width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2015.03.17.

2015. március 17., kedd

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com

 

 

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com
SF

Petőfi nem lenne hipszter, hanem nemzeti radikális. De nem tudhatjuk, teljesen valószínűtlen, akkor ...
3/16/2015 6:01:14 AM

Petőfi nem lenne hipszter, hanem nemzeti radikális. De nem tudhatjuk, teljesen valószínűtlen, akkor kisebb hatókörben lehetett tevékenykedniük, viszont kevesebben is politizáltak igazán, és ezek földrajzilag igen koncentrálódtak, mondjuk épp a Pilvax kávéházba. Hasonló példa kicsiben a blogok + fórumok, 10 éve sokkal kevesebb volt belőlük, de koncentráltabban, most meg már túl sok felületre írnak.

Bár a történelem nem mechanikusan és lineárisan ismétli magát, de az igen nagy marhaság, hogy gyurcsányistákkal meg együtt pm-esekkel haverkodna egy valahogy ide újraszületett Petőfi. Hogy mit tenne, talán megtalálná és megmutatná a maga jellegzetes módján a rossz oldal gyenge pontjait, aztán "utánam". Nem biztos hogy forradalom lenne belőle, de nem maradna tétlen és főleg nem lépne be a Fideszbe. :D

Inkább valahogy így !

Sértő Kálmán: Petőfi és a zsidók

A zsidók szeretik Petőfit,
Az nem zsidózott, orrhangolják,
Nem, szegény Sándor más baja volt,
Javában virágzott az osztrák.

Akkor még magyar színészek voltak,
Magyar írók, több más efféle,
Ha látott is egy rongyos zsidót,
Jövőjét nem vehette észre.

Zsidó jövőjét nem láthatta,
Akik most erőszakkal, dallal,
Magyar ruhába öltözködve
Seftelnek, rajtunk diadallal.

Hivatkoznak szent Petőfire,
Mint forradalmak talajára,
"Egy gondolat bánt engem"-ben a
Vérpiros zászlókat kívánta.

Petőfi üzeni általam,
A világszabadság szép lenne,
Ha abban mindenki, mint magyar
Gyökeres, becsületes lenne."-

Ha feltámadna, ma már nyilván,
Szemügyre venné, sokat, őket,
Dörögne, zúgna, villámolna,
Túl zengne seregnyi költőket.

Százezer Istent megtagadna,
Amilyen lélek, vihardallal,
Egész világnak neki menne,
A magyarért a magyarral...

Sértő Kálmán

igen, ha látszólag senki nincs hatalmon akkor a pénz van, cion bölcseiben is ez áll : a természet nem viseli el az űrt, ami hatalomról adott ország vezetése lemond saját területén, oda szükségszerűen benyomulnak valakik, még mindig a cion bölcseiben ez a jól megszervezett zsidóság volna.

Magyarország ma is a monarchia árnyékában él

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/15/magyarorszag-ma-monarchia-arnyekaban-el

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hazánk történetének egyik legvitatottabb eseménysorozata, az utóbbi évtizedekben a történtek évről évre változó értelmezései mellett az eseménysorozat nem csak a nemzeti identitás alapjainak lett része, de aktív politikai (és újabban: emlékezetpolitikai) viták központi témájává vált. Minden újabb évforduló alkalmával politikai szervezetek tucatjait készteti állásfoglalásra, az események újraértelmezésére, tömegdemonstrációra, vagy éppen a történtek káros folyamattá nyilvánítására és szellemiségének teljes egészében visszautasítására. Mivel hazánk egy elhúzódó geopolitikai átmenet kellős közepén van, idén az eddig tapasztalhatónál jóval korábban kezdődött az újraértelmezés, állásfoglalás és emlékezetpolitikai vita.

A politikai szervezetek máig beleesnek abba a hibába, hogy belemennek egy véget nem érő emlékezetpolitikai játékba, miszerint 1848 történéseit az akkori kor viszonyai alapján kell alkalmazni a mai politikai helyzetre, vagyis a monarchia és demokratizálódás, polgárosodás velejáróin kell vitatkozni. Ugyanakkor egyáltalán nem elfogadható az 1848-49-es történések vizsgálatának az a dimenziója, hogy a jelenkorban az akkori rendszerek (monarchia) viszonylatában kellene értelmezni az eseményeket. Az emlékezetpolitikai vitának azon vonatkozása, hogy a '48-49-es forradalom és szabadságharc káros folyamat volt-e, visszafordítandó vagy támogatandó átalakulást idézett elő, alapjait tekintve egy meddő vita, ami előre nem mutat, ugyanakkor kifejezetten káros, mert a mai politikai helyzetben megengedhetetlen, hogy a jelen és jövő helyett a politikusok a múlton vitatkozzanak. Ez a történészek területe kell maradjon - a politika feladata, hogy a mai környezetben, ma esedékes problémákra aktuális válaszokat adjon, a mai feltételek és lehetőségek szerint. 1848-49 történéseit ennek megfelelően két, egymással összefüggő trendként kell értelmezni, az események valamennyi politikai frakció által elfogadható közös nevezőre hozása pedig nemzetérdek.


Vitathatatlan, hogy a forradalom polgári forradalom volt, ami hosszú távon a látható hierarchikus struktúrák felbomlásához és a polgárosodás berobbanásához vezetett, ami hazánkat végleg a nyugati társadalmi modell átvételének útjára állította. Ennek a polgári forradalomnak a megítélése lehet pozitív vagy negatív, a polgári értékekhez és a nyugati polgári társadalmi rendhez viszonyulás függvényében, mindezen értéktársításon felül azonban a történtek azon vonatkozása vitathatatlan, hogy a polgári forradalommal a magyar politikai elit az akkori nemzetközi viszonyoknak megfelelően zajló, éppen aktuális trendhez igazodott hozzá, ami az abszolút monarchiák felbomlása felé és az alkotmányozás, demokratizálódás irányába mutatott. Emiatt a polgári forradalom mint belső átalakulás elsősorban egy alkalmazkodási folyamatnak tekintendő. A magyar politikai elit a nemzetközi környezethez igazodott hozzá, ami akkor korkövetelmény volt, - ahogy bizonyos értelemben ma is az lenne. Az események gyors leforgása azt mutatja, hogy a magyar ifjúság akkor még példátlan reakcióidővel és politikai tájékozottsággal rendelkezett, ami ma szintén alapkövetelmény lenne a nemzeti szuverenitás szempontjából, ehhez képest a politikai szervezetek hosszú évekkel az események után futnak, az úgynevezett "intellektuellek" pedig a nyugati szellemi műhelyekben kidolgozott mesterséges ideákon vitatkoznak.

