width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 06/01/2008 - 07/01/2008

2008. június 30., hétfő

Miért nem Cion

Miért nem Cion : A népirtó Izrael terrorista rekordjai


Izrael fiai különleges fajból valók - egyetértünk velük e kérdésben, legfennebb különböző előjelekkel értelmezve a kijelentést. E különlegességet bizonyítja ez a videó is, amely a cionista szörnyállam által felállított "rekordokat" veszi számba. Angolul nem értő olvasóink kedvéért felsorolunk néhányat.

Izrael hajtott végre a legtöbb településen etnikai tisztogatást (500+).(több mint 500-on)
Izrael deportálta a legtöbb menekültet (4millió+).
Izrael rombolta le a legtöbb lakást (60ezer+).
Izraelt ítélte el legtöbbször az ENSZ (500+),.
Izrael gyilkolta meg a legtöbb civilt egy főre eső leosztás szerint (50ezer+).
Izrael börtönözte be a legtöbb civilt egy főre eső leosztás szerint (250ezer+).
Izrael nyomorította meg a legtöbb civilt egy főre eső leosztás szerint (50ezer+).
Izrael sebesítette meg a legtöbb civilt egy főre eső leosztás szerint (20ezer+).
Izrael az egyetlen állam a Földön, amely nem engedi hazatérni a menekülteket.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely megszállás alatt tart egy országot gészen, továbbá két másik ország részeit is.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely nyíltan lopja a vizet a szomszédaitól.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely törvényerőre emelte a lakóhelyek lerombolását mint kollektív büntetési formát.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely törvényerőre emelte a fák kitépését a földből mint kollektív büntetési formát.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely a civil infrastruktúrát rombolja le szándékosan, jogszerűnek hazudva azt. I
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely törvényerőre emelte a gyilkolást.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely élő pajzsot használ a hadműveletei során.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely törvényerőre emelte a kínzást.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely illegális telepeket épít a megszállt területeken.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely tárgyalás nélkül börtönzi be az aktivistákat.
Izrael az egyetlen ország a Földön, amely nem engedi át az ellenőrző pontjain a szülni készülő nőket, akik rendszerint elvesztik babájukat. Ugyanezért halnak meg a betegek ugyanott – tényleg csak néhány adat, a fenti videó sokkal teljesebb képet nyújt, nézzük hát meg!

ACI kommentjét, amit ide írt, beemelem ide :

A Hezbollah 24 éves története folyamán támadásai 99%-a zsidó megszálló katonák ellen irányult. Nem ijednek meg a legkeményebb elitkommandósoktól sem és már a kilencvenes években sikerült több ilyen csúcsterroristát hidegre tenniük. Miután a zsidók megkezdték Libanon legújabb bombázását július 12-én, Naszrallah egy napot várt, és többször felszólította Izraelt: fejezze be a civilek gyilkolását, vagy megbánja és ők is városokat fognak lőni (amellett persze, hogy katonai bázisokat is lőnek Izrael területén).

A Hezbollah egy kiválóan kiképzett, rettenthetetlen légió, amely gerillahadseregként is képes az izraeli offenzívát lelassítani, a megszállást lehetetlenné tenni és az első hadsereg, amely mer és képes ellencsapást mérni belső Izraelre. Ha páncélosaik és repülőik volnának, Irán nélkül is leradíroznák a patkányállamot a térképről. Ahogy Mahmud Ahmadinedzsád mondta, hogy van pár dolog a világon, amit biztosan nem Isten teremtett, az egyik ezek közül Izrael. Ahol a rabbitanács nyíltan uszíthat civilek legylkolására, az az állam meg fogja érdemelni a véget. A cionista amerikai sajtóban is egyre többen kongatják a vészharangot: Izrael vesztésre áll.

2008. június 29., vasárnap

Jobbágysors

Jobbágysors

Csontos Gábor : Jobbágysors 2007

„1. És mondám én: Halljátok, kérlek, Jákób fejedelmei és Izrael házának vezérei: Nem a ti tisztek-é tudni az ítéletet?

2. Ti, kik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt! A kik levonszátok (= az utolsó fillértől is megfosztanak -CsG.) róluk a bőrüket és a csontjaikról az ő husokat!

3. A kik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akár csak a fazékba, és mint húst a tálba.

5. Így szól az Úr a próféták ellen, a kik elnémítják az én népemet, a kik, ha van mit rágniok (=megélhetésük -CsG) békességet hirdetnek, az ellen pedig, a ki nem vet valamit a szájokba (=nem korrumpálható - CsG), hadat indítanak.

6. Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendelhessetek, és a nap lemegy a próféták felett, és elsötétül rajtatok a nappal.

8. Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákóbnak az ő vétkét, és Izráelnek az ő bűnét.” (Mikeás próféta könyve, 3. A világi és egyházi vezetők büntetése, 1,2,3,5,6,8 versek, Károli Biblia, Bp. 1989 kiadás)

Nem tökéletesen leírtak-e a mai Magyarország helyzete? Fent, a nemzetközi tőke árnyékában tobzódó percemberek, s itt lent, a porban, a megvezetett, gondolkodni nem képes, de nem is akaró, kiszolgáltatott, s lassan nincstelenné váló perctömeg sivítása. Ez ma Magyarország, amely az Európai Unióban már csak névlegesen, formailag tagország, tartalmi és gyakorlati szempontokból, kerületekre (régiókra) felosztott földdarab. Miért tagadjuk? A felismerés sokakban tisztázhatja helyzetünket, s helyzetüket. Választások, és egyéb, parlamentáris demokráciának csúfolt formajogosítványok helyett végre felmérhetjük helyünket a Nap alatt. Igen, 17 évvel ezelőtt nem ezt szerettük volna, hanem egy semleges, felszabadult, gazdaságilag erős, nemzeti alapokon nyugvó Magyarországot. 17 év alatt einstandoltak bennünket: a nemzetet, a társadalmat, a népet, a lakosságot; elsősorban belülről, hathatós külső támogatással.

Nehéz, súlyos szavak ezek, esetleg vagdalózások, konkrétumok nélkül? Kormányok jöttek, kormányok mentek, s az 1987/88-ban elkezdett társadalom átalakítási folyamat hol kisebb, hol nagyobb intenzitással, de változatlan erővel tovább folytatódik. A dialektikus materializmus alapján, a ’cél szentesíti az eszközt’ hagyománya mentén. Vajon mi lehet az a cél, aminek eléréséhez az utolsó 17 év kormányai a parlamentáris demokráciák hatalommegosztásának valamennyi eszközét bevetették, hogy az megvalósuljon? Talán, a kezdeti kiindulási pont a még, egyelőre csak csírájában létező Európai Unióhoz csatlakozás előmozdítása lehetett (1993 ősze, Boros Péter miniszterelnök csatlakozási szándéknyilatkozata)?

Időközben, a világ is nagyot változott. Színre lépett a globalizáció, az újragyarmatosítás fedőszerveként, s ebben a konstellációban a Kárpát-medence közepe, geostratégiai központként valakiknek, valamilyen szervezeteknek a domíniumává (magánbirtokává) kellett, hogy váljon. Amennyiben elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor már egyöntetűbbnek látszik az a vehemes, hihetetlen pártpolitikai ráfordítással járó SZDSZ-es embertelen és nemzetellenes gazdaságfilozófiai köntösbe öltöztetett törekvés, amelyet a magyar állami lét totális lebontására fordítanak.

A magyar állami lét ebben az olvasatban nem magának az államnak hivatalos megszüntetését jelenti, hiszen, akkor a Magyar Köztársaság, mint olyan, megszűnne létezni. Nem, ebben az olvasatban az állami akaratot megtestesítő társadalom befolyásoló képesség felszámolását kell értenünk. A XXI. század elején, Magyarországon, ez pedig nem jelenthet, nem jelent mást, mint az állami akarat legjobb, legnyilvánvalóbb közvetítőjének megszüntetését: a közösségi vagyonnak egy olyan, meghatározó mértékének elkótyavetyélését jelenti, amely közösségi vagyon nélkül az állam a területén élő lakosság fizikai, valamint mentális egészségét, jólétét, életszínvonalát, tervezőképességét, élet, és-létbiztonságát, sőt jövőképét biztosítani már képtelenné válik. S nem csak a mindenkori jelenben élőknek, hanem az azt követő nemzedékeknek kiszámíthatóan leghosszabbra prolongált (időben kinyújtott) fizikai és mentális élet, és létbiztonságát is!

Miközben, s egyre inkábban úgy tűnik, hogy a XXI. század elején az állami, nemzeti-közösségi stratégiai lét legfontosabb mérvadói az állami, közösségi tulajdonban levő un. stratégiai ágazatok birtoklása (ivóvíz kincs, energetika /termelés, szállítás, elosztás/, termőföld, erdők, a földben levő ásványi vagyon, a vasút, vízi és közúti közlekedési ágazatok, a köz –és állategészség/járványügy, oktatás, a monetáris politika letéteményese: a központi jegybank, hogy csak néhány példát említsek). A privatizált magyar államban ezek az ágazatok már, mint profit/és-egyéb érdekeltségű magántulajdonként működnek. Ugyanakkor megszűnik az irányítók a lakosság iránti állami, természetjogi empatikus, szolidaritás alapú felelőssége. (Kóka, jelenkori gazdasági miniszter részvénytársaság Magyarországa) Az irányítók hatalmi jogosítványokkal (könyvelési, adóbehajtás, magánvagyon védelmi feladatok) felhatalmazott menedzserekké válnak, teljesen alárendelve a privatizált magyar államot tulajdonló, talán multinacionális nagyrészvényes tulajdonosi körnek.

Igen, teljesen alárendelve, elszigetelve élve a helyi irányítottaktól, kiemelt vagyoni, és életszínvonalú környezetben. De: ennek az alárendelt, végrehajtói szerepben tobzódó irányítóknak mindenkor ott lóg Demoklész kardja a fejük felett: bármikor kitaszíthattatnak a „Paradicsomból”, mert ők is ugyanolyan niemandok (senkik) a nagyrészvényes tulajdonosok szemszögéből, mint a segédletükkel mindenükből kifosztott lakosság. S, legfőképpen, bármikor pótolhatóak.
Számunkra már nem igazán az az érdekes, hogy kikből áll össze a hazai végrehajtó menedzsment. Hanem az, hogy kik azok a nagyrészvényesek, akiknek nem csak Magyarország (terület), de az itthoni őslakosok sorsa is a kezükben van.
Nem szabad elfelejteni egy lényeges dolgot: egy terület kiürítésének sokféle módja van. A háborús tömegpusztításokkal járó etnikai tisztogatások kora, itt Európában, egyelőre, úgy tűnik, lejárt. Hiszen, a háború, pro és kontra, válogatás nélkül öl, pusztít, rombol. A politikai korrektség modernitásával élve: fajra, nemre, bőrszínre, vallásra való tekintet nélkül.

A művi vetélés: Magyarországon 1956 óta kb. 5 ½ millió abortusz volt. Ehhez, szintén hozzá vehetjük a disszidálások következtében külföldre távozók mintegy 250 ezres létszámát. Ez a két adat, társadalmunk megújulás képtelenségét, látványos elöregedését támasztja alá. 1980 óta, maga a népesség indult fogyásnak, amely, 1988/89-ig állampárti, majd az utódpárti, egy-egy SZDSZ-MSZP kormányzati időszakokban, az alapvető lét –és életbiztonságot fenyegető gazdasági/financiális megszorító csomagok következtében drámaian felgyorsult. Ezt a tendenciát csak felerősíti az írott és elektronikus sajtó teljes ultraliberális szabadossága, amely a családalapítás természetességéről (a jövőről) eltolta a hangsúlyt a mának élő egyénre, a meleg és egyéb jogok, devianciák állandó propagálásával. Az eredmény már most látszik: kevesebb a házasság, a családban születő több gyerek, létezővé váltak a tömeges gyerektelen párkapcsolatok, és az egykézés. Miközben a többgyermekes családok megélhetése egyre nehezebbé válik. Sőt, statisztikailag is kimutatható az iskolába járó éhező gyerekek növekvő tömege. Uniós csatlakozásunk óta (2004) megindult a fiatalabb korosztályok nyugatra menekülése is a hazai lét –és életbiztonság kilátástalansága elől.

Egy öregedő társadalom rákfenéje az egészségügy. A megfelelően finanszírozott, I. osztályú, legmodernebb, legkorszerűbb technikai felszereltségű, és gyógyítási kiszolgáltságú egészségügy akár évtizedekre is meghosszabbíthatja egy elöregedő társadalom nyugdíjas korosztályainak életét. Ugyanakkor a maga prevenciós eszközeivel az aktív korosztályok egészségbiztonságához szintén nagyban hozzá járul.

A dialektikus materializmus elvei azonban az egészségügyben is jól használhatóak. A lét és-életbiztonságától megtagadott, rendkívül rossz fizikai és mentális egészségi állapotba került aktív korosztályokat nyugdíjba vonulásuk pillanatában egy teljesen lezüllesztett, technikailag és technológiailag, valamint gyógyítási lehetőségeitől megfosztott egészségügy nem, hogy nem képes gyógyítani, és ezzel életüket meghosszabbítani, hanem, akár a megérdemelt nyugdíjas éveiket is lerövidítheti.

