width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.06.24.

2008. június 24., kedd

Mi a baj a zsidókkal?

Mi a baj a zsidókkal?

Röviden : elég sok minden. :-)

Zsidók, vallásuk és irányzatai és prófétái

Hitük szerint népük származása, és története a Tórából :

A zsidó hagyomány szerint, ők egy akkádtól származnak, kinek neve Ábrám /később Ábrahámra változtatta/, aki a mezopotámiai Úr városában lakott. Innen kezdett el nomadizálni a Termékeny Félhold területén (Mezpotámia és Egyiptom között.

Ábrahám jelleme

A saját feleségét futatta, odaadta az egyiptomi fáraónak használatra, cserébe kapott juhokat, ökröket, szamarakat, szolgálókat stb. /Mózes I 12: 15-16/, majd Abiméleknek Gérár királyának is átpasszolta. Saját gyerekét Ismaelt és annak anyját is elzavarta a sivatagba.

Jákob

Izrael 12 törzse Jákobtól származik, így elvileg minden zsidó tőle van. A neve héberül csalót jelent, és Lábán lányait vette el feleségűl, mert az is olyan csaló volt mint ő. Jákob saját bátyját verte át, míg Lábán Jákobot, hiszen kisebbik lányát igérte oda 7 esztendei szolgálatért, a nászéjszakán mégis az idősebbet rakták be mellé az ágyba. Amúgy Lábán Jákob anyjának volt testvére. /Ez a zsidóknál még a közelmúltban sem volt szokatlan, hisz Jacob Rothschild, saját bátyjának, Solomonnak a lányát veszi feleségül. Hat gyerek maradt utána, lánya Charlotta a londoni James Nathaniel Rothschildhoz ment feleségül, míg fia Alfonz a londoni Lionel Rothschild lányát vette el Leonorát./ Jákob fia sem voltak különbek, hisz saját testvérüket adták el rabszolgának. Majd bevonultak Egyiptomba, ahol elsokasodtak, és szolgaságra vetették őket.

Mózes

Ő vezeti őket Egyiptomból ki. Kivonuláskor elkérette az egyiptomiak aranyneműit, hogy áldozáshoz kell és majd visszahozzák. Valószínűleg egy renegát egyiptomi pap, mert egyiptomi neve van, /Mosze azt jelenti fiú/, hiszen ismeri az egyistenhitet, /az egyiptomiak egy istenben hittek, a sok állatfejű istenség, az egyisten egy-egy tulajdonságát jelenítette meg/, és annak végtelen egyszerű formáját vezette be a zsidóknál, sőt ismerte a puskaport is, azzal jelenítette meg Jehovát, vagy robbantotta fel az ellene lázadó Korét és annak követőit.

Mikor legyőzték a Midinaitákat, megparancsolta hogy öljék meg az összes fiúgyereket, és a nők közül azokat, amelyek már voltak férfival, a kislányokat megtarthatták. Végül utolérte őt is a sorsa, miszerint saját népe verte agyon gyerekeivel együtt.

Saul: Izrael első mítikus királya: Neki parancsolta meg Jehova Sámuelen keresztül: ” Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem ölj meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a csecsemőt, mind a gyermeket; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.”/ Sámuel I. 15/3 /. De mivel Saul megkímélte a királyt, és a juhoknak és barmoknak javát, ezért kegyvesztett lett Jehovánál, és helyére Dávid került, egy bandita, aki a Filiszteusok zsoldjában saját népét is ölte és fosztogatta.

Dávid egy pásztorból lett bandita, majd király. Jehova kedves embere, ő foglalta el a zsidó mesében Jeruzsálemet, erre hivatkozva zavarják manapság a zsidók a palesztinokat.. Egyúttal Dávid leölette a sántákat és a vakokat is (Sámuel II 5/7-8). Rabba városánál pedig: ”A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté; némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék Ammon fiainak minden városával” (Sámuel II 12/31). És íme megvan a gázkamra feltalálója is. Továbbá megölette hű emberét Uriást annak feleségéért. Érdekesség hogy filmre vitték Dávid történetét Richard Gere főszereplésével, aki emiatt úgy megundorodott a zsidó-keresztény vallástól hogy áttért a Buddhizmusra.

