width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 09/01/2008 - 10/01/2008

2008. szeptember 30., kedd

Da Vinci kód a zsidó csalás

Da Vinci kód a zsidó csalás

A Da Vinci kód mögött lapuló zsidók

Aligha van, aki még nem jött rá, hogy a Da Vinci Kód egy példa nélkül álló támadás a Kereszténység és Jézus Krisztus személye ellen. De a többség nem tudja, hogy a Média-óriások, melyek ezt a támadást vezénylik zsidó kézben vannak.

A Sony Részvénytársaság a szeme annak a zsidó promóciós polipnak, mely e filmet létrehozta. A nyolcvanas évek végén Sony of Japan felvásárolta a Metro Goldwin Meyer-t, Columbia Pictures-t és United Artists-t. A zsidó tulajdonú CBS volt Elnöke, a zsidó Howard Stringer lett a Sony International második embere. Viszont ő a Sony of America igazgatósági tanácsának tagja, s vezérigazgatója is egy személyben

A Sony of America vezérkarában is zsidó nevek vannak többségben. Emily Susskind: elnök. Robert Wiesenthal az exec. alelnök és pénzügyi főtitkár; Nicole Seligman ugyancsak exec Alelnök és tanácsadó. Phil Weiser a technológiai igazgató és senior-alelnök. Michael Fidler Jr. is Senior-alelnök. Jay Samit a Connect ügyvezető igazgatója. Gretchen Grieswald a vállalati kommunikációs igazgató.

A Sony leányvállalatának, a Columbia Pictures-nek, - mely egyébbként a Da Vinci Kódot készítette – Amy Pascal, megintcsak zsidó, a főnöke. Ő az igazgatója a Sony Motion Pictures Group-nak is. A film producere Brian Grazer...mondjam?

A forgatókönyvet a jól ismert – zsidó – forgatókönyvíró, Akiva Goldsman írta.

A MÉDIA POLIP

Míg a film a Sony terméke, a film promóciója a zsidó média-ipar többsíkú támadását illusztrálja.

Tavaly a Sony szorosan együttműködött az NBC-vel, az annak érdekeltségébe tartozó NBC/Universal termékének, a keresztény-ellenes Dániel Könyvének a reklámozásában. Most, az NBC TV műsorszerkesztésért felelős feje, Jeff Zukor (jid) bőségesen visszafizetett a film reklámozásával. Csak a múlt héten, a Today Show Matt Lauer-je (jid) Európai kincsvadászatra invitálta a show nézőit: a kód nyomdokaiban haladva. A CBS a zsidó Sumner Redstone (Murray Rothstein) elnökletével és az ABC, a zsidó Michael Eisner vezényletével csigázta a nézők érdeklődését a könyv és a film iránt.

MEGA-KÖNYVSIKER

A legnagyobb zsidó könyvkiadók is mesés hasznot vágnak zsebre a DaVinci Kód terjesztéséből. A zsidó Joel Klein a világ legnagyobb kiadó-konglomerátumának, a Bertelsmann A.G.-nek az Amerikai főtitkára. A Random House, mely az Encyclopedia Judaica szerint is zsidó tulajdonban van, része ennek a szindikátusnak, így hatalmasat nyert a forgalmazáson. A Random House birtokolja a nagybetűvel szedett kiadványok forgalmazásának jogát. A Random House al-vállalata, a Doubleday vette meg a szabványos nyomású és a különleges, gyűjteménybe való kötetek nyomásának jogát. Végül pedig egy másik nagy tiszteletnek örvendő, s megint csak a Random House érdekeltségi körébe tartozó zsidó kiadóház teszi fel a pontot erre a zsidó monopóliumra az összes nem keménykötésű kiadás jogával.

A zsidó befolyási körhöz tartozó magazinok is agresszívan reklámozzák a Kód-ot.

Vagy 50 népszerű magazin, többek között a Time, Life, People (Time/Warner tulajdon a zsidó Nerman Pearlstein-nel a főszerkesztői székben). A Newsweek, a zsidó Donald Graham Washington Post-jának függvénye, mostanság több feltűnő cikkel csábította az olvasók millióit a könyv megvételére vagy a film megtekintésére.

Cikkek garmadája jelenik meg a zsidó tulajdonú újságokban is. Ezekhez tartozik a Samuel Newhouse-lánc gyöngyei közül a New York Times, Boston Globe, a New York Review of Books, a Village Voice, satöbbi...Mind fokozzák a érdeklődést a DaVinci Kód istenkáromló igéje iránt. A New York Times azzal jellemezte a könyvet, hogy: a szerző kutatómunkája feddhetetlen, a Kód azon állítása ellenére, hogy például a Római Katolikus Egyház 5 MILLIÓ asszonyt égetett meg. Mindazoknak a média-hangoknak, melyek oly komoran mérlegelték Mel Gibson Passiójának antiszemitizmusát, most egy szavuk sincs a Kód veszett anti-Kereszténysége ellen...netáncsak nem azért, mert osztoznak benne?

A KRISZTUS ELLENI TÁMADÁSOK SZÁLAI ÖSSZEFUTNAK

Egy korábbi „e-riasztás” cím alatt terjesztett körlevelemben már dokumentáltam, hogy a zsidók miképpen tették lehetővé a National Geographic Society számára, hogy az a világ elé tárhassa a Júdás evangéliumának istenkáromlását.(„ Judas- Historic Jewish Hero ”). Lerántottam a fátylat a Nat.Geog.Soc. Köztiszteletben álló „Kódex-szakértő Bizottságának összetételéről, mely kissé zsidósra sikerült.

Ez a lázas Krisztus-mocskolás egy élénkült zsidó kampány szerves része volt

Az ADL(Anti Defamation League) Abe Foxman-ja támadást intézett a politikailag aktív Keresztény konzervatívok ellen, azzal hogy azok „veszélyeztetik a szabadságjogokat”. A Déli Baptista Konvenciót gyalázta, amiért azok zsidókat térítettek. Legújabb könyvében, a „Soha Többé? Az Új Antiszemitizmus Árnyéka”-ban antiszemitizmussal vádolta meg a keresztényeket, akik zsidókat kereszteltek át. Az Újtestamentum – így szitkozódik – egy hazug, gyűlöletes és agresszív könyv, és végeredményben alapvető okozója volt a 6 millió zsidó pusztulásának a Második Világháborúban. (ADL's Foxman- New Testament is Anti-Semitic )

Múlt decemberben a CBS 48Hours különkiadásában a Karácsony Misztériuma címmel a CBS annak a lehetőségét feszegette, hogy Krisztus fattyú volt(„ More Christian Bashing from Media this Easter? ”)

Ezen a télen az NBC Dániel Könyve című műsora, melyet Jeff Zukor engedélyezett, Jézust és a Keresztény családot pocskondiázta. („ Who's Behind NBC's 'Book of Daniel'? ”)

Ugyancsak ezen a télen volt sikeres a zsidó aktivista Mikey Feinstein abban a perében, mely megtiltotta a Légierő Akadémiája lelkészeinek, hogy Jézus nevét nyilvánosság előtt fennhangon kiejtsék. Ebben nagyban segítségére volt Rabbi Arnold Resnicoff, a Haditengerészet és Légierő magasrangú etikai tanácsadója, a "szólásszabadság" bajnoka.
(„ Correction- Speech at Air Force Academy Not Free ”)

A KERESZTÉNYEK HALLGATNAK

Az emberfia azt hihetné, hogy a kereszténység vezetői, akik neves zsidó aktivisták nyilvánvaló támadásainak vannak kitéve, legalább lelepleznék a hívőik előtt azok személyazonosságát, akik őket, s Megváltójukat becsmérlik.

De a helyzet nem ez. A Kereszténység elöljárói és az új jobb oldali vezetők meg sem mernek mukkanni azzal kapcsolatban, hogy a szólásszabadság, keresztelkedés, Újtestamentum és magának, Jézus Krisztusnak becsületét ért támadások zsidó eredetűek.

Miért ez a hihetetlen csönd? Az evangélisták hallgatásának oka egy több évszázados babona. Hiszik, hogy akárki, illetve akármely állam mely akár csak kritizálja a zsidókat, az meg lészen átkozva. A Bibliai ígéret Ábrahámnak, miszerint „megáldom azokat, kik téged áldanak, és kiátkozom, kik téged átkoznak” (Genezis 12:3) olyan értelmezést kapott, akármiféle gonosz vagy igazságtalan dolgot művelnek is a zsidók, egy keresztény csak áldhatja, soha nem kritizálhatja őket.

Nos, ez a tévhit ellentétben áll a Jó Könyv szellemével.

A Biblia azt tanítja, hogy a jámbor korholás, figyelmeztetés nem átok, hanem a legszebb ajándék, amit egy bűnös kaphat. A feddés magában hordozza a megbánás lehetőségét - így mentve a lelket a kárhozattól.

Annyira kívánatos volt a zsidók térítése bűnös útjaikról, hogy a héber próféták, Izsák és Keresztelő János dörgedelmesen hordták le a zsidókat, s elöljáróikat bűneikért. Vajon a Biblia antiszemita-e ezért? Illeti-e ilyen jelzővel a prófétákat?

De nem ám, sőt, Isten átka azokat a hamis prófétákat verte, akik a zsidóknak hízelegtek, pontosan úgy, mint ahogyan azt a modern keresztények teszik. Illés idejében ezek a megalkuvó próféták mézesmázosan áldották Ahab-ot és Jezabelt. Ma, Jerry Falwell, John Hagee és Hal Lindsey tékozolják áldásaikat a legfertelmesebb zsidó bűnösökre, olyanfajta erőszakos emberekre, mint Shamir, Begin és Sharon.

AZ IZRAEL-IMÁDAT KULTUSZA

Krisztus követői 2000 évvel ezelőtt messziről figyelték Megváltójuk keresztre feszítését. Tehetetlenek voltak a zsidó vezetőkkel szemben akik Őt megölették. A mai Keresztények is görcsbe bénultan lesik azokat, akik ma a nyilvánosság előtt újra és újra megfeszítik Jézus nevét és hírnevét. Igen, persze, elküldenek egy-két levelet és e-mailt, talán még egy TV-adás szponzorát is bojkottálják. Értelmiségieik vitatják a DaVinci Kód szofizmusát. De soha senki nem mutat rá prófétikusan a zsidó Média-nagykutyákra, megnevezvén vallási, faji hovatartozásukat. Senki nem mondja ki azt amit Nátán kimondott a csaló Dáviddal kapcsolatban: „Te voltál az az ember!” (Sámuel II – 12:7)

Elképesztő módon, mialatt a zsidók Krisztus elleni tevékenysége lassan teljesen körülveszi és elborítja a Kereszténységet, az Egyház felől áradó csendet lassan vágni lehet.

Csak azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor az „Izrael-mindenekfelett”-et valló egyházi vezetők és nyájaik majdan a gulágok vágóhídjaira hajtatnak, megállapíthatjuk, hogy a történelem folyamán nem volt még egyetlen csoport sem, mely keményebben munkálkodott saját pusztulásán.

Fordított cikk, az angol eredeti szerzője Ted Pike tiszteletes (a tiszteletes azt jelenti, hogy pap)

2008. szeptember 29., hétfő

Szálasi Ferenc nemzetvezető

Szálasi Ferenc nemzetvezető

SZÁLASI FERENC

Emlékekben a vezér - Scourge of God

A vezető magyarországi értelmiség tagadja, vagy eltitkolja, hogy a Szálasi Ferenc vezette hungarista mozgalomnak értelmi, erkölcsi, intellektuális és etikai érdemei voltak!

A győztesek által a magyarság nyakára ültetett nemzetidegen kisebbség gyűlölet ideológiája járta át a „szocialista értelmiségi faragványok” lelkét és tudatát. Ez napjainkban is tovább él a liberális, álhumanisztikus ideológiai zsákutcában! Így Szálasi Ferencről nem jelent meg objektív írás vagy nyilatkozat. Bértollnokok, gondolatrabszolgák és konzumidióták eltorzították a köztudatot!

Szálasi néhány megállapítását lehetne bírálni, helyességét vitatni, érvekkel támadni, de ilyen soha nem történt. Úgy látszik bírálói erre szellemileg képtelenek. Egyedül fröcsögő gyűlölet tör ki belőlük!!

Szálasi Ferenc 1897. 01. 06-án született Kassán.

Apja idősebb Szálasi Ferenc a honvédséghez beosztott tisztviselő volt, aki századosi rangban vonult nyugdíjba.

Öt gyermeke közül a négy fiút katonatiszti pályára irányította. Gyermekeit szigorú, de szeretetteljes, vallásos szellemben nevelte!

Szálasi Ferenc nyolcosztályos katonai reálgimnáziumot végzett, utána a Császári és Királyi tiszti Akadémiát. Tüzértisztként szolgált. Az I. világháború után elvégezte a hadiiskola néven működő Vezérkari Akadémiát. Ez volt a legmagasabb végzettsége, legmagasabb vizsgája pedig a vezérkari törzstiszti vizsga. Legnagyobb katonai rangja a Vezérkari Őrnagyi rendfokozat.

Jó képességű, rendkívüli önfegyelemmel rendelkező tiszt volt.

Mély hazaszeretetét családi neveltetéséből hozta!

Kiváló, sokoldalú nyelvtudása miatt Párizsba akarták küldeni katonai attachénak. Politikai szerepvállalása miatt a további katonai szolgálatot nem vállalta. Katonatiszt nem lehetett abban az időben semmilyen párt tagja!

