width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.06.12.

2008. június 12., csütörtök

Fodor Gábor tisztességtelen ajánlata

Fodor Gábor tisztességtelen ajánlata

A globális neoliberális politika lényege :

A fiatal diplomások körében igen elterjedt tévhit, hogy a neoliberálisok csökkentik az adókat. Miért nem igaz ez az állítás?

A nemzetközi nagytőke igyekszik az államokat eladósítani, kamatrabszolgaságba dönteni. Ha ez sikerül, - ott ahol velük kollaboráló elitek vezetik az országokat,- akkor az állam akkor is kénytelen nagy adókat szedni, akkor is, ha nem ad érte semmit. Hogy a kamatokat és az adósságszolgálatot fizetni tudja. Kamat - gyarmatosítás a 21. században.

A leggyalázatosabb, amikor a terrorizmus elleni harc ürügyével megtámadnak, megszállnak független országokat, és olyan "baráti" rezsimet juttatnak hatalomra, amely bagóért kiárusítja a hódítóknak a nemzetük ásványkincseit, ingatlanjait, cégeit... A katonáikat pedig kitüntetik a hazájuk védelméért, holott rablógyilkos tevékenységet folytattak.

Persze, ahol nincsenek "terroristák", ott megteszik ugyanezt a sajtó felvásárlásával és a szintén zenész (azaz zsidó) politikusok hatalomba ültetésével.

De száz egyéb trükköt is bevet a globális neoliberalizmus, hogy az állam pénzét eltulajdonítsa. Magánnyugdíjpénztárak, magán betegbiztosítók, PPP szerződések, stb.

Ezek mind arra mennek ki, hogy a közpénz a magánbefektetők zsebébe kerüljön. Hogy az állam ezt mind fizetni tudja, kénytelen több és több adót beszedni.

Azt bizonygatta az szdsz, hogy milyen jó lesz eladni a Budapest Airportot. A befektetőkkel ugyanis olyan szerződést kötnek, hogy az egy világszínvonalú fejlesztést fog végrehajtani. A privatizációs bevételt pedig sokkal hasznosabb célokra lehet fordítani, mint a cég évenkénti néhány milliárdos profitja.

A bevételt persze nem fektették be nagyobb jövedelmet termelő beruházásba, a Budapest Airport pedig azóta külföldieknek tojja az aranytojást.

A multinacionális nagytőke nem fizet adót, bért pedig ötödannyit, mint nyugaton ugyanazért a munkáért.

Nem lehet egy országot ilyen idegen karvalytőkére építeni.

Inkább legyünk szegényebbek valamivel, de ne legyünk cselédek.

Jöjjön a multi, ha hajlandó adót és normális bért fizetni, de akkor se ő legyen a meghatározó. Egy országnak saját gazdaság kifejlesztése hozza meg a jólétet.

Ez egy ország esetében megoldható, ha az anyagi erőket jól összpontosítják, egy nemzetben hatalmas erő van, csak ki kell tudni azt aknázni.

Amennyi termelési hasznot ma kivsiznek az országból, annak töredékéből is dinamikusan fejlődhete az ország....

Nem szabad olyan kishitűnek lenni, hogy minden gondunkat csupán a külföldi befektetők tudnak megoldani.

Az SZDSZ ezt a fajta globális neoliberalizmust képviseli, mert erre kapott megbízást külföldi gazdáitól.

Lényeg az, hogy Fodor kőkeményen az SZDSZ neoliberális, tőkebarát, kisember ellenes politikáját folytatja, tehát semmi különbség közte és Kóka között ebből a szempontból.

Folytatni szeretné a példátlanul radikális, a klasszikus neoliberális dogmatika alapján készitett programot, amelyet a koalició elkezdett. Vagyis: a reformoknak nevezett megszorító csomagot - a jóléti rendszer lebontását, az árdrágítást, a szociális háló elszaggatását, az abszolut privatizációt (illetve a nemzeti vagyon maradékának baráti kezekbe juttatását) és az állam tönkretételét.

Fodor közli, hogy nem fog együttműködni a kormánnyal, csak ha az folytatja a reformokat. Nem támogatja az előrehozott választásokat (tehát figyelem, mégiscsak a kormányt támogatja), azonban ha az MSZP kormány működésképtelenné válik (értsd: nem engedelmeskedik többé a liberális erőnek, hovatovább neki), mégiscsak ki lehet írni azokat az előrehozott választásokat, de csakis az SZDSZ feltételei szerint.

Fodor tehát előírná, hogy egy leendő polgári kormány mit tehet és mit nem. De ezen ne nevessünk...bizonyos értelemben az SZDSZ a legerősebb politikai tényező e jobb hiján demokráciának nevezett valamiben, amiben élünk.

„Helyre kell állítani a teljes sajtószabadságot, és meg kell szüntetni a filmnek politikai szempontok szerint keresztülvitt cenzúráját. A cenzúrának csak művészi szempontjai lehetnek. Mindenki érezze magát szabad és egészséges embernek, mert a túlságos és minden lében kanál gyámkodás elveszi a nép önbizalmát, hozzájárul ahhoz, hogy intelligens ember előtt másnak, alábbvalónak, gyengének és védekezésre szorulónak tudja magát. Mihelyt mindenki otthonosan és biztosan mozog a tulajdon magyar államában, meg fog indulni a rendes szexuális élet a családon belül, és szaporodni fognak a gyermekek is.

Teljes tanszabadságot megvalósítani mindenütt, fel az egyetemekig. Aki nem tudja mire használni a diplomáját, s nem ülhet be egy hivatal meleg székébe sem, visszamegy a pult vagy a dikics* mellé, esetleg az eke szarvához, s nem dől össze az ország. Ellenben a nép büszke lesz a maga munkájára, mert abban érettségizett, vagy abszolvált* férfiakat is lát. Így az intelligens osztály ismét összeforr azzal, amelyből vétetett, és megszűnik a nép és az úgynevezett középosztály közötti veszedelmes és egyre mélyülő szakadék. A nép jobban megérti az iskolázott embereket, és azok is a népet. Ez eleinte drasztikus kúra lesz a tanult emberek számára, akik azt képzelik, hogy ők most már közelebb vannak az Istenhez, mint a büdös parasztok, de igen egészséges hatású.”

Az idézet oka, hogy lássuk, láthassuk, milyen régi gyökere van a magyar öngyilkosságnak, buta vakulásnak, s a teljes szeretetlenségnek a közéletben. Azok, kik jókat nevetgéltek a jogos felháborodáson, melyet Fodor Gabriella és Orbán lealázó sexuális kísérlete váltott ki, süketek és vakok, megérteni nem tudják, nem akarják, Orbán előtt történelmi választás van, vagy kéri-zik, esterházy-zik és taktikázik, régi és megszokott közegében, s marad átlag szürke politikus, talmi sikerekkel és kudarcokkal, vagy…

Ír, mert írhat egy új Magyarországot, ellene fordul globalista gazdáinak, magyar érdekek képviselője lesz, dönt és átalakít, oly módon, hogy a valutaalap fizetett ügynökei, azt tehetetlen kell tűrjék, akadályozni nem fogják tudni.

Ehhez olyan történelmi szövetség kell, mely a megmaradt magyarok, a szegény dolgozók döntő többségének biztosítja a már Kodolányi által is csodálatos megfogalmazott népi, nemzeti jogokat, melyek alanyi jogok, mindenkire vonatkoznak.

Jog a véleménynyilvánítás szabadságához, jog az állami oktatás ingyenességéhez, jog az archív anyagok szabad kezeléséhez, jog a frekvenciák szabad és korlátok nélküli, cenzúra nélküli használatához.

Paritásos alapon elosztani az adófizetők csatornáit, a legfontosabbakat, a hírek és a politika betolakodását korlátozni azok számára, kik azt elkerülni akarják…

A pénzt, a kitörés lehetőségét ott keresni, ahol az van. Azoknak a zsebeiben, kik árulásuk eredményében ma is benne ülnek, a volt kommonisták, odaállásúak, zsíros rendőrök és katonatisztek, kollaboránsok és ügynökök utólagos megadóztatásával.

Fodor az, aki lépéskényszerben van, egy vesztes (mellesleg: pártjának vastagon betudható) népszavazás, koalíciós kenyértörés, látványos népszerűségvesztés, illegitim elnökválasztás stb. terheivel a hátizsákban. Neki eleinte "illik" nagyot dobni, hogy alkalmasságának legalább a szikráját bizonyítsa - egyenlőre azok előtt a küldöttek előtt, akik pajzsra emelték.

Ez a nyár különben is a szófosás ideje lesz, a nyílt színen semmi érdemi nem fog történni.

Mondják, tönkre fog menni a nyögdíj rendszer, a Ratkó korszak gyermekei miatt és hazudnak. Hazudnak, mert a magyar átlag férfi, első szelvényét élve felvenni nem fogja, mert már vagy tíz éve halott akkor, mire jogosult, hazudnak, mert a rendszer a gyermekek, az unokák nem léte miatt omlik össze, mert egyszerűen nincs aki dolgozzon. Kádár rávette botor népét, hogy az kannibál módra felfalja saját jövőjét, pillanatnyi kényéért, kedvéért.

Fodor ajánlata csak blöff, abszurd feltételezés. Még ha a Fidesz olyan hülye lenne, hogy elfogadná, akkor sem valósulna meg, mert az SZDSZ frakció ebben nem követné a pártelnököt.

Nagyon jól tudják, hogy akkor is politikai öngyilkosság lenne számukra az előrehozott választás, ha a Fidesz belemenne a feltételekbe. Mert akkor sem érnék el az 5%-ot.

A másik ok pedig az, hogy magukból kiindulva, akik soha semmilyen igéretet és megállapodást nem tartottak még be, nem bíznának abban, hogy győzelme esetén a Fidesz valóban betartaná a megállapodásokat.

Fodor egyébként nem ötpárti megbeszélést akart, hanem személyesen, és egyenként "levizitálni" mind a 4 másik parlamenti pártnál.

De ha az előrehozott választásoknak ez a borzalmas paktum az ára, nem is éri meg.

Így nem lehet megszabadulni ezektől az országrontó neoliberális zsidópártoktól, a tényleges pénzügyi, gazdasági hatalom marad zsidókézen, plusz még a Fidesz gazdpolját is ők fogják előírni.

Hungarista blogon nem dicsérjük Orbánt, mert amellett hogy kiváló !ál-radikális! szalonnnacionalista és ál-populista"színész"

(valódi populista erő például a spanyol Falang volt)

http://reakcio.blogspot.com/2007/08/fasizmus-j-volt-spanyoloknak.html

, a legvérmesebb atlantista neokon erőkkel is megalkuvó "polgári" politikus, mindazonáltal a további, vg.hu és index.hu fórumokba bemásolgatott, ismeretlen szerzőjű szöveg pár helyen túloz, azaz feleslegesen bántja Orbánt, míg helyenként valóban elgondolkodtató. Ezek a helyek bolddal vannak jelölve általam.


update : ki is moderálták szépen, immár csak itt olvasható. Tehát mégis csak muszály kitennem, hogy el ne vesszen ez az értékes szöveges információhalmaz. ;-)

Verje meg az Isten Orbánt, ha kezet fog a magyar nép legnagyobb ellenségeivel, ha áruló, ha bölcsnek és belátónak udvarolja azokat, kik eddig a legkorruptabbak, a legaljasabbak, a legnagyobb tolvajok voltak. Miért is? A hatalomért. A pillanatnyi előnyökért.

Verje meg az Isten Orbánt, ha feledni tudja, mennyire reménykedtek benne a magyaroknak jobb részei, ha feledni tudja, azokat az aljas bűnöket, mit eddig elkövettek saját hazájuk ellen, azok, akik 23 millió románnal riogattak, akik a családanyákat nagyságos asszonynak és potyautasnak degradálták, akik szembeköpték még saját választóiknak tett ígéreteiket, akik rá akarták hozni, erre a védtelen népre, az amerikai egészségügyi rendszer rémálmát, nem vénnek való vidéket csinálva, ebből az országból is.

Verje meg az Isten Orbánt, ha most, mikor már maga a rádöbbent nép is el akarja zavarni, a semmibe küldeni a shylocki pártocskát, mentőövet nyújt nekik, sőt a legfontosabb tényezőnek segíti őket.

Verje meg az Isten Orbánt, s azt is, aki mentegeti és követni fogja, a hazugságnak, a nemtelenségnek ezen az útján, mikor itt lenne a nagyszerű lehetőség, egy elsöprő és teljes győzelem, az igaz törvények meghozatalának esélye, új és igazi médium törvény, paritásos alapon elosztva a frekvenciákat, megadóztatva utólag és hozzájárulásra kényszerítve a volt kommonistákat és odaállásúakat, az államadósság felülvizsgálata, a nyugdíjrendszer igazságosabb elosztása, a gazdagok terheinek emelése, a kizsarolt szegény nép helyett. Történelmi szövetség esélye, a senkinek sem kellő munkásosztállyal, stb…

Verje meg az Isten Orbánt, ha igaz a vád, s fogott ember, a szolgálat, a bal rángatja kötélen, s tenni, érdemi lépéseket, nem tud, nem akar.

Verje meg az Isten Orbánt, ha nem lesz kire szavazni, mert ha takony-undor kezét elfogadja és összevegyül a turhamadár Fodorral és bandájával, magyar ember rá szavazni nem fog sohasem.

Verjen meg az Isten minden hitvány árulót, volt kommonistát és katonatisztet, az ocsmány rendőröket, vállalati vezetőket, tanácsi tótumfaktumokat, vidéki párttitkárokat, őket mind együtt, egy máglya üszkén, hamvadjanak el! Nincs bocsánat! Elég volt!

Döntse el végre mindenki, kinek az oldalán van. Egyszerre nem lehet valaki jó magyar és igaz ember, s nem lehet szdsz-es és mszp-és. A kettő nem megy.

Kinek az oldalán van Orbán? Kéri lacikák és fodor gabikák, magyar bálintok és patkányok oldalán, vagy a szenvedő, s magára hagyott dolgozó népén?

Már tényleg mindenki elfelejtette, ez az szdsz akarta a legnagyobb megszorításokat, a magyar családok ellehetetlenítésével. Elfelejtettük Horváth Ágikát és bandáját? Hogyan örültek ők együtt, mert jöhettek ide Shylockok, rákos betegek zsebében turkálni, adóztatni, a legjobban rászorult védteleneket?

Ezen hasonlottak meg ők is, gyurcsány és kóka, az egyik azonnal akart minket kinyírni, a másik apró részletekben.

Elfelejtettük, hogy csalással választották meg saját vezetőiket, mit akarunk tőlük? Honnan veszi a bátorságot Orbán, hogy barátkozni akarjon velök? Kitől kapta erre a felhatalmazást, ki adott, ki adhatott jogot erre neki?

Ha nem igaz a gyanú, akkor az átok, áldássá fog változni.

Észre kéne venni végre, vannak dolgok, amiket nem tehet meg, aki valamennyire is ad magára.

Miért kell ilyen alamuszi módon levelezni Orbánnak ezzel a féreggel, azért a hatalomért nem kéne mindent megtenni. Olyan áron, hogy lemegyek négykézlábba és kinyalom kókadt gabika seggét.

Hatalmas ígérgetések lehetnek, s mi az ára a paktumnak, melyet megint a fejünk fölött kötnek meg, mennyiért is fekszenek most le?

Mit szól ehhez, mondjuk Debrecen polgármestere, meg még sokan, kik talán még emberek és férfiak, a jobbnak oldalán. Jobb ez még egyáltalán?

Lehet, hogy a nyamvadt Kéri nem is hazudott, s Orbán valóban a megszorításokat akarja folytatni? Ennyit tud?
Játsszon mindenki nyílt lapokkal, azért a választóik érzelmeiknek semmibevétele, még a legcinikusabb pártnak sem lehet érdeke.

Ébresztő Orbán Viktor, sok embert fogsz elveszíteni, kedves barátodat, ha volt fideszes, köpönyegforgató Gabika lesz újból a játszótársad!

A volt katonatiszt, ki negyvenévesen már zsírunkat véve eltartatja magát, kigyógyult közben alkoholizmusából is, árulásának, kurvulásának okkal örülve, élvezi az átlag pénzének sokszorosát, ül most is cégében, szakembert játszik és kapitalistát, pedig az állam nélkül, az adófizetők nélkül, még a gatyáját sem tudná felvenni, nos ő, a tehertétel, őt, őket tovább cipelni lehetetlen. A megszorítások rájuk kell vonatkozzanak.

Hiszen ezeket az öreg óvodásokat, ingyen lakással, ingyen autóval, ingyen kajával, potya munkával, besorozattak kényszer-jobbágy robotjával, támogattuk eddig is, de nekik ez nem elég. Évről évre, egyre nagyobb mértékben emelkedik járandóságuk, messze jobban, mint szegény, de nem áruló sorstársaiké, vagy az őket ma is eltartó átlagé.

Ezért a kialakult gödörért, a mély válságért, fizetni kell azoknak, kik azt okozták.
Orbán tárgyal a valutaalappal, bizonyára kell. Azt viszont senki sem akadályozhatja meg, hogy oly törvényt hozzon, magyar tisztviselő a jövőben nem lehet a valutalap fizetett ügynöke.

Ezért az mdf - es zsidó Bod Péter Ákostól a baloldali Bokrosig, utólag is fizethet a nép terheit enyhítő adót, minden idegen érdekek szolgája.

Ki kell cserélni, a közalkalmazottak egész körét, a katonaságot, rendőrséget, minden tisztviselőt egészen fiatalra, haza kell hívni, nem fertőzött, magyar szívű külföldön élő fiatalokat, s nekik a valódi hatalmat átadni fokozatosan.

Ha élne Kodolányi, minden tisztelet és szeretet mellett, zsenialitása elismerésével, fel kéne szólítani, kommonista odaállása miatt, fizessen önként szeretett magyar népének, utólagos adót. Miért? Mert kezet fogott és fejet hajtott Kádárék bolsevista rendszerével, mert aláírta, hogy ellenforradalom volt 56.

Voltak, akik itt nevetgéltek azon, hogy nekik bolsevik diplomájuk van, mert ők ügye, okosok voltak, míg a többiek, a hallgatag többség vessen magára, ha kimaradt a koncból, nem kapott a kondérból. Nos, ez a dicső magyar értelmiség is fizethet, mert kell hogy fizessen, árulásának jutalmaként.

Orbán egy Nemeskürty erkölcsi elveit, a keresztény alapértékeket figyelembe véve, kell hogy tudja, mi az igazság és szabadság, mi a szolidaritás, s mi a szeretet.
Nemeskürty azt tanította, hogy a magyar társadalomból hiányzik, hiányzott a szeretet.

Az önzetlen lemondás, az empátia, a szegények, a potens dolgozók, eltartóink iránti tisztelet és jóindulat. Ezért hagyták és nézték tétlen, három millió koldus, hogyan tántorgott ki, ha ma itt lennének, gyermekeik, ükunokáik, lengyelek lehetnénk és boldogok! Ezért nevetnek és heherésznek, mikor elveszik a dunaújvárosi kohászok 36 óráját, s egy szava sincs, a miseborért aggódó, gyurcsányért imádkozó papságunknak.

Ezért tartják csodabogárnak, vallásos fanatikusnak, egyszerűen hülyének, a magyar nagycsaládost, hobbinak a gyerekcsinálást, s lélekben belül helyeselve a nagyságos asszonyozók újabb és újabb megszorításait, célzott megszorításait. Föl sem fogva butaságuk és rövidlátásuk terméketlen gyilkolását, saját féltett egykéjük jövőjét, kinek biztosítani akarták a méltó feltételeket tönkretéve ezzel. Hiszen, könnyen belátható, milyen az a jövő, ahol Győzike népe lesz elsöprő többségben, s furcsa érdekesség és ritkaság, kisebbség a dolgozni akaró, a magyar. A magyar, ki még nem csak fogyasztó, hanem termelő volt, védte a fecskéket és gólyákat, tudva, azok hasznosak és fontosak számára. Mai, nyegle utódaik, puhaságra serényebb kései unokák, nyeglén ütik-verik, a hasznos nagycsaládost, röhögnek szenvedésein, élvezik kínzatását.

Ma minden kormányintézkedés, törvény és adó, azt sújtja, ki házat akar építeni, fészket és családot, s ki az átlag fölött dolgozni igyekezik. Miseborért aggódóknak nem fáj, hogy a magyar pótlékok adókötelesek, a nyugatiak nem.

Igaza van a Népek Krisztusa Magyarország keresztje előtt gúnyolódók egyikének, ki két hahota között, boldog szellemesen pöntyögte, nem látok, nem olvasok, nem hallok, csak költök. Tényleg tökéletes, mert igaz és tömör.

Mert nem kell figyelni, naponta aggódva lesni, melyik ügyeletes pártvezér, milyen új trendi lózungot és slogent, újabb hazugságot tálal és talál ki.

Azt pontosan érzem, vakon és süketen is, ki az, aki a megfeszített ziháló testéhez odatántorog, tántorgott, múltban és jövőben, s vérébe mártja, mártotta, s mártani fogja a közös bűn összetartó jogán, bűnös kezeit.

A legbensőbb való tudja, ki áruló, ki készül reá, ki inog a szabad választás és lehetőség félelmetes kifeszített kötelén, ég és föld között.

Az ügyeletes lószarjelző készülék pontosan és cáfolhatatlanul jelzi, ki volt Kodály és ki Lajtha, ki Illyés és ki Márai.

Orbánnak lehetősége van rá, mert van szabad akarat, hogy a jót válassza.

Erre az esély, sajnos egyre kevesebb, de erre neki, neki is, az őrlélek az ő állandó és örök benső üzenetével módot ad.

Felül kell írni, minden eddigit, s valami teljesen újat kezdeni. Ha ezt nem tudja megtenni Orbán, jobb, ha el sem kezdi. A lehetőség szélső határáig, szembe kell tudni fordulni, lengyel, argentin és mexikói módra a valutalappal, az Unióval, az amcsikkal. Meg kell nevezni a bűnösöket, utólagos felelősségre vonásuk, elkerülhetetlen, mert az egészséges erkölcsi érzék kialakulni nem fog tudni sohasem, odázásával.

Szövetséget, szolidaritást, segítő kezet kell nyújtani, a potens munkavállalóknak, kik orcájuk verejtékével, teljes valójuk, egy és megismételhetetlen életük napi kockáztatásával keresik kenyerüket. Izzó vas mellett, fenn a magasban, lenn a mélyben, mérgek és vegyszerek között, robbanás és égő, izzó tűzhalál, napi esélyében élve.
Neki akár, potencia adókedvezményt adva.

Vissza kell adni, a tanulás, a boldogulás jogát és lehetőségét, a tudásnak és ismereteknek köztulajdonba tételét, s nem kell félni az államosítástól, hol ez jogos és magyar érdeket képvisel, vasút, vagy kórház, óvoda vagy posta, mindegy.

Ez a trendi, mai homokos duma, liberális takony, árúról és gazdaságról, pénzről és hatékonyságról elvetendő. Hiszen pontosan a szocialista Shylock, már ezerszer bizonyította, mennyire alkalmatlan és impotens, hányszor nullhatos mezey, s feketejános a bank és pénzvilágban. Nincs még egy ilyen szakma, s ilyen ország, mint a magyar, és bank szagemberei. Hiszen pont a fociban és a sikeres gazdasági életben láthatjuk, mindig és mindent elbaltáztak azok, kik tegnapelőtt még a lengyelek halálát huhogták, mert azok visszautasították az államadósságot, ma meg hol vannak a lengyelek? Messze előttünk, anyagilag, erkölcsileg, termékenységben és boldogságban.

Orbán lealázó sexuális kalandja most elmaradt, vihar egy pohár vízben.

Közben kiderült, csalt a homokos, találtak megint visszaéléseket és manipulálásokat, kik a legkorruptabb párt voltak és azok ma is.

Ködevők és napi, fától az erdőt nem látok, rám kiabáltak, már találkoztak is, kezet is fognak. Nem érzik, nem tudják a lényeget, az elemi felháborodás és átok, az a keserű gyógyszer és a beteg test fájdalom jelzése, mely nélkül a botor és napi cselszövésben kériző politika, politikus beleesik, bele fog esni, a kikészített csapdába, gödörbe.

Orbánnak meg kell tanulnia, s a keresztény hit szerint, sosem késő, hogy mindig van visszaút, az igaz oldalra állás lehetősége. Mint, sajnos, az ellenkezőjére, az ember egy hosszú élet után is, Darvas Iván módra, elronthatja az egészet, s teheti tönkre önönmagát, halhatatlan lelkét.

Ma az örök mutáló, torkán ragadt ondóval élő Fodor, majdnem jégre vitte, ettől még a remény megmaradt, talán a jövőben, nemeshez és úrhoz méltóan, harcoshoz és lovaghoz illően fog cselekedni, a baloldal által, kis zsidó-cigánynak nevezett reménységünk.

Viszont mindenkinek meg kell értenie. Aki az zsdsz rákpártjával kezd, vele közösködik, bármely vélt érdek vagy haszon hangoztatásával, erkölcsi és politikai öngyilkosságot követ el, ráadásul a legundorítóbb módon.

Az szdsz érinthetetlen ótvar, takonygenny és undor, a magyar közéletben.

Mindenki, aki velük mutatkozik, együtt jár, kezet fog velük, nem egyszerűen kompromittálja magát, hanem kiírja nevét a becsületes emberek, a magyarság közül.
Örökre és jóvátehetetlenül. Átok arra, ki az szdsz-el kezet fog, tárgyal, érintkezik.

Orbánnak a jövőben el kell jutnia oda, hogy két év múlva, már a kézfogás oktalan és célszerűtlen szokását eltörölve, farkasszemet nézve konfrontálódjon azokkal, kik soha magyar érdeket nézni nem fognak, nem is tudnak.

Nincs közös tévévita, nincs kézfogás. A kézfogás, ugyanis szimbólum, mely egyenértékűvé teszi a másikat. Ez a gesztus, azt üzeni, a másik is jót akar, csak más módon. Itt a hazugság.

Az szdsz, a magyar rákpárt és kommonista szövetségese, az mszp nem akar jót, nem képvisel magyar érdekeket. Mert nem magyar, mert gyűlöli a magyar országlakosság, megmaradt magyar részét.

Azokat szélsőségesnek, borzalmasnak, üldözendőnek nyilvánítja, identitását egészen máshol jelölve meg.

Ezért, nincs alku, nincs kézfogás, ezért óriási balfogás, a közös csámcsogás balműsorában szerepelnie, vélt szavazatokért, magyar embernek.

Ideje, a teljes radikalizmusnak, az igazmondásnak, a nyílt és bátor szembeszállásnak.

Balczó Andrásnak van igaza, s azoknak, kik tudják és merik, az igazságot, nincs alku.

Verje meg az Isten Orbánt, ha megint lefekszik meleg szobatársával, Gabriellával! Azt, hogy hülye, már bizonyította, mikor a selypegő Kéri megvezette és jégre vitte, minek is kellett kezet fogni, közösködni velük, most bizonyítani fogja, igazak a baloldali vádak, aljas is, cinikus is, s csak érdekből, pillanatnyi haszon kedvéért vette föl, a magyarért aggódó, hazafi szerepét. Ez csak máz csupán, ha képes lesz, az szdsz-kullancs feltételeit elfogadni, velök együttműködni, közösködni.

Verje meg az Isten Orbánt, ha most, amikor végre kieshetne a magyar közéletből, a rákpárt, a halál-egészségügyet akarók, a Shylockok és 27 milliós autókkal szaladó Tapsi-hapsik szövetsége végre eltűnhetne örökre, szóba áll, magához emeli, feltételeit hallgatni akarja.

Verje meg az Isten Orbánt, ha a történelmi lehetőséget kihasználni nem tudja, nem akarja, s nem veri péppé a politikai oldal nem magyar részét. Ha leül ezekkel, együtt fotóztatja magát, kezüket markolássza, mosolyogva hadovál, előre hozott választásokért. Milyen áron? Hogy folytatja, amit Fodor Gabriella akar? Magyarnak rablását, sírba taszítását, bőrének nyúzását, maradék zsírjának apasztását? Tényleg a parazita egy százalék fogja megmondani most már az idők végezetéig, mit is kell tennie, egy magát magyarnak mondó kormánynak, parlamentnek?

Verje meg az Isten Orbánt, ha kezet fog Fodorral, s mind azzal, mit az képvisel, melegen és büszkén.

Mert gyűlöli és megveti a rák, a magyar dolgozó családokat és embereket. Orbán el tudja felejteni, mit akartak ezek tenni a védtelen magyar lakossággal, akkor nézze meg a Sicko filmet és mártsa hypóba kezét, mellyel Fodor kezét szorongatta, s mosson fogat, éjjel-nappal, hogy feledni tudja, annak Júdás-csókját. A halállal játszik most Orbán, ha kezd ezekkel. Megírja saját életének, jövőjének végzet-forgatókönyvét, s a miénket is, ki rá akartunk szavazni, még egyszer esélyt adva neki, legyen, lehessen a magyar történelem meghatározó nagy figurája. Így nem lesz, csak macskajancsi torgyánbohóca, vezetett és fizetett, zsarolt ügynöke, a balnak érdekében, a balnak.

Verje meg az Isten Orbánt, ha el fog menni a tévé vitákra, hagyja magát, komoly súlyú vezető erőből, gagyi műsorok tévésók mellékszereplőjévé zülleszteni.

Verje meg az Isten Orbánt, ha kezet fog gyurcsányidiótákkal, ha még egyszer miniszterelnök urazza, fenekét nyalja, d-209-nek, fodoroknak, e korhadt szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival!

Verje meg az Isten Orbánt, ha valóban nem tud más lenni, mint idegen érdekek fizetett ügynöke. Kivel akar történelmi szövetséget kötni? A néppel, melynek kilenctized része, soha nem volt kommonista, s pozíciója sem volt a bolsevizmusban, vagy ezekkel itt, kik csak színt és ruhát váltottak, de ugyanazok, akik voltak. Elvtársak, kik most uraknak szólítatják magukat.

Demján és Csányi, Bencsik, Torgyán, Debreczeni, Fodor, Göncz, gyurcsány és apró, azért urak most, mert elvtársak voltak akkor. Fekete János és bandája, most micsoda is valójában, meg Kapolyi elvtárs s társai?

Orbánt tényleg most a népet fogja tovább nyúzni, s nem azokat akarja több áldozatvállalásra kényszeríteni, kötelezni, akik azt az egész szocialista gödröt ásták nekünk, s belelöktek minket?

Tényleg nem lesz meg soha, a volt kommonisták és odaállásúak, együttműködők és haszonélvezők, korkedvezménnyel henyélők, utólagos felelősségre vonása, s megadóztatása?

Aki áruló volt, s anyagi haszonért, odaállt az idegen elnyomók éltetői közé, aki érdekből fújta a bolsevik nótát, tudatosan hazudott, a nemzet gyilkosainak vértől csöpögő kezét csókolgatta, micsodáját szájába vette, az most már hosszú élete végéig, jól megérdemelt árulásának eredményében fog terpeszkedni, s kiröhögheti azokat, kik tisztességesek maradtak, s munkájukból akartak megélni?

A volt rendőrök és katonatisztek, akik 44 évesen, dagadtra hízva, libamájjal tömve, szuszogva és eszüket alkohollal telítve, böfögve elvonultak, a trendi cégekhez, hogy cégautókkal ki tudja, milyen pénzekkel tömött zsebekkel szaladgálva, lopják Isten napját, nemzet életét, nyugdíjasnak tarthatják magukat, s nincs retorzió, nincs felelösségrevonás, ezek a paraziták, még hihetik, hogy ők az erkölcsi és anyagi élet etalonjai, példaképei?

Nemeskürty, hagyod ezt? Tanítványod hitvány kis köcsög lesz csupán, ha élsz még, s erőd van, az Isten szerelmére, mire nevelted, vésd az eszébe, nemes lovag, védi a gyöngét, mindig igaz, kiáll az igazságért, nem alkuszik. Úr ír. Vagy igaza van Márainak, s Te sem vagy más, mint kommonista odaállású…

Kezdjétek végre magatokon, magyar értelmiségiek, a bűnbánatot, az alázatot, szolgálatát a hazának, mondjatok le, bűneitek eredményének egy részéről, példát mutatva, önként, hogy végre megadóztathassuk, felelősségre vonhassuk, a bolsevik szekértolókat, s helyére tegyük, a kizökkent igazságot és időt!

Nemeskürty, ideje, hogy fizess Te is, bármennyire is szeretlek, megbocsátani akkor tudok, ha Koltai Gáborodat, a volt kiszes-nacsalnyikot kézen fogva, gyónás és áldozás után, végre egy igaz gesztust téve, áldozni és adózni fogtok, Ti mind együtt. Példa kell, járuljatok hozzá, a nép terheinek enyhítéséhez, hozzatok törvényt, minden volt kommonista és odaállású, fizessen járulékot, mert kollaborált. Indítékai, eredményei, ebből a szempontból mellékesek. Az ítélet Istennél, vár fenn Márai, dönteni kell, törvény és jog, a lehetőség joga, a választás joga viszont nálunk van.
Lehetőséged van rá, magyar értelmiség, hogy a jót válaszd, a gyengét segítve, a gazdagot büntetve, hogy törekedj az igazságra, a legfelsőbb jóra. Mire nevelted Orbánt, hogy róka legyen és sündörögve, a hatalomért szomjazva, mindenre képes legyen, vagy nagy államférfinak, Széchenyinek?

Verje meg az Isten Orbánt, ha segítő kezet nyújt, a megsemmisülésbe süllyedő balnak és a liberális - cionista rákpártjának!