Próféták:

Sámuel: Saját kezüleg vágta darabokra Agágot az Amalekiták királyát /Sámuel I. 15 (33)/. Volt kitől a szovjet Cseka / NKVD-nek tanulni.
Jeremiás: 50/21
Ezékiel:9/5-6.

Zsidók:

Eredetileg a Kisázsia és Egyiptom között nomadizáló és fosztogató szemita törzsek voltak, akik többféle felsőbbrendű lényben hittek /Já, Hevah vagy Hoovah (Éva), Elohim, Él Saddai /. A zsidók első említése az Eblai kőtáblákon fordult elő, miszerint a Benjamita törzs a környéken fosztogat.

Majd Palesztinában telepedtek le, ott tanulták el a vasművességet, fazekasságot,és egyebet a filiszteusoktól, akik rendezett, csatornázott városokban laktak. De ekkor még nem beszélhetünk zsidókról. A zsidó nemzet nem is Palesztínában alakúlt ki, hanem a mezopotámiai (iraki) folyamközben a babilóniai fogság idején, ahol a papok, hogy egyben tartsák a a népet , megalkották a Tórát. /a Talmud korai változatát, aminek neve Misnah , is ott állították össze./ Amelyben hősi múltat és kiválasztottságot és egy könyörtelen felsőbbrendű lényt. Annak büntetéséből kerültek fogságba, mert elpártoltak tőle.

Ez a köny Nagy-Izrael államot (Józsua 1/3-4), amely a Nílustól az Eufráteszig tart, és világuralmat (Esaias 60/10-12,14; 61/5)igért. A tórai példaképek kurválkodnak, hazudnak, elmebeteg öldöklést visznek véghez.

Felsőbbrendű lényük, Jehova sem különb. Az emberiség legnagyobb csapása az volt, hogy megtanulták az uzsorázást is, mellyel munka nélkül is ki lehet szipolyozni birodalmakat és népeket. Az egész Salamon story pedig Nagy-Izraellel pedig hülyeség, hiszen a környező népek egyike sem tud róluk. Olyan mintha a Franciák mondanák hogy nekik volt egy Napóleonjuk, csak éppen a németek és az angolok hírét sem hallották. Vagy az oroszok, és franciák nem hallottak volna Hitlerről. A babiloni fogságból úgy szabadultak, hogy kinyitották Babilon kapuit a hóditó Perzsák előtt, ezért Kürösz hálából hazaengedte őket, és vitték magukkal a tórát is.

Később a szkiták 28 évre elfoglalták, Kis -ázsiát Egyiptommal együtt. Néhányan Galileában telepedtek, le ahol megalapították Szkythapoliszt is. Innen származott később egy tanító akit Jézusnak hívtak. Jézus nem volt zsidó hanem galileai, mint ahogy a korzikai sem francia, a welshi sem angol, a székely nem román stb. Jézus nem is héberűl, hanem arámi nyelven beszélt. A szellemisége pedig szöges ellentéte a zsidónak. Míg a zsidó a gyűlöletet hirdeti, addig Jézus a szeretetről beszélt.

Római keresztényüldözés: Néro felesége Poppea zsidó, felvette a zsidó vallást, és kegyelt szinésze volt a zsidó Alitrus. A rómaiak tisztelték más népek isteneit, sőt még az ismeretlen isteneknek is emeltek templomot, vallási türelmetlenség csak a zsidókban volt, pláne egy másik szakadár zsidó szekta iránt. A katolikus egyház, melyet Pál egy keresztényüldöző zsidó rabbi korábbi nevén Saul alapított, mire hatalomra került, a kereszténység már a tórai alapokon nyugodott és Jézus és az apostolok szeretete helyet, már a zsidó próféták gyűlölete hatotta át. Az az érv hogy a rómaiak azért üldözték a keresztényeket mert nem ismerték el a császár istenségét azért hamis, mert akkor a rómaiaknak a zsidókkal kellet volna kezdeniük, mert ők többször is fellázadtak a hatalmuk ellen.