Szellemi, politikai fejlődésére nagy hatással volt a székesfehérvári lánglelkű szellemi óriás megyéspüspök, Prohászka Ottokár szellemi, társadalomtudósi, fajelméleti hagyatéka!

A murgai tanító fiát, Gömbös Gyulát tekintette példaképnek! Gömböstől kissé radikálisabb államigazgatási gyakorlati módszereket látott szükségesnek!

Prohászkai hungarizmus „magyar szocializmus” eszméit és gyakorlati tanácsait elfogadta! Szociális érzékenysége a magyar kisember mellé, és a plutokrácia (a pénzen alapuló politikai hatalom) ellen fordította (Goldbergek, Hatvani-Deutsch).

Erős rokonszenvet érzett Hermann Gőring irányában. Csodálta a Hazáját fenntartás nélkül szolgáló hős vadászpilótát. A Kondor Légiót irányító rettenthetetlen katonát, aki segített megtisztítani Spanyolországot a szovjetbolsevik fenevadak által irányított kommunista hordáktól!

A kor jelentős szociális és nemzeti irányzatai formálták világképét, acélozták jellemét!

Az 1930-as években sok nemzeti alapú szociális érzelmű mozgalom alakult. 1932-ben létrejött a Magyar Országos Fasiszta Párt, vezetőjük a Kun – Kón Béla vörösdúlását megfékező két legendás katonai parancsnok: Ostemburg Moravek Gyula és Prónay Pál. Ilyen volt Gr. Festetics, Gr. Pállfy és Meskó Zoltán mozgalma.

A sors parancsa, hogy ezeket a mozgalmakat Szálasi terelte egy közös mederbe és töltötte meg magyar életerővel!

Szálasi 1935-ben megalapította a Nemzeti Akarat Pártját, mely tipikusan hungarista – eszmeiségű volt.

Erősen bírálta Horthy Miklós kormányzót, hogy egyrészt zsidó pénzoligarhák és gyárosok, másrészt a Habsburgok által örökülhagyott, magyarságtudatában lepusztított „magyar” főnemesek befolyása alatt van! Nem érzi a milliónyi magyar kisember nyomorát!

1937. április 23-án Szálasit három hónapi fogházra ítélik! Vád az alkotmányos rend felforgatása. Rettegnek tőle a magyar népen élősködő judeo-plutokraták!

Szorosan együttműködött Böszörmény Zoltán költő és népvezér agrárszociális mozgalmával, mely az egészséges nem bolsevik rendszerű földreformot szorgalmazta! Jelvénye a keresztformába rakott kaszák, innen ered a köznyelvi elnevezésük: kaszáskeresztesek!

Szálasi irányában jogos kritikaként említhető, hogy a Habsburg – ház nemzetre való romboló voltát nem látta, jóllehet a hungaristák zömében ezzel tisztában voltak.

Horthy Miklós ezzel tisztában volt, amikor Károly „király” vonata elindult, azonnal csapatokat mozgósítva megakadályozta a hazatérést. Prónay Pál ekkor menesztette a hadseregből, mert zászlóaljával megtagadta a parancsot, királypárti lévén.

Szálasi Horthy törvényes helyzetét viszont soha nem kérdőjelezte meg! A „bírósági” kihallgatásán is állította, hogy ha 1944 okt. 15-én Horthy Miklós az angolszászok előtt kapitulál, nem avatkozik az eseményekbe. Miután a bolsevikok ellen akarta letenni a fegyvert, ellen kellett állnia.

Szálasi igen sokoldalú társadalompolitikai, elméleti munkát folytat! Rendszerelméletében több nagy tér, több élettér, több vezetőnép szerepel! Nem szerepel választott vezető szerepként az önválasztott nép a zsidó!! Természetesen ezt zokon veszik. A cionista sajtó támadásainak kereszttüzében él. Szembeszáll az internacionalizmussal! Támadja a munkásságot félrevezető zsidó – internacionalista vezetőket.

Európát és a világot egymással kooperáló büszke és független nacionalista nemzetek együtteseként képzeli el!

A nemzeteken belül, hasonlatosan egy családéhoz, a sorsközösség eszmeiségét kell megvalósítania. Ebben nincs helye a határokon átnyúló judeo – globalizált - rablókapitalizmusnak. El lehet képzelni, hogy a haramia tőke zsebében lévő sajtó milyen támadásokat intézett ellene!

A háborús erőfeszítéseket sokszor látni lehetett, hogy belső ellenség nehezíti.

Szálasi hitt a győzelemben, a csodafegyverben (atombomba).

Horthy nem hitt benne és 1944 okt. 15-i rádióbeszédében az oroszok előtt kapitulált. Ezt a hadsereg nem hajtotta végre!

Több okból:

A magyar hadsereget nem árulásra nevelték!

A szovjet-bolsevik rendszer utálata a hazai 1919-es vörös dúlás után mérhetetlen volt!

Szálasi pártja volt a legerősebb és a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségével együtt átvette a vezetést. A magyar hadsereg mögéjük sorakozott!

A marxista történelemhamisítók sok féle módon okoskodtak! Az utolsó katonától a tábornokig egyöntetűen döntött: Nem kell a bolsevizmus!!

A judeobolsevik történelemhamisítók hatalmas áltudományt faragtak összeesküvés elméletekkel, stb.. kiugrási kísérlet kudarcának okai, stb..

Csak egyet nem tudnak felfogni, mert nem magyar szívvel és ésszel élnek!

A MAGYAR NEM ÁRULÓ FAJTA!!!

Horthy látva azt, hogy parancsát nem hajtja végre a hadsereg 1944 okt. 16-án lemondó nyilatkozatot ír alá. Kinevezi Szálasit, mint a legerősebb párt, a Hungarista Párt vezetőjét miniszterelnöknek. 1944 nov. 04-én az orzsággyűlés nemzetvezetővé választja!

Szálasinak nincs sok ideje!

A belső ellenséget közönbösíteni kell!

Bolsevizmus elleni harcra mozgósítani!

Ideológiai harcot is indítani!

Ennek eredménye, hogy Budapest erőd hősiesen helytáll 102 napig, 52 napig teljesen körülzárva!

1944-től a mozgalom vezetősége elkezdte összeállítani Szálasi munkásságát!

I. kötet: Cél: eszmerendszert tartalmazza

II. kötet: Út: írásban rögzített megnyilatkozások

III. kötet: Harc a hatalomért: hatalomra jutás

IV. kötet: Dokumentumtár: ez nem készült el

A történelem torz fintora, a mindenható büntetése révén a sátáni bolsevik erők felülkerekedtek.

Szálasit 1945. májusában fogságba ejtik és átadják amerikai egyenruhában feszítő korábban magyarországi zsidóknak!

1945. május 22-én elkezdődött a per!

Nem volt más, mint egy tragikus végű judeo-bolsevik komédia.

1946. márc. 01-én kötél általi halálra ítélik. Büszkén áll gyilkosai elé!

Így ír:

A mai naptól kezdődően az Úristen előtt állok!

De összehasonlíthatatlanul nyugodtabban, mint Mini Jankó tanácselnök, aki az ítéletet hozta!

Nem akarok se vele, se az ítélettel foglalkozni. Ez a bíróság nem ítélt, hanem gyilkolt! Halálosan szeretett Nemzetem rövidesen fel fog menteni. Meggyőződésem, hogy haló poraim elégtételt fognak kapni!

1946. márc. 12- én az örömükben őrjöngő, a belépőkért megküzdött zsidók előtt végrehajtották a gyilkosságot!

Karsai Elek egykori felavatott rabbiból lett zugtörténész és fia Karsai László papíron történész által kiadott naplórészletek hitem szerint zömében hamisítványok!

Ostoba, rosszízű, agresszív magyarázatai Karsai Lászlónak közismertek.

Erőss Zoltán

"Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni, sőt közülük lesz egy. Isten nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkádban, hogy bemutasd a zsidók csalásait."

MOHAMMED a Koránban

Szálasi Ferenc, a válság férfia

Az első világháború után a több ezer éves kárpáti magyar lét keretei összetörtek. A trianoni békediktátum a kárpáti magyar élettérben teljesen új és történelem nélküli államcsoportokat létesített és az előmozdító elvek helyettesítésére - mint a történelem folyamán annyiszor - megint bevetette a nemzetiségi sérelmek viszálykodást támasztó kérdését. A nemzetiségi viszálykodásban aztán megdőlt a kárpát-dunai népeket védtartó Haza. Összeomlott a magyar történelmi egzisztencia is, és az érintett népek a nemzetlét színvonala alá zuhantak.

A kérdés-komplexum szorító hatása alatt magyarságunkban előbb zsidó hatásra és túlnyomóan zsidó hozzájárulással proletár társadalmi nemzedék, s azt követően polgári reform nemzedék támadt. Mindkettő az átmentés elve alapján az osztálykérdések megoldásán erőlködött. A különböző elgondolásokból politikai oldalak születtek, értékek cserélődtek, fogalmak átértelmeződtek, s népünk irtózatos vajúdásban átadta magát jövendő megszületésének...

Az első judeo-bolsevizmus viharát, a megcsonkítást és gazdasági csődöt megért, átszenvedett ország önkéntelenül rádöbbent, hogy az addigi szociális és politikai, nemzeti és keresztény életgyakorlat az ország biztos pusztulását, s végleges felszámolását jelenti. Keresni kell egy olyan életformát, amely visszavezeti a magyarságot a pusztulás útjáról, ahová a 400 éves Habsburg-uralom lökte, a szentlászlói, könyveskálmáni, nagylajosi, mátyási fejlődést jelentő korok országútjára. Ez a magyar politikai áramlat az ő skereszténység krisztusi szocializmusát, az ősmagyar életformákat az ősi magyar élettért jelentő és biztosító történelmi határokat kívánta megvalósítani, illetve régi piedesztájára visszahelyezni. Az Isten, Haza és Család háromságának szolgálatát. A trianoni békediktátumot követően csonka Magyarországot áttörhetetlennek látszó ellenséges gyűrű vette körül, amely azonnal észrevette a magyar lélek e megújulásának veszélyét, és mind külső, mind belső fizetett ügynökein keresztül igyekezett a legsúlyosabb válságokat kirobbantani...

A válságok kirobbantása mögött ott állt a zsidó-szabadkőműves sajtó, amely már az első világháború alatt és azt követve gyűlölködő hangú hadjáratot folytatott Magyarország ellen. Erkölcsi és hitbéli felfogásukat mi sem bizonyítja jobban, mint az alább közölt kommunista zsidó szózat, amelyet a magyarországi „proletárdiktatúra" alatt héber nyelven adtak ki, amelyet a „Zsidó szentegylet" látott el aláírással:

"...Hatezer éves vándorlásainknak úgy látszik fordulópontjára érkeztünk. A magyar faj nem látta, hogy mi egészen másfajta emberek vagyunk. Mi vagyunk az lsten kiválasztott népe, akinek Jehova kegyelméből megadatott a kiváltság, hogy sohase kellett orcának verejtékével a mindennapi kenyerünket megkeresni. A programot - hála Jehovának - kiparíroztuk a kommunizmussal és ügyesen félrevezetett munkásokkal. Láthattátok, mint jöttek elő: Kun Béla, Szamuelly és társai az erős keresztény magyarok kiirtására és kipusztítására, vagyonaikból való kifosztására. Nem bántottak ők egy zsidót sem. A zsidóságot mind személyében, mind vagyonában megkímélték. Templomaikat is hitüket nem bántották. A fő, hogy mi tudjuk, hogy zsidók vagyunk, és itt Magyarországon akarunk boldogulást szerezni. Ha kell, legyünk alázatosak. Ha kell, keresztelkedjünk át! Hangoztassuk mindenkor, hogy csak szerény, egyszerű kereskedők akarunk lenni. Valljuk magunkat szintén magyaroknak! Magyarosítsuk neveinket, mert ez a legjobb módszer, ezzel lehet a magyar fajta ostobaságát legjobban kihasználni. Minden vezető állást zsidó töltsünk fel! Sajtóinkkal, pénzzel, a szabadkőműves páholyokkal, semmitől vissza nem riadó agitációs eszközökkel, a Galilei-körök és más egyesületek, különféle szervezetek révén, ha most sikerül elaltatni ébredő magyarjainkat, úgy a paraszt nekünk dolgozik, a magyar urak a mi szolgáink, asszonyaik a mi szeretőink

Tehát most legyetek résen és ne sajnáljatok semmi áldozatot! Agitáljatok teljes erővel! Tudjátok, hogy a Talmud szerint a gójt megcsalni és felhasználni nem bűn, sőt ellenkezőleg: erény! Ha pedig Jehova úgy akarná, hogy, ismét vándorútra keljünk, itt az ideje, hogy bosszúnkat a keresztényeken kitöltvén, romhalmazt és vértengert hagyjunk magunk után..."

E terv mögött állt az egész hazai zsidó nagykapitalizmus, a kirakat-keresztények és reklám magyarok díszes csoportjával. A kormányzat - az ellenzék - a kül- és belpolitika nyomására és a belső ideológiai struktúra hiányában bevezette a látszat-szocializmus, látszat-nemzeti érzés, s látszatközösségi szellem és a látszat-kereszténység szövedékéből álló állami életet, amelyet az államfőről Horthy-korszaknak szokás nevezni. A keresztény-kurzus, a fajvédő mozgalom, a keresztény-szocializmus, a szociáldemokrácia belerohadtak, belevesztek a korrupció, az elvtelenség mocsarába.

