width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.10.16.

2008. október 16., csütörtök

Gazdasági válság összefoglaló

Gazdasági válság összefoglaló

Ez is aktuális :

Az 1929-33-as gazdasági világválság, ahogyan az Németországban kinézett és a kiút a válságból

http://kitartas.mozgalom.org/cikk.php?t=604

FEDezet nélkül nyomott pénz http://rrr100.wikispaces.com/

Lovas István : Az amerikai csőd jobb világhoz vezethet - Vége az amerikai hegemóniának.

„Magyarország most egy olyan korszak elé érkezett, amely ismét hatalmas lehetőséget nyújt neki. Dogmáival együtt széthull az a világ, amely megfosztotta mindenétől, ami a szó minden értelmében drága volt neki.”

Nem panaszkodhatnak unalomra azok, akik a fazekukon túlterjeszkedő világra is kíváncsiak. Nem egészen két évtized alatt lehettek tanúi a szovjet uralom alatt álló kommunista tömb összeomlásának, valamint napjainkban a globális hatalmi színpad átalakulásának.

Vége az amerikai hegemóniának, és végleg beléptünk a többpólusú világ korszakába. Szinte hetek alatt derült ki: nem csak a száguldó Kína lett megkerülhetetlen nagyhatalom, de a 88 százalékos népszerűségnek örvendő Putyin (Medvegyev) Oroszországa is. Miközben a magas festőállványról csúnyán lezuhant Amerikát egy olyan elnök vezeti, akinek ottani népszerűsége vetekszik Gyurcsány Ferenc hazai rokonszenvindexével.

Az amerikai birodalom és befolyás korábbiaknál nagyobb megroppanását kétségkívül a Wall Street drámai, viharsebességű összeomlásának köszönhetjük, amelynek során eddig szentnek és sérthetetlennek tartott neoliberális dogmák is a történelem szemétdombján kötöttek ki. Akár maga a neoliberalizmus egésze. Ne nyugodjanak békében.

Ha pedig ehhez még hozzávesszük, hogy Jézus Krisztus már néhány évtizeden belül visszatér a földre, akkor elmondhatjuk, az izgalmak még korántsem fejeződtek be. Igaz, hogy az utóbbit a 44 éves Sarah Palin, az amerikai republikánusok alelnökjelöltje állította ("még életemben visszajön a Földre Jézus" - biztosított bennünket), de ki kételkedne eme privilegizált isteni kommunikációs csatornában, ha már párttársának, George Bush elnöknek is, mint megosztotta a nyilvánossággal, a Mindenható tanácsolta az iraki háborút?

Ami az amerikai birodalom hanyatlását illeti, annak idején elég sokan kinevették Paul Kennedyt, az akkor még a Yale Egyetemen tanító brit történészt, amikor 1987-ben korszakos munkájában elsőként vette észre: az általa 1500-tól vizsgált birodalmakhoz hasonlóan az amerikai is abba bukik bele, hogy katonailag túlterjeszkedik a rendelkezésére álló erőforrásokon.

De hogy a nagyközönségnek a szellem terméke mennyivel kevesebbet ér a kézzel fogható valóságnál, mutatja, hogy Samuel Huntington, Tariq Ali, Gore Vidal, Jean Ziegler, Emmanuel Todd és Chalmers Johnson kötetei együtt nem tettek annyit a kijózanodásért, mint most a Bear Stearns, a Fannie Mae, a Freddie Mac bank, és persze elsősorban az AIG biztosító államosítása, valamint a 700 milliárd dolláros állami mentőkötél megszavazása.

Megtérések

Hogy néhány nap alatt az Amerika hanyatlásának sokak által nem hitt jóslatából egy szempillantás alatt "arcátlan" diagnosztikai gyakorlat lett, azt mutatja Peer Steinbrück német pénzügyminiszter kijelentése, amely szerint "az Egyesült Államok elveszíti szuperhatalmi státuszát a pénzügyi világrendszerben". Kár, hogy Steinbrück kijelentésével nem várt néhány percet, mert akkor a Hypo Real Estate összeomlása után a transzatlanti demokráciák sorsáról is ejthetett volna néhány szót.
Sarkozy francia elnök szerint pedig "csupán" ezeknek lett vége: az önszabályozásnak, a laissez-faire gazdaságnak, és a mindható piac gondolatának.

John Gray, briliáns brit egyetemi tanár szerint "a mostani változás kihatásaiban éppen olyan messzemenő, mint a Szovjetunió bukása – a kormányzás és a gazdaság teljes modellje omlott össze". Majd hozzátette: "Az amerikai globális vezetés időszakának - amely visszanyúlik a II. világháborúhoz - vége."
Miközben valóban megdöbbentő "megtéréseknek" lehetünk a tanúi.

Mint a New York Times-ban heti két alkalommal jelentkező Thomas L. Friedman, a szabadpiaci fundamentalizmus egyik világszerte ismert "prófétája" saulus-paulusi bukfencének, amikor lapjának szeptember 22-i kiadásában ezt írta: "Ha a kormány nem segítette volna ki a Fannie Mae-t, a Freddie Mac-et és az AIG-t, nem mentette volna meg az embereket az Ike hurrikántól és nem szivattyúzta volna pénzek tonnáit a bankrendszerbe, gazdaságunk már összeomlott volna. Szeretne ön hallani ma egy olyan mondatot, hogy 'a kormánytól jöttem és semmit nem szeretnék önért tenni?"

Nem, ilyen mondatot ma ezen a világon Pető Ivánon és eszmetársain kívül - akik a magyar társadalommal szembeni, jól megfontolt gyűlöletükön kívül semmi máson nem dolgoznak komolyan - már senki se szeretne hallani (a balliberális sajtóban kéretik ezt a mondatot idézni - lehetőleg ezt is csonkán vagy meghamisítva, ahogyan szokták).

Azok a mondatok viszont, amelyeket a BBC szavazói szerint a világ legbefolyásosabb értelmiségije, az amerikai nyelvész-politikai aktivista, Noam Chomsky mondott október 3-án egy interjúban már nem csak a Pető-vonalnak kínosak: "a globalizmus közgazdászai egyszerűen
hazudnak, amikor azt állítják, az elmúlt harminc esztendőben a neoliberális programok hatására növekedett a gazdaság és emelkedtek ki emberek a szegénységből". "Ez szélhámosság", mondja. "Az emelkedő növekedési arányok és a szegénységből való kiemelkedés elsősorban Kínának köszönhető. De Kína nem követte a neoliberális szabályokat. Export-orientált politikát követett, ahol az állam irányította a gazdaságot. Az állam által irányított export nem a Washington-konszenzus."

Chomsky ugyanebben a beszélgetésben emlékeztetett arra is, hogy e becstelen közgazdászok úgy állítják be Dél-Korea látványos növekedését is, mintha az a neoliberális elvek sikere lenne. "Ez még tréfának is rossz. Dél-Koreában a tőke fölötti ellenőrzés olyan szigorú volt, hogy a tőkeexport halálbüntetéssel járt. Mi köze van ennek a neoliberalizmushoz? Állam által irányított gazdaság volt, nagyjából a japán modellt követve".

Az új világrend vége

A jelenlegi amerikai elnök apja, George H. W. Bush elnök 1990. szeptember 11-én (micsoda dátum!) mondta el az Új Világrendről szóló beszédét.

Azóta nagyon sok víz lefolyt a világ folyóin.

A legmegbízhatóbb amerikai és brit közvélemény-kutatók szerint az azóta eltelt 18 évben, de különösen ifjabb George Bush elnöksége idején az egész világon az Egyesült Államok iránti érzések igen intenzív ellenérzésbe csaptak át és az országot magát a világbékét fenyegető szélsőségesnek tekintik.

Talán nem alaptalanul: az amerikaiak által vezetett és az ENSZ megkerülésével eldöntött iraki invázió óta a közel-keleti országban mintegy 1,2 millió embernek kellett meghalnia feleslegesen. Irak – az emberiség kulturális bölcsője - felbecsülhetetlen értékű muzeális kincseinek nagy része eltűnt, illetve elpusztult. 4 millió iraki vált földönfutóvá.

Miután a háború előtt említett okokról kiderült, hogy egytől egyig szemenszedett hazugságok (tömegpusztító fegyverek, Szaddam Huszein kapcsolata az al-Kaidával), az inváziót ma már a "demokráciával" és az "emberi jogok" exportjával indokolják visszamenőleg.

Azok - és tapsoncaik -, akik Abu Graib-et, Guantanamo-t és a bérkínzást művelték vagy művelik. Azok, akik ma 30 000 iraki foglyot őriznek, azaz többet, mint amennyit a felakasztott iraki diktátor. Azok, akik Carter amerikai elnök szerint az apartheid rendszert fenntartó Izraelt finanszírozzák és ellátják ultramodern fegyverekkel.

Azok, akik nem beszélnek arról, hogy Darfúr - amelyet az ENSZ csak nem akar népirtásnak elismerni - babazsúr az amerikaiak késztetésére etióp csapatokkal megszállt Szomáliához képest. Akik India kasmíri rémuralma helyett Tibetről beszélnek. Akik tudatosan hallgatnak arról, hogy az emberi jogok Szaúd-Arábiában nem léteznek, de Egyiptomban vagy Jordániában se igen. Azok, akik nem hajlandóak bírálni az Öböl-menti országok vagy a szénhidrogénekben ugyancsak dúskáló közép-ázsiai országok diktatúráit, miközben az Amerikával rivalizáló Oroszországban egy erélyesebb, de a magyarországinál jóval szelídebb rendőri akció miatt hónapokig mutogatnak ujjal az ottani zsarnokság újabb bizonyítékaira.

Márpedig azok, akik elvetik a kettős mércét - a tisztességtelen emberek alapeszközét -, azoknak nehéz megmagyarázni, hogy az Egyesült Államok és leghűbb szövetségesei a polgári lakosság irtásával akarják a demokráciát exportálni Iraktól Afganisztánon át a másfél millió kazettás bombával megszórt Libanonig.

De ennek vége. Az a tény, hogy az amerikai törvényhozás 700 milliárd dollárral adósított el több amerikai nemzedéket, miközben havi 10 milliárd dollárba kerülő háborút folytat Afganisztánban, Paul Kennedy birodalmi túlterjeszkedési elmélete minden ismérvének megfelel.

Ami nem várt haszonnal jár a világra és így Magyarországra nézve is. Felderengett ugyanis a háború vagy újabb háborúk elkerülésének kézzel tapintható lehetősége. És hogy még a neokonzervatívok hazai követőinek szemében is kifogástalan forrásból idézzünk, álljon itt az izraeli Háárec című napilap október 5-i számából Irán megtámadásának latolgatásáról írt cikkből vett idézet: "Vajon mi történt húsvét és újév között? Az amerikai kormány egyértelművé tette Izrael számára, hogy ellenzi Irán megtámadását. Annak az eshetősége, hogy az Egyesült Államok saját maga megtámadná Iránt, elhanyagolható, tekintettel a súlyos gazdasági válságra és arra, hogy az amerikai katonaság belebonyolódott az iraki, afganisztáni és pakisztáni térségbe. Ezért állami pénzekre van szükség a Wall Street megmentésére, nem pedig arra, hogy Irán natanz-i urániumdúsító berendezését lerombolják".

Jó hír nem csak a világnak, de Amerika népének is, amely – roppant érdekes módon ezt se kürtölték szét a médiumok - a legújabb felmérések szerint 75 százalékban úgy véli, Iránnak joga van uránt dúsítani.

Amerikára a Wall Street összeomlása kijózanítóan hat majd. Mint ahogyan néhány napja a kongresszus a legnagyobb csöndben törvényben tette lehetővé, hogy amerikai asztronauták a Szojuz űrhajón béreljenek helyet.

Ugyanis az amerikai nyilvánosság nagy megdöbbenésére a NASA 2010-ben öt évre felfüggeszti űrutazási programját és attól kezdve csak a Moszkva melletti Csillagvárosból indulhatnak amerikai asztronauták a Nemzetközi Űrállomásra. Amely ráutaltság - a többi egymásra utaltság mellett - csillapítani fogja a kedélyeket, netán a végtelenségig is lelassíthatja az "iráni rakéták" ellen létrehozandó kelet-közép-európai rakétapajzs lengyel és cseh elemeinek felépítését.

De az európai országok vezetői is - amelyeket az amerikai válság magával ragadott - hasonlóképpen belátják, nem érdemes kívülről rájuk oktrojált, képzelt veszélyek miatt beláthatatlan következményekkel járó háborúkba sodródniuk.

Miután még az eredeti amerikai neokonok, de hazai klónjaik sem vádolták eddig Berlusconit, Merkelt és Sarkozyt azzal, hogy a Kreml ügynökei, idézzük a francia elnök - az EU soros elnöke - szavait arról, hogy mi várható: "Amit Európa Oroszországnak akar elmondani, az az, hogy Oroszországgal közös jövőt kívánunk kiépíteni, partneri viszonyt... és egy olyan közös gazdasági térséget, amely egyesítené Oroszországot Európával". Amely kijelentést Merkel kancellár esetében máris tettek követtek és Medvegyev orosz elnökkel Szentpétervárott megkötötték azt az újabb energiaüzletet, amely mindkettőjük érdeke.

Helyes irány, amelynek a reálpolitikus, békeszerető és mérsékelt jobboldaliak örülhetnek. Érdekes, hogy őket nevezték sikerrel 18 éven át szélsőségeseknek, holott kiderült, szinte nem volt eszmei csata, amely terén az idő nem őket igazolta volna.

A Pesti Hírlapban 1992-ben indult Szingapúr-vita arról szólt, hogy Magyarországnak jobb lenne először a gazdaságát erősítenie keménykezű vezetés alatt, ahelyett, hogy nyugati típusú demokráciát teremtenénk meg pillanatok alatt.

Ugyanezek a "szélsőségesek" azt állították, a kapitalizmusnak nem alapfeltétele a demokrácia. (Erről talán kérdezzük meg a diktatúrák állami alapjainak kezelőit, akik többszörös Paulson-tervet tudnának most finanszírozni.)

E "szélsőségesek" azt ajánlották, hogy az állam maradjon erős.
E "szélsőségesek" azt ajánlották, hogy az erős állam tartsa a kezében az állami vagyon jelentős részét.
E "szélsőségesek" azt állították, hogy az állam sokszor jó gazda, mint ezt a francia TGV és a brit magánvonatok ellenpéldája, de az is bizonyítja, hogy az Európai Unió rájött: csak az állam építheti ki legnagyobb projektjét, a Galileo helymeghatározó műholdas rendszert.
E "szélsőségesek" azt állították, az iraki háború katasztrófa és hogy Magyarország egyetlen vállalkozói megrendelést nem kap érte Amerikától, "hálából" és "cserében" részvételéért.

Ugyanezek a "szélsőségesek" ma azt állítják, hogy egy teljes mértékben egymásra utalt világban a neoliberális rendszert kell kidobni az ablakon, nem pedig az országok közötti normális kapcsolatokat, amelyeket ápolni kell. Amerikával, Kínával és Oroszországgal. De nem háborúzni.

Azon neobuzgóknak, akik ma a Duna-Tisza közéről akarják egyik kezükkel felszabadítani Tibetet, másik kezükkel az abházokat és a dél-oszétokat önrendelkezésüktől megfosztani, harmadikkal Darfúrt rendbe tenni, negyedikkel a kubai foglyokat kiszabadítani, ötödikkel Medvegyevet Gazpromostól legyűrni, miközben sietve diverzifikálnának nem létező plusz energiaforrásokkal, Sívától kell karokat kölcsönözniük, amennyiben - ha már Indiánál tartunk - nem akarják az ott az emberi ürülék kezelésére korlátozott 200 millió érinthetetlent is menetközben emancipálni.

Magyarország most egy olyan korszak elé érkezett, amely ismét hatalmas lehetőséget nyújt neki. Dogmáival együtt széthull az a világ, amely megfosztotta mindenétől, ami a szó minden értelmében drága volt neki. És fel kell tenni a kérdést, megérte-e az, hogy 18 év "demokrácia" után - vért, könnyet, nemzeti vagyont, sőt emberbőrt is vesztve - most ott tartunk, amint az MTA Szociológiai Intézetének szeptember első felében nyilvánosságra hozott adataiból kiderült, hogy a megkérdezettek 75 %-a szerint a "pártvitákat kizáró, erőskezű kormányzásra lenne szükség"?