Zsidó háború. Vespasinus császár, miután elfoglalták Jeruzsálemet, annak környékét személyes birtokának tekintette. Rómában abban az időben legalább 8000 zsidó élt, saját kerületük volt. A birodalomban előjogokat kaptak. Zsidó rabszolgakereskedők követték a római légiókat. A mai Izraelben nem tilos a nemzsidók adásvétele, mert nem számítanak embernek, hanem csak állatnak. Johanan ben Zakkai zsidó rabbi annyira Vespazius kedvence volt, hogy bármit kérhetett tőle. Zakkai azt kérte hogy zsidó vallási iskolát alapíthasson, amit meg is tett Jabneh-ben. Gamaliel rabbi idején az elidegenesedés keresztények és zsidók között végleges lett. Domitianus idején megnőtt a bizalmatlanság a zsidók ellen, ez a gazdasági befolyásuknak volt köszönhető. A császár ezért elrendelte a zsidó törvények megvizsgálását, hogy azok nem veszélyesek-e az államra. Az ellenérzés a zsidók ellen még jobban nőtt, mivel azok a Párthusokat támogatták a rómaiak ellen. Mikor a rómaiak győztek a Parthusok felett, érmét is adtak ki, mint egy újabb győzelem a zsidók felett. A Parthus birodalomban a zsidóknak előkelő helyük volt, volt olyan hivatalnok aki a király után negyedik volt a rangsorban. Rabbi Abba Rab a Misnát is átvitte Babilonba és vallási iskolát alapított, amelynek hamarosan 1200 tanulója lett. Itt alkották meg a (Mishahot alapul véve és kiegészítve) a Talmudot, amely végképp kizárta a zsidókat a többi népek közzül. Ez határozta meg életvitelüket, egy ortodox zsidónak napi 300 előírást kell betartani. Külön államot alkottak az államokban, gettókban laktak évszázadokon keresztűl, elmebeteg rabbik kegyetlen irányítása alatt.

Miután a zoroaszter Szasszanidák kerültek hatalomra, ők kizárták a zsidókat a hatalomból.

DIO CASSIUS. Második századbeli római történész. Leírja a kegyetlen zsidó felkelést a római birodalom ellen amely a birodalom hanyatlásának a kezdetét jelentette.

"A zsidók mind a rómaiakat mind a görögöket elpusztították. Megették áldozataik húsát, beleikből öveket csináltak és vérükkel kenték be magukat... Egészében Cyrenen 220 ezer ember pusztult el, Cipruson pedig 240 ezer, ezért nem teheti ma zsidó a lábát Ciprus földjére." [Római történelem].

312. Costantin császár megtíltja a zsidóknak hogy keresztény rabszolgát tartsanak.

400. körül Rabbi Acshi összegyűjti a Misna hagyományokat és megalkotja a Talmudot Babilonban. Mást hithű zsidónak nem szabad tanulmányozni, mert az istentelenség. Ez a gyűjtemény azóta fal a zsidók és a valóság és a többi ember között. Ez határozza meg a zsidók gondolkodását, és napirendjét. Egy ortodox zsidónak naponta 300 vallási előírást kell betartania.

465. Vannes-i Concil megtiltja a papságnak hogy hogy részt vegyenek zsidó banktevékenységben.

499. A Babiloni Talmudot befejezték.

608. Az antiochai zsidók felkeltek keresztény szomszédaik ellen és elpusztították őket, előtte Caeserában tették ezt Justitianus idején, Stephanus a kormányzó meg akarta akadályozni, ezért őt is felkoncolták. 614-ben a perzsák benyomultak Palesztinába és szabad kezet adtak a zsidóknak, akik csak Jeruzsálemben 9000 keresztényt öltek meg, és lerombolták templomaikat. Ezt Rev. M Malbert állította a „ Hebrew Christian Allience Quarterly” 1921 áprilisi számában.