Természetesen az orvosok, és az ápoló személyzet heroikus küzdelme is kevés ahhoz, hogy pótolhassák azokat az összegeket, amelyeket kivonnak az egészségügyből, amelyek az elavult berendezések pótlására, legújabb technológiák alkalmazására, vagy a nagyobb hatásfokkal rendelkező, de kisebb mellékhatással járó gyógyszerek beszerzésére lennének szükségesek. Nem szólva a biológiai kutatás/fejlesztés irdatlan összegeiről. Joggal tehetnénk fel a kérdést. A parlamentáris demokrácia játékszabályainak engedelmeskedve megválasztott képviselőknek, kormányoknak minden fontosabb, csak saját népük nem?

Mert mi is lehet a cél? Kiüríteni ezt a területet a legbarbárabb eszközök igénybe vételével, a gazdasági/pénzügyi eutanáziával, hogy hely legyen másoknak? Vajon az Európai Bizottság elemzéstervezetének, amelyben a globális felmelegedéssel kapcsolatos nyugat-európai problémakört teszi közzé („sor kerülhet kikötők, iparágak, teljes városok és falvak áthelyezéséről a parti területekről”, MN, 2007. június 27. 9. old. Napi sajtószemle) lehet köze annak a folyamatnak, ami az utolsó néhány évben felgyorsulni látszik Magyarországon?

A kompországból Titanic-országgá változtattak bennünket 17 év alatt. S a Titanic-ország elsüllyedése után sem kell a részvénytulajdonosoknak félni a tönkremenéstől. Hiszen a Titanic-országot keresztül-kasul bebiztosították. S a biztosító fizetni fog. Na nem az esetleges túlélőknek. Nem! Az országtulajdonosoknak! Akik, természetesen, minden veszélytől távol eső, biztonságos helyeken számolgatják részvényeik profitmegtérülését.

Vagy, talán, mégis Adynak volt igaza, amikor azt írta:

„Örök este és örök gálya,
Csak ott, ott fenn egy-egy toronyban
Lobban öröm örömre, lobban
S mindenek fölött világlik
Rothschildék palotája

/Ady Endre: Rothschildék palotája/

2008. június 28., szombat

Buzifelvonulás

Buzifelvonulás

A buzikat maguk előtt toló zsidókkal van a nagyobb baj, mert ezeket a pride-okat eleve ők találták ki, és nekik kellene kőzáport zúdítani a nyakukba igazából. (de ugye ők elérhetetlenek)

Persze tiltakozni kell a buzifelvonulás ellen, helyben is, sőt jó a tojással dobálás, hogy jelezze, nem fogadjuk el a magamutogatásukat.

Ha azt vesszük, hogy Istentől való maga a természet, és annak a törvényeitől való eltérés temészetellenes, akkor elég egyértelmű a helyzet...

A pride-osok az igazán agresszívek, mert ők a többség véleményét akarják erőszakkal megváltoztatni.

Persze ez nem fog menni, szerencsére. :-)

A bizonytalan nemi identitásúakra, és köztük főleg a 10-18 éves fiatalokra veszélyes ez a fajta alattomos életstílus-propaganda, mely a buzeranciát mint életviteli alternatívát mutatja be.

A pride ezekből kihozza a buziságot, és ennyivel is kevesebb család/utód lesz... végső soron a családok és az utódok számának csökkentése a cél.

Céljuk nyilvánvalóan a régi, a tematizálás, figyelemelterelés a lényegről, egyúttal provokáció, és kifejezése a magyarság, a kereszténység, általában a jó értelemben vett hagyományok (amik fenntartják magát a társadalmat, és a nemzetet), és a nemzeti tábor megvetésének.

No és a népességcsökkentés is cél ezekkel a buziságot népszerűsítő kampányokkal.

Hogy ez szélsőséges vélemény? A rendszer mindig azt nevezi szélsőségesnek, ami sérti az érdekeit. Ennek a rendszernek pedig a magyarok fogyása az érdeke. Világosan megmondták a cionista zsidó soros györgy féle világbank elemzői , ide NEKIK olcsóbérű biorobotnak "elég" 6 millió magyar is.

Miért most kell ennek a sok aberrált baromnak vonaglani, minden tisztességes embert megbotránkoztatva? Miért nem tudják otthon űzni nyomorúságosan szégyenletes élvezeteiket? Miért a Pozsonyi csata emlékét köpködik ezzel a tettükkel?

Amúgy amint látható, a gay pride szervezői ezzel a felvonulással csak a velük szembeni társadalmi ellenszenv növekedését érik el. :-D

Jön az évenkénti rendes "melegbüszkeség"-nap. A buzik milliókat költenek magamutogatásukra, hogy néhány százan megmutassák perverzióikat a világnak. De vajon van-e elég egészséges, heteroszexuális ember, aki nem kiabálva, nem dobálva (azt vonuláson kívül is megtehetjük), csak éppen szembevonulva velük, ki-ki a párja kezét fogva, megmutatná, hogy az ellenkező neműek szerelme többet ér? Nem kell hozzá pénz, csak elhatározás, hogy július 5-én mindenki elsétáljon barátnőjével, barátjával, férjével, feleségével, esetleg gyermekeivel a Városligethez, az '56-osok terére, és amikor a buzik hatalmas hangzavarral, zászlókat lobogtatva elindulnak a Deák térről, mi is megindulunk az Andrássy úton - a másik irányba. Nem kell se tábla, se zászló, csak sok-sok heteroszexuális, egészséges pár, akik egymás kezét fogják. Nem dobálnak, nem kiabálnak, nem bántják a buzikat. Csak vannak - és megmutatják magukat. Hadd lássa a világ a különbséget. (bombagyar.hu)

De itt van Toroék felhívása is :

A betyárok ott lesznek

Nem hagyjuk, hogy ilyen-olyan színű külföldi aberráltak erőszakolják rá a maguk idegen és beteg világát Magyarországra. Ezúton nyilvánosan üzenjük, hogy a magyar fővárost mi magunk fogjuk megvédeni. Szükség van minden magyar hazafira! Állj Te is a védők közé, vagy alakítsatok saját szervezetetekből, csoportjaitokból védelmi csapatokat, s jöjjetek július 5-én délután Budapestre az Oktogonhoz! A kiállás erkölcsi kötelességünk. 2008. július 5-én meg kell védenünk Magyarország becsületét! Július első napjait választották a világ jelenlegi urai Magyarország legújabb megalázására. A szabadkőművesség legnagyobb ünnepnapján, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának évfordulóján, július 4-én érkezik végállomására, Budapestre az Európán átvonuló agresszív, degenerált idegenekből álló pederaszta-karaván, a Rainbow Rampage, hogy napokon át a buzeranciát ünnepelje a mi fővárosunkban. Július 5-én 16 órától a minden alapvető tradicionális erkölcsi értéket lábbal tipró homokos söpredék magamutogató nyilvános felvonulást és utcabált szervez, hirdetve ezzel Magyarország aberráltak és idegenek általi megszállását.

DE!

Mi magyar hazafiak ezekben a napokban emlékezünk a pozsonyi csatára, melyben megsemmisítő győzelmet arattak honalapító Árpád fejedelmünk hadai a nyugati seregek fölött. Az újkori magyar nemzeti ellenállás egyik első mérföldköveként pedig, 2002. július 4-én zárták le az Erzsébet-hidat a hazafiak. S most újra itt a feladat előttünk. Hunnia serege 2008. július 5-én megvédi a magyarok fővárosát! Hosszú ideje hangoztatjuk, hogy nem fogadjuk el a hatalom kettős mércéjét, amelynek értelmében a deviáns, nemzetellenes erők mindig megbéníthatják Budapestet, nekünk azonban sohasem engedélyezték a hazánk érdekében tartott felvonulásokat. Ezt hangoztatva ütköztünk meg tavaly október 22-én a Nagymező utcában a karhatalommal. A magyar nemzeti ellenállásnak köszönhetően a rendőrség idén végre megpróbált pártatlanul, sőt, Magyarország érdekében eljárni. Először betiltotta a deviánsok menetét, tartva – helyesen – az egyre erősödő hazafias ellenállástól, de hazaáruló, erkölcstelen, családellenes politikusok közbelépésére – eddig példátlan módon – visszavonta határozatát. Nem tűrjük azonban, hogy a rendőrség megint a hazaáruló politikusok kézi vezérlésű magánhadseregévé váljon! Nem hagyjuk, hogy ilyen-olyan színű külföldi aberráltak erőszakolják rá a maguk idegen és beteg világát Magyarországra. Azoknak a szlovák, szerb és román szervezeteknek, amelyek felajánlották, hogy maguk tisztítják meg Budapestet a nemzetközi pederaszta-seregtől, ezúton nyilvánosan üzenjük, hogy köszönjük, de a magyar fővárost mi magunk fogjuk megvédeni. Szükség van minden magyar hazafira! Állj Te is a védők közé, vagy alakítsatok saját szervezetetekből, csoportjaitokból védelmi csapatokat, s jöjjetek július 5-én délután Budapestre az Oktogonhoz! A kiállás erkölcsi kötelességünk. Mi ott leszünk.

Budaházy György és Toroczkai László

Még néhány informatív link a témában :

Sikerült egyesítenünk zenét, ifjúságot, szabad-szeretkezést, kábítószert és lázadozó hazaárulást. Ez a ragyogó összeállítás szinte verhetetlen!” [Jerry Rubin: „DO IT”. Simon & Schuster, NY 1970 – Jerry Rubin, /1938-1994/ - az amerikai társadalom egyik felforgató aktivistája és a Nemzetközi Ifjúsági Párt alapítója]

http://www.hazankert.com/200706_melegek2.html

http://www.hazankert.com/200706_melegek.html

http://kuruc.info/r/2/26613/

Buzifelvonulás, A betyárok ott lesznek, Budaházy György, és, Toroczkai László, nemzeti radikalizmus, Mi a megoldás?, erőltetett menet, általános állapot, echo tv, kibeszélő, a, gay pride, szervezői, szervező

Mi heterók vagyunk! Gyere velünk!

2008. június 27., péntek

Megfojtott oktatás = tönkretett jövő

Megfojtott oktatás = tönkretett jövő

Bár magam nem tartozom a szakmához, mégis tapasztalom ennek a pályának mélyrepülését. Egy az iskolai erőszak megjelenéséért felelős pedagógus ismerősömtől, rendszeresen tájékozódom az oktatás tudatos pusztításáról.

Az ember joggal hihetné, hogy ezt a pályát csak és kizárólag az intelligencia kormányozza.

Itt biztos és megingathatatlan a jövőbe vetett hit, hiszen csak így lehet az utánunk követő generációkat megfelelő szellemi útravalóval ellátni.

Egy nemzet fejlődésének, erejének, egyáltalán megmaradásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy a kellő számú utódok a megfelelő nevelés mellett valódi, hamisítatlan tudásra tegyenek szert.

Magától értetődő tehát, hogy ez a jövő és egyben nemzetépítő munka szívügye a mindenkori országvezetésnek. Ezért a kormányok az oktatást a lehető legnagyobb mértékben támogatják.

A tanárok elégedettek, mert az anyagi megbecsülés mellett a társadalom tisztelete is övezi őket. Akárcsak annak idején az öntudatos polgárság ma is megkalapozza az orvost, a papot és a tanítót.

Vagy... mégsem?

Sajnos a szomorú valóság az, hogy ezen a nemes hivatáson, egy idegen kórokozó megjelenése folytán egyre szembetűnőbbek a betegség jelei.

A fertő előtt kaput nyitó politikai maffiának mára sikerült ezt a pályát is a végletekig megaláznia, lezüllesztenie.

Sikerült felesleges, főleg adminisztratív feladatokkal lekötni a pedagógusok energiáit, hogy minél kevesebb maradjon nevelésre, oktatásra.

Sikerült elhitetni a szülővel, hogy gyermekének legelvetemültebb ellenfele nem más, mint a tudást átadni szándékozó tanár, kinek gonosz támadásaitól meg kell védelmeznie ártatlan gyermekét.

Sikerült az oktatási módszerek szabad választhatóságával az iskolák közti átjárhatóságot megnehezítenie.

Sikerült az általános iskolák alsó tagozatából az érdemjegyekkel együtt száműzni azt a mércét, mely alapján a gyermek tisztában lenne saját tudásszintjével. Nincsenek jegyek, nincs öröm, nincs bánat. Van viszont tájékozódási pont nélküli, végeláthatatlan mocsár.

Annak a futónak ki nem képes pillanatnyi pozícióját a többi versenyzőhöz képest felmérni, nem sok esélye van a győzelemre.

Az osztályzatok megszüntetése miatt a szülő sem kap naprakész információt gyermeke tudásáról, így maradék ébersége központilag elaltatható.

Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy iskolai teljesítményüket a kapott érdemjegy alapján határozták meg, mégsem kerültek ki az életbe lelkileg megnyomorodott, roncs fiatalok. Álságos, aljas és tervszerűen tudatos az a technika amivel az SZDSZ hülyít tanárt, szülőt s diákot.

Az évismétlés lehetőségének megnehezítése a szakmaiság arculcsapása, és egyben lehetővé teszi, hogy a felkészületlenül magasabb osztályba lépő diák lemaradása végleges, behozhatatlan maradjon.

Sikerült a pontok és százalékok kusza szabályok szerinti számítgatásával, az emelt és középszintű vizsgák zűrös felhasználhatóságával összezavarni a társadalom érdekelt rétegeit. Sikerült véghezvinni az iskolák tömeges bezárását, mindannyijuk kárára sikerült egy kazalba szórni a szorgalmas, tehetséges diákokat és a speciális pedagógiai módszereket igénylő tanulókat.

