width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.07.25.

2008. július 25., péntek

Miért fals a cionizmus?

Miért fals a cionizmus?

Na akkor némileg tudományosabb alapossággal ugyanez a téma.

^ Nicholas de Lange: A zsidó világ atlasza (Helikon-Magyar Könyvklub, 1996), 131. old.:

„A "cionizmus" homályos és érzelmi töltéssel bíró fogalom, mely mindenki számára mást tartalmazott, lényegében azonban a zsidó identitással és a zsidóknak a más nemzetek között elfoglalt helyével foglalkozó ősrégi kérdések radikális megközelítését jelenti. A cionista számára a zsidóság nem vallási közösség, és nem is különböző országokban élő etnikai közösségek laza társulása, hanem egyetlen nép, melynek van saját hazája: a zsidóság többé nem az általános rendtől eltérő egyedi és meghatározhatatlan kivétel, hanem szabályos, a világ többi népéhez hasonló alapokkal rendelkező nép. A cionizmus egyike azon szélsőséges irányzatoknak, amelyek a "zsidókérdés" összetett problémáira keresnek egyszerű választ. A gyakorlatban azonban ez az egyszerű válasz a cionizmus számára is megoldhatatlan feladatnak bizonyult. Százéves fennállása ellenére, még mindig nem fogalmazódott meg a cionizmus világos és a többség által elfogadott célkitűzése, és a cionizmus retorikájában használt régi jelszó, a "normalizáció" ismét az "egyediség"-nek engedi át az elsőbbséget.”

„Az antiszemitizmus helytelen kifejezés, mert feltételezi a zsidóság teljesen passzív szerepét a folyamatban. Ez tévedés. Amely faj a másikkal való keveredést, vagy pláne összeolvadást a hozzáférhetetlen valláserkölcs blokádja alá helyezi, az az emberi összetartozás érzését a legsajátabb módon formailag és eredményben saját fajára korlátozta. Ezzel minden társadalmat, melyben élt maga ellen provokált.”

„A zsidó az önmagára vonatkozó kérdéssel, az örök zsidókérdéssel szemben képtelen tárgyilagosságra. Képtelen megérteni a gyűlöletet, amit kelt; pedig mindig és mindenütt felkelti.”


És végül egy idézet magától Scall Fasttól : xD nem ám akárkitől...

"Csak hogy tudd: a zsidók még csak emberszámba sem vesznek, ha nem vagy zsidó. Akkor goj vagy, ami héberül több mindent is jelent, többek közt azt, hogy tisztátalan, vagy azt, hogy nem emberi minőségű, vagyis barom. Nem véletlen, hogy a világon mindenütt gyűlölik őket az emberek, akik kicsit is ismerik hitüket, vallásukat!!!!"

Mi a sikeres vállalkozás 3 feltétele?

1. Légy éber.
2. Légy stréber
3. Légy héber. :-)))))

A cionisták céljai - ezt ők maguk írják magukról a saját honlapukon

* A zsidó nemzeti tudat fejlődésének előmozdítása

Tehát a zsidók bevallottan állam akarnak lenni az államban, és ez által az adott állam alapvető érdekeit is elárulják, ha az érdekükben áll - nem éppen ezt mondjuk mi is rájuk?

Ami tény : A zsidó szervezetek és személyek szervezett vagy ad hoc tevékenysége ami kizárólagosan a zsidók és zsidó közösségek érdekeinek és szükségleteinek szolgálatában működik az egész világon. A zsidók sokszor ennek a lobbinak még a létét is tagadják, és az erre való hivatkozást az antiszemitizmus egy ismert megnyilvánulásának tartják.

A következő Arial betűvel írt rész a Metapediáról egy részlet : bizony, a zsidók államot képeznek az államban,

***idézet eleje*** Nem kerülhetjük meg, de nem is akarjuk megkerülni a kényes kérdések legkényesebbikét, a "zsidóüldözést a nyilasok részérõl". A kérdés megválaszolása során sok mindent figyelembe kell venni. Így a hungarizmusnak azt az alaptételét, hogy a Kárpát-Duna medence zsidósága nem gyökeresedett meg e honterületen s így nem "honképes és talajgyökeres népcsoport", jóllehet népcsoportnak tekintendõ (s ilyenként nem tévesztendõ össze a mózeshitûek felekezetéhez tartozók összességével, hiszen pl. a szombatisták is ennek a hitfelekezetnek a hívei voltak). Ennek az alaptételnek a magyarázata Szálasi szerint a zsidóság pályaválasztásában, vándor-, sõt bevándorló természetében és kozmopolitizmusában, vagyis abban a tulajdonságában rejlik, hogy oda vándorol, ahol "jól" élhet s ha már nem él meg egy adott területen a tõle elvárt szinten, akkor egyszerûen odébbáll. Nem kötõdik a befogadó nemzethez, hazához, valósággal "állam az államban" s mindez megakadályozza abban, hogy - más népek gyermekeivel ellentétben, akik egy-két nemzedék után következmények nélkül fel tudnak olvadni népi környezetükben - asszimilálódjék a környezetébe. Nincs kötõdése a túlvilági üdvösséghez sem. Teljesen evilági lény, a nyugati civilizáció modern irányzatainak legfõbb képviselõje, mert ezek az irányzatok a legnagyobb mértékben összhangban vannak tulajdonságaival. Az újabb idõkben egyre inkább szerephez jut a földrajzi, a gazdasági mozgékonyság, a szellemi és társadalmi élet változékonysága, az emberek közötti - felszínes - érintkezés, a kereskedés, a közvetítés, a gazdasági tevékenységben a pénz hatalma, az információs és kapcsolati tõke. Ha ezeket az irányzatokat mint a "civilizáció" elõrehaladását értelmezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy e folyamat népi motorja, a zsidóság, nem más, mint egy "túlcivilizált" népcsoport. Mindezt a 30-as években ékesszólóan bizonyították a statisztikai adatok, amelyekbõl kiderül, hogy a hazai zsidóság részesedése a nemzeti jövedelembõl, az ingatlanvagyonból, súlya bizonyos igen jól jövedelmezõ szakmákban (a hiteléletben, a nagykereskedelemben, az ügyvédi pályán, stb.), ill. kiemelten a véleményformáló tevékenységben (az újságírásban, a reklámiparban, a szórakoztató iparban, bizonyos irodalmi és mûvészeti körökben, a színház és a film területén, stb.) messze felülmúlta a lakosságon belüli arányszámát, ahhoz képest kb. ötszörös-tízszeres volt, miközben a röghöz kötõdõ foglalkozások körében csupán elvétve lehetett találkozni zsidó emberrel. Ráadásul - Szálasi szerint - gazdasági túlerejükön, véleményformáló hatalmukon és - összefogásukon is alapuló - kiváló "érdekérvényesítõ" képességükön kívül gyakorlati materialista beállítottságuk s az ennek megfelelõ eszmei-politikai nézeteik is a magyar nemzetet veszélyeztetõ irányba mutatnak: egyfelõl a szabad kizsákmányolásos liberális demokráciák, a "plutokrata" pénzkapitalizmus irányába, másfelõl az utópisztikus baloldali, marxista irányba, amely pl. a szovjet gyakorlatban egy egyszerre embertelen és rossz hatékonyságú rendszert hozott létre. ***idézet vége***

* zsidó, illetve cionista oktatás és nevelés

Ezzel szemben a zsidó oktatási miniszterek úgymint Magyar Bálint, Fodor Gábor, Hiller istván, miért rontják le már évtizedek óta a magyar szellemiségű oktatás és nevelés minőségét?

* küzdelem az asszimiláció ellen

Tehát nem is akarnak beilleszkedni, itt a gond, nem éppen ezt mondjuk mi is?

* a zsidóság Izraelbe való hazatérésének szorgalmazása

Ezzel ellentmondanak saját maguknak (küzdelem az asszimiláció ellen), de felőlem mehetnek.

* Izrael Állam és a diaszpórában élő zsidóság kapcsolatainak előmozdítása

Igen, a világ országainak zsidói rendre a saját hazájuk érdekeit elárulva kötnek üzleteket és megállapodásokat a zsidó állammal, így adták el fél Budapestet plázának és lakóparknak mélyen áron alul, így adták el a dunai szigetet !!!!ingyenlízing konstrukcióban!!!!!! ahol a Hadrianus romok vannak, például nagyon sok klf. technológiai információt juttatnak ki JOGSZERŰTLEN MÓDON oda a világ országaiban élő zsidó tanárok, tudósok.

* cionista jellegű kezdeményezések támogatása

Tehát támogatják saját magukat, nohát, ezt nem is gondoltam volna xD

* héber nyelv oktatása

Ha az ember héberül beszél, jószerivel senki sem érti, és pontosan ez a cél, amúgy izraelben majdnem mindenki tud angolul, tehát oda felesleges.

* antiszemitizmus elleni küzdelem és a zsidóság jogos érdekeinek védelme.

Az antiszemitizmus a diaszpórában élő zsidókat kivándorlásra készteti, és izraelből már többször felszólították pl. a francia és a horvát zsidókat, hogy ott nagy antiszemitizmus van, és emiatt sürgősen "térjenek haza", tehát a zsidóság jogos érdeke az, hogy ne legyen azzal vádolható, hogy más népeken élősködik, márpedig jelenleg ez a helyzet, hagyják ezt abba, és települjenek izraelbe, és ennyi. :-)

"a csodálatos összetartó erő, amely miatt ez a nép meg tudta őrizni a kultúráját" mi ebből e helyett csak a különféle devianciák terjesztését, a hollókosztvallás terjesztését, és a zsidó multik gazdasági elnyomását éljük meg minden nap.

A zsidóság, ahol más népek országában él, a helyi kultúrát elsorvasztja, a zsidó média és a zsidó producerek leginkább csak a bulvárt pénzelik, abból is direkt azt, ami rombol. Az ilyen kultiplex féle förtelmeket például.

A zsidó háttérhatalom megpróbál tabut csinálni ebből az egészből. Minden tényt tagadnak, ami negatívan érinti a zsidókat. Minden ilyet el akarnak tussolni, aki azokat kimondja, megprobálja rásütni azt, hogy valami elfogult szélsőséges.

Akik a zsidók közül megpróbálták tagadni, hogy a jegyzőkönyvek valódiak, mindegyikük azokat a részeket idézgette, és analizálgatta, amelyek elterelik a lényegről a figyelmet.

Egy kritikát sem találtam, ami a közgazdasági és a szociokulturális (pl. a zsidó producerek által létrejövő popkultúrában a drogfogyasztás és a homoszexualitás népszerűsítése) folyamatokat taglalja. Mert ha az ember körülnéz, a tükörképét találja annak, ami le van írva benne: államadósság, konvergencia, értékpapírok, spekuláció.

Nos, a zsidó ideológusok, filozófusok a gyengébbeknek bemagyarázhatják, hogy ez hamisítvány, és hogy ez egy egyszerű propaganda anyag, de ami a szociológiai, és közgazdasági folyamatokat illeti, az anyag magaert beszél. EZ NEM SCI-FI.

Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei

http://www.radioislam.net/hongr/cionp.htm

És itt is : http://www.protocolz.com/pro/hungarian.shtml

És mindennek az elemzése : sajnos hiteles !!!!

http://magyarsors.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1994&Itemid=86

Ez pedig két régebbi postom :

http://reakcio.blogspot.com/2007/11/ketts-mrce.html

http://reakcio.blogspot.com/2008/07/cion-bolcseinek-jegyzokonyvei-es.html