width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.08.30.

2008. augusztus 30., szombat

Magyar igazság, magyar önvédelem

Magyar igazság, magyar önvédelem

Nincs munka(hely): Miért nincs? Mert az emberek nem akarnak dolgozni? Nem. Azért, mert nem lenne mit gyártani? Nem. Azért, mert nincs kereslet a termékekre? Nem. Hát, akkor miért?

Egyrészt azért, mert nincs miből munkát és munkahelyet teremteni: eszköztelenek a kkv-k, azaz a kis és közép vállalkozások.

A magyar nemzeti vagyon értéke 1990-ben - mai áron számolva - mintegy 150 milliárd dollár, az állam nettó adóssága pedig 30 milliárd dollár volt. 2005-ben az állam nettó adóssága elérte a 70 milliárd dollárt, a közvagyon viszont már csupán 30 milliárd dollárt tett ki. Másfél évtized alatt tehát a magyar közvagyon 160 milliárd dollárral csökkent. Az igazi okok azoknál keresendők, akik ezt a pénzt odaadták, és azoknál, akik ezt a pénzt eltették. „Vezetőink” sok mindenre hivatkoznak, hogy megmagyarázzák a pénzünk eltűnésének okait. De a jövőnket biztosító legfontosabb dolgokban lényegében állandó csökkenés, vagy stagnálás mutatkozik. A magyar tulajdonú üzletek bevételei, a lakosság kiadásai, reálbére, az oktatásra és fejlesztésre költött pénz egyre csökken. Én, akárhogy keresgéltem semmit sem találtam, ami az elmúlt években folyamatosan növekedett volna, azaz folyamatosan nyelte volna el a pénzt. Azaz egyet mégis találtam: A multinacionális cégek és bankok bevételei folyamatosan növekedtek! Hogy ez nekünk is jó, mert nőnek az ország bevételei? Na igen…1995-2005 között a hazánkban működő, de külföldi tulajdonú cégek 4382 Mrd forintot vittek ki Magyarországból, és ebből már levontam azt a keveset, amit itthon befektettek. Ha a fentiekhez hozzávesszük az idegen termékek után befolyt hasznot (ami ugye szintén külföldre megy!), akkor ez felugrik évi 1500 Mrd forintra! 1500 MRD FORINT! Ehhez még hozzá lehetne adni azt a több száz milliárdot, mellyel pártjaink eddig támogatták az idegen cégeket. Nos, máris ott tartunk, hogy míg a magyar állam bevétele évi 11000 Mrd Ft, addig külföldi cégeknek adunk évi 1500 Mrd forintot! Ugye nem kell magyaráznom, hogy miért van ekkora hiány az államháztartásban, miért szegényedünk, miért nincs pénz munkahely teremtésre?

Másrészt azért, mert nincs senki, akinek lehetősége lenne munkát adni:

Mit kap a Magyar Államtól (azaz a pártoktól) a külföldi (lehetőleg multinacionális) vállalat?

Beruházásaikhoz 10-20%-os vissza nem térítendő támogatást.
Teljes infrastrukturális kiépítést: közvilágítást, vizet, villanyt, gázt, utakat, parkolókat.
Adókedvezményt. Az idegen cégeket terhelő adók 1990-2005 között harmadukra csökkentek.
Mindeközben inkább gépesít, mint munkaerőt vesz fel.
Mit kap a Magyar Államtól (azaz a pártoktól) a magyar vállalat, vállalkozás?
„Kedvező kamatozású” (persze a kamat is idegen banknak megy), esetleg - többnyire teljesíthetetlen feltételekhez kötött – kamatmentes hitelt, melyet persze vissza kell fizetni. Ha van itt magyar vállalkozó, aki úgy kezdte el vállalkozását, hogy az államtól (magyar forrásból és nem EU pénzt osztogatva) kapott 20%-os, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ támogatást az induláshoz, jelentkezzen!
Teljes infrastruktúrális kiépítés? Erre nem találtam magyar példát, ezért ha valaki tud ilyenről, ez ügyben is értesítsen!
A magyar cégeket terhelő adók 1990-2005 között ... (lehet tippelni!)
És, mindeközben - mivel nincs tőke - inkább embert vesz fel, mint gépesít.