Elszomorító, de szinte ellenvélemény nélkül nélkül sikerült Hiller Hitvány Istvánnak - a felsőoktatás szégyenének - csont nélkül bevinnie arcpirító, övön aluli kijelentését, miszerint az iskolákban megjelenő erőszakért a pedagógusok tartoznak felelősséggel.

Mégis süket csend borít mindent.

A nemzet napszámosait láthatóan körbelengi a hatalomtól való félelem, a szolgalelkű megfelelni akarás és a ne szólj szám, nem fáj fejem struccpolitikája.

Akik látják a hanyatlást, azok is szó nélkül, beletörődve nézik végig önmaguk és eltorzult hivatásuk agóniáját.

Kétségbeejtő, hogy a liberális tatárjárás által kilúgozott szürkeállomány milyen könnyedén kényszeríthető térdre. Néha morogva ugyan, de mégis szolgalelkűen teljesít minden szakmaiságot legázoló és sorsukat megnyomorító minisztériumi utasítást.

Sajnos ma már közel sem a legkiválóbbak jutnak tanítói, tanári diplomához. Az egyetemre, főiskolára jelentkezők nagy része az utolsó helyen jelöli meg a tanárképző iskolákat.

Valójában ezen nem sok a csodálni való, hisz ez a munka mára csak vért, verejtéket és újabban fizikai veszélyeket kínál az emberi megélhetés helyett.

Így azok maradnak a pályán, akiknek génjeikbe van gravírozva a gyermekszeretet, a hivatástudat és azok, akik jobb híján, kényszerűségből hígítják az oktatás színvonalát.

Vajon mi a helyzet azokkal, akiknek szellemét nem tudta bevenni a sötétség?

Talán túl nyersnek tűnhet, de ennek a körnek a felelőssége jóval nagyobb, mint a hatalom által sikeresen, lakájjá gyúrt napszámosoknak. Hiszen, akik képesek felismerni a bajt, azoknak erejükhöz mérten kötelességük lenne tenni ellene.

(Bár ez a hozzáállás sajnos általános jellemzője csaknem a teljes magyar értelmiségi rétegnek.)

Bűnösökké válnak hallgatásukkal, mert önmaguk és nemzetük végóráit tehetetlenül, szó nélkül képesek végignézni.

Felelősek a hallgatásért, az elhallgatásért.

Felelősek a Nemzetünk tragédiájának 88. évfordulóján lapító, Mátyás királlyá választásának 550. évfordulóját elhallgató, megemlékezni és emlékezni is gyáva iskolák. A szolidaritás hiánya, a közömbösség, és a töpörödött önbizalom egytől egyig az ország összeomlott immunrendszerének bizonyítékai. Ez teszi lehetővé, hogy egy kegyetlen, élősdi közösség fáradtság nélkül telepedhessen rá a múltjától, jövőjétől és vagyonától megfosztott nemzetre.

A bűn egyik forrása az 1%-ra „felfejlődött”, mégis a mai napig diktálni képes fekélypárt az SZDSZ, mely nem véletlenül követelte ki magának a nemzet verőereinek számító tárcákat.

Arról, hogy a gyűlöletpárt erejét kik biztosítják, nem is érdemes szót ejteni, hiszen a napnál is világosabb. Sámsonnak a hajában volt az ereje, Achillesnek a sarkában, az SZDSZ-nek a cionistákban.

(Persze jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy ez utóbbi erő tartja markában és irányítja a fennmaradó négy parlamenti pártot is. Felettébb gyomorforgató azt látni, ahogyan az „ellenzék” vezére nagy odaadással cirógatja a csaló párt új elnökének erogén zónáit, az előrehozott választások érdekében.)

A szolidaritás - amit társadalmunkból sikeresen kiölt a felbérelt politikai elit - ellenségeinknek szépen hoz a konyhára. Ezt bizonyítja az is, hogy 18 éven át képesek voltak csizmában ugrálni gerincünkön mégsem voltunk képesek megszabadulni tőlük.

Az oktatás feladata nem a mindenkori aljas hatalom elől való vég nélküli meghátrálás és az örökös megfelelni akarás, hanem a hamisítatlan történelem, az irodalom, a tudományok és a hazaszeretet minél hatékonyabb átadása. Hosszútávon - ha még beszélhetünk ilyenről - csak ez mentheti meg nemzetünket a teljes enyészettől.

forrás : B.L. 2008-06-25 06:46:47 http://www.l88.hu/about3072.html

2008. június 26., csütörtök

Felesleges közvetítők nélkül olcsóbb

Felesleges közvetítők nélkül olcsóbb

Valami ilyesmi lenne jó... Ingyen reklámot csapok a gyümivásárnak. xD

Kedves Emberek!

Idén a termelőktől arcpirítóan alacsony áron akarják átvenni a kereskedők a meggyet. Sokan le sem szedik a fáról az egész éves munka gyümölcsét, mert nem éri meg.

Elhatároztuk, hogy segítünk a bajba jutott termelőkön, és a kereskedőket kikerülve, közvetlenül vásárolunk tőlük. Így friss, remek ízű gyümölcsöt ehetünk, főzhetünk be, a termelők pedig bevételhez jutnak, mindenki jól jár.

Kérjük, hogy aki szintén vásárolna nagykörúti meggyet, 170 Ft / kg áron jöjjön június 27-én szombaton a budapesti Komjádi Uszoda (II. kerület, Árpád fejedelem útja 8.) előtti piacra. A gyümölcsöt egy Peugeot Boxer típusú hűtőkocsiból árulják, reggel 8-tól, melyen a "Szövetség az Élő Tiszáért" felirat lesz látható.

A gazdák a meggyet a mi kedvünkért szedik le és hozzák Budapestre, ezért fontos, hogy el is tudják adni. Kérjük, hogy, ha teheti, ezt a levelet küldje tovább azoknak, akiket érdekelhet.

Köszönjük a segítséget, találkozzunk szombaton, a piacon!

Tisztelettel:
Kajner Péter

Szövetség az Élő Tiszáért
06-30-545-3140
kajnerp@elotisza.hu
skype:kajnerp www.elotisza.hu


Ui.: Ez az első ilyen akciónk, de a jövőben szeretnénk megoldani a gazdák és fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatteremtést, hogy jó minőségű, hazai terméket vásárolhassunk. Akit érdekel ez a lehetőség (nem csak Budapesten!) , kérem, írjon.

2008. június 25., szerda

A neoliberális kiszorítósdi

A neoliberális kiszorítósdi

Ha egy társadalomban az állami adóztatás olyan, hogy az állam kiszolgáltatott tagjai folyamatosan kénytelenek fölélni a saját tulajdonukat, mert az általuk elvégzett munka ellenértékének töredékét kapják. Ha ez a töredék összeg, ma MINIMÁLBÉRNEK nevezzük, éppenséggel már alacsonyabb értékű mint a LÉTMINIMUM összege, akkor egyértelműen arról beszélhetünk, hogy az elvégzett munkáért a munkáltató nem fizetett díjat, elvégre a klasszikus rabszolga is az önmaga által megtermelt érték legminimálisabb azon részét önmagára fordíthatta, ami a létfönntartásához szükséges volt.

Ez egyszerűen azt jelenti, hogy minden olyan munkás, aki csak annyit kap, hogy újra tudja másnapra termelni a munkaerejét ( tehát a jövedelméből jóformán csak enni tud, hogy el tudjon menni másnap dolgozni ) az tulajdonképpen modernkori rabszolga. Hiába van a klasszikus rabszolgával ellentétben "önrendelkezése" egyébként saját magával kapcsolatban, ha csak arról rendelkezhet, hogy másnaptól elmegy egy másik ugyan olyan céghez éhbérért dolgozni. Tehát önrendelkezési joga van, de vűálasztási lehetősége nincs, tehát az önrendelkezési jog csak egy ELVI joga, gyakorlatilag semmilyen joga nincsen. Rabszolga.

Mondjuk a fejlett kapitalista társadalomban ilyen is van bőven, még a rabszolgafelszabadítást annyira fontosnak tartó USA-ban is...

Ezért lehet azt mondani, hogy a fejlett kapitalista társadalom - akár demokratikus alapokon nyugszik, akár nem - egy nagyon képmutató rendszer. Tehát nem is nagyon kell rá büszkének lennünk..

A mi korunkat azért nevezhetjük a PÉNZ és KAMAThitelezők DIKTATÚRÁJÁNAK, mert a valós hatalmat ők birtokolják azáltal, hogy a TERMELŐágazatra is RÁKÉNYSZERÍTETTÉK a PÉNZ használatát, ráadásul úgy, hogy az mindenképpen BANKokon keresztül történjen. Mindezek mellett a PÉNZ urai semmit nem állítanak elő, viszont annál inkább eldöntik , hogy a világ éppen mit állítson elő / akár úgy, hogy megszűrik, ki kapjon hitelt, és ki nem.../ ---- lásd akár a szabolcsi almásgazdákat: inkább fizettek nekik azért, hogy kivágják a fáikat, most pedig örülnénk, ha az orosz piacra ismét tudnánk szállítani -. Csak míg a pénz akár egy óra leforgása alatt is kijöhet a nyomdából, addig az almafának , hogy termőre váljon kell legalább 4-5 év.....

Állandóan jönnek a növekedéssel, a GDP-mutatókkal. Valóban áramlik rengeteg pénz, de nem az államhoz, nem a magyar cégekhez, és nem is a munkásokhoz. A multik a profitot kiviszik: a lehető leggyorsabban, a lehető legtöbbet.Vámszabad területen dolgoznak, óriási adókedvezményt kapnak. Ha az lejár, megváltozik a vállalat neve, hogy megújíthassák. Így az állam óriási bevételtől esik el. Eredményesen verték szét a Magyarországon korábban bevált üvegvisszaváltó rendszert. Ma a megvásárolt termék jó része hulladék.

A neoliberálisok a nyomorból csinálnak "erényt", a neoliberalizmus azt jelenti, hogy kifejezetten rossz, ha politikai szempontok szerint szabályozzák a piacot. Pedig épp ellenkezőleg, minden empirikus adat a fordítottjáról tanúskodik: a szabályozott piacgazdaság jól működött azokban az országokban, amelyekben bevezették.

Persze így nem jutott extraprofit a nagytőkének, ezért igyekszenek lebontani a jóléti államok szociális endszereit.

A magyarországi jövedelemkülönbségek világviszonylatban is kirívóak. Magyarország az amerikai és a nyugat-európai kapitalizmus karikatúrája, azok összes rossz tulajdonságát egyesíti a jó tulajdonságok nélkül. Az a hátránya, hogy nincs előnye, így is lehetne mondani... :)

A Magyarországon megtermelt összes profit 92 százaléka a multinacionális vállalatok kezében halmozódik fel. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomnak már alig van köze az itt megtermelt haszonhoz, vagy a hazánkban zajló gazdasági folyamatokhoz. Hogyha az ilyen mértékű túlhatalmukat, erőfölényüket senki sem korlátozza, az a többség számára valami eszelős történelmi mértékű lepusztultságot eredményez, miközben a birodalom kiszolgálói néhány morzsához jutnak. És igen, ezért pusztul le a vidék is, mert a nagytőke csak EGY kiválasztott helyre hajlandó koncentrálni országonként, a többi hely mind mellékes nekik. 2008-ban a népesedésünk ötven évvel ezelőtti, általános egészségi állapotunk a negyven évvel ezelőtti, a reálbérek meg 1978-as szintre esnek vissza. Ráadásul a perspektíváink is sokkal rosszabbak, mint húsz-harminc éve. Ez a rendszerváltás, pontosabban a birodalmat gátlástalanul kiszolgáló kollaboráns elit kudarca. - 1998-ban, amikor a polgári erők győztek, gazdaságilag, szociálisan, sőt erkölcsileg is előnyösebb helyzetben volt az ország, mint most...

2008. június 24., kedd

Mi a baj a zsidókkal?

Mi a baj a zsidókkal?

Röviden : elég sok minden. :-)

Zsidók, vallásuk és irányzatai és prófétái

Hitük szerint népük származása, és története a Tórából :

A zsidó hagyomány szerint, ők egy akkádtól származnak, kinek neve Ábrám /később Ábrahámra változtatta/, aki a mezopotámiai Úr városában lakott. Innen kezdett el nomadizálni a Termékeny Félhold területén (Mezpotámia és Egyiptom között.

Ábrahám jelleme

A saját feleségét futatta, odaadta az egyiptomi fáraónak használatra, cserébe kapott juhokat, ökröket, szamarakat, szolgálókat stb. /Mózes I 12: 15-16/, majd Abiméleknek Gérár királyának is átpasszolta. Saját gyerekét Ismaelt és annak anyját is elzavarta a sivatagba.

Jákob

Izrael 12 törzse Jákobtól származik, így elvileg minden zsidó tőle van. A neve héberül csalót jelent, és Lábán lányait vette el feleségűl, mert az is olyan csaló volt mint ő. Jákob saját bátyját verte át, míg Lábán Jákobot, hiszen kisebbik lányát igérte oda 7 esztendei szolgálatért, a nászéjszakán mégis az idősebbet rakták be mellé az ágyba. Amúgy Lábán Jákob anyjának volt testvére. /Ez a zsidóknál még a közelmúltban sem volt szokatlan, hisz Jacob Rothschild, saját bátyjának, Solomonnak a lányát veszi feleségül. Hat gyerek maradt utána, lánya Charlotta a londoni James Nathaniel Rothschildhoz ment feleségül, míg fia Alfonz a londoni Lionel Rothschild lányát vette el Leonorát./ Jákob fia sem voltak különbek, hisz saját testvérüket adták el rabszolgának. Majd bevonultak Egyiptomba, ahol elsokasodtak, és szolgaságra vetették őket.

