width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2015.05.29.

2015. május 29., péntek

RSS-Feed of Scall Fast

Communicate with co-workers in real time. Used by Netflix, Dropbox & Salesforce. $0/unlimited users. Get started >>
From our sponsors
 

 

RSS-Feed of Scall Fast
SF

Kötelező holokauszttörténet a Pázmányon – egy hallgató szemével http://kitartas.net/2015/05/28/kotelezo...
5/29/2015 1:22:07 AM

Kötelező holokauszttörténet a Pázmányon – egy hallgató szemével

http://kitartas.net/2015/05/28/kotelezo-holokauszttortenet-a-pazmanyon-egy-hallgato-szemevel

Az igazság nem tűr meg maga mellett riválist. Az igazság nem ismer könyörületet. Nem kér védelmet. Az igazság olyan, amelynek nem kell törvény, vagy meghurcoltatás a védelméhez, mert elég erős önmagában, hogy fennmaradjon. A holokauszt nem igazság, a holokauszt védelmét kér. A holokauszttagadás bűncselekmény, 3 év szabadságvesztés jár érte a hazai jogrendszer alapján. A holokauszt nem áll meg a saját lábán, mert Németországban tudósokat és átlagembereket börtönöztek be megkérdőjelezéséért – többek között Rudolfot és Leichtert híres tanulmányiért (cianid koncentrátum vizsgálata, fizikális lehetetlenségek, számmisztikai realitások). Égető bizonyítékok kerültek felszínre 1945 óta, de az új európai rendszerek félresöpörték ezeket. Most nem fogom leírni ezeket a bizonyítékokat – töredékük is oldalakat kíván – mert tudom, hogy jogilag utána felelősségre vonható volnék. Aki a bizonyítékok után szeretne kutatni és megbizonyosodni a valóságról, az igazságról, ajánlom a Gede Testvérek könyvkiadót – ott fog találni olyan információkat, melyeket valószínűsítem: még nem hallott.

Demokráciát és szólásszabadságot élünk papíron. De hogyan működik ez a rendszer, mi az alapja, amely ilyen sikeresen fenntartja annak ellenére, hogy egyre bátrabban száll szembe az egész nyugati világon olyan alapvető értékekkel, mint a nemzettudat, a keresztény erkölcsi rendszer, vagy a realitásokra – és empirikus adatokra – alapozott, tudományosan bebizonyított rassztudat és a rassz valósága? Hogyan történhetett meg az, hogy ha valaki ma nemzetszerető, akkor csupán abból a perspektívából ítélik meg, hogy elnyomja a kisebbségeket? Hogyan fajultunk odáig, hogy azt mondják, szabadelvűség van, bármilyen érték uralkodhat, csak az ne legyen keresztény, se nemzeti, ne ismerje el a faji különbségeket, nemi különbségeket, s ne legyen semmi köze semmilyen gondolathoz, amely 70 évvel ezelőtt és azelőtt több ezer évig alkotta civilizációnk alapjait? Itt jön szóba a holokauszt.

