width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.14.

2007. augusztus 14., kedd

Reakciós reakció XD miért eu barát a zsidó ?

Miért kell a Magyarságot felszabadítani?

Vannak a nemzeti oldalon egyének és szervezetek akik egy nemzet-közi általános Fehér felszabadulásra várnak, és azt mondják hiábavaló minden gőzzel egy Magyar nemzeti felszabadulásra hajtani.
Miért gondoljuk mi másképp?
Először is mi Nacionalisták vagyunk és érdekünk hogy a Magyar nemzet mielőbb felszabaduljon, és más nemzetek előtt elkezdjen épülni, és azt akarjuk hogy nemzetünk pusztítása, rombolása, romlasztása, és rendesebb egyénei szenvedése mielőbb véget érjen.
Másodszor nem bízunk idegen népekben, és ezen túl nem biztos hogy lesz egy világszerti Fehér felszabadulás. (vagy egyhamar) És ha mégis lesz akkor lehet mire lesz, arra ez már nekünk mint nemzet túl késő lesz.
Harmadszor ha van egy nemzeti felszabadulás még akkor is ha csak ideiglenes, (pl. idővel koncessziókra (engedményekre) kényszerítik az országot, belső védelmi intézkedések vissza vonására stb. - mint ez sok Dél-Amerikai jobboldali országgal történt és Iránnal is történik), ez a Magyar szabadság még ideiglenesen is megéri. Megérné ez, a Magyar nemzet megpihenése, megerősítése, és a jelenlegi elnyomóink Magyarországi erejének szétverése szempontjából, és ezen kívül egy szabad nemzeti ország sokat segíthet világ szinten is.
Ha van a világon egy bármilyen igazi nemzeti uralom aki segít a világszerti küzdelemben, vagy más megfelelő országok felszabadításában akkor ez évtizedekkel felgyorsítja a világszerti felszabadulást, – ez valahogy olyan mint mikor egy halász egy nagy hallal küzd – ha ki tudja emelni a fejét a víz fölé egy pár másodpercig akkor ez sokat segít abban hogy kifárassza és nem sokára ki is emelje a vízből, ezért is őrködnek ellenségeink olyan buzgóan MINDEN egyéni ország fölött. És ezért is sietnek annyira leigázni most minden olyan országokat amelyek nincsenek irányításuk alatt. Mert ez sikert, példát, bátorítást és támogatást jelent a világszerti küzdelemben, és ebben egy kis ország szabadsága is már sokat segít.
Ezen túl az ellenség igazságtalan túltengő intézkedései hogy ki próbáljanak küszöbölni egy nemzeti felszabadulást, vagy a még nagyobb erőfeszítés hogy eltöröljenek egyet – sokakat felébreszt, világszinten megrongálja állásukat. (mint a Jörg Haider ellenes igyekvéseik esetében is tette anno, vagy az Irák ellenes háborújuk is teszi ezt) Ezért még azoknak is akik világfelszabadulásban reménykednek, a politikai harctér helyi kell hogy legyen, és egy kis országban többre lehet menni mint egy nagyban. (ez is egy ok amiért annyira igyekeznek az ellenségeink összetákolni az EU-t). Sőt, vidéken könnyebben lehet támogatókat találni a Hungarizmus számára, mivel a vidéki emberek közül sok konzervatív és nacionalista!
Reakció blog reakciós álláspontja szerint legalábbis így van, nomeg az utóbbi kijelentésemet személyes tapasztalat alpozza meg.

Hun88 elmélkedés 2.

A "siksze", nem zsidó (lány) szleng-szó magyar jelentése. A siksze szó a jiddis nyelvhez kapcsolódik, s ennek közvetítésével honosodott meg. (Más, pejoratív értelmű szavakhoz hasonlóan, pl. "ganef"-tolvaj). A szó eredetije azonban a héberben "sheketz", ami szó szerint (tehát a modern héber nyelvben) tisztátalan csúszómászót. férget jelent.

