width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.08.31.

2008. augusztus 31., vasárnap

Zsidók, ha mondom

Zsidók, ha mondom

Vannak olyanok, akiknek nem deríthető ki könnyen a származásuk, de a helyi felső tízezer zsidó körei befogadják őket, publikálják nézeteiket, pénzelik őket, filmrendezési lehetőségeket adnak nekik, és a többi.

A spanyolok Marranonak hívták a rejtőzködő zsidókat.

Itt van példának két ilyen zsidó. Elton John és Jean Paul Sartre.

Elton egy buzi, akit lovaggá ütöttek, de az kevésbé közismert, hogy csak az üthető lovaggá, aki valamelyik szabadkőműves páholynak a tagja. Buzi is, futtatták is, hogy idáig eljutott, volt ott és akkor más tehetség is, aki nem juthatott lehetőséghez, míg ő igen, és így aztán majd lehet mutogatni a zsidóbuzi kultúrfölényt, ez a zsidó kultúrpolitika bevett módszere. A mi Megasztár műsorunk zsűrijében sem sűrűn láttam nemzsidókat...

A másik, Sartre, egy 68-as, a szabadkőműves társadalommérnökség által felhasznált propagandista : író és fimmrendező. Az volt a dolga, hogy a fiatalokra nagy hatással legyen, hogy De Gaulle konzervatív nacionalista Franciaországa helyett egy zsidó irányítású liberális (a zsidóknak mindent szabad) állam legyen, és épp ezért különösen súlyos, hogy a fiatalokat így elhülyíthették annak idején.

Azért kellett a 68-as diáklázadás, hogy De Gaulle megbukjon, mert a 67-es arab-izraeli háború után nem volt hajlandó tovább fegyvert szállítank izraelnek. A zsidóknak viszont kelett többek közt a Mirage vadászgép...

A hatvannyolcasok azt sugalmazták, hogy aki hisz Istenben, az elutasítja az élet örömeit, hogy a hívő ember az csak valami aszkéta lehet, hogy túl sok macerával jár az egész, és hogy egyszer élünk, akkor is minek - a drogozásnak egész kultuszt teremtettek a beatkorszaktól kezdve napjainkig. Direkt a fiatalokat megcélozva.

A nemzet a holtak, az élők, és a még meg sem születettek sorsközössége. Egy rendszer. Ha az elemek közt megszüntetjük a kapcsolatokat, és újakat hozunk létre

Ki volt ez találva már régebben,hogyan neveljenek egész generációkat istentagadónak a különféle hatásokkal : és nem csak az iskoláról van szó. Leülsz megnézni egy filmet, elolvasol egy könyvet, amit ŐK írtak, és ha gyanútlanul befogadod a hamis információkat, máris megfogtak maguknak. Tehát nincs olyan, hogy saját vélemény, gondolat STRUKTÚRÁK vannak. A zsidóknak is megvan a maguk jellegzetes gondolat/eszmerendszere, és aki azokat elfogadja, propagálja, továbbgondolja, gondolatai terjesztéséhez a zsidó tulajdonú média segítségét is megkapja, mint Sartre vagy Elton, az igenis zsidónak számít, mégpedig a legrosszabbnak, mert pontosan azok a zsidóság ellen felhozott érvek illenek rá, amiket a "valódi" zsidókon kifogásolunk. Mindketten a vallás, egyház, hagyomány, Isten, nemzet, család, egyáltalán a természetes teremtett rend ellenségei.

A zsidók úgy vannak vele, hogy mások fogadják el az ő általuk kitalált (ezáltal pedig nyilván az ő uralmukat bebiztosító) liberális társadalomszervező eszméket, de ők a mások eszméit nem hajlandók elfogadni.

A nem az ő népükből állókból alakult civil szervezeteket ellehetetlenítik anyagilag, miközben
közpénzen támogatnak általuk létrehozott cionista álcivil szervezeteket.

Legszívesebben mindent betiltanának, üldözik például a kurucinfót, ami az ő uralmuk által okozott mérhetetéen károkat bemutatja, és mindemellett a különben hamis terrorfenyegetésre hivatkozva egy totális megfigyelésre építő rendőrállamot hoznának létre az egész EU-ban. Mint a bolsevisták. Miközben ők itt Európában csak jövevények.


Nem, ezek nem akarnak jövőt Magyarországnak, ezek csak magukkal törődnek, és egyébként ez a liberalizmus alapeszménye is, a teljes önzésen alapuló társadalom, lehetőleg a közösségek teljes atomizálásával, az egyének ideális fogyasztóvá nevelésével. Épeszű ember beenged reklámokat az iskolákba? Megszüntetné a történelemtanítást (még a jelenlegi, gyászos formáját is), helyette lenne "ember és társadalom", ami mintegy azt sugallja, hogy a jelenlegi neoliberális rendszer a társadalomszervezés fejlődésének a csúcsa, emellett zavaros logikájú, nem a tudást mérő, hanem "ponthalászós" kétszintű érettségit vezet be? Akkor mi értelme van az "érettségi" kifejezésnek?

Már a Kalevalában is ott áll: "Nemes népem, ne neveld gyatrán gyermeked, mert a gyatrán nevelt gyermek soha nem serdül okossá, ésszel érő felnőtt nem lesz!" (amúgy nem a finnek a néprokonaink) Ez egy legjobb esetben is vaskorból származó szöveg! Nos, nemzedékek hosszú során át eljutottunk ahhoz a liberális szöveghez, hogy "tudás alapú társadalom", valójában pedig e hiperliberálisok lerontják az oktatást, és tudatosan felpuhítják a követelményrendszert.

A zsidók mindennek az ellenségei, ami a társadalmat egészségesen, jól működő állapotban összetartja. Az élősködő is legyengíti a gazdaszervezetet, hogy ne tudjon védekezni.

Megbocsájtani és felejteni annyi, mint becses tapasztalatokat kidobni az ablakon. /Schopenhauer/

A kiegyezés utáni liberálisok, (szabadelvűek) mint Hermann Ottó, Kunfi Zsigmond, Jászi Oszkár, Károlyi Mihály, Linder Béla, stb. voltak azok, akik a trianoni országvesztést, és az ország elzsidósodását okozták !

Éppen ezért fontos az az összefüggés, hogy ugyanaz a népcsoport liberális ma, akik a 19. században jakobinusok, szabadelvűek, de a 20. században leginkább kommunisták (maoista, trockista, sztálinista, Leo Strauss -ista, de még pol pol "hívők" is voltak...)

És mindezek a nézetek teljesen szalonképesnek voltak TARTATVA, olyan TGM féle módon : legfeljebb azt hazudták, hogy az eszme jó, csak a megvalósításban van a hiba.

Le is járatták az intellektuell kifejezést rendesen.

A tolerancia csak addig fontos számunkra, amíg az ő "másságukat" kell a többségnek tolerálnia. A szellemi szabadság pedig azt jelenti az ő értelmezésükben, hogy ők mint avantgárd progresszívek, az egész társadalomra rá kell hogy erőszakolják a torz, utópista, és a természetes rendet felforgató (káosz lesz helyette, nekik az a jó, mert a zavarosban akarnak halászni) nézeteiket.

Mit próbálnak uralni?

Társadalmi tény, hogy minden rögződött, vagy nem rögződött cselekvési mód egyben egy önállóan létező entitás, ami az egyénre kényszert tud gyakorolni. (beilleszkedés, valahova tartozás érzése, csoporthoz tartozás fontossága)

Az egyénenek az őket ért hatásokra + a bennük eleve meglévő tudatra alapozva valamilyen viselkedési módja alakul ki, amelyek hozzájuk képest külső és bizonyos nyomást gyakorol rájuk.

Elegendő pénzzel és kapcsolati tőkével - a zsidóknak mindkettőből sok van - lehet szervezetten hatást gyakorolni az egyénekre akár a zenei divat irányításával is. Igen, a hippikre gondolok :-)

Pl. miért igenli a drogfogyasztást az anima sound system, vagy a copycon?

A válasz : mert ezért megfizetik őket VALAKIK.

A drogfogyasztás elfogadottsága így lett mesterségesen megnövelve, de emiatt szorították háttérbe a vallást, emiatt létezhet divat és trendipar.

A társadalmi tények alaptényezője a kollektív tudat.

Észlelhető szinbólumokon és intézményeken keresztül figyelhető meg. (társadalmi intézmények, íratlan szabályok, közbeszéd, jog, divat)

A társadalmi tényeket értékek és eszmék hatják át. Már, ha nem mérgezik meg ezt a kollektív tudatot mesterségesen, a rendszeren kívülről. Pedig de. :-)

Kollektív tudat: a valóság sajátos neme. Különbözik az egyéni tudattól, az egyéni pszichikumon körül esik. Sajátossága, hogy nem anyagi természetű, épp e miatt a materialista módszerrel nem vizsgálható.

Társadalom: egy sajátos jegyekkel rendelkező realitás. Egymásra kölcsönösen ható egyének komplexuma. Az egyének felett álló magasabb rendű valóság.

Létrejötte: az egyéni pszichikumok társadalommá egyesülnek, összeolvadnak kollektív tudattá, ami létrehozza a társadalom lényegét alkotó kollektív képzeteket (jog, vallás, nyelv, művészet, erkölcs).

Van még tovább is : http://reakcio.wordpress.com/2008/08/31/1968/