width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.09.19.

2007. szeptember 19., szerda

Reakció : a neoliberalizmus nem demokráciaŐsi szoláris szimbólum, azaz a Napistenhez köthető jelkép. Magasban a zászló :-)

Azért nem demokrácia, mert ebben a rendszerben a SOK pénz beszél, és az ember ugat...

Hogyan lehet egy NS konzervatív? A konzervatív szemléletből ma egyenesen következik a szociális elkötelezettség. A konzervatívok által őrzött alapvető értékek viszont nem jobb- vagy baloldaliak. Ahol a szélsőséges kollektivizmus a magántulajdont veszélyezteti, ott a magántulajdont kell védeni. Ha a piaci fundamentalizmus a szolidaritást égeti ki a társadalomból, a konzervatívok szegénypártiak. (A XIX. és XX. században jelentős konzervatív szerzők léptek fel a kapitalizmus bírálatával.) Ha a központosító hatalom a helyi közösségeket fojtja meg, autonómiapártinak kell lenni; ha egy felforgató eszme a társadalmi rend ellen tör, rendpártinak.
Ezért marad az igazi konzervativizmus, és nemzeti szocializmus élő és progresszív.
Volt komoly piaci verseny a Harmadik Birodalomban is, elég csak a gépipari, haditechnikai, nehézipari cégek neveit megemlíteni, igen, még a nehéziparban is versenyhelyzet volt, pedig arra a monopóliumok a jellemzőek!!!

"A gyurcsányi adóhatóság korunk ÁVH-ja: minden lépésünket ellenőrzi, amelyet megélhetésünk érdekében teszünk. A kormány kommandót küld a puszta megélhetésükért küzdő kisemberekre, bürokratikus tortúrával (be)vallatja őket, miközben milliárdos csalók kószálnak szabadon... Megszorítás, ellenőrzés, megtorlás: a (neo)gyurcsányi országlás alapelvei. Három dolog, ami nélkül a diktatúra, a neoliberális diktatúra is életképtelen. Ezek híján senki nem vetné alá magát az igazságtalan hatalomnak... Cirkuszt csináltak az országból, Potemkin-demokráciát a rendszerváltozás örökségéből. Hazugságra épült a választás, tehát erkölcsileg érvénytelen." (Írja Demokrácia vagy megszorítás? című cikkében Balavány György, a Magyar Nemzet július 21-i számában.)

"A posztkeresztény fehér kulturkörben számos evolucionista tudós még ma is úgy tesz, mintha hinne az emberfajok közötti biológiai egyenlőségben és az emberi természet szinte korlátlan képlékenységében... A tömegmédia szisztematikusan "rasszistának", "visszataszítónak" vagy "undorítónak" minősít és hisztérikusan megtámad minden olyan tudományos információt, amely az emberfajok közötti viselkedésbeli vagy genetikai különbözőségekre vonatkozik... Úgy látszik mindezzel manapság már csak a kínaiak vannak tisztában. A világ egyik legősibb civilizációjának a letéteményeseiként talán nem véletlenül. Ceterum censeo: a kommunizmus százmillió ember haláláért felelős." (Írja Gazdag István Átöröklés és fajjavítás című cikkében a Demokrata július 20-i számában.)

A neoliberalizmus alapjaiban megváltoztatta a politika mibenlétét. Előtte a politika arról szólt, hogy ki uralkodik, és hogy ki mennyit kap a közösből. E két tényező továbbra is szerepet játszik, de a neoliberalizmus értékrendje alapján a politika központi kérdése már az, hogy kinek van joga az életre, és kinek nincs. A radikális kirekesztések a mindennapi események sorába tartoznak, ezt a legkomolyabban állítom. (Susan George)

A piac szabadságát biztosító zsidó közgazdászok által teremtett (hayek társaság, milton friedman) hazug szabadpiaci dogma ideológia feloldhatatlan konfliktusban áll azokkal, akik a nemzetek számára gazdasági és kulturális önállóságot szeretnének. Ez a konfliktus a világpolitikai helyzet lényege. A szabadpiacnak útban vannak a manufaktúrák, a családi gazdaságok, a kis- és közepes vállalkozások, a civil szervezetek, a környezetvédők, a szakszervezetek, az önkormányzatok, a családok, az egyházak. A közösségeket, amelyek a saját értékeikhez és önállóságukhoz ragaszkodnak, integrálni akarják, vagy kiiktatni politikai képviseletükkel együtt. Ezért tagadják meg a morális létezést a magyar lakosság negyedétől. Ezért sóhajtja oda Ferenc Gyurcsány a zsidó Timesnak a magyarországi antiszemitizmusról: "horrible." Mert az ellenfelet ki kell iktatni. Szép szóval, megvásárlással, rágalmazással, médiahadjárattal, fenyegetéssel, gumilövedékkel. Mindegy. Az, hogy nekünk van igazunk, mert látjuk kik a neoliberalizmus szószólói, működtetői, haszonélvezői, azaz a zsidók, tény.

Az a helyzet, hogy a tizenötéves kozmopolita-neoliberális diktatúra után a megfélelmlített, elidegenített, közömbössé tett, frusztrált magyarság végre kezdi megszervezni magát és ahelyett, hogy odatartaná a másik arcát, visszaüt. Ez a folyamat még csak most kezdődött el, az önszerveződés folyamata.