width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.06.21.

2008. június 21., szombat

Zsidókereszténység

Zsidókereszténység

Egy népet elsősorban kultúráján, vagy éppen vallási szokásainak meggyalázásán keresztül lehet rabszolgasorsba hajtani.

Amikor azt mondta a zsidó Spíró, hogy a magyarok még ma is bőgatyában járnának, ha mi, zsidók ide nem jövünk, akkor döbbent csend volt az egész országban. Egyetlen egy sajtótermék sem merte megírni, hogy ez a tetű egy nemzetgyalázó. A máskor oly könnyen kajabáló liberális siserehad nagy csenddel tüntetett.

Régi gyakorlat ugyanis, hogy ha valaki véletlenül elszólja magát a zsidó oldalon, akkor a sajtó csendbe burkolódzik. A liberális gondolkodás nemcsak javakat tulajdonít el, hanem eszméket és szimbólumokat is kisajátít.

Nézzük meg, bármelyik keresztény ünnepünknél, milyen magyarázat következik a libernyák oldaláról.

Először is ez az ünnep ebből és ebből a zsidó ünnepből származik.

Tehát megvan a Húsvét, a Karácsony és minden olyan szent keresztény ünnepnek az úgynevezett elődje, aminek természetesen semmi köze nincs a vallásos meggyőződéshez.

Ugyanis egyetlen egy vallás él, ha ezt egyáltalán vallásnak lehet nevezni, az emberiség tudatában, amelyik nyíltan rasszista és kirekesztő, az pedig a rabbik által hirdetett valami.

Mert azt kitalálni, hogy a Jóisten a zsidókat választotta ki magának, az egyszerűen több mint baromság, az történelemhamisítás. Az semmi más, mint a zsidók világuralmi törekvése, természetesen vallási köntösbe bújtatva.

Mert mi a közös az Eszter ünnepében a Húsvéttal? Hisz az egyik, bár örömnek van álcázva, egy egész birodalom elitje legyilkolásának megünneplése, míg a másik Krisztus feltámadása. Hogy meri ezt bárki párhuzamba helyezni, bármilyen magyarázattal? Hisz, miért gyilkolták le a király főnemesi csoportosulását?

Azért, mert állítólag a főminiszter megkívánta Esztert. Aki ráadásul titkolta zsidó mivoltát, amit az uralkodó viszont tudott. Még el sem követte a bűnt, máris gyilkolnak, öldökölnek, majd évezredeken keresztül ünneplik ezt a mészárlást!

Mi köze ennek a hithez, a feltámadáshoz? Micsoda népség az, aki a Karácsonyt is úgy gyalázza meg, hogy az a chanuka ünnepe.

Hát, ezeknek vallási gyökerük nincs is, mégha az Ószövetséget néha annak is próbálják beállítani, és a nem létező zsidókereszténység -et emlegetik, sajnos, még a kereszténység megtévedt papjai is. Amikor nekünk magyaroknak a zsidó kultúrát kell ünnepelni, akkor jó lenne azon elgondolkodni, mit tettek velünk az elmúlt évszázadokban, vagy évezredekben!

Miért kellett szinte minden királyunknak, már ezer évvel ezelőtt is,törvényben korlátozni az izraeliták és az izmaeliták tevékenységét?

A perzsa birodalomban legyilkolták egy el nem követett bűnért az egész nemességet. És honnan szerezte a perzsa főminiszter a tízezer ezüstnyi kincset? Képzeljük el, a szegény zsidóktól, ahogy ezt Eszter története mondja.

Ez a tízezer ezüst tallér annyi, mint a mai magyar állam tízévi jövedelme.

Ilyen mérhetetlen kincset egy elnyomásban tartott nép miből tudott összekuporgatni?

Nyilvánvaló pénzváltásból, csalásból és gyilkosságból, mint ahogy egész történetük, az úgynevezett Ószövetségen keresztül kirajzolódik.

A mai neoliberális / neokonzervatív féldiktatúra is abból a kirekesztésből származik, amelyet a zsidó történelem saját maga fogalmaz meg és hirdet mind a mai napig.

Ezt ünnepeljük mi Húsvét szent napjaiban? A júdaizmus az a zsidó hatalomgyakorlás, felsőfokon.

A kereszténység az igaz hit, az Újszövetség alapján kell, hogy létezzen, mert ellenkező esetben az egyházak is megmaradnak akaratukkal ellentétben a judeokereszténység hírvivőivé.

Ha végigmegyünk az úgynevezett zsidó ünnepeken és a biblián. Annál gyilkosabb történeteket, és erkölcsi lélekrombolást, mint amelyet maguk írnak le az Ószövetségben, az emberi történelem még nem rögzített.

A zsidó vezetők ma is érvényesnek tartják a teljes Talmudot, minden kihagyás vagy változtatás nélkül, azt jelenti, hogy legalábbis megengedik a benne lévő előírások, megállapítások, s az ezekhez hasonló kijelentések igénybevételét, felhasználását, alkalmazását, ha abból nekik valamilyen hasznuk származik.

Éppen ennek folyamán tartotta szükségesnek kijelenteni dr. Seifert Géza, a Magyarországi Izraeliták Országos Központjának elnöke, hogy a "Talmud a magyarországi zsidóság fennmaradásának egyik záloga. Elvárjuk – folytatta – a magyar rabbikar minden egyes tagjától, hogy továbbra is ilyen értelemben éljen, cselekedjen és irányítsa híveit."

http://reakcio.blogspot.com/search?q=Zsidókereszténység


Zsidókereszténység