width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.01.02.

2008. január 2., szerda

Reakció blog Reakciós blog w blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web

Reakció blog Reakciós blog w blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog index w.blog.hu

Jobbiknet

Jobbiknet

A MAGYAR JOBBOLDAL IDENTITÁS-ZAVARA - Mag F. Károly

Bizony, azonosságzavarról kell szólnom, amikor a magát magyarnak és jobboldalinak nevezô pártok, mozgalmak és azok szimpatizánsai egy kalap alá vonják a tüzet és a vizet: a hungarizmust és a kommunizmust. Ez vonatkozik a MIÉP-re és a FIDESZ-MDF-re, valamint a magukat kereszténynek nyilvánító csoportosulásokra is. (Az FKgP-rôl itt nem is szólok, mert ez a párt a Horthy-rendszerben balodali pártnak nyilvánult, csak a ,,felszabadulás” után avanzsált ,,jobboldalivá” - a ,,palástos hóhér” Tildy Zoltán és a svábokat kitelepítô Nagy Ferenc ellenére.)
Az identitászavar akkor nyilvánult meg kézzelfoghatóan, amikor a ,,Terror Háza” múzeumát hozták létre úgy, hogy a magyar Szálasi Ferencet összemosták a magyarságtól idegen Rákosi Mátyással és Kádár Jánossal. Megütközést keltett bennem, hogy hogyan lehetett a nemzetközi ötágú csillag mellé odahelyezni a nemzeti, nyílban végzôdô keresztet. Az elsônek említett egy olyan ideológia jelképe, melynek világviszonylatban mintegy száz-milló ártatlan ember esett áldozatául békében(!), míg a következô jelképet vallók csak a második világháború pár utolsó hónapjában ítélkezték a haza- és nemzetárulók felett. Az egyik békében, a másik háborúban!!! Az egyik a magyar nemzet ellen, a másik a magyar nemzetért! Az egyik az internacionalista bolsevizmus érdekében terrorizálta a magyar lakosságot, a másik e terroristák ellenében vette fel a harcot egy olyan idôben, amikor már minden kilátástalannak tűnt; miként a szigetvári hôs: Zrínyi Miklós és megfogyatkozott csapata a pogány török ellen. (Zrínyit ezért a tettéért nem ítélte el egy magyar sem!)
Máig sem tudom felfogni ezt az összemosást: a magyar jobboldal fél attól, hogy ha nem tesz egyenlôségjelet a hazafi és a hazaáruló közé, akkor a baloldal Cloaca naxima-ja léte végéig ezt bugyogja fel bűzlô kiömlônyílásán? Erre a kérdésre helyénvaló a pufajkás viszont-kérdése: ,,Na és?” Abszurd tény lenne a tömeggyilkos M. Begin-ek és A. Sharon-ok korá-ban ma is Nürnberg szellemében ítélkezni. Alapos okkal feltételezhetô, hogy a magyar jobboldal - minden jószándéka ellenére - rabja azoknak az elôítéleteknek, melyeket a baloldali liberál-bolsi tömegtájékoztatás próbál világszerte elhitetni .
Nem igaz az a vádaskodás, amit a baloldal egy csoportja fél évszázada hangoztat, hogy a ,,nyilas-éra” hozta a magyarországi zsidókra a ,,vészkorszakot”. A hungaristák kormányzása alatt egyetlen zsidókkal teli vonat nem hagyta el az országot a német munkatáborok felé; azok még a Horthy-érában vitték ki a vidéki zsidókat a Sztójay-kormányzat alatt. (Hitler nem kedvelte Szálasit túlságosan makacs magyarsága miatt. Azért tanácsolta Horthynak a jóval engedékenyebb Sztójay Dömét a miniszterelnökségre. Az utóbbi alatt létesültek az országban a zsidó gettók német nyomásra, nem Szálasi alatt.)
Az Andrássy út 60. az 1944 okt. 15-i Horthy-proklamáció után 3 hónapig volt a hungaristák székhelye; a kommunisták erôszakszerve viszont több mint egy évtizedig uralta ez épületkomplexumot. Az egyenlôségjelet a magyarok többsége nevetségesnek tartja. Hangsúlyozom: a magyarok többsége!

Mag F. Károly (Szittyakürt 2002 április)