Majd a kazár birodalom a Bizánci és az Arab birodalom közzé ékelődött. Ha a kereszténységet választják, akkor a bizánci császár vazallusa lett volna, ha az iszlámot, akkor a bagdadi kalifáé. Ezért a kán a zsidó vallást választotta, és zsinagógákat és vallási iskolákat alapítottak. Ettől kezdve a rabbik terelték őket tovább, és Oroszországon, és Lengyelországon keresztül elárasztották a világot. Vagyis a zsidók 90% genetikailag nem is közel-keleti szemita eredetű, hanem kazár. Az a csavar benne, hogy Jehova Ábrahám utódainak igérte a földet, de a világ urai a Rothschildok sem tiszta zsidók.

Judaizmus

Alapító egy renegát egyiptomi pap, aki magasabb műveltségi szintjével vezetője lett a primitiv zsidó törzsek egy részének. /A semita nomád népek, mikor szárazság volt Egyiptom keleti mocsaras részébe vonultak, Gósem földjére. Néhányan közülük turistaként nyilván megbámulták a piramisokat, később onnan vették, hogy ők építették szolgaságuk idején/. Papi képzése során megtanulta a puskapor készítését és használatát. Ennek segítségével jelenítette meg Jehovát a Sináj hegyen, vagy pusztította el az ellene lázadókat.

Judeo-Kereszténység:

Alapítója Tarsausi Saul egy zsidó rabbi /később felvette a Pál apostol nevet, sosem találkozott Jézussal., aki elől haladt a korai keresztények öldöklésében, mivel az első keresztények még hitehagyott zsidók voltak, akik áttértek a gyűlölet vallásáról a szeretet vallására. Mikor a Damaszkusz felé akkor világosult meg, hogy még a lováról is leesett. Ha nem tudsz eltörölni egy szervezetett, akkor állj az élére, és arra vezetheted, amerre akarod. Így lett a szeretet egyházából a gyűlöleté. A görögöknél jól látszik, Pánból a pajkos erdei faunból aki a nimfákat hajkurászta lett a patás ördög, a bájos nimfákból pedig rút boszorkányok. A papok is felköltöztek az emberek közül a hegyek tetejébe.

Hatása: Az emberi intelligencia genetikai értelmben vett irtása, mert az intelligensebb embereket beléptetette a cölibátusos egyházba, és szerzetes rendekbe, így azoknak nem lettek utódai, míg az ostoba tömeg szaporodott. A többit pedig eretnekség vádjával irtották, plusz a vallásháborúk. A francia gój pápisták és huggenották évtizedeken keresztül irtották egymást. Ez tényleg elég durva volt, mert amúgy mind a két felekezet tagjai franciák voltak... xD

Az ószövetség nem Isten igéje szerintem sem.

Katolikus egyház

Ide is beférkőzött a szabadkőművesség.

Sok pápa volt zsidó, úgy mint a Mediciek, vagy a Borgiák, akik eredetileg uzsorások voltak!

A tiszta kereszténység tiltja az uzsorát.

Sajnos ők is, főleg a kezdetekkor, sokszor elpusztították, vagy átírták a régi ókori "eretnek" iratokat.

Visszás dolog az is, hogy a jelenlegi pápa az igenre buzdította az íreket a liszaboni szerződésról szóló népszavazáson...

Református egyház

Az egyik alapítója Kálvin János, eredeti neve Kohen volt, és Loyola Ignáccal, együtt járt az Ignotius egyetemre. Ugyanolyan zsidó volt mint az, és rémuralmat vezetett be Zürichben, még Servét Mihályt egy másik zsidót is megégettetett. 1934. Cikk jelenik meg a The Catholic Gazette áprilisi számában, hogy B’nai B’rith ünnepség volt Párizsban, ahol lelkesen ünnepelték Kálvint mint zsidó leszármazottat. Eredeti neve Cohen volt.