13 éves gyerek írta nekem jutubon :

" Én sem jókedvemből lettem antiszemita. De láttam eleget, és csak azokat
gyűlöltem, akik ártottak Magyarországnak (a többiekkel szemben megvolt a szimpla
defenzív, örökösen ellenálló magatartás). A településen, ahol élek több
tízmilliós sikkasztásokat hajtottak végre (uszodaépítésnél is eltűnt tízmillió
forint). Aztán jött ez a Talmud-fordítás, és alaposan felhúzott."

Maguk a zsidók tehetnek minden zsidóellenességről, a leírhatatlanul pofátlan viselkedésükkel!!!!
A legfanatikusabb "internacionalisták" kozmopoliták "globalisták" azaz vér neoliberálisok közt aránytalanul nagy számban találhatóak ateista zsidók, ők általában erősen kötődnek a zsidó identitásukhoz és a zsidóság számukra a zsidó "néphez" való hozzátartozást jelenti.
A nem zsidóknak is éppen úgy ha nem jobban össze kell tartaniuk a zsidó ellenében. Az üzletben és a politikában is.
A zsidók elleni védekezéshez minekünk nem zsidóknak FAJI ALAPON össze kell tartanunk, a zsidókhoz hasonlóan, sőt annál hatékonyabban. A nemzeti és a nemzeti radikális oldalnak eléggé megegyeznek az érdekei, ahhoz, hogy en egymást marják - azzal amúgy is mindketten csak támogatókat vesztenek, "hát ezek nem képesek összefogni" "ahány magyar annyifelé húz, sose lesz itt semmi" ...
Az NS völkisch társadalomfilozófiája is ezt a célt hivatott szolgálni. Tehát nem kell Árpádig visszamenőleg magyarnak lenni - de aki zsidó, és tudatosan zsidó, annak kettős indentitása van, valamint a diaszpóra miatt a zsidó nemzetközi jellegű. Tehát kevésbé vagy semennyire sem lojális azzal az országgal szemben, ahol született vagy ahol él.Ma van erős nemzeti gondolkodás, ami olyan gyökerekből táplálkozik amibe nem lehet belekötni. És ha egy zsidó lehet nyíltan cionista, és lehet tagja nyíltan cionista szervezeteknek, akkor miért is volna illegális a hungarizmus saját hazánkban?
Nem népirtani akarnak a hungaristák sem hanem regionalista szocializmust a neoliberális globalizmus helyett. Mint ahogy Latin Amerikában Hugo Chávez. Egyébként kisajátítandó gázmezőink már nekünk is vannak! :-D Nyilván a hatalomfosztás az uralkodó cionista elitnek nem érdeke. Mindig a regnáló hatalom határozza meg, mi a szélsőség, mi a "veszélyes a társadalomra" azaz valójában a hatalmon levők hatalomban maradására ; a társadalom inkább örülne neki ha a nagy fordulat, a valódi rendszerváltás bekövetkezne!!!

A hungarizmus eszmei alapjai keresztény tanításokon nyugszanak, többek közt Prohászka Ottokár hungarizmus kifejezés eredeti megalkotója is.Tehát ez valójában nemzeti keresztény szocializmus. A bolsevista előrenyomulást látván a szegény néprétegek körében, praktikus kereszténységet, és szociális igazságosságot hirdetett.Viszont milton friedman zsidó ako a neoliberalizmus és szabadpiac egyik fő ideológusa, azt mondta egyszer, a szociális szolidaritás rossz mivel az látens antiszemitizmus.
Ez az aszemita eszmeiség amit én is képviselek, nem is rasszizmus, mivel nem a zsidók faji jellegzetességein, hanem a magyarellenességükön van a hangsúly.

Döbrentei-interjú, 2004. február.18., gondola.hu

„...Óriási tévedés azt hinni, hogy mindig egy többség rekeszt ki egy kisebbséget, olykor bizony ez fordítva van. Egy kisebbség akarja hozott, meg nem élt, akár kultúráját, akár anyagi, politikai szándékait, törekvéseit ráeroszakolni egy népre, amely talán éppen tehetetlenségi ereje, vagy éppen a saját magában való hite, ezer éves kultúrája révén, nyilvánvalóan védekezik és elutasítja. Ezt a fajta erkölcsi védekezést kik jelenítsék meg, ha nem az írók...”

