width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.06.13.

2008. június 13., péntek

Népszavazás

Népszavazás

A trükközés régi szokás a zsidó bábszínházban.

Csak nem mindig jön be. De a zsidó arról hírhedt, hogy ilyenkor, amikor lefülelik összecsuklik és mártír tecchalottat tettett.

Ilyenekről áradozik a zsidó média manapság az írekre sarat dobálva őket hibáztatva, hogy: "...vége az Eu-nak...", meg "..Nincs tovább..." meg "... mindennek vége meghalunk (értik ezt az Eu teljes lakosságára)...". Riogatva és kétségek közé haszolva, az eddig is ott lévő európaiakat, és összeugrasztani az írekkel. Pedig ők csak szavaztak, ami a zsidóknak nem tetszik, mert így nem tudnak totális irányítást szerezni és szavazógéppé alacsonyítani az Eu-t.

Gyakorlatilag a zsidókézben lévő összes szennylap a demokratikus jogaival élő élni akaró Íreket mocskolja.

Ha mást nem hát azt hazudták róluk még a magyarországi zsidó tévékben is, hogy: "...nem is tudták valójában miről szavaznak..."

Jelentem a korábbi Nizzai szerződésről valóban úgy szavaztak, hogy nem tudták (abban a reményben, hogy igen lesz a tudatlanság ára), de a mostani Liszaboni szerződésről már pontosan megkapták a (kiferdített, de így is diktatúrába hajlónak megismerhető) tartalmát.

Szavaztak (mert nekik szerencséjük van és szavazhatnak nem úgy mint mi magyarok akiket meg sem kérdeznek a sorsunkat kőkeményen érintő eldöntendő kérdésekről) és nemmel "Voksoltak" (ahogy zsidó médiában szeretik mondani a szavazás szó helyett -zsidó szóhasználat).

(persze később, amikor nem látja senki a zsidót, vagy nincs több haszna a tecchalottságnak feláll és újra elkezd végtelenségig újra és újra az átverősdit eljátszani a bábszínházban. - ebből próbál lopni nem úgy mint a cigány aki, más trükköt használ A LOPÁSHOZ)

2008. június 13. Attac France

Június 12-én az ír nép referendumon utasította el a lisszaboni szerződést. Az Attac felhívja a különböző európai kormányokat, hogy tartsák tiszteletben ezt a szuverén döntést. Katasztrofális lenne, ha az európai kormányok ismét hátat fordítanának a népi véleménynek. Ez az eredmény, akár a 2005 május 29-i franciaországi, vagy a 2005 június 1-jei hollandiai, bizonyítékát adja annak hogy a jelenlegi európai uniós építési folyamatnak semmiféle népi legitimitása nincs.

Az Európai Unióban egyedül az íreknek volt joguk, hogy referendumon fejtsék ki véleményüket. A franciákat megfosztotta ettől a joguktól a köztársasági elnök azon döntése, amellyel parlamenti útra terelte a ratifikálást. Pedig, saját megalkotóinak véleménye szerint is, ez a szöveg a 2005-ben elutasított szerződés másolata. Ami ismételten megerősíti az Európai Unió neoliberális orientációját.

Az írországi népszavazás eredménye alkalmat kell hogy adjon az európai építésről szóló nagy vitára. Az európai Attac-mozgalmak hálózata követeli, hogy egy új európai szerződést dolgozzanak ki, méghozzá az európai polgárok által közvetlenül választott alkotmányozó gyűlés révén és azt minden tagállamban referendumon kelljen elfogadtatni. Egy demokratikus Európát akarunk, amely megfelel a szociális, ökológiai követelményeknek és szolidáris a Dél országaival. Európa jövőjét nem lehet a népek háta mögött építeni, csak céljaik és akaratuk tiszteletben tartásával.

Attac France,
Montreuil, 2008. június 13.