Kapitalizmus

1640-es Angol forradalom: Menasseh ben Israel ő pénzelte és látta el Cromwellt hadianyagokkal. Cromwel egyik első intézkedése volt hogy visszaengedte a zsidókat Angliába.

1789: A francia forradalom következtében létrejövő új állam főbb pénzügyi finanszírozói : Adam Weishaupt, Mayer Amschel Bauer, azaz az első Rothschild, James Rothschild, Mendelsohn zsidó bankár.

1914: I. VH.: Rothschildok, Paul Warburg, Max Warburg, George Mendel szül.: Jeroboam Rotschild, Betham-Hollweg /német kancellár, Rothschild unokatestvér, ő üzent hadat a német császár nevében.

1913. USA pénzügy átvétele: Paul Warburg, Jacob Schiff /Rothschildékkal laktak együtt a franfurti gettóban, apja rabbi./ Kuhn és Loeb a róluk elnevezett bankház tulajdonosai, Félix Warburg, Wilson USA elnök, eredeti neve Wolfson német marrano zsidó. Marrano jelentése rejtőzködő zsidó.

1945. II. VH. USA elnök Roosvelt : 1935.03.14: A New York Times-ban idézet jelenik meg Roosvelttől .” A távoli múltban az őseim zsidók voltak. Amit tudok a Roosevelt család eredetéről, az hogy mindannyian Claes Martensen van Rooseveltől származnak, aki Hollandiából jött. Chase B. Osborn, Michigan állam volt kormányzója azt nyilatkozta a helyi újságnak, hogy Roosevelt az 1620-ban Spanyolországból elszármazott Rossocampo családból származik, a család több leszármazottja nevet változtatott, mint Rosemberg, Rosembaum,, Rosemblum. Az anyja családját is visszavezették 7 iziglen mint zsidót. . USA külügyminiszter: Ickes zsidó. Zsidók Roosvelt tanácsadói között: Bernard Baruch /szefard zsidó/, Samuel Roseman /ő írja Roosvelt beszédeit/, Raymond Moley, Felix Frankfurter, Henra Morgenthau, Benjamin N. Cardozo, Gerald Schope, E.A. Filine, Charles W. Taussing, Nathan Margold, Charles E. Wyzanski, Leo Wolman, Rose Scheiderman, Isador Lubin, S.L.A. Rosenblatt, E.A. Goldenweiser, Jerome Frank, Mordechai Ezekiel, Herbert Feis, David E. Lilienthal, Sidney Hillman, L.N. Landau, L.A. Steinhardt, Albert E. Taussing, Maurice Korp, Robert Freshner, Robert Strauss, Donald Richbers, Joseph I. Strauss, Ferdinand Pecora, Samuel Untermayer, James M. Landis, Samuel Dickstein, Herbert H. Lehman, Dave Stern, Henry Horner, Lewis Kirstein, David J. Saposs, A. Cohen, Moissage J. Olgin, Adolf J. Sabbath, DAVE Dibinsky, Jeromo Frank,, W.C. Bullit, L.A. Steinhardt, H. Fein, Walter Lippman. A háborúba lépéskor Roosvelt 72 tanácsadója közzül 52 zsidó.

1941. Sajtó: Arthur Hay Sulzberger, rádió: David Sharnoff, mozi 95% zsidó tulajdon Adolf Zukor. Munkás szervezetek: Sidney Hillman és Dubinsky, Herbert H. Lehman New York állam kormányzója. International War Office 95%-a zsidó.

Kommunizmus: Rothschildok:

1917. ápr. 9. Lenin és felesége + 300 forradalmár /az utazók listájából 165 név került nyílvánosságra 23 orosz, 3 grúz, 4 örmény, 1 német, 128 zsidó/ Németországon Svédországon és Finnországon keresztül Oroszországba utazik, Stockholmig a német állam onnan az orosz állam fizette az utat, mivel Max Warburg a német titkosszolgálat vezetője, Kerenszkij /zsidó,később New York-ban lett bankár, 1970-ben halt meg/ orosz szabadkőműves pedig az Orosz Tartományi Kormányzat főügyésze volt. Az utat Theobald Bethman-Hollberg német kancellár engedélyezte, aki anyai ágon Rothschid volt. Lenin vitt még a Pullman kocsis vonaton két Rolls Royce autot is magának, plusz 40000 német márka értékű aranyérmét kapott havonta költőpénznek. Összesen 400000 aranyért vették meg Oroszországot földestől, gyárastól, mindenestől. A propaganditák szórták a pénzt a csőcseléknek. Amikor megérkezett a M. Skobalev munkaügyi miniszter fogadta a Téli palotában, májusban még 200 forradalmár követte. A Téli Palota ostroma úgy zajlott, hogy a forradalmárok felsétáltak a hátsó lépcsőn egy terembe, ahol a Kerenszkij kormány fogadta őket, és átadták a hatalmat. A Palota ostromáról készült filmet Eisenstein rendezte.

1917. nov. 6. A vörösgárdisták elvitték a Birodalmi Bankból a cári család ékszergyűjteményét, és 700 millió $ értékü aranyat mai áron 100 milliárd $. A cárnak több helyen is volt pénze, a Guaranty Trustnál 5 millió $, National City Banknál 400 millió$. Bank of Englandnál 35 millió$, Barings 25 millió$, Lloyd 30 millió$, Banque de Paris 100 millió$, Rothschild Bank of Paris 80 millió$, Mendelsson Bank Berlin 132 millió$. mai értéken kamatostul 55 milliárd $, és soha senkinek nem fizették vissza. Bahmegyier egykori orosz nagykövet szerint 1918-1922 között 600 millió rubel értékü aranyat szállítottak a Kuhn $ Loeb Banknak. 1920-ban 39 millió svéd korona értékben orosz arany érkezik Stockholmon keresztül New York-ba, három másik hajó közvetlenül szállít 540 láda aranyat Oroszországból ugyanoda több mint 97 millió aranyrubel értékben mai értékben 2 milliárd $, a szállítást Jacob Schiff szervezte az aranyat a Guaranty Trust trezorjában helyezik el.

És kitört a zsidó terror. Az American Rohrbach Comission jelentése:” Az egész cementpadló a kijevi Cseka központ kivégző termében pár centiméter vastagon vérrel volt borítva. Borzalmas keveréke volt vérnek, agyvelőnek, és koponya daraboknak. Az összes fal véres volt. Agydarabok és hajszálak voltak rájuk tapadva. Egy 25 cm mély és 25 cm széles, és 10 méter hosszú csatorna tele volt vérrel. Néhány emberi test ki volt belezve, másoknak a végtagjai voltak levágva, néhány darab pedig fel volt szeletelve. Néhány testnek a szeme ki volt véve, a fejeken az arcokon és a törzseken mély sebek voltak. Távolabb találtunk egy testet aminek éket vertek a melkasába.. Néhánynak nem volt nyelve. A sarokban levágott karokat és lábakat találtunk, amelyekhez testeket nem leltünk.”

1917. 27.dec Egyenlőség újság cikke amelyben Trockij-t /Bronstein/ magasztalta azt írta: " A zsidó szellem, a zsidó tudás, a zsidó szív és békeszeretet megmentette Oroszországot, megmentette talán az egész világ jövőjét. Soha még a zsidóság világtörténelmi hivatása oly éles fénnyel fel nem ragyogott, mint Oroszorzságban." Az Est újságban az első oldalon ez a vers jelent meg amelyet Lakatos /Kellner/ László írt: "Új Krisztus jött el: Lenin! Lenin!".

1917. Victor Marsden angol újságíró:545 hivatalos élbosevik közzül 477 zsidó. A bolsevizmus áldozatai első időben a Conngresszional Report szerint: 28 püspök és érsek, 6575 pap, 6575 tanító, 8500 orvos, 54850 katonatiszt, 260000 katona, 150000 rendőrtiszt, 48000 csendőr, 355000 értelmiségi, 198000 munkás, 915000 paraszt.