Döbrentei Kornél a Magyarok Házában Kertész Imréről :

Egyet tudnunk kell, hogy jelen pillanatban is azért ülünk itt, mert rendre minden nap kapunk valami megalázót, valami tönkretevőt, nem csak azt, hogy azok a pici műsorok, amelyek - én nem baloldalban és jobboldalban gondolkozom, hisz ötven éven át a baloldal ultrabalja volt jelen, azzal szemben csak egy nemzeti oldalt tudok említeni, tehát egy népnek, amit meg akarunk tartani minden olyan eszköztől meg akarnak fosztani, akár ennek a tévéműsornak az áthelyezésével, hogy vidéken sokkal kevesebben hallgathatják, hogy az emberek tájékoztatásával visszaélnek, hogy a Vasárnapi Újság, és nem akarom sorolni, hogy mindennap hallom, hogy most ez a nemzeti oldali alapítvány nem kap az állami büdzséből pénzt, hogy leváltják azokat az Illyés Gyula vagy bármilyen társaság éléről azokat, akik magyar határon kívül élő költőket próbáltak támogatni, azt, hogy lebontják újra a Széchenyi-tervet, amely egy nép felemelkedését szolgálta volna, hogy a beneši dekrétumokat újra megerősítik, mint a kollektív bűnösséget, és ebben a pillanatban akkor még örülhettünk is volna, felkiáltva, hogy úgymond egy magyar kapja a Nobel-díjat, de rögtön a hír pillanatában én azt olvastam, amikor Kertész Imre sorsosai hangosan a tévébe az egyik betelefonált, a másik leírta, hogy ez nem magyar díj.......És nem véletlenül beszéltem a kollektív bűnösség elvéről, mert tulajdonképpen ahogy nem örültem volna a 60-as években, hogy annak az írót [sic!], akit különben becsültem, megírta a Hideg napokat, amelyben, mint tudjuk, a magyarságot, hogy úgy mondjam, totálisan eláztatta, de utána 40 évvel megírta, hogy negyvenezer magyart végeztek ki Titóék. Na most itt ez a másik dolog is. Nekünk a kollektív bűnösség elvéhez nincs közünk. Megvannak a magunk halottai. És borzasztó az, hogy ha valaki a világ egyik legnagyobb Nobel-díját [sic!], a legnagyobb, előkelő irodalmi díját egy nép kollektív bűnösségének a ki nem mondott sugallásával [sic!] éri el, ezért fáj, ezért nem biztos a...” (A tapstól kivehetetlen Döbrentei Kornél mondatának vége.)Szentmihályi-Szabó ezután elmondta, nehéz elkerülni az irigység látszatát, de világos, tudja azt mindenki, hogy zsidó írónak kellett kapnia a díjat. „...ha a holokauszt tagadása büntethetővé válik, akkor nyilván büntethetővé válik, hogy valaki Kertész Imre irodalmi érdemeit tagadja.” (nevetés, taps) Döbrentei egyértelműen leteszi a garast: „azt mindenki tudja, hogy egy kisebbségi ízlésterror van, amelynek része az illető úr.”

Vasárnapi Újság, 2001. június 24. Döbrentei Kornél:

"A magyarországi zsidóság nem éppen a nyájas honszerető népréteg szerepében tűnik fel." (...) A zsidótörvényeket éppen a zsidóság megmentése érdekében, mintegy összekacsintva a zsidóság akkori vezetőivel hozták meg. (...) A német követelések kielégítése érdekében például zsidó deputáció járt fönt Horthynál a doni hadsereg mielőbbi kiküldését szorgalmazva. És hát a papírtalpú bakancsokat valakik akkor is gyártották. (zsidó gyárosok-teszem hozzá én)"

Döbrentei Kornél igaz egyenes beszéde a keresztények kiirtásával szenteste viccelődő cionista zsidó barangó elvtárs védelmére kelt cionista médiazsidókat illette JOGOS kritikával. No persze a zsidók BÁRMIFÉLE enyhe izrael vagy judaizmus avagy zsidó érdekek kárára történő kritikát, bírálatot azonnal antiszemitizmusnak neveznek, sőt holokausztoznak is azonnal rögtön!
Ez volt az a beszéd, amúgy, ami az írószövetség zsidó íróinak onnan való kiválását eredményezte. ( nem is volt ez baj )
Budapest, 2004. február 26.