Nem azért szállok szembe a holokauszt rejtelmeivel, mert unalmamban matekzseninek akarok tűnni, hogy én bizony kiszámoltam azt, hogy kettő meg kettő az nem öt. A holokausztot egy „tagadó" nem azért kérdőjelez meg, mert önmagában emberek érzelmeibe akar belefájdítani. Azért támadjuk, mert ez egy eszköz arra, hogy fenntartsa a rendszert. Ha a rendszeren kívül eső, politikailag inkorrekt eszmék kerülnek szóba, egyből a következővel teremtik le az illetőt: gaz fasiszta, álnok náci, szélsőséges antiszemita. Ha én elkezdek beszélni arról, hogy a hungarizmus miként magasztalja fel Krisztus szeretetét, vagy hogy a hungarizmus magyar nép és magyar nemzet között azt a különbséget teszi, hogy a nemzet kereteibe beleillik mindenki, aki kulturálisan azonos és vállalja a magyar érdek iránti elkötelezettségeket – függetlenül attól, mely népcsoporthoz tartozik! –akkor ez ugye a kutyát se fogja érdekelni, mert egy „antiszemitának" nem lehet véleménye! Az előbbi nemzettudat hungarista megfogalmazása amúgy a konnacionalizmus. Ha elkezdem mondani, hogy a Harmadik Birodalomban milyen fejlett volt a szociális rendszer – egy mai rendszer se éri utol! – akkor a büdös náci jelző a legkevesebb, amelyet bóknak elkönyvelhetek. Ha megközelítem, hogy a 30- és 40-es évek ifjúságai milyen erkölcsi magasságokban nevelődtek, milyen életerős generációk nőttek fel és küzdöttek az utolsó leheletig az európai családok életéért, akkor senkit nem érdekel hogy ebben a gondolatban eszmények uralkodnak, értékek és a puszta nemzet- és családszeretet, egyszerűen: felejtsem el az ilyen gondolatbűnözést, mert az őseim csak szörnyű barbárok voltak és bármi amit gondoltak, az helytelen és nem való nyugati világunkba. Ezért van a holokauszt, ezért fogják tanítani kedves hallgatótársak és nemzettestvérek, hogy a nyugati séma szerint kellőképpen identifikálódjunk. Hogy annyi legyen a magyar öntudat – ahogy már a németeknél elérték – hogy a liberalizmus az egyetlen helyes út és az őseim meg sem érdemlik az emlékezést, és én is csak bűntudatot érezhetek szegény zsidóság szenvedéseiért. Ugye-ugye, arról senki se tudna semmit se mondani, ha felteszi önmagának a kérdést: vajon miért lett akkor Európa – sőt előtte az elmúlt évezredekben is – így antiszemita? Mert megtanították nekünk kiskorunktól kezdve, hogy ne kérdezzünk a rendszer legitimitását illetően. Elég, ha azt gondoljuk, hogy azt a szavazatok adják. Ne gondolkodjunk, ne kutassunk. Higgyük azt, hogy az a rengeteg ország, az a rengeteg nemzet a saját nemzetiszocialista irányzatával csupán puszta idegengyűlöletből cselekedett. Ha a családom veszélyben van, hanyatlik, fogyatkozik, morálisan megtört idegen kezek által és én a családom védelmében harcba szállok értük, akkor engem vajon az idegenek elleni gyűlölet, vagy a családom iránti hűséges szeretet vezérel? Egyértelmű, hogy az a mélységes szeretet, amit a családom iránt és a nemzetem iránt is érzek.

Szeptembertől csak úgy kaphatunk diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ha levizsgáztunk holokauszttörténetből, mint kötelező tárgyból. Rendben, akkor tanuljunk a más nemzetek, rasszok elleni elnyomásból. Tudtátok, hogy Gavrilo Princip zsidó volt, és mikor a tárgyaláson megkérdezték miért ölte meg a trónörököst, mit válaszolt? Nem, bizony nem azért, mert a Habsburgok rosszul kezelték volna a nemzeti kisebbségek kérdéseit. Azt mondta Princip, azért ölte meg Ferenc Ferdinándot, mert gyűlölte. Gyűlölte, mert katolikus. Nos, ez egy olyan apró töredéke a történelem elrejtett részleteinek, mely viszont úgy vélem reprezentálja azt, hogy tudatos elferdítés folyik a történettudomány berkein belül. Egy katolikus egyetem, ahol a múltbéli vagy a jelenkori keresztényüldözésekről szó sincs, de már kötelező holokauszttörténetet kell megtanulnunk. Egy magyar egyetem, ahol a magyarság irtásáról a történelemben egy szó sincs, de holokauszt kell, hogy legyen, mert holokauszt nélkül nem múlhat el nap a nyugati társadalmakban, hogy ezzel ne erősítsék meg a bűntudatra épülő, új európai identitást, mely egyben tartja az értékeiből kiforgatott és hanyatló politikai rendszereket. Meg fogjuk kapni az okítást, hogy aztán foggal-körömmel védjük a holokauszt-mítoszt, ezzel is eltávolodva gyökereinktől és morális értékeinktől. Csak szégyelljük magunkat és ne gondolkodjunk, ezt akarják. Fogadjuk el, amit elénk raknak. Én is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója vagyok. Viszont nem fogadom el, amit elém raknak. Mert megannyi más forrásból táplálkozom nap, mint nap, melyek szöges ellentétei és mégis bizonyítékai annak, hogy az oktatásban, a rendszerben, a nyugati építményben hiba van.