Az ördög ügyvédjének válasza: igen, megérte: 18 évvel ezelőtt a 75% még demokráciát akart volna.
Consummatum est.

(Lovas István - Magyar Nemzet)

A jelenlegi válságnak és egyben az USA megroppanásának szerteágazó okai közül a legmarkánsabb teljességgel rejtve maradt. Mégpedig a fiat-money-val történő monetáris infláció és hitelpénz rendszer.

Egy kis előzmény. Csupán csak ha az 1700..1900 közötti időszakot nézzük, akkor Amerikában nem volt infláció, vagyis az áremelkedés teljes mértékben hiányzott. Két rövid időszakban volt infláció, mégpedig a két háború alatt amikor a pénz aranytartalékához való kötődést ideiglenesen felfüggesztette az állam. Azt követően volt valami ami nagy gyorsasággal visszafordította a folyamatot és az árak ismét visszatérhettek normális szintjükre. Miután létrehozták a FED-et, 1914-et követően szinte folyamatosan inflálható volt a pénz. A harmincas világgazdasági válság ideje alatt a new deal megpróbálta visszaterelni az árakat, de a jegybanki intervenciók hatására sikerült inflációs pályára állítani újra a pénzt. 1971-ben már nem lehetett tartani az inflálás üteme mellett az aranyhoz való rögzítést, ezért véglegesen megszüntették az aranyfedezetet. Innentől kezdve szabad volt a pálya a legbrutálisabb inflálás számára is.

Annyit kell tudni, hogy az infláció összességében rejtett módon többet inflált el az átlagemberek zsebéből mint a jelenelegi 9 és valamennyi trillió dollár állami adósság értéke. Bocsánat, bank bailout után legalább egy trillióval több adósság!

Az infláció döntötte romba a megtakarítási lehetőséget, ez által a családüzemtől az állam elvette a generációk közötti szolidaritást (ezt még Bogár László is elismeri a könyvében), vagyis a nyugdíjjat már többé nem az államban takarították meg - 1995-től kötelező valamelyik magán nyugdíj pénztárba belépni nálunk is, benne volt a Bokros csomag nevű neolib programban.

A neoliberalizmus a New Deal meghosszabításán kísérletezett. Mi is volt a New Deal. A New Deal atyja volt az aki épp 70 éve elkobozta a lakosságtól az aranytartalékot, tudnillik az arany a nép pénze. Így semmi sem veszélyeztette az inflált pénzben való bizalom elvesztését. Törvényszerű volt, hogy be fog dőlni a rendszer. Aztán be is dőlt a hetvenes évek elején. Ekkor előretolták Milton Friedmann-t és általa Chicagoi iskolát. Az ő reformjuk nem a megoldást hozta, az ő termékük a jelenlegi monetarizmus, a semmiből való végtelen pénzteremtés.

Mi a baj a semmiből való pénzteremtéssel?

Az, hogy valakinek joga van sokat előállítani, a többieknek meg nem. Minél több pénz jön létre ilyen könnyen valaki kezében és "versenyre" száll az áruért olyannal akinek nincs joga a semmiből teremteni, akkor annál szegényebb lesz az utóbbi és a legnagyobb jóindulattal sem lehet ezt szabad intervencionizmus mentes versenynek nevezni!

Az infláció pedig alulról kényszeríti a tömeget több és több munkára. Na ezt nevezték szabad piacnak. Legfőképpen azért, hogy mindannyian megutáljuk. A szabad piac nevében valójában brutális intervencionizmust gyakoroltak államok feletti transznacionális intézményekkel (WTO, Worldbank, GATT, IMF, stb). Ezek az intézmények valójában bürokratikus intézmények voltak, szabályozásaik volumenjében is inkább hasonlítottak állami kreációhoz mint amit az igazi szabad piac megkövetelne. Érdekes szócsavar van a fordításban, ugyanis a szabadon működő piac jelentése amerikában valójában önrendelkezést jelent a saját megtakarításaid felett. És ez nem zárja ki azt sem, hogy ne engedjük be mindazon külföldi árukat, amelyeket itthon is elő lehetne állítani.

Egyébként INNEN van a zsidóknak pénzük felállítani (többek közt) deviáns (feminista, lmbt, álzöld) és szélső-liberális lobbi csoportokat. De pl. a drog fogyasztás kultuszát megteremtő (azóta a drog fogyasztás csak nő és nő) popkulturális behatás szellemi gazdái is ők.

Ha a saját országában mindenki a saját terményeit, reál-teljesítményét szabadon értékesíthetné, az volna ideális. Ehhez képest a kisvállalkozóknak mindenféle EU-konformitásra hivatkozva akadályokat gördítettek, nehogy kikerülhesse a multinacionális forgalmazó láncházlózatot az értékesítésnél. Nesze neked szabad vállakozás!

És akkor mi okozta a jelenlegi piacoknak nevezett tőzsdék megroppanását?

Tudni kell, hogy a tőzsdéken nem csak azoknak a kiváltságosoknak a semmiből gyártott pénze kaszinózott, hanem az átlagemberek megtakarításai is. Minek utána a monetáris infláció folyamatosan felemészti a megtakarításokat, így sokan kénytelen voltak befektetni. Annyi tőkével nem rendelkezvén, hogy mindenki önálló vállalkozást indítson, az embereknek hagytak egy kis rést, hogy kis pénzét is bevigye a tőzsdekasszinóba.

Amikor a monetáris infláció természetes határához érdekett, egyre jobban meglátszott az eljövendő szörnyű valóság. Ekkor a sok-sok ember, köztük a szupergazdagok is menekíteni kezdték megtakarításaikat. A fináncnak a természetes büntetése volt ez. Ez maga a piaci reakció, hogy ha a bankrendszer hamisítja a pénz értékét, akkor az emberek kivonják a pénzüket a tőzsdéről. Ez és semmi más nem tudja beindítani a tőzsde összeomlását, de valódi okait már jó előre megteremtették a bankok.

A nép csak szeretne álmodozni, hogy a hatalommal szemben tiltakozásképpen ilyen nagy csapást mérjen. Egyetlen erő viszont létezik, aminek semmi köze sincs a kapitalizmushoz, sem a kommunizmushoz, hiszen sokkal régebb létezett, amióta gazdaság van a földön, az pedig az emberek szabad döntése (önrendelkezés), hogy ők most akkor visszavonják a bizalmukat. És hatalmas sebet ütöttek, amit semmilyen más módszerrel nem tudnának elérni.

Amíg mi testünkkel vonulunk a kormány ellen minden eredmény nélkül, annál sokkal jobb fegyver volna a kezünkben, csak a hatalom szerencséjére erre a tiltakozók nem szoktak rájönni. Ez pedig a pénz megvonása a bankokból. Hát nincs nekünk annyi pénzünk, mondaná a hozzá nem értő. Nem is kell annyi, ugyanis az a hatalmas pénzhiány ami most rövid idő alatt létrejött az nem úgy tűnt el, hogy épp annyit kivettek, hanem annak csak egy kicsinyke töredékét és a többi a tartalékráta elintézi a pénzmennyiség csökkenését a banki mérlegben.

Éppen ezért a valódi piaci döntések lehetősége az emberek kezében egy félelmetes fegyver a státuszkóval szemben.

2006 nyarától amerikában van egy kisebb kvázi forradalom a kifosztó rendszer ellen. Az emberek szabad gazdálkodásáért, mondván hogy ami a múlt századon keresztül és most is folyik az egy intervencionizmus. Rávilágítottak a fiat-money pénzrendszer alattomosságára és követelték a nép pénzének visszaállítását, illetve szüntessék be a FED-et.

Ehhez képest most 700 milliárd ment a bankoknak, hogy még tovább fenntartható legyen a semmiből való pénzteremtés. Lovas István pedig jön Sarkozy-vel, hogy "vége lett az önszabályozásnak, a lassez-faire gazdaságnak és a mindenható piacnak". Miközben Sarkozy megcsinálta az Állami Vagyonszerző Társaságot, de rögtön mondja, hogy nem ám hosszú távra vásárolnak bankrészesedést, hanem csak feltőkésítik a nép pénzéből és újra privatizálják. Vagyis a veszteségeket szocializálják és a nyereségeket privatizálják. Hát ez történt itt a privatizáció címszó alatt is!

Most pedig jön a komolyabbik része a dolognak.

Egy olyan államot megteremteni ami magába foglal minden nemzetet igen nehéz megteremteni. Előbb meg kell oldani azt a problémát, hogy az ellenállást kiiktassák. A legjobb ha minél nagyobb tömeg nemhogy ellenezné, hanem akarja. Ez az egész megroppanás egyrészt a szükséges áldozat volt, hogy a sokk hatására mindenki egy kórusban ítélje el azt is ami esetleg a saját javát szolgálná. Másfelől pedig már beérett az egyetlen természetes védekezési erő kisiklatása is. Tudják, ha valamit nem lehet megállítani, akkor síklasd ki! szól a mondás. Na ezt tették a globális intervencionista intézmények. Most már az emberiség közelebb áll ahhoz az állapothoz, hogy egy világraszóló hatalmat akarjon magának elfogadni, egy világállamot, hisz oly kevés az ellenállás, még a legjobbak is megtévesztettek. A látszat kedvéért ennek a világállamnak egy ideig lesz még lokális helytartói is. Aki nem vette volna még észre, hogy a magyar parlament csak fiskális (költekezési és megszorítási) politikai teret kapott és nem monetárisat!

Soros György éppen győzködi az embereket, hogy ez a szuperbuborék a piac eredménye, ergo a piaci fundamentalizmus megbukott. A piaci fundamentalizmus megbukott, újfajta gondolkodásra, paradigmaváltásra van szükség"

Soros György mint mindig, az egyik legnagyobb csaló. Ő az aki úgy tudja vezetni félre az embereket, hogy még a "legjobbak" is követik.

Hogyan épül fel Soros beszéde :

"nemcsak ingatlanpiaci válságról van szó, hanem "szuperbuborékról", és egy téves feltevésről: arról, hogy a piac kiigazítja majd a saját túlzásait, nincsen szükség beavatkozásra."
Ennek az állításnak az első fele igaz. Vagyis tényleg nem ingatlanpiaci válságról van szó. Azonban a túlzást összekeni. Mi is volt valójában a túlzás? Túlzás volt a semmiből való pénzteremtés. A FED központi bank és a védelmében álló pénzintézetek (bankok) brutális monetáris inflációt követtek el. Majd azt is mondja, hogy "ez endogén válság, amelyet a pénzügyi rendszer önmaga hozott létre". Azaz beavatkoztak a kereslet és kínálat rendszerébe és akik hozzá közel álltak, a támogatásukat élvezték, azok meggazdagodhattak hiszen ez olyan mint amikor én elmegyek a sarki piacra és Soros is. Neki van joga a semmiből pénz teremteni de ugyanakkor ő is ott ad és vesz. Neki minden esélye megvan, hogy bármit megvegyen előllem, emiatt én kénytelen vagyok több pénzt adni a piaci árhoz képest. Ez nemhogy piaci buborék, hanem a leg aljasabb csalás, rablás, pénzhamisítás!

Ezt az aljasságot most rákenik a reálgazdasági szereplőkre, holott csupán egy konspirációról van szó az emberiség ősi árucserélye ellen. Teljesen mindegy hogy most azt kereslet-kínálatnak mondjuk, vagy az igények és lehetőségek szövevényének. Azért nevezem most már világosan konspirációnak, mert arról van szó, hogy ami ellen nem volt hatalmuk annak az élére áltak és kisiklatták. Pontosan ez történt.

A Soros féle új paradigma pedig az elitista, a kiválasztottak irányítása lesz. Több Bajnai Gordon aki megmondja, hogy ki kap és kitől elvesznek. Az ő kegyelmükért kell esedezni. A hatalmuk pedig a semmiből való pénzteremtés és a tömegek morális támogatása.

Még részletesebben nézzük mit is mond Soros.

"ez endogén válság, amelyet a pénzügyi rendszer önmaga hozott létre. Abból indul ki: a piacok alapszerkezetében torzulások keletkeznek, amelyek visszahatnak az alapszerkezetre. Ez a "reflexivitás" bizonytalanságot szül: a piaci szereplők és a szabályozók nem az ismereteik alapján lépnek, cselekedeteik torzítottan érvényesülnek. Így jönnek létre a piaci buborékok"

A piacok alapszerkezetében torzulások keletkeznek, vagyis a munkával teremtett pénz (aranyfedezet) helyett a semmiből teremtett pénz alkalmazása könnyed lehetőséget adott a piaci döntések torzítására.

Lásd http://elveszett-tudas.blogspot.com

"Majd azok visszahatnak", ez a boom-bust business cycle, avagy az egyszer fent, egyszer nagyon lent politikája. Aranyfedezettel a pénz ugyanolyan árú lett volna és nem halmozódhatott volna fel éppen ennyire brutálisan a kiválasztottak kezében akiknek jogot adott az állam a semmiből való pénzteremtésre. A megroggyanás abból származik, hogy a semmiből valójában nem lehet jólétet teremteni. A természet megbünteti a torzítást az által, hogy az emberek megvonják a bizalmat a nagy pénzügyi kasszinótól. Ekkor jön a hatalom amiben nem választóhatár a magán vagy állami tulajdon, hanem "halmaz" (ezt mondja Dr. Plenter János is) és azt mondja mindezt a megroggyanást a piac okozta. Valójában nem is volt valódi piac, de éppen azért nevezték piacnak, hogy az ember esze ágába se jusson adni venni nélkülük többet! A permanens függőségben tartás hátsó szándékával most saját sarukat rákenik a természetes korrekcióra.

Szerencsére van egy természetes erő, a sok-sok emberek döntése, s amikor a többség azt mondja, hogy megvonom a bizalmat, akkor recseg ropog a lufi. És ez baj?! Ez csak sajnálatos következmény, mert mi gyengébb résztvevői is a rendszernek sérülhetünk. A baj ezt megelőzően szervesen integrálva van.

Még most sem világos, hogy mi történik a háttérben?! Valójában már az előtérben, hiszem mára már előemésztett állapotban van az utálatunk az árucsere iránt. Most már önkéntesen hajlandók vagyunk elfogadni, hogy se adni se venni ne tudjunk, hacsak a kiválasztottak kegyeiből kapjuk a jelet amivel adhatunk és vehetünk. Ahogy figyelmeztet bennünket a Biblia is.

Vajon Jézus miért nem volt elitista, miért nem mondta, hogy erős hatalmat hozzunk létre mert csak az tudja irányítani a világot. Azonban azt is mondja a Biblia, az emberiség sóvárogva várni fogja az erős kezet aki majd irányít mindent.

Olvasónk írta: Vissza a kezdetekhez!

2008-10-16 14:52* barikád.hu *

Honnan indult el a Orbán Viktor? A Kádár jobb kezének tartott Aczél Györgynek köszönhetően, Soros György anyagi támogatasa mellett Nyugaton diplomázhatott, és így lett Kádárék kinevezett "ellensége".

„Fiatal Demokraták Szövetsége néven 1988. március 30-án alapította 37fiatal értelmiségi Budapesten, a Bibó István Szakkollégiumban. Az elnökiteendőket eleinte hattagú szóvivői testület látta el.

A rendszerváltó nemzeti kerekasztal-tárgyalásokon két állandórésztvevővel és egy helyettessel (Orbán Viktor, Kövér László és FodorGábor) képviseltette magát.

1990-ben, az első szabad választásokon bejutott a parlamentbe és 22 fősfrakciót alkotva parlamenti pártként folytatta tevékenységét. 1992-benfelvették a Liberális Internacionáléba.”

(Wikipédia)

Hajdan együtt kezdték, de talán azóta sem váltak szét...? Hajdan együtt kezdték, de talán azóta sem váltak szét...?*Tehát a Fidesz néppártból szinte csettintésre egy liberális párt lett! Vajon miért? Elgondolkodtató! A rendszerváltó fórumnak csúfolt és a Rózsa dombi paktummal spékelt összejövetelen még liberális eszméket valló politikusok Orbán Viktor, Kövér László egy csapásra ruhát cseréltek, és máris nemzeti elveket hirdettek. Mi lehetett ennek az oka?