"A tetthely nem mindig azonos a bűntény kitervelésének helyével" Voltaképpen béketüntetésre gyűltünk itt össze, jó akaratú emberek. Mert az a jó, ha végre van akaratunk és késztetésünk tiltakozni a népünk megsemmisítésére törekvõ, vallási köntösben folytatott engesztelhetetlen háború ellen! A magyarság erkölcsi holokausztja ellen, amelyet álpróféták, álruhában, álorcában - csak a szakálluk a valódi [hangos, gúnyos nevetés] - vezényelnek. Itt és most, ahol kétezer év után a keresztényüldözés parancsa ismételten kimondatott, mégha percemberke fiók-Heródesek [tömeges füttyögés] által is. Igen, ül a bibliai mondás: a hang Jákobé, de a kéz Ézsaué. Hát ez a fekete evangélium, szerzette a sátán. De valóban itt kéne seregelnünk? Mert a tetthely, a kivitelezés fóruma nem mindig azonos a bűntény gondolatának és kitervelésének foganási helyével. Nem mindig ott van a sír, melyben egy nemzet süllyed el, ahol ássák. Nálunk ez, ahol állítólag árkokat temetnek, miközben keresztfákat döntenek ki, kivált igaz. A temetõszolgákat máshonnan igazgatják. Onnan, ahová a madár is kéken jár (micsoda madár!), de az nem a boldogság kék madara; csõrében a zöld gally látszatra, kifelé ámításul a nagyvilágnak, a béke olajága, ám befelé mindez a sistergõ gyűlölet mérgébe mártva. Hát ne jöjjön el az õ országa! Mi hozott ide minket az oly soká késlekedõ, jogos önvédelmen túl? A felháborodás, melyet egy szűk értelmiségi csoport [bekiabálások: ezek nem értelmeiségik], kemény mag - rothasztó tevékenységük, karakterisztikusan jól körülírható, ám egy tömény káromkodás olykor, ha nem is szebben, de pontosabban beszél, mint egy rózsaszál -, rendszeres impertinenciája keltett s kelt ma is, és nincs törvény, amely megvédené tõlük az országlakosokat. Van viszont egy - szégyenszemre megszavazta a parlament -, amely õket, a gyűlöletbeszéd valódi gyakorlóit oltalmazza, s lám teszik is a dolgukat. A nagydolgukat, bele az arcunkba. Azért vagyunk itt, hogy ezt többé és továbbá zavartalanul és büntetlenül ne tehessék. [kórusban: "hozzuk ki! hozzuk ki!] Elég volt a felmérõ és letapogató provokációs sorozatokból, melyek azt hivatottak eldönteni, ennek a népnek mekkora a tűréshatára, toleranciás képessége, meddig lehet elmenni a szentséggyalázásban, a blaszfémiában, meddig és milyen mértékben rondíthatnak bele egy ilyen nagy históriai múlttal bíró nemzet önérzetébe. [kórusban: elég volt! elég volt!] És ugrásra készen várakoznak minden visszautasító reakcióra, hogy nacionalizmusnak, antiszemitizmusnak minõsíthessék azt, feljelentõ levelekben híreljék, keltsék rossz hírünket a nagyvilágban. [úgy van! úgy van!] A kettõs mérce irritáló igazságtalanságának rendszeres megélése is idehozott minket. Pontosabban az a Trianon óta génjeinkbõl kiirthatatlan, cselekvésre ösztönzõ igazságérzet, sõt, maga az Igazság, mert néha a történelem kivételes