width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.09.30.

2008. szeptember 30., kedd

Da Vinci kód a zsidó csalás

Da Vinci kód a zsidó csalás

A Da Vinci kód mögött lapuló zsidók

Aligha van, aki még nem jött rá, hogy a Da Vinci Kód egy példa nélkül álló támadás a Kereszténység és Jézus Krisztus személye ellen. De a többség nem tudja, hogy a Média-óriások, melyek ezt a támadást vezénylik zsidó kézben vannak.

A Sony Részvénytársaság a szeme annak a zsidó promóciós polipnak, mely e filmet létrehozta. A nyolcvanas évek végén Sony of Japan felvásárolta a Metro Goldwin Meyer-t, Columbia Pictures-t és United Artists-t. A zsidó tulajdonú CBS volt Elnöke, a zsidó Howard Stringer lett a Sony International második embere. Viszont ő a Sony of America igazgatósági tanácsának tagja, s vezérigazgatója is egy személyben

A Sony of America vezérkarában is zsidó nevek vannak többségben. Emily Susskind: elnök. Robert Wiesenthal az exec. alelnök és pénzügyi főtitkár; Nicole Seligman ugyancsak exec Alelnök és tanácsadó. Phil Weiser a technológiai igazgató és senior-alelnök. Michael Fidler Jr. is Senior-alelnök. Jay Samit a Connect ügyvezető igazgatója. Gretchen Grieswald a vállalati kommunikációs igazgató.

A Sony leányvállalatának, a Columbia Pictures-nek, - mely egyébbként a Da Vinci Kódot készítette – Amy Pascal, megintcsak zsidó, a főnöke. Ő az igazgatója a Sony Motion Pictures Group-nak is. A film producere Brian Grazer...mondjam?

A forgatókönyvet a jól ismert – zsidó – forgatókönyvíró, Akiva Goldsman írta.

A MÉDIA POLIP

Míg a film a Sony terméke, a film promóciója a zsidó média-ipar többsíkú támadását illusztrálja.

Tavaly a Sony szorosan együttműködött az NBC-vel, az annak érdekeltségébe tartozó NBC/Universal termékének, a keresztény-ellenes Dániel Könyvének a reklámozásában. Most, az NBC TV műsorszerkesztésért felelős feje, Jeff Zukor (jid) bőségesen visszafizetett a film reklámozásával. Csak a múlt héten, a Today Show Matt Lauer-je (jid) Európai kincsvadászatra invitálta a show nézőit: a kód nyomdokaiban haladva. A CBS a zsidó Sumner Redstone (Murray Rothstein) elnökletével és az ABC, a zsidó Michael Eisner vezényletével csigázta a nézők érdeklődését a könyv és a film iránt.

MEGA-KÖNYVSIKER

A legnagyobb zsidó könyvkiadók is mesés hasznot vágnak zsebre a DaVinci Kód terjesztéséből. A zsidó Joel Klein a világ legnagyobb kiadó-konglomerátumának, a Bertelsmann A.G.-nek az Amerikai főtitkára. A Random House, mely az Encyclopedia Judaica szerint is zsidó tulajdonban van, része ennek a szindikátusnak, így hatalmasat nyert a forgalmazáson. A Random House birtokolja a nagybetűvel szedett kiadványok forgalmazásának jogát. A Random House al-vállalata, a Doubleday vette meg a szabványos nyomású és a különleges, gyűjteménybe való kötetek nyomásának jogát. Végül pedig egy másik nagy tiszteletnek örvendő, s megint csak a Random House érdekeltségi körébe tartozó zsidó kiadóház teszi fel a pontot erre a zsidó monopóliumra az összes nem keménykötésű kiadás jogával.

A zsidó befolyási körhöz tartozó magazinok is agresszívan reklámozzák a Kód-ot.

Vagy 50 népszerű magazin, többek között a Time, Life, People (Time/Warner tulajdon a zsidó Nerman Pearlstein-nel a főszerkesztői székben). A Newsweek, a zsidó Donald Graham Washington Post-jának függvénye, mostanság több feltűnő cikkel csábította az olvasók millióit a könyv megvételére vagy a film megtekintésére.

Cikkek garmadája jelenik meg a zsidó tulajdonú újságokban is. Ezekhez tartozik a Samuel Newhouse-lánc gyöngyei közül a New York Times, Boston Globe, a New York Review of Books, a Village Voice, satöbbi...Mind fokozzák a érdeklődést a DaVinci Kód istenkáromló igéje iránt. A New York Times azzal jellemezte a könyvet, hogy: a szerző kutatómunkája feddhetetlen, a Kód azon állítása ellenére, hogy például a Római Katolikus Egyház 5 MILLIÓ asszonyt égetett meg. Mindazoknak a média-hangoknak, melyek oly komoran mérlegelték Mel Gibson Passiójának antiszemitizmusát, most egy szavuk sincs a Kód veszett anti-Kereszténysége ellen...netáncsak nem azért, mert osztoznak benne?

A KRISZTUS ELLENI TÁMADÁSOK SZÁLAI ÖSSZEFUTNAK

Egy korábbi „e-riasztás” cím alatt terjesztett körlevelemben már dokumentáltam, hogy a zsidók miképpen tették lehetővé a National Geographic Society számára, hogy az a világ elé tárhassa a Júdás evangéliumának istenkáromlását.(„ Judas- Historic Jewish Hero ”). Lerántottam a fátylat a Nat.Geog.Soc. Köztiszteletben álló „Kódex-szakértő Bizottságának összetételéről, mely kissé zsidósra sikerült.