Talán elektrosokkos kezelésen vettek részt, ami kihatott elveik megváltoztatására, vagy egy trauma érte őket és megváltozott a személyiségük? Hát biztos nem! De lehet, hogy a mögöttük levő politikai-gazdasági erők rájöttek, hogy két liberális párt csak megosztja erőiket, és inkább a jobboldal megosztását akarták. Ez meg is történt, hisz az MDF hanyatlása, és a politika perifériára kerülése ezzel kezdődött, valamint a MIÉP totális kirekesztése (igaz a MIÉP vezérkar asszisztálásával) megtörtént.

Feladták a Fideszre a nemzeti jellegű ruhát, ezzel a nemzeti erők választóit szerezték meg. Hangosan bírálják a kormányt, de kormányozni nem akarnak! Miért? Én nem tudom, de sejtem, hogy egy láthatatlan erő erre kötelezi őket. Miből gondolom? Pár példa:

2002: nyilvánvaló választási csalások miatt ők nem tiltakoztak erélyesen, belenyugodtak, sőt elzárkóztak a „hídi csatában” résztvevőktől.

2006: egy elfuserált kampányt szerveztek, aminek eredménye, hogy a bizonytalanok nem rájuk szavaztak.

Az öszödi beszéd után nem álltak a tüntetők mellé, így igaza lett a miniszterelnöknek haza mentek. Ha akkor megszólalnak, bukik a kormány!

Nem rég Orbán-Fodor találkozó alkalmával megegyeztek, hogy minden marad a régiben, ők barátok maradnak, a FIDESZ meg asszisztál tovább!

És utoljára napjaink eseménye a gazdasági vállság, amely kezd begyűrűzni, ennél nagyobb alkalom nem lesz a közeljövőben! Erre a Fidesz az alítólagos ellenlábasaival leül tárgyalni, és nem egy nemzeti programmal rukkol elő és nem akarja legyűrni az ellent!

Pedig a Fidesz most, olyan helyzetben lehetne, mint egy futó az olimpián, akinek az összes vetélytársa lesántult. Hát egy sportember nem mond le magától az arany éremről!

Talán Orbán Viktornak eszébe jutott a kezdet, amikor ő liberális politikai párt nevében szerepelt, talán nem is változott csak szerepet játszott! És ezért nem szeretné, ha az SZDSZ csúfos vereséget szenvedne! Ügye mindenki védi a családját?

Vagy Fidesz egy újabb köpönyegfordításra készül, mert a politikai-gazdasági ezt kívánják.

Térjünk már észre Fideszesek! A Fidesz pont úgy manipulálja az embereket, mint az MSZP. Mind kettő mögött ugyan azok az erők állnak, és az egész magyar politika csak egy színjáték 1989-óta!

/K. Sándor/

*barikád.hu*

A nemzeti csúcshoz még : Antall József (MDF), Boross Péter (MDF), Horn Gyula (MSZP), Orbán Viktor (FIDESZ), Medgyessy Péter (pártonkívüli), Gyurcsány Ferenc (MSZP) normális, nem cionista vezetésű országokban az ilyen fosztogatók, és társaik kötélen végzik hazaárulás címén! A kárpótlással, mely a nagy cápáknak kamatozott, a klientúraépítéssel, az adósságteherrel lenullázott országot a kisemberek vérén hozta helyzetbe a Bokros csomag. És ezt használta ki a Fidesz, mint jó rajtot. És ő is építgette a saját hátországát, a nevezetes Széchenyi terves pályázaton a felcsuti sport támogatása evidencia, de azért juttatott névteleneknek is pályázati pénzeket. És csak azért nem zsigerelte ki az országot a saját következő megválasztása érdekében, mert azt hitte, megy az anélkül is.

A Fidesz 1990 óta mindent eltanult a hatalomépítésben, ami rossz a mai világban. Ha fel-fel bukkantak jó elvek, azokat könnyedén ejtette, ha a pillanatnyi helyzetben a hátrányára volt. Sajnos.
A nagy pénzek nem a nép kezén tűnnek el, de mindig mi vagyunk akik kifizetik a felelőtlen és alattomos pénznyelők kártékony tevékenységét. Én is tudnék olyan intézkedéseket bevezetni amik jelentős megtakarításokat eredményeznének, de az, hogy lehúzok még egy bőrt a nemzetről még nem teszi az intézkedést jogossá és nem tesz engem sem felelős politikussá! Tehát nyugodtan kimondhatjuk a Fidesz a nép izzadságán és megszorításán vitézkedett. De ahogy akkoriban kihasználták a jó széljárást, most úgy fogják megszívni azt amit rájuk hagy a mostani kormány. Azt már most is tudjuk, hogy nem fognak a sarkukra állni és nem fogják felelőségre vonni a mostani tolvaj, aljas brigádot. Következik újabb 4 langyos év a pocsolyában. A Fidesz politikailag impotens, teljes mértékben kimerül az ellenzékisége abban, hogy heti 2x felszólítja a kormányt és a tagjait, hogy „mongyonle”. Semmilyen konstruktív munkát nem végez ami kicsit is előrébb vinné az országot. Megfogadták a régi tanácsot miszerint aki nem szól az bölcs marad. Nem a munkájuk alapján kerülnek most sem a hatalomra, hanem a baloldal hibáiból kifolyólag.

Lakitelkiek 20 év után

"Önöknek, nektek kedves lakitelkiek csak az üzenhetem, hogy ne kövessétek Klauzál Gábor filozófiáját, miszerint ha nem tudod megállítani a forradalmat, akkor állj az élére.
Ez a korszak- bár feltételezem jóindulatotokat- nem rólatok szól."

Ismeretségünk sajnos egyoldalú. Annak idején 1987. szeptember 27-én nem szentelhettem kellő figyelmet a lakitelki sátorra, mert 20 évesen bevonultam katonának. Így hát a katartikus 1988-as évet, amikor is a demoratikus ellenzék, ill. a népi-nemzeti ellenzék bevállalta a rendszerváltás c. színjátékot, a hadseregben töltöttem. Abban a lebutított begyepesedett néphadseregben, ahová akkoriban a változásnak nemhogy a legkisebb fuvallata, de még csak a híre sem ért el. Ott és akkor ultrakommunista poltisztek vezénylete alatt bőszen készültünk az imperializmus lerohanására, fondorlatos tervekkel, hatalmas uralokkal és 30 éves csepelekkel felfegyveekezve.
Akkoriban nem találkozhattunk semmiféle vérpezsdítő reformmagyar gondolattal.
Akkoriban, 1988-ban a bibliánkat dugdosnunk kellett a szekrény aljában, különben elkobozták, hadbírósággal fenyegették a másképp gondolkodó honvédeket, tiszteket, a székely himnusz miatt megkergetett minket a VÁP, sőt volt olyan, akit elítéletek politikai ügyben, történetesen március 15-ével kapcsolatban. A kokárda használata persze tiltva volt.
Szóval 1989 februárjában miután leszereltem, a nyakamba szakadt az egész pluralizmus MDF-től az SZDSZ-ig, Az MSZMP Pozsgay-Bíró szárnyától, az akkor még kétségbeesett KISZ-DISZ-esekig.
Izgalmas idők jártak, rohamtempóban igyekeztem bepótolni a lemaradásomat, ott voltam mindenhol ahol a rendszerváltásról volt szó, aktívan kivettem a részemet a megmozdulásokból. Fiatal voltam és hálás a sorsnak az égből pottyant forradalomért. Beleszédültem a változás alternatíváiba, hittem a jelszavaknak, mert hinni kellett, hinni akartam a magam erejében, a megújhodásban, egy izgalmas és erős Magyarországban.
Bíztam bennetek lakitelkiek.Úgy tűnt, hogy határozottak vagytok és erősek.
Hiányzott ugyan a fiatalos radikalizmus, de elnéztem, hiszen javarészt benne voltatok a korban, mégis a nyugodt erő stratégia szakértelmet sugallt, erős társaságnak tűnt az akkori MDF. Megfelelő válasznak a kommunisták ellenében. A választási győzelem után azonban valami történt. Vagy túlvállaltátok magatokat és ezért beletört a bicskátok a feladatba, vagy megtorpedózott benneteket a héttérhatalom és azért vallottatok kudarcot, esetleg bomlasztott a belső ellenzék. Nem tudhatom, de akkorát buktatok 1994-ben, mint rottenbiller. 26 éves voltam ekkor, nős, családapa. Nem hittem a szememnek, amikor a kommunisták a választásokon 2/3-os többséggel arculcsapták az egész magyarságot. Meg voltam győződve arról, amiről ma is csak ugyanazt tudom mondani: A ti dilettantizmusotok sodorta a nemzetet ebbe a tragédiába.
A pufajkás rosztovi kormányzását jobb nem is emlegetni. Másfél millió munkaknélküli, példátlan szociális és egészségügyi sokkhelyzet, Bokros-csomag stb. 1998-ban, 31 éves koromban felcsillant a remény, hogy talán egy patrióta kormányzat kerül hatalomra. Ekkor már radikális változást kívántam, hiszen egy évtized után a türelmemre nem lehetett panasz. Meg is lobbant az a magyar zászló, aminek már tíz éve lobognia kellett volna, ennek ellenére, (bár lassú előrelépegetéseket érzékeltem) sokkal jobban nem éreztem magam. Gondoltam nem baj, várok, ott a tapasztalt MDF a FIDESZ mellett, tanulva saját hibáiból, másodszor már nem futtatja zátonyra a nemzetet. Nem hibázhatnak.
Tévedtem.
2002-ben ott kellett álljak az Erzsébet hídon, és átkoznom a naivitásomat, hogy 35 éves fejjel hogy lehetek ilyen marha. A nyilvánvaló csalás ellenére sem a lakitelkiek, sem a FIDESZ, sem az értelmiségi holdudvar nem csapott az asztalra. A gyenge válasz a polgári körök szervezése lett. Ekkor immár két gyermek apjaként, és egy kisvállalkozás boldogtalan tulajaként kezdtem elveszíteni a fonalat. Ekkorra, aránytalanul több munkámba került szerény életszínvonalam fenntartása, gyermekeim neveltetése. Tudtam és tudom azóta is, a megoldás kulcsa nem a politikusok, hanem a mi kezünkben van. Forradalom nélkül nincs változás.
Jött a D-209-es ügynök, aki elhárította a KGB-s ellent az útkereszteződésnél, majd jött a nagy Ő, a hódító, a dinamikus, az állat, aki hazudott, hazudik és hazudni fog.
Fletó a sportminiszter. Kezdtem beleöregedni a gyalázatba.
Kedves lakitelkiek! Titeket 2005-ben fúrtak ki a saját pártotokból, nektek akkor köszöntött be az általatok generált változás, a valódi rendszerváltás. Ha nincs olyan háttérhatalom, amely még egyszer el akart volna játszatni veletek egy méltatlan szerepet, már régen a dédunokák szeretetét élveznétek az otthon melegében. De eljött az idő. Magyarország haldoklik, a kétpárti diktatúrát fojtogatja inlegitimitása. Először a márciusi charta, majd jól fókuszált médiaháttér, most pedig a kései lakitelki zászlóbontás.
Duma’s: 20 év múlva.
A tanácstalan politikai kurzus összehívta a vének tanácsát, Lezsák Sándor D’artagnannak 20 év után ki kell kimondania: Elkúrtuk, újrakezdjük.
Tisztelt őszinte, és valóban bűnbánó lakitelki barátaim! Olyanok használnak benneteket, akiknek semmi köze nincs a magyar nemzethez. A mostani politikai elit tagjai eszközként használják a változás jelképét, a lakitelki sátrat.
Kedves Lezsák Sándor!
Kérem Önt, mint a magyar parlament alelnökét, hogy a lakitelki találkozó szellemében,
szólítsa fel a hazaáruló parlamenti képviselőket, mondjanak le mandátumukról! Mutasson példát azzal, hogy Ön hagyja el elsőként azt a parlamentet, amely mára az elnyomás jelképe lett. Várjuk Önt, és ha ezt megteszi, hősként, megtisztult emberként üdvözöljük!
Mindössze ennyit kérünk.
Apropó. 40 éves lettem. A gyermekeim lassan felnőnek. Ez a korosztály nem ismeri az 1989-es ún. rendszerváltás prominenseit, az elmúlt 17 év problémáit, csak azt látják megnyomorított, széthazudott országban élnek, célok és remények nélkül.
1.000.000 munkanélküli, 3.000.000 koldus, 500.000 gazdag, 100.000 nagyon gazdag, Nemzethalál. Látja kedves Lezsák úr tényeket megállapítani én is tudok, mint Ön Kiskunmajsán, csakhogy én át is éltem mindezt. Milliónyi honfitársammal együtt öregedtünk bele az állandó reménykedésbe. Még az a szerencse, hogy az utóbbi egy év tiszta vizet öntött a pohárba, és nem kell magyarázkodnom mi a megoldás számomra, számunkra.
Önöknek, nektek kedves lakitelkiek csak az üzenhetem, hogy ne kövessétek Klauzál Gábor filozófiáját, miszerint ha nem tudod megállítani a forradalmat, akkor állj az élére.
Ez a korszak- bár feltételezem jóindulatotokat- nem rólatok szól. Ez a korszak már nem a szavakról, hanem a tettekről szól.
Isten áldjon benneteket, Isten áldja Magyarországot!

Tatár József
Rendszervátó Fórum

„A hitelválság elérte Magyarországot.” Tatár József gondolatai.

A budapesti tőzsdeindex a felére, 31.000 pontról 16.000 pontra zuhant, a tőzsdén manipulált befektetések, többek között a nyugdíjalapok értéke a felére csökkent, a MOL, illetve OTP részvényeik stabilitásában bízó kisbefektetők pénzvagyona szeptember óta szintén megfeleződött.

A kormány kapkod, először 13 millió forintig garantálta a bankbetéteket, majd egy nap múlva már korlátlan garanciáról hallottunk. A bankbetétekkel kapcsolatos állami garanciavállalás azonban nem megalapozott.

Akkor lenne realitása, ha a magyar állam nem volna kiszolgáltatva a nemzetközi bankrendszernek, ha rendelkezne olyan pénzügyi kondíciókkal, amely az országon belüli valós termelésen illetve szolgáltatáson alapul. Akkor lenne megalapozott a vállalás, ha Magyarországon létezne a termelés-helyi piacok-hazai monetáris rendszer-fogyasztás kölcsönhatásán alapuló rendszer, azaz olyan magyar értékteremtő reálgazdaság, amely biztosítékot jelenthetne a válság kezelésére. Ilyen gazdasági háttér ma nem létezik. Magyarország a legteljesebb mértékig ki van szolgáltatva annak a neoliberális gazdaságpolitikának, amely a piac mindenhatóságának jelszavával először szembefordult a tradicionális – gondoskodó – államisággal, meggyengítette a belső társadalmi kohéziókat, elértéktelenítette a munkát, majd az egekbe emelte a spekulációt. Felosztotta a világot termelő és fogyasztó társadalmakra, haszonélvezőkre és áldozatokra, szegényekre és tehetősekre.

Ez a szemlélet mára válságba, recesszióba taszította a világot.

Ami már szinte biztos, hogy a jelenlegi pénzügyi válság elsodorja a spekulációban, azaz a valós fedezet nélküli pénzteremtésben érdekelt intézményrendszert. Ennek első jele a megroppant tőzsdék, és az ezzel párhuzamosan összeomló bankrendszer. Ezt követi a biztosítórendszereknek a csődje amelyek a tőzsdéken hazardírozták a befizetők pénzét. A magán-nyugdíjpénztárak, az egészségügyi alapok ezt a módszert alkalmazták. A válság következő áldozatai azok a gazdasági ágak, amelyek a fogyasztói társadalmak pazarló luxusigényeit a lakosság hitelképességére alapozták, amelyek szervesen összefonódtak a bankrendszerrel, vagyis a hitelpiaccal. Az elsődleges hitelpiaci válság fő oka a mesterségesen felfújt hitelgazdaság tarthatatlansága, azaz a fogyasztás válsága, a másodlagos hitelpiaci válság - amely a recessziót kiváltotta - ennek a következménye, a bankok, vagyis a finanszírozás válsága. A harmadik elkövetkező hullám, amely már közvetlenül érinti a lakosságot a termelés válsága. Előre láthatólag válságba kerülnek a globális húzóágazatok az építőipar, az autógyártás, a nehézipar. Az ehhez kötődő kis-és középvállalkozások százezrei jelentenek csődöt rövid időn belül világszerte, emberek tízmilliói veszítik el ennek következtében állásaikat, elsősorban a drága munkaerőt, magasabb béreket fizető nyugati típusú, fogyasztói társadalmakban. Megjósolható hogy a visszaeső fogyasztás következtében kialakuló gazdasági trauma egy idő múlva az egész világra kiterjedő tartós munkanélküliséget okoz, amely elsősorban a nagyvárosi lakosságot, másodsorban a nehéz szociális helyzetben lévőket érinti drámaian.

