width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.07.30.

2008. július 30., szerda

HD Youtube nagyfelbontás hack - youtube videók nagyobb felbontásban

HD Youtube nagyfelbontás hack - youtube videók nagyobb felbontásban

Ez csak egy hack, de állítólag nemsokára normálisabb minőségű kodeket fognak használni. Most amit használnak, az már a Flash 7-ben is létezett. Szóval 2005-ös technika. Kezd kevés lenni...

Mi mással is tesztelnénk stílszerűen, mint jó kis Anticionista XD videókkal...

Benjamin H. Freedman beszéde - 1961. Washington

1. rész: http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE&fmt=18
2. rész: http://www.youtube.com/watch?v=Q3Wokz2H9Ck&fmt=18
3. rész: http://www.youtube.com/watch?v=ouXF2DLyPhY&fmt=18
4. rész: http://www.youtube.com/watch?v=aQD0Xdtjwvc&fmt=18

A &fmt=18 utótagot azért tettem a linkek után, mert (elvileg) így abban a minőségben nézheted meg, mint amiben feltöltötték. Ezt a linket érdemes bekopizni a videó lementő oldalak beviteli mezőjébe is. Pl. ide :: http://www.keepvid.com ezzel elemntheted, ami ilyen, a zsidók számára kényes igazságokat bemutató videók esetán különösen ajánlott, hiszen - legalábbis a youtube-on terjedő pletyka szerint - külön fizetett embereket tartanak az ilyen videók leflaggeltetésére...

Ezek a részletek pedig a fenti videókben elhangzó beszédekből származnak.

Benjamin H. Freedman beszéde - 1961. Washington: A zsidók...

Zsidóknak nevezem őket, mert úgy ismertek, hogy "zsidók". Magam nem hívom őket zsidóknak. Úgy hivatkozom rájuk, mint " úgynevezett zsidók", mert én tudom, hogy kik ők. A kelet-európai zsidók, akik 92 %-át teszik ki a magukat zsidóknak vallók közül, eredetileg kazárok voltak. Egy háborúskodó törzs volt, akik mélyen Ázsia szívében éltek. Annyira háborúskodó természetük volt, hogy még Ázsiából is kiüldözték őket Kelet-Európába. L - leegyszerűsítve, hogy ne bonyolódjon bele túlságosan Kelet-Európa történelmébe - létrehoztak egy nagy Kazár birodalmat. Fallosz-imádók voltak. Ez obszcén és nem akarok most belemenni a részletekbe, de ez volt az ö vallásuk, mint ahogy ez volt sok más pogány és barbár vallása az egész világon. A kazár uralkodó annyira kiábrándult királyságának elfajzása miatt, hogy elhatározta, felveszi az egyik úgymond monoteista hitet, vagy a kereszténységet, vagy az iszlámot, vagy pedig ami ma úgy ismert, mint júdaizmus. Ami valójában talmudizmus. Így ez lett ez az államvallás. Elküldték képviselőiket Pumbedita és Sura talmudista iskoláiba és rabbik ezreit hívták meg, zsinagógákat és iskolákat nyitottak, és az emberek így váltak azzá, amit "zsidóknak" hívunk. Nem volt egy sem közülük, akinek valaha is lett volna olyan őse, aki betette a lábát a Szentföldre. Nem csak az Ótestamentum történetében, de egészen vissza az idők kezdetéig egyetlen egy sem közülük! Egyikük sem!

Képzeljék el, milyen ostoba dolog volt a világ keresztény országainak azt mondani: Erőnket és befolyásunkat arra használjuk, hogy visszavezessük Isten kiválasztott népét ősi hazájába, az Ígéret Földjére.

Létezhet-e ennél nagyobb hazugság? Létezhet-e ennél nagyobb hazugság?!

Mivel ők irányítják az újságokat, a hetilapokat, a rádiót, a TV-t, a könyvkiadást, és mivel minisztereik ott vannak a szószékeken és a politikusaik is ugyanazt mondják, ezért természetes, hogy a feketét fehérnek hinnék, ha elégszer hallják. Nem neveznék a feketét feketének többé, elkezdenék fehérnek hívni. És senki sem tehetne ezért önöknek szemrehányást. Nos, ez a történelem egyik legnagyobb hazugsága.
Ez az alapvető oka annak a nyomorúságnak, ami a világot sújtja.

Tudják Önök, hogy mit tesznek a zsidók az Engesztelés Napján, amit Önök olyan szentnek gondolnak? Azokon a napokon...egy voltam közülük...Nem hallomásból tudom. Nem azért vagyok itt, hogy uszítsak, hanem azért, hogy tényekről számoljak be.

Engesztelés Napján, amikor elmész a zsinagógába, elmondod a leges legelső imát - ezt az egyet állva kell elmondani és háromszor elismételve - Egy rövid imát: a Kol Nidre-t. Ebben egyezséget kötsz a Mindenható Istennel, hogy bármely eskü, fogadalom, vagy kötelezettség, amelyet a következő 12 hónapban teszel, érvénytelen. Bármilyen esküt, fogadalmat teszel, vagy kötelezettséget vállalsz a következő 12 hónapban semmis, érvénytelen! Az eskü ne legyen eskü. A fogadalom ne legyen fogadalom. Az ígéret ne legyen ígéret. Ne legyen semmilyen érvénye. Ne legyen semmilyen következménye. És így tovább. Továbbá a Talmud azt tanítja, hogy bármikor teszel esküt, fogadalmat vagy ígéretet, emlékezz a Kol Nidre imára, amit elmondtál az Engesztelés Napján és mentesít a kötelezettsége alól.

Mennyire számíthatnak Önök az ő húségükre?


Annyira számíthatnak a lojalitásukra, amennyire a németek számíthattak 1916-ban


Hasonló sorsunk lesz, mint amilyet Németország elszenvedett és hasonló okból.

Azokat, akik elbizakodottságukban azt hiszik magukról, hogy ők a kiválasztottak, és alkudozhatnak Istennel, mintha a piacon lennének - Indiából, (vagy a pokolból) Perzsiába űzte őket az Isten, majd miután Mezopotámiában vagy attól kicsit délebbre, buzi fesztiválokat rendeztek (Szodoma és Gomora) Újra menekülniük kellett, és kín keservvel eljutottak Egyiptomba, ahol miattuk hét szűk esztendő következett, onnan is elűzték őket.
A saját írásaik szerint negyven évig kóboroltak a sivatagban, pedig nem feltételezem róluk, hogy nem tudták, hogy ahol a nap kel, az kelet, és ahol nyugszik, az nyugat. Viszont nagyon kézenfekvő, hogy nem volt hová menekülniük, mert "jó" hírük már mindenütt előttük járt.

Ezért küszködnek az " előítéletekkel" szemben. Pedig az nem elő ítélet, hanem tapasztalat – vagyis utó ítélet. Véres harcokkal betörtek Kánaán földjére – mondván, hogy "Isten nekik ígérte" és hogy lássák, hogy mit is ígért nekik az Isten : a rómaiak leverték az amúgy jogtalan lázadásukat, és a zsidók szétszórattak, mint a pelyva.

Lassan de biztosan haladnak a végítélet felé. Isten malmai lassan őrölnek, sajna a mi időnk meg véges.

Nagy felbontású youtube, Nagyfelbontású youtube, youtube nagy felbontás, youtube hd, youtube nagyfelbontás, youtube mp4, youtube zsidó