Ez a lázas Krisztus-mocskolás egy élénkült zsidó kampány szerves része volt

Az ADL(Anti Defamation League) Abe Foxman-ja támadást intézett a politikailag aktív Keresztény konzervatívok ellen, azzal hogy azok „veszélyeztetik a szabadságjogokat”. A Déli Baptista Konvenciót gyalázta, amiért azok zsidókat térítettek. Legújabb könyvében, a „Soha Többé? Az Új Antiszemitizmus Árnyéka”-ban antiszemitizmussal vádolta meg a keresztényeket, akik zsidókat kereszteltek át. Az Újtestamentum – így szitkozódik – egy hazug, gyűlöletes és agresszív könyv, és végeredményben alapvető okozója volt a 6 millió zsidó pusztulásának a Második Világháborúban. (ADL's Foxman- New Testament is Anti-Semitic )

Múlt decemberben a CBS 48Hours különkiadásában a Karácsony Misztériuma címmel a CBS annak a lehetőségét feszegette, hogy Krisztus fattyú volt(„ More Christian Bashing from Media this Easter? ”)

Ezen a télen az NBC Dániel Könyve című műsora, melyet Jeff Zukor engedélyezett, Jézust és a Keresztény családot pocskondiázta. („ Who's Behind NBC's 'Book of Daniel'? ”)

Ugyancsak ezen a télen volt sikeres a zsidó aktivista Mikey Feinstein abban a perében, mely megtiltotta a Légierő Akadémiája lelkészeinek, hogy Jézus nevét nyilvánosság előtt fennhangon kiejtsék. Ebben nagyban segítségére volt Rabbi Arnold Resnicoff, a Haditengerészet és Légierő magasrangú etikai tanácsadója, a "szólásszabadság" bajnoka.
(„ Correction- Speech at Air Force Academy Not Free ”)

A KERESZTÉNYEK HALLGATNAK

Az emberfia azt hihetné, hogy a kereszténység vezetői, akik neves zsidó aktivisták nyilvánvaló támadásainak vannak kitéve, legalább lelepleznék a hívőik előtt azok személyazonosságát, akik őket, s Megváltójukat becsmérlik.

De a helyzet nem ez. A Kereszténység elöljárói és az új jobb oldali vezetők meg sem mernek mukkanni azzal kapcsolatban, hogy a szólásszabadság, keresztelkedés, Újtestamentum és magának, Jézus Krisztusnak becsületét ért támadások zsidó eredetűek.

Miért ez a hihetetlen csönd? Az evangélisták hallgatásának oka egy több évszázados babona. Hiszik, hogy akárki, illetve akármely állam mely akár csak kritizálja a zsidókat, az meg lészen átkozva. A Bibliai ígéret Ábrahámnak, miszerint „megáldom azokat, kik téged áldanak, és kiátkozom, kik téged átkoznak” (Genezis 12:3) olyan értelmezést kapott, akármiféle gonosz vagy igazságtalan dolgot művelnek is a zsidók, egy keresztény csak áldhatja, soha nem kritizálhatja őket.

Nos, ez a tévhit ellentétben áll a Jó Könyv szellemével.

A Biblia azt tanítja, hogy a jámbor korholás, figyelmeztetés nem átok, hanem a legszebb ajándék, amit egy bűnös kaphat. A feddés magában hordozza a megbánás lehetőségét - így mentve a lelket a kárhozattól.

Annyira kívánatos volt a zsidók térítése bűnös útjaikról, hogy a héber próféták, Izsák és Keresztelő János dörgedelmesen hordták le a zsidókat, s elöljáróikat bűneikért. Vajon a Biblia antiszemita-e ezért? Illeti-e ilyen jelzővel a prófétákat?

De nem ám, sőt, Isten átka azokat a hamis prófétákat verte, akik a zsidóknak hízelegtek, pontosan úgy, mint ahogyan azt a modern keresztények teszik. Illés idejében ezek a megalkuvó próféták mézesmázosan áldották Ahab-ot és Jezabelt. Ma, Jerry Falwell, John Hagee és Hal Lindsey tékozolják áldásaikat a legfertelmesebb zsidó bűnösökre, olyanfajta erőszakos emberekre, mint Shamir, Begin és Sharon.

AZ IZRAEL-IMÁDAT KULTUSZA

Krisztus követői 2000 évvel ezelőtt messziről figyelték Megváltójuk keresztre feszítését. Tehetetlenek voltak a zsidó vezetőkkel szemben akik Őt megölették. A mai Keresztények is görcsbe bénultan lesik azokat, akik ma a nyilvánosság előtt újra és újra megfeszítik Jézus nevét és hírnevét. Igen, persze, elküldenek egy-két levelet és e-mailt, talán még egy TV-adás szponzorát is bojkottálják. Értelmiségieik vitatják a DaVinci Kód szofizmusát. De soha senki nem mutat rá prófétikusan a zsidó Média-nagykutyákra, megnevezvén vallási, faji hovatartozásukat. Senki nem mondja ki azt amit Nátán kimondott a csaló Dáviddal kapcsolatban: „Te voltál az az ember!” (Sámuel II – 12:7)

Elképesztő módon, mialatt a zsidók Krisztus elleni tevékenysége lassan teljesen körülveszi és elborítja a Kereszténységet, az Egyház felől áradó csendet lassan vágni lehet.

Csak azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor az „Izrael-mindenekfelett”-et valló egyházi vezetők és nyájaik majdan a gulágok vágóhídjaira hajtatnak, megállapíthatjuk, hogy a történelem folyamán nem volt még egyetlen csoport sem, mely keményebben munkálkodott saját pusztulásán.

Fordított cikk, az angol eredeti szerzője Ted Pike tiszteletes (a tiszteletes azt jelenti, hogy pap)