Nem kérem azt tőletek, hogy akarjátok velem együtt azt, hogy hungarista állam legyen. Azt kérem tőletek kedves hallgatótársak, hogy attól függetlenül, hogy fideszesek, jobbikosok, bármely párt tagjai, szimpatizánsai vagytok, bármilyen oldalon is álltok, gondolkozzatok. Sokat gondolkozzatok, mert a gondolkodás a kulcs. Az, hogy megkérdőjelezünk dolgokat, így kutatva Szókratész szerint az igazság után. Ha gondolkodtok, öntudatra ébredtek. A gondolkodó ember a jövő kulcsa, azé a jövőé, melyben Európa újra évezredes értékei mentén építkezik. Ha elkezdődik a holokauszttörténet oktatása és ti beültök az órákra: ne vegyétek készpénznek azt, ami hipotézis. Mert amit börtönnel és meghurcoltatással kell védeni, az csak hipotézis lehet. Érezzétek át a felelősségeteket, hogy egy világ hanyatlik, mind demográfiailag, mind morálisan. Érezzétek át, hogy a jövő generációért ti feleltek, nem mások. Lássátok meg, hogy amit Platón mesélt nekünk, hogy a rendszert a bukásakor már csak szavakkal védik, megbélyegzésekkel – bármilyen égető érv is merül fel ellene – az most valóság. Ha azt mondják nektek, hogy idegengyűlölő, bigott, rasszista, antiszemita egyének vagytok, ne érezzétek magatokat bűnösnek. Mert az, ha a családotokért – a nemzetért – cselekszetek és azt helyezitek szívetekbe, akkor az nemes cselekedet és megmenti, felemeli a világunkat.

Gondolkodjatok, legyetek bátrak, és kutassatok. Sokat kutassatok, mert a jövő értelmiségeként felelősek vagytok az igazságért, hát tegyétek magatokévá.

Köszönöm, hogy elolvastátok soraimat. Egy hallgató vagyok közületek. Egy hallgató, aki gondolkodik. Gondolkodjunk együtt!

„A világcsalás korában az igazság kimondása forradalmi tett." Orwell

Lengyel Péter

http://magyarnemzetiarcvonal.wordpress.com

 

Holotantárgy a kitalált történelem, bűntudatkeltés, antinemzeti érdekekért. Ezért van a holokausztipar...
5/28/2015 2:43:29 PM

Holotantárgy a kitalált történelem, bűntudatkeltés, antinemzeti érdekekért.

Ezért van a holokausztipar, a többi hazugság. Már a nemzetközi zsidóság megélhetési üldözött kiindulópontja is hazugság!

Ez a jolly jokerük, mindenre jó a hollómese, szavazat, jobboldal lejáratása, minden liberális (cionista) célhoz társadalmi támogatás. A világzsarnokokon nincs mit sajnálni! Manapság éppen hogy ők a kényszertáboroztatók, nem pedig a táborlakók.

Ja, és nem véletlenül pont oda érkezett Jézus, aki maga semelyik emberi rassz kollektív tudatához se hanem Istenhez tartozott - nem volt zsidó! - na meg arról volt szó, MINDEN zsidó megtér. Ez a zsidókereszténység egy sz*r, minden logika szerint összeegyeztethetetlen moslék. A judaizmus sem "idősebb testvéreink" vallása, hanem mai napig törzsi soviniszta elmebetegek. pl chabad lubavics is millyenek már :

Kuruc.info - Mit csinál a Chabad-Lubavics Magyarországon? https://kuruc.info/r/39/52088/

Európai gondolkodásra jellemző objektív igazságérzet teljesen ismeretlen számukra. Nekik mi a jó azt nézik és ennyi, aztán ha újabb világháború kell a zsidó világuralomhoz hát csinálnak. Sose őszinte a sajnálkozásuk, a bevándorlók is az általuk háborús és gazdasági bűncselekményekkel tönkretett országokból özönlenek Európába. Usa-ba, izraelbe NEM engedik be ezeket, hát mi se tegyük. Az IÁ azaz az isis se hiányzik ide nekünk.

