width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.11.10.

2007. november 10., szombat

Deviancia

A zsidó szadesz szellemi elődei, a jakobinusok, és a bolsevisták.

Mini történelmi fogalomtár : Jakobinusok : akik a francia forradalom idején lefejeztettek egy csomó embert :-D

A tradíciókat ezek mindennél jobban gyűlölik. Istentagadó zsidók.

Radikális antikommunizmus, ugyanakkor lelkiismeret-furdalás nélküli koalíció a kommunista utódpárttal.

JÓ, TUDOM, A KOMCSIK 1956 UTÁN SZOCIALISTÁKNAK HÍVTÁK MAGUKAT :-)

56 előtt : Magyar Kommunista Párt MKP
56 után : Kádár János hatalomátvétele után : Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP

Liberális elvek, ugyanakkor kirekesztő, vérgőzös jakobinus gyűlölet minden eltérő gondolat iránt
A jobboldal, és a többségi nemzet folyamatos gyalázása.
Minden deviáns kisebbség felkarolása, érdekvédelmi szervezetek általi "elvadítása", ugyanakkor az összmagyar érdekek iránti legteljesebb érzéketlenség.

A deviancia olyan normáknak vagy normarendszereknek megszegését jelenti, amelyeket egy közösség vagy társadalom jelentős része elfogad. Felmerül azonban a kérdés, hogy a mai társadalom számára mi nevezhető devianciának.

Én ezt a témakört abból a szemszögből közelítem meg, hogy számomra mindaz deviánst jelent, ami a széptől, a jótól, és az egészségestől akár a legapróbb mértékben is, de eltér. Nem is beszélve már napjaink „deviancia áradatáról”, amelyet a liberális rendszer termelt ki. Szükségesnek tartottam már az elején leszögezni álláspontomat.

A deviancia jellemző lehet egyes emberekre, de akár egyes csoportokra is. Példáért sajnos nem kell a szomszédba mennünk, hiszen hazánkban is létezik a Hare Krisna-kultusz, amelynek természetesen egy normális, egészséges lelkületű társadalomban nem lenne helye. Az emberek nagy többsége olyan szabályokat és normákat követ, amelyeket élete során, a szocializációs folyamatok alatt elsajátít. Nyilvánvaló, hogy a ma felnövekvő generáció egészen „más” - és ezt lehet szó szerint is értelmezni – körülmények között növekszik fel, és ezáltal egy sokkal silányabb jövőképet fest elénk. A mai liberális kavalkádban számtalan deviancia érzékelhető, ilyenek például a drogfogyasztók, továbbá a homoszexualitás beteges kultusza, és úgy nagyjából, és egészében véve ez az egész „másság” imádat. Jól példázza az európai ember hanyatlását a következő példa: A 20. Század elején, Afrika szívében a bennszülöttek elvárták, hogy minden általuk egészségesnek nevezett férfi homoszexuális kapcsolatot is létesítsen. Nos mondanom sem kell, hogy az akkori Európában ez elképzelhetetlen lett volna, hiszen abnormálisnak és felháborítónak tartották volna. És némi túlzással, de ma már szinte az számít abnormálisnak, aki ez ellen a fertő ellen felemeli a szavát. És ezeket a példákat még naphosszat lehetne sorolni.

A liberalizmus elérte hogy az anyag, az erkölcs és a szellem fölé emelkedjen. A természetes gondolkodásmód az, hogy az anyag mindig alá van rendelve az erkölcsi, illetve a szellemi értékeknek. A liberalizmus, mint minden másban ebben is a természet ellentétét szülte meg, mint torz tükörképét. De valójában ezzel az állat szintjére alacsonyította az embert. Hiszen kiölte az emberekből az idealizmust, kiölte nemzet, és a fajszeretetet. Helyébe emelte az „aranyborjú” imádatát. Ezzel az ember az állat szintjére kerül, hiszen lényegi különbség nincs köztük, mivel az állatok is tudnak eszközöket használni. Az állatoknak ösztöneik vannak, míg az emberek rendelkeznek erkölccsel is, és ha ezt a liberalizmus kiöli belőlük akkor valóban nem sok választja el az állatoktól. És teszi mindezt az egyén korlátlan hatalmának hirdetése közben, a közösség kárára. E folyamat kiagyalóinak szükségük is van erre, hiszen egy ilyen tradíciót és származást figyelembe nem vevő embermasszán könnyebb az uralkodás.

Egyes embertársaink feltehetik meghökkenve a kérdést, hogy mire ez a nagy másság imádat, miért kell őket ennyire túlságosan támogatni. A válasz roppant egyszerű; mindenki a sajátjához legközelebb állót támogatja. Azaz a hatalom birtokosai közülük kerülnek ki. És hogy még tisztább legyen a kép, akik felemelik a szavukat a hatalom valódi birtokosai ellen, azokat elteszik láb alól.

Hiszen aki médiában dolgozik, és valami műsorban egy rossz szót szól mondjuk a buzikra, az az állásába kerülhet. Vagy aki felhasznál egy vicces montázst, ami egy buzi államtitkárt figuráz ki, ugye.

"Ha meg akarod tudni, hogy kinek a kezében van a hatalom, figyeld meg, hogy ki az,
akit tilos kritizálnod."

Buzik, drogosok, pedofilok, perverzek, ókori zsidó babonákban feltétel nélkül hívő talmudisták, szektások...

És aki mindezeket a devianciákat média, oktatás, és különféle alapítványok (soros) alapján felszítja, megsokszorozza : A ZSIDÓ!!!

Odáig jutunk napjaink liberális demokráciáiban, hogy már nem az számít deviánsnak aki természet törvényei ellen vét, hanem az aki a természet törvényei szerint él és cselekszik.