width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.06.14.

2008. június 14., szombat

bársonyszékben, a nép nevében

bársonyszékben, a nép nevében

Ki gerjeszti a gyűlöletet, a hazugságot?

Egyszerű emberként, egyszerű megfogalmazásban, szeretném megközelíteni azt az eszmét, amely az embereket magával ragadta 1944. október 15. és 1945. március 12.–e között.

Nem igazán értettem, értem, miért van az a nagyon nagy gyűlölet egyesekben a Hungarizmus és annak vezetője iránt.

A hazugsággyár, a kommunista propaganda, az agymosás 1945 óta butította az arra hajlamosakat, és sajnos sokan vannak ilyenek, még a nemzeti oldalon is, arról már nem is beszélve, hogy milyen sötétség van a parlament bal és jobb (?) szárnyán egyaránt. A magát jobboldalinak nevező pártocska (a kis Likud), még arra sem képes, hogy ősi zászlónkat megvédje, sőt kéri a szimpatizánsait annak mellőzésére, akkor mit várhatunk tőle egy sokkal fajsúlyosabb kérdésben?

De, nézzük a tényeket:

Mint tudjuk, vagy van, aki nem tudja: a Hungarizmus gondolata Prohászka Ottokárban érlelődött meg először. Úgy gondolom, ha egy katolikus püspökben Isten sugallatára valami megfogalmazódik, az a hívő emberek számára nem lehet elitélendő.

Szálasi Ferenc csak tovább gondolta és megvalósította azt, amit az Istennek földi szolgája a keresztény magyarság boldogulására, a legjobbnak tartott.

Hívő ember lévén Szálasi Ferenc, a mélyen hívő magyar embereknek nem akarhatott rosszat.

Kiemelkedő szerepet szán az egyháznak a hungarizmusban. Ebből következik, a keresztények nem gyűlölhetik azt az embert, aki szabad vallásgyakorlást, ígér nekik.

Aztán itt vannak az anyák és családok, akikre feltétlenül számít az új Magyar birodalom felépítésben. Akkor tehát, a magyar családok sem lehetnek az eszme ellenségei.

Nemzetnevelők olyanok, mint; óvónők, tanárok, pedagógusok s mind azok, akik a jövőnk nevelésénél számításba jöhetnek, kiemelkedő helyet foglalnak el a Hungarizmusban, így tehát akkor, mint ellenfél, ellenség Ők sem jöhetnek számításba.

Egészségügy, közalkalmazottak, értelmiségiek mind, mind fontos szerepet játszanak Szálasi Ferenc elképzelésében, terveiben.

A parasztság, a bányászok, az iparban dolgozók kiemelkedően fontos volt számára, mert a nemzetgazdasági felemelkedését bennük látta, mert hasznot hoznak az országnak. Itt ellenséget nem lehet keresni, hiszen rájuk építkezik a gazdaság, kiemelkedően fontosak Szálasi szemében.

A Hungarizmus fontossági perifériájába a kereskedelem és legfőképpen a pénzvilág kerül. És mind mondani szokás „itt van a kutya elásva”, vagy is „ez a dolog rákfenéje”. A bankok, a kereskedelmi cégek nem az állam, a nép hasznát, jólétét segítik elő, hanem csak a saját profitját tartja szem előtt. Azt hiszem, ezt nem kell mélyebben taglalni, mindnyájan érezzük.

Ezért aztán a Nemzetvezető a javak elosztásánál ugyancsak a hátsó fertályba sorolta fontosságukat.

Itt jutottunk el ahhoz a réteghez, akik áskálódásaival, vádaskodásaival a Hungarizmus megvalósításának személyét el akarták, és el is tették az” útból”. Kitalált, máig nem bizonyított történeteket, eseteket kitalálva rángatták Szálasi Ferencet vérbíróság elé, hogy elérjék céljukat, megöljék a Magyar Feltámadás vezéregyéniségét.

Gazdasági terveibe nem tudtak belekötni az „illetékesek”, annak nagyszerűsége miatt. A magyarság szeretete és a „Magyarok mindenek felett” szemlélete szúrta a judea-bolsevista elvtársak szemét.

Számukra az, az elgondolás, hogy a zsidó vagyont az állami vagyon részévé teszik, és annak megfelelően részesülnek a javak elosztásából, elfogadhatatlan volt.

A vagyon, a haszon elvesztésének réme ott keringett a fejük felett, hát meg kellett ölni azt, aki ezt veszélyeztette számukra.

Ezzel megérkeztünk a címben feltett kérdés megválaszolásához, vagy is: ki gerjeszti a gyűlöletet, a hazugságot?

A válasz teljesen egyértelmű: azok a haszonleső, ország kiárusító, hazaáruló, magyar népünket sanyargató politikusok és utódaik, akiknek többsége még mindig ott ül a „bársonyszékben, a nép nevében”.

De, az ő „népük” egyre fogy, és mi nemzet szeretők, egyre többen vagyunk, leszünk és ez bíztatást ad a jövőnkre nézve.

„Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt!
Bátran, bátran segedelme diadalmat ad!

……..

Szóljon a kürt, fent lobogjon a győzelmi jel,
Diadalra Jézusunkkal, neki győzni kell!

……..

Harci zajnak közepette, mentőnk résen áll!
Bátorság! Ő áll segélyül szívünk harcinál!
Bízzatok mert Jézus eljön,Ő a Fővezér,
Zengje ajkunk:hozzád esdünk győzedelemért.”

Vándor admin