Mózes

Ő vezeti őket Egyiptomból ki. Kivonuláskor elkérette az egyiptomiak aranyneműit, hogy áldozáshoz kell és majd visszahozzák. Valószínűleg egy renegát egyiptomi pap, mert egyiptomi neve van, /Mosze azt jelenti fiú/, hiszen ismeri az egyistenhitet, /az egyiptomiak egy istenben hittek, a sok állatfejű istenség, az egyisten egy-egy tulajdonságát jelenítette meg/, és annak végtelen egyszerű formáját vezette be a zsidóknál, sőt ismerte a puskaport is, azzal jelenítette meg Jehovát, vagy robbantotta fel az ellene lázadó Korét és annak követőit.

Mikor legyőzték a Midinaitákat, megparancsolta hogy öljék meg az összes fiúgyereket, és a nők közül azokat, amelyek már voltak férfival, a kislányokat megtarthatták. Végül utolérte őt is a sorsa, miszerint saját népe verte agyon gyerekeivel együtt.

Saul: Izrael első mítikus királya: Neki parancsolta meg Jehova Sámuelen keresztül: ” Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem ölj meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a csecsemőt, mind a gyermeket; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.”/ Sámuel I. 15/3 /. De mivel Saul megkímélte a királyt, és a juhoknak és barmoknak javát, ezért kegyvesztett lett Jehovánál, és helyére Dávid került, egy bandita, aki a Filiszteusok zsoldjában saját népét is ölte és fosztogatta.

Dávid egy pásztorból lett bandita, majd király. Jehova kedves embere, ő foglalta el a zsidó mesében Jeruzsálemet, erre hivatkozva zavarják manapság a zsidók a palesztinokat.. Egyúttal Dávid leölette a sántákat és a vakokat is (Sámuel II 5/7-8). Rabba városánál pedig: ”A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté; némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék Ammon fiainak minden városával” (Sámuel II 12/31). És íme megvan a gázkamra feltalálója is. Továbbá megölette hű emberét Uriást annak feleségéért. Érdekesség hogy filmre vitték Dávid történetét Richard Gere főszereplésével, aki emiatt úgy megundorodott a zsidó-keresztény vallástól hogy áttért a Buddhizmusra.

Próféták:

Sámuel: Saját kezüleg vágta darabokra Agágot az Amalekiták királyát /Sámuel I. 15 (33)/. Volt kitől a szovjet Cseka / NKVD-nek tanulni.
Jeremiás: 50/21
Ezékiel:9/5-6.

Zsidók:

Eredetileg a Kisázsia és Egyiptom között nomadizáló és fosztogató szemita törzsek voltak, akik többféle felsőbbrendű lényben hittek /Já, Hevah vagy Hoovah (Éva), Elohim, Él Saddai /. A zsidók első említése az Eblai kőtáblákon fordult elő, miszerint a Benjamita törzs a környéken fosztogat.

Majd Palesztinában telepedtek le, ott tanulták el a vasművességet, fazekasságot,és egyebet a filiszteusoktól, akik rendezett, csatornázott városokban laktak. De ekkor még nem beszélhetünk zsidókról. A zsidó nemzet nem is Palesztínában alakúlt ki, hanem a mezopotámiai (iraki) folyamközben a babilóniai fogság idején, ahol a papok, hogy egyben tartsák a a népet , megalkották a Tórát. /a Talmud korai változatát, aminek neve Misnah , is ott állították össze./ Amelyben hősi múltat és kiválasztottságot és egy könyörtelen felsőbbrendű lényt. Annak büntetéséből kerültek fogságba, mert elpártoltak tőle.

Ez a köny Nagy-Izrael államot (Józsua 1/3-4), amely a Nílustól az Eufráteszig tart, és világuralmat (Esaias 60/10-12,14; 61/5)igért. A tórai példaképek kurválkodnak, hazudnak, elmebeteg öldöklést visznek véghez.

Felsőbbrendű lényük, Jehova sem különb. Az emberiség legnagyobb csapása az volt, hogy megtanulták az uzsorázást is, mellyel munka nélkül is ki lehet szipolyozni birodalmakat és népeket. Az egész Salamon story pedig Nagy-Izraellel pedig hülyeség, hiszen a környező népek egyike sem tud róluk. Olyan mintha a Franciák mondanák hogy nekik volt egy Napóleonjuk, csak éppen a németek és az angolok hírét sem hallották. Vagy az oroszok, és franciák nem hallottak volna Hitlerről. A babiloni fogságból úgy szabadultak, hogy kinyitották Babilon kapuit a hóditó Perzsák előtt, ezért Kürösz hálából hazaengedte őket, és vitték magukkal a tórát is.

Később a szkiták 28 évre elfoglalták, Kis -ázsiát Egyiptommal együtt. Néhányan Galileában telepedtek, le ahol megalapították Szkythapoliszt is. Innen származott később egy tanító akit Jézusnak hívtak. Jézus nem volt zsidó hanem galileai, mint ahogy a korzikai sem francia, a welshi sem angol, a székely nem román stb. Jézus nem is héberűl, hanem arámi nyelven beszélt. A szellemisége pedig szöges ellentéte a zsidónak. Míg a zsidó a gyűlöletet hirdeti, addig Jézus a szeretetről beszélt.

Római keresztényüldözés: Néro felesége Poppea zsidó, felvette a zsidó vallást, és kegyelt szinésze volt a zsidó Alitrus. A rómaiak tisztelték más népek isteneit, sőt még az ismeretlen isteneknek is emeltek templomot, vallási türelmetlenség csak a zsidókban volt, pláne egy másik szakadár zsidó szekta iránt. A katolikus egyház, melyet Pál egy keresztényüldöző zsidó rabbi korábbi nevén Saul alapított, mire hatalomra került, a kereszténység már a tórai alapokon nyugodott és Jézus és az apostolok szeretete helyet, már a zsidó próféták gyűlölete hatotta át. Az az érv hogy a rómaiak azért üldözték a keresztényeket mert nem ismerték el a császár istenségét azért hamis, mert akkor a rómaiaknak a zsidókkal kellet volna kezdeniük, mert ők többször is fellázadtak a hatalmuk ellen.

Zsidó háború. Vespasinus császár, miután elfoglalták Jeruzsálemet, annak környékét személyes birtokának tekintette. Rómában abban az időben legalább 8000 zsidó élt, saját kerületük volt. A birodalomban előjogokat kaptak. Zsidó rabszolgakereskedők követték a római légiókat. A mai Izraelben nem tilos a nemzsidók adásvétele, mert nem számítanak embernek, hanem csak állatnak. Johanan ben Zakkai zsidó rabbi annyira Vespazius kedvence volt, hogy bármit kérhetett tőle. Zakkai azt kérte hogy zsidó vallási iskolát alapíthasson, amit meg is tett Jabneh-ben. Gamaliel rabbi idején az elidegenesedés keresztények és zsidók között végleges lett. Domitianus idején megnőtt a bizalmatlanság a zsidók ellen, ez a gazdasági befolyásuknak volt köszönhető. A császár ezért elrendelte a zsidó törvények megvizsgálását, hogy azok nem veszélyesek-e az államra. Az ellenérzés a zsidók ellen még jobban nőtt, mivel azok a Párthusokat támogatták a rómaiak ellen. Mikor a rómaiak győztek a Parthusok felett, érmét is adtak ki, mint egy újabb győzelem a zsidók felett. A Parthus birodalomban a zsidóknak előkelő helyük volt, volt olyan hivatalnok aki a király után negyedik volt a rangsorban. Rabbi Abba Rab a Misnát is átvitte Babilonba és vallási iskolát alapított, amelynek hamarosan 1200 tanulója lett. Itt alkották meg a (Mishahot alapul véve és kiegészítve) a Talmudot, amely végképp kizárta a zsidókat a többi népek közzül. Ez határozta meg életvitelüket, egy ortodox zsidónak napi 300 előírást kell betartani. Külön államot alkottak az államokban, gettókban laktak évszázadokon keresztűl, elmebeteg rabbik kegyetlen irányítása alatt.

Miután a zoroaszter Szasszanidák kerültek hatalomra, ők kizárták a zsidókat a hatalomból.

DIO CASSIUS. Második századbeli római történész. Leírja a kegyetlen zsidó felkelést a római birodalom ellen amely a birodalom hanyatlásának a kezdetét jelentette.

"A zsidók mind a rómaiakat mind a görögöket elpusztították. Megették áldozataik húsát, beleikből öveket csináltak és vérükkel kenték be magukat... Egészében Cyrenen 220 ezer ember pusztult el, Cipruson pedig 240 ezer, ezért nem teheti ma zsidó a lábát Ciprus földjére." [Római történelem].

312. Costantin császár megtíltja a zsidóknak hogy keresztény rabszolgát tartsanak.

400. körül Rabbi Acshi összegyűjti a Misna hagyományokat és megalkotja a Talmudot Babilonban. Mást hithű zsidónak nem szabad tanulmányozni, mert az istentelenség. Ez a gyűjtemény azóta fal a zsidók és a valóság és a többi ember között. Ez határozza meg a zsidók gondolkodását, és napirendjét. Egy ortodox zsidónak naponta 300 vallási előírást kell betartania.

465. Vannes-i Concil megtiltja a papságnak hogy hogy részt vegyenek zsidó banktevékenységben.

499. A Babiloni Talmudot befejezték.

608. Az antiochai zsidók felkeltek keresztény szomszédaik ellen és elpusztították őket, előtte Caeserában tették ezt Justitianus idején, Stephanus a kormányzó meg akarta akadályozni, ezért őt is felkoncolták. 614-ben a perzsák benyomultak Palesztinába és szabad kezet adtak a zsidóknak, akik csak Jeruzsálemben 9000 keresztényt öltek meg, és lerombolták templomaikat. Ezt Rev. M Malbert állította a „ Hebrew Christian Allience Quarterly” 1921 áprilisi számában.

Majd a kazár birodalom a Bizánci és az Arab birodalom közzé ékelődött. Ha a kereszténységet választják, akkor a bizánci császár vazallusa lett volna, ha az iszlámot, akkor a bagdadi kalifáé. Ezért a kán a zsidó vallást választotta, és zsinagógákat és vallási iskolákat alapítottak. Ettől kezdve a rabbik terelték őket tovább, és Oroszországon, és Lengyelországon keresztül elárasztották a világot. Vagyis a zsidók 90% genetikailag nem is közel-keleti szemita eredetű, hanem kazár. Az a csavar benne, hogy Jehova Ábrahám utódainak igérte a földet, de a világ urai a Rothschildok sem tiszta zsidók.

Judaizmus

Alapító egy renegát egyiptomi pap, aki magasabb műveltségi szintjével vezetője lett a primitiv zsidó törzsek egy részének. /A semita nomád népek, mikor szárazság volt Egyiptom keleti mocsaras részébe vonultak, Gósem földjére. Néhányan közülük turistaként nyilván megbámulták a piramisokat, később onnan vették, hogy ők építették szolgaságuk idején/. Papi képzése során megtanulta a puskapor készítését és használatát. Ennek segítségével jelenítette meg Jehovát a Sináj hegyen, vagy pusztította el az ellene lázadókat.

Judeo-Kereszténység:

Alapítója Tarsausi Saul egy zsidó rabbi /később felvette a Pál apostol nevet, sosem találkozott Jézussal., aki elől haladt a korai keresztények öldöklésében, mivel az első keresztények még hitehagyott zsidók voltak, akik áttértek a gyűlölet vallásáról a szeretet vallására. Mikor a Damaszkusz felé akkor világosult meg, hogy még a lováról is leesett. Ha nem tudsz eltörölni egy szervezetett, akkor állj az élére, és arra vezetheted, amerre akarod. Így lett a szeretet egyházából a gyűlöleté. A görögöknél jól látszik, Pánból a pajkos erdei faunból aki a nimfákat hajkurászta lett a patás ördög, a bájos nimfákból pedig rút boszorkányok. A papok is felköltöztek az emberek közül a hegyek tetejébe.

Hatása: Az emberi intelligencia genetikai értelmben vett irtása, mert az intelligensebb embereket beléptetette a cölibátusos egyházba, és szerzetes rendekbe, így azoknak nem lettek utódai, míg az ostoba tömeg szaporodott. A többit pedig eretnekség vádjával irtották, plusz a vallásháborúk. A francia gój pápisták és huggenották évtizedeken keresztül irtották egymást. Ez tényleg elég durva volt, mert amúgy mind a két felekezet tagjai franciák voltak... xD

Az ószövetség nem Isten igéje szerintem sem.

Katolikus egyház

Ide is beférkőzött a szabadkőművesség.

Sok pápa volt zsidó, úgy mint a Mediciek, vagy a Borgiák, akik eredetileg uzsorások voltak!

A tiszta kereszténység tiltja az uzsorát.

Sajnos ők is, főleg a kezdetekkor, sokszor elpusztították, vagy átírták a régi ókori "eretnek" iratokat.

Visszás dolog az is, hogy a jelenlegi pápa az igenre buzdította az íreket a liszaboni szerződésról szóló népszavazáson...

Református egyház

Az egyik alapítója Kálvin János, eredeti neve Kohen volt, és Loyola Ignáccal, együtt járt az Ignotius egyetemre. Ugyanolyan zsidó volt mint az, és rémuralmat vezetett be Zürichben, még Servét Mihályt egy másik zsidót is megégettetett. 1934. Cikk jelenik meg a The Catholic Gazette áprilisi számában, hogy B’nai B’rith ünnepség volt Párizsban, ahol lelkesen ünnepelték Kálvint mint zsidó leszármazottat. Eredeti neve Cohen volt.

Kapitalizmus

1640-es Angol forradalom: Menasseh ben Israel ő pénzelte és látta el Cromwellt hadianyagokkal. Cromwel egyik első intézkedése volt hogy visszaengedte a zsidókat Angliába.

1789: A francia forradalom következtében létrejövő új állam főbb pénzügyi finanszírozói : Adam Weishaupt, Mayer Amschel Bauer, azaz az első Rothschild, James Rothschild, Mendelsohn zsidó bankár.

1914: I. VH.: Rothschildok, Paul Warburg, Max Warburg, George Mendel szül.: Jeroboam Rotschild, Betham-Hollweg /német kancellár, Rothschild unokatestvér, ő üzent hadat a német császár nevében.

1913. USA pénzügy átvétele: Paul Warburg, Jacob Schiff /Rothschildékkal laktak együtt a franfurti gettóban, apja rabbi./ Kuhn és Loeb a róluk elnevezett bankház tulajdonosai, Félix Warburg, Wilson USA elnök, eredeti neve Wolfson német marrano zsidó. Marrano jelentése rejtőzködő zsidó.

1945. II. VH. USA elnök Roosvelt : 1935.03.14: A New York Times-ban idézet jelenik meg Roosvelttől .” A távoli múltban az őseim zsidók voltak. Amit tudok a Roosevelt család eredetéről, az hogy mindannyian Claes Martensen van Rooseveltől származnak, aki Hollandiából jött. Chase B. Osborn, Michigan állam volt kormányzója azt nyilatkozta a helyi újságnak, hogy Roosevelt az 1620-ban Spanyolországból elszármazott Rossocampo családból származik, a család több leszármazottja nevet változtatott, mint Rosemberg, Rosembaum,, Rosemblum. Az anyja családját is visszavezették 7 iziglen mint zsidót. . USA külügyminiszter: Ickes zsidó. Zsidók Roosvelt tanácsadói között: Bernard Baruch /szefard zsidó/, Samuel Roseman /ő írja Roosvelt beszédeit/, Raymond Moley, Felix Frankfurter, Henra Morgenthau, Benjamin N. Cardozo, Gerald Schope, E.A. Filine, Charles W. Taussing, Nathan Margold, Charles E. Wyzanski, Leo Wolman, Rose Scheiderman, Isador Lubin, S.L.A. Rosenblatt, E.A. Goldenweiser, Jerome Frank, Mordechai Ezekiel, Herbert Feis, David E. Lilienthal, Sidney Hillman, L.N. Landau, L.A. Steinhardt, Albert E. Taussing, Maurice Korp, Robert Freshner, Robert Strauss, Donald Richbers, Joseph I. Strauss, Ferdinand Pecora, Samuel Untermayer, James M. Landis, Samuel Dickstein, Herbert H. Lehman, Dave Stern, Henry Horner, Lewis Kirstein, David J. Saposs, A. Cohen, Moissage J. Olgin, Adolf J. Sabbath, DAVE Dibinsky, Jeromo Frank,, W.C. Bullit, L.A. Steinhardt, H. Fein, Walter Lippman. A háborúba lépéskor Roosvelt 72 tanácsadója közzül 52 zsidó.

1941. Sajtó: Arthur Hay Sulzberger, rádió: David Sharnoff, mozi 95% zsidó tulajdon Adolf Zukor. Munkás szervezetek: Sidney Hillman és Dubinsky, Herbert H. Lehman New York állam kormányzója. International War Office 95%-a zsidó.

Kommunizmus: Rothschildok:

1917. ápr. 9. Lenin és felesége + 300 forradalmár /az utazók listájából 165 név került nyílvánosságra 23 orosz, 3 grúz, 4 örmény, 1 német, 128 zsidó/ Németországon Svédországon és Finnországon keresztül Oroszországba utazik, Stockholmig a német állam onnan az orosz állam fizette az utat, mivel Max Warburg a német titkosszolgálat vezetője, Kerenszkij /zsidó,később New York-ban lett bankár, 1970-ben halt meg/ orosz szabadkőműves pedig az Orosz Tartományi Kormányzat főügyésze volt. Az utat Theobald Bethman-Hollberg német kancellár engedélyezte, aki anyai ágon Rothschid volt. Lenin vitt még a Pullman kocsis vonaton két Rolls Royce autot is magának, plusz 40000 német márka értékű aranyérmét kapott havonta költőpénznek. Összesen 400000 aranyért vették meg Oroszországot földestől, gyárastól, mindenestől. A propaganditák szórták a pénzt a csőcseléknek. Amikor megérkezett a M. Skobalev munkaügyi miniszter fogadta a Téli palotában, májusban még 200 forradalmár követte. A Téli Palota ostroma úgy zajlott, hogy a forradalmárok felsétáltak a hátsó lépcsőn egy terembe, ahol a Kerenszkij kormány fogadta őket, és átadták a hatalmat. A Palota ostromáról készült filmet Eisenstein rendezte.

1917. nov. 6. A vörösgárdisták elvitték a Birodalmi Bankból a cári család ékszergyűjteményét, és 700 millió $ értékü aranyat mai áron 100 milliárd $. A cárnak több helyen is volt pénze, a Guaranty Trustnál 5 millió $, National City Banknál 400 millió$. Bank of Englandnál 35 millió$, Barings 25 millió$, Lloyd 30 millió$, Banque de Paris 100 millió$, Rothschild Bank of Paris 80 millió$, Mendelsson Bank Berlin 132 millió$. mai értéken kamatostul 55 milliárd $, és soha senkinek nem fizették vissza. Bahmegyier egykori orosz nagykövet szerint 1918-1922 között 600 millió rubel értékü aranyat szállítottak a Kuhn $ Loeb Banknak. 1920-ban 39 millió svéd korona értékben orosz arany érkezik Stockholmon keresztül New York-ba, három másik hajó közvetlenül szállít 540 láda aranyat Oroszországból ugyanoda több mint 97 millió aranyrubel értékben mai értékben 2 milliárd $, a szállítást Jacob Schiff szervezte az aranyat a Guaranty Trust trezorjában helyezik el.

És kitört a zsidó terror. Az American Rohrbach Comission jelentése:” Az egész cementpadló a kijevi Cseka központ kivégző termében pár centiméter vastagon vérrel volt borítva. Borzalmas keveréke volt vérnek, agyvelőnek, és koponya daraboknak. Az összes fal véres volt. Agydarabok és hajszálak voltak rájuk tapadva. Egy 25 cm mély és 25 cm széles, és 10 méter hosszú csatorna tele volt vérrel. Néhány emberi test ki volt belezve, másoknak a végtagjai voltak levágva, néhány darab pedig fel volt szeletelve. Néhány testnek a szeme ki volt véve, a fejeken az arcokon és a törzseken mély sebek voltak. Távolabb találtunk egy testet aminek éket vertek a melkasába.. Néhánynak nem volt nyelve. A sarokban levágott karokat és lábakat találtunk, amelyekhez testeket nem leltünk.”

1917. 27.dec Egyenlőség újság cikke amelyben Trockij-t /Bronstein/ magasztalta azt írta: " A zsidó szellem, a zsidó tudás, a zsidó szív és békeszeretet megmentette Oroszországot, megmentette talán az egész világ jövőjét. Soha még a zsidóság világtörténelmi hivatása oly éles fénnyel fel nem ragyogott, mint Oroszorzságban." Az Est újságban az első oldalon ez a vers jelent meg amelyet Lakatos /Kellner/ László írt: "Új Krisztus jött el: Lenin! Lenin!".

1917. Victor Marsden angol újságíró:545 hivatalos élbosevik közzül 477 zsidó. A bolsevizmus áldozatai első időben a Conngresszional Report szerint: 28 püspök és érsek, 6575 pap, 6575 tanító, 8500 orvos, 54850 katonatiszt, 260000 katona, 150000 rendőrtiszt, 48000 csendőr, 355000 értelmiségi, 198000 munkás, 915000 paraszt.

1917. Sztalin felesége Kaganovics Roza, Kaganovics Lazár nehézipari népbiztos lánya, Sztalin házában sokszor jiddisül beszéltek. Mikhail Kaganovics Sztalin lányát Szvetlanát vette el.

1917. William B. Thomson New York-i FED. igazgató, a Chase National Bank főrészvényese, aki 10 millió aranyrubel értékü orosz államkötvényt forgalmazott a Wall Streeten, Moszkvában üzleti és propaganda tanácsokkal látja el Lenint és Trockijt. Előtte Kerenszkijnek 2 milló rubelt adott propaganda célokra, a bolsevikoknak 1 millió $-t külföldi propaganda célokra amit a J.P.Morgan utalt át a National City Bank szentpétervári irodáján keresztül Lenin jobbkeze Zinoviev /Grigory Apfelbaum/. Kamenev /Leo Rosenfeld/. Zinovjevet és Kamenevet Sztálin kivégeztette az összet többi ős forradalmárral együtt, hogy eltüntesse a bankár kapcsolatot. De, mint azt láthatjuk, hiába, hiszen most is erről olvasunk... XD

1917. Oroszországban a bolsevik hatalom első 15 hónapjában 8 millió orosz halt meg, erőszak és éhezés miatt többen mint a világháború 4 éve alatt. Viktor Rothschild az MI5/brit hírszerzés / egyik vezetője segíti Lenint aki MI5 ügynököket helyez kulcspozíciókba.

1918. A cári család gyilkosai: Jacob Swerdlov /SU későbbi elnöke/, Jacob Jurovszky, Chajem Golocsikin, Peter Jernakov. Közreműködött a merényletben az 57-ben kivégzett zsidó Nagy Imre is. Igen, AZ a Nagy Imre, aki később Vologya fedőnéven volt KGB ügynök.

Először fényképezés ürügyén lecsalták őket a pincébe, ahol szitává lőtték őket. Majd félig megégették a tetemeket, és elkaparták. Mivel a front közeledett, ezért újra kiásták őket, és egy kútba dobták ami maradt. Persze bírósági tárgyalás az nem volt.

Az orosz cárok "bűne": A napóleoni háború után nem egyeztek bele egy európai központi bank létrehozásába.

A zsidó bankházak beavatkoztak az amerikai polgárháborúba is, különféle létfontosságú hadi és élelmiszerszállítmányok hitelbe való küldésével, így az USA-t nem sikerült két kisebb egymással harcoló részre osztani, és a kaukázusi olcsó nyersolaj miatt, ami konkurenciája volt a Rockefeller olajnak.

1918. Lenin és a gyűlöletbeszéd : /a szifilisz neki is kirágta az agyát/ Elkészül a Szovjetunió gyűlöletellenes törvénye: halálbüntetés az antiszemitizmusra, valamint a zsidó személyek elleni szóbeli, illetve fizikai tettlegességért. Kommunizmus áldozatai: 22 millió ukrán, 65 millió orosz, 40 millió kínai, 1 millió vietnami, 2 millió német, 2,4 millió lengyel, 2,5 millió dél-amerikai.

1918. Novemberig Leninék 82 millió aranymárkát kaptak a német államtól, a szabadkőműves zsidó arisztokrata Otto és Felix Warburg révén.

1918. Wilson USA elnök személyes megbízottja Elihu Root /régebben külügyminiszter, akkor a Kuhn & Loeb jogtanácsosa/ az USA 100 millió $-os rendkívüli segélyalapjából 20 millió $-ral segíti a szovjeteket. A Wilson kormány ideje alatt 700 ezer tonna acélt szállítottak a szovjeteknek, a program irányítója Herbert Hoover, Kuhn & Loeb egyik tulajdonosának veje.

1918. Washingtonban megalakul a "Segítség és Együttműködés Oroszországnak Amerikai Ligája", alapítók: George P. Whalen /Vacuum Oil Company/, William B. Thomson /New York-i FED elnök/, Daniel Wiilard /Baltimore and Ohio Railroed Co./

http://reakcio.blogspot.com/search?q=rothschild

2008. június 23., hétfő

Közmunka segélyért

Népszavazási kezdeményezés a segélyek munkához kötéséről

Monok polgármestere népszavazásra szeretné bocsátani a segélyek munkához kötését.

Közmunka segélyért

Közmunka segélyért

Ha összegyűlik a népszavazáshoz a 200 ezer aláírás és eredményes lesz a referendum, a döntés kötelező lesz az Országgyűlésre. A népszavazás eredménye előre borítékolható, hiszen még a leginkább agymosott magyar állampolgárok sem szívesen támogatják a cigányok élősködését.

Monokon nemrég végre feltételeket szabtak azoknak, akik szociális támogatásban részesülnek. Eszerint nem kaphat gyermekvédelmi támogatást az a szülő, akinek gyermeke az iskola felszólítása után sem jár az intézménybe, a nem munkaképtelenek pedig csak akkor kaphatnak rendszeres szociális segélyt, ha annak ellenértékét közhasznú munkában ledolgozzák.

Monok után sok település, többek közt Ivád és Erdőkövesd is követte a jó példát, máshol még fontolgatják a monokihoz hasonló rendelet bevezetését.

Felháborító módon a kisebbségi ombudsman „büntetés jellegűnek” ítélte a rendeletet és az Alkotmánybírósággal fenyegetőzik. Monok polgármestere úgy nyilatkozott, amíg ki nem mondják a rendeletről, hogy törvénysértő, addig ő az alapján fogja osztani a segélyeket. A polgármestert a megélhetésiek többször is megfenyegették, de ő nem adja meg magát. Népszavazás kiírását tervezi a rendeletről, ennek érdekében máris aláírásgyűjtésbe kezdett.

A monoki polgármester aláírásgyűjtési akciója és népszavazási kezdeményezése az ország és a nemzet érdekét szolgálja, minden magyarnak kötelessége kiállni mellette és támogatni.

(hírTV nyomán szent Korona Rádió)

2008. június 22., vasárnap

Haladás

Haladás

Haladás. Ezzel kél, ezzel fekszik a gyurcsány, a kóka, a veres, a molnár és utóda, a combika-ágika, ezzel maszlagolják a magyar birkanyájat naphosszat, ez és néhány más varázsszó (a szabad verseny, a jogállamiság, a közrend, az esélyegyenlőség, a világpolgárság) szolgál igazolásul minden ember- és nemzetellenes gaztettre.

Haladj a korral, mondja a szadi-komcsi, válogass az egészségbiztosítók között, amelyek előzőleg észrevétlenül már megválogattak téged, válogass közöttük, ha bírja a pénztárcád, válogass, míg csak el nem döntöd, melyikük a legjobb, és mire eldöntöd, akkorára már szerencsés esetben nem is lesz szükséged biztosítóra, mert közben felfordultál.

Haladj a korral, mondja a szadi-komcsi, s ha fajod vészes fogyatkozásnak indult, ne a szaporodáson járjon az eszed, ne a családalapításon, ne azon, hogy államjogilag is szavatold összetartozásodat határon túli nemzettestvéreddel, hanem nyíljék meg a te szíved a Közel- vagy Távol-Keletről betelepítendő többé-kevésbé szagos százezrek előtt, akikkel bölcs kormányod pótolja majd a népességhiányt.

Haladj a korral, mondja a szadi-komcsi, figyeld a piacot, s ha úgy hozza a globális gazdasági fölmelegedés vagy sivatagosodás, hagyj föl a földmíveléssel, jóllehet élsz-halsz a búzáért, szereted a színét, a szagát, az ízét, nem tudsz betelni vele, munkás életed értelmét látod a gabonatermesztésben, hagyj föl vele, és térj át éticsiga-tenyésztésre, ha éti csiga iránt mutatkozik kereslet, álljál rá akkor is, ha látni sem bírod az éti csigát, és a gyomrod kifordul a gondolatra, hogy némelyek megeszik ezt az undorító, nyálkás csúszómászót.

Változtass pályát, ahányszor csak szükséges, légy sikeres, versenyképes, talpraesett és tehetséges, mint mi, akik attól vagyunk ilyen sikeresek, ilyen versenyképesek, talpraesettek és tehetségesek, hogy az ebül szerzett hatalmat csalárd módon pénzre váltjuk, majd az ebül szerzett pénz egy részét csalárdul a hatalom megtartására fordítjuk vissza, és így tovább az idők végezetéig. Te csak változtass pályát negyedévenként, ha kell, ügyet se vess az olyan ósdi, visszahúzó, idejétmúlt eszményekre, mint a szakmaszeretet, a hivatástudat, a jó közérzet vagy a munkában lelt öröm, a te rendeltetésed az, hogy cserélhető kis fogaskerék vagy fogatlan kerék légy a világgazdaság gépezetében, amelynek viszont az a rendeltetése, hogy a világ urai minden fennakadás nélkül gyarapíthassák észbontó vagyonukat és hatalmukat.

Haladj a korral, mondja a szadi-komcsi, add a talpad alól azt a talpalatnyi földet bárki pénzes jövevény kezére, mert földnek, gazdaságnak, vagyonnak úgysincs nemzetisége, ha jól meggondoljuk, az országnak, államnak, lakosságnak sincs, semminek sincsen, hiszen a nemzet nem egyéb merő agyszüleménynél, kótyavetyéld el bátran és korszerűen őseid földjét, úgysem tudsz megélni belőle, mert a világ urai, akiket ínunk szakadtáig szolgálunk és védünk, úgy határoztak, hogy ötven hektár az a legkisebb termőterület, amelyen kifizetődik a gazdálkodás.

Ötven hektár! Kilencven éve elhunyt remekírónk, Tömörkény István azt írta egy 1913-as novellájában: "Körülbelül hat hold az a föld, amin meg lehet élni. A kisebb darab már nem ád élhetést, az már kevéske ahhoz..." De hat hold, az még elég volt 1913-ban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, a szegedi tanyavilágban. Tömörkény nem csinált reklámot sem a kisvállalkozásnak, sem az alföldi homoknak, sem a kettős birodalomnak. Ha valamit, akkor a "célszerű szegény embert" népszerűsítette, a derék alföldi magyart. Azt szerette, azt nagyon szerette. Ha ő hat holdat mondott, akkor hat hold volt az alsó határ. Hat hold pedig, még ha a hold jelentései közül a legnagyobb kiterjedést tekintjük is, kevesebb, mint négy hektár!

El kellett telnie csaknem egy évszázadnak, meg kellett vívni két világháborút, fel kellett bomlasztani a Monarchiát, szét kellett trancsírozni Magyarországot és a magyar nemzetet, le kellett győzni Hitlert, el kellett viselni a kommunizmust, végre kellett hajtani egy egekig magasztalt második vagy harmadik tudományos-műszaki forradalmat ahhoz, hogy kitűnjék: ebben a globális csodavilágban, ebben az Elkurádó-Európában immár ötven hektár kell ahhoz, amihez az elmaradott, haladásellenes, félfeudális, félfasiszta Magyarországon négy hektárnál kevesebb kellett.

Hogy az Isten verje meg a haladásukat.

[Forrás: K. Jakab Antal]

2008. június 21., szombat

Zsidókereszténység

Zsidókereszténység

Egy népet elsősorban kultúráján, vagy éppen vallási szokásainak meggyalázásán keresztül lehet rabszolgasorsba hajtani.

Amikor azt mondta a zsidó Spíró, hogy a magyarok még ma is bőgatyában járnának, ha mi, zsidók ide nem jövünk, akkor döbbent csend volt az egész országban. Egyetlen egy sajtótermék sem merte megírni, hogy ez a tetű egy nemzetgyalázó. A máskor oly könnyen kajabáló liberális siserehad nagy csenddel tüntetett.

Régi gyakorlat ugyanis, hogy ha valaki véletlenül elszólja magát a zsidó oldalon, akkor a sajtó csendbe burkolódzik. A liberális gondolkodás nemcsak javakat tulajdonít el, hanem eszméket és szimbólumokat is kisajátít.

Nézzük meg, bármelyik keresztény ünnepünknél, milyen magyarázat következik a libernyák oldaláról.

Először is ez az ünnep ebből és ebből a zsidó ünnepből származik.

Tehát megvan a Húsvét, a Karácsony és minden olyan szent keresztény ünnepnek az úgynevezett elődje, aminek természetesen semmi köze nincs a vallásos meggyőződéshez.

Ugyanis egyetlen egy vallás él, ha ezt egyáltalán vallásnak lehet nevezni, az emberiség tudatában, amelyik nyíltan rasszista és kirekesztő, az pedig a rabbik által hirdetett valami.

Mert azt kitalálni, hogy a Jóisten a zsidókat választotta ki magának, az egyszerűen több mint baromság, az történelemhamisítás. Az semmi más, mint a zsidók világuralmi törekvése, természetesen vallási köntösbe bújtatva.

Mert mi a közös az Eszter ünnepében a Húsvéttal? Hisz az egyik, bár örömnek van álcázva, egy egész birodalom elitje legyilkolásának megünneplése, míg a másik Krisztus feltámadása. Hogy meri ezt bárki párhuzamba helyezni, bármilyen magyarázattal? Hisz, miért gyilkolták le a király főnemesi csoportosulását?

Azért, mert állítólag a főminiszter megkívánta Esztert. Aki ráadásul titkolta zsidó mivoltát, amit az uralkodó viszont tudott. Még el sem követte a bűnt, máris gyilkolnak, öldökölnek, majd évezredeken keresztül ünneplik ezt a mészárlást!

Mi köze ennek a hithez, a feltámadáshoz? Micsoda népség az, aki a Karácsonyt is úgy gyalázza meg, hogy az a chanuka ünnepe.

Hát, ezeknek vallási gyökerük nincs is, mégha az Ószövetséget néha annak is próbálják beállítani, és a nem létező zsidókereszténység -et emlegetik, sajnos, még a kereszténység megtévedt papjai is. Amikor nekünk magyaroknak a zsidó kultúrát kell ünnepelni, akkor jó lenne azon elgondolkodni, mit tettek velünk az elmúlt évszázadokban, vagy évezredekben!

Miért kellett szinte minden királyunknak, már ezer évvel ezelőtt is,törvényben korlátozni az izraeliták és az izmaeliták tevékenységét?

A perzsa birodalomban legyilkolták egy el nem követett bűnért az egész nemességet. És honnan szerezte a perzsa főminiszter a tízezer ezüstnyi kincset? Képzeljük el, a szegény zsidóktól, ahogy ezt Eszter története mondja.

Ez a tízezer ezüst tallér annyi, mint a mai magyar állam tízévi jövedelme.

Ilyen mérhetetlen kincset egy elnyomásban tartott nép miből tudott összekuporgatni?

Nyilvánvaló pénzváltásból, csalásból és gyilkosságból, mint ahogy egész történetük, az úgynevezett Ószövetségen keresztül kirajzolódik.

A mai neoliberális / neokonzervatív féldiktatúra is abból a kirekesztésből származik, amelyet a zsidó történelem saját maga fogalmaz meg és hirdet mind a mai napig.

Ezt ünnepeljük mi Húsvét szent napjaiban? A júdaizmus az a zsidó hatalomgyakorlás, felsőfokon.

A kereszténység az igaz hit, az Újszövetség alapján kell, hogy létezzen, mert ellenkező esetben az egyházak is megmaradnak akaratukkal ellentétben a judeokereszténység hírvivőivé.

Ha végigmegyünk az úgynevezett zsidó ünnepeken és a biblián. Annál gyilkosabb történeteket, és erkölcsi lélekrombolást, mint amelyet maguk írnak le az Ószövetségben, az emberi történelem még nem rögzített.

A zsidó vezetők ma is érvényesnek tartják a teljes Talmudot, minden kihagyás vagy változtatás nélkül, azt jelenti, hogy legalábbis megengedik a benne lévő előírások, megállapítások, s az ezekhez hasonló kijelentések igénybevételét, felhasználását, alkalmazását, ha abból nekik valamilyen hasznuk származik.

Éppen ennek folyamán tartotta szükségesnek kijelenteni dr. Seifert Géza, a Magyarországi Izraeliták Országos Központjának elnöke, hogy a "Talmud a magyarországi zsidóság fennmaradásának egyik záloga. Elvárjuk – folytatta – a magyar rabbikar minden egyes tagjától, hogy továbbra is ilyen értelemben éljen, cselekedjen és irányítsa híveit."

http://reakcio.blogspot.com/search?q=Zsidókereszténység


Zsidókereszténység

2008. június 20., péntek

Az antalli örökség

Az antalli örökség

Vagy inkább az antalli ökörség ??? :-)

Ki volt Antall József ?

Antall József családja : Antall József ősi kisnemesi családban született. Apja, id. Antall József jogász, hivatalnok, több minisztérium dolgozója – nevéhez fűződik az első magyar létminimum-számítás. Alapító tagja volt 1931-ben a Független Kisgazdapártnak. A II. világháború alatt menekültügyi kormánybiztos, 1944-ben lemondott, majd a Gestapo letartóztatta. Azért tartóztatták le, mert a cionisták embere volt. A háború után kormánybiztos, majd a Tildy-kormányban újjáépítési miniszter 1946-ig. Később a Magyar Vöröskereszt elnöke lett, de a kommunista hatalomátvételt követően kénytelen volt lemondani, s visszavonult oroszi birtokára. 1991-ben posztumusz Yad Vashem kitüntetést kapott, Raile Jakabbal egy időben.

Antall Józsefnek egy testvére volt, Antall Edith. Sógora Jeszenszky Géza későbbi külügyminiszter volt [nepotizmus az Antall-kormányban!]. Feleségétől Fülepp Klárától, két gyereke született: Antall György, ügyvéd és Antall Péter, fotóriporter.

A magyar nemzet árulói

Tehát id. Antall József ott volt az 1944.december 21-én a szovjet tankok árnyékában megalakult debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlésben, ahol Monsignor Varga Béla karjait az égnek nyújtva mondott hálaimát a dicsőséges Szovjetunióért! Id. Antall azt a hóhérpalástos Tildy-kormányt (Tildy a palástos hóhér, purim 1946) szolgálta, amely könnyed tollvonással küldte a magyarok legjobbjait akasztófára. Talán ennyi éppen elég is a családról.