Ócska propaganda képeket láttam én is fb-n és máshol, melyeken ki tudja hol meghalt szerencsétleneket mutogatnak, a fotóhamisítás ma már nagyon egyszerű - lehet hogy nem is mostanában és nem is a Földközi tengeren készültek a "jaj szegény menekültek" képek amiket nem kell besz*pni mert liberális propaganda hazugság mind! Ne ösztönösen reagáljon az ember hanem gondolkodjon :D kiknek az érdeke hogy ne gondolkodjon hanem fogadja el az afrikaiak korlátlan beözönlését ÉRZELMI alapon, a reklámipar is állatkölykökkel, nőkkel, és gyerekekkel akar annyi mindent eladni.

Jobbik: Veszélyes a Pázmány holokausztozása

2015. május 28. 13:30 Hunhir.info

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=84365

A Jobbik kontraproduktívnak, szakmailag elhibázottnak és veszélyes precedensnek tartja a kötelező holokausztkurzus bevezetését a felsőoktatásban. Emlékezetes, hogy a héten jelentette be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, hogy feltehetően izraeli nyomásra az egyetemi minden egyes szakának valamennyi hallgatója számára kötelezővé teszi "A holokauszt és emlékezete" tárgy oktatását.

A bejelentés nagy vihart kavart az egyetemi hallgatók között, akik feleslegesnek tartják a további óraterhelést, és sajtóhírek szerint az elvárttal ellentétes reakciókat váltott ki. Nem kizárt, hogy a patinás intézménybe jelentkezők száma jelentősen vissza fog esni a közeljövőben.

Farkas Gergely, a Jobbik Ifjúság Tagozat elnöke, az oktatási és kulturális bizottság tagja szerint a döntés oktatásszakmai értelemben elhibázott, hiszen egy önkényesen választott, tragikus történelmi esemény egyoldalú ismertetése és emlékezetpolitikai helyének vizsgálata csekély jelentőséggel bír a jövő értelmiséginek képzésében. A holokausztnevelés jegyében az összes egyetemi hallgató még a középiskolában minden évben részt vett január 27-én a nemzetközi holokauszt-emléknapon, valamint április 16-án a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján esedékes megemlékezéseken. Ez legkevesebb nyolc teljes napot jelent, amit holokauszt-tanulással töltöttek. Kétséges, hogy ismereteiket az egyetemeken is szükséges lenne bővíteni.

"Veszélyes precedensnek is tartjuk, mivel ezen logika mentén a jövőben például a német vagy a szlovák nagykövetség nyomására kötelezővé válhat a magyarországi németek és szlovákok kitelepítésének emlékezetével kapcsolatos kurzusok. A példák tetszőlegesen folytathatóak, ha ez a gondolkodásmód általánossá válna, akkor a hallgatók jórészt aktuálpolitikai érdekekből indított kurzusokat, és nem valódi szaktárgyakat hallgathatnának. A nyilvánvaló kettős mércéről, miszerint miért éppen erről a magyarországi tragédiáról kell kötelező órát hirdetni már nem is beszélünk, mivel álláspontunk szerint az ideológiai nevelés nem a felsőoktatás feladata, így annak ott semmilyen formában nincs helye.

Felkérjük az egyetemek és a magyar oktatáspolitika vezetőit, hogy ne engedjenek az erőszakos nemzetközi és liberális nyomásnak, ne engedjék tanrendjük felvizezését és oktatási programjuk befolyásolását. Az egyetemek feladata a gondolkodni tudó, problémák megoldására képes autonóm értelmiség képzése, nem válhatnak bizonyos érdekcsoportok játékszereivé" - közölte Farkas Gergely.

Intézményesített bűntudatterhelés - Kötelező lesz a holokauszt a Pázmányon

2015. május 26. 21:03 Hunhir.info

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=84343

Kötelező tárgyként tanulnak a holokausztról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) hallgatói szeptembertől - jelentette be Szuromi Szabolcs, az egyetem rektora kedden Budapesten. Ez már neurotikus problémákat is felvethet a hallgatók esetében. Kíváncsiak leszünk, egy-két év múlva miféle sérült, szorongó, bűntudattal terhelt egyetemisták majd lézengenek a Pázmányon.