A magyarságnak az a része, amely nem csak érzelmében, hanem képzettségében is egy új világ vezetőjévé és harcosává válhatott volna, megoszlott nyolc-tíz szervezet, párt és mozgalom között. A tudása, képzettsége az egymás legyűrését célzó politikai és hatalmi harcokban őrlődött a múlt század harmincas éveinek elejéig

Az egész nemzeti, szociális és közösségi gondolat haláltusáját élte, amikor az olasz fasizmus egyre nyilvánvalóbbá váló eredményei és a németországi „ Volkische Bewegung" döntő sikere megváltoztatták az örök történelmi ráhatások törvénye értelmében a magyarországi belső helyzetet is. A kiábrándult és csalódott magyar tömeg - hangsúlyozzuk, hogy egész Európa - mint valami csodabalzsamot és isteni gyógyírt szemlélte, a fasizmus és a nemzetiszocializmus - e két új politikai és gazdasági rendszer - egyre gyorsuló előretörését, és egyedülálló gazdasági sikereit.

Az új vihar előszele fújt már, amikor a magyar lélek megérett a látásra, hogy jönni kell valakinek, aki summázni képes a bajok sokféleségét és gyökerében oldja meg a magyar életkérdést. A Szamuellyek, Kun-Khon Bélák első gyilkos kísérletének megsemmisítésére még volt ereje a magyar népnek. A bűnös, opportunista magatartás, amely ezt a győzelmet követte, nem tudott olyan lehet6sdget találni a vérátömlesztésre, mely Magyarországot a gyógyulás útjára vezethette volna.

Akkor tűnt fel a magyar glóbuszon a magyar válság férfia: SZÁLASI FERENC. Ma már történelmi távlatból ítélhetünk -a nyilaskeresztes, az úgynevezett Szálasi-féle mozgalom hozott új színt a politikai életképbe. Számtalan kísérletezés után a Hungarista Mozgalom jelentkezett a politika porondján új elképzelésekkel, amelyek sok tekintetben gyökeres újítást jelentettek volna az ország életében. Az első világháború után magára maradt magyarságban a biztonságos lét, azaz a nemzeti jövendő szorongó kérdés lett, és a vajúdásban megint felszínre került a feledésbe ment magyar térrendező elv és birodalmi gondolat.

Szálasi Ferenc maga kivételes történelmi alkalmat látott a monarchia romjai alól kikerült független és nemzeti Magyarországban ahhoz, hogy belőle az új létszerveződés megindulhasson, és egy új kárpát-dunai Magyar Birodalom ismét kibontakozzon. Parancsoló szükségnek érezte élni az alkalommal, hogy a magyar sors megint egyenesbe kerülhessen. Követelte, hogy nemzetpolitikánk álljon vissza az európai magyar lét kipróbált és bevált irányvonalára, melyet a Honegyesítés óta az Árpádok határoztak meg, és amelyen évezredes dicsőséges történelmünk haladt.

A kárpát-dunai népek civilizációjának továbbépítését újra a magyar nemzetelvűségen kívánta folytatni és a térség történelmébe - bár modern formában - de ott akart bekapcsolódni, ahol a nagy nemzettragédia, a mohácsi vész miatt megtörött és eltérült. Ez a gondolat nyilvánvalóan és már eleve elvetett mindenféle járszalag politikát, s a térség létegységét, az érdekelt, ott lakó népek életrevalóságából tervezte. Építőtervének alapgondolata - eltérően a polgári doktrínától az, hogy a történelmi egzisztencia formája nem a társadalom, hanem a megtelepedett kultúrnépek szervezett közössége, a Nemzet. E gondolat szerint a nemzet az a közösségi forma, amelyben a kultúrnépek a lét fokára emelkednek, de a gondolat egyben azt is magába foglalja, hogy a nemzet népekből kell, hogy szerveződjék, s nem egyénekből, mint a polgári társadalomban.

Szálasi Ferenc felfogásában nincs nemzetiségi státusz, ellenben vannak nemzet-alkotó kultúrnépek, melyek, mint „testvérnépek" élnek egymással nemzetszervezetben. A polgári felfogástól eltérően Szálasi Ferenc nem fogadta el élő civilizációs formának, a merőben doktriner társadalmat. Szerinte a doktriner társadalom üres és holt keretek rendszere, amelybe életet vinni, fejlődést várni nem lehet, mert minden pusztán tudományos felépítésű társadalom végzete, a méhkas-szerű megmerevedés. Az élő társadalom elengedhetetlen alapfeltétele a megtelepedett, kultúra-termő és homogén vérségi nép, amelynek szervezett tagozódásából és alkotó munkájából tartható csak a kereszténység nagy műve, a civilizáció.

Szálasi Ferenc társadalmi tervezetében eleve nincs proletariátus, egy lángelme magabiztosságával fordult a hívő koreszme felé, s a javak és jogok élvezőinek gyengéire való tekintet nélkül hirdette, hogy az újraszerveződésnek népközösségi és társadalmi téren egyaránt egyetlen útja van, s ez az út a szocializmus.

Az élet- és sorsközösségbe települt nemzetalkotó Kárpát-Dunatáji népek elé ezért tűzte kiegészítésül a modern térközösség megvalósulásának célját. Szálasi Ferenc a valóságalapokon nyugvó ideológiájához híven a magyar probléma felfogásában és elnevezésében a merőben Kárpát-Dunatáji gyökerű, nagy magyar és európai keresztény PROHÁSZKA OTTOKÁR szellemiségéhez igazodott.

Így született meg a politikai HUNGARIZMUS!

A politikai Hungarizmus, az ÚT és a CÉL hitvallása: a nemzetépítő munkásság, a nemzetvezető értelmiség, a nemzetvédő katonaság, a nemzettartó parasztság és a nemzetmegtartó családanyák hivatás rendjei. A Hungarizmus első országépítési tervei Szálasi mozgalma felé vezették a kiutat kereső népi tömegeket. A mozgalom keretei szemlátomást nőttek, amikor pedig a Hungarista Mozgalom parlamenti képviseletet kapott, mozgásba indult a Horthy-rendszer állami gépezete, a politikai rendőrség, a sajtó és végül a bíróságok, hogy megfojtsák a Hungarista Mozgalmat.

Szálasi Ferencet a kommunizmus legnagyobb politikai ellenfelét börtönbe zárják, híveit pedig internálótáborokba. Nem volt még példa a magyar történelemben az 1849-es tragédiát követő gyászos emlékű Bach-korszak óta, hogy, nemzethű, kifogástalan magánéletű állampolgárokat előzetes vizsgálóbírói ítélet nélkül, merőben politikai okokból fosztottak volna meg szabadságuktól. A Horthy-rendszer legsötétebb nemzetpolitikai ténykedéséhez tartozott az úgynevezett M. E. 3400-as rendelet, amellyel az ellenforradalmi burzsoá politika az ország legértelmesebb rétegét, a közszolgálati alkalmazottakat tiltotta ki a Hungarista Mozgalomból.

Az a történelmi magyar fél-egzisztencia, melyet az 1867-es kiegyezés hozott létre, a trianoni békediktátumban megszűnt. A magyar lét helyén keletkezett űrt az utódállamok az önérdekű térpolitika hiányában soha betölteni nem tudták, mint ahogyan a jövőben sem lesznek képesek azt teljesíteni. Napjaink történelmi kihívó pillanatai is ékes példákkal szolgálnak alkalmatlanságuk bizonyításához.

A magyarság civilizációs öröksége és politikai iskolázottsága olyan előnyt jelentenek számára, amelyet újsütetű utódállamok együttes hatalmi erővel sem bírnak kiegyenlíteni.

Ha a nyugati hatalmak nem garantálták volna a szabadkőművesség irányította békediktátumokat, a magyarság önerejéből, de még a fegyver eszközeivel is megszabadíthatta volna magát a békediktátum béklyóitól.

Ezt a tetemes erőtartalékot azonban az egymást váltó marxista-proletár, és reakciós-reform-burzsoá, más szóval a forradalmi és ellenforradalmi demokráciák fantasztikusan rövidlátó politikája eltékozolta. Azonos és végzetes hibalépése volt a két ellentétes politikai irányzatnak, hogy a közép-kelet-európai keresztény civilizációt mesterséges részekre bontottan, sőt elszigetelten is életképesnek tartották s e felfogással párhuzamban a magyar elvet, mint a Kárpát-Dunatáj évezredes rendező elvét feladták. Az ellenforradalmi politika még érzett valami felelősséget a magyar történelmi egzisztencia újbóli megalapozásával szemben. A proletár politika, a judeo-bolsevizmus, - akár csak napjainkban a kormányt irányító judeo-országhódítás - fejlődésnek nyilvánította és nyilvánítja a Kárpát-Dunatáji magyar létszervezet felbomlását, s végleg megnyugodott a magyarság hanyatló életirányzatában és népközi eljelentéktelenítésében.

Szálasi Ferenc azzal akart véget vetni a létrombolásnak, hogy a törvényt, amely szerint kisebb erők csak szervezetben állhatnak meg a nagyok között, alkalmazta a Kárpát-Dunatáji népek életében. A Hungarizmus révén igyekezett megértetni a kikerülhetetlen sorsközösségben élő kisnépekkel azt, hogy a térség évszázadokkal ezelőtt elvesztett szabadsága csak a megszerveződésben éledhet ismét valósággá, és az érdekelt népek közös kincsévé.

E nemzetbeszerveződésnek azonban már puszta tervezetében zavaró momentumot idézett elő a világzsidóság magyarországi be-illeszthetetlensége.

A Hungarizmus nemzetszervező és ország építő tervében csak azokat a Kárpát-Dunatáji megtelepült népeket vették számításba, amelyeknek lelkiségét a paraszti népkultúra és a keresztény személyi kultúra alakította ki. Ez a terv a világzsidóság térbeli részét figyelmen kívül hagyta, mint idegen és beilleszthetetlen népiség-testet, de nem üldözte, más idegen elemektől meg nem különböztette és azon szabadságjogokat, amelyeket a modern államélet az idegenek számára nyújt, a világzsidóság magyarországi részének is meghagyta, de nem illesztette építőtervébe, éppen úgy a német „Herrenvolk" elmélettel kreált világnémetséghez csatlakozó hazai németjeinket is kihagyta számításaiból. A német világtest gondolatában Szálasi Ferenc negatív judaizmust látott, és e felfogásnak tanításai során több ízben is kifejezést adott.

Szálasi Ferenc németbarát volt, de nem ideológiai, hanem politikai okokból. Az a közvetlen ok, az a végveszedelem, amelyet a judeo-bolsevista, marxi-proletár, szovjet állami és társadalmi rendszer és annak katonai ereje jelentett a közép-kelet európai keresztény, s abban a Kárpát-Dunatáji magyar civilizációval kapcsolatban. De voltak időket áthidaló térpolitikai megfontolások is, amelyeket mellőzni sohasem lehet. Szálasi Ferenc nem tévesztette szem elől, hogy a magyarság közép-kelet európai nép, amelynek a térbe települt társnépek között térdiktálta sajátos létformáló hivatása van. Ahhoz pedig, hogy a térdiktálta hivatás teljesíthető legyen, erős Német Birodalomra van szükség.

A magyar népnek fő feladata Közép-Európa és Kelet-Európa áthidalása és ezúton az európai civilizáció kiterjesztése a teljes földrajzi Európára.

Szálasi Ferenc nem tévesztette szem elől azt sem, hogy a Hungarizmusnak elsősorban a nemzetiszocialista népi közösségekkel kell viszonyát szabályozni, a Nemzet erkölcsi, szellemi és anyagi érdekeinek egymástól elválaszthatatlan gyakorlati valóságában, meghirdetve a zsidó érdekeltségek eszközévé lett gazdaságpolitika helyett: a nemzeti keresztény fejlődésközösségének elvét a konnacionalizmust és annak gyakorlatát a konnacionálét.

Ezek volnának azok a hungarista megfontolások, amelyek időtlen irányelvekben formálták és formálják a Kárpát-Dunatáji magyar létet.

Szálasi Ferenc ezen a történelmi irányvonalon haladt egész politikai pályafutásában - a vértanúságig. Az eddig elmondottakból világosan látszik, hogy Szálasi Ferenc személye egyedülálló jelenség volt a modern Nemzeti Magyarországnak politikai fórumán. Célkitűzéseivel egyedül ő világította meg a magyar jövendő távlatait és úttörő erőfeszítéseivel annak irányát is ő határozta meg. Látnok volt, aki népét fölkeltette, hogy a közelgő élet-halál veszedelem ébren találja.

E sorok írója a Kortanú tanítványaként Szálasi Ferencben nem demokratát, nem demagógot, nem is politikai karrieristát, hanem népvezért lát. A kisemberek világának reményét, a válságot megoldani tudó Valakit. Mindenütt, ahol a magyar rögön gond és baj vert gyökeret, a lelkek mélyén ott volt a remény üzenete: „ Jön Szálasi!"

Neve szimbolikus faltörő kossá lett az idők múlásával, ma is az, ha az igazság hátrányt szenved. Élete a magyar vértanúságban véget érhetett, vezérlő szelleme azonban az idők fölé emelkedett, hogy a nagy magyar úttörők sorában foglaljon helyet. Szálasi Ferenc, amikor nagy célkitűzéseinek útjára lépett, nem munkatársak után kutatott, hanem sorstársak után. E sorstársak mindvégig hűséggel vették körül, sokan osztozva az Ő mártíromságában.

