width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.05.08.

2008. május 8., csütörtök

Cipők a Dunaparton

Cipők a Dunaparton

Szálasi Ferenc, akitől a zsidó érdekeket kiszolgáló hatalom máig annyira retteg, hogy életrajzát, munkáját nemcsak meghamisította, elhazudta, de holtában is egyfolytában gyalázza. Korunk „üdvöskéje” a sztárolt történésznő még ’56 hőseire való emlékezetében sem restellte őt mocskolni, úgy, hogy a 19-es moszkovita zsidóság óta a Hazánkban zajló vérengzések is eltörpülnek mellette.

A „Dunába lövetés” hazugsága miatt már Gordon Zsuzsa, a Budapesti tavasz című film főszereplője is kénytelen volt megszólalni: a cipőlerakás, a Dunába lövetés a forgatás pillanatában Karinthy Ferenc fejéből pattant ki, s hagynánk már fel ezzel a cipő mizériával.

Rendszeresen abból a filmből mutatnak jeleneteket, fotókat mint "dokumentumot" és "bizonyítékot". A Holokauszt Emlékközpont nevű cionista történelemhamisító társaság kiállításain én magam is láttam fotókat a
Budapesti tavasz című filmből.

Szálasi Ferenc mélységes keresztényi lélek volt, ez tisztán kifejezésre jut a Hungarizmus alapvető tanításait tartalmazó "Út és Cél" című 1935-ben készült, tanulmányából, amely nyíltan leszögezi, hogy a Hungarizmus nem zsidóellenességet akar megvalósítani, hanem a zsidómentességi (aszemita) alapelveket kívánja megteremteni egy szabad Hazában. Pax Hungaricát - Magyar Békét akartunk megvalósítani a Kárpátok völgyében és nem vérfürdőt!

,,Nem vagyok antiszemita, csak ellenfeleim állították ezt rólam. Aszemita vagyok, amint ezt már több ízben leszögeztem. A zsidó éppen olyan ember, mint mi vagyunk és brutális erőszakkal nem lehet a zsidókérdést megoldani. Az egyetlen helyes megoldás önálló zsidó államot alakítani a világon szétszórt zsidóság összes tagjának a bevonásával, mert a népek tulajdonságai különbözőek és vannak fajták, amelyek egymás mellett élve örök súrlódást okoznak. egyébként is ez a kérdés jelenleg nem aktuális, de a háború után mindenesetre meg kell oldanunk, mégpedig Európához méltó eszközökkel. Legutóbb illetékes német körök a Budapesten élő zsidók kiszállítását kívánták. Ezt határozottan megtagadtam azért, mert tudom milyen sors vár a mai körülmények között a deportáltakra. Tekintve azonban, hogy a magyarországi zsidóság ezt a háborút nem tekinti az ő háborújának - mi pedig a mienknek tekintjük - kénytelenek vagyunk addig őket biztonságos elkülönítésben tartani. Hallottam, hogy különböző helyeken sajnálatos atrocitások történtek. Én a magam részéről mindent elkövetek, hogy ezek a jövőben megszűnjenek."

Szálasi Ferenc


De Szálasi Ferencnek ezeket a megállapításait, még kevésbé a budapesti zsidóság érdekében történő intézkedéseit nem tartották számon sem a népbíróság tagjai, sem azok a zsidók, akik egyenesen az ő intézkedései következtében nem kerültek deportálásra.

Próbáljuk meg a judeobolsevista történelemkönyveket félretéve megismerni Szálasit.

Szálasi Ferencnek ma is jeltelen sír a „jutalma”, miközben az összes gyilkos, hazaáruló és idegen érdekeket kiszolgáló kommunista, szabadkőműves, kettős identitású magyarságot elárulók díszsírhelyben nyugszanak, avagy a még élők – Biszku Béla és társai – kiemelt nyugdíjjal a zsebükben élik a reformkommunisták „megérdemelt” öreg korát. Szálasi Ferencnek egyetlen, elévülhetetlen „bűne” van csupán: a Szent Koronára esküdött fel, visszahozva ezzel a magyarság történelmi küldetését a köztudatba, amelyet pedig a sztálini gazemberek végképp el akartak törölni. Ha nem így lenne, vajon mi az oka annak, hogy az amerikai elnök, Jimmy Carter éppen születése napján – január 6-án adta vissza a magyar nép tulajdonába Szent Koronánkat, hiszen, ha valakik, ők tudták, milyen kincset őriztek, ám éppen ezért tartottak is tőle. S még a dátum is jelzésértékű: 1978. Ha a sorrendet megfordítjuk: 1897!Arról van szó tehát, hogy végre már ne idegenek írják történelmünket, s ne mások mondják meg, mit gondolhatunk, miben hihetünk, elvégre a már előkerült dokumentumok is bizonyítják ; Szálasi leállíttatta a zsidók deportálást, mi több hivatalosan is tiltakozott ellene. Jogunk van ahhoz, hogy az igazságot végre megtudjuk, s elég volt a folyamatos gyalázásból, hazudozásból, a ránk erőltetett „kollektív bűnösség” elvéből.

Na persze aki a judeobolsevik történelemkönyvekből tájékozódik az mit sem tud a fehér lap politikájáról sem.
Szálasi Ferenc - mint Nemzetvezető - fehér lapot adott minden politikai pártnak, mind a jobboldaliaknak, mind a baloldaliaknak. Vajna Gábor belügyminiszter rádiószózatban fordult a baloldali munkássághoz, felszólítva őket, hogy tegyenek félre minden belpolitikai nézeteltérést és a végső ellenállás végigküzdésére jó magyarokhoz méltóan fogjanak kezet velünk hungaristákkal. Fehér lapot kapott minden demokrata, aki a számonkérés elől nem bujkált mosókonyhákban, fáskamrákban, mint tette azt a (45 után palástos hóhér -nak nevezett, mert számolatlanul írta alá a bolsevista népbíróság halálos ítéleteit) Tildy Zoltán s Nagy Ferenc és nem tartózkodott egy vidéki tanyaházban, hogy "Isten hozott"-al fogadja a felszabadító" szovjet martalócokat, mint tette azt Sulyok Dezső. Fehér lapot kapott volna Bajcsy-Zsilinszky Endre is, ha Malinovszky orosz marsallal történt hazaáruló paktálása helyett részt akart volna venni a Nemzet végső harcában, és vállalta volna, amit a hungarista mártírok vállaltak: győzelem vagy halál... Vajon akadt-e Krisztus óta még valaki, aki politikájának tengelyébe a fehér lapot helyezte?... Tény, hogy a gettók ajtaját nem nyitotta fel az október 15-én bekövetkezett hungarista változás sem.


A zsidóság a szovjet győzelemért imádkozott, és mint megbízhatatlan kisebbség ugyanúgy lakat alatt maradt, mint ahogyan Amerikában is lakat alatt állott a német, olasz és japán lakosság.

A magyarországi zsidóság az első kommün idején - számarányán jóval felül - óriási vezető szerepet játszott.


Nemcsak a két legnagyobb szadista gonosztevő: Kun Béla és Szamuelly Tibor voltak zsidók, hanem a "Forradalmi Kormányzótanács" 34 népbiztosa közül összesen 23-an. Legjobb lesz talán ebben az ügyben a hungaristának, vagy jobboldalinak a legjobb akarattal sem nevezhető, hanem megrögzötten baloldali Sulyok Dezső emlékirataira hivatkoznunk, aki könyvében megállapítja, hogy "a szociáldemokrata párt vezetői is majdnem mind zsidók voltak, de teljesen az ő vezetésük alatt állt a polgári radikális párt és ugyanígy a magukat demokratának nevező különféle frakciók is... 50 év elég volt, hogy Magyarország saját zsidó kisebbségének belső gyarmatává váljék... A proletárdiktatúra vezetői és végrehajtó közegei túlnyomó többségükben zsidók voltak". Kun Béla gaztetteinek mentésében például a szintén zsidó Böhm Vilmos járt elől, aki előbb a szociáldemokrata párt vezetőségi tagja volt, hogy kommunista népbiztossá legyen, majd a bukása után visszatérjen eredeti pártjába, tisztára mosni azt, amit nem lehet: a szociáldemokraták szerepét Kunék rémuralmában... A legtöbb gyilkosságot zs terroristák követték el... Bár a zsidóság egészét nem lehet elmarasztalni a proletárdiktatúra bűneiben, valamint a magyarországi zsidó kisebbség szerepét a későbbiekben sem, mégis még mindig nem vonta meg félreérthetetlenül a vonalat önmaga és azok között, akik 1919-ért felelősek. Nem hangzott el egyértelmű elmarasztaló ítélet, mely kifejezésre juttatta volna, hogy az 1919 évi magyarországi bolsevista kísérlet bűntény volt, s aki abban részt vállalt, bűntettes... - Akárki és akárhogyan is szépíti a magyarországi zsidóság szerepét, nem lehet vitás, hogy antibolsevista végső harcunkban megbízhatatlan elemnek bizonyult. Lévai Jenő "Fekete Könyv"-ében, számos fényképpel lép a közvélemény elé, de arról nem ír, hogy Szálasi Ferenc Nemzetvezető Szalai Pál vezetésével őrséget állíttatott a pesti gettók elé, hogy az ott tartózkodó zsidókat megkíméljék a fehér lap politikája nyomán Ennek az intézkedésnek volt köszönhető, hogy a pesti gettó túlélte a vészterhes időket és nem jutott a varsói gettó szörnyű sorsára. Pedig ez volt az igazság és ehhez még hozzátartozik, hogy a "háborús bűnös"-ként később szintén hazaszállított Szalai Pált a népbíróság kénytelen volt felmenteni, jóllehet, amit Szalai Pál a zsidóság érdekében tett, azt Szálasi Ferenc utasítására tette. Annál többet írnak azonban még ma is a vérző Dunapartról, tarkólövészetről, tömeggyilkosságokról... Természetes, hogy odaát elsősorban azok, akik nem akarnak tudni Katynról, ideát pedig részint azok, akik hallgatnak Újvidékről, mások pedig nem akarnak tudni Hirosimáról. Különben lehetne vitázni azon, hogy hol halt meg több ártatlan ember: az ostromlott Budapesten, a katyni erdőben, Újvidéken, vagy Hirosimában? Egy azonban bizonyos: az 1944. október 15-én életben lévő budapesti zsidóság Szálasi Ferencnek köszönheti további életét, akinek csak egy szavába került volna és Budapesten több zsidó nem marad..