és fájdalmas perceiben megadatik, hogy egy népnek, fõként, hogy a megmaradása a tét, egyértelműen igaza van. És nekünk igazunk van [taps]. És folytonosan ismétlõdõ, fintoros sorsunk. Most, hogy a kereszténység kiirtása ellen protestálunk, megint Európát védjük, szegény végvárként. Mint tettük ezt Balassi, Zrínyi idejében, avagy a Hunyadiak alatt. Segítséget nemigen kaptunk, erkölcsi elégtételként pedig a déli harangszót. Amit aztán a Rákosi-féle vörös fasizmus meg is szüntetett, mint ahogy kis híján a Himnuszt is. A valamikor vérrel szerzett déli harangjátszást 1956-ban vérrel hódítottuk vissza. Micsoda történelmi déja vu! A vívmányokat tekintve, ennél többre, nézzük be õszintén, nemigen jutottunk. Sem 1956 világraszóló tényével, vagy késõbb a vasfüggöny lebontásával megszerzett reputációnkat nem tudtuk olyan erkölcsi tõkére váltani, amely más minõségben határozhatta volna meg besorolásunkat Európába. Sikerült "leküzdenünk" magunkat - mára világos, milyen erõk akarták másodrangúságunkat szorgalmazva stabilizálni -, de a déli harang megmaradt. Félre kell verni. [úgy van! úgy van!] Figyelmeztetésül, hogy ez a tulipiros, Tilos rádióügy csak egy pusztító folyamat része, ez idõ tájt kirívó állomása, a sátán stációinak egyike, amely mégis csak a múltból eredeztethetõ. Gondolok az ateista, istentagadó kommunista diktatúrákra, az úgymond klerikális reakció elleni harcra stb. Mindezen folyamatok a felemás rendszerváltás után felerõsödtek, sõt, a szólásszabadság ürügyén komiszabb megnyilvánulásoknak lehetünk tanúi, mint akár a hírhedt ötvenes években. Az elmúlt 14 év alatt versek jelenhettek meg büntetlenül a szarból jött magyarokról, [úgy van!] gúnyvers a kondomhiba miatt megszületett költõtõl, egy másik a Szent családról, melyben Mária üzekedik az Istennel, aztán következett a Szent Korona lesvájcisapkázása [tömeges pfúj, füttyögés, beszólás: Landesmann], a Regnum Marianum meggyalázása, elsõ "megerõszakolása" Rákosiék alatt esett meg, mikor lebontották, és köveit a Sztálin-szobor alapzatába építették be. Nos ez a szellem nemigen változott, csak a formák, eszközök változtak, ha egyáltalán. Egyben megegyeznek: ezek a magyar- és kereszténygyűlölet hegyláncainak csúcsai. Te jó Isten, még elgondolni is rossz, hogy mi fortyog a mélyben. Felettébb elgondolkodtató, hogy ez a sem embert, sem Istent nem ismerõ magatartás csak itt Magyarországon dívik. Sehol másutt a világon. A volt kelet-európai blokk államaiban sem. Miért nem? Miért mindig mi vagyunk a rossz szigete? A nagy SZU-n kívül 1919-ben csak itt volt Tanácsköztársaság! [beszólás: sok zsidó! idejöttek az ellenségek!] Nézzünk magunkba is! Egy-két tüntetés nem mossa le a gyalázatot. Mi válthat meg minket? Talán az, hogy odatartsuk orcánk másik felét is? [hangos neeem!] Errõl Mahatma Gandhi jutott eszembe, aki, bár más vallás hívõjeként, szintén