A Magyarország elleni gyűlölködés lángjai a történelem folyamán soha nem lobogtak olyan izzóan, oly szenvedélyesen, mint a második világháború után. Magyarországon a szovjet megszállást követően a bestiális zsidó terrorizmus és a legalja politikai csőcselék-karrierizmus került hatalomra. Pusztulnia kellett mindenkinek, aki csak a legszelídebb és legártatlanabb kritikát is megkockáztatta az országot meghódítani akaró judeo-bolsevizmus ellen.

A bosszúállás dühe Szálasi Ferenc személyére összpontosult. Ha a zsidóság „üldözésével" és a „tömeggyilkosságokkal" kapcsolatos vádak igazak lettek volna, akkor Budapest háromszázezer zsidajából egyetlenegy sem maradt volna hímondónak.

Amikor Winckelmann SS-parancsnok a budapesti zsidóság Németországba történő kitelepítését kívánta, akkor Szálasi Ferenc a zsidóság kitelepítését a leghatározottabban visszautasította: „a zsidó éppen olyan ember, mint mi vagyunk, brutális erőszakkal nem lehet a kérdést megoldani. Legutóbb illetékes német körök a magyarországi zsidóság kiszállítását kívánták. Ezt határozottan megtagadtam, mert tudom milyen sors vár a mai körülmények között a deportáltakra."

Akármilyen nehéz és tragikus volt a Horthy-kormány határozat által gettózott budapesti zsidóság helyzete, a Szálasi-kormány elsősorban ország védelmi feladatokat teljesített.

A Nemzetvezető kemény kiállása és biztonsági intézkedései védelmet jelentettek a gettózott budapesti zsidóságnak.

Lévai Jenőnek, a világ zsidóság magyarországi szakértőjének személyi biztonsága forgott veszélyben, amikor a jeruzsálemi egyetemen az igazság fényében kívánta elmondani a budapesti gettó megmenekülésének történetét

Frederick Werber és Thurston Clarke: Lost Hero („Elveszett hős)" című könyvében - amelyet Werber nagyapjának A.I Jacobson rabbinak ajánlott - írta a következőket:

„Eichmann decemberben akarta befejezni 175000 magyarországi, főleg budapesti zsidó Németországba szállítását, de Szálasi decemberi parancsa szerint a gyalogmeneteket megszüntették...

Vesenmayer jelentette Berlinnek, hogy Szálasi parancsa gyakorlatilag a zsidó deportálások megállítását jelenti."

Szálasi Ferenc felmérhetetlenül nagy személyes varázsával milliókat tudott mozgatni és száz és százezrek lelkébe oltotta a Nemzet szolgálatában a legnagyobb bátorságot, a halállal nyugodtan szembenéző férfi erejét. A kortanú hitvallásával tisztelgünk Szálasi Ferenc emlékének:

„Keresztény vagyok, meghajtott fővel állok az Emberfiának személyi műve előtt, mert embersorsomnak értelmet adott.

Magyar vagyok, áldom a Nemzetvezető emlékezetét, mert személyi műve révén magyar sorsom vált megérthetővé."

Major Tibor
Szittyakürt 2007. szeptember

Letöltés - Letölthető

2008. szeptember 28., vasárnap

Kik szavaznak az szdsz-re?

Kik szavaznak az szdsz-re?

E kis zsidó párt a magyarországi közélet egyik érdekes színfoltja. Nyíltan hirdetik, hogy szerintük az európai nemzetek egymás mellett élése, és a modernitás nem fér össze a nemzeti összefogással. Az ezt EU-s etnikai olvasztótégely nélkül is lehetővé tevő konnacionalista Nemzetek Európája gondolatot elutasítják, és agyonhallgatják. Határainkon kívül rekedt honfitársaink támogatásával szemben következetesen a szomszéd államok érzékenységét helyezik előtérbe, bár ezen országok a történelem folyamán sosem voltak tekintettel sem a magyarság, sem Magyarország érzékenységére! Még az eszmei összetartozás gondolatát is elvetik a trianonnál elszakított nemzettársainkkal (lásd a státusztörvény vitája, és kettős állampolgárság), viszont a Magyarországon élő kisebbségeket ért, vélt, vagy valós sérelmek miatt rendszeresen, és radikálisan szót emelnek. Többször tettek becsmérlő kifejezést határon túli honfitársainkra (kínai textilkereskedők), és a magyarság szimbólumaira (ők mondják rájuk : dögkeselyű, svájcisapka, tetemcafat stb.), ellenben a vitatott célokért, hazug indokok alapján, nemzetközi felhatalmazás nélkül indított, és az európaiak többsége által elutasított iraki és afganisztáni háború ügyében következetesen az usa-t támogatják. Ez alapján azt hihetnénk, hogy a magyarság soraiból nem sok embert győzhettek meg arról, hogy rájuk adja a voksát, azonban a 2002-es országgyűlési választásokon több, mint 280.000 szavazatot kaptak. Támogatóik nagyrésze stabil törzsszavazó. De kik ők, és miért pont a szabad demokratákat választották?

Sokan vannak köztük különböző deviáns csoportok tagjai, -főként buzik, és drogosok- ugyanis ők az szdsz kampányának elsőszámú célpontjai. Azonban nincsen annyi homoszexuális, és drogos, -azt is figyelembe véve, hogy sokan nem is szavaznak közülük- hogy e csoportokból kerüljön ki a kétszáznyolcvanezres tábor számottevő hányada. A szavazóbázis egy másik része származása miatt választja a liberálisokat. Közismert a zsidóság és a párt közeli kapcsolata, következetesen támogatják Izrael és az Egyesült Államok politikáját, akár még a közvélemény döntő többségével szemben is. Az is mutatja jó viszonyukat, hogy már több szabad demokrata küldöttség is járt a zsidó államban. Azonban a körülbelül százhúszezer magyar zsidó közül sokan voksolnak a szocialistákra is, és persze más pártok szavazói között is megtalálhatjuk őket, tehát még az előbbi csoporttal együtt is csak kisebbik felét tehetik ki a több, mint negyedmilliós számnak.

De - mindezt figyelembe véve - mi motiválhat egy magát magyarnak érző embert, hogy rájuk szavazzon?

Tapasztalataim szerint - az előbb felsorolt rétegeket (magyargyűlölő zsidók, perverz buzik, a drogliberalizációt az szdsz-től remélő drogosok, egyéb deviánsok) leszámítva - főként azok a csalódott, identitászavarral küzdő emberek választják őket, akiknek rossz véleményük van a magyar népről, nem érzik magukat a nemzethez tartozónak, de, mivel nem tartoznak más nemzetiséghez, ezért kénytelenek elviselni magyarságukat. Ez dühvel, és frusztrációval tölti el őket, ezért választják ezt a minden tradícionális értéket tagadó, toleranciát hirdető, de a más világnézetűekre tüzet okádó pártocskát!

No és azért is, mert az árulást - mert ebbe a pártba beállni önmagában is az - a zsidók nagyon is jól megfizetik...

Az általam fontosnak tartott értékek között - a család, egészség, és hasonlók után - szerepel a nemzeti összefogás, a hazaszeretet, és a magyar kultúra ápolása is. Úgy gondolom, hogy nem lehet kizárólag egyénben gondolkodni, mert az ember közösségi lény, így a közösség sorsának alakulása mindenképpen kihat az ő és környezete egyéni sorsára is, akár tetszik neki, akár nem. A nemzet is egy ilyen közösség, amely - akarva, vagy akaratlanul - hatással van a tagjai életére, tehát, mindannyiunk érdeke, hogy a nemzeti érdekeinket érvényesíteni tudjuk! Ez pedig kizárólag akkor lehetséges, ha a magyar nép tagjai segítik egymást.

Ha szétnézek a világban, azt látom, hogy az összetartó, erős identitástudattal rendelkező népek képesek a legkönnyeben elérni a céljaikat. Akik széthúznak, azokkal szemben pedig mások fognak érvényesülni!

Ez Európán belül is érvényes: a franciák büszkék a nyelvükre, kultúrájukra, történelmükre. A britek úgyszintén, még az európai egység érdekében is csak nehezen hajlandóak engedni a szuverenitásukból! (Lásd a Schengeni és a Maastrichti Egyezményhez fűzött fenntartásaikat a közös valutával, és a határőrizet fenntartásával kapcsolatban, stb.) Még a közép-európai, és kelet-európai kevésbé "sikeres" népek is inkább képesek összefogni, mint a magyarság. Jó példa erre a szlovák és a román nép, de példaként a szerbeket, vagy horvátokat is felhozhatnám! A tengerentúlon sincs ez másként, az amerikaiak is büszkék a hazájukra, a legtöbb házban kint van a zászló is. Ez a gondolkodásmód Bush újraválasztásából is látszik. A zsidó nép, akivel az szdsz vitathatatlanul szoros kapcsolatban áll, szintén az összefogásáról híres, így tudják a leghatékonyabban érvényesíteni az érdekeiket itthon, és Izraelben is!

Miért csak a magyar néppel kapcsolatban tartanánk elfogadhatatlannak a nemzeti összetartást? Azért, mert a zsidók gyarmatosítani akarnak minket, és ez az igazi válasz.

Az MDF már közelebb áll a cionistákhoz, mint egy átlagzsidó... Az elmúlt három évben szerencsére világossá vált, kik is finanszírozzák azt a pártot : a tisztelet társasága, amit a scmuck és a leisztinger nevű spekuláns zsidók hoztak létre.. Azt sem tartottam demokratikus döntésnek, amikor Dávid Ibolya, és Herényi Károly - kisebbségbe kerülvén a frakcióban - önhatalmúan kizárták a képviselőik kétharmadát a "frakcióvezető bejelentése alapján", amiről közismert volt, hogy nem áll mögötte tényleges frakciódöntés. Egyébként ezt az eljárást az szdsz sem fogadta el az Ügyrendi Bizottság tárgyalásán, így MSZP és MDF szavazatokkal sikerült csak legalizálni döntésüket. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy Dávid Ibolya el akarja játszani a "politikai kalapos kurva" szerepét, így biztosítva, hogy akármelyik "nagy" nyerjen is 2010-ben, ő mindenképpen benne legyen a kormányban!

Aztán most az Almássy ügy : őt rágalmazta meg a zsidó némber, ki tudja, milyen (talán üres) cd-t lobogtatva, de mégis ő lett kizárva a pártból - és így ugye nincs, aki kiálljon dávidka ellen, maradhat ő az elnök. Amúgy volt még négy kihívó, őket már előbb eltántorították a megméretettéstől, ki tudja, milyen eszközökkel, és módszerekkel.

Utoljára talán Rajk Lászlóval bántak el ilyen maffiotikus, koncepciós eljárásban. Az ötvenes évek elején. Kádár dobta fel őt gerőnek, mint spicli.

Egyenlőség nem létezik, viszont szerintem lehet törekedni a gazdasági erőviszonyok, és a lehetőségek kiegyensúlyozottabbá tételére. Így juthatunk közelebb az egyenlő esélyekhez. Úgy látom azonban, hogy a liberálisokNEM törekszenek erre. A gazdaság területén például, -ami az egyik legfontosabb - ennek pont az ellenkezőjét akarják! A szabadelvű neoliberális gazdaságpolitika, - amit az szdsz is törekszik érvényesíteni - az állam passzivitásáról szól, a beavatkozás méretének és intenzitásának csökkentéséről. Az állami beavatkozás szerepe pedig pont a káros piaci jelenségek visszaszorítása, a tisztességtelen versennyel szembeni fellépés, tehát a kisebb, és hátrányosabb helyzetű gazdasági szereplők érdekeinek a védelme. A kis- és közepes méretű cégek, vállalkozások oltalmazása a multikkal szemben, amennyire csaklehetséges. A liberálisok - így a szabad demokraták is - gazdasági intézkedései az állami szerepvállalás visszaszorításával pont a multicégeknek, a globáltőkének kedveznek, tönkretéve így sok, kevésbé tőkeerős vállalkozást, teljesen kiszolgáltatva ezzel országunkat a külföldi megavállalatoknak és pénzügyi csoportoknak! Ez szerintem ellentétes a haza érdekeivel, ezért számomra elfogadhatatlan! Ami pedig a szociális intézkedéseket illeti, a baloldalinak nevezett kormányok rendre megnyírbálták az ilyen célú kiadásokat! Jó példa erre a Bokros-csomag, amit a Fidesz szüntetett meg, valamint a gyurcsány-kormány mostani tervezete, ami szerint csak azok részesülhetnek majd egészségügyi ellátásban, akik ténylegesen fizetik a TB járulékot. Ez szerintem nem túlzottan "baloldali" intézkedés! Mi lesz például a hajléktalanokkal, vagy a tartósan munkanélküliekkel? Munkanélküli ellátásban is csak azok részesülhetnek majd, akik bizonyítják, hogy munkakereséssel töltik a napjaikat. Ez igazságos, de nem szociális intézkedés! A szociális jogállamokban az állam - erejéhez mérten - segíti a rászorulókat, attól függően, hogy érdemesek-e rá!

Tehát, aki nem tesz aktívan azért, hogy ne szoruljon pl. segélyre, aki meg sem próbál dolgozni, az nem volna szabad, hogy kapjon segélyt. A gyerekeit meg állami gondozásba kellene venni.