1917. Sztalin felesége Kaganovics Roza, Kaganovics Lazár nehézipari népbiztos lánya, Sztalin házában sokszor jiddisül beszéltek. Mikhail Kaganovics Sztalin lányát Szvetlanát vette el.

1917. William B. Thomson New York-i FED. igazgató, a Chase National Bank főrészvényese, aki 10 millió aranyrubel értékü orosz államkötvényt forgalmazott a Wall Streeten, Moszkvában üzleti és propaganda tanácsokkal látja el Lenint és Trockijt. Előtte Kerenszkijnek 2 milló rubelt adott propaganda célokra, a bolsevikoknak 1 millió $-t külföldi propaganda célokra amit a J.P.Morgan utalt át a National City Bank szentpétervári irodáján keresztül Lenin jobbkeze Zinoviev /Grigory Apfelbaum/. Kamenev /Leo Rosenfeld/. Zinovjevet és Kamenevet Sztálin kivégeztette az összet többi ős forradalmárral együtt, hogy eltüntesse a bankár kapcsolatot. De, mint azt láthatjuk, hiába, hiszen most is erről olvasunk... XD

1917. Oroszországban a bolsevik hatalom első 15 hónapjában 8 millió orosz halt meg, erőszak és éhezés miatt többen mint a világháború 4 éve alatt. Viktor Rothschild az MI5/brit hírszerzés / egyik vezetője segíti Lenint aki MI5 ügynököket helyez kulcspozíciókba.

1918. A cári család gyilkosai: Jacob Swerdlov /SU későbbi elnöke/, Jacob Jurovszky, Chajem Golocsikin, Peter Jernakov. Közreműködött a merényletben az 57-ben kivégzett zsidó Nagy Imre is. Igen, AZ a Nagy Imre, aki később Vologya fedőnéven volt KGB ügynök.

Először fényképezés ürügyén lecsalták őket a pincébe, ahol szitává lőtték őket. Majd félig megégették a tetemeket, és elkaparták. Mivel a front közeledett, ezért újra kiásták őket, és egy kútba dobták ami maradt. Persze bírósági tárgyalás az nem volt.

Az orosz cárok "bűne": A napóleoni háború után nem egyeztek bele egy európai központi bank létrehozásába.

A zsidó bankházak beavatkoztak az amerikai polgárháborúba is, különféle létfontosságú hadi és élelmiszerszállítmányok hitelbe való küldésével, így az USA-t nem sikerült két kisebb egymással harcoló részre osztani, és a kaukázusi olcsó nyersolaj miatt, ami konkurenciája volt a Rockefeller olajnak.

1918. Lenin és a gyűlöletbeszéd : /a szifilisz neki is kirágta az agyát/ Elkészül a Szovjetunió gyűlöletellenes törvénye: halálbüntetés az antiszemitizmusra, valamint a zsidó személyek elleni szóbeli, illetve fizikai tettlegességért. Kommunizmus áldozatai: 22 millió ukrán, 65 millió orosz, 40 millió kínai, 1 millió vietnami, 2 millió német, 2,4 millió lengyel, 2,5 millió dél-amerikai.

1918. Novemberig Leninék 82 millió aranymárkát kaptak a német államtól, a szabadkőműves zsidó arisztokrata Otto és Felix Warburg révén.

1918. Wilson USA elnök személyes megbízottja Elihu Root /régebben külügyminiszter, akkor a Kuhn & Loeb jogtanácsosa/ az USA 100 millió $-os rendkívüli segélyalapjából 20 millió $-ral segíti a szovjeteket. A Wilson kormány ideje alatt 700 ezer tonna acélt szállítottak a szovjeteknek, a program irányítója Herbert Hoover, Kuhn & Loeb egyik tulajdonosának veje.

1918. Washingtonban megalakul a "Segítség és Együttműködés Oroszországnak Amerikai Ligája", alapítók: George P. Whalen /Vacuum Oil Company/, William B. Thomson /New York-i FED elnök/, Daniel Wiilard /Baltimore and Ohio Railroed Co./

http://reakcio.blogspot.com/search?q=rothschild