Arra azonban érdemes kitérni, hogy az idegen monarchiával szemben megfogalmazott 12 pontból ma legalább tizenkettőt ugyanúgy, ugyanabban a formában lehet megfogalmazni, mert bár formálisan demokrácia van és a pártok polgári értékekről beszélnek, Magyarország ma is egy ki nem nyilvánított idegen monarchia része, ami mostanra hegemóniává fejlődött. Ez a hegemónia leginkább Robert W. Cox amerikai politológus definíciójával írható le, miszerint a hegemónia olyan uralom, ami az "uralom hiányának" illúzióját kelti. Tehát, a híres 12 pont ma is érvényes, ugyanis a mai napig nincs szabad sajtó (a sajtó nagy része Washington szócsöveként működik), nincs a szó szoros értelmében vett felelős minisztérium (felelőtlen, lakáj-lelkületű személyek vannak hatalmon), az országgyűlésben nem az embereket képviselik, hanem politikai prostituáltak a gazdasági érdekköröknek árulják magukat. Törvény előtti egyenlőség nincs, faji alapon kárpótlást és segélyt lehet kapni, rokoni alapon pályázatot lehet nyerni. Közös teherviselés nincs, a szegény-ember adózik a gazdagnak. Nemzeti bank formálisan van, de a gyakorlatban egy külföldi valutától függ a magyar pénz, így kijelenthető, hogy nincs. Honvédelem nincs, a magyar katonák külföldön vannak, a külföldiek pedig Magyarországon. Politikai foglyok ugyan nincsenek, de csak az ideji időközi választások 10%-a haláleset miatt lett kiírva, a pártok jelöltjei pedig néha autóbalesetet szenvednek választás előtt. Az Erdéllyel egyesülést továbbra is kívánjuk, tehát ma is nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy kell nekünk az a tizenkét pont, és azóta mellé lehet tenni újabb tizenkettőt.

Megállapítottuk tehát, hogy a magyarság intellektuelljei 1848-ban az éppen aktuális nemzetközi trendhez igazodtak (nemzeti függetlenség a szupranacionális államok helyett), vagyis az ún. polgári forradalom egy alkamazkodási folyamat, amire ma is szükség lenne. Ugyanez a helyzet a szabadságharccal. A szabadságharc a szuverenitás védelmezése, egy belső átalakulás védelme külső tényezők ellenében. Mivel napjaink monarchiája hegemónia, ami olyan uralom, ami az "uralom hiányának" illúzióját kelti, a külső tényezőt senki fel nem ismeri, ennél fogva a szabadságharc is lehetetlen.

Mivel az úgynevezett "intellektuellek" a külső uralmat és szolgasorsukat fel nem ismerik, a szabadságharc belső tényező ellen, a külső uralmat el nem ismerők ellen irányulna, vagyis a szó szoros értelmében vett polgárháború lenne, - a polgárok pedig kerülik az agressziót, így aztán szabadságharc sem lesz.

Mivel a szabadságharc feltételei ma nem adottak, így elsősorban azt kell vizsgálni, hogy mi az a jelenleg folyamatban lévő nemzetközi trend, amihez alkalmazkodni kell(ene).

Ma nemzetközi követelmény a multipolaritás. Az egypólusúság elutasítása; az amerikai hegemónia elutasítása, a nyugat univerzalizmusának elutasítása, a liberalizmus monopolhelyzetének elutasítása, a technológia feljebbvalóságának és a nyugat spirituális hegemóniájának elutasítása. Ez a mai nemzetközi trend, amihez a magyarságnak alkalmazkodnia kell, hogy talpon maradhasson. Ha ma nem alkalmazkodunk a jelenleg formálódó új nemzetközi környezethez, az annak megfelelője, mint ha 1848-ban nem történt volna polgári forradalom, hanem a múlt elavult rendszereinek kiüresedett kereteit akartuk volna őrizgetni, miközben elszalad mellettünk a történelem. Ez március 15 jelentősége: alkalmazkodás és szuverenitás egyensúlya.

A túl sok alkalmazkodás a szuverenitás feladásával jár, a túl sok szuverenitás az alkalmazkodást teszi lehetetlenné, ami ellenünk fordítja a világot. Ami igazán fontos, az az egyensúly. Ennek jegyében kell formálódjon a következő évtizedek politikája. Egyensúly az igazodás és szuverenitás közt, erőegyensúly a civilizációk közt, materiális és spirituális egyensúly. És mint minden történelmi eseményt, az új rendszerben március 15 szerepét is újra kell értékelni. Ha a szabadságharc nem lehetséges, fel kell ismerni annak akadályát. A szabadságharc akadálya pedig a hegemónia, ami olyan uralom, ami az uralom hiányának illúzióját kelti. Nem az a kérdés tehát, hogy mi történt akkoriban az abszolút monarchiával, mi történt március 15-én, hányan adták életüket a hazáért. A mai kor aktuális kérdése az, mihez kezdjünk azzal a monarchiával, ami nagyon is létezik, de elhiteti velünk, hogy nem létezik. A magyar politikai gondolkodóknak erre kell választ találniuk, itt és most, a jelenben, nem a múlt történésein vitatkozva.

 

Tóta tahó csak akkor antirasszista, ha a jobboldalt lehet vele ütni, amúgy a néhai szdsz szavazói voltak...
3/16/2015 1:48:11 AM

Tóta tahó csak akkor antirasszista, ha a jobboldalt lehet vele ütni, amúgy a néhai szdsz szavazói voltak a legelőítéletesebbek egy akkori felmérés szerint. Mostani szint szerint meg, látjuk miket nyilatkoznak.

http://www.hirado.hu/2015/03/15/szabo-laszlo-zsolt-sulyos-vetsegnek-tartja-a-hvg-ujsagirojanak-kijelenteset/

Az MTVA vezérigazgatója súlyos vétségnek tartja a HVG újságírójának kijelentését. A lap online felületén vasárnap délelőtt jelent meg egy bejegyzés „Orsós Róbert kapott már trafikot?" címmel, amelyben a szerző gúnyos stílusban arra kíván utalni, hogy az M1 munkatársa, ha megszűnne a közmédia, etnikai hovatartozása miatt csak közmunkát láthatna el – áll Szabó László Zsolt közleményében. Munkatársunk, Orsós Róbert kijelentette: büszke a származására.

Orsós Róbert négy éve dolgozik a Híradóban. A roma származású riporter a megújult M1-en azt a feladatot kapta, hogy élőben tudósítsa a csatorna nézőit a legfrissebb közlekedési helyzetekről.

A hvg hu oldalon vasárnap megjelent írás szerzője, Tóta W. Árpád bejegyzésében azt kérdezte: Orsós Róbert kapott már trafikot? Majd úgy folytatta: Orsós Róbert nagy jövő előtt áll, már persze amíg ez a köztévé áll, mert utána sajnos a közmunka marad csak. Addig valaki intézzen neki gyorsan egy trafikot!

„Kijelenthetem, hogy nincs trafikom. A kérdés feltételét sem értem. Én a munkámat végzem. Riporter vagyok az MTVA-nál" – jelentette ki az M1 Híradóban Orsós Róbert. Kollégánk hozzátette: ami igazából sértő rá nézve, hogy Tóta W. Árpád azt írta: a nagy jövő addig áll előtte, amíg a köztévé áll, utána pedig a közmunka marad.

Orsós Róbert elmondta: közmunkásnak lenni sem szégyen, de ha arra utalt az újságíró kolléga, hogy a cigányoknak a közmunkában van a helyük, akkor azt kikérem magamnak mind a saját, mind a többi cigány származású magyar ember nevében. Büszke vagyok a származásomra és azt kérem minden cigány származású fiataltól, hogy ahogy én tettem, dolgozzanak, és ne adják fel az álmaikat, akkor sem, ha az olyan emberek, mint Tóta W. Árpád esetleg csak közmunkásként látnának szívesen bennünket - mondta munkatársunk.

A hvg hu volt az a hírportál, amelyik megjelentette a hamis Bajai-videót, ahol roma származású emberekkel játszatták el, hogy pénzért eladják a szavazatukat.