Antall pedig egy történelemhamisító történész volt, egy orvosi diploma nélküli orvos-történész, akit a sors kormány nélküli kormányfővé emelt.

Magyarázatra csak az utóbbi szorul, ha valaki nem tudná, hogy 1989-ben a háttérhatalom változatlan maradt.

Tehát Antall nem az országirányitás, a kormányzás lehetőségét kapta, hanem egy olyan pilótafülkébe ült, ahol a háta mögött más kezeli a botkormányt. Az Antallra vonatkozó tények ismerete csak annak okoz csalódást, aki a bebetonozott szocialista gazdaság, marxista gondolkodás és ateista diktatúra után keresztény szellemű, emberi szabadságra épülő ország-irányításban reménykedett.

1990-93 között Antall kormányának tagja volt Mádl Ferenc, ekkor még csaknem szürke eminenciás, tárca nélküli privatizációs miniszter. Ugyanő 1990-91-ben az Állami Vagyonügynökség igazgató tanácsának elnöke, majd
1993-94-ben művelődési és közoktatási miniszter. (A közép-keletre belopakodó "Európa" ekkor alapozta meg azokat az átalakításokat, melyek a magyar iparban, tudományban és oktatásban máig ható végzetes következményekkel jártak. Tehát Antall és Mádl idejében, megbocsáthatatlan felelőtlenségükkel vagy tudatlanságukkal kezdődtek azok a folyamatok, melyek 2006 szeptemberében az elhíresült gyurcsányi hazugság-bevallásig duzzadtak. Gyurcsány és köre tehát csak a jéghegy csúcsa. Mádl pedig bevált kommunista felfelé buktatás módszerével időközben köztársasági elnökké is előléphetett.

Az antalli politika másik támasza Surján László, aki előbb patológus orvos volt, majd a népjóléti miniszter, jelenleg pedig Magyarország 24 európai parlamenti képviselőinek egyike. Látszólag hibátlan karrier, elgondolható fizetése nagyságrendjének változása is. Ezt azért kell kiemelni, mert a hazai orvosokat fokozódó terhek nyomják, az egészségügyet megcsúfoló adminisztratív megszorítások terhelik, amire ő európai bársonyszékből néz. Megérteni ezt csak úgy lehet, hogy Surján nem a magyar orvosok képviselője az Európa Parlamentben, hanem Brüsszel képviselője az itthoni folyamatokban.

Antall mellett a korszak további kulcsemberei, akik az 1989-es rózsadombi paktumban érintettek: Göncz Árpád, Boross Péter, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László, Zoltai Gusztáv (MaZsiHiSz). Mert mindenki szem az eurocionizmus láncolatában.

Antall lehetővé tette a gyenge kormányzásával, és a szabályozatlan közállapotokkal azt, hogy pár száz csaló lenyúlja fillérekélt azt a termelő vagyont (gyárakat, üzemeket, vállalatokat) melyeket (nagy)szüleink 2 generáció által felhalmoztak a puszta kezükkel, és nekünk fiataloknak így csak a szívás és a farkastörvények maradnak, hiszen azok a gyárak most NEKÜNK termelnének profitot, s nem kéne itt szenvednie a kormányoknak a költségvetés elkészítésekor sem, hogy nincsen lóvé...

Ja, hogy nyugatra nem kellett az áruink nagy része? Ami amúgy sok esetben volt olyan jó minőségű, mint a nyugati, csak szerényebben volt csomagolva... De keletre igen! A baroMDF viszont ÖNKÉNT és ÉRTELMETLENÜL kivonult a keleti piacokról!!!

1989-1990 „megegyezéses forradalma” kiegyezés volt, forradalom nélkül. Az átalakulás forgatókönyvét a leköszönő diktatúra emberei írták, a rendszerváltóknak nem volt más választásuk, mint az, hogy elfogadják. Eredményeik inkább csak szimbolikus jelentést kaphattak. A megegyezéssel végül elmaradt a társadalmat megrázó, politikai fordulat. Nemcsak a „győztes” demokrácia erői nem érezték meg erejüket (mert nem volt), hanem a „vesztes” pártállam működtetői, a diktatúra haszonélvezői sem érezték legyőzve magukat (mert az átalakulás feltételeit ők diktálták). Eközben az emberek szemében nem vált világossá, hogy az állam életében nemcsak „a rendszer” kérdése sorsdöntő, hanem a hatalomé is: hogy a kulcspozíciókat kik birtokolják.

Az emberek többségében nem tudatosult, hogy a rendszerváltás nem jelentett igazi hatalomváltást. És mert ezt nem tudja, esélye sincs arra, hogy földolgozza az ebből következő ellentmondást. Azok pedig, akiknek lehetőségük volna ezt elmondani, a közgondolkodást e kérdés föltárása felé mozdítani, nem teszik. Nem akarják, nem tudják nem merik, mert roppant érdekek fűződnek ahhoz, hogy mindez rejtve maradjon.

Az 1990-es választások után az elvileg antikommunista ellenzéknek bőven megvolt a kétharmados többség a parlamentben. Elvileg tehát akármilyen törvénymódosítást, alkotmánymódosítást is megszavazhattak volna. Hangsúlyozom, alkotmánymódosítást is, tehát gyakorlatilag akármit, akárhonnan kizárhatták volna az elitet.

Most mégis, mit tehett volna konrétan ezellen 1990 nyarán az akkor 9%-os parlamenti képviselettel rendelkező MSZP?


Máshol sem volt fegyveres forradalom, mégis lehetett lusztrációs törvényeket hozni. Pedig gondolom a csehszlovák kommunista elitnek is megvoltak ugyanazok a katonai, titkosszolgálati, és gazdasági kapcsolatai mint a magyarnak. Tehát amit az itteni elvtársak megtehettek volna egy lusztráció ellen, azt elvileg az ottaniak is. És amiz az ottaniak nem, azt az itteniek sem.

Ráadásul ha forradalom is van, akkor is ugyanazok a pártok kerülnek vezető pozícióba az első szabadon választott parlamentben, az MDF, az SZDSZ, az FKgP. Ha így nem mertek semmit csinálni úgy mertek volna?

Szerintem egyszerűen a rendszerváltó MDF tagjainak jelentős része vagy meg volt véve, vagy szabadkőműves ügynök volt.

Aki meg mégsem ilyen volt közülük, annak meg nem volt beleszólása igazán semmibe...

http://reakcio.blogspot.com/2007/11/rzsadombi-paktum.html

Pogány Csaba: Az "antalli örökség" Magyar Világ,2006. dec.20.

Bíró Zoltán: Antall, a rendszerváltozás legkártékonyabb figurája

Dr. Antall halála után rengetegen, rengeteget emlegették az "antalli örökséget". Aztán csökkent az emlegetési gyakoriság, de teljesen nem szűnt meg. De vajon mit is kell ma dr. Antall örökségének tekinteni?

Azt, amit maga után hagyott. Az antalli örökség egyik része ma "a párt", a Magyar Demokrata Fórum, és annak emblematikus figurája, elnöke, Dávid Ibolya. Tudni kell, hogy Dávid Ibolya is és az MDF is, a 2006-os választások alkalmával eltűnt volna a politikai színtérről, ha nincs az MSZP-s kötődésű Schmuck Andor. Az "antalli örökséget" Schmuck hozta vissza a sírból. Ebből következik, hogy a 2006-os választások után az örökséget már antalli-schmucki örökségként kellene számon tartani. Tiszteletben tartva Schmuck pártmentő érdemeit, pusztán a rövidség kedvéért, a következőkben, leginkább csak "antalli örökségként" fogjuk említeni az antalli-schmucki örökséget.

Abban, amit dr. Antall az utókorra hagyott, a megkopott pártocskán és Dávid Ibolyán kívül a leglényegesebb az ország mai állapota. Ez ugyanis egyenes következménye dr. Antall tevékenységének. Az antalli örökség tehát lehet csekély értékű vagy értéktelen is, de mindenképpen súlyos örökség, és ezért nem elhanyagolható.

Egy örökség értéke pénzügyi, erkölcsi, politikai stb. érték lehet. Érdekes kérdés, az MDF és Dávid Ibolya pénzbeli értékének megállapítása. Magyarán, kinek mit ér meg az MDF, a megkopott minipárt, és még kopottabb elnöke, Dávid Ibolya.

Ahhoz, hogy erre becslést lehessen adni, tudnunk kell a következőket.

A magyar politikában minden párt tulajdonképp vállalkozás. Van két nagyobb vállalkozás a Fidesz és az MSZP, és vannak kisebbek, pl. SZDSZ, KDNP, MDF, MIÉP, Jobbik, stb.

A pártok üzleti vállalkozás jellegét (perverz módon és arcátlanul) az Alkotmány is biztosítja. Ez, az országot sújtó pártparazitizmus is jellegzetes része az antalli örökségnek:

"A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában". (Alkotmány, 3. § (2).)

Ez azt jelenti, hogy a népakaratot nem a nép alakítja ki önállóan, úgy, ahogyan akarja, hanem a pártok közreműködésével teszi (csak így teheti!) ezt. A pártok alkotmányos joga befolyásolni, hogy mi legyen a népakarat. Akár meg is mondhatják, hogy mit akarjon a nép. A népakarat kinyilvánítása még érdekesebb: a pártok közreműködnek a népakarat kinyilvánításában is! Ez pedig azt jelenti, hogy a népakaratot sem a nép nyilvánítja ki önállóan, úgy, ahogyan akarja. A pártok befolyásolhatják, hogy a pártok és a nép által közösen(!?) kialakított nép-akaratból mi legyen kinyilvánítva, és mi ne, és mindez hogyan és mikor történjen. Magyarán, a népakarat az a pártok akaratának és a nép akaratának valamilyen arányú keveréke. És abba is beleszólása van a pártoknak (abban is "közreműködhetnek" a pártok), hogy mi legyen népakaratként kinyilvánítva, függetlenül attól, hogy mi lenne a tényleges népakarat. Így még az is előfordulhat, - elő is fordul, - hogy a pártok mondják meg, hogy mi tekintendő népakaratnak, és, hogy e "népakaratból" mi mikor és hogyan nyilváníttassék vagy ne nyilváníttassék ki.

A népakarat tartalma, és különösen valaminek népakaratként való kinyilvánítása azonban már olyan tényező, ami erősen befolyásolhatja a pénzügyi jelenségeket és folyamatokat. A népakaratnak és valami népakaratként való kinyilvánításának tehát pénzben mérhető hatásai vannak. Piaci nyelven fogalmazva és egyszerűsítve: a pártokon keresztül pénzzel megvásárolható pl., hogy mi legyen népakaratként kinyilvánítva.

Az állam hatalmas pénzekkel gazdálkodik, az állam kezén hatalmas pénzek folynak keresztül. Az állami pénzek beszedése és felhasználása a politika irányítása mellett történik, tehát nagy szerepe van benne a pártoknak.

Aki szerezni akar valamennyit az állam kezén átfolyó pénzekből, az pénzt juttat a pártoknak, politikusoknak, győzelemre segíti őket a választásokon. A győztesek aztán, majd ha győztek, kamatosan visszajuttatják a pénzt a támogatóiknak, amikor már ők osztják el az állami pénzeket.

Az állami pénzek pártok és politikusokon révén, rajtuk keresztül szerezhetők meg. A pártok és a politikusok pénzelése tehát kockázati tőkebefektetés.

Egy esélytelen vagy alig esélyes kispárt pénzelése sem rossz üzlet azonban, mert relatíve olcsóbb, mint a nagyobb pártok hatalmas étvágyát kielégíteni. Az MDF tipikus politikai kisvállalkozás. Egy butik csak, de a nagy parlamenti vásárlóutcán.

Néhány másodperces hirdetésekért óriási pénzeket kérnek a reklám-piacon. A PR és marketing szempontból nagyon értékes parlamenti idő (valójában reklám idő) azonban gyakorlatilag ingyen van. A hirdetések minden szavát mérlegre kell tenni, mert akár egy nem megfelelő szó miatt is hatalmas büntetések járhatnak, óriási kártérítéseket követelhetnek, akiknek érdekei sérelmet szenvedtek. A parlamentben azonban mindenki gyakorlatilag azt mond amit akar.

Így már pusztán reklám célra is nyereséges befektetés lehet kispártot vásárolni, vagy bérelni!

Az MDF reklámbutikpárt, két jellegzetes figurája Dávid Ibolya és Boross Péter nagyban hozzájárulnak az MDF piaci értékének fenntar-tásához. Ideális szendvics-ember, azaz reklámhordozó mindkettő. Boross Péter pl. ajánlkozik Gyurcsány belügyminiszteréül (Magyar Nemzet 2006. november 25.). Micsoda propaganda és legitimáció ez Gyurcsánynak! Az antalli örökség egyik fő koronaőre, Antall utóda a kormányfői székben, most áruba bocsátja magát, hogy Gyurcsány előtt liktorként meneteljen, fászceszét fitogtatva.

Az antalli örökség pillanatnyi piaci ára mellett fontos kérdés még az árfolyamstabilitás is. Elkerülve az erre vonatkozó jóslást, tény, hogy az antalli örökség névadóját egykoron óriási tömeg kísérte utolsó útjára. Mára ennek a tömegnek majdnem minden tagja "a rendszerválto-zás vesztesei" közé tartozik. Valószínű tehát, hogyha az antalli örökségnek a jövőben még lesz is ára, lesz használati és piaci értéke, akkor az antalli örökséget a "rendszerváltás nyertesei" fogják hasznosítani. Tanulságos ebből a szempontból egy részlet egy riportgyűjteményéből.

