width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2016.04.14.

2016. április 14., csütörtök

a szükséges szakmákon kívül (mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, s talán még kevés) általános tilalom alá essék a vasárnapi munkavégzés! (Ezen szakmák dolgozói pedig kapjanak kiemelt ellenszolgáltatást!) A dolgozó munkás bérét pedig úgy kell megállapítani, hogy az ne szoruljon rá a vasárnapi munkapótlékra (dolgozzanak ám nyugodtan az ateisták, ha akarnak – de őket se lehessen erre kényszeríteni!) s a „melós” kétkezi munkájáért, legalább annyi jövedelemre tegyen szert, hogy ne kerüljön önhibáján kívül se hitelspirálba, s jövedelméből nemcsak puszta élete fenntartására, hanem életminőségének javítására is jusson: a munkásember gyermekének is joga van üdülni a Balatonon, a Tisza-tónál! A munkásember is el tudjon jutni emberhez méltó jövedelméből színházba, moziba, étterembe, s ne elérhetetlen vágyálom legyen számára! S ne kelljen mindezekért vasárnap is dolgozni!

A fidesz törölte el a vasárnapi bérpótlékot is, a 2011-es Munka Törvénykönyve átíráskor. Érdekes, hogy ezeket a munkatörvényeket a tőke és a munkaadók javára már libajnaiék is át akarták szerkeszteni, csak nem volt rá idejük. Hát meghozta a fidesz nemzeti színekben ugyanazt a megszorítást helyettük.

Plázába leginkább semmikor se érdemes menni, indokolatlanul drága, egyrészt mert magas a bérleti díj az üzleteknek, másrészt lehúzós boltokkal vannak tele. :)

Kereskedelemben dolgozni amúgy 24/7 dolog, pl. a teszkók éjjel is nyitva vannak, nem túl családbarát állás ez, és főleg nőket foglalkoztatnak. El lehet menni hétköznap késő délután a CBA-ba, ahol a többihez képest valamivel olcsóbb a húsféle és a felvágott. A dk-sok és a szocik igen utálják mert magyar cég, az utálkozásukba beszállt a liberális média is.

Aki folyamatos műszakban 12 órázik annak a hétvégéje mindig tolódik, aki délutános és éjszakai műszakot vállal, akár hétvégén is, annak a pótlékja a fideszes MT miatt kevesebb mint 2011 előtt. Akik azt megszerkesztették, életükben nem dolgoztak nem nappali műszakban. Bitang burzsuj egy "polgári" párt ez!

Hungarista álláspont a vasárnapi munkáról

A hungarizmus – a katolikus klérushoz hasonlóan – a szabad vasárnap, a pihenőnap mellett foglal állást. Ennek nem csak vallási, hanem szociális okai is vannak. A lényeget talán ott ragadhatjuk meg a legjobban, hogy ez az isteni parancs (újabb véletlen, mondanák a materialisták) pont megegyezik az ember fiziológiai-biológiai adottságaival: a legtöbb normális ember munkával tölti a hét köznapjait, s hét végén a családjával töltött időn túl, az ember Isten felé irányuló hűségéről, szeretetéről, imájáról sem feledkezik meg.

Nagy Konstantin Kr.u. 321-ben kiadott rendelete tette kötelezővé a keresztény híveknek a vasárnap megtartását. Ennek nemcsak a Sol Invictus, az ókorban dívó Napistenhit és a hozzá kapcsolt pogány rítusok átelevenítése volt az oka. Vasárnap történt ugyanis Jézus feltámadása, a Szentlélek kiáradása is, valamint azt is tudjuk, hogy az óidők keresztényei ezen a napon gyűltek össze imádkozni, közös bűnbánatot gyakorolni. Ezért a vasárnap méltó a tiszteletre, olyannyira, hogy a katolikus egyházi év azóta is Advent első vasárnapjával kezdődik és a következő év első adventi vasárnapját megelőző vasárnappal, Krisztus Király ünnepével zárul.