Szuromi Szabolcs kiemelte: a holokauszt és emlékezete című tárgy a "bevezetés a katolikus hit rendszerébe" kurzus mellett, az alapozó közismereti tárgyak között kap helyet, és a PPKE valamennyi karán bármilyen képzésen tanulmányokat folytató hallgatóknak a diploma megszerzésének előfeltétele lesz.

A PPKE rektorának ismertetése szerint a kurzus tartalmát a Tel-Avivi Egyetem két professzora, Dina Porat és Raphael Vago dolgozta ki "szem előtt tartva a magyar sajátosságokat".

Szuromi Szabolcs idézett a II. vatikáni zsinaton elfogadott, Nostra aetate kezdetű dokumentumból, amely kimondja, hogy "az egyház (...) megemlékezvén a zsidókkal közös örökségről, nem politikai megfontolásoktól, hanem evangéliumi vallásos szeretettől indítva fejezi ki sajnálatát a gyűlölet az üldözések és az antiszemita megnyilvánulások miatt", bármikor és bárki részéről érték a zsidókat. Felidézte: egy évvel ezelőtt a Magyar Katolikus Püspök Konferencia (MKPK) és a PPKE által szervezett konferencián Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete beszélt arról, hogy az antiszemitizmus megelőzésének leghatékonyabb módja a nevelés, az oktatási rendszer minden szintjén.

Elmondása szerint ezt a kijelentést "komolyan megfontolva" kezdeményezte Izrael nagykövetségével egyeztetve a holokausztról szóló tantárgy bevezetését a PPKE-n.

A PPKE rektora reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés hozzájárulhat "az új generációk hiteles gondolkodásának alakításához", és példaértékű lehet nem csak a hazai felsőoktatásban.

Ilan Mor európai viszonylatban is egyedülállónak nevezte a PPKE kezdeményezését. Az oktatás jelentőségét hangsúlyozva arról beszélt, azt nem az egyetemen, nem a közoktatásban és nem is az óvodában kell elkezdeni, hanem már otthon. "A szülők jelentik a GPS-t gyermekeik számára" - mondta, hozzátéve, ha azonban ez az útmutatás hiányzik, az iskolában kell pótolni.

A 70 évvel ezelőtti holokauszt része a magyarság identitásának, és a szembenézés a múlttal része annak a folyamatnak, melynek során Magyarország demokratikusabb országgá válhat - hangsúlyozta.

Ilan Mor kitért arra is, hogy sajnálatos módon a katolikus és a zsidó emberek körében sem eléggé ismert a Nostra aetate kezdetű dokumentum, amely felmenti a zsidóságot a "klasszikus antiszemitizmus" alapját képező vád alól, amely szerint ők gyilkolták meg Jézust.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a katolikus egyetem tervezi-e a jövőben más népirtásokkal foglalkozó tantárgyak bevezetését is, Szuromi Szabolcs úgy válaszolt: az egyetem nyitott arra, hogy bővítse a közismereti kurzusok sorát.

A PPKE rektora hangsúlyozta a közismereti tárgyak oktatásának fontosságát, mert mint mondta, a közismeret az, ami "olyan radikálisan hanyatlott az elmúlt időszakban, hogy feltétlenül szükséges a tények közlése". Meggyőződése - mondta -, hogy sok kijelentés "nem rosszindulatból, hanem az alapvető ismeretek hiánya miatt hangzik el". Minden felsőoktatási intézményben tényszerű ismertetést kívánnak a második világháború után elkövetett kitelepítések is - tette hozzá.

Szuromi Szabolcs kitért arra is, hogy az elmúlt években az MKPK "prominens személyiségei" többször elmondták, hogy az antiszemitizmus semmilyen formája nem egyeztethető össze a katolikus hittel. Ebből egyenesen következik - hangsúlyozta -, hogy "a katolikus egyetem kötelezettsége fölvállalni azt, ami hozzátartozik a katolikus identitás tanításához", ezért szerepel a két tárgy egymás mellett. A "bevezetés a katolikus hit rendszerébe" kurzus első harmada az Ószövetség tanítása, és a többi részében is hangsúlyos a zsidó-keresztény erkölcs és kultúra ismertetése.

Hunhir.info - MTI

 

You are receiving this email because you subscribed to this feed at feedmyinbox.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions