width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.07.26.

2007. július 26., csütörtök

Holokauszt tagadás újfent :-)

A revizionizmus értelme, angolul ( az első link a kivonatos, a második a teljes szöveg )

http://vho.org/Intro/GB/Flyer.html
http://vho.org/Intro/GB/index.html#2

Az új, Turner által napvilágra került bizonyíték egy amerikai Vöröskereszt dokumentumból származik. A szövetségesek vöröskeresztje 45-ben meglátogatta a táborokat. Nem a német vöröskereszt írta ezt a jelentést.

Milyen demokrácia az olyan, ami elhallgattatással, börtönnel fenyegeti a másként gondolkodókat ???
Semmilyen, legfeljebb judeokráciának avagy plutokráciának nevezhetjük. A cionistáknak, ( szinonímája : nemzetközi zsidó ) ennek a nagyon szűk csoportnak saját érdekében áll bizonyos mítoszokat és elsősorban bénító bűntudatot beépíteni a kollektív öntudatba, a nacionalizmust és a nemzetállamot gyengítendő. Ameddig az emberiség nem lábal ki a pénz-centrikus korszakból ...

Blődli, hogy 6 millió embert égetéssel semmisítettek meg mert azt már szakszerűen bebizonyították hogy erre egyszerűen nem is lett volna meg a szükséges energia forrás a már úgyis szén és üzemanyag keserves hiányában szenvedő Németországnak. Hogy hol bizonyították be? Itt :

http://www.radioislam.org/hu.htm

És itt is :

TÉNYLEG 6 MILLIÓ ZSIDÓ ESETT ÁLDOZATUL A "HOLOKAUSZTNAK" ??? Úgy néz ki, nem....

" 1990-ig a 4 milliós Auschwitzi szám dogmaérvényű volt. A vasfüggöny lehullása után a "nyilvánvaló" történetírás lényegesen megváltozott. 1990 júliusában a hivatalos 4 milliós számot 1 millióra korrigálta a lengyel fél. Az emlékhely bejáratánál lévő táblát, amelyen a 4 milliós szám örökre kőbe volt vésve, minden különösebb médiacsinnadratta nélkül eltávolították. És igaz ugyan, hogy az auschwitzi áldozatok számát 3 millióval csökkentették, a politikusok és a médiák továbbra is 6 millió holocaust-áldozatról beszélnek. Magyarázatot erre a különös számakrobatikára senki nem ad. „Nem volt elgázosítás Dachauban“Evvel a címmel jelent meg 1960.8.19-én a „Die Zeit” c. lapban Martin Broszatnak, a Müncheni Jelenkortörténeti Intézet (Ifz) munkatársának (későbbi igazgatójának) állásfoglalása:„...Sem Dachauban, sem Bergen-Belsenben, sem Buchenwaldban nem gázosítottak el zsidókat vagy más foglyokat...“Ezzel a szűkszavú megfogalmazással az IfZ igazgatója beismerte, hogy mindaz, amit 15 éven keresztül a birodalom határain belül lévő koncentrációs táborokról mondtak, nem volt egyéb, mint ellenőrizetlenül továbbadott rémhírpropaganda. Azóta egy szégyenlős kis tábla áll a "dachaui gázkamrában", amelyen több nyelven van felírva: „Tusolónak álcázott gázkamra – nem volt üzemben“ Az 1947-es kiadású World Almanach az 1938. évre 15.688.259 zsidót ad meg az egész világra. Evvel szemben a világ zsidóságának létszáma 1947-ben legalább 15,6 és legföljebb 18,7 millió volt. Ezt a zsidó szervezetek belső vizsgálatai állapították meg, amiről a Pulitzer-díjas, jónevű újságíró, Hanson W. Baldwin tudósított a New York Times 1948. február 22-i számában. Ezek a korabeli statisztikák bizonyítják, hogy a közvélemény számára ismert adatok a zsidók veszteségeiről mértéktelenül túlzottak.A hivatalos történelemírás szerint Auschwitz-ban rövid időn belül (három hónapon belül,1944 májusa és július között) 400.000 magyar zsidót gázosítottak el és égettek el. Valamennyi szakértő egyetért abban, hogy a krematóriumok kapacitása egy ilyen óriási mennyiségű holttest elégetéséhez nem lett volna elegendő. Ezért, - állítja néhány történész, - a holttestek nagy részét árkokba temettél el.A légifelderítés a II. világháború vége felé már meglehetősen fejlett volt, és ebben az időben értékes képdokumentumok keletkeztek, melyek nem csak a történészek számára rendkívül fontosak. Így például még ma is azonosítanak és hatástalanítanak fel nem robbant II. világháborús bombákat légifelvételek alapján. Mégis a légifelvételeken nincs nyoma nyílt árkoknak, melyekben naponta 12.000 embert elégettek, nincsenek emberek a krematóriumok előtt, melyekben a gázkamráknak kellene lenniük, nincsenek füstölgő kémények, melyekről a szemtanúk szóltak.El lehet-e égetni a holttesteket gödrökben? Oxigénhiány miatt lehetetlen, hogy a lángok az emberi testet teljesen elemésszék ily módon tüzelőanyag hiányában.A következő kérdést is kikerülik a "komoly" történészek: Ha valóban létezett volna tervük a náciknak az emberek ipari méretű megsemmisítésére, akkor miért egy nehézkes hatású, késleltetett leadású, nehezen kezelhető szert alkalmaztak? Hiszen nagyhatású vegyi harcászati anyagok egész arzenálja állt rendelkezésükre, amelyeket egyébként Németország a háború során egyszer sem vetett be, még katonai célokra sem. Az amerikai Fred Leuchter volt az első politikailag és gazdaságilag független szakértő, aki 1988-ban egy alapos szakértői vizsgálatnak vetette alá az auschwitzi gázkamrákat. A Zyklon B hatóanyaga a hidrogén-cianaid gáz (képlete: HCN), amely nemcsak a rovarokra, állatokra és az emberre mérgező, hanem kémiailag is agresszív, és csaknem mindennel reagál, amivel érintkezik. A gázkamráknak nevezett helyiségek falainak vakolatában cianidvegyületeknek kellene kimutathatónak lenniük, ha ott valóban emberek tömeges kivégzését végezték Zyklon B-vel. Leuchter ezért mintákat vett különböző épületekből, főleg a "gázkamrákból", valamint a tetvetlenítő kamrákból, ahol - amit senki nem vitat - a Zyklon B-t rovarölőszerként használták.A lezárt mintákat egy laboratóriumba vitték, ahol egy Dr. James Roth nevű vegyész mérte meg a cianidtartalmakat, akinek fogalma sem volt a próbák eredetéről. Az analízisek magas cianidkoncentrációt mutattak ki a tetvetlenítőkamrák falazatából és csak nyomokat a gázkamrák falazatából, melyeket állítólag emberek megölésére használtak. Ez az eredmény először cáfolta meg a gázkamra-tézist analitikai módszerekkel.Treblinka, Varsótól 120 km-re észak-keletre, Auschwitz mellett a legfontosabb koncentrációs tábornak számít, már ami a halottak hivatalos számát illeti. Állítólag 870.000 embert öltek ott meg, többek között gőzzel, vákuumkamrákban, dízel-kipufogógázokkal. Ennek a hatalmas számnak ellenére semmi nyoma nincs a tömeggyilkosságnak: sem csontok, sem hamu, sem gázkamrák maradványa.1999 októberében egy kis csoport ausztráliai indult útnak Treblinkába, hogy egy viszonylag egyszerű módszerrel ellenőrizze a történelemírásnak ennek az elég hihetetlen ábrázolását. Csomagjukban egy talajradar volt. A készüléket geológusok, archeológusok, építészek és kriminológusok használják. Evvel a talaj mozgatása nélkül kimutathatók az elásott tárgyak, üregek, és a talaj szerkezetének változásai. Ennél a vizsgálatnál arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy kimutathatók-e egy tömegsír nyomai, és történt-e ásás, talajmozgatás az elmúlt századokban. A háromhetes szisztematikus vizsgálat eredménye egyértelmű: Azon a helyen, ahol számos sziklatömb emlékeztet a treblinkai tömegsírra, a talaj legalább 6 m mélységig érintetlen. Tömegsírnak semmi nyoma nem található.Államilag elrendelt népirtás parancs, terv és költségvetés nélkül?A holocaust legfőbb felelősének ma is Adolf Hitlert tekintik. De a mai napig nem került elő egyetlen dokumentum sem, amely bizonyítaná, hogy a Führer parancsot adott a zsidók tervszerű, ipari méretű megsemmisítésére, vagy arról egyáltalán információi lettek volna. A győztes hatalmak által tonnaszámra lefoglalt dokumentumok közt egy sincs, amely csak egy halvány utalást tartalmazna a tervre, parancsra, költségvetésre a holocaustra vonatkozólag (ne tévesszük ezt össze a zsidók kitelepítésével, amelyet valóban terveztek és végrehajtottak.Ki húzhatna hasznot abból, hogy a történelem egy részletét 1979 óta holocaustnak nevezik és bizonyos körök propagandisztikusan felfújják? Norman Finkelstein, a politikai tudományok professzora New Yorkból, megpróbál könyvében, The Holocaust-Industry = A holocaust ipar, erre a kézenfekvő kérdésre válaszolni. A holocaustot egy zsaroló vállalkozásnak nevezi, amelyet zsidó szervezetek céltudatosan alkalmaznak újabb és újabb kártérítések követelésére.Finkelstein, lengyelországi zsidó bevándorlók fia, akik túlélték a treblinkai koncentrációs tábort, a következő megállapítással zárja könyvét: "Korunk kihívása, hogy a holocaust tárgyilagosan megvitatható témává váljon. Csak így tanulhatunk a történelemből. "

Hunnia mozgalom, alapüzenet

A Hunnia mozgalom alapüzenete :

http://www.toroczkailaszlo.hu/?q=node/145

A Hunnia mozgalom elemzése, és megvalósíthatósági tanulmányai :-)

http://sodi.freeblog.hu/search/hunnia

Itt lehet jelentkezni a Hunnia mozgalomba, ez annak a hivatalos oldala :

http://www.hunnia.org/koszonto.html

Sajnos úgy tűnik, hogy sok honfitársunk a jobbik esetben még csak nem érti, a rosszabbik esetben viszont már alapból el sem fogadja a Kezdet Napján bejelentett eredményeket, pedig a Hunnia újjáépítéséről szőtt tervek nem holmi utópista álmodozók idealista ábrándképei, hanem a gyakorlati életben is megvalósítható nemes célok. Ám aki úgy gondolja, hogy e célok elérése csupán hiú ábránd, az megfeledkezik a magyar nép ősi szakrális küldetéséről, vagy - ha tudatosan ellenzi - megtagadja azt.Mozgalmunk több tagja is, mint magánszemély csatlakozott Hunnia felépítéséhez. Bízunk a nemzeti erőkben, és igaz hittel hisszük, hogy bár most még kevesen vagyunk, de egyre többen leszünk, és visszaszerezzük végre atyáink országát: a Szent Korona-tanra alapult Magyarországot!

Rendör rendet bont :)

15 rendőr odarohan a kihalt utcán 1 egy helyben álló emberhez, botokkal össze-vissza verik, utána ott hagyják a földön fekve és mennek tovább. És még akkor szerencséje volt, mert nem lőtték ki a szemét, nem törték el a gerincét, egyáltalán túlélte, és nem akarták hosszú évekre lecsukatni elsőfokon fővárosi zsidó bíróság által !
Az öttusázó középkorú úr esetére gondolok, konkrétan.

Azonban szemét módon néha balhézónak állhatnak ugyanezek a rendőrök, titokban, civil ruhában, hogy legyen indokuk brutálisan fellépni a kormányellenes tüntetők ellen. És rájuk hivatkozva lehet a médiának csőcselékezni mindenkit, akinek nem tetszik a kormány!
Régi bevett szokás a G8 csúcs ellen tüntetők brutális szétverésére, a fizetett randalírozók odaszállítása. többüket ott látni a földgolyó minden pontján, randalírozni. Honnan van ennyi pénzük repülőjegyekre? :-)
Az antiglobalisták lejáratására maguk a globalisták bérlik fel őket. Nyilván a műbalhézó, civilnek öltöző rendőrök is külön juttatást kapnak mocskos szolgálataikért.

Akiket busszal visznek oda, hogy gyújtogassanak, azok nem a kormányellenes tiltakozók közül kerülnek ki!
Nemet a műbalhéra, igent a tiszta forradalomra !!!!
DE! A békés blokádra, és a békés tüntetőkre is ráronthatnak a cionista kormány rendőrbűnözői.
Különösen idén október 23-án.
Ha idén októberben is ránk támadnak, visszavágunk. Aki rendőr akkor nem áll át hozzánk, az magára vessen...
Valahogy szerintem jogos ez a düh, és különben sem mi kezdtük !!!

Ha rendőr vagy és népellenes parancsot kapsz, tipikusan ilyen az oszlatás, TAGADD MEG !