elvetette az erõszakot. Békés lázadásakor több ezer embert bunkóztak le az angolok, aztán kimerültek, erkölcsileg. Abbahagyták. Volt merszük, kultúrájuk a belátáshoz. És Indiának volt elég lélekszáma, s így emberi életekben mért türelme e belátás kikényszerítéséhez. Mi nagy lélekkel rendelkezõ kis nép vagyunk, lassan már nem gyõzzük áldozattal, míg ellenségeink barbárok a bosszúban, minden megbékélésre irányuló nemes gesztust gyöngeségnek minõsítenek. Így nagyon nehéz, reménytelen, fõként egy olyan országban, ahol az ilyen nemzetellenes tevékenység nem jár felelõsségre vonással, ahol az az abszurd helyzet vált természetessé, hogy a hóhérok nem bocsátanak meg az áldozatoknak. [úgy van! úgy van!] Mindszenty hercegprímás eljutott a felismerésig: egy rossz kompromisszum hatásában pusztítóbb, mint az igaz ügy melletti határozott kiállás. Mert itt az erkölcsi hozadék a leglényegesebb, az, ami hathat a történelmi idõben. Akkor is, ha elbukik. A hercegprímásnak igaza volt. Ebbõl élünk a mai napig. A Vatikán ott és akkor kompromisszumot kötött, föláldozva Mindszentyt is. Pontosabban egy kikezdhetetlen erkölcsi magatartást. Helyébe nyomultak be a békepapok, vagyis a kommunistákkal kollaborálók. Kártékony és szégyenteljes szerepüket az egyház ma is nyögi, nehezen heveri ki. Hát még mi, a hívõk! Most a bátor, az önvédelmi harcot vállaló egyházon itt a sor. Szerepe kulcsfontosságú a magyarság jövõje szempontjából. [taps] Az már megint a történelem fintora, hogy Mindszentyt "csak" boldoggá, míg az õt odadobó pápát szentté avatják. A példa tanulságos. Kereszteket állítottunk az országban, hogy figyelmeztessünk: a sátán offenzívában van. [beszólás: minden hóhér zsidó volt! az ávósok zsidók voltak!] Kérdezték az álnaivak, miért nem a jászolt emeltük magasba. Mert itt már a megszületés sem bizonyos, már az anyaölben elölve az utódlás, az abortuszok miatt a népünk már eleve keresztre feszítve, Európa pedig hitehagyott lett. A mi Koppányunk programja szent hozzá képest. Úgy látszik, mint annyiszor, megint nekünk kell önáldozóan megváltani, hogy ebbõl csak a mi önmegváltásunk reked ki. De talán mégse. Amikor Európát védelmezzük, akkor Szent Istvánt, Szent Lászlót is, aki ha kellett, mert az ország érdeke úgy kívánta, még a pápával is ujjat húzott. Amikor Európát védelmezzük, akkor az Árpád-házi királylányokat is, akik mindmáig meghatározóan képviselik a keresztény gondolatot, és kijelölték õsi helyünket túl az aktuális leminõsítõ politikán. És amikor az Istent védelmezzük, akkor az Aranybullát is, mint nemzeti õsalkotmányt, de még a Werbõczy-féle Hármas Könyvet is és visszafelé a vérszerzõdést is [úgy van! taps] és legújabbkori - mindmáig teljesületlen - tizenkét pontjainkat is. De mindenek elõtte és után a mindenható Istent, most már jóvátételi követelményként szólítva föl: "Isten, áldd meg a magyart!"

