width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.11.29.

2007. november 29., csütörtök

Hun88 negyedszerre

"Az antiszemitizmus helytelen kifejezés, mert feltételezi a zsidóság teljesen passzív szerepét a folyamatban. Ez tévedés. Amely faj a másikkal való keveredést, vagy pláne összeolvadást a hozzáférhetetlen valláserkölcs blokádja alá helyezi, az az emberi összetartozás érzését a legsajátabb módon formailag és eredményében saját fajára korlátozta. Ezzel minden társadalmat, melyben élt, maga ellen provokált. A zsidó faj vonása ma is, hogy véleményét, sőt világnézetét ráerőszakolja a világra."

Szabó Dezső

Eszmei tartásunk alapját azok a hős férfiak, nők és fiatalok adják, akik feláldozták életüket a következő nemzedékek szabadságáért. Ezért kérünk mindenkit, hogy büszkén vállalja magyarságát és tisztelje az emléküket, mert az emlékekről való lemondással árulást követnek el. A magyar pedig soha nem volt, most sem az és nem is lesz gyáva, megalkuvó, áruló nép! Sajnos az idő múlásával és az ellenség hazugságaival feledésbe merült halálmegvető Bátorságuk, Hazaszeretetük és Bátorságuk a sorsdöntő harcokban. Szeretnénk, hogy a nemzet megadja a nekik kijáró tiszteletet és megbecsülést.

A félrevezetés "eredményeként" a hungarizmus a XX. század egyik leggyűlöltebb és legüldözöttebb eszméjévé vált. De miért gyűlölik és üldözik? Mert szembe mer szállni a kizsákmányoló kapitalizmussal, ahol csak a pénz létezik? Mert meg szeretné szüntetni az uszító osztályharcot és a társadalmi különbségeket? Mert nem szolgáltatja ki az ország kincseit a külföldi nagytőkének, és egy erős parasztközpontú gazdaságot szeretne létrehozni? Mert egy családcentrikus, becsületes, munkaszerető vallásos lélektípus a célja? Vagy talán azért, mert nem ismeri el a mostanában annyira "felkapott" másságot, a pornográfiát, a drogokat és a bűnözést? Azért mert elítéli az ártatlan gyermekeket megrontó pedofilokat és megtagadja az élethez való jogukat? Vagy mert ellenkezik az amerikai műanyag-kultúrával és szeretné előtérbe helyezni a magyar értékeket? A válasz egyszerű: ezek a tények pontosan azoknak az idegen érdeknek az ellenzettjei, amelyek arra irányulnak, hogy a magyarságot a halálos vesztőhelybe vezesse.

A hazaszeretetet, az önzetlenséget, a becsületet és a tisztességet, sőt, az önfeláldozást, amiket a Nemzetvezető tanúsított, nos minderre egy olyan figura akit a zsidó tudatipar vetít elénk, nem is lett volna képes.

A parlamenti pártok nem a magyar, hanem az idegen érdekeket szolgálják. Egyságesen támogatják a cionista érdekeket szolgáló katonai kiküldetéseinket, miközben a hazai területvédő erőket kb. 70%-al építették le az utóbbi években.

Az országban nyomor van, 3 millióan vannak létminimum alatt, a kisnyugdíjasok éheznek, a magyarságot üldözik a határokon túl? Magyarország érdeke, hogy elsősorban Magyar nemzeti érzelműek határozzák meg a sorsát. Mert ők tekintik fontosnak Magyarország érdekeit.

Az eszme terjesztése egyéb nehézségekbe is ütközhet : sajnos az emberek többsége nem idealista. Ami azt jelenti, "politikai preferenciáik" kialakításához szociális szempontokat vesznek csak figyelembe, és abból is csak azokat amik rájuk vonatkoznak. Sebaj, akkor nekik ilyen propagandát kell készíteni. Ezt fogom tenni én is... :D

Van egy dal amit én nemrég hallottam először. A dalszöveggel egyet tudok érteni... :-D

Vendetta : Eltiport parázs

Elindultunk a helyes úton
Mellénk állt sok bajtárs
Megerősödtünk, kemények lettünk
De a hatalomnak nem tetszettünk
Árulókkal, spionokkal megosztottak minket
Hazugságaiktól a média sokszor zengett
Porba hulló álmainkon fennhangon nevettek
De a tűz máig bennünk él, soha nem győzhetnek

Refrén:

Az eltiport parázs most új lángot gyújt
Az eltiport parázs most forradalomra bújt
Erősek vagyunk, mi nem érzünk félelmet
Az eltiport parázsból így lesznek lángnyelvek

A megkötött kezek lassan kiszabadulnak
A hazugság ködéből a fénysugarak előbújnak
Az árulók a kémek lelepleződnek végre
Kegyelmet nem adunk, hiába is kérnek
Új mozgalmat építünk, rend, erő, becsület
A száműzött bajtársak újra visszatérnek
Az üldözött eszme soha el nem pusztul
A nemzeti szocializmus újra felvirul