty 1956. november 3-i rádiószózatából.)

Miért nem túlzás

Az általánosítás a zsidókérdésben? Mert nincs az az " antiszemita klisé " aminek ne lenne reális valóságalapja.Videó rovat xD

Magyar Gárda, zsidó thürmer :-)

A Magyarországi (tehát nem magyar) Munkáspárt 2006 a Legfelsőbb Ügyészséghez fordul: semmisítsék meg a Magyar Gárda Egyesület bejegyzését és tiltsák be a szervezetet. A Magyar Antifasiszta Liga csatlakozik a kezdeményezéshez. A Magyar Antikommunista Liga viszont sohasem létezett, így ők nem nyilatkoztak. :)


"Állítsuk meg a neofasiszta nyomulást" felszólítással közleményt
adott ki a Magyarországi Munkáspárt 2006 Elnöksége, amelyhez a Magyar
Antifasiszta Liga Ügyvezető Testülete is csatlakozott. A felhívásban a többi
között a Jobbik által alapított Magyar Gárda beiltását követelik az illetékes
hatóságoktól. "Országunkban, az utóbbi időben szaporodnak, és egyre
agresszívebbé válnak a nyílt vagy burkolt neofasiszta jelenségek, melyekkel
szemben a hivatalos politika tehetetlennek bizonyul." - áll a közleményben. A
két szervezet vezetése hangoztatja, hogy hazai és külföldről érkezett
neofasiszta csoportok náci jelvényekkel és jelszavakkal éveken keresztül
háborítatlanul Budapest hős védőként ünnepelték a Német Birodalom védelmében a
magyar fővárost romhalmazzá változtató fasiszta német csapatokat és magyar
csatlósaikat. Jobboldali tüntetéseken és politikai rendezvényeken általánossá
vált a nyilas időket idéző Árpádsávos zászló használata. Kerületi önkormányzat a
háború és a fasizmus áldozatai emlékének ürügyén képmutatóan közterületen,
engedély nélkül hungarista szellemiségű Turul szobrot állíttatott. Tábornoki
rangjában a köztársasági elnök rendeletével rehabilitálták a Szálasi kormány
kitelepítési kormánybiztosát, a katonai vésztörvényszék elnökét, aki többek
között aláírta Bajcsy Zsilinszky Endre és társai halálos ítéletét. A Legfelső
Bíróság sorozatban rehabilitál háborús bűnösöket. Szobrot akarnak állítani a
hungarista, Romániában háborús bűntettért elítélt Wass Albertnek. A július
27-29-én tartott Keszi Találkozón a budakeszi Országzászlón a háromszínű magyar
lobogót Árpádsávos zászlóval cserélték fel. Legutóbb arról értesülhettünk, hogy
a Jobbik Magyar Gárdát létesít rend- és polgári védelmi feladatok ellátására,
melynek tagjai a hajdani náci egyenruhára emlékeztető fekete egyenruhát és
Árpádsávos címert viselnek, és lövészegyletekben készülnek a fegyverek
használatát elsajátítani - sorolják a tűrhetetlen szélsőjobboldali jelenségeket,
majd leszögezik: "Nem tűrhetjük tovább a neofasizmus nyomulását." A közlemény
szerint a Magyarországi Munkáspárt 2006 a Legfelsőbb Ügyészséghez fordul:
semmisítsék meg a Magyar Gárda Egyesület bejegyzését és tiltsák be a
szervezetet. A Magyar Antifasiszta Liga csatlakozik a kezdeményezéshez. "Fogjunk
össze a neofasizmus nyomulásának megállítására!"
Lám, van itt minden mint a bucsuban : Wass Albertről a legsötétebb, már románok által sem hangoztatott bolsevista rágalmak, Árpád-sávozás, Turulozás, nácizás, fasisztázás... Ennyire sötét csak egy zsidó vagy egy zsidóbérenc lehet, esetleg egy komcsi dinoszaurusz, mint maga thürmer gyula, és ehhez a nyilatkozathoz, ezekhez az "afa" közhaszontalan egyesületekhez tagságnak szar emberek kellenek és főleg PÉNZ.

Minden alulról jövő kezdeményezést igyekeznek jogi úton, és erőszakszervezetek útján megakadályozni.

Mintha nem lett volna itt 40 év kommunista diktatúra, lágerek, emberdaráló gép no és savmedence az ávósok kínzókamráiban !!!!!
A kommunisták meg csak ne pofázzanak humanizmusról, azok, akik 100 millió ember haláláért felelősek!!!!!!!
AZOK AKIK A SZOVJETEKET BEHÍVTÁK 56BAN A ROHADT HAZAÁRULÓK ! SEMMI JOGALAPJUK NINCS ILYEN NYILATKOZATOKHOZ! EZ A ZSIDÓ VALÓDI MIBENLÉTE !

A Magyar Gárda alapító nyilatkozatában szerepel, hogy céljuk a Nemzetőrség leendő bázisának megteremtése. Addig is békeidőben katasztrófa- és polgári védelmi, valamint kulturális feladatokat látnak el, háborús helyzetben pedig készek a haza védelmére kelni.
Persze az ilyen thürmer féle MAGYARORSZÁGI :-) vörös zsidó kommunista dinoszauruszoknak mindez ellenszenves.
Ezeknek a rend, fegyelem, hazaszeretet, a hazáért való tenni akarás, a tradíció, az idealizmus mind mind "fasizmus" amit ők a létező legnagyobb rosszal azonosítanak. De a legfőbb : az alattomosan magát világnézetileg semlegesnek álcázó, ám szélsőliberális cionista agymosást folytató média, (és az iskolák többsége) ne zárja szellemi gettóba a fiatalokat.
A magyar katonai hagyományok, tradíciók ápolására ugyan nagyon sok jó kezdeményezés van, de ezek egymástól elszigetelten működnek. Ami pedig a legsúlyosabb probléma, és ez a Magyar Gárda fő életre hívó oka, hogy a fiatal generációk elkallódnak. Egy lebutított világban csavarognak. Tudatosan vagy tudattalanul, de keresik az ideálokat, a gyökereket, de csak nagyon keveseknek sikerül kitörni az SZDSZ által körberajzolt szellemi, lelki lágerből. A Magyar Gárda őket akarja megmenteni a jövőnek.