Az előző társadalmi csoport alapvető létszükségleteit nem közvetlenül állítja elő, hanem közvetett módon szerzi be kiszolgáltatva a közvetítőhálózatnak. (Plázáknak, boltoknak piacoknak stb.) Amennyiben a városlakók elveszítik munkahelyüket, biztos bevételi forrásaikat és nem tudják szinte azonnal pótolni, akkor alapvető létszükségleteik, drámai mértékben lecsökkennek. Nem kétséges, hogy ez olyan beláthatatlan következményekkel járhat, amely végső soron forradalmi helyzetet idézhet elő.

A második csoport, amely a szertefoszló szociális háló miatt az alapvető létfeltételeit is elveszíti, társadalmi értelemben olyan időzített bombává válik, amely az erőszakos cselekmények potenciális kezdeményezője lehet. Ez viszont polgárháborús veszéllyel jár. A fellépő munkanélküliség következtében –természetszerűleg- radikálisan visszaesik a fogyasztás, ami kihat azokra az országokra is, amelyeknek a világgazdasági felosztás szerint a termelés a feladatuk.

Példának vehetjük Kínát –elsősorban őt érinti ez a helyzet –. Kínának új piacokat kell keresnie, mivel az USA fogyaszt - Kína termel kétoldalú rendszer megroppant. A dollár zuhanása és a recesszió miatt a Kína által felvásárolt USA állampapírok rövid idő alatt óriásit buktak. Az 1450 milliárd dolláros kínai valutatartalék reálértéke 1 év alatt a felére csökkent, miközben az USA-nak 3,5 trilliárd dolláros belső, és 6 trilliárd dolláros külső adóságállománya keletkezett. A két nagyhatalom egymást rántotta magával a válságba. Miután az USA világhatalmi szerepét eddig haderejével, és legnagyobb exportcikkével, valutájával, a dollárral tudta fenntartani. A dollár világpiaci 80%-os részvételével domináns fizetőeszköz volt mindmáig úgy, hogy semmilyen fedezet nem állt mögötte. A hadsereggel és levegőpénzzel mesterségesen fenntartott „mintaállam” kudarcot vallott, mert bedőlt a neoliberalizmusnak.

Az amerikai haderő pénzpiacok által támogatott nemzetközi szerepvállalása csúfos kudarcot vallott, az amerikai pénzpiac pedig - mint láthatjuk - megroppant.

Az USA elveszítette világhatalmi szerepét.

A külpolitikai körülményekből tisztán láthatjuk, hogy Magyarország, mint a globális világrend része nem kerülheti el az egyre növekvő válságot. A magyar államot vezető politikai elit a neoliberalizmus utolsó csatlósaként - kellő politikai akarat hiányában- még a legalapvetőbb biztonsági lépéseket sem tette meg a lakosság érdekében. Az egyre aggasztóbb gazdasági jelzések ellenére nem a belső forrásokra alapozott, hanem az EU pénzügyi forrásaira, vagyis a csodára várt. A csoda nem következett be, és a recesszió miatt soha nem is fog bekövetkezni.

Magyarország ugyanis a nemzetközi munkamegosztás diktátuma szerint se nem fogyasztó, se nem termelő társadalom. Magyarország különleges státusú tranzitország, amely munkaerejével és belső tartalékaival a nemzetközi kereskedelmet és a pénzpiacokat kényszerül kiszolgálni.

Ezért nincs Magyarországon működő nemzetgazdaság, ezért támogatják a külföldi vállalatokat a magyar vállalkozásokkal szemben, ezért került a magyar állam tulajdonának 95%-a idegen érdekek kezébe, ezért 280 milliárd dollár a teljes magyar külső és belső adósság, ezért vagyunk kénytelenek olyan bizonytalan eredetű harmadosztályú élelmiszereket vásárolni külvárosi plázákban, amelyeknek minősége több mint kifogásolható. Ezt az állapotot a jelenlegi politikai berendezkedés, a nyíltan neoliberális értékeket képviselő SZDSZ, a kormányon lévő – az 1989 előtti politikai elitet képviselő- MSZP, a zavaros módon neokonzervatívnak beállított, ám valójában kormánypárti szatelitpárt szerepét betöltő MDF és a nemzeti jelképekkel fellépő álkonzervatív retorikát alkalmazó, valójában liberális FIDESZ tartja fenn. Ennek a négy parlamenti pártnak a tevékenysége mérhetetlen károkat okozott a lakosságnak az eltelt közel két évtizedben. Nem tettek lépéseket az egyre közeledő válság mérséklésének érdekében, sőt ellenkezőleg, a belső hatalmi káoszt társadalmi feszültségek szításával, megosztással kívánták leplezni. A globalizmus érdekeit képviselő pártok szétzilálták a magyar államot, az állami vagyon felszámolásával párhuzamosan az állami intézményrendszert is a globális értékrend szolgálatának rendelték alá. Többek között a magyar állam bankrendszerét is átjátszották a neoliberális érdekcsoportoknak.

Vegyük példának a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét, amely már réges-régen nem a magyar állam, a magyar nép érdekeit szolgálja, hanem a világgazdaság hiénáit. gazdagítja. Néhány példa: Az MNB, 1995 óta a magyar forint értékét nem a valós termelés és szolgáltatás értékéhez igazítja, hanem az úgynevezett „valutakosárhoz”, ezzel teljesítve a politikai elvárásokat, pénzügyi értelemben gyarmattá tette az országot, ezzel teret engedve a globalista típusú spekulációknak. Az MNB az országba kerülő pénzeszközök hasznát, azaz a megtermelt érték pénzügyi hozalékát emissziós jogánál fogva kivonja a gazdaságból, helyette állami kincstárjegyeket bocsát ki, növelve az államadósságot - hiszen a kamatokat ki kell fizetnie. Az MNB csökkenti a forgalomban lévő készpénz mennyiségét. Miközben a visegrádi országok a nemzeti össztermék értékének 200%-át használják készpénzben, addig Magyarországon ez az érték 50%. A készpénzhiány miatt kritikussá vált a kis-és középvállalkozások helyzete, belefulladtak a körbetartozásokba.

A globális pénzvilág által felügyelt világszintű termelés/fogyasztás felosztás a magyar termelőgazdaságot, vagyis az ipart és a mezőgazdaságot egyszerűen leírta, a magyar állam pedig nem védte meg. Nem kétséges hogy a bűnösen hibás és dilettáns lépéseknek a következtében hazánkat a bekövetkező társadalmi és gazdasági hatások hatványozottan fogják súlytani. De ezzel nincs vége.

Meg kell találnunk a kiutat. Ha azt vesszük alapul, hogy a globális gazdaság célja az állam elsorvasztása kudarcot vallott, akkor nem járunk messze az igazságtól. A bankok megmentésére irányuló állami beavatkozássorozat egy új korszak kezdete.

A neoliberalizmust rövidesen valószínűleg átmenetileg egyfajta államkapitalizmus fogja felváltani. A csődközeli helyzetbe került államok előreláthatólag visszaállamosítják stratégiai iparágaikat, állami kezelésbe kerül az energiaszektor, az élelmiszeripar, az élelmiszer feldolgozás, a természeti kincsek feletti ellenőrzés, majd az adott ország szellemi kapacitásától függően kialakul a nemzeti sajátosságoknak megfelelő kreatív államgazdaság. Ezek a megújuló társadalmak, a belső igények kielégítéséhez – mezőgazdasági, ipari termékek előállítása - elsősorban belső erőforrásokból merítkeznek. Valószínűsíthető egy technikai forradalom, amely főképpen az energiaszektort érinti, így kihat a társadalom egészére. Megjósolható, hogy a félig vagy teljesen gyarmatosított országok intézményrendszere – pl. Magyarországé - gyökeresen átalakul, az idegen érdekeket szolgáló pártrendszer részben megbukik, részben arculatot igyekszik váltani. A társadalmak belső önrendelkezései, az önkormányzatok és a civil mozgalmak felértékelődnek, megkerülhetetlen tényezőkké válnak.

Röviden: Középtávon rendkívül mélyreható társadalmi és gazdasági változások várhatók, amelyek sokkszerűen hatnak a jelenlegi struktúrán szocializálódott lakosságra. A Gazdasági válság hatása rövidtávon még sokkolóbb lesz. Rengeteg kisrészvényes veszíti el megtakarításait, még többen munkahelyüket, egzisztenciájukat. Sokan egyéni tragédiaként élik meg a változásokat, még többen társadalmi sokként. A vidéki, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozó népesség könnyebben, a nagyvárosi bérből, fizetésből élő lakosság nehezebben vészeli át az elkövetkező időszakot.

Egy biztos. Fel kell készülnünk egy meglehetősen nehéz időszakra, meg kell találnunk a kitörési pontokat, és ami a legfontosabb tennünk kell egy olyan polgáraiért felelős magyar állam létrejöttéért, amely méltón képes megújulni történelmi hagyományaihoz, és tekintélyt kivívni az elkövetkező új világrendben.

Tatár József
Rendszerváltó Fórum

A magyar államadósság felülről nyalogatja a 100 milliárd dollárt

Az államkötvény piac múlt heti leállása óta Magyarország lényegében a fizetésképtelenség határára sodródott. A hír TV-nek nyilatkozva Boros Imre közgazdász, volt PHARE-programért felelős miniszter kijelentette: „A magyar állam kötvényeit nem veszik, nemcsak hogy nem veszik, egy normális nekik dukáló piaci áron, hanem egy sokkal magasabb piaci áron nem veszik. El ne felejtsük, 11-12 százalékon sem mentek el azok a kötvénycsomagok, amiket szántak. Ez azt jelenti, hogy az az eladó, nevezetesen a Magyar Állam, csődben van”.

Az Európai Központi Bank minden megtesz, hogy enyhítse a piaci feszültséget, ezért mostantól alacsonyabb besorolású értékpapírokat és devizákat is elfogadnak fedezetként. Ilyen, alacsonyabb besorolású értékpapírnak számít a magyar államkötvény is. Ez lényegében azt jelenti, hogy az európai központi bank felvásárolja a magyar állampapírokat, és gyakorlatilag kezességet vállal a magyar államadósságért. Járai Zsigmond a jegybank korábbi elnöke megjegyzi: ez valószínűleg átmeneti intézkedés.

Gyurcsányék jól befűtöttek, ahelyett, hogy csökkent volna az államadósság egyre csak növekszik, már több, mint 100 milliárd.

A magyar államadósság mértéke elérte a százmilliárd dollárt, s további százmilliárd dollárt tesz ki az összesített vállalati és lakossági hitelállomány. Az összadósság veszélyezteti a pénzügyi egyensúlyt és egyre kilátástalanabbá teszi a jövőt – állítják a szakemberek.

A kormányzati megszorítás és kiigazítás ellenére az államháztartás adóssága 2008 első negyedévének végén a bruttó hazai termék (GDP) 67,1 százalékát érte el. A lakosság hiteleinek értéke hatezer milliárd forint volt április végén, ez mintegy harmincszázalékos növekedés egy év alatt (azaz a 6 után 12 db nulla - a szerk.). Hasonló cipőben járnak a vállalatok is. Gondot okoz az is, hogy a hazai bankrendszer jelentősen ráutalt a külföldi forrásokra. S miután hazánk hitelminősítése leromlott, kölcsönöket is kedvezőtlenebb feltételek mellett kapunk.

"A racionális gazdálkodás követelményei szerint a privatizációs bevételeket az államadósság csökkentésére kellett volna fordítani a rendszerváltás óta. A privatizációs bevételből, amely 19 milliárd amerikai dollárra tehető, nemhogy csökkent volna a meglévő adósságállomány, hanem további hitelnövelés is történt, és mintegy 85-86 milliárd dollár vagyonfelélés valósult meg Magyarországon. Ilyen körülmények között a gazdasági növekedés egy része az államadósság emelkedéséből származó többletjövedelem és kereslet biztosította forrás volt" – mondta Boros Imre közgazdász. Szerinte az utóbbihoz még a magánhitelek gyors növekedését is hozzá kell számítani, arról nem is beszélve, hogy az önkormányzatok is erősen eladósodottak. Ha nő az államadósság, akkor a kormány gazdaságpolitikája végzetesen felelőtlen és eredménytelen. "Magyarország végzetes eladósodását, amelybe sajnos az állam és az önkormányzatok mellett a vállalatok és a lakosság hitelbe menekülését is bele kell számítani, a Horn-, a Medgyessy-, az első Gyurcsány-, majd a második Gyurcsány-kormány és a mögöttük álló holdudvarok okozták – mondta Boros Imre. – A statisztikák szerint 1998 és 2002 között minimális volt a privatizáció, s nem volt vagyonfelélés. Az ország készen állt az euró bevezetésére is. Most már nincs állami vagyon, így nincs annak hozadéka sem." Boros Imre szerint az államadósság nemzetgazdasághoz viszonyított aránya ismét a 18 év előtti értékekhez közelít, ami a gazdaságpolitika megalapozatlanságára utal. "A kétszázmilliárd dollár össztartozás azt is jelzi, itt valami nagy baj van a pénzügyi stabilitással" – összegezte mondandóját.

Áron G. Papp svájci gazdasági szakértő szerint a kétszázmilliárdos összadósság a harmadik világba vezető út. Szerinte téves felfogás az, hogy "vegyél fel hitelt, adósodj el, majd csak visszafizeted". Ez Nyugaton sincs így, sőt példaként említi az osztrákok, a németek és a svájciak takarékosságát. "Magyarország a hitelfolyósító cégek kezébe került – mondta a szakember. – Az a kérdés, hogy az uniós tagsága ér-e annyit a hitelminősítők, a külföldi befektetők szemében, hogy ne robbanjon be a forint árfolyama."

Ami döbbenetes: a forint mégis irreálisan felülértékelt. 1 Euronak a valódi gazdasági helyzetet tükröző árfolyama legalább 270-280 Ft kellene legyen, egy USD esetén ugyanez 190-200 Ft között valahol. A nyomott árfolyamnak egyetlen oka van: a mesterségesen magasan tartott jegybanki rablókamat, amely arra ösztönzi a külföldi pénzbefektetőket, hogy az egész Európában páratlanul magas hozam fejében itt nálunk vegyenek államkötvényt, aminek a kamatait természetesen mi nyögjük. A kalandor, dilettáns gazdaságpolitikáért a 2002-től hatalomra került tanácsqrmány és a hozzájuk kapcsolódó politikai és gazdasági gengszterek az egyedüli felelősök, amiért jobb országokban életfogytig tartó börtönbüntetést kapnának, a számmal ki sem fejezhető anyagi és erkölcsi károkozásért, amit országunk és nemzetünk ellen tettek. Magyarország a nemzetközi bankvilág és nagybefektetői körök kezében van, az ő kegyeiktől függ az országunk léte, vagy nem léte. Az új kormány elsődleges feladatai közé tartozik a tárgyalások megkezdése az adósság átütemezéséről, esetleg egy részének elengedéséről, a fizetés könnyítéséről. Persze voltak olyan országok, amik egyszerűen kijelentették: nem fizetnek, nem kellett hozzá már csak egy "tökös" politikai elit, nem pedig ilyen tenni képtelen, impotens politikusok, mint akiket láttunk a gengszterváltás óta és ha nem vállalunk majd jogfolytonosságot ezzel a mai illegitim rendszerrel, akkor pedig leshetik a rablók a pénzük. - a szerk.