INNENTŐL ÚJRA ÉN JÖVÖK, IDÉZETBLOKK VÉGE XD

Sose bízz egy zsidóban hiába a barátod az első adandó alkalommal elárul egy másik zsidó kedvéért, és pontosan ezért undorodom tőlük!
Mi legyünk individualisták toleráljuk minden ellenünk való cionista törekvést a legkisebb ellenállás vagy egyáltalán a cionista veszély tudata nélkül, ők meg egyetlen tömböt alkotnak ellenünk. Hát nem.

Magyar Demokrata idézet abból a számból, ahol Borbás Máriával van interjú :

" Fél óra nem telt el és már folyamatosan csörgött a telefonom, újságírók, kollégák kerestek azzal, hogy hallották, átmentem a Hír Tv-be. Legkedvesebb munkatársaim mondták, hogy tudom-e, hogy nem lesz munkám, elásom magam, jöttek a fenyegetőzések, a hátat fordítások. Megdöbbentő volt látni ahogy lehullanak az álarcok. Tanulságos időszak volt. "

Hát, ilyen a honi média : terrorisztikus mentalitású zsidók és posztkommunisták által megszállva tartott terep.És ezek cseppet sem jóérzésű emberek, sőt mi több nem is toleránsak. csak velünk szemben követelnék meg a toleranciát az ő irányukba. De mi keresztények vagyunk és nem hülyék !!!!
A ságvári azaz spitzer ( mert ez volt a neve ; igen, a spitzer györgyi soma is zsidó, miért mit vártál XD ) cirkusz is ilyen : hiller régről párttag, tehát kommunista, és zsidó is, ságvári illegális kommunista volt, és zsidó. Most is alkalmaznának velünk magyarokkal szemben kegyetlen módszereket, még nincs vége a történelemnek. A Hungarizmus a mienk, hiszen a hungarizmus kifejezetten magyar világnézet.


A két háború közti Horthy-időben a marxista dr. szent-györgyi albert zsidó származású szegedi tanár, biokémikus IGEN, EZ AZ A SZENT-GYÖRGYI!-- később Nobel-díjas! -- nagy szerepet játszott a magyar közéletben, de a hazaárulás terén is!Köztudott, hogy szent-györgyi a Magyarországra bevonuló szovjet csapatokat, mint „felszabadítókat” üdvözölte, de mivel a dolgok mégsem történtek egészen az elképzelése szerint, egy szép napon otthagyta a felszabadítóit és new yorkba tette át szereplésének színhelyét. A vörös horda iránti örök hálájának eleget téve, 1970-ben a new yorki kommunistákkal együtt ünnepelte a „felszabadulás” 25. évfordulóját!

A talmudi bosszú

1945. április 4-re befejeződött Magyarország szovjet megszállása. Sötétség, törvénytelenség és rémuralom borult az országra. A Nyugat által jóváhagyott moszkvai szuronyok árnyékában levezetett “választások” után, a kommunista csürhe berendezkedett és véglegesen bevezette a szovjet gulágot magyarországi gyarmatára. Az új zsarnok a belügyeket Moszkvában képzett komisszárokra és hithű bolsevistákra bízta. A betelepedésüket követően rozenkranz-rákosi és színtiszta ‘üldözöttből’ álló kabinetje az öntudatos cionista eisenberger-auspitz benőt, ismertebb nevén péter gábort bízta meg a helyzet rendezésével, aki az Andrássy út 60. alatti épület alá halálkamrákat épített, kínzó- és vallatóeszközökkel. A cellákat vastag betonnal és zajszigetelő anyaggal bélelték ki, hogy az áldozatok halálüvöltései, ne üzenhessenek a külvilágba. A behurcolt vádlottakat lefüggönyözött kocsikban vitték be az épületbe, ahonnan a vádlott élve soha többé nem jött ki.

A legmegrázóbb ténye a magyarországi zsidó-bolsevik terrornak, hogy eisenberger elvtárs tervei alapján a kínzókamrákhoz egy hatalmas húsdaráló berendezés is tartozott. Az agyonvert, megkínzott, vagy lelőtt magyar embereket ebbe a hatalmas tölcsérbe lökték bele, ami ledarálta a halottat, vagy eszméletlen embert és a húscafatokat a Dunába engedték a szennyvízlevezető rendszeren keresztül...

IGEN, A DUNÁBA! MINT AHOGY KUN AZAZ KOHN BÉLA ÉS SZAMUELY TIBOR ZSIDÓ ÁLTAL VEZETETT VÖRÖS TERRORBRIGÁDOK, ŐK IS DUNŰÁBALŐTTEK SOKAKAT BUDAPESTEN, A VÖRÖS TERROR IDEJÉN. A TERROR KIFEJEZETTEN ZSIDÓ EREDETŰ FOGALOM.

Pedig a szentgyörgyi albert még egy értelmes embernek számított. És mégis szovjetpárti volt! Hát, ezért nem mindegy zsidó-e avagy sem. Hogyan bízzunk meg ilyenekben?