„A Magyar Katolikus Lexikon szerint parancsolt ünnep minden olyan nap, amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Kötelező megtartása különbözteti meg a tanácsolt ünneptől és kisebb közösségek fogadott ünnepétől. Parancsolt ünnep általában minden vasárnap és a nagyobb ünnepek, de ezek száma koronként és helyenként is változik. A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, katolikus rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán az ünnep napján, akár az előző nap estéjén." http://www.novaiplebania.hu/

Láthatjuk tehát, hogy nem utolsó kérdés az, hogy legyen-e szabad a vasárnap, vagy ne. Egyes sötét hátterű, luciferiánus erők, természetesen erősen szeretnék, hogy a modern ember „szabadon", Isten iránti kötelezettségéről és szeretetéről megfeledkezve kóricálhasson (mint az ördög kísértésétől megvert, Istentől elfordított, szétszéledt nyáj!) a bevásárlóközpontokban, s a kisgyermeke kezét fogva a modern idők templomába járuljon „áldozattételre". Mi, hungaristák nem ezt szeretnénk. A vita a mi részünkről nem is ebben áll, hiszen mi örültünk az egy évvel ezelőtti kezdeményezésnek. Annak nem örültünk, ahogy ezt a kezdeményezést kisiklatták azok a liberálisok, akik jelenleg is kormányon vannak. (Hiába beszél a Liberális Internacionálé egykori alelnöke, Orbán Viktor dicséretre méltó illiberális államokról, a szíve mélyén az ember nem tud hitet cserélni! Liberális kutyából nem lesz nemzeti szalonna!)

A mi problémánk tehát egyáltalán nem az volt, hogy a kormány kiterjesztette a szabad vasárnapot a kereskedőkre – a mi gondunk inkább az volt ez a rendelkezéssel, hogy a többi szakmára nem terjesztette ki! Ha egy kormány ugyanis valóban a népet, s nem a saját hatalmi érdekeit szolgálja, akkor az nem akkor törli el a vasárnapi munkavégzés tilalmát (sőt, el sem törli!) amikor már nyilvánvaló, hogy az ellene kiírt népszavazási kísérleteket tovább elgáncsolni nem tudja, hanem eleve úgy vezeti be, hogy a multinacionális kizsákmányolás a gyárakban, a 3 és 4 (ún. folyamatos) műszakban dolgozó tömegeket is védje! Ehhez persze valóban keresztény kormány kellett volna, nem pedig olyan, amelynek a kereszténység és a nemzeti érzés csak pántlika a liberális mellényen. Olyan kormány, amely nem a nemzeti jelszavak pufogtatásakor és lejáratásakor („nemzeti érzés" versus „dohánybolt"!) érez beteges örömöt, hanem szívéből, lelkéből Árpád népét szolgálja!

Ma Magyarországon, és az egész csatolt kelet-európai gyarmat domíniumon – a nyugati gyári termeléssel ellentétesen – számos gyár folytat több műszakos termelést, a gyári termelőkapacitások maximális kihasználhatósága érdekében. Ez a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nincs rendkívüli módon megfizetve, ugyanis éppen a „népnemzeti" Orbán kormány volt az, amelyik úgy írta át a Munka Törvénykönyvét, hogy az kizárólag a munkaadók érdekeit képviselje. Éppen a hiper-keresztény, csúcs-populista Orbán kormány volt az, amelyik csökkentette a műszakpótlékokat, hogy a zsidó-német (!) ipari tőkének kevesebbet kelljen fizetnie a magyar munkásoknak...

Ha egy kormány valóban a nép érdekeit és Istent kívánja szolgálni – akkor a vasárnapi munkavégzés teljes tilalmát rendelte volna el, amely kiterjedt volna a gyári munkásokra, a kereskedőkre, kereskedelmi alkalmazottakra egyaránt. Ha pedig ezt nem lehet elérni, gyávaságból, akkor legalább arra kellett volna kötelezni a munkaadói oldalt, hogy a vasárnap végzett munkáért, legalább 300%-os túlórát fizessenek, különösképpen a gyermekeiket nevelő szülőknek. S kizárólag önkéntes alapon lehessen vasárnap munkát végezni!

Kíváncsiak vagyunk, vajon mennyi gyár és kereskedelmi egység lett volna nyitva ilyen feltételekkel.... Jha kérem, hogy egy ilyen rendelkezés kellemetlenül érintette volna a saját tőkéseiket? Nos, az igazság sokszor fáj, de ahogy Tamási Áron fogalmazott: az igazságot is meg lehet szokni! Isten igazságánál pedig nincsen ragyogóbb igazság! A dolgozó néptömegek emberszámba vevése pedig nemzeti sorsparancs, kiváltképp, ahol egy népet újfent jobbágysorba akarnak dönteni!

A hungarizmus számára minden magyar egyaránt fontos! A hungarizmus számára a fizikai munkás nemhogy lebecsülendő, lenézett valaki, hanem a nemzet építője! Szálasi Ferenc – mozgalmunk alapítója – nem véletlenül kérte azt, hogy pártigazolványában a „takácsipari munkás" kifejezés szerepeljen! A Nyilaskeresztes Párt sohasem felejtette el, és utódja, a Hungarista Mozgalom sem fogja soha elfelejteni a munkásemberek, a munkás hivatásrendek iránti kötelességeit! Ez az „alap", Istenhitünkön és becsületünkön túl, amiben jóval fölötte állunk a politikai cirkuszon amely ebben az országban folyik, s árulja ki a magyar munkás vérét és verejtékét idegen erőknek, a Mammon hatalmának!

A Hungarista Mozgalom ismét nemet mond a globális erőknek! És kimondjuk az igazságot is: a szükséges szakmákon kívül (mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, s talán még kevés) általános tilalom alá essék a vasárnapi munkavégzés! (Ezen szakmák dolgozói pedig kapjanak kiemelt ellenszolgáltatást!) A dolgozó munkás bérét pedig úgy kell megállapítani, hogy az ne szoruljon rá a vasárnapi munkapótlékra (dolgozzanak ám nyugodtan az ateisták, ha akarnak – de őket se lehessen erre kényszeríteni!) s a „melós" kétkezi munkájáért, legalább annyi jövedelemre tegyen szert, hogy ne kerüljön önhibáján kívül se hitelspirálba, s jövedelméből nemcsak puszta élete fenntartására, hanem életminőségének javítására is jusson: a munkásember gyermekének is joga van üdülni a Balatonon, a Tisza-tónál! A munkásember is el tudjon jutni emberhez méltó jövedelméből színházba, moziba, étterembe, s ne elérhetetlen vágyálom legyen számára! S ne kelljen mindezekért vasárnap is dolgozni!

A modern ipari termelés korában, ahol a gépek és robotok segítenek a termelésben, a vasárnapi munka már nem életszükséglet! Ha Nyugaton megoldható a pihenőnap, akkor itt is... Nincsenek háborús idők, hiszen állítólag a „boldog békeidőket" éljük! A megtermelt haszon amúgy sem a nemzet nagy közösségéé, hanem keveseké, többnyire idegen, nagytőkés, banki csoportoké. A mi követelésünk tehát Magyarország felszabadítása a gyarmati sorból! Álláspontunk ezért határozott NEM, mert nem hiszünk a visszavonulás gyáva politikai megfontolásaiban, s a politikai haszonleső kormánnyal és a kalmár-ellenzékkel ellentétben a tisztességes, hiteles, valóban keresztény álláspontot képviseljük továbbra is.

„Szolnoki" – Kitartás.net

http://kitartas.net/2016/04/12/hungarista-allaspont-a-vasarnapi-munkarol