(Magyar Hírlap nyomán Szent Korona Rádió)

Fosztogatók I.

Magyarország adósságterhe nem más, mint egy elképesztő pénzügyi csalás!

Elidegenítették a magyar nép munkájának az eredményét, amelyet a vérével és az izzadtságával hozott létre!
Dr. Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján. Első rész.

"Hogyan került az ország ebbe a helyzetbe? Már az indulás egy elképesztő csalás! Mindenki elolvashatja a Magyar Nemzeti Bank 2-es számú Műhelytanulmányok 56. oldalán azt a mondatot, hogy '73 és 1989 között, az ország ténylegesen 1 milliárd dollár forrásbevonásban részesült. Vagyis ennyi jött be az országba. Sokkal több kölcsönt vett fel, de ennyi jött be ténylegesen az országba. A többi hiteleket már a kamatok fizetésére vette föl, és ez lényegében már be sem jött az országba.

És ezért az 1 milliárd dollárért, ugyanennyi idő - 16 év alatt - kifizettünk 11 milliárd dollár kamatot, és még maradt kifizetetlen 22 milliárd dollár bruttó adósság! Egyértelműen mutatja, ez a Nemzeti Bank által tett megállapítás, hogy itt pénzügyi csalásról van szó! Ez egy csalás! Nyilvánvaló csalás. Ilyen pénzügyi csalással lett az ország kifosztva!

Na most, már eltelt 90 óta 18 év, és a helyzet nem hogy javult volna, hanem egyre csak romlott. Mert időközben, annak a Nemzeti Vagyonnak a 80%-a odavan. És most a szerényebb számot mondom, mert sokan ragaszkodnak hozzá, hogy a Nemzeti Vagyonnak már a 90%-a odavan. Vannak, akik azt mondják, hogy 80 valamennyi. Maradjunk a 80%-nál. Legyünk szerények.

De ezt a vagyont, a 100%-ot, 1989-ben és 90-ben a Nemzetközi Pénzvilág univerzális hatáskörű frontintézményei; úgymint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank, körülbelül 130-140 milliárd dollárra becsülték, - akkori dollárértéken. Ezért az országnak, a 80%-ért, legalább 100 milliárd dollárt kellett volna kapnia.

Ténylegesen kapott az ország: 20 milliárd dollárt! Ennyi jött be az eladott Nemzeti Vagyonért, és hangsúlyozom, ez Nemzeti Vagyon volt, nem az Állam vagyona!

Hogyha tisztességes Alkotmánya lenne az országnak, minden másképpen alakult volna. Ha nem eleve egy selejtet állított volna elő Tölgyessy Péter és Sólyom László, a jelenlegi Köztársasági Elnök, akik írták ezt az alaptörvényt, amiben egy szó nincs arról, hogy védelmezni kell a Nemzet Közös Vagyonát, egy szó nincs arról, hogy a Magyar Nép Szabadságának ez az alapja! Mert egy kiszolgáltatott vagyontalan koldus nép, az nem lehet szabad! Mert akkor már a Demokrácia, csak bohózat. Amit meg is tapasztalunk.

Tehát, a selejt alkotmány, vagy az alkotmánynak nevezett alaptörvény értelmében, - az Állam megtehette azt, hogy az igazi tulajdonos, a Magyar Nemzet hozzájárulása nélkül, és utólagos elszámolás nélkül, - mert el se számolt vele a mai napig, - utólag se, - elidegenítette a magyar nép munkájának az eredményét, amelyet a vérével és az izzadtságával hozott létre!

De ezért neki, a Magyar Államnak, - tisztességet árat kellett volna legalább kapnia!

Mint mondtam már, mindösszesen 20 milliárd dollár jött be az országba. És itt elérkeztünk egy nagyon fontos kérdéshez: hol van ez a 20 milliárd dollár? Mert ez azért bejött. De hol van? És mi épült belőle? Mit kapott érte a Magyar Nép, a Magyar Nemzet?

De mivel ebben az országban a főhatalmat a Nemzetközi Szuper Bankárok szolgálatában álló - kozmopolita, komprádor, kollaboráns, - lényegében hazaáruló - pénzügyi technokrata réteg gyakorolja - megállapíthatjuk, hogy a Nemzet, lényegében semmit sem kapott ezért a pénzért, ezért az elherdált vagyonért..."

Fosztogatók II. - Szándékos infláció

A nemzetközi pénzvilág cselédje - A Nemzeti Bank

Dr. Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján. Második rész.

"A Nemzeti Bank, az ország központi bankja, s amelynek mind a mai napig egyetlen tulajdonosa van; a Magyar Állam.

És a Magyar Államot hivatalosan az Országgyűlés, és a Kormány képviseli, de ennek a Nemzeti Banknak a döntéseibe lényegében, - nem szólhat bele, sem az Országgyűlés, sem a Kormány, - semmilyen vonatkozásban!

Még az Állami Számvevőszék sem ellenőrizheti, mert a Nemzetközi Bankárvilág, olyan törvényeket rendelt meg, vagy kényszerített ki, az őket kiszolgáló komprádor vezető rétegtől, amelyben az Állam megtiltja magának, hogy a saját tulajdonának bármely döntésébe, bármely vonatkozásába bele szóljon. - Tehát: én vagyok a tulajdonos, de megtiltom magamnak, hogy a tulajdonomat a saját érdekemben használjam, mert így szól a rám kényszerített törvény. Amely nem más, mint a Nemzeti Banki Törvény!
Ennek, elképesztő következményei vannak, a Magyar Nemzet sorsát illetően.

Azért, mert ugyanis azt a 20 milliárd dollárt, ami bejött a Magyar Nép vagyonáért, - azt a Nemzeti Bank, - amely ugyan formálisan magyar tulajdonban van, de lényegében nem más, mint a Nemzetközi Pénzvilág cselédje, s ezeknek az érdekeit szolgálja, s nem a Magyar Népét, - nos ez a Nemzeti Bank lényegében megtartotta magának ezt a pénzt, ezt a 20 milliárd dollárt, és ráhelyezte, a nála vezetett deviza számlára. Az pénz tehát ott maradt, s ebből egyetlen fillért sem kapott a Magyar Költségvetés, a Magyar Kormány, a Magyar Állam, a Magyar Nép.

Hogyan is történt ez?

Ahogyan érkezett külföldről a a nép vagyonáért vételárként ez a csekély összeg, - mert azért érkezett, - ennek megfelelően, az MNB. levegőből előállított játékpénzt, - forintot, - és ezt a forintot adta át úgy a Magyar Államnak, hogy rávezette, az ugyancsak nála lévő költségvetési jegyszámlára.

Na most ez a pénz, ami így keletkezett, - tehát a 20 milliárd dollárnak ez a játékforintban kifejezett megkettőzése, - ez a másodlagos levegő pénz, - ez mégis csak elkezdett keringeni a nemzet gazdaságban, - és különböző címeken, mikor megcsinálta a maga körforgását, - szépen visszakerült külföldiekhez.

Mert ha a termelői vagyon profitja volt, akkor a termelői vagyon külföldi tulajdonosához került, forint jövedelemként.

Ha ideérkezett tőkének volt a tőke járadéka, - akkor a külföldi tőkéshez, a befektető tőkéshez érkezett forintban, mint tőke járadék.

Ha felvett kölcsön volt, akkor a kölcsön adóhoz, a hitelezőhöz érkezett mint adósság törlesztés, és kamat, - persze forint formájában.

Természetesen a külföldieknek nem kellett ez a forint, hanem elmentek a Nemzeti Bankba, és erről a bizonyos eredetileg 20 milliárd dolláros deviza-számláról szépen leemelték az itteni profitjuknak megfelelő devizát, - és azt kivitték az országból."

(Megjegyzés: Tehát így került vissza ez a 20 milliárd dollár, melyet a Magyar Nép a termelői vagyonáért kapott, - így került vissza a Külföldi Bankárvilágba, - úgy, hogy lényegében ebből a pénzből a Magyar Népnek nem jutott egy fillért sem. És, hogy ezt a kifosztó tranzakciót hogyan is oldották meg véglegesen az MNB fifikás bankárai?Hát a következő módon):

"A forint pedig így szépen visszakerült a Nemzeti Bankhoz. Na, most ez azért jó sok pénz volt. De mit csinált, a Nemzetközi Pénzvilágnak ez a cselédje, a Magyar Nemzeti Bank - mit csinált ezzel a forinttal?

Hát nem engedte meg, hogy a Magyar Gazdaság működtetésében továbbra is részt vegyen, hanem azt tette vele, hogy különböző technikákkal elinflálta! - Gondoljuk csak meg, hogy amikor a nagy a termelői vagyon nagy eladása folyamatban volt, az infláció 20%-ra rúgott, de fölment 25%-ra, 30-ra, sőt volt olyan év, hogy 35%-os volt az infláció. Vagyis az általa levegőből előállított pénzt, elpárologtatta infláció formájában. Amit pedig nem tudott inflációval megsemmisíteni, szét olvasztani, azt különböző sterilizációs technikákkal kivonta a forgalomból, s visszaküldte a levegőbe, ahonnan Ő ezt a forintot előállította."

(Ezért nevezzük ezt a forintot játékpénznek, mert mindössze csak azt a célt szolgálta, hogy általa elvegyék a magyaroktól még azokat a javaikat is, amelyek a Nagy Privatizáció után megmaradtak. - a szerk.: Fort András)

"Tehát lényegében a Magyar Nép, átadta a termelői vagyonát a Nemzetközi Pénzvilágnak!

Annak a Nemzetközi Pénzvilágnak, amelyet a szupergazdag bankárcsaládok alkotnak, s akiknek a törzsvagyona ma 300 trillió dollár, - a trillió, az ezer milliárd. Ezen családok tulajdonát képezi a világot meghatározó 500 nagy multinacionális cég, melyeknek ők a részvénytulajdonosai.

Ezeket a családokat gazdagította tehát az elszegényített és kifosztott Magyar Nép..."

Fosztogatók III. - Pénzügyi léhűtők szuper fizetésért

„És a Népnek fogalma sincs arról, hogy azok, akik állandóan kirabolják, leszívják, azok a Nemzeti Bank vezérkarában ülnek...”

Dr. Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján. Harmadik rész.

„Nos, ezek a szupergazdag Bankárcsaládok - a különböző befektetési intézményeken keresztül, és a kereskedelmi bankokon keresztül - szedik be ezt a pénzt.

Tehát a Magyar Nép elveszítette a termelő vagyonát, és ez a vagyon, ezeknek a Szuper Gazdag Bankárcsaládoknak a részvény vagyonába lett beolvasztva.

És a nép, ezek után egy kis idő múlva elveszítette azt a valódi értéket hordozó devizát is, amit ezért a vagyonért mégis csak megkapott. Az egy ötödét megkapta, de azt is elveszítette.

De azt a pénzt is elveszítette, amit ennek a devizának a megkettőzésével előállított (a 20 milliárd dollárnak megfelelő játékforintot), amit a levegőből előállított ez a Cseléd Intézmény - a Nemzeti Bank -, az ország igazi kormánya, - amelynek olyan hazaáruló vezetője van, mint Simor András. És, hogy miért hazaáruló? Mert most is azt mondja, hogy még további 2500 milliárdot kell kivonni az országból azért, hogy ez a Nemzetközi Pénzvilág változatlan mértékben jusson hozzá a profitjához!

Mert a megszorításoknak, és ennek az egész fosztogatásnak semmi értelme nincsen!

Bár ezzel nem akarom a Másodlagos Kormánynak, a Látszólagos Kormánynak, a Színjáték Kormánynak a szerepét csökkenteni! Csak azt akarom hangsúlyozni, hogy az a Kormány, amit mi kormánynak nevezünk az egy másodlagos! Szekunder. Csak fiskális hatásköre van. Úgymint adót szedhet be, költségvetést készít, stb.

De az igazi döntéseket, a Monetáris Hatalom birtokosai hozzák. Pénzkibocsátás, pénzbevonás, kamatszabályozás, árfolyam szabályozás, és így tovább. Hitelezési rendszer, - ez mind, mind, nem a látszólagos kormány, Gyurcsányék kezében, hanem az igazi kormány, a Nemzeti Bank kezében van!

A hazaáruló Simor AndrásAmelynek semmilyen politikai felelőssége nincsen! És ez az a hely, ahol közpénzből, közállásban, olyan fizetése van valakinek, mint Simor Andrásnak - 7 millió 400 ezer forint a havi fizetése! Nem beszélve, a többi körülötte lévő léhűtőről, mint pl. Király Júlia, meg a többiek, akik szintén majd ennyit keresnek, bár nem pontosan ennyit, valamivel kevesebbet.

Azért mondom, hogy léhűtők, mert semmiféle haszna nincs a munkájuknak! Csak kára! Csak kára! Hiszen ettől ment tönkre az ország! És a Népnek fogalma sincs arról, hogy azok, akik állandóan kirabolják, leszívják, azok a Nemzeti Bank vezérkarában ülnek.

Akiket persze Baselből irányítanak, a Bank of Internatoinal Sentlement székházából, - meg most már Frankfurtból, az European Central Bank - Európai Központi Bankból.

És természetesen a Nemzetközi Pénzvilág Vatikánjából, a City of London-ból, - ami persze nem azonos Londonnal, - hanem azon belül, tulajdonképpen egy elkülönülő Állam - saját közigazgatással, saját rendőrséggel, és így tovább. Ugyanolyan külön álló egység, mint mondjuk Rómában a Katolikus egyház központja, a Vatikán. De ez a pénz egyházának központja.

Na, most, mi történt tehát azzal a bizonyos 20 milliárd dollárral, amelyet az eladott Nemzeti Vagyonért kapott az ország?

Az történt, hogy a Nemzeti Bank - különböző technikákkal - visszajutatta azoknak a küföldi pénzoligarcháknak, akik a Nemzettől megszerzett termelői vagyonért, ezt a pénzt mint vételárat adták.

De ennek fejében a Magyar Népnek, a Nemzeti Bank játékpénzt állított elő, vagyis a Forintot. De ezt a játékpénzt sem hagyta működni, hanem kivonta.

Most ennek eredményeként ma ott tartunk, 2008-ban, hogy a Magyar Nemzetgazdaságot működtető pénzmennyiség az a Nemzeti Összterméknek a 40%-a. Ezt csak akkor tudják megítélni Önök, hogy ez micsoda egy aljas, gyalázatos bűncselekmény a Magyar Nép ellen, ha tudomásul veszik, hogy az összes többi országban az a pénzmennyiség, amellyel a gazdaságot működtetik, az 200, vagy 220%! Tehát Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Románia, - és az Európai Unió összes államában 200%, vagy afölött van!

Magyarországon pedig a Nemzeti Bank gyalázatos monetáris politikája révén, ez mindössze a Nemzeti Összterméknek a 40%-a! Ami azt jelenti, (ugye a Nemzeti Össztermék az most 25 ezer milliárd forint), hogy jelenleg a Nemzetgazdaság egészét működtető pénz, az mindössze csupán 10 ezer milliárd forint!

Ez persze nincs mind papírformában, mert hiszen ugye ma már a pénz jelentős része, csak elektronikus jel formájában létezik...”

Folytatása következik.

FOSZTOGATÓK IV.

Tehát ez az uzsorás banda, - amelynek nincs bőr a pofáján, - képes szorongatni egy népet, - amelyről már több bőrt lehúzott, s ezt még mindig tovább csinálja! - És ezt a politikát hajtja végre, elsősorban a Nemzeti Bank, - amely az ország elsődleges kormánya. Még egyszer ki kell hangsúlyoznom. Mert ugye itt is az a csel, hogy minden másnak látszik, mint amilyen valójában.

POFÁTLAN, ÖNZŐ, UZSORÁS - NEMZETKÖZI BANKÁRKASZT
A LAKÁSAINK, A HÁZAINK, A FÖLDJEINK - KELLENEK NEKIK!
A RIPACSOK MÖGÉ BÚJNAK...

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján

Negyedik rész

...'Tehát ez az uzsorás banda, - amelynek nincs bőr a pofáján, - képes szorongatni egy népet, - amelyről már több bőrt lehúzott, s ezt még mindig tovább csinálja! - És ezt a politikát hajtja végre, elsősorban a Nemzeti Bank, - amely az ország elsődleges kormánya. Még egyszer ki kell hangsúlyoznom. Mert ugye itt is az a csel, hogy minden másnak látszik, mint amilyen valójában. Úgy tűnik, mintha a Kormány kormányozna. De nem! >> ...nekünk magyaroknak nettó 4500 milliárd forintba kerül minden évben az Európai Unió, - a Nemzetközi Pénzvilágnak ez a gyalázatos intézménye. Mely kártékony! És semmi hasznot nem hozott a Magyar Népnek! Viszont rengeteg pénzbe kerül!...'


...'Így tehát a Pénzügyi Rendszer rettenetesen le van szűkítve, és fojtogatja a magyar gazdaságot! Ennek az a következménye, hogy a magyar állampolgárok, a magyar kis és közepes vállalkozások köztük a mezőgazdaságban dolgozó magyar vállalkozók,- fuldokolnak. Fuldokolnak a pénzhiánytól, - fuldokolnak a forgóeszköz hiányától. És gyorsított ütemben mennek csődbe!

És hogy mi ennek az oka? Vagy ki ennek az oka?

Az ok; az Uzsorás Nemzetközi Bankárkaszt, - amely a gazdagodási igényének nincs határa. Határtalan! És a pofátlanságának és az önzésének sincs határa!
Nos ez a Nemzetközi Bankárkaszt, így tudja elérni azt, - hogy az a magyar föld, amit még meg akar szerezni, - azt egyrészt eladják, másrészt nagyon olcsón adják el! Mert hát kis pénzből, kevés jut egy hektárra.

Ugyanilyen módon tudják kikényszeríteni azoknak a lakóingatanoknak a megszerzését, amelyekben kis nyugdíjasok laknak. - Hiszen, ha azokat mind tovább terhelik, - azokat mind kénytelenek lesznek elkótyavetyélni.

Tehát; Meg akarják szerezni a termőföldet,... a lakóingatlanokat, és természetesen még rá akarják szorítani az államot, hogy azt a maradék 20%ot is eladja, és olcsón adja el.

Tehát ez az uzsorás banda, - amelynek nincs bőr a pofáján, - képes szorongatni egy népet, - amelyről már több bőrt lehúzott, s ezt még mindig tovább csinálja! -

És ezt a politikát hajtja végre, elsősorban a Nemzeti Bank, - amely az ország elsődleges kormánya. Még egyszer ki kell hangsúlyoznom. Mert ugye itt is az a csel, hogy minden másnak látszik, mint amilyen valójában. Úgy tűnik, mintha a Kormány kormányozna. De nem!

Mert ezt az országot, a Nemzetközi Pénzvilág kormányozza, melynek első számú ügynöke itt, - a helytartója, - a rezidense; az Magyar Nemzeti Bank vezetése.

És csak a második számú rezidens kormányzata az; amit mi egyébként Kormánynak nevezünk.

Most erre mondhatják önök, hogy igen, igen, - de most már Brüsszelből jön pénz.

Na most,... jól figyeljenek!

Amíg ez a szisztéma van, Brüsszelből egy fillér se jöhet! Értsék meg, hogy miért nem:
Azért nem jöhet egy fillér sem, - mert itt is egy hatalmas csalás történik, a Magyar Nemzet kárára.

De nézzük meg a tényszámokat 2006-ban! 2006-ban bejött az országba Brüsszelből, 1000 milliárd forintnak megfelelő Euro. Én bizony nem mondom ezt támogatásnak, mert pontosan ki van számolva, (szakemberek egész gárdája számolta ki,) - és bárkivel hajlandó vagyok leülni, hogy megvédjem ezt a számot. Mert meg is vannak már, az ezt megtámogató adatok is:
Arról van tehát szó, hogy nekünk magyaroknak nettó 4500 milliárd forintba kerül minden évben az Európai Unió, - a Nemzetközi Pénzvilágnak ez a gyalázatos intézménye. Mely kártékony! És semmi hasznot nem hozott a Magyar Népnek! Viszont rengeteg pénzbe kerül!

Azok a látszólagos előnyök, hogy jaj könnyebb az utazás, ezekhez sokkal olcsóbban és sokkal egyszerűbben is hozzá lehetett volna jutni.

Az Európai Unióra azért van szüksége a Nemzetközi Bankárkasztnak, - a világuralmat megszerzett Nemzetközi Bankárkasztnak, - mert így tudja a legolcsóbban, a népek félrevezetésével felszámolni a nemzetállamok utolsó védőbástyáit.

A nemzetállamokat, egy olyan nemzetek feletti antidemokratikus struktúrába kényszeríti be, ahol az összes lényeges hatáskör átkerül, - a politikai felelősséggel nem terhelt, - meg nem választott, bürokraták kezébe. Akik kizárólag a Nemzetközi Bankároknak tartoznak beszámolással.

Ezen Bankárok pedig, - a szabadkőműves társaságokon keresztül, ilyen olyan titkos szerveződésekkel, - mint például; az European Round Table Bussines Man, - és egyebeken, keresztül irányítják ezeket a Bürokratákat.

Na most: Hogy is van az, hogy egy fillért sem kaphatunk vissza? Tehát itt arról van szó, hogy, amit támogatásnak neveznek, az is egy csalás! Vissza kaphatunk, - nagy nagy megkötöttséggel, pályázatokkal, megszorításokkal, s azzal, hogy mindenféle bürokraták, mindenféle hülyeségeket előírnak... vissza szerezhetünk némi pénzt...'

Folytatása következik:

A NEMZETKÖZI PÉNZVILÁG NEM ISMER KÖNYÖRÜLETET ... - GYAKORLATILAG EGY FILLÉRT SEM KAPHAT AZ ORSZÁG BRÜSSZELBŐL.

(Fort András, Szabad Riport Tudósító Iroda)

FOSZTOGATÓK V. - A NEMZETKÖZI PÉNZVILÁG NEM ISMER KÖNYÖRÜLETET!

GYAKORLATILAG EGY FILLÉRT SEM KAPHAT AZ ORSZÁG BRÜSSZELBŐL.

A NEMZETKÖZI PÉNZVILÁG NEM ISMER KÖNYÖRÜLETET!

ELLENT KELL ÁLLNI! - DE NEM ELÉG TÜNTETNI ÉS ZÁSZLÓT LENEGETNI.

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján
- Ötödik rész -

"Mit kapott a Magyar Nép Brüsszelből? Semmit!

És ez most tényszám. Mert 1000 milliárd forintnyi deviza érkezett, - és ebből a devizából nem látott semmit, csak a külföldiek... >> Ugyanez történt 2007-ben. Azzal a különbséggel, hogy akkor több ment ki az országból, - akkor 9 milliárd netto, - 9 milliárd euro netto ment ki az országból... >> És minden bizonnyal arra számíthatunk, hogy az idén is egy hasonló összeg fog kimenni az országból. Ez azért volt ényeges, hogy lássuk, hogy a Nemzetközi Pénzvilág nem ismer könyörületet, uzsorás pénzéhségének nincs határa, önzésének nincs korláta! - Egy ilyen pofátlan bandának ellent kell állni! - És ehhez nem elég tüntetni menni, és zászlót lengetni..."

"Még egyszer mondom; - gyakorlatilag egy fillért sem kaphat az ország Brüsszelből. Mert nézzék meg, hogy mi történt 2006-ban, 2007-ben, és ez fog történni az idén is.

A nemrégiben beköszöntött pénzügyi válság csak súlyosbítja a helyzetet. Az IMF - Nemzetközi Valuta Alap, - látszólagos pénzügyi segítsége még nagyobb adósságba taszítja az országot. Mert azt a 10, egyesek szerint 12 milliárd dollár, amit Magyarország kap az IMF-től, - azt Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke szerint, az adósságállomány csökkentésére kell fordítani. Csakhogy ennek a mentőövnek nevezett uzsora kölcsönnek a kamatai még súlyosabbá teszik az ország adóssághelyzetét.

És a Nép ebből a pénzből sem kap semmit. És nemcsak, hogy nem kap semmit, hanem ennek kamait is Ő fizeti vissza. A 13. havi nyugdíjából, a befagyasztott, súlyos adókkal terhelt béréből, és még számtalan sarcból... - a szerk.)

Tehát az a pénz, amit kínkeservesen vissza pályázhatnak, magyarok, - és ideérkezik az országba, mint ahogy ide érkezett 2006-ban, 1000 milliárd forintnak megfelelő deviza, - ez megint csak landol, a Nemzeti Bank, vagyis az Uzsorás Nemzetközi Bankárkaszt magyarországi rezidens intézményénél vezetett deviza számlán, és ott megáll. Egy darabig. - De utána visszamegy a Nemzetközi Pénzpiacra, - tehát visszamegy a Nemzetközi Pénzpiac szereplőihez.

(És ez fog történni most, ezzel a 12 milliárd dollárral is! - a szerk.)

Tehát mit kap a Magyar Állam? A Magyar Állam megint a levegőből előállított játékpénzt, a forintot kapja. Ez a forint megteszi a maga körforgását a nemzetgazdaságban, és utána, mint mondom; profit, tőke járadék, - kamat, adósságszolgálat formájában a külföldiekhez kerül, akiknek ez nem kell, - elmennek a Nemzeti Banknál számukra megtartott devizához, ott becserélik euróra, és kiviszik az országból.

És a forint, amit a Nemzeti Bank a levegőből állított elő, hogy megkettőzze ezt a pénzt, ugye, - azt a Nemzeti Bank visszaküldi oda, ahonnan előállította, - vagyis emissziós jogánál fogva kivonja a forgalomból. Megsemmisíti, visszaküldi a levegőbe.

Mit kapott a Magyar Nép Brüsszelből? Semmit! És ez most tényszám. Mert 1000 milliárd forintnyi deviza érkezett, - és ebből a devizából nem látott semmit, csak a külföldiek.

Az ennek megkettőzése révén előállított forint pedig nem maradt az országban, hogy legalább növelje azt a monetáris bázist, amivel a gazdaság működik, - hanem ki lett vonva, meg lett semmisítve, vissza lett küldve a levegőbe. És ma is maradt a monetáris bázis, a Nemzeti Összterméknek a 40%-a.

(Az utóbbi években a Nemzeti Bank rendszeresen alkalmazott módszere ez... - a szerk.)

Ugyanez történt 2007-ben. Azzal a különbséggel, hogy akkor több ment ki az országból, - akkor 9 milliárd netto, - 9 milliárd euro netto ment ki az országból.

(Nem lehet hát csodálkozni azon, hogy a Gyurcsány bábkormány ily körömszakadtáig védte, és védi ezt a fosztogató rendszert, - ha ekkora elrabolt összegekről van szó... - a szerk.)

És minden bizonnyal arra számíthatunk, hogy az idén is egy hasonló összeg fog kimenni az országból. Ez azért volt ényeges, hogy lássuk, hogy a Nemzetközi Pénzvilág nem ismer könyörületet, uzsorás pénzéhségének nincs határa, önzésének nincs korláta!

Egy ilyen pofátlan bandának ellent kell állni! -

És ehhez nem elég tüntetni menni, és zászlót lengetni.

Na, de mit is kell csinálni? Sok mindent lehet csinálni, de az egyik legértékesebb javaslatot, az általunk nagyon tisztelt, rendkívül okos, és rendkívül tisztességes ember, Síklaky István, - aki egyébként szakmáját tekintve tudós közgazdász volt, - dolgozta ki.

Na most többféle mód van arra, hogy miképpen lehet ez ellen a szisztematikus fosztogatás ellen védekezni. Az övé, Síklakyé, az egyik használható módszer.

De megjegyzem, hogy olyan közgazdászok, mint Bogár László, és Csath Magdolna, vagy Varga István, - aki ugyan nem közgazdász, de lényegében mindannyiunk felett áll, az óriási tudása, és pénzügyi szakismeretei révén, mint sikeres vállalkozó, - tehát ők is és mások is, - kidolgoztak még olyan lehetséges védekezési módszereket, - amelyek számunkra a megoldást, és az élettel teli jövőt jelenthetik..."

Folytatása következik:

AZ ELLENÁLLÁS. - NEMET IS LEHET MONDANI! - HOGY LEHET VÉDEKEZNI A SZISZTEMATIKUS FOSZTOGATÁS ELLEN? - AZ ADÓSSÁG ELENGEDÉS FORGATÓKÖNYVE - A LENGYELEKNEK SIKERÜLT...

FOSZTOGATÓK VI. - Fölállni és nemet mondani!

HOGY LEHET VÉDEKEZNI A SZISZTEMATIKUS FOSZTOGATÁS ELLEN?

FÖLÁLLNI ÉS NEMET MONDANI!

AZ ADÓSSÁG ELENGEDÉS FORGATÓKÖNYVE - A LENGYELEKNEK SIKERÜLT...

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján

- Hatodik rész -

"Lengyelország sokkal jobban el volt adósodva, mint Magyarország! - De a lengyelek, a kezdettől fogva követelték ennek az adósságnak az elengedését! És több menetben, végül is sikerült ezt az adósságot így, vagy úgy, de elengedtetniük. Vagy leírták, vagy átütemezték, de valamilyen módon megszabadultak tőle... >> Argentína, miután megszabadult ettől az elképesztő pénzügyi tehertől, - bizonyos mértékű növekedési pályára lépett. Az ipar föllélegzett, elkezdett növekedni, rengeteg ember talált munkát, az argentin pénz megerősödött, és egyáltalán Argentína elkezdett megint NORMÁLISAN MŰKÖDNI!... >> Tehát nem igaz az, hogy nem lehet fölállni és nem lehet nemet mondani! Ez egyszerűen nem igaz..."

A fent említett szakemberek javaslatai, bizonyos szempontból túl mennek Síklaky István gondolatain.

De előbb nézzük, mit mondott Síklaky István? Ő egy egész adósság elengedési forgatókönyvet dolgozott ki, melyet bátran vállalni kell.

De ez nem egy egyedi dolog! Más is megtette már, és sikerrel járt. Mint például a lengyelek! És nemcsak ők. De most azért mondom a lengyeleket, mert Lengyelország sokkal jobban el volt adósodva, mint Magyarország! - De a lengyelek, a kezdettől fogva követelték ennek az adósságnak az elengedését! És több menetben, végül is sikerült ezt az adósságot így, vagy úgy, de elengedtetniük. Vagy leírták, vagy átütemezték, de valamilyen módon megszabadultak tőle.

És arra is van példa, hogyha egy országnak olyan döntéshozói vannak, akik ténylegesen képviselik a Nép érdekeit, - és nemcsak mindenféle "nyálas, demokratikus szóömlenyeket" hajtogatnak, - hanem valóban a saját népüket szolgálják, - akkor azok megoldást találhatnak az ország bajaira.

Mint például Nestor Kirchner, Argentína elnöke. Amikor 2000-ben már harmadszor került az Argentin állam államcsődbe, - akkor azt mondta, hogy: nem fizetünk!

Na és mi lett? Mi lett, hogy nem fizettek? - Az lett, hogy egy éven belül, a 103 milliárd dollár adósságból 65 milliárdot leírtak. Kész!

Nos, az most már nyilvánvaló, hogy a Nemzetközi Pénzvilágnak, a legpofátlanabb intézménye, a Nemzetközi Valutaalap. Mely bizonyos dolgainak nagyon is érdemes utána nézni, - éspedig annak, hogy az utóbbi években mit is csinált Magyarországon?! Például, amikor a "szakembereik" tavaly, 2007 májusban itt jártak Magyarországon, azt hagyták meg az itteni helytartóiknak, és rezidenseiknek, hogy; "Most kell lenyomni a Magyar Nép torkán az Egészségügy privatizálását. Ők írták ezt le! El lehet olvasni az interneten. Menjenek be a Nemzeti Bank honlapjára, és nézzék meg! - Ott van!

Na most. Visszatérve Argentínára. Hogy Argentína megszabaduljon ettől a vérszopó pofátlan intézménytől, a Nemzetközi Valutaalaptól, - fizetett egy bizonyos összeget, - adott neki 17 milliárdot. - Viszont a többi hitelezőnek meg azt mondta; "Uraim, majd húsz év múlva!" Kész!

És mi történt? Az történt, - hogy Argentína, miután megszabadult ettől az elképesztő pénzügyi tehertől, - bizonyos mértékű növekedési pályára lépett. Az ipar föllélegzett, elkezdett növekedni, csökkent a munkanélküliség, rengeteg ember talált munkát, az argentin pénz megerősödött, és egyáltalán Argentína elkezdett megint NORMÁLISAN MŰKÖDNI!

És vajon bekövetkezett-e az, amit ilyenkor szoktak mondani a gyáva csúszó-mászó cselédek? "Jaj, hogy akkor ez a kegyetlen pénz oligarchia majd lelő minket!" Nos, ez nem következett be. - Nem lőtték le Nestor Kicrhnert. Szépen kitöltötte a hivatali idejét, - és miután lejárt a hivatali ideje, most a felesége, Argentína elnöke.

Tehát nem igaz az, hogy nem lehet fölállni és nem lehet nemet mondani! Ez egyszerűen nem igaz.

Folytatása következik:

A PÉNZVILÁG ÓRIÁSI HADISARCA A HIDEGHÁBORÚS VERESÉGÉRT - A SZABAD RABLÁS, ÉS FOSZTOGATÁS HAZAI RÉSZESEI - HONNAN VAN NÉHÁNY "MAGYARNAK" CSAK SVÁJCBAN 1000 MILLIÁRDJA?

FOSZTOGATÓK VII.

PÉNZÜGYI TRIANON -

A PÉNZVILÁG ÓRIÁSI HADISARCA A HIDEGHÁBORÚS VERESÉGÉRT

A FOSZTOGATÁS HAZAI RÉSZESEI

HONNAN VAN NÉHÁNY "MAGYARNAK" CSAK SVÁJCBAN 1000 MILLIÁRDJA?

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján
- Hetedik rész -

HÁT HONNAN VAN ITT "MAGYAROKNAK", PÉLDÁUL CSAK SVÁJCBAN 1000 MILLIÁRDJA?... A Nemzetközi Pénzvilág tudta, hogy itt nagy változások lesznek, hiszen Ő írányította, Ő volt a haszonélvezője ennek az egésznek. Ő VOLT A HIDEGHÁBORÚ GYŐZTESE, - ÉS ÓRIÁSI GYŐZELMI HADISARCOT SZEDETT!..." (A szerkesztőség megjegyzése; Ez kísérteiesen hasonlít Trianonra. Egy második, - egy "PÉNZÜGYI TRIANON".)...

"De visszatérve a lengyelekre; - ők rendkívül sokszor bíztatták a magyarokat, hogy: "ne tegyétek ezt, ez nem lesz jó, kövessétek a mi példánkat!" - Ám az ország akkori vezetői erre nem voltak hajlandók. - És itt felmerül a kérdés, hogy vajon miért nem? Miért nem voltak hajlandók követni a lengyel példát? Miért nem akarták, hogy a hitelezők elengedjék Magyarországnak a hihetetlen uzsorakamatokkal megterhelt irreálisan magas adósság állományát?

És nemcsak a lengyel példát nem követték. Mert konkrétan azt is tudom, hogy Amerikából is érkeztek olyan javaslatok, - a Rendszerváltás egész elején, - hogy segítenek elrendezni ezt a szörnyű adósság problémát. (Mint már említettem; kaptunk 1 milliárdot, visszafizettünk 11 milliárd dollár kamatot, s maradt még 22 milliárd.) - Hiszen ez egy eleve csalás! Egy csalást kellett volna leállítani, - ám az ország akkori vezetése erre nem volt hajlandó. A magyar technokrata réteg, szinte udvariatlanul, és szemtelenül kikérte magának ezt a javaslatot, - sőt az is elhangzott; "HA BELEDÖGLÜNK, AKKOR IS FIZETÜNK!" -

De most nem akarom megmondani, hogy ezt ki mondta, - mert most már megtért. Most már rendes... de akkor még ilyen hülyeségeket mondott. - Magas beosztásban...

És akkor egyszerűen, szinte kidobták az amerikaikat! Erre azok persze visszamentek. Megsértődtek.

És megmondom őszintén, hogy sokáig föl nem tudtam fogni, hogy a miért csinálták ezt? Nem értettem! Mi van emögött? - Akkor esett le a tantusz, amikor a jelenegi miniszterelnök, már a második Gyurcsány kormány idején, tett egy javaslatot: "Hogy a külföldön elhelyezett ilyen-olyan illegális pénzek, 10%-ért, - amnesztiát kaphassanak, a pénzek tulajdonosai" (bitorlói - a szerk.)

TEHÁT VALAKI BEFIZET EGY 10%-OS AMNESZTIA ADÓT, - ÉS AKKOR EZ AZ ILLEGÁLIS PÉNZ, MINT MÁR LEGÁLIS PÉNZ, - VISSZAJÖHET AZ ORSZÁGBA!
Na most a Népszabadságból tudtam meg, hogy ez az összeg egyedül Svájc vonatkozásában; 1000 MILLIÁRDOT tesz ki! Tehát egy jó nagy summáról van szó! (A gazemberek mindig elárulják magukat, csak oda kell rájuk figyelni! - a szerk.)

És akkor csak fölmerül az emberben a kérdés; HÁT HONNAN VAN ITT "MAGYAROKNAK", PÉLDÁUL CSAK SVÁJCBAN 1000 MILLIÁRDJA? És, amit nagyon akar a Gyurcsány legálisan visszahozni!

Nos, honnan van ez a pénz? - Természetesen adódik is a válasz, - angol kifejezéssel élve -, ez csakis; Kick back - lehet. A Kick back, az egy olyan összeg, - amit, hogyha valaki nagyon jó üzletet csinál, akkor egy részét, - annak, aki ehhez az üzlethez hozzásegítette, annak odaadja, - ahhoz eljuttatja."

HALLGATÓI KÖZBESZÓLÁS: " Ez a sikerdíj!"

DRÁBIK: "Nem! A sikerdíj az legálisnak számít, ez meg, - a Kick back - illegális! Tehát ez egy nagy különbség.
A Nemzetközi Pénzvilág tudta, hogy itt nagy változások lesznek, hiszen Ő írányította, Ő volt a haszonélvezője ennek az egésznek. Ő VOLT A HIDEGHÁBORÚ GYŐZTESE, - ÉS ÓRIÁSI GYŐZELMI HADISARCOT SZEDETT!

(A szerkesztőség megjegyzése; Ez kísérteiesen hasonlít Trianonra. Egy második, - egy "PÉNZÜGYI TRIANON".)

Nos, ennek elkerülésére is lett volna lehetőség. Mint már mondtam, még a külföld is, például az amerikaiak is segítettek volna ebben.

A Nemzetközi Pénzvilágnak, még a rendszerváltás elején, mint jövendőbeli tulajdonosnak, az nem volt érdeke, hogy itt minden összeomoljon. Csak az, hogy egyszerűen szanálódjon, lepusztuljon - hogy ezáltal minél olcsóbban az Ő kezébe, külföldi kézbe kerülhessenek az ország javai.

De még mindig nem voltak biztosak a győzelmükben, hiszen nagyon is tisztában voltak azzal, hogy csalnak, és tartottak attól, hogy az adós államok nemet mondanak az uzsora pénzek visszafizetésére. (Mint ahogy a lengyelek ezt meg is tették.) - És mivel a bankjaik már amúgy is leszívták magukat, - még egyszer mondom; 1 milliárdért 11 milliárd kamat, és még maradt 22 milliárd, - nagyon komolyan számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az adósságállomány megmaradt részének leírását kérni fogja Magyarország. És a bankok bele is mentek volna ebbe. - Hisz nem az összeomlás az érdekük, hanem a hódítás.

És, hogy milyen komolyan számoltak ezzel a lehetőséggel, arra az a bizonyíték, hogy; olyan törvényeket hozattak a törvényhozással -például az Egyesült Államokban, Japánban és Németországban - hogy a bankok, az így elszenvedett idézőjelben veszteségeiket leírhatták az adójukból. Vagyis tulajdonképpen átháríthatták az ottani Államra.

Igen ám, de a magyarok ezzel a lehetőséggel mégsem éltek. Hát vajon miért? Még egyszer mondom; törtem a fejem, de nem tudtam fölfogni, hogy a magyarok miért nem kérik ennek a pénzügyi csalásból adódó irreálisan magas kamatadósságnak a leírását, elengedését? Magyarok? Mármint a "magyarok" alatt a párt-állami rendszerből, s az akkori nómenklatúrából átöröklött pénzügyi technokrata réteget kell most értenünk..."

Folytatása következik:

"KICK BACK"; HÁLA A "TALÁLT" PÉNZEKÉRT - MALAYSIA, SINGAPORE PÉLDÁJA - MIN. 3 ÉVRE FELFÜGGESZTENI A SZABAD RABLÁST, - A TŐKE ÉS A VALUTA PIAC ÁLLAMI ELLENŐRZÉSE - ADÓSSÁG FIZETÉSI MORATÓRIUM - AZ MNB 17 MILLIÁRD EURÓS VALUTATARTALÉKA A MAGYAR NEMZET TULAJDONA!

FOSZTOGATÓK VIII.-AZ MNB 17 MILLIÁRD EURO VALUTATARTALÉKA, A MAGYAR NEMZET TULAJDONA

ADÓSSÁG FIZETÉSI MORATÓRIUM

AZ MNB 17 MILLIÁRD EURÓS VALUTA TARTALÉKA, A MAGYAR NEMZET TULAJDONA!

VISSZA A NEMZETI BANKOT AZ ÁLLAM KEZÉBE! - A TŐKE ÉS A VALUTA PIAC ÁLLAMI ELLENŐRZÉSE

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hang anyag alapján

- Nyolcadik rész -

"De meg kell jegyezni, hogy itthon is van az országnak, éspedig igen jelentős valuta tartaléka. A NEMZETI BANK SZÁMLÁJÁN 17 MILLIÁRD EURO VAN. Jogilag ez a pénz ugye a Nemzeti Banké. De kié a Nemzeti Bank? Ennek pedig kizárólag egy tulajdonosa van. Éspedig, a Magyar Állam. Ki a Magyar Állam? A Magyar Országgyűlés, és a kormány. >> Kié a Magyar Állam? A Magyar Nemzeté. >> Vagyis tulajdonképpen ez a pénz, EZ A 17 MILLIÁRD EURO, EZ A MAGYAR NEMZETÉ. AZ ÖNÖKÉ!" >> (És az Öné is, kedves olvasó! - a szerk.) >>

"...Tehát felvetődik a kérdés, hogy miért? Miért van az, hogy ez a szerencsétlen ország, így nyögi ezt az elképesztő, és aljas adósság terhet? Miért nem kéri az ennek a pénzügyi csalásból adódó irreálisan magas kamat adósságnak a leírását, elengedését?

Hát azért, mert a párt-állami rendszerből átöröklött pénzügyi technokrata réteg jól keresett ezen! És a bankoknak, s a hitelezőknek ez lényegében talált pénz volt. Hiszen ők magukban, leírták már ezt az adósságot, - de a "magyar" pénzügyi technokrata réteg jóvoltából mégis megkapták.

És, ha valaki ekkora nagyság rendben jut talált pénzhez, - hát miért legyen hálátlan? Hiszen itt is vannak íratlan szabályok. Amelyeket sokkal jobban be kell tartani, mint az írottakat.
Hálásnak kellett tehát lenniük a hitelezőknek, a bankoknak - a "magyar" pénzügyi technokrata réteg felé, - és valószínű, hogy innen van az a horribilis 1000 milliárd forintnyi összeg a svájci bankokban, melyeket ez a réteg menekített ki oda.

De ez egy feltételezés, - és még van néhány más feltételezésem is, de ezeket most nem mondom el."

(Nemsokára eljön az az idő, amikor ezekre a sötét ügyekre fény derül, - és ennek a példátlan fosztogatásnak a hazai elősegítőit, és részeseit számon kéri majd a Nemzet Bírósága. - a szerk.)

"Nos, de hogyan tovább? Hogyan kell kikeverednie az országnak, ebből a szörnyű adósság csapdából? - Síklaky eleve abból indult ki, hogy követni kell azoknak az államoknak a példáját, melyek sikeresen megtették már ezt. Tessék követni, Argentínának, Lengyelországnak, vagy Malaysia-nak, és Singapore-nak a példáját!

Singapore-nak sikerült...

Tehát Síklaky abból indult ki, hogy az adósság csapdából való kikerüléshez a kormánynak, - persze egy olyan kormánynak, amely tényleg egy ilyen Nestor Kirchnernek megfelelő magyar hazafiakból áll, - vagy mondjuk egy lengyel hazafiakból álló lengyel kormányhoz hasonló magyar kormánynak, - ha lenne ilyen, - akkor tehát annak az a feladata, hogy a KÜL- ÉS A BELFÖLDI ADÓSSÁG SZOLGÁLATOT, LEGALÁBB 3 ÉVRE FELFÜGGESSZE! - Azt mondja hogy; 3 ÉVIG NEM FIZETEK!

És egyidejűleg kidolgozott állam gazdálkodási tervet terjeszt a hitelezők elé. - Ebben kimutatja, hogy VAGYON RENDEZÉSSEL, az indokolatlan import megfékezésével, A TŐKE ÉS A VALUTA PIAC KORMÁNY ELLENŐRZÉS ALÁ VONÁSÁVAL, lényegében tehát az infláció megállításával, a munka helyek megvédésével, és a megszűnt munka helyek helyreállításával működteti tovább az országot, - miközben ezeket a rablási folyamatokat, 3 évre fölfüggeszti."

(A szerkesztőségnek ennél keményebb elvárásai vannak: Nemcsak felfüggeszteni kell az adósság visszafizetését, - hanem el is kell számolni vele. - És kártérítést követelni azokért az összegekért, amelyeket jogtalanul, a pénzügyi csalásból adódóan vettek el a Magyar Néptől.)

"Ezalatt a 3 év alatt viszont, A FINANSZÍROZÁST A KORMÁNY VISSZAVESZI a Nemzeti Banktól - hiszen a nemzeti banki törvény, - feles törvény, - egyik óráról a másikra, meg lehet változtatni.

Mint már mondtam; ennek a törvénynek az értelmében, az állam önként leadta a döntési jogokat, a saját intézményének, a Nemzeti Banknak. - Nos, de amilyen feles törvénnyel kiadta a kezéből, - most ugyanolyan feles törvénnyel vissza is veszi. És ezek után az Állam finanszírozza majd saját magát!

Ám az adósság fizetési moratórium bejelentése után, minden bizonnyal azzal kell számolni majd, hogy az adósság szolgálat behajtásában érdekelt nemzetközi pénz világ, és annak az intézményei, - meghozzák majd a nekik megfelelő ellenlépéseket.

Hogy lehet ezt kivédeni?

Először is Síklaky azt ajánlja hogy, még mielőtt a kormány bejelentené a moratóriumot, - a külföldi pénzintézetekben elhelyezett magyar valuta tartalékokat, - haza kell hozni!

De meg kell jegyezni, hogy itthon is van az országnak, éspedig igen jelentős valuta tartaléka. A NEMZETI BANK SZÁMLÁJÁN 17 MILLIÁRD EURO VAN. Jogilag ez a pénz ugye a Nemzeti Banké. De kié a Nemzeti Bank? Ennek pedig kizárólag egy tulajdonosa van. Éspedig, a Magyar Állam. Ki a Magyar Állam? A Magyar Országgyűlés, és a kormány.

Kié a Magyar Állam? A Magyar Nemzeté. Vagyis tulajdonképpen ez a pénz, EZ A 17 MILLIÁRD EURO, EZ A MAGYAR NEMZETÉ. AZ ÖNÖKÉ!

(És az Öné is, kedves olvasó! - a szerk.)

AZ MNB 17 MILLIÁRD EURÓS VALUTA TARTALÉKA, A MAGYAR NEMZET TULAJDONA! Ez a 17 milliárd euro, - aranyat érne a népnek.

Ezeket a feladatokat azért kell megtenni a Moratórium bejelentése előtt, hogy ez a pénz eleve visszakerüljön a Magyar Állam rendelkezési állományába, - és ott legyen neki kéznél, hogy ebből tudja a legfontosabb dolgokat finanszírozni majd..."

Folytatása következik:

VISSZA KELL SZEREZNI AZ ELRABOLT JAVAINKAT! - NEM KELL FÉLNI AZ ESETLEGES EMBARGÓTÓL! A MAGYAR FÖLD 30 MILLIÓ EMBERT KÉPES ELTARTANI! - MERT A JELENLEGI BAJOK LEGMÉLYEBB GYÖKERE, A KÁRTÉKONY, IGAZSÁGTALAN, EGYENESEN SÁTÁNI TULAJDON RENDSZER - ALJAS ELADÓSÍTÁSI TECHNIKÁKKAL VESZIK EL A MUNKÁNK EREDMÉNYÉT, MELYET EZENTÚL BÜNTETNI KELL!

FOSZTOGATÓK IX. - NEM KELL FÉLNI AZ EMBARGÓTÓL!

A BAJOK GYÖKERE; A SÁTÁNI TULAJDON RENDSZER

Moloch, a Sötétség istene, - a gyermekvérre éhező sátán

NEM KELL FÉLNI AZ EMBARGÓTÓL!

MAGYARORSZÁG ÖNELLÁTÓ LEHET ÉLELMISZEREKBŐL

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hang anyag alapján

- Kilencedik rész -

"Nos, ez a szűk társaság, - a KÖZPONTI BANKOK RÉVÉN - A LEVEGŐBŐL ANNYI PÉNZT ÁLLÍT ELŐ, AMENNYIT AKAR, - mint ahogy most tanúi is lehetünk ennek, ebben a úgynevezett; másodlagos jelzálog hitel válságban is. Amelyből csak úgy tudnak kimászni, - hogy a központi bankok, ÓRIÁSI MENNYISÉGŰ PÉNZT, ezer és ezer milliárdokat ÁLLÍTANAK ELŐ A LEVEGŐBŐL, és pumpálják bele a rendszerbe, hogy működjön. >> Igen ám, de ezzel LÉNYEGÉBEN MEGRABOLJÁK A LAKOSSÁGOT, mert ez a pénz felhígulva rákerül a termelői vagyonra, az igazi fizikai vagyonra, amelynek az értéke ezáltal csökken. MERT EZ A PÉNZ EGY LEKÜZDHETETLEN INFLÁCIÓT INDÍT EL!"

"Síklaky arról sem feledkezik meg; hogyha már egyszer túl leszünk ezen az adósság mizérián, és beindul az a folyamat, hogy visszaszerezzük a Magyar Nép, a Magyar Nemzet közös tulajdonát, - vagy legalább is egy részét, - akkor ezt, hogyan is lehet majd realizálni.

Mint, ahogy ilyen dolgok már megtörténtek a közelmúltban, más országokban is. Például, Spanyolországban, Baszk földön! Ők ezt a feladatot bámulatosan jól oldották meg! Ez a példa azt mutatja, hogy, hogyan lehet ezeket a problémákat nagyon sikeresen, és igazságosan, az egyéni teljesítmény valóságos elismerésével, - megoldani.

De most már ideje beszélnünk, a bajok legmélyebb gyökeréről is: A BAJOK LEGMÉLYEBB GYÖKERE AZ, - HOGY EGY ROSSZ, KÁRTÉKONY, IGAZSÁGTALAN, EGYENESEN SÁTÁNI TULAJDON RENDSZER VAN. És az elosztási viszonyok, ennek megfelelően elképesztően igazságtalanok.

Az örökké éhes Moloch... A pénzed, a vagyonod, a földed, sőt még a gyerekeid vére is kell neki!

MERT ANNAK A DOLOGNAK SZABADNA CSAK MAGÁNTULAJDONBAN LENNI, AMIT VALAKI A SAJÁT TELJESÍTMÉNYÉVEL ÁLLÍT ELŐ! Amibe pedig beleszületik, - amely az előtte lévő X nemzedék közös munkájának az eredménye, - annak a dolognak köz tulajdonban kellene maradnia.

DE A KÖZ TULAJDON NEM ÁLLAMI TULAJDONT JELENT, hiszen a KÖZÖSSÉGI TULAJDON működtetésének, ezer és ezer formája van.

És ez egyáltalán nem tévesztendő össze a levitézlett kommunista rendszerrel. Mert a kommunizmusban az volt, hogy rendőr állami erőszakkal egy kisebbség elvette más munkájának az eredményét, - ők dúskáltak, miközben a többiek, az egyszerű emberek lényegében a párt arisztokrácia függő helyzetű alattvalói voltak, - szinte vagyontalanul.

És szinte ugyanez történik manapság is! Mert most pedig nem elsősorban rendőr állami erőszakkal, nem szuronyokkal, (ezek "csak" az igen erős hátteret biztosítják, - a szerk.) - hanem mindenféle mindenféle ALJAS ELADÓSÍTÁSI TECHNIKÁKKAL VESZIK EL A MUNKÁNAK AZ EREDMÉNYÉT, - és az kummulálódik egy olyan SZŰK CSOPORTNAK A MAGÁNTULAJDONAKÉNT, - amely lényegében csak néhány családból áll, - amelynek a fel nem osztott családi vagyona ma; 300 trillió dollár!

Ezek a családok; holdingokban, több ezer alapítványban, kereskedelmi bankokban, multinacionális cégekben, és a tőzsdéken tartják ezt a horribilis mennyiségű pénzt.

Na, de hogyan tudják viszonylag ilyen kevesen, és ily könnyen fenntartani ezt a szinte irracionális hatalmukat?

Nos, ez a szűk társaság, - a KÖZPONTI BANKOK RÉVÉN - A LEVEGŐBŐL ANNYI PÉNZT ÁLLÍT ELŐ, AMENNYIT AKAR, - mint ahogy most tanúi is lehetünk ennek, ebben a úgynevezett; másodlagos jelzálog hitel válságban is. Amelyből csak úgy tudnak kimászni, - hogy a központi bankok, ÓRIÁSI MENNYISÉGŰ PÉNZT, ezer és ezer milliárdokat ÁLLÍTANAK ELŐ A LEVEGŐBŐL, és pumpálják bele a rendszerbe, hogy működjön.

Igen ám, de ezzel LÉNYEGÉBEN MEGRABOLJÁK A LAKOSSÁGOT, mert ez a pénz felhígulva rákerül a termelői vagyonra, az igazi fizikai vagyonra, amelynek az értéke ezáltal csökken. MERT EZ A PÉNZ EGY LEKÜZDHETETLEN INFLÁCIÓT INDÍT EL!

És az infláció mindig elsősorban a bérből és fizetésből élőket, - tehát a munkából élőket sújtja!

De menjünk tovább; mit ajánl még nekünk Síklaky István?!

Először is azt mondja; NEM KELL FÉLNI AZ EMBARGÓTÓL! Mert hogyha Magyarország bejelenti az ADÓSSÁG FIZETÉSI MORATÓRIUMOT, akkor elképzelhető, hogy a külföldi pénz oligarchia bevezetteti Magyarország ellen, a GAZDASÁGI EMBARGÓT, - de ez egyáltalán nem biztos! - Ám, ha mégis bevezetnék, NEM KELL FÉLNI, mert Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy olyanok a víz ügyi adottságai, és a mezőgazdasági, és éghajlati viszonyai, HOGY ITT 30 MILLIÓ EMBER MEG TUD ÉLNI, megtalálja magának az élelmiszert! Ha arról van szó. Tehát VÉG SZÜKSÉG ESETÉN - ÖNELLÁTÓ TUD LENNI MAGYARORSZÁG élelmiszerekből."

(Sőt, még exportra is tudna termelni, és komoly haszonnal tudná ezt külföldön értékesíteni. Hiszen az élelmiszer és a víz(!) egyre nagyobb kincset jelent a mai világban! - a szerk.)

"Síklaky másik fontos javaslata pedig: hogy az Alkotmányt úgy kell módosítani, hogy bevezethető legyen az ELADÓSÍTÁSI TILALOM! Sőt! Szankcionálható legyen az, ha HA VALAKI ALJAS ELADÓSÍTÁSI TECHNIKÁKKAL ELVESZI MÁS MUNKÁJÁNAK AZ EREDMÉNYÉT. - Tehát; EZT EZENTÚL BÜNTETNI KELL!"...

30 millió embert képes ellátni ez a áldott föld!

Folytatása következik:

A FEHÉR PROGRAM - AZ MNB 17 MILLIÁRDOS EURÓS DEVIZA TARTALÉKÁNAK EGY RÉSZÉT; 8 MILLIÁRDOT FEDEZETKÉNT HASZNÁLVA, AZ ÁLLAM, AZ ERRE KIBOCSÁTOTT 2 EZER MILLIÁRD FORINTTAL, EGYENESEN RAKÉTASZERŰ LÖKÉST ADHATNA A MAGYAR GAZDASÁGNAK!

FOSZTOGATÓK X. - A VALUTA TARTALÉK, RAKÉTA SZERŰ LÖKÉST ADHATNA A MAGYAR GAZDASÁGNAK

OLCSÓ LAKÁSOKAT A FIATALOKNAK A DEVIZA TARTALÉKBÓL!

Olcsó új lakásokat a fiataloknak!

AZ MNB VALUTA TARTALÉKA, - RAKÉTASZERŰ LÖKÉST ADHATNA A MAGYAR GAZDASÁGNAK

MUNKA VAN BŐVEN; TISZAI GÁTAK, - BELVÍZ ELVEZETÉS, - CSATORNÁZÁS, MINDENÜTT AZ ORSZÁGBAN

Dr.Drábik János előadásának írott változata, a helyszínen felvett hang anyag alapján

- Tizedik rész -

"...lehet REGIONÁLIS ELEKTRONIKUS PÉNZT KIBOCSÁJTANI, akkor, ha annak van fedezete. >> ...amikor az ÁLLAM VISSZAVESZI A NEMZETI BANKOT, - akkor először ebből a 17 milliárd euróból, (amely az MNB jelenlegi teljes valuta tartaléka,) >> ...8 MILLIÁRD EURÓT ARRA HASZNÁL FEL, HOGY FEDEZETKÉNT ZÁROLJA, - ÉS KIBOCSÁT AZONNAL 2000 MILLIÁRD FORINTOT - ÉS EZZEL AD EGY AKKORA RAKÉTA SZERŰ LÖKÉST A MAGYAR GAZDASÁGNAK, AMELLYEL ÁLLÍTOM, HOGY AZ 10%-OS NÖVEKEDÉSBE TUDNA UGRANI!"

"A jelenlegi Magyar Alkotmány azért is selejtes, - mert igaz, hogy tele van sok helyen jó szándékú rendelkezéssel, - de ezek MEGSZEGÉSÉHEZ NINCSEN SEMMIFÉLE SZANKCIÓ HOZZÁFŰZVE! Tehát lényegében semmit nem ér! Annyit ér mint a vécépapír.

Többet nem.

És ez ma a Magyar Alkotmány. Egy vécépapír.

De visszatérve Síklakyra. Nagyon érdekes javaslata, hogy; a gyökeres politikai fordulat után létrehozná a MAGYAR ÁRUK BOLT HÁLÓZATÁT. Beindítaná a FEHÉR PROGRAMOT, A FEHÉR KÁRTYÁT, A FEHÉR SZÁMLÁT, A FEHÉR PÉNZZEL, - miről van itt szó? Arról van szó, hogy Ő Silvio Gesell-nek a fő munkáját; "A TERMÉSZETES GAZDASÁGI REND"-et lefordította magyarra, - s elsősorban ezeknek az elgondolásoknak az alapján dolgozta ki Síklaky; a FEHÉR PROGRAMOT.

Magyar áruk utcája, a Magyar Árukért Szövetség szervezésében

Nos, aki részletesebben meg akar ismerkedni Síklaky Istvánnak ezekkel az egyre aktuálisabbá váló javaslataival, - akkor azokat megtalálhatja írásban is, hiszen jó néhány tanulmányt tett közzé ebben a tárgy körben, és jó néhány könyvet is írt ebben a témában."

"Én személy szerint ezen program alapján kidolgoztam 11 javaslatot" - folytatta Drábik János. - "amelyből egyiket, a legkézenfekvőbbet most elmondom önöknek. És erre megvan az uniós jogszabály is, a 2000-ben kiadott uniós irányelv. Ráadásul van erről egy magyar törvény, a 2004. évi 35-ös törvény is.

Ezen javaslat arról szól; hogy egy régióban, - és itt Magyarországot akár egy európai uniós régiónak is fel lehet fogni, de Magyarországon belül is lehetnek kisebb régiók, - tehát arról van szó, hogy lehet REGIONÁLIS ELEKTRONIKUS PÉNZT KIBOCSÁJTANI, akkor, ha annak van fedezete.

Na most a fedezet, az európai uniós irányelv szerint, 5 és 10 % között mozog. Jellemző módon a magyar törvény, a 2004. évi 35-ös törvény, az már 100%-ot ír elő!!

Rendben van. De... mennyi pénze is van most a Magyar Államnak? Mennyi pénze van most? - 17 MILLIÁRD EURÓ VAN A DEVIZA SZÁMLÁN! Már levezettem, hogy ez ugyan a Nemzeti Banké, - de ha az állam akarja, akkor az övé. - Mert egy feles törvénnyel adott nagy önállóságot a Nemzeti Banknak, ÉS EZT UGYANÍGY FELES TÖRVÉNNYEL, AKÁRMIKOR KORLÁTOZHATJA.

Na most, amikor az ÁLLAM VISSZAVESZI A NEMZETI BANKOT, - akkor először ebből a 17 milliárd euróból elkülönít 7 milliárdot, - a nemzetközi pénz világ számára, a szabad valuta mozgásra, - 8 MILLIÁRD EURÓT VISZONT ARRA HASZNÁL FEL, HOGY FEDEZETKÉNT ZÁROLJA, - ÉS KIBOCSÁT AZONNAL 2000 MILLIÁRD FORINTOT - ÉS EZZEL AD EGY AKKORA RAKÉTA SZERŰ LÖKÉST A MAGYAR GAZDASÁGNAK, AMELLYEL ÁLLÍTOM, HOGY AZ 10%-OS NÖVEKEDÉSBE TUDNA UGRANI!

Mert mi kell hozzá, ha megvan ez a hitel? Akkor már csak az kell hozzá, hogy legyen olyan munka, ami itt van Magyarországon, legyen hozzá munka erő, - jelenleg 1 millió 200 ezer munka képes felnőtt keres munkát, - legyen hozzá megfelelő technológia, legyen hozzá megfelelő anyag, és akkor erre ezt a pénzt nyugodtan oda lehet adni.

Van ilyen? Hát hogyne. Gondolják csak meg. A TISZAI GÁTAK! A tiszai gátakat nem kell kivinni a világ piacra és ott eladni!

Aztán: meg lehet csinálni A BELVÍZ ELVEZETŐ CSATORNA RENDSZERT. A SZENNYVÍZ ELVEZETŐ CSATORNA RENDSZERT. (Megvalósulhatna sok vidéki ember álma: Mindenütt csatornázni lehetne! - a szerk.)

Aztán: Országos parkosításba lehetne fogni! Országos erdősítésbe.

A FIATALOKNAK PEDIG, - OLCSÓ LAKÁSOKAT LEHETNE ÉPÍTENI EBBŐL A PÉNZBŐL!" - fejezte be Drábik János az előadást.

Drábik János, az előadását tartja a Magyarok Házában, a Nemzeti Összefogást célzó kongresszuson

Folytatása következik, XI-XII. rész:

A Szabad Riport interjúja Dr. Drábik Jánossal; az elrabolt Magyar Nemzeti Vagyon VISSZAVÉTELÉNEK reális lehetőségeiről.

Az interjú tartalmából: "Mert egy vagyontalan, koldus nép, csak kiszolgáltatott helyzetű lehet! - AZ EGÉSZ PRIVATIZÁCIÓ EGY GYALÁZATOS BŰNCSELEKMÉNY! - AZÉRT TUDTÁK KIFOSZTANI AZ ORSZÁGOT, MERT AZ EMBEREKET A PÉNZÜGYI ANALFABETIZMUS SZINTJÉN TARTOTTÁK. - ERRE A BANK RENDSZERRE SEMMI SZÜKSÉG NINCSEN, NÉLKÜLE RAGYOGÓAN MŰKÖDNE A GAZDASÁG!"