Az MTVA vezérigazgatója súlyos vétségnek tartja a HVG újságírójának kijelentését. Szabó László Zsolt közleményében úgy fogalmaz: az MTVA vezérigazgatójaként is elfogadhatatlannak tartja, hogy bármely embert faji, nemi, etnikai, vallási hovatartozása miatt diszkrimináljanak. A vezérigazgató szerint a bejegyzés időzítése, tekintettel nemzeti ünnepünkre csak súlyosbítja a helyzetet. Az MTVA vezérigazgatója úgy fogalmazott: A HVG vezetésének haladéktalanul ki kell vizsgálnia az ügyet és meg kell tennie a megfelelő lépéseket munkatársukkal szemben.

Az MTVA megteszi a megfelelő jogi lépéseket - zárul a közlemény.

Az online lap válaszában azt írta, nem Orsós Róbert származását, hanem munkáját kifogásolták. Tóta W. Árpád bejegyzésének "megítélésünk szerint egyetlen értelmezése lehetséges: ha - például a jogos népharag miatt - egyszer bezárják a most indított hírtelevíziót, akkor a szóban forgó kolléga minden valószínűség szerint tényleg kizárólag közmunka után nézhetne - a most mutatott teljesítményével ugyanis riporterként belátható időn belül nem fog máshol megélni" - olvasható a hvg hu oldalon.

 

Budapest 2015. március 15. Ünnepi nagygyűlés a Petőfi szobornál A Jobbik Magyarországért Mozgalom március...
3/16/2015 1:12:44 AM

Budapest 2015. március 15. Ünnepi nagygyűlés a Petőfi szobornál

A Jobbik Magyarországért Mozgalom március 15-én 15 órakor ünnepi megemlékezést tartott Budapesten az V. kerületi Március 15. téren.
Felszólalt Apáti István, a Jobbik alelnöke, Janiczak Dávid, Ózd polgármestere, Marian Kowalski, a lengyel Nemzeti Mozgalom államfőjelöltje, Popély Gyula, felvidéki történész és Szavay István, a Jobbik alelnöke. A nagygyűlés után a Romantikus Erőszak ingyenes lemezbemutató koncertje várta az érdeklődőket.

https://www.youtube.com/watch?v=ADbb7U5YBlM

 

A parlamenti táblalengetők, pulóverkötögetők Putyinozók ugyanazok a párbeszéd Magyarországért azaz pm...
3/16/2015 1:05:53 AM

A parlamenti táblalengetők, pulóverkötögetők Putyinozók ugyanazok a párbeszéd Magyarországért azaz pm + az lmp nem lehet más a politika pártban egyaránt. Balliberál ellenség ellenzék mindegyik a nemzetstratégiai érdekeink ellen van ideológiai okokból - mert az orosz állam nem neolib usraelbarát. Ennyi, ha az erőművet izrael vagy az usa építhetné mindenestől, kussban lenne a balliberált banda. Máskor, másban is öncélú a kötözködésük, usraeli kötődésű vadkapitalistaként a nemzeti érdekekért való álságos "aggódásuk" sem hiteles.

Ezen a példán is lehet látni, az lmp pont ugyanaz az atlantista cionliberális banda, mint a másik 3 parlamenti ballib párt.

Az említett amerikai cég sokkal megbízhatatlanabb, mint az orosz fűtőanyag beszállító, és drágább ajánlat is volt. Megnézték ezt, mielőtt az oroszokkal megkötötték a megállapodást.

Minden nemzeti érdekérvényesítésért azonnal automatikusan kötelezettségszegési eljárás indul, persze ehhez az árulkodó, hazudozó, feljelentgető ballib spiclik is kellenek. Csak a megaláztatást kapjuk az atlantistáktól, és ha nem az ő cégeik nyernek egyből megy a fenyegetőzés. Nem is uniós pénzből épül az erőmű, akkor meg mi közük hozzá? Az nem érv, hogy csak azért mert oroszok, más országok is kötöttek már komoly megegyezéseket velük az energiaszektorban. Amúgy unióba befizetéseink gdp-nk után számítódnak, ez nem azonos a magyar jövedelmekkel, életszínvonallal - minél többet termelünk és dolgozunk, annál többet vonnak el tőlünk.

Kötelezettség, előny meg semmi : nincs egyenlő mérce! Mert mi le vagyunk kötözve itt bennt az unirosszban. Most már elhisszük, hogy az unió sérti a nemzeti szuverenitásunkat, alapvető önrendelkezésünket? Nem hagynak más választást, mint a kilépést.

Szó sincs a paksi bővítés leállításáról

http://www.flagmagazin.hu/akt/szo_sincs_a_paksi_bovites_leallitasarol

aktuális 2015. 03. 15.

A kormány szerint nem igaz, hogy leállítja az unió a Paks 2. építését. Mindezt tegnap Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős szóvivője is megerősítette. Az unió csak a fűtőanyag beszerzésére vonatkozó szerződéssel foglalkozott Paks ügyében.

Hamisnak és teljesen félrevezetőnek nevezte a Financial Times értesülését Kovács Zoltán kormányszóvivő: a brit üzleti lap arról írt, hogy az Európai Unió leállította a paksi erőmű bővítéséről Oroszországgal kötött 12 milliárd eurós megállapodás végrehajtását. Kovács Zoltán tegnap tájékoztatást adott arról, hogy a kormány várakozásai szerint az intenzív egyeztetéseket követően heteken belül véglegesítik a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos üzemanyag-szállításra vonatkozó szerződést, az Euratom észrevételeit figyelembe véve, azaz a paksi fejlesztés nincs leállítva. Felidézte, a kormány 2014 elején kötött kormányközi megállapodást a paksi atomerőmű áramtermelő kapacitásának fenntartásáról, amely hozzájárul Magyarország gázfüggőségének csökkentéséhez .

Kovács hangsúlyozta azt is: kormányközi megállapodásokat követően a magyar meghatalmazott szervezet 2014. december 9-én három kivitelezési megállapodást kötött az orosz meghatalmazott szervezettel, a Roszatom egyik leányvállalatával. „Az Európai Bizottság irányába minden szükséges előzetes értesítés ezekről a szerződésekről megtörtént azok aláírása előtt" - emelte ki. A szerződés alapján az Euratom mellett az Euratom ellátási ügynöksége is áttekintette a nukleáris üzemanyag-ellátásra vonatkozó kivitelezési megállapodást, amivel kapcsolatban bizonyos változtatásokat kért. Kitért arra is, hogy a folyamatban lévő egyeztetések semmilyen formában nem blokkolják a beruházást, és nincsenek hatással a beruházási megállapodásra, ami idén január elsején hatályba lépett. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban azt mondta: az Európai Uniónak nem érdeke, hogy blokkolja a paksi beruházást.