Igen, a cigányokról van itt szó... :-)

Végül pedig, én is csak azért szavaztam a Fideszre (pontosabban a KDNP-re) egypárszor, mert nem is volt más esélyes alternatíva a megyémben. (Harmadik utasok összeszedtek 2006-ban vagy 2%-ot), de messze vannak az ideálistól.

Ma már csak a Jobbikra szavaznék, még akkor is, ha 1%-on állna. Amit a zsidesz előszeretettel hazudik róluk, az "elveszett szavazat" nevű hazugság híresztelésével. (kb. 2002 óta megy ez.) De a Jobbik nem annyin áll, hanem legkevesebb 6-7%-on.

De lehet, hogy még szavazni sincs értelme... Miért is?

Mert az is könnyen lehetséges, hogy a választás kimenetelét nem a szavazók határozzák meg, hanem eleve le van zsírozva, kinek hány % jut, és hogy ki kormányozhat. Vannak erre utaló jelek, és jó lenne, ha ezt minél többen észrevennék, ugyanis minél többen kételkednek a parlamentarizmusban - ami ugye jakobinus és szabadkőműves eredetű berendezkedés- annál jobban megérik a helyzet egy igazi rendszerváltáshoz...

Amíg az szdsz többször is hangot adott annak, - például a "svájcisapka-hasonlattal" - hogy szalonképtelennek tartja a nemzeti gondolkodást, addig a magyar közvélemény sosem állt igazán szemben a magyarság összefogásának gondolatával.

Annak ellenére is igaz ez, hogy 2004 december 5.-én a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson pedig a zsidómédia NEM-re buzdító propagandája sajnos megtette a hatását...

A két párt viszonya amúgy akkor jutott töréspontra, amikor az szdsz és az mszp kirobbantotta a székház ügyet. ( Ami szintén MDF-Fidesz közös ügy volt. ) Nem véletlenül időzítették ezt '93-ra, ugyanis ekkor a Fidesz - az Antall-kormány népszerűség-vesztése, és az szdsz ultra-liberalizmusának visszatetsző volta miatt - népszerűségi csúcsot döntött a közvélemény-kutatásokon! Bár az 1994-es választások második fordulójában a szabad demokraták, és a Fiatal Demokraták még egymás jelöltjeit támogatták, már jóval a választások előtt sejteni lehetett, hogy az szdsz a szocialistákkal fog kormányt alakítani, ami - az szdsz kongresszusának jóváhagyásával - be is következett, végérvényesen megszüntetve ezzel a már amúgy is rogyadozó, Fidesz-szdsz szövetséget. Ez egyben a liberális oldal - mint önálló tényező - megszűnését, és a magyar politikai élet kétpólusúvá szűkülését eredményezte. Tehát nem a Fidesz váltott először irányt, hanem a radikális, antikommunista rendszerváltó, nagyobbik liberális párt - 1990-hez viszonyított - pálfordulása állította a Fiatal Demokraták Szövetségét válaszút elé. Az egyik lehetőség az volt, hogy - csatlakozva az szdsz-hez - a korábbi elveiket feladva koalícióra lépnek a kommunista utódpárttal, amit akkor szinte teljes mértékben a régi pártelit irányított, élén az egykori pufajkás zsidó horn gyulával. A másik lehetőség pedig, hogy ellenzékben maradnak. Ezt megtehették volna úgy is, hogy liberális pártként működnek tovább. Viszont ekkorra már tisztában volt vele a közvélemény, és a politikusok egyaránt, hogy mit is jelent a liberalizmus a (magyar) gyakorlatban: a nemzeti összetartozás tagadását, és a globáltőke érdekeinek képviseletét! Aki ezeket az elveket vallotta, azok érdekeit az szdsz képviselte, most már a volt állampárttal összeborulva. Tehát ez vállalhatatlan úttá vált a Fidesz számára.

Maradt a nemzeti oldal, ahová viszont mindig is csak félszívvel tartoztak, a liberalizmustól sajnos sohasem álltak igazán távol, mégha ezt nyíltan nem is deklarálták, azonban az 1990-94 közti időszakban, a parlamenti munka során ez jól látszott.

A Fidesz a magyar nép érdek képviseletének irányába felé fordulását a párt liberális szárnya gátolja: ők javarészt már 1993-ban átigazoltak az szdsz-hez. De jó páran ott maradtak a fideszben.

Azok a párttagok, akik javarészt antikommunista nézeteik miatt csatlakoztak a szövetséghez, azok sokan már az 1994-es második fordulóban a párt által hivatalosan támogatott szdsz-es jelölt helyett az MDF-re adták voksukat. A tagság kisebbik része nem értett egyet a fordulattal, ők 1993-94-ben távoztak.

Orbán Viktor politikusként gazdagodott meg. Ez igaz. De, ha ez vállalhatatlan, akkor szinte az egész MSZP-s pártelitet le kellene mondatni! Gondoljunk csak Medgyesyre, aki benne van az "első százban", övé a fél Balatonpart (hol van hozzá képest az Orbán-család?), aki kezdetektől fogva politikus volt, és gyanús vagyongyarapodása a rendszerváltás körüli zűrzavarban indult meg, vagy Gyurcsányra, aki szintén összehasonlíthatatlanul vagyonosabb a Fidesz-elnök családjánál. Az ő vagyona is a Demisz vagyon nyomtalan eltűnése idején kezdett gyarapodni, és azóta is számtalanszor felmerült a neve gyanús ügyletek kapcsán! Vagy, - hogy az szdsz-ből is említsek valakit - itt vannak főpolgármesterünk áron alúl vásárolt, majd busás haszonnal értékesített lakásai. Ő sem a taxizásból gazdagodott meg a nyolcvanas években! Ha tehát ezeket elfogadhatatlannak tartjuk, akkor szinte a teljes magyar politikai elitet le kéne cserélni!

Tényleg ez lenne a legjobb!

Mind a (saját meghatározás, szerintem nincs jobb és bal, globalista neoliberális oldal van, és velük szemben állnak a helyi érdeket képviselő erők) bal, mind pedig a jobboldali (a parlamenti pártokról beszélek) politikusainknak szimpatikusabbak a szomszédos országok liberális pártjai a nemzetieknél. Én sokat jártam mindegyik szomszédunkban, figyelemmel kísérem az ottani eseményeket, és az a véleményem, hogy az ottani pártstruktúra teljesen eltér az itthonitól! Szlovákiában például együttműködnek a szlovák nemzeti célokért közösen a nacionalisták, a meciari posztkommunista, magát baloldaliként deklaráló pártok, a kereszténydemokraták, és a liberálisok is (igen, ott nincs annyi zsidó, mint nálunk), a különféle pártok kifelé mégis egységesen a szlovák nemzetet képviselő külpolitikával rendelkezik, mind a nyugat, mind pedig hazánk irányábára. Ott nacionalista minden komoly párt! Persze azért innen is érkeznek szélsőségesen magyarellenes megnyilvánulások, úgy, ahogyan koalíciós partnerüktől, a baloldali smertől is, ahogy ezt az elmúlt hónapokban tapasztalhattuk! Romániában is az "utódpárt", a Ion Iliescu nevével fémjelzett szociáldemokraták között több szélsőséges, intoleráns székely-ellenes nézetűt találunk, mint a most kormányzó polgári oldal köreiben. Ők is román fanarióták, akárminek mondják magukat, az mind csak diplomatikus rugalmasság, miközben egyre azért ügyelnek, a romániai nemzeti érdekekre, ezért is nacionalisták keményen. Szerbiában is hasonló a helyzet: Milosevics volt pártja a szerb szocialista párt, a volt kommunista utódpárt volt a legnacionalistább! A mai, mostani kormányuk is nacionalista.

Ebből is látszik, hogy ezekben az országokban a régi nómenklatúrához közelebb álló baloldal, és a neoliberális elveket valló, a nemzetközi tőkéscsoportok érdekeit képviselő szdsz-mintájú pártok ( ha egyáltalán létezik ott ilyen) nem találtak egymásra úgy, mint Magyarországon!

Az pedig teljesen logikus és kézenfekvő, hogy a szomszédos országok mindig is jobban boldogultak (értsd : az ő érdekeiket tudták a mieinkkel szemben érvényesíteni) az mszp-szdsz koalícióval, mint az mdf-es és a fideszes "jobboldali" kormányokkal, mert a baloldal gyakorlatilag szabad kezet ad nekik a határon túli magyarság tekintetében, nem áll ki az érdekükben! Ez megfelel a szomszédos kormányok érdekeinek, de semmiképpen sem felel meg a magyarságénak! Pedig Magyarország kormányának a mi érdekeinket kellene képviselnie!

No persze, ha a kormány magyarokból állna, és nem zsidókból, meg kilóra megvett emberkékből - őket hívjuk mi zsidóbérencnek.

Az szdsz számomra hazaárulók gyülekezete mert idegen érdekeket képviseltek(nek)állampolgáraik és az ország érdekével szemben korábban a megszállók most pedig a gyarmatosítók érdekeit képvisel(ték)ik.

Folyik az eladósítás állami és egyéni szinten most gyártják a kamatrabszolgákat.

A liberális és kozmopolita baromságokkal megfertőződött altruista (all true = minden igaz, avagy mindenkinek igaza van, pedig mennyire nem így van, lejjebb írok róla) ember SAJÁT ELMONDÁSA SZERINT "minden ember" érdekét egyformán veszi figyelembe.

Ott sántít, hogy a legtöbb ilyen kozmoliberális valójában igen szilárd zsidó faji öntudattal rendelkezik. Ohó, mi adjuk fel az állásainkat, az érdekeinket, a kultúránkat, mindent, nektek meg chábád luvavics szektátok lehet, ami az eleve ridikülőz talmudot legszélsőségesebben értelmező szuprematista szekta? Olyan zsidó messiást várnak, aki kiirtja a gojokat majd, szerintük a gojok olyanok, mint a sertések, és ez egy háborítatlanul működő szekta, mellesleg az ő hanukájuk lett meg légószirénázva tavaly pár bombagyáros által.

A zsidóság egy rendkívül összetartó népcsoport, de ugyanakkor kifelé, a nemzsidókkal rendkívul intoleráns is. A II. vh előtt nem volt saját hazájuk (mondjuk Izrael születésével kapcsolatban is lenne egy-két jó történet, főleg palesztin szemszögből) mindannyian más orszagokban éltek, de a saját érdekeiket mindig fontosabbnak tartották az őket befogadó országokkal szemben. Magasabb rendűeknek hiszik magukat, "Isten kiválasztott népe" - ezt tartják magukrol.

Azon kívűl, hogy még mindig létezik az a baj (is), hogy éppen ők nem veszik figyelembe a többség akaratát, hanem egy szűk kisebbség érdekeit preferálják. Konkrét példaként : ha érdekelné őket a többség véleménye, akarata és nem csak az, hogy még ameddig lehet, húzzák az államból a hasznot, akkor feloszlatták volna a parlamentet.

A nacionalizmus jó dolog, azt jelenti, hogy én a saját fajtám, a magyar nép érdekeit képviselem, mert nekem ez áll az érdekemben! Tehát a nacionalizmus igenis etnikai alapú. Úgy, ahogy zsidó a zsidókét, a cigány pedig a cigányokét, stb.

Rajtunk kívül senki más nem fog a mi érdekünkben cselekedni, tehát, ha mi, magyarok nem ezt tesszük, akkor örök kudarcra leszünk ( vagyunk ) ítélve! Egyetlenegy nép, sőt, még egyetlen ember sem lehet sikeres, ha nem részesíti előnyben a saját érdekeit másokénál! Ezt szokták az ellenérdekű felek "faji kirekesztésnek" nevezni, - eképp próbálván megtörni a magyar érdekképviseletet - miközben ők is pontosan ugyanezt csinálják! Biztos lehetsz benne, hogy zsidó a zsidót, egy cigány pedig a cigányt fogja választani a magyar ( vagy más nép tagja ) helyett.

Ez így kellene, hogy természetes legyen a magyarok esetében is. De nem így van.

Posted in A fordulat első lépése, A második világháború előzményei, A neoliberalizmus megbukott, A zsidómédia és a normasértő cigányság, Adósságcsapda, Bolsevik utódok és a cigányság, Cigánybűnözés, Engedd be a tótot kiver a házadból Engedd be a cigányt, Gazdaság és pénzügy, Kik szavaznak az szdsz-re?, Milton Friedman, Numerus Clausus, Reakcio, Reakcio.hu, Rendszerváltás vagy módszerváltás?, SZDSZ az ördög ügyvédei, cigány, szabad demokrata, szabad demokraták, szabad demokraták szövetsége, szadesz, szadi, szdsz, szdsz iskola és oktatás, zsidó, zsidóbűnözés, és nem a belső ellenségeink

Tagged with araczki, aradszky, Dávid Ibolya, hakni, kalapos kurva, Kik szavaznak az szdsz-re?, korda, leisztinger, magyar demokrata fórum, mdf, neokon, neokonzervatív, neokonzervativizmus, neolib, neoliberalizmus, neoliberális, nyugdíjasetetés, schmuck, szabad demokrata, szabad demokraták, szabad demokraták szövetsége, szadesz, szadi, szdsz, törzsszavazó, tisztelet társasága, zsidó, zsidók, zsidóság

Reakció blog Reakciós blog w blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog index w.blog.hu

2008. szeptember 27., szombat

Hiteltelen az mszp úgy ahogy van

Hiteltelen az mszp úgy ahogy van

A lakásban a mai takarítás közben előkerült egy korábban az interneten keringő, még 2002-ből való, azóta is kormányon lévő szocialista párt akkori jelöltje szórólapjának szövege, melyet most minden kommentár nélkül közreadok.