A bajaink okai a minket (mindannyiunkat) tönkretevő multikban, és a nemzetközi pénvilágban vannak tehát. Ezek nagyrésze zsidók kezében van, akiknek az elsődleges szempontjuk a minél magasabb és állandóan növekedő haszon, bármi áron. Ez a lényeg!!!

Szeptember 6-án a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) nemzeti tüntetést szervez a budapesti Hősök terére, egyik legszentebb szakrális helyünkre, hogy ott tiltakozzon a "bomlott elméjű" és "kormánya" ellen. A tüntetéshez már több szervezet, mozgalom csatlakozott, s most mi is csatlakozunk ezen igaz, nemzetmentő tüntetéshez, mely a magyar igazság megvédéséért, a jogos magyar önvédelemért hív össze a MÖM.
Fontos a magyar igazság kimondása, a magyar önvédelem megszervezése, mert nem tűrhetjük tovább, hogy több ezer éves szkíta-hun-magyar nemzetünk ősi földjét - a Kárpát-medencét - az idegenek, a kozmopolita nagytőke uralja, ahol Nimród, Atilla, Árpád, Hunyadi Mátyás, Dózsa György, Rákóczi Ferenc nemzete csak egy megtűrt, másodállampolgárrá lezüllesztett szolga.

- Nem engedhetjük, hogy megfosszanak ősi múltunktól, mert ősi múltunk ismerete nélkül csak vegetáló jelenünk lehet, s reménytelen jövőnk, ha egyáltalán lesz jövőnk.

- Nem engedhetjük, hogy elvegyék gyermekeink iskoláit, megfosszanak minket kórházainktól, ahol Hospinvest- féle üzleti cégek uralkodnak, amely cégeknek a gyógyítás nem fontos, hanem csak a profit és az érdekeltségi körök!

- Nem engedhetjük, hogy az agyontámogatott multinacionális cégek és bankok kizsigereljék a népet, kivigyék a hasznot és a tőkét, miközben a kis és középvállalkozások, melyek jelentős tömegeket foglalkoztatnak, egymás után mennek tönkre!

- Nem engedhetjük, hogy fővárosunkból egy második Tel-Aviv-ot, egy második New York-ot csináljanak!

- Nem akarunk az idegen érdekekért, idegen célokért egyetlen egy magyar embert se feláldozni, nincs közünk a jenkik és a mögöttük álló cionisták pénzhajhászó háborúihoz, amelyeknek célja az egyértelmű cionista világuralom, a gyarmatosítás, minden gazdasági érdek megszerzése, az olaj és a pénz.

- Nemet kell mondanunk a cionista világuralomnak, s bízvást mondhatjuk, a világ több pontján nemet mondtak és mondanak a talmudista terrornak. Azokat persze leterroristázzák, mert megálljt parancsolnak ennek az esze ment gyűlöletnek, a "bosszú népének" gyűlöletének. Minket is hasonló jelzővel illetnek, sajnálatos módon megtévesztve a többséget, akiket egyelőre még a cionizmus uralta sajtó irányít. Ezért mindenképpen a tájékoztatásra kell összpontosítani, s lehetőleg mindenki tudtára adni, mit akar a nemzeti radikalizmus, s hogy nem a nemzeti öntudatot képviselő szervezetektől, mozgalmaktól, pártoktól kell félni, hanem azoktól, akik a lehető legaljasabb módszerektől sem riadnak vissza, ha érdekeik úgy kívánják. Lehet itt a legfrissebb példaként Helmeczy "úrra" és módszereire gondolni, vagy a Veres-klán maffiózó tevékenységére!

- Nemet kell mondanunk a korrupcióra, a piszkos pénzügyletekre, a "haveri kutyák" módszerekre! Lásd az előbb említett Helmeczy és Veres példáját.

Ki kell mondani, hogy többről van itt szó, mint pusztán a "táncikáló bohócról" és "kormányáról"! Ki kell mondani, hogy az egész rendszer rossz! Nem elég csak azt mondani, "Gyurcsány takarodj!" Mondjuk együtt teli tüdőből, hogy meghallják ne csak a Dohány utcában, hanem Tel-Avivban és New Yorkban is, mondjuk és kiáltsuk együtt:"SZDSZ TAKARODJ! EZ ITT A MI HAZÁNK!"

"El innen rablók, - ez az én hazám!" (Sajó Sándor)