Ezt az Európai Bizottság is érti, ezért járult hozzá az orosz–magyar megállapodáshoz, amelynek ugyanakkor több része van, az egyik például arról szól, ki és hogyan fog üzemanyagot szállítani az elkészülő atomerőműbe - emelte ki Lázár, aki nyomatékosította: intenzív tárgyalások zajlanak az Európai Bizottság és Magyarország között, van, ami az Euratomnak elfogadható, és van, amit vitat. Az ügynökség például szeretné, ha az erőműbe mások is szállíthatnának üzemanyagot, és hogy biztonságos legyen ez a szállítás. „Az Európai Bizottság, Oroszország és Magyarország számára elfogadható és megnyugtató megoldás készül" – jelentette ki, megjegyezvén azt is: e megoldás biztosítani fogja egyrészt, hogy biztonságos és versenyképes legyen hazánk az üzemanyag-ellátás, másrészt lehetővé teszi majd, hogy „az oroszok is szállítsanak üzemanyagot". Brüsszel tegnapi sajtótájékoztatóján is előkerült a Financial Times cikke a paksi projekt blokkolásáról. Anna-Kaisa Itkonen, a testület energiaügyekért felelős szóvivője is megerősítette: szó sincs az építkezés leállításáról, az Európai Bizottság ennek kapcsán elsősorban a fűtőanyag-beszerzéssel kapcsolatos aggodalmakat vizsgálta. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa az InfoRádióban elmondta: a Financial Times félreérthette az ügyet, ugyanis az EB valóban megtárgyalta és szavazás nélkül jóváhagyta az Euratom javaslatát, amely a fűtőanyag-beszerzésre vonatkozott. Tehát nem a teljes paksi bővítést blokkolták.

A nagy kérdés: hogyan alakul a verseny

2 perces interjú: Drucker György energiapiaci szakértő

- Milyen eséllyel lehet a Roszatomon kívül más beszállítója a Paks 2.-nek?

- Az én ismereteim szerint ma az amerikai Westinghouse jöhet szóba ilyen szerepben. Elméletileg nincs akadálya annak, hogy egy másik fűtőelem-szállítóval kössenek szerződést, ahogyan a most üzemelő blokkokra nézve kötöttek annak idején megállapodást a brit BMFL nukleárisüzemanyag-gyártóval. Más kérdés, hogy később nem rendeltek egyetlen rudat sem Paksra, a szerződés biztosította a diverzifikációt, de nem volt rá szükség. A Westinghouse Csehországba és Ukrajnába is szállított orosz építésű erőművekbe fűtőelemet, és tény, hogy ezek nem voltak problémamentesek.

- Jávor Benedek EP-képviselő azt nehezményezte, hogy belépett a képbe a Westinghouse, Brüsszel viszont épp a versenyt támogatja. Nem ellentmondásos ez?

- Az Európai Unió tagállamai által aláírt Euratom-szerződés hatálya alá esik többek között a fűtőanyagok beszerzése és a nukleáris hulladék elhelyezése is. Az a nagy kérdés, hogy a verseny hogyan alakul majd, még a távoli jövő dolga. A Westinghouse ügye még valószínűleg igen kezdeti stádiumban van, erről nem tudunk semmit.

Pártvélemények a vitával kapcsolatban

Fidesz: A baloldal kárörvend a beruházás „blokkolásáról" szóló hamis hír miatt.

Jobbik: Az EU működése semmi másról nem szól, mint hatalmi lobbiról.

Magyar Liberális Párt: A kormánynak le kell mondania a paksi bővítésről.

Párbeszéd Magyarországért: Az EU nem enged jogsértést.

LMP: A kormány ebben a helyzetben nem „kufárkodhat".

Demokratikus Koalíció: Válasz született egyre növekvő orosz függőségünkre.

MSZP: Nem lehet egy háborúban érintett országra bízni az energiabiztonságunkat.

Együtt: A beruházás egy hosszú távú történelmi hibát alapoz meg.

Reklámadó, pályázati pénzek

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mélyreható vizsgálatot indított a reklámadó ügyében, Lázár János megerősítette: a kormány a jövő héten tárgyalja meg a bizottsági észrevételt, és tesz új javaslatot a parlamentnek. A kabinet kész előterjeszteni a reklámadó csökkentését, fontos azonban, hogy „a magyar tulajdonban lévő kisvállalkozások érdekeit meg tudjuk védeni", ezért harcol a kormány az ő reklámadó-mentességükért. Lázár arra számít, hogy március végéig lezárulhat a vita. Téma volt a rádióinterjúban az EU-s források felhasználása is, erről a miniszter egyebek mellett azt mondta: a projektek egyéb költségei, a „körítés" - például a tanácsadás, projektírás – a jövőben nem kerülhet többe a program 15 százalékánál, szemben a korábbi 40-50 százalékkal. Megerősítette, hogy még az idén elkészül az új közbeszerzési törvény, amelynek célja, hogy az EU-s és a magyarországi források elköltése sokkal átláthatóbb, elszámoltathatóbb legyen.

Megegyezés várható Brüsszellel

A kormány láthatóan ki akar egyezni Brüsszellel úgy, hogy főszabályként lineáris adót alkalmazna, de a legkisebb cégekre így is a nullaszázalékos adókulcs legyen érvényes – mondta Vámosi-Nagy Szabolcs adószakértő a Magyar Hírlapnak. Hozzátette, kérdés, hogy az Európai Bizottságnak megfelel-e ez az elképzelés. A szakértő szerint a kormány a tárgyalások során vélhetően kitart majd a reklámadó mellett általában. A költségvetésnek ugyanis szüksége van erre a bevételre, attól függetlenül, hogy nem nagy részét teszi ki az évi mintegy tizenegyezermilliárdhoz képest a nagyjából húszmilliárd forint, amit a reklámadótól remélnek. Szerinte szokatlan a sávosan emelkedő adó használata az árakat terhelők között, a reklámadó Ausztriában vagy Svédországban például lineáris, és a mértéke sokkal kisebb, mint itthon: nagyjából három és nyolc százalék között van. Az EB kifogása a magyar jogszabály ellen az, hogy az árbevételt adóztatja. Ez az adóalap nem elképzelhetetlen, de célravezetőbb volna, ha a mértéke lineáris lenne – mondta a szakértő.

magyarhirlap.hu

 

Mindig is a bankárok épp aktuális birodalmát pártolták a nemzetekkel szemben! Azok az alakok, akik a...
3/16/2015 12:38:51 AM

Mindig is a bankárok épp aktuális birodalmát pártolták a nemzetekkel szemben! Azok az alakok, akik a globalista aranycsillagokat teszik a Szent Korona helyére, Magyarországon még egyszer nem kerülhetnek a hatalom közelébe.

http://radicalpuzzle.blogspot.hu/2015/03/apro-de-megis-fontos-jelek.html

 

Barátaink, az oroszok. :) Szerbek, nekik rokon nép. Görögök, az ortodox vallás másik neve görög katolikus...
3/16/2015 12:33:23 AM

Barátaink, az oroszok. :) Szerbek, nekik rokon nép. Görögök, az ortodox vallás másik neve görög katolikus. Magyarország? Elegünk van a neoliberalizmusból, atlantizmusból, és látjuk hogy a nyugati szövetségi rendszerekben harmadrendűek vagyunk, csak felvevőpiacnak, olcsóbérű munkásnak, rabszolgának kellettünk, és igen a termőföldek, vízkincs, nemzeti vagyon lenyúlásáért is hathatósan tennének a libsákok megbízóik érdekeinek megfelelően - ha még egyszer hatalomra kerülnének. Azért nem ballibre szavazással kell a fideszt büntetni mert ezzel magunkat büntetjük, ez igaz. Kövér László mondta ezt az ünnepen, aki amúgy a Jobbikot se szereti, tehát büntessük a kormányt inkább a nemzeti radikális párt támogatásával. :P

Az mszp, dk, lmp, együtt, pm mit tesz igen hasonlóan? Például Putyinozik, diktatúrázik, aztán utána nácikat emleget. Libsi szóhasználat, érvkészlet, tartalom = libsik ezek mind, hiába hazudnak mást. Aki manapság a közéletben + médiában usrael barát, az mind álbaloldali liberális érdekkörökhöz köthető. Igen, vannak a fideszben is magukat jobboldalinak nevező igazodási kényszeres libernyák törtetők, akik a könnyebb, jobban fizető (hazaárulás), ám az ország szempontjából rosszabbik utat választják. A liberális és igen befolyásos fideszesek vagy pártközeliek. Jó, hogy van helyettük Jobbik választás!

Törésvonalak jelentkeznek

http://jovonk.info/2015/03/12/toresvonalak-jelentkeznek

2015. március 12. - 22:52 Rovatok : Nagyvilág

Washington fokozza a nyomást Moszkvára Ukrajna ügyében, a Szenátus Külügyi Bizottsága követeli a halált okozó fegyverek szállításának megkezdését. Az EU-ban nő az ellenállás az eszkalációval szemben, Berlin pedig mintha szélmalomharcot vívna a washingtoni héjákkal. A Fehér Ház tegnap átnyúlt főbb kontinentális európai szövetségesei feje fölött és a hadianyag-szállításokat jelentett be Ukrajnának.

Drónok és Humvee típusú páncélozott harcjárművek is lesznek az Ukrajnának küldött, megnövelt amerikai támogatásban - közölte telefonon Petro Porosenko ukrán elnökkel Joe Biden amerikai alelnök. Az Egyesült Államok Raven típusú, kis méretű, kézből indítható drónokat, 30 nehéz páncélzatú és 200 szabványos Humveet, valamint rádiókat, aknavető elleni radarokat és más felszerelést küld majd Ukrajnának, 75 millió dollár értékben. A segélyszállítmány kivétel nélkül halált nem okozó eszközökből áll majd, a drónok nem lesznek felfegyverezve. Washington emellett szerdán újabb szankciókat léptetett életbe nyolc ukrajnai szakadár vezető, valamint egy orosz bank ellen. A szankciókkal Washington tovább fokozza a nyomást Moszkvára, egy nappal azután, hogy megvádolta Oroszországot tankok és nehéz katonai járművek Ukrajnába küldésével, amelyet a hírhedt Victoria Nuland helyettes államtitkár a február 12-i Minszk II megállapodás megsértésének nevezett. Kedden megérkezett Lettországba az a 120 amerikai tank és páncélozott harci jármű, amelyet Moszkva tekinthet a NATO csapat-megerősítésének a határainál.

Az EU-ban viszont nő az ellenállás az eszkalációval szemben. Róma és Athén eltökélt, hogy kiszáll a szankciók spiráljából, mert gazdaságaik túl nagy árat fizetnek érte. Franciaországban is recseg-ropog a politikai centrum, amint megpróbálja a Front National előretörését megakadályozni és ezzel az euró-zónát is megmenteni. A német nagypolitika kétségbe van esve. A Der Spiegel már múlt héten jelentette, hogy bár Obama elnök támogatja Merkel kancellár diplomáciai erőfeszítéseit Ukrajna ügyében, a washingtoni héják elszántak arra, hogy megtorpedózzák Berlin hozzáállását. Breedlove amerikai tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka is számos olyan feszültségkeltő kijelentést tett az elmúlt hetekben Ukrajnáról, amelyet a berlini kancellária-hivatal „veszélyes propagandának" nevezett. Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter már panaszt tett Breedlove kommunikációja miatt Jens Stoltenberg NATO főtitkárnál. A tegnapi washingtoni bejelentés Berlinnek azért is zavarbaejtő, mert pont azokban az órákban találkozott Steinmeier John Kerry amerikai kollégájával azzal a céllal, hogy lebeszélje Amerikát a fegyverszállításokról. Steinmeier elmondta Washingtonban, hogy Berlin előrehaladást lát az erőszak visszaszorulásában, a nehézfegyverek visszavonásában és a nemzetközi megfigyelők térségbe jutásával kapcsolatban. Steinmeier ma találkozik Susan Rice nemzetbiztonsági tanácsadóval és számos kongresszusi képviselővel, akik közül többen folyamatos nyomás alatt tartják a Fehér Házat Ukrajna felfegyverzésével kapcsolatban. Kedden mindkét amerikai párt törvényhozói halált okozó fegyver szállítását követelték a Szenátus Külügyi Bizottságában. A wisconsini republikánus Ron Johnson szenátor, aki a Szenátus Külügyi Bizottságának Európai Albizottságát vezeti, kijelentette, hogy a republikánus és demokrata tagok között „nem kérdés", hogy Washingtonnak többet kell tennie.

Oroszország a maga részéről újra hadgyakorlatokba kezdett konvencionális és nukleáris erőivel. Továbbá kijelentette, hogy természetesen joga van nukleáris erőket a Krím-félszigeten állomásoztatni. Az EU-ban és az atlanti táborban a törésvonalakat szélesítendő pedig a Nikolaj Fjodorov mezőgazdasági miniszter tegnap kijelentette, miszerint Moszkva fontolgatja az élelmiszerek import-tilalmának lazítását Görögország, Magyarország és a Ciprus esetében. Olyan megoldást kell találni, amely „nem okoz problémákat a brüsszeli kapcsolataikban" - tette hozzá.

Hírfigyelő Szolgálat - Jövőnk.info

 

Segítsen rajtad az imf, érdekliberális bagázs! De más senki! Szegény Ukrajna. Szó szerint, mert ettől...
3/15/2015 9:01:42 PM

Segítsen rajtad az imf, érdekliberális bagázs! De más senki! Szegény Ukrajna. Szó szerint, mert ettől csak még szegényebb lesz!

Az imf hitel "olcsóbb", hallottuk pár éve is idehaza a liberráltaktól, csak éppen a feltétele az hogy olyan gazdpolt folytassunk, melynek eredményeképpen a 99% mélyszegénységbe süllyed, viszont a liberalizátorokat kiszolgáló 1% kőgazdaggá válik, közben a nemzeti vagyon zsidó zsebekben eltűnik, csak az államadósság marad. Radikális államtalanítás, neoliberális dogmák kritikátlan és parttalan átvétele, vadkapitalista "ortodoxia". Semmi jó sem következik a liberalizmusból.

Uzsorástól, maffiózóktól kölcsönkérni magánembernek ugyanaz, mint egy államnak az imf hitel! Előre lehetett tudni, miért rohanta le Ukrajnát a cionista nyugati birodalom. Ballib oroszgyűlölő kazárok, minimálbér feletti jövedelmeket tessék beadni az államadósság alapba ha sokallják. Annyira tetszik nekik az imf. Az international money fraud (motherfuckers). Legyenek ők szegények, betegek, és sose vegyenek igénybe állami közszolgáltatásokat. Lakatlan szigetre a hayekista, friedmanista hírszerzős-hvg-s széllibbantakkal!

Nem mintha ők ne szedték volna el szívesen az állami pénzeket, völgyhidakra a síkságon, életképtelen liberális médiafelületek fenntartására, meg a semmiről írt kopipaszta tanulmányokra! Balliberális holdudvarnak zsíros állami megbízásokat, népszava féle médiának csúsztatott nagy pénzeket, túlárazott ajánlatokat a közbeszerzéseken - ez a világ hiányzik a mocskos disznóknak azért akarnak visszakapaszkodni a hatalomba, a drogos juhász féléket az egyszerű pénzéhség motiválja. Annál demagógabb hazug uszítást mint a ballib általában, és konkrétan ma ez a kendermagos együtt-pm juhász + ex-szadesz vadkapitalista marxista bolond zsidaj TGM leművelt most Pécsett, nem lehet művelni!!! Ez a Cipollaság, egyértelműen faszságokat pofáznak de tudnak előadni így mindig lesz aki bedől. Olyan mint az árubemutatók, csak itt a politika a termék, az áru minősége is hasonló : bóvli, gagyi, átverés.

Van pofájuk baloldalinak hazudni magukat, amiért külön felelniük kell, örökké nem lehet ekkorát hazudni. Hamis reményeket ébreszteni szerencsétlen nehéz sorsú emberekben! Orbánt szidva a saját "haveri" szoclib tolvajbanda létéről és a valódi politikai szándékaikról mélyen hallgatni. Akasztófára való szocionisták!

A bankok konszolidációjára ebben a nagyon ortodox libsi rendszerben mindig van pénz, százmilliárdok - ezermilliárdok. Sose az állam kap pénzt, görögöknél is a jegybank, a jó magas elvárt hozam miatt magasak a kamatok, a reálgazdaságon élősködik egy teljesen felesleges nemzetközi közvetítői struktúra.

Arra is jut a nép (és nem a bankok) által megtermelt bruttó nemzeti össztermékből, hogy a betéteseket kártalanítsák a fehérgalléros zsidó bűnözők sikkasztása és fedezetlen kötvénykibocsájtása utáni brókerház-krachok miatt. De oktatásra és egészségügyre, utakra, egyáltalán állami közfeladatokra, szociális hálóra, emberbarát munka törvénykönyvre mely a tőke munkával szembeni túlhatalmát ellensúlyozza, ezek a dolgok a neoliberális rendszernek nem fekszenek valahogy.

Amelyik neolibbant barom ezt jónak látja, nos annak se hiszem el, mert nem az ő véleménye! Csak érdeke. Fajtájuk abból él hogy a szegényebbekkel, vidékiekkel, idősekkel, munkásokkal és minden nem érdekliberális brancsbélivel szemben a kizsákmányolók oldalán áll. Az értéktermelő helyi társadalmon szervezetten élősködő pénzszivattyú szolgálatában tölt be egy kis pontot, személyes felelősségét így hárítja el "persze, összeesküvés, hahaha" mondja, de az állam és népellenes szervezett magánhatalmi együttműködés előnyeit élvezi, kihasználja, és még röhög is rajtunk, sőt azért néz minket hülyének mert nem állunk be mi is ebbe a gépezetbe, szétlopni az országot, elhazudni a világot vagy legalábbis a világgazdaság működését.

Amin most szerencsétlen ukránok keresztülmennek, azt az összeset akarja, tervezi, előre elkotyogja a ballib : rezsicsökkentés káros, a szabad piac mindent megold, az állam rossz tulajdonos, nem kell minimálbér, legyen minden privatizálva, nem kell állami egészségügy, magas a minimálbér stb. Akkor dolgozzanak kevesebbért a vadkapitalizmus mentegetésből élő médiacsicsicskások, megszakértők és politikus libtardok, akik abból élnek hogy tömegeket vezetnek meg a ballib pártok mögött álló nemzetközi érdekkörök megbízásából - na, CSAK így pártfüggetlenek a fősodratú médiások, akik most az új M1 csatornán gúnyolódnak. De simcsicskát körbeimádják mióta neoliberális lett belőle is, holott azelőtt orbánista oligarcha meg legkorruptabb maffiózó kiskirály volt számukra ő .

http://archivum.magyarhirlap.hu/indexre-tettek

"A legmulatságosabb, hogy ezekkel az írásokkal ők maguk szolgáltatnak bizonyítékot arra, hogy ez az „összeesküvés" létezik. Ezek az akciók ugyanis a „nem létező" birodalom védekező reflexei, és a jelek szerint még arra sem ügyelnek, hogy ezzel ők maguk teszik nyilvánvalóvá a létezését. Hogy aztán tényleg nem látják ezt a meglehetősen egyszerű összefüggést, vagy valami más ok húzódik meg a törekvésük mögött, az majd az általuk előidézett „szép új világban" fog eldőlni."

Egy darab trágya többet ér mint bármelyik még mindig megélhetési neoliberális nyomoronc. Nincs semmi intellektuális fölényük, sablon szövegeket ismételnek, állandő a nácizás, kényszeres viccelődéssel próbálnak mindent kinevettetni ami -aki nem tartozik a liberális érdekkörbe. Semmi újat sem találnak ki a firkászaik se, angol fősodratú neolib média után szabadon véleménycikkeket írni majd azokat előadni "hírek"-ként, nos ez az index típusú újságírás, mint egykor a komcsiban volt a szabad nép / népszabadság, népszava. Azon fogunk mulatni, ha az élősködő gépezetet szolgáló kollaboránsok méltó helyükre kerülnek, elég sokak érdekére és megelégedésére. :D

Ukrajnában már javában ábrándulnak ki a neolib nyugati "segítségből", hát így segít a nemzetközi zsidóság : megfoszt a nemzeti vagyonodtól, hogy jövőd se lehessen az oktatást is leépítik.

https://kuruc.info/r/4/140700/
https://kuruc.info/r/4/140677/

Így halad a Nyugat felé Ukrajna: 500 egyetemet és főiskolát zárnak be az IMF parancsára

Ukrajnában a megszorító intézkedések részeként bezárják az ország egyetemeinek és főiskoláinak több mint a felét. A jelenleg létező 802 intézményből csak 317 maradhat talpon.

A felsőoktatás ilyen átszervezésére az Ukrajnát hitelező IMF követelése miatt van szükség.

(Oroszvilág)

Háromszoros gázár, elbocsátások, nyugdíjcsökkentés és -korhatáremelés - csak néhány IMF-reformterv Ukrajnából

A kelet-ukrajnai konfliktus eszkalálódásán kívül a gazdaságot ellenőrző oligarchák ellenállásán bukhatnak meg az ukrán kormány reformtörekvései.

Ukrajna március 13-án megkapta az új IMF pénzügyi "segélycsomag" első részletét, 5 milliárd dollárt. Ahhoz, hogy 17,5 milliárd dolláros kölcsön további részleteit is folyósítsák, a kormánynak "gazdasági reformokat" kell végrehajtania, ami azonban nem lesz egyszerű feladat.

A kormány nem a népszerűségért küzd - mondta Arszenyij Jacenyuk szerdán, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) négyéves futamidejű 17,5 milliárd dolláros új ukrán hitelkeretének bejelentését követően. A március 13-án átutalt első részlet elegendő forrást biztosít az ukrán kormánynak az energiaipari és a szociális reformok megkezdéséhez.

Az előbbi átszervezése tűnik a sürgetőbb feladatnak, ugyanakkor a nehezebbnek is, hiszen az ország energiaipara a médiában és a politikai pártokban nagy befolyással rendelkező oligarchák kezében van. A reformtörekvések komoly gazdasági érdekekbe ütközhetnek.

Háromszorosára emelik a gáz árát

Az állami Naftohaz tavaly 110 milliárd hrivnya, az ukrán GDP 6 százalékának megfelelő veszteséget szenvedett el, mivel a beszerzési ár alatt értékesíti a nagyrészt Oroszországból behozott gázt. A veszteség felszámolására Kijev a háromszorosára tervezi emelni a kiskereskedelmi gázárat. Abban a bonyolult, többszintű árazási struktúrában azonban, amelyben a Naftohaz 25 regionális gázszolgáltatón keresztül értékesíti a gázt a végfelhasználóknak, ez nem lesz egyszerű feladat, mivel számtalan lehetőség nyílik a lakossági és az ipari gázár közötti hatósági árkülönbözet lefölözésére.

Azt lehetetlen ellenőrizni, hogy a gáz valóban oda került-e, ahová szánták - mutatott rá Andrij Koboljev, a Naftohaz vezérigazgatója.

A kormány IMF-nek tett reformjavaslata a lakossági és az ipari gázár piacosítását, a regionális gázszolgáltatók auditálását, valamint a gázellátó hálózatban mérőpontok kiépítését írja elő.

Oligarchák érdekei

A tervezet olyan iparmágnások érdekeibe ütközhet, mint amilyen például Dmitro Firtas is, aki amellett, hogy számos regionális gázszolgáltató vállalatban rendelkezik részesedéssel, a legnagyobb gázfogyasztók közé tartozó ukrán vegyipar nagy részét is a kezében tartja.

A tavaly megpuccsolt Viktor Janukovics elnök alatt, sok társához hasonlóan, neki is pompásan ment az üzlet és a mostani nyugatbarát kormány alatt is meg tudta őrizni befolyását. Annak ellenére is, hogy jelenleg óvadék ellenében Ausztriában él szabadlábon, miután tavaly amerikai kérésre egy indiai üzlettel kapcsolatban megvesztegetés vádjával letartóztatták.

A mintegy 20 ukrán gázszolgáltató vállalatot, közöttük Firtas teljes vagy részleges birtokában lévő, szolgáltatókat is felügyelő Regional Gas Company (RGC) szóvivője cáfolta, hogy bármelyik vállalatnál is találtak volna arra utaló jeleket, hogy lakossági áron értékesítettek gázt iparvállalatoknak.

Firtas nemcsak az iparban, de a médiában is jelentős befolyással rendelkezik. Részvényes az ukrán Inter TV-ben egy üzlettársával, Szerhij Ljovocskinnal, aki az ukrán parlament harmadik legnagyobb frakciója, az Ellenzéki Blokk helyettes vezetője is egyben. A negyven parlamenti székkel rendelkező csoport feltett szándéka megakadályozni a kormány energiaipari reformjait. A Reuters hírügynökségnek adott közleményében Ljovocskin pártja elítélte a kormány reformtervét, mondván, az romba dönti Ukrajna energiaiparát.

A közalkalmazottak 20 százalékát teszik lapátra, de lesz nyugdíjcsökkentés és -korhatáremelés is

Az ukránok többsége, úgy tűnik, hajlandó viselni a kormány reformtörekvéseinek társadalmi következményeit, amennyiben abban hosszú távon az ország megerősödését látják. Az IMF-fel egyeztetett tervek szerint a kijevi kormány a közeljövőben a közalkalmazottak 20 százalékát bocsátja el, csökkenti az öregkori ellátás mellett munkát vállalók nyugdíját, és 5 évvel meghosszabbítja a nők nyugdíjkorhatárát.

Pavlo Seremeta, a 2014-ben leköszönt gazdasági miniszter szerint az IMF-fel közösen kialakított "reformprogram" meg tudja menteni Ukrajnát a csődtől, de a gazdasági növekedés megindítására nem sok esély van mindaddig, amíg a kelet-ukrajnai konfliktus nem ér véget. Ukrajnának hatalmas beruházásokra lenne szüksége, de ezekben a válságos időkben attól még a helyi vállalkozók is ódzkodnak - mondta.

Az ukrán hrivnya árfolyama rekordmélységekbe zuhant februárban, amikor is a minszki tűzszüneti megállapodás ellenére újra kiújultak a harcok a Donyec-medencében. A központi bank azóta stabilizálta a hrivnya árfolyamát, de egy újabb szakadár offenzíva megint megrengetheti az egyébként is labilis ukrán devizát.

 

ELHALLGATOTT HÍREK 35 http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_elhallgatott_hirek_35 (AZ MTI...
3/15/2015 3:31:13 AM

ELHALLGATOTT HÍREK 35

http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_elhallgatott_hirek_35

(AZ MTI MÁR A LEFEJEZŐK CINKOSA LETT)

- Izraeli külügyminiszter: az Izraelhez nem lojális arabokat le kell fejezni!

- Az Iszlám Államot segítő amerikai és izraeli katonai tanácsadókat tartóztattak le Irakban

- Az amerikai kongresszus példátlan beavatkozása: Obama feje fölött levélben fordult Iránhoz 47 republikánus képviselő

- Avigdor Lieberman izraeli külügyminiszter egy kampánybeszédében az izraeli Herclijában kijelentette: az Izrael államhoz hűtlen arabokat le kell fejezni, jelentette tegnap a Haaretz című baloldali izraeli lap angol kiadása este 9:45 perckor.

„Akik ellenünk vannak, semmit nem lehet tenni azon kívül, hogy felragadunk egy csákányt és levágjuk a fejüket". Ahmad Tibi arab származású Kneszet-képviselő kijelentette, a szélsőséges izraeli párt feje egy „zsidó Iszlám Államtól" várható megnyilatkozást tett.

(Az NBC amerikai tévéhálózat ma közölte a hírt.)

A hírt a Gazsó L. Ferenc igazgatása alatt működő MTI (a magát jobboldaliként eladó Gazsó három időszakban is vezette a balliberális Magyar Hírlapot) a hírt elhallgatta. Így a hazai sajtónak is van ürügye hallgatni.

Vajon a világsajtó milyen hangerővel számolt volna be arról, ha Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelenti: „A Magyarországhoz hűtlen zsidókat csákánnyal le kell fejezni!"?

- Az angol nyelvű orosz Sputniknews.com március 7-én közölte azt a hírt, hogy iraki terrorelhárítók négy, az USA-ból és Izraelből jött katonai tanácsadót fogtak el, akik az Iszlám Államot segítették. (Az MTI természetesen ezt a hírt sem közölte.)

- A New York Times című lap példátlannak nevezte tegnapi cikkében, hogy az amerikai kongresszus „keresztbe tegyen" az Egyesült Államok elnökének: 47 republikánus szenátor levélben óvta Teheránt, nehogy egyezményt írjon alá Obama elnökkel, mert azt egy következő amerikai elnök egy tollvonással semmissé teheti. A lap leszögezte: ilyenre az amerikai történelemben még nem volt példa, azaz a kongresszus sohasem szólalt meg külföldön az amerikai elnökkel szemben.

(A NYT nem tesz említést arról, hogy kik nyomására született a levél. Mint ismeretes, a republikánusok meghívására Netanjahu izraeli miniszterelnök néhány napja beszédet mondott az amerikai kongresszusban, amely beszédet folyamatos ováció, hurrázás és taps szakította félbe. A beszéd középpontjában az iráni atomfenyegetés állt.)

 

TABUELLENES NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_tabuellenes_nem...
3/15/2015 3:27:57 AM

TABUELLENES NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE

http://www.flagmagazin.hu/nagyvilag/lovas_istvan_tabuellenes_nemzetkozi_sajtoszemle

(Kísérletképen nemzetközi sajtószemlét mutatok be.
Ha az érdeklődés megközelíti az Elhallgatott hírek sorozat iránt itt mutatott megtisztelő figyelmet, úgy folytatni fogom e tabuellenes sajtószemlét.)


MOTHER JONES.com

Az elsősorban emberi jogokra és a környezetre összpontosító amerikai hírportál arról számol be, hogy Missouri szövetségi államban egy olyan 74 éves ember kivégzésére készülnek a hatóságok, akinek 40 évvel ezelőtt egy balesetet követően agya egy részét eltávolították. Cecil Claytont (lásd a mellékelt fotót) azért ítélték halálra, mert 1996-ban egy rendőrt ölt meg. Ha a Missouri állambeli szövetségi legfelsőbb bíróság (a megfogalmazás nem fordítási hiba) vagy Jay Nixon, az állam kormányzója elfogadja az ítéletben elfogadott bizonyítékot, a kivégzés megtörténik.

EUOBSERVER.com

Az uniós ügyekre szakosodott hírportál azt írja, Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök ismét követeli Németországtól a jóvátételt, mivel Berlin sohasem fizetett azon II. világháborús károkért, amelyeket a görög infrastruktúrában okozott. Ciprasz erről március 10-én beszélt a görög parlamentben azt említve, hogy ugyan a német kormány 1960-ban 115 millió márka kártérítést fizetett, de kizárólag „a nácizmus, a Harmadik Birodalom és a holokauszt" terén, csak egyének számára. Így a Merkel-kormánynak „történelmi, anyagi" jóvátételi felelőssége van az általa végrehajtott pusztítás miatt. Nikosz Paraszkevopulosz görög igazságügyi miniszter még hozzátette, ha Berlin nem fizet, sor kerülhet görögországi német tulajdonok elkobzására.

ELECTRONIC INTIFADA.net
A palesztinok emberi jogaiért harcoló portál leleplező cikket közöl a világ egyik legjobb és „legbátrabb" napilapjának tartott Guardianről. Szerzője David Cronin, akinek korábban írásai jelentek meg e brit lapban is. Cikkében azt írja, 2009 óta, amióta a véleményrovatot „a liberális cionista" Jonathan Freedland uralja – aki most várományosa a Guardian főszerkesztői posztjának – egyetlen témában nem engedték publikálni: az izraeli-palesztin területen. Palesztínából küldött helyszíni tudósításait sem voltak hajlandók közölni, ahogyan azt sem, hogy beszámoljon a Brüsszelben működő Izrael-barát lobbiról. Cronin szerint az egész brit sajtó a liberális cionisták uralma alá került és e terület az egyetlen tabutéma a brit sajtóban.

JONET.NL
„Tilos a kampós orr!" matricákat kezdtek árusítani számos üzletben Amszterdam zsidók által sűrűn lakott kerületében, írja a holland nyelvű hírportál. Egy matrica ára 7 euró. A matricán egy közlekedési tiltó táblához hasonló körben kampós orr látható, amelyet vörös vonal húz át. A matrica interneten a rotterdami Feyernoord focicsapat szurkolóinak portálján is megrendelhető. Mirjam van 't Veld, Amszterdam polgármestere kijelentette, a matrica elfogadhatatlan. Rendőrségi vizsgálat is indult az ügyben.

 

A liberális szabad piaci verseny előnyei, mi? Ordas hazugság ez is, mint minden TTIP (és liberalizmus...
3/15/2015 2:56:58 AM

A liberális szabad piaci verseny előnyei, mi? Ordas hazugság ez is, mint minden TTIP (és liberalizmus) melletti "érv". A saját hazugságaik mocskába kell nyomni a nyomorult torz fejüket! A "nemes hazugságok" és a "permanens forradalom" ahogy a neokohn zsidó leo strauss megideologizálta. Ugyan miért ne gyűlöljük azokat, akik önérdekű hazugságaikkal, és állandó nemzetellenes áskálódásukkal kárt okoznak nekünk?!

Nagyon szépen köszönjük: az Európai Bizottság fűtőanyagvétója tovább fogja drágítani a paksi bővítést. Miután az Európai Bizottság nem fogadta el azt, hogy az orosz fél szállítsa a fűtőanyagot az új paksi erőműbe, alternatív beszerzési forrást kell keresni, ennek azonban többletköltségei lehetnek - mondta Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója a HírTV Magyarország élőben című műsorában.

https://kuruc.info/r/2/140646/

Most vélhetően az történt, hogy az Európai Bizottság nem fogadta el, hogy az orosz fél szállítsa a fűtőanyagot az új paksi erőműbe - mondta Fichtinger Gyula, aki szerint ebben az esetben alternatív beszerzési forrást kell keresni. Arra a felvetésre, hogy ez lehet-e az amerikai Westinghouse, a főigazgató azt válaszolta, ez a cég jelenleg nem gyárt a Pakson megépíteni szándékozott típusú atomerőműhöz fűtőanyagot, de képes kifejleszteni, majd legyártani azt.

Hozzátette, az alternatív fűtőanyag-ellátás költségei attól is függnek, hogy az orosz fél mit és hogyan fogad el. Ugyanakkor az új üzemanyag kifejlesztése és gyártása akár emelheti is a költségeket - tette hozzá. A főigazgató közölte azt is, hogy szerinte az orosz és a magyar fél a megegyezésben érdekelt, ugyanakkor az EU a saját szempontjait érvényesíti.

Frissítés: Navracsics megmagyarázta, ki mit blokkolna

Nem a teljes paksi bővítés blokkolását erősítette meg csütörtök este, hanem azt, hogy az EU-bizottság az orosz-magyar szerződés fűtőelem-beszerzésre vonatkozó részének egyes elemeit kifogásolta - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Navracsics Tibor. A magyar EU-biztos hozzátette, a szerződés bizonyos részei ütköznek az unió atomenergiára vonatkozó elveivel.

A külföldi hírforrásokkal ellentétben néhány magyar sajtótermék nem közölte pontosan a szavait - állította az InfoRádióban a paksi beruházásról szóló csütörtök esti híradásokról Navracsics Tibor EU-biztos.

Azt mondta, ő nem a teljes beruházás blokkolásának hírét erősítette meg, hanem azt, hogy a bizottság az orosz-magyar szerződés fűtőelem-beszerzésre vonatkozó részének egyes elemeit kifogásolta.

Az Index írta csütörtök este, hogy Navracsics "megerősítette az EU-blokkot", később egy másik cikkben viszont már azt közölték, az EU-biztos azt erősítette meg, hogy a fűtőelemek beszerzésével van baj.

Az Európai Bizottság magyar biztosa az Inforádiónak most azt mondta, az Euratom alapelvével nincsen összhangban az, hogy Magyarország nem több forrásból, csak Oroszországból szerezné be a nukleáris fűtőanyagot a leendő új paksi blokkokhoz. Megismételte, hogy Brüsszel nem blokkolta Paks 2 felépítését, hanem a fűtőanyag beszerzéséről szóló magyar-orosz szerződéshez nem járult hozzá.
Az EU-biztos szerint a szerződés fűtőelemre vonatkozó részének egyes elemei ütköznek az unió atomenergiára vonatkozó elveivel. Azt mondta, az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) lényegi eleme a diverzifikáció, vagyis több forrásból kell beszerezni a fűtőanyagot.