Bíró Zoltán mondja: "Ma már elmondható Antallról, hogy a rendszerváltozás egyik legkártékonyabb figurája volt. Mindenféle vezetésre alkalmatlannak bizonyult, például képtelen volt levezetni egy elnök-ségi ülést, mert kiselőadásokat rögtönözve szétbeszélte. A legnagyobb baja mégis, hogy zsigeri alapon mélységesen lenézte a népet, a pártot, mindenkit. Az a típus, aki lefelé tapos, fölfelé nyal. Amikor az érdekei úgy kívánták, és például Pozsgay még számított, akkor levéláradattal bombázta Imrét, aztán ejtette. Engem az elnökségi ülés előtt felhívott és remegő hangon kérdezte, hogy tényleg lemondok. Igen - válaszoltam - de téged ez miért érdekel ennyire? - Semmi, csak megnyugtatott - válaszolta. Szóval hataloméhes ember volt, akinek az élete azzal telt el, hogy állandóan a periférián mozgott, de olyan barátokkal, mint például Aczél György."

Újságírói kérdés: "Csak nem akarja azt mondani, hogy Aczél György küldte Antall Józsefet?"
Bíró Zoltán válaszol: "De, Aczél keze benne volt."

Ezekből pedig az következik, hogy az antalli örökség, benne az ország mai állapota, tulajdonképp nem is csak Antallhoz köthető, hanem jelentős részben Aczélhoz is. Antall csak szervilis eszköz volt, mint egy kórokozókat hordozó gazdaszervezet, aki (a "nagytakarítások" gondos elvégzése helyett!) az Aczél-vírusokat behurcolta a kellő ellenállóképességgel még nem rendelkező rendszerváltás utáni magyar politikába.

Antall tehát politikailag és hatásában nem más, mint a rendszerváltás utáni körülményekhez alkalmazkodott Aczél-mutáció.

Érdekes jelenség figyelhető meg napjainkban: soha annyit nem beszéltek értékekről, mint mostanában. Hovatovább már csak azt veszik em-berszámba, aki valamilyen értékeket "képvisel" vagy "hordoz". Nincs olyan szervezet vagy párt, amely ne "hordozna" legalább egyet, de gyakran többet is a baloldali értékek, a jobboldali értékek, a szociáldemokrata értékek, a liberális értékek, a keresztény értékek, a konzervatív értékek, a polgári értékek, a nemzeti értékek stb. közül.

Különösen érdekes, sőt tragikomikus, ha megkérdezünk egy értékképviselőt vagy értékhordozót, hogy sorolja fel, hogy mik is lennének a legfontosabb szociáldemokrata, liberális, keresztény, stb. értékek, amit ő éppen képvisel vagy hordoz (neki igazán tudnia kellene, hogy mik azok), meglepetve tapasztalhatjuk, hogy némi zavart nyögés és toporgás után, a kérdezett semmit (vagy semmi jellegzeteset) nem tud mondani.

Hasonlókat tapasztalhatunk, ha megpróbálunk rákérdezni az antalli örökség őrzői között, hogy mik is lennének az antalli örökség meghatározó elemei. Bíró Zoltán azonban segít: Antall "zsigeri alapon mély-ségesen lenézte a népet", "hataloméhes ember volt". És ez a lényeg. Az aczéli-antalli-schmucki örökség: hataloméhes, a népet zsigeri alapon mélységesen lenéző figurák mentalitása. És ha így vesszük, nemcsak az MDF, hanem a többi párt is osztozik az antalli örökségen, szépen, testvériesen.

Csurka István, Bíró Zoltán és Für Lajos a Magyar Szellemi Védegylet konferenciáján 2005. május 21-én :

"Antall József az MDF ellen cselekedett...", "Göncz Árpádot felépítették...", "Diktatúrából diktatórikus eszközökkel kellett volna demokráciát csinálni..." - így emlékeztek az Echo TV Elátkozott szabadság című műsorában csütörtök este a rendszerváltásra az MDF egykori meghatározó politikusai, Bíró Zoltán, Csurka István és Für Lajos.

- Világossá vált, hogy Antall József az egyszemélyi hatalom kiépítésén fáradozik. Meggyőződésem, hogy az MDF-SZDSZ-paktum csak a jéghegy csúcsa volt... A tények azt mutatják, hogy Antall az MDF-fel szembeni politikát valósított meg. A privatizáció során a KISZ-esek jutottak hatalmas állami vagyonhoz. Az SZDSZ-nek átadta a sajtó egészét - vélekedett az egykori MDF-es miniszterelnökről Bíró Zoltán, az MDF első, ügyvezető elnöke egy bejátszásban. A műsorban arra a "durva" kérdésre: "ki is volt Antall József '89-90-ben, s az MDF-ért, vagy az MDF ellen cselekedett-e?", Für Lajos, az Antall-kormány volt honvédelmi minisztere úgy válaszolt: azt mondaná, hogy az MDF ellen. Csurka István azt is Antall József számlájára írta, hogy Göncz Árpád "az Írószövetségből mint egy trambulinról átugrott a köztársasági elnöki székbe", a volt miniszterelnök segítségével. Ez, mint ahogyan viszszaemlékeztek, azért történhetett meg, mert Göncz Árpádot "nagyon ügyesen felépítették", s azért is tehették, mert jómaguk, Csoóri Sándorral és Fekete Gyulával "nem értek rá ezzel foglalkozni". Nem vették észre, hogy a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank akaratából "született meg" Antall és Göncz.

Szó esett a műsorban az 1990. szeptember 10-én kidolgozott Justicia-tervről is. - Akkor tizenegy pontban soroltuk fel, hogy kikkel kell elszámolni, s ha szükséges, leszámolni - emlékeztetett Für Lajos, aki megismételte, hogy tévedett, amikor úgy gondolta: diktatúrából diktatórikus eszközökkel nem lehet demokráciát csinálni. "Ki kellett volna takarítani őket, nemcsak száműzni a közéletből, hanem, aki megérdemli, annak lakat alá kellett volna kerülni." Für azt is konstatálta: demokráciából demokratikus eszközökkel is lehet diktatúrát csinálni: "lásd a 2001 szeptember 11. utáni USA-t és lásd a mostani Gyurcsányokat". Végezetül visszautalva a rendszerváltásra, az MDF egykori elnöke "nyugodt szívvel" konstatálta:

"Nem nagy demokratáknak kellett volna lennünk, hanem a hatalmat valóban használva, rendet tenni ebben a szennyes, mocskos világban." (Csurka István)


Az antalli örökség, mdf, magyar demokrata fórum, herényi károly, boross péter, antall józsef, surányi györgy, dávid ibolya, az antalli ökörség

2008. június 19., csütörtök

A FIDESZ atlantizmusa

A FIDESZ atlantizmusa

A FIDESZ atlantizmusa és az angolszász gyarmatosító-globalizmus iránti elkötelezettsége az egyik oka annak, hogy a párt NEM tekinthető hiteles nemzeti erőnek.

"Az ikertornyok elleni, s az egész világot megdöbbentő támadás új világkorszak, sötét, kiszámíthatatlan fenyegetésekkel teli világállapot kezdete volt. Elkezdődött a harmadik világháború, amelyben csak az egyik fél állandó: a világ legerősebb pénzügyi, gazdasági hatalmának ugyancsak az egész világnál erősebb hadserege. A hatalmas USA oldalán, de irányítóként és érdekrészeként a kis Izrael van pontosan úgy, ahogyan itthon a csöppnyi SZDSZ irányítja az MSZP-t. Ebben a háborúban az ellenség állandóan változó. Ez addig marad így, amíg hirtelen és váratlanul, valószínűleg a rendellenes dolgok szörnyű nehézkedési erejének következtében lángba nem borul az egész világ, véletlenül.
A csecsenekkel és az afgánokkal kezdődött, ezek szétverése után most Irak következik, aztán nyilván Irán jön, vagy Venezuela. Ennek a világháborúnak egyetlen fő célja van, az olaj fölötti rendelkezés megszerzése, és az olaj elosztásának az USA és Izrael érdekei szerinti megszervezése.

Ez évtizedekre előre tekintő világprogram. Ebben számításba van véve az olajkészletek végessége, az amerikai gazdaság óriási szükségletei, a hadsereg és az egész rendszer irdatlan és növekvő olajigénye. Az amerikai életforma lényege a pazarló energiafelhasználás. Emellett természetesen a lefölözhető olajhaszon, valamint Izrael Állam eltartásának egyre növekvő költsége indokolja a háborút Irak ellen.

Izraelben az élet, a gazdaság, a hadsereg a mostani szinten, a civilizáció jelenlegi fokán fenntarthatatlan. Ez az állam állandó külső utánpótlásra szorul. Izrael az USA nyilvános támogatása és a pénzügyi világrend nem nyilvános támogatásai nélkül a kopár, száraz, terméketlen földön, a természeti kincsek szűkössége közepette nem volna életképes, modern társadalom, illetve nem lehetne a térségnek legfélelmetesebb haderejével és nukleáris erejével is rendelkező állama.

Ezt a tényt azonban általában letagadják, a világsajtó ezzel nem foglalkozik. Ezek helyett a holokauszttal, az antiszemitizmussal, a nacionalizmussal és ezek különböző értékű képviselőit illető megjegyzésekkel, elemzésekkel és vádakkal vannak tele a lapok és különösen a tévék."

Gönczovát is leelőzte cionista benyalásban NéZsó: semmibe venné az írek döntését

2008-06-18. 19:29 kuruc.info

Írországnak kell megértenie, miért nem támogatták az írek a Lisszaboni Szerződés ratifikációját és nekik is kell megoldási javaslatot tenniük a kialakult helyzetre, mondta Göncz Kinga külügyminiszter az Európai Tanács kétnapos találkozóját megelőző konzultációs ülés után. Időt kell adni az ír kollégáiknak, hogy megértsék, állampolgáraik többsége miért utasította el a Lisszaboni Szerződés ratifikációját, és bár Magyarország nagyon sajnálja, tiszteletben tartja az ír szavazók többségének véleményét - tette hozzá a Rém. A fideszes Németh Zsolt még nála is undorítóbb volt, ismét megmutatva pártja és Orbán valódi arcát.

Kapcsolódó: Az írek megmutatták: kis nép is beinthet a multikat és a cionizmust képviselő uniónak

Németh Zsolt (Fidesz) viszont elképesztően pofátlan módon, az íreket semmibe véve és magát a tényektől, sőt az uniós szabályoktól sem zavartatva a ratifikáció folytatását sürgette (annak ellenére, hogy az írek megvétózták azt), ami szerinte Magyarország számára is elemi érdek. (Csak azt nem pontosította, hogy a kik által uralt "Magyar"ország számára az.) Azt hazudta, a Lisszaboni Szerződés lehet a garanciája annak, hogy ne kétsebességes fejlődés alakuljon ki Európában.

(FH nyomán)

Kapcsolódó: MVSZ: az ír népszavazás a népakarat győzelme az oligarchikus hatalomgyakorlás fölött

Tavaly decemberben pedig ezt alkotta zsoltika : jó, ha nem felejtjük el, kicsoda is ez a neokon féreg valójában...

Amúgy meg : németh = deutsch, ami gyakori zsidó családnév.

Cionistákkal hanukázik Németh Zsolt - érdemes elmenni!

Elfogadta a Magyarországi Cionista Szövetség Hanuka-napi meghívását a fideszes Németh Zsolt. Az atlantista politikus nevéhez már eddig is több hányingert keltő tett fűződik, úgy mint például a kettős állampolgárság elleni agitprop, az amerikai rakétatelepítés támogatása, magyar katonák Afganisztánba küldése, egy ex-ávós zsidóval (Paul Lendvai) való együttműködés az MVSZ szétverésére, a kínai bevándorlás felerősítése, és természetesen több ízben kussolt, amikor magyarok jogait lett volna kötelessége megvédenie vagy Tom Lantost elküldeni a náthás péniszbe.

Zsoltika pár nap múlva pedig a Cionista Szövetség meghívottjaként beszél majd arról, hogy miért is jó nekünk az, ha a zsidók felvásárolják Magyarországot és gyarmatosítják hazánkat.

Aki ráér, menjen oda, és gratuláljon a megérdemelt módon a takonygerincű féregnek.

A meghívó szövege:

A Magyarországi Cionista Szövetség - a 2007.december 11-i Hanuka-nap keretében - külpolitikai vitaórát rendez a Budapest Sportaréna I. emeletén 14.30 és 15.30 között.

A résztvevők: Németh Zsolt, a Magyar Parlament Külügyi Bizottsága elnöke (Fidesz)
és Mesterházy Attila (MSZP elnökségi tag, az országgyűlési szocialista frakció helyettes vezetője).

A moderátor: Seres László zsidó újságíró, a hirszerzo.hu internetes oldal vezető szerkesztője.

A beszélgetés folyamán a magyar külpolitika Közel-Kelet-i mozgásteréről, Magyarország és Izrael kapcsolatáról fognak beszélgetni a meghívottak.

A lényeges kérdésekben, úgy mint Irak, Afganisztán megszállása, liszaboni szerződés NÉPSZAVAZÁS NÉLKÜLI ratifikálása, stb. NINCS KÜLÖNBSÉG a parlamenti ötpárt között!