width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.01.10.

2008. január 10., csütörtök

Nem eladó

M. Szabó Imre: "Hát nem, kedves Simon Peresz úr! Magyarország nem eladó!"

"Foglalkozzanak még jó ideig azzal, amiben nagyon gyengék: a békességben élés tudományának tanulmányozásával, elsajátításával, a háborús bűn igazi értelmezésével, más nemzetek érzékenységének tiszteletben tartásával. S nem mással, félelmet keltve üzengetve kis nemzetek gyarmatosítás nélküli pénzzel történő újragyarmatosításával."

DAVID ADMON ÚRNAK
IZRAEL ÁLLAM
NAGYKÖVETÉNEK

Tisztelt exellenciás Uram!

Tájékoztatásul küldöm Önnek alábbi írásomat.

Üdvözli Önt,

M.Szabó Imre

Hát nem, kedves Simon Peresz elnök úr!

Magyarország nem eladó!

NEM AZ ÖNÖK KEDVÉRE VALÓ VÉGTERMÉK!

Sokáig Simon Peresz urat tartottam a legkiemelkedőbb izraeli politikusok egyikének.

Ám a hír, amely mint valamennyi hazánk sorsáért aggódó, azért tenni akaró magyar értelmiségit, engem is megdöbbentett, mélyen felháborított. Már egy napja hurcolom magamban ezt a mélyen megalázó, mi több: provokáló információt, de bevallom, nem vettem igazán komolyan. Arra gondoltam, valaki - levezetvén Gyurcsány Ferenc szélsőséges indulatpolitizálásával a polgárháború határára sodort magyarságnak, ennek a sokat szenvedett , országba szorult népnek a fájdalmait - dühében megfogalmazott egy sejtéseken alapuló véleményt.

Persze igazi kétségeim nem lehetettek, hiszen hosszú évek óta hallom ezeket a furcsa megfogalmazásokat, az erre utaló impertinens megnyilatkozásokat, kiszivárogtatásokat!

Tudom, ha ez a vélemény ténnyé fajul, akkor következik be a baj.

Ám amint a kezembe került a cikk eredeti változata, a szerző, kollégám, Hering József fordításában-aláírásával, aki héberül is kiválóan beszél - eldöntöttem, nem hallgathatom el véleményemet.

Hát nem, kedves Simon Peresz elnök úr!

Magyarország nem eladó!

S ennél fogva azonnal ki is kérem a jóérzésű magyarok s netán minden magyar nevében magamnak, hogy ezt a sokat szenvedett, megcsonkított hazát-nemzetet árucikként merészelje interpretálni. Fölvásárolandó portékának, zsákmánynak!

Nyilván azok kivételt képeznek, s másként vélekednek erről, akik Önnek, Izraelnek ajánlgatják s gátlástalanul kínálják fel Magyarországot!

Nem, Simon Peresz úr!

Magyarország nem az önök kedvére való végtermék!

Nem vásárolható fel, még akkor se, ha minden éppen ennek az ellenkezőjét látszik bizonyítani.

Még akkor se, ha itt illatozik a leginkább ínycsiklandozóbban a sólet!

Ha a sok helyütt épült teljesen berendezett, izraeli tulajdonú lakóparkok kulcsrakészen várják Izrael népét.

Ha itt a legjobb az ivóvíz!

Ha itt nincs arab.

Ha itt nincs Perzsa vagy másfajta ellenfél – akik elől mintha menekülni szándékoznának...

Tehát a magyar haza akkor se eladó!

Akkor se, ha a magyar ipar, kereskedelem, az egészségügy és rengeteg ingatlan, biztosítótársaság sok-sok tekintetben már izraeli kézben van!

Akkor se eladó országunk, ha a magyar médiában jelenlévő rablótőke is közvetve-közvetetten izraeli érdekek mentén politizálva tevékenykedik, kelt hisztérikus hangulatot, antiszemitázik s kedvére habzsolva-markolva viszi előlünk-tőlünk kicsi, Trianonban megcsonkított országunkból a pénzt.

Az itt, kisebbségben lévő zsidósággal békében él a magyar nép!

Mégis ha már ennél a látszólag kényes témánál tartunk, miként lehetséges az, hogy Izrael rendőrség és katonaság nélkül szándékozik behatolni hozzánk rengeteg pénzzel felvértezve, netán annektálni azt az országot, ahol tombol az antiszemitizmus?

Ugye, most megfogtam, Peresz államelnök Úr!

Persze, Peresz úr, most aztán le lehet antiszemitázni e cikk szerzőjét!

Aki magyar publicistaként-közíróként az ön -remélhetőleg - meggondolatlan, rossz politikai tanácsadói sugallatára alapuló sajtónyilatkozatára kénytelen tényekkel, elvi érvekkel is reflektálni.

Kénytelen, nemzetféltése okán kötelességszerűen felemelni a szavát egy olyan ország felvásárlása ellen, amely nem eladó!

Mint ahogyan tudomásom szerint Lengyelország se eladó!

S ellentétben mindenféle álhírrel: Manhattan se!

Egy olyan terjeszkedő- önjelölt vevővel szemben, akinek izraeli informátoraim szerint is saját országán belül kellene megmaradnia, rendet, ENSZ-határozatokat betartó: higgadt békét teremtenie s nem új - talán békésebb környezetű - államterület kiszemelésével foglalkoznia.

Ez a véleményem, államelnök úr!

Magyarország rendkívül nehéz helyzetbe került, éppen az önök, az izraeli karvalytőke agresszív nyomulása miatt!

Ám ez, kellő határozott, elszánt óvatossággal, tiszta szándékkal még helyrehozható.

Mit szólna Ön, ha most belebeszélnék Izrael ügyeibe s azt javasolnám: hazánk – és szenvedéseit illetően is a sorstárs lengyel testvéreink- bekebelezése helyett Izrael foglalkozzon inkább saját ügyeivel-sorsának alakításával s anyagi-erkölcsi adósságainak rendezésével: engedje ki az izraeli börtönökben sínylődő palesztin gyermekeket, nőket, hogy állítsa helyre a határokat, adja vissza az elorzott területeket, ne rohanja le folyamatosan Libanont s más térségeket.

Netán mit szólna akkor, ha azt javasolnám: a túlzott s alaptalan, fölényérzetet keltő üldözési mánia elburjánzása esetében forduljanak pszichiáterhez!

Vagy emlékeztessem Önt arra a beszélgetésre, amely David Admon budapesti nagykövet úrral készített interjúm során ekként zajlott:

Riporter :- Tisztelt Nagykövet úr! Nem gondolja, hogy amit Libanonban tesznek, ártatlan gyermekek, idősek, védtelen emberek legyilkolásával, háborús bűnt követnek el?

David Admon: Kérem, én nem értek ehhez…

Ha azt javasolnám, értsenek hozzá, tanulmányozzák.

Foglalkozzanak még jó ideig azzal, amiben nagyon gyengék: a békességben élés tudományának tanulmányozásával, elsajátításával, a háborús bűn igazi értelmezésével, más nemzetek érzékenységének tiszteletben tartásával.

S nem mással, félelmet keltve üzengetve kis nemzetek gyarmatosítás nélküli pénzzel történő újragyarmatosításával.

„Izrael precedens nélküli gazdasági eredményeket ér el. Az izraeli gazdaság virágzik"- jórészt a sokat dolgozó, szorgalmas, gyanútlan, jó szándékú amerikai adófizetők pénzén!- ezt nem árt hangsúlyozottan a figyelmébe ajánlanom!

Precedens nélküli gazdasági eredményeiktől pedig óvjanak meg minket, sokat szenvedett, ma is rengeteg bajjal, nyomorúsággal, megosztottsággal küszködő magyar embereket.

Ismétlem, Peresz úr:

Magyarország nem eladó!

Kérem, a békében, megértésben, kölcsönös tiszteletben élő magyar és a zsidó nép között ne keltsen, ne szítson indulatokat, feszültséget.

Mint amiként most akarva-akaratlanul ezt kísérli megtenni.

Mert felelőtlen kijelentéseiért Ön, mint Izrael állam elnöke személy szerint lesz a felelős!

M. Szabó Imre
Magyarok Világa, műsorvezető-szerkesztő
(mszaboimre.hu)