A BOLSEVIK ÚJ NEMZEDÉK, A MAGYARORSZÁGI PROLISZTOKRÁCIA IGÉRGETÉSEI- akik harmadik generációjuk óta hazudnak a magyar népnek.

Garancialevél

X. Y., a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjelöltje felelősségem teljes tudatában teljes körű garanciát vállalok ‘A tisztességes boldogulás 12 pontja’ című program minden szaváért.

(a szórólapot országosan terjesztették, ugyanazzal a szöveggel, mindenhol a helyi mszp-s jelöltek neveit írták az X Y helyére)

Garanciális feltételek: az Ön szavazatával országgyűlési képviselő leszek, és a
Magyar Szocialista Párt győz a választáson. Ebben az esetben garantálom Önnek a következőket:

1. 25 %-kal emeljük a bérek vásárlóértékét. Adómentes lesz a minimálbér.

2. 20 %-kal emeljük a családi pótlékot.

3. Ingyenessé tesszük az óvodai és bölcsődei étkezést.

4. Kéthavi családi pótlékot fizetünk minden augusztusban az iskolakezdéshez. Az iskolai tankönyvek térítésmentesek lesznek.

5. Megvalósítjuk az Érettségi+3 programot: a középiskolásoknak ingyenessé tesszük a nyelvvizsgát, a jogosítványt és a számítógép felhasználói oklevelet.

6. 30 %-kal emeljük az ösztöndíjakat és a hallgatói támogatást.

7. A heti munkaidőt 38 órára csökkentjük. A 45 év feletti nők és az 50 feletti férfiak újrafoglalkoztatását járulékkedvezménnyel ösztönözzük.

8. 50 %-kal emeljük az egészségügyi dolgozók bérét. Az ápolók négyévente egy egész évi fizetést kapnak hűségjutalomként.

9. A településeket új utak építésével bekapcsoljuk a közlekedés országos hálózatába, elősegítve ezzel a megtermelt javak piacra jutását.

10. 500.000 forintra emeljük az őstermelők adómentességének felső határát.

11. A nyugdíjasoknak visszaadjuk azt az 52 milliárd forintot, amit az Orbán-kormány 1999-ben elvett tőlük, ami átlagosan 19.000 forintot jelent. 50 %-kal megemeljük az özvegyi nyugdíjakat.

12. Mindenkit az utolsó fillérig elszámoltatunk a közpénzek felhasználásával.

Ez a garancia ‘A tisztességes boldogulás 12 pontja’ teljeskörű megvalósítására szól. Érvényes négy éven keresztül, Magyarország egész területén.

2002. április 15. MSZP X. Y."

"…Bebizonyítjuk, hogy az embereket nem lehet hamis ígéretekkel becsapni, sem megfélemlíteni.

Kérem Önöket, hogy április 21-én is legyenek a segítségemre! Szavazzanak rám!
Együtt Önökkel győzni fogunk!

A Magyar Szocialista Párt ígéreteit írtam fel 12 pontban e levél hátoldalára. Kérem, őrizzék meg, és négy év múlva szembesítsenek azzal, amit vállaltuk.
Hiszem, hogy nem lesz okom szégyenkezésre.

Jöjjön el, és szavazzon rám, az MSZP jelöltjére.
Velünk az ország!"

„HAZUDTUNK ÉJJEL NAPPAL MEG REGGEL IS“
Idézet: gyurcsány miniszterelnöktől

Így lett mindez végül is az eltelt több, mint 6 év alatt, mint ahogy a pontba szedett felsorolásban ígérték?

NEM lett így. Te szereted, ha átvernek? Na ugye! :-)

2008. szeptember 26., péntek

Reakciós irónia

Reakciós irónia

Reakció WP

Reakciós irónia

leave a comment »

Reakciós irónia

Scall Fast ScallFast

Scall Fast ScallFast

A reakciósok ne merjenek gyülekezni! Ha mernének, azt nem engedélyezzük, ha engedélyezzük, feloszlatjuk! Azt meg ne is próbálják elképzelni, milyen, ha nem engedélyezzük, ők meg mégis felvonulnak.

A reakciósok ne sírjanak, ha kapnak a pofájukba. Ez a minimum. Majd csinálunk neki jogszabályt, nem kell ugrálni. Különben is, minek mentek reakciósnak.

Reakciós országgyűlési képviselő ne hadonásszon az igazolványával, még meg talál sérülni. Úgyse jó az semmire. Az igazi spílernek minimum MEH-es belépője van, és kormánytagokkal brókerbizniszben utazik. A reakciósok ne hadonásszanak nemzeti jelképekkel sem. Nem kifizetődő.

Reakciós sajtótermék vagy pláne reakciós blog helyszíni tudósítója pedig ne is reméljen…

A reakciósok ne merjenek közösen imádkozni. Aki imádkozik, az klerikális, aki klerikális, az fasiszta, aki meg fasiszta, annak Nürnbergben a helye. Örüljenek, hogy nem ülnek szvsz.

A reakciósoknak nincsenek legális ünnepeik. Ami van, az vagy közös, vagy a miénk, pl. május 1. Ami a miénk, ahhoz a reakciósoknak semmi köze. Kivéve április 4-ét, és november 7-ét, amit valami véletlen folytán nem kell a reakciósoknak is megünnepelni, de ezt még újragondoljuk. Nagy Imre csak azért nem reakciós, mert most Brüsszellel cimbizünk. De ki tudja, mit hoz a jövő. Jó lesz figyelni, koszorúzunk-e még a 301-es parcellában, vagy már nem.

A reakciósok ne próbáljanak úgy munkát vállalni, hogy napközben Magyar Nemzetet olvasnak, Magyar Hírlapot olvasnak, vagy nem otthon nézik a Hír tv-t! Az ambiciózus munkatársak nem olvasnak szennylapokat.

A reakciósok ne pofázzanak sokat telefonon, mert le lesznek hallgatva. Most még annál is gyorsabban. Igen, a reakciós országgyűlési képviselők is.

A reakciósok szervezetei (Gyógyszerészkamara, Orvosi Kamara, Liga Szakszervezetek, Magosz, stb.) ne hőbörögjenek, mert népnyúzóként bekerülnek az újságba. A reakciós traktorosok is otthon traktorozzanak. Budapesten csak kamionok, a meleg felvonulók, a Kendermag Egyesület, Bush elnök, Móse Kacav, és más áthaladó külföldi delegációk béníthatják meg napokra a közlekedést.

A reakción tettenért reakciósok ne apelláljanak a jogaikra. A reakciósoknak nincsenek jogai. Különösen nem a rendőrkapitányságon, a BV-intézetben, vagy a kórházban.

A rendszerrel csak a reakciósnak van baja. Mindenki más dolgozik. A Miniszterelnök Kúr is. Értelmező rendelkezések: Aki nem ért egyet Pártunk nagyívű reformjaival, vagy azok irányával, a gázáremeléssel, a bércsökkentéssel, az inflációval, a nyugdíjkorhatár-emeléssel, a fizetős felsőoktatással és egészségüggyel, az hőbörög. Aki hőbörög, az a reakciós. Népnyúzó: pofázó reakciós, akiről hamarosan valami nagyon csúnya dolog fog kiderülni a sajtóban.

Written by reakcio

September 26, 2008 at 10:42 pm

2008. szeptember 25., csütörtök

A Zene története és annak az elfajulása

A Zene története és annak az elfajulása

EBM RADIO http://ebmradio.de/

Ebm rádió. Sokkal jobb az ebm zene, mint a tuctuc house zene. Tessék, működő internetes rádió, jó zenék, dallamos ritmusok. Winamp, vagy media player classic (ebből a szempontból windows media player kompatibilis) tune in, klikkelsz, lejön az .asx, azt megnyitod a winamppal/media player classic-al, és már szólhat is a muzsika. xD

A felvételek minősége eléggé fontos. a középkortól máig, és még mindig tart egy sajátos folyamat: az ember egyre kevésbé érzékeny a hangmagasságra, viszont a hangszínekre egyre érzékenyebb.

Eleinte az egy az egybeni, élőzenéről való hangrögzítés még nem is létezett, bár pl. dallamokat kis fémpálcikák összeértetésével lejátszó mechanikus zenedobozok, verklik, és kintornák igen : a fertődi kastélyban például egyszerűen fenntartottak egy lakosztályt a zenészek részére, akiket oda meghívtak.

A kora reneszánszban mindenki a temperáláson pörgött, matematikai modellek, optimalizálás, kb. hetente új publikációk, hozzá új hangszerépítmények, külön kompozíciók egy-egy nevezetes megoldásra, egész a XVIII. századig, amilyen a Das Wohl féle Temperirte Clavier. A XIX-től bejött az egyenletes temperatúra, onnantól kezdve minden differenciáltság fokozatosan kihalt, először a billentyűs, utána az intonáló hangszereken is.

Ami a hangszínt illeti, elég, ha csak rápillantasz százévenként, hogy miből is áll egy partitúra. először csak szólamok, amik kb. bármin megszólaltathatók. ez apró lépésenként eljut oda, hogy már külön szerepe van pl. az a-klarinétnak és a b-klarinétnak. A XX. században már vannak egész sikeres szerzők, aki semmi mást nem tudnak, csak hangszerelni, és azt is rosszul.

A szerzői jogokkal baj van. A személyi számítógépek elterjedésének hajnalán is sejteni lehetett, hogy a nagy kiadók, szoftver konszernek által diktált út olyan irányba vezet, ami indokolatlanul nagy korlátozásokhoz illetve végső soron nemcsak a fogyasztói, hanem végsősoron a szabadságjogok elfogadhatatlan korlátozásához is vezetnek.

Az internet azonban olyan helyzetet teremtett, ami megmutatta, hogy a helyzet tarthatatlan. :-D

Azokkal a hamis ideákkal, amelyekre alapozva büntetőjogi kategóriába sorolták a szerzői jogi kérdéseket ma már egyre nehezebb azonosulni.

A jövő az egymással szabad elhatározásukból együttműködő alkotó közösségeké, akik igényeik szerint alkotnak és fogyasztanak, nem egy korlátozott kínálat szorításában, kéretlen reklámözöntől befolyásolva.

Ez egy évtizeden belül a zenei, film, szoftver és egyéb digitális formában terjeszthető javak fogyasztási szokásainak teljes átalakulásához vezet, amely megfelelő tájékoztatás és oktatási feltételek esetén a tömegmédia súlyát drasztikusan csökkenteni fogja. Ez az tájékoztatási, illetve oktatási tevékenység Magyarországon szintén a közösségek feladata, mivel az állam (legalábbis jelenlegi formájában) ebben aligha nyújt segítő kezet.

Az összefüggések sokszor láthatatlanok maradnak a legsúlyosabb kérdésekben is. Az ún. tömegtájékoztatás csoportérdekeket kiszolgáló intézmények masszája, valószínűleg a végsőkig védelmezni fogja a szerzői jog jelenlegi, szűk látókörű alapbeállítottságát.

Mit tehetünk mi? Egész sokat. Emberek egész tömege dolgozik azon, hogy a korábban vázolt digitális forradalom minél gyorsabban és hatékonyabban végigsöpörjön bolygónkon:

A szabadon terjeszthető zene már nem ritkaság.

A szabad szoftverek terjedése szembeötlő.

A GNU és Creative Commons típusú licencek kidolgozása olyan jogilag is stabil rendszert teremtett, amire egész mozgalom épült.

Új, szabadon terjeszthető filmek is akadnak, bár egyelőre ezen területen még nem beszélhetünk komoly fellendülésről.

A torrent technológia alkalmas rá, hogy a háztartásokban elérhető internetkapcsolat segítségével (megfelelő számú együttműködő partner esetén) teljes filmeket, könyvtárakat vagy bármilyen digitálisan tárolt anyagot osszanak meg egymással az emberek, földrajzi távolságuktól függetlenül

Hogy mindez hogyan függ össze a legalapvetőbb szabadságjogokkal, azt megtudhatjuk, ha megtekintjük a Steal this film (Lopd el ezt a filmet!) című nem mindennapi alkotást, némi történelmi visszatekintést sem nélkülözve.

Letölthető (sokféle formátumban) innen: http://www.stealthisfilm.com

Magyar feliratfájl is letölthető hozzá, amelyet a vlc médialejátszó segítségével történő lejátszásnál abba a könyvtárba kell másolni, ahol a videofájl van. A feliratfájl kiválasztható a Fájl - Fájl megnyitása menüpontban a Feliratfájl használata kipipálásával, majd a feliratfájl kiválasztásával. A feliratszöveg kódolását állítsuk ISO-8859-2-re (különben lehet, hogy nem jelenik meg) a Haladó beállításokban.

A VLC szabad szoftver, letölthető innen: http://www.videolan.org

A GNU licencű Mplayer nevű médialejátszó, aminek a fejlesztéséhez http://gabucino.be is hozzájárul, innen (is) letölthető : http://www.mplayerhq.hu

Végül pedig, az én kedvencem, a Media Player Classic : miért is? Play>Filters-nél IEE 32 bit-re állítani a lejátszást, audio properties-nél a low frequency-t bepipálni. Profin szól a basszus nagyon. http://www.free-codecs.com/download/Media_Player_Classic.htm

Az upsampling is lehetséges akár 192 kHz -re is, ha a FFDSHOW nevű MPEG4 kodekcsomag is fennt van. Meg fog jelenni a helyi menükben, így a Media Player Classicban is, szintén a play>filters-nél. http://www.free-codecs.com/download/FFDshow.htm

Kodek Tutorial, hehe :-)

A jogkövető állampolgároknak külön figyelmébe ajánlom a terjesztési feltételeket:

Ne kérj engedélyt a film lemásolására! Bárki, aki nem osztja meg ezt a filmet vagy meggátolja azt, ki lesz közösítve. Ez a film minden eszközzel terjeszthető, megosztható. Megkérjük a közönséget, hogy továbbra is támogassák az ilyen jellegű tevékenységet és értesítsék a film stábját építő észrevételeikről.

Köszönjük.


A régi mesterek, komponisták, de még a Kraftwerkes fiúk is, maguk készítették magát a zenét.

De most már a soundtrack-et NEM az énekes készíti, hanem a háttérstáb. Madonnának pl. egy indiai DJ csinálja. Ez így micsoda?

Valahogy tele a zenei piac unalmas, gitáron egy húr ide-oda pengetésén "vodafone reklámból amcsi grindcore zúzós zene", két-három zongorabillentyű nyomkodásán "lassú számok", vagy tüctücön alapuló vacak "house dance diszkó" zenékkel. A "menő" rádiók szinte kizárólag ezeket a fajta unter-zenéket játsszák.

Tehát : igény nincs rá, de adják, eszed nem eszed, mem kapsz mást. Pontosan ebből van elegem nekem és másnak is.

Ha nem fizetünk a zenéért, azt fogja jelenteni, hogy nem lesz olyan nagy üzlet a zeneipar.

Ez azt fogja jelenteni, hogy a popipar nem fog rengeteg pénzt belenyomni egy-egy sztár terjesztésébe, reklámozásába.

Ez azt jelenti, hogy a kis zenekarok, akik nem feltétlenül a popipar aktuális irányvonalát követik, nagyobb eséllyel indulnak az ismertség felé.

Az ismertség és elismertség inkább lehet majd értékorientált, mint ma, amikor a legtöbb rádió néhány számot nyom.

A rádiók is több számot játszhatnak legálisan.

Egy album felvétele manapság megoldható nagyon kevés pénzből is, a digitális technikának, kölcsönözhető mikrofonoknak köszönhetően egy bizonyos szintet el lehet érni szinte 0 pénzből. (tapasztalat)

A felvételek minősége nem elsődleges, hiszen sokan veszteséges tömörítéssel tárolt zenéket hallgatnak (mp3) pici fülhallgatókon. A felvételről meg annyit, hogy ma bárki vehet fel egy picit drágább hangkártyával akár 64 sávon egy demo-t, és laptopon keverheti, míg néhány éve ehhez 4 db szekrénynyi méretű 16 sávos stúdiómagnó, sok szalag, stb kellett. és szaktudás is több, mint ma egy adobe auditionhoz (ami persze 100.000-ekbe kerül). a legtöbb pop-os , dögös hangszín kikeverhető egy letölthető pluginnal, stb.

Ja, és freeware proggikkal is lehet nyomulni, de van olcsón fizetős progi is, nekem a DREAMSTATION 2 tetszik ezek közül a legjobban.

Különben pedig ott a FLAC, a WAVPACK, a veszteségmentes hangtömörítés, mindezt akár 32 biten, igaz, ehhez SPDIF kimenet kell és digi erősítő + hangszóró, de ez is olcsó már manapság, az alaplapi cmedia, via, és a realtek hangkártyák is tudják.

A felvételekkel kapcsolatos szerzői jogdíjak rendszerének újragondolása elősegítheti a sokszínűséget és a minőség alapú kiválasztódást.

Ma magyarországon a szerzői jogdíjakat az artisjus kezeli, ha veszel egy üres memóriakártyát a fényképeződbe, bár semmi köze a zenéhez, !!!!de annak az árának is!!!! a 30%-át a zsidó Bródy János vezette egyesület osztja majd szét Kozsó, a Kispál, a Copycon, meg Edwin Marton között.

Igen, ma a jogdíjakat egy korrupt intézményrendszer kezeli egy korrupt szabályrendszer alapján. hasonló a helyzet, mint a drogok, a feketemunka és a prostitúció körül. a szabályozás (azaz: elmélet) és a gyakorlati lehetőségek között olyan szakadék van, hogy semmilyen szabályt senki nem tarthat be, legföljebb ha fél másodpercre, véletlenül. ez azt jelenti, hogy létezik egy „akárhányszor akárkit bevihetek a börtönbe” kártya. kérdés, hogy kinek a kezében.

Az autonóm művészetnek (tehát ami sem a popipar, sem a legitim magasművészeti státusz tehenét nem tudja megfejni) nem könnyebb, éppenhogy nehezebb megélnie e helyzet miatt. a koncertek nagyon rosszul fizetnek, a próba nagyon sokba kerül, normális lemezfelvételhez már szponzor kell, és az is, a mai viszonyok között csak promócióra jó, közvetlenül pénzt nem hoz, csak visz.

A technológia is fejlődik, a veszteséges tömörítések egyre jobbak, a kapacitás is egyre nagyobb. engem nemhogy nem zavar, de nem is igen hallom a különbséget egy jó mp3 és egy jó aiff között. a rossz felvétel viszont szimplán rosszul hangzik.

Ez a ragaszkodás az egyfelől érvényesíthetetlen, másfelől igazságtalan jogokhoz a szórakoztatóipari lobbi szűklátókörűségének terméke, és pillanatnyilag senki sem tudja, meddig tart ez a játszadozás a hülő vízben. a kád dugóját egyszer majd ki kell húzni, minél később, annál kellemetlenebb lesz. ha végleg bedől a rendszer - szükségszerűen be fog-, akkor majd megtalálják a módját a profittermelés értelmesebb módjának, mivel ez a dolguk. eddig még sosem fordult elő, hogy ne találták volna meg.

2008. szeptember 24., szerda

Mi értelme a tüntetéseknek?

Mi értelme a tüntetéseknek?

Nyomásgyakorlás a hatalomra, legelőször is, azáltal, hogy egyáltalán megmutatjuk magunkat. Azért hívják demonstrációnak.

A tüntetés a politikai elit társadalomra káros döntéseire adott társadalmi válasz, és nem egy "bűnös" dolog. A tüntetés nem A megoldás, de egy lépés afelé. A célja a nyomásgyakorlás, a kormény kényszerhelyzetbe állítása, a kiváltó okok megszüntetése, enyhítése. Sokszor nincs más választás, nincs más módja a tiltakozásnak. Amikor korrupt hatóságok engedélyt adnak valami disznóság megépítésére. Olyan dolgokra, amik lerontják az ott élők életminőségét, mert zajosak, büdösek, mérgezőek, amire nem lehetne a hatályos törvény betűje szerint se. Pl. nagyon szennyező gumigyár, erőmű, vagy szemétégető épül az utcába, ahol laksz, és nagyon fog szennyezni, lakott területen semmi keresnivalójuk az ilyesfajta ipari tevékenységeknek, és csakis azért épülhet meg mégis, mivel lefizették a polgármestert. Ha van is pl. jogi út ilyen esetben, nem árt mellette tüntetni, hiszen az "benne lesz a hírekben", és a helyi közbeszédben.

Ide nem tartozik, hogy a békásmegyeriek most megkapták az M0-ás körgyűrű teljes kamion forgalmát az útjaikra, mivel odáig épült most meg, Budaörsig kellene elvinni az emmnullást, de az M0 egy jó darabig nem épül tovább, az nehéz terep, és pénz sincs mert ellopták - tehát a kormány kitolt a megyeriekkel erősen.

Ezen hol talál fogást egy tüntető? Tüntethet azért, hogy tovább épüljön az M0, de a kormány ezt úgysem veszi figyelembe.

Tehát NEM mindig működik az, hogy kimegyünk tüntetni, és eredményt érünk el.

Civil társadalom által létrehozott lobbiszerű szervezet, amely kapcsolatban van a helyi médiával ÉS a helyi önkormányzati képviselőkkel, esetleg elérhet valamit. Így bukott meg a mérgező - légszennyező gumigyár felépítése Gyöngyösön.

Kétféle demonstráció van : a MI NEM és a MI IGEN. Azaz, valamiért, vagy valami ellen.

Figyelemfelkeltőnek, meghökkentőnek kell lennie egy ilye megmozdulásnak. Városoktól függően vannak kulcsfontosságú pontok az adott településeken, ahol bejelentett tüntetés keretei között lehetne szónokolni arról, hogy nem csak valami ellen, hanem valami mellett is tüntetünk.

Csak azért írtam le a példát, hogy jelezzem, nem csak gyurcsány ellen lehet tüntetni, és az ilyen, konkrét célokért vívott helyi harcok nagyon sok esetben eredményesek voltak, a hatalom meghátrálásra kényszerült.

Azért az gondolom világos mindenkinek, hogy nagyon nagypálya egy kormányt csupán utcai tüntetésekkel lemondásra kényszeríteni. Amúgy nem igaz az sem, hogy Magyarországon valami egységes világnézetű társadalmi réteg, vagy csoportok tüntetnek csak, annyi van, hogy a zsidó média két szót használ velük kapcsolatban, gondolom ezt is ismeri mindenki, az egyik a "csőcselék" a másik pedig a "szélsőjobb".

IDE ÉRDEMES BENÉZNI : http://www.rendorallam.hu/

Egymás összeláncolása - polgári engedetlenség : http://hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=13350

"Ahhoz, hogy idén ne véres fejjel, a valódi rendszerváltás szempontjából kézzelfogható eredmények nélkül kelljen meghátrálni a karhatalmisták elől, valamit teljesen másképp kéne csinálni, mint két éve." http://hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=13346

Az utcai forradalmak különben sosem azért voltak sikeresek, mert a tömeg benyomta az ajtókat, és lenyomta a rohamrendőrséget utcai harcban, hanem mert a társadalom erőszakszervezetei (rendőrség, hadsereg) a tüntetők mellé álltak. Kétségkívül megkönnyíti az átállásukat az a dilemma, hogy ha hivatalos helyről azt kapják, lőjenek a tömegbe, de ha a hivatalos szervek ennyire ingatagok, akkor abban a társadalomban szerintem utcai rendbontás nélkül is elkerülhetetlen az átalakulás, csak ki kell várni. Lásd például kelet-európai utódállamok forradalmai. 87-ben valószínűleg erőszakkal leverték volna a berlini fal lebontását, 90-ben csak tapsoltak a rendőrök. Vagy az ukrajnai narancsos forradalom, aminek bár a célja, a soros-féle neolib clélrendszer számunkra nem üdvös, de a módszer jó : milliók ki az utcára, és addig maradnak, amíg a kormány le nem mond.

Dehát ehhez milliók kellenek, akik ténylegesen hajlandóak kimenni az utcára.

Végül pedig itt egy példa a sikeres demózásra : ebben a pár évvel ezelőtt történt esetben a helyi lapok sem tehettek mást, a védhetetlent nem védhetik, odaálltak a demonstrálók mellé.

Kedves Barátaim !

Köszönöm, hogy résztvettetek a TILTAKOZÓ DEMONSTRÁCIÓNKON, mely viszonylatában én úgy vélem, azzal, hogy felvonultunk a bajai Duna-hídra, és egy-egy Knorr-féle "Bajai halászlé" tasak tartalmát a folyó vizébe szórtuk, sikerült ráirányítani a figyelmet egy olyan - az eredeti hamisítatlan bajai halászlét kedvelők jogos felháborodásából fakadó - jelenségre, mely mielőbbi változtatásához Baja város vezetői remélhetően mielőbb megteszik a szükséges lépéseket.

Ez a demontráció egy mai állítólagos demokrácia civil kezdeményezése volt, és arra tekintettel, hogy lokálpatrióta prominensek is megértő és egyetértő szimpátiával kezelték a kérdést, méltán lehetünk büszkék ! Lehet, hogy gazdaságunk üdvözítőnek tartja a legnagyobb multik jelenlétét, de hogy ebben az eufóriában gátlástalanul bitoroljanak sokminden olyant is, ami hozzánk közel áll, ami a miénk, mélységesen felháborítónak és tűrhetetlennek tartok ! Tőlem a Knorr-osok agya zakatolhat, hogy vajon melyik riválisuk kívánja ellehetetleníteni őket, szánalmas kishitűségre vall, miszerint azt elképzelhetetlennek tartják, hogy mi, a kisemberek önmagunktól is képesek vagyunk megfogalmazni vérlázító jelenségek észlelése esetén a gondolatainkat, merjük a képükbe kiáltani nemtetszésünket. Honunk mai médiáit sajnos meglehet félemlíteni, sajtópert lebegtetve a fejük felett némaságra kényszeríteni őket, de bennünk nincstelenekben ezzel nem tudnak rettegést kelteni, túlságosan kis halak vagyunk ahhoz, hogy ilyen módszerrel zsarolhatók legyünk ! Ha valakinek van oka félni, azt hiszem nem tévedek, ha úgy vélem, hogy éppen ők azok, akiknek főhet a feje, ha nincs rendben bármi is az ilyenkor szokásos engedélyeztetések terén. De, ha véletlenül az derülne ki, hogy minden rendben vagyon, még akkor is szent meggyőződéssel vallom, hogy annak a Bajai halászlénak a nevén, amit a barátaim és jómagam főzünk évtizedek óta, se a Knorr, se más ne értékesítsen ( nekünk ) moslékot !

A pénteki figyelemfelkeltő akciónkról ekként adott hírt szombati számában megyei napilapunk, a Petőfi Népe:

LEVESPOR A DUNÁBA.

Mintegy félszáz bajai polgár gyűlt össze a Türr István hídon tegnap délután, hogy a Knorr Bajai halászlé elnevezésű terméke ellen tiltakozzon. A Dunába szórták egy-egy leveseszacskó tartalmát. Főleg a "bajai" jelzőt kifogásolták. "Semmi olyant nem teszünk, ami a törvénnyel vagy a fogyasztók érdekeivel ellentétes. Egy zacskós levesről van szó, amit a vásárlók is pontosan tudnak." - reagált Matus István, a gyártó cég vezérigazgatója. A mai fieszta előkészületei azért a tüntetés idején is tartottak.

Nos, Matus úr, úgy hiszem, hogy Baja város kompetens vezetői rövidesen fényt derítenek arra, hogy törvényellens-e a jelenség, vagy sem - Széll Péter polgármesternek a demonstráció meghirdetésének időpontjában, saját állítása szerint nem volt tudomása arról, hogy a Knorr joggal használná ( így: Knorr Bajai halászlé tésztával, védett márka ) az inkriminált nevet -, de a fogyasztók érdekét, kérem szíveskedjen ebből az aspektusból ezzel a magabiztossággal nem emlegetni, lévén én - és sokan mások is - éppenséggel, mint társadalmunk egyik fogyasztója tartom sok minden egyébnek nevezhetőnek az önök zacskója tartalmát, csak éppen Bajai halászlének nem !!!

Matus úr ! Elárulok önnek, és a többi Knorr-osnak valamit. Mi még egyetlen alkalommal sem szórtunk az általunk főzött halászlébe vöröshagymaport, burgonyakeményítőt, halaromát, növényi zsíradékot, paprikaolajat - mifelénk így, egybe szokás írni, mint ahogy a csemegepaprikát sem külön :(( -, cayenneborsaromát, de bevallom, az E 621-es ízfokozónak, az E 150-es természetes színezéknek, és az E 320-as antioxidánsnak is híján vagyunk spájzunk stelázsijában ! Nem hinném, hogy tévedek ha azt állítom, a tegnap Baján egyidőben rotyogó mintegy valamivel több, mint kettőezer bogrács egyikébe sem kerültek az imént felsorolt nagyszerű alkotóelemek, mi - ha hiszi ön és a munkatársai, ha nem - beszoktunk térni Baja cirka 35-40 halkereskedése közül a megszokottan kedvesbe, és halat szoktunk vásárolni, azt téve a bográcsunkba és megfőzni saját és vendégeink örömére !

Ha gonoszak lettünk volna, akkor nem a Dunába szórjuk a tasakok tartalmát, hanem a főtéren egy hatalmas edényben az önök receptje alapján készítettük volna el, és kínáltuk volna ingyen és díjmentve az arra affinitást érző edzett gyomrú polgároknak ! A legbátrabbaknak talán még - mint ahogy a Knorr fortély diktálja: egy-egy "friss halszeletet is belefőztünk volna 4-5 percig", lesve a félnyers halhús frenetikus hatását.

Matus úr ! Én elhiszem, hogy önök nem kifejezetten örültek a mi tiltakozásunknak, de viszont azt, hogy ön hatalmi szóval és kézi irányítással hasson ennek az országnak a mozgásukban és cselekedeteikben nem korlátozott állampolgárai némelyikére, hogy azokat konspiratív módon megfigyeltesse, hogy a magánéletükbe beleavatkozzon, felsőbbrendű cinizmusnak, pökhendien arrogáns viselkedésnek vagyok kénytelen nevezni. Lehet, hogy a Bestfoods - a förmedvény Knorr licenc alapjáni gyártója - háza tájékán ez dívik, de mifelénk nem .....

2008. szeptember 23., kedd

CR gáz - halálos és TILTOTT vegyi fegyver - ezzel oszlatott az ávó

CR gáz - halálos és TILTOTT vegyi fegyver - ezzel oszlatott az ávó

Nem halálos vegyi anyagok amit általában könnygáznak hív a köznyelv, noha valójában nem gázról, hanem finom por alakú anyagról van szó, amely általában bő vízzel leköthető. Ezen vegyi hatóanyagok használata szintén sok kritikát váltott és vált ki ma is, ezért sok helyen nem, vagy csak szélsőséges esetben vetik be. A vegyi anyagok egyik érdekes vonatkozása, hogy az ENSZ vegyi fegyverek korlátozását kitűző egyezménye szerint katonai hadviselésben mindenféle vegyi anyag használata tiltott, beleértve a nem halálos vegyi anyagokat is. Ez némileg visszaüt például az Irakban szolgáló, az Egyesült Államok által vezetett nemzetközi koalícióra, mivel a korlátozás jogi értelmezése alapján a katonák semmilyen körülmény között nem használhatják ezen anyagokat, noha sok esetben rendőri, rendfenntartói feladatokat kénytelenek ellátni.

CS-gáz: orto-klorobenzilidén-malononitril. Igen irritáló anyag, amely a nyálkahártyával kapcsolatba lépve erős könnyezést és köhögést vált ki, valamint megemeli a vérnyomást és a pulzust. Használata kétségkívül igen veszélyes olyan emberekre, akik asztmában, epilepsziában, illetve hasonló tüdő- vagy légúti betegségekben szenvednek.

CN-gáz: klór-aceto-fenon. A CS-gázhoz hasonló hatásmechanizmusú, de sokkal irritálóbb anyag.

CR-gáz: dibenzo-xazepin. A CS-gáznál jóval irritálóbb kristályos anyag, szaga a borshoz hasonlatos. Erős bőrfájdalmat (különösen nedves bőrfelületen), köhögést, kapkodó légzést, ideiglenes vakságot okoz, és ezek együttes hatása miatt erős pánik uralkodik el a célponton, amely legtöbb esetben teljesen cselekvésképtelenné teszi azt. Zárt térben használva rövid idő alatt halálos dózist lehet belőle belélegezni. A CR-nek kitett bőrfelületen súlyos fájdalom jelentkezhet még akár két nap múlva is, ha vízzel érintkezik. Használata a legtöbb nyugati országban tiltott.

OC-gáz vagy paprikaspray: a csípős paprikát mindenki jól ismeri, ennek a kapszaicin tartalma határozza meg, hogy mennyire is csípős az adott fűszernövény. A kapszaicin kivonat spray formában igen elterjedt mind az önvédelem, mind a rendfenntartás terén. A célpont bőrével érintkezve égető fájdalmat okoz. A fájdalom különösen erős, ha az orrba, szájba vagy szembe jut - ez utóbbi esetén ideiglenes vakságot is okoz, mivel az áldozat az erős fájdalom miatt nem tudja szemhéjait kinyitni. A hatásidő az alkalmazott anyag töménységétől függ, de fél-egy óra között változik.

Kolokol-1: orosz vegyi anyag, amely a 2002-es moszkvai túszszabadítási akcióban vált hírhedté, mivel az orosz belügyi erők ezt az anyagot vetették be egy színház nézőközönségét túszul ejtő csecsen terroristák ellen. A túszejtőket sikeresen semlegesítették, de a gázt belélegezték a túszok is, akik közül mintegy százan belehaltak, és sokan maradandó fizikai károsodást szenvedtek. A rendőrők nem számoltak azzal, hogy a fogvatartottak szervezete legyengült a több napos fogság alatt, illetve nem kaptak megfelelő orvosi ellátást a túszszabadítás után részben azért, mert a belügyi szervek nem árulták el, hogy pontosan milyen vegyi anyagot vetettek be az akció alatt. Pontos működési mechanizmusa nem ismert, de a tünetek és a szervezetre való hatása alapján feltehetően valamiféle továbbfejlesztése lehet a Fentanil nevű drognak.

Toroczkai pedig tudtom szerint nem vallja magát hungaristának. Nagyon szánalmas már a szocionista személyeskedő gyűlölködés ellene.

Mondják páran, hogy ügynök, de ez szerintem nagy hülyeség. Egyszerűen arról van szó, hogy nem képes MINDEN (előre nehezen látható) következményt előre kiszámítani az utcai rendezvényeken. Ja, és nem ő az ávó parancsnoka - a balhét, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, az ávó indokolatlanul brutális fellépése váltotta ki.

Toroczkai: "Végső győzelmet aratni ugyanis csak fegyelmezett sereggel lehet."

A másik szabadságharcos is értékeli 20-át: hibákról, fegyelmezettségről és megoldási javaslatokról ír közleményében.

Nem engedte a karhatalom elhelyezni Szögi Lajos cipőjét...Nem engedte a karhatalom elhelyezni Szögi Lajos cipőjét...

Alább Toroczkai Lászlónak, a szerkesztőségünkbe eljutatott közleménye.

Budaházy György értékeléséhez kattintson IDE.

"Tisztelt Hazafiak!

A címzés természetesen nem véletlen, hiszen egyáltalán nem akarok megfelelni a másik oldalnak, ahogy Tóth Gábor hazudozó budapesti főrendőrnek sem, ezért kizárólag azoknak a hazafiaknak szól az üzenetem, akik ott voltak velünk szeptember 20-án (illetve még azoknak, akik valamilyen ok miatt nem jöttek el, de legalább lélekben, távolról együtt éreztek velünk. Ők sajnos mindig többen vannak). Az sem véletlen, hogy aludtam egyet-kettőt, mielőtt a szombati események kiértékelését nyilvánosan megtettem, üdvös lenne, ha mások sem rögtön, első felindulásukban foglalnának állást. Mielőtt bármit elemeznék, szeretném köszönetemet és nagyrabecsülésemet kifejezni azoknak, akik ekkora ellenszélben is eljöttek tüntetni a magyarellenes erőkkel szemben. Nem voltunk kevesen. Ha azt vesszük, hogy elvileg a Hősök terét 100 ezer ember fogadására tervezték, s mi egy jelentős részét megtöltöttük, akkor máris kimondhatjuk, hogy ez volt a 20-i nemzeti ellenállás első és legfontosabb sikere. A közpénzek millióival és a médiamonopóliummal agyontámogatott Gyurcsány-féle Charta és a pénzért, buszokkal, szervezetten Budapestre szállított Kolompár-féle cigányok táborai együttvéve sem voltak látványosan többen, mint mi, akik kizárólag önerőből, szerény lehetőségeinkkel és „csak” a szívünk által hajtva, esetleges hátrányokat is elszenvedve jöttünk össze, s foglaltuk el Budapest belvárosát, Magyarország szívét. Kár azon morfondírozni, hogy talán jobb lett volna, ha ki sem megyünk, ugyanis bármilyen ötletes akciót csinálunk, a média az ellenség kezében van, s úgyis elhallgatta volna. Így azonban minden magyarellenes erő megtudta, hogy van egy olyan magyar réteg, amelynek csak a testén keresztül lehet elfoglalni és megalázni Magyarországot. Azok a chartások és lefizetett cigányok ugyanis, akiknek szónokai dülledt szemű, mesebeli tojószárnyasnak merik nevezni a legszentebb magyar szimbólumot, a Turult, azok csak az erőből értenek. A rendezvényünk pedig erőt és elszántságot sugárzott, senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy ha a néhány száz forintért felszállított, szerencsétlen, alultáplált cigányok, vagy a chartás nyugdíjas, fogatlan partizánok elénk álltak volna, ízekre téptük volna őket. Nem véletlen, hogy az ellenség fröcsög, dühödten szidalmaz minket, de már egyre kevésbé van kedve gúnyolódni, nevetni rajtunk. A célunk azonban az erődemonstráció volt, s mivel nem állt az ellenség az utunkba, az utcai harc sem volt részünkről betervezve. Korán örül tehát az ellenség, amikor azon lelkendezik, hogy 20-án milyen rövid idő alatt szétverték az ellenállást. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a kemény mag és a tömeg nagy része (közöttük jómagam is) ebben a helyzetben nem akart összecsapást, mindössze néhány fegyelmezetlen, senkire sem hallgató, az anarchizmus jeleit is magán viselő fiatal magánakcióját láthattuk 20-án. Ugyanakkor annak a rendőrségnek a felelősségét is ki kell domborítani, amely – ezt soha nem feledhetjük - 2006 szeptemberében és októberében bebizonyította, hogy az alkotmányellenes, illegitim hatalom láncos kutyája és védelmezője a magyar nép ellenében is. Ettől a pillanattól kezdve nem magyar rendőrség, hanem egy ellenséges hadsereg, s mint ilyennel nincs helye az alkudozásnak. Bár, a törvényesen bejelentett demonstrációnknak részeként a karhatalom nagyon jól tudta, hogy az áldozatokra emlékezve régi lábbeliket fogunk elhelyezni a bolsevizmus és a liberalizmus szörnyemlékműve előtt, azt mégis provokatív módon dupla kordonnal és fegyveresekkel vették körül. Bezzeg a Turul-szobrot nem védték így, amikor egy zsidó anarchista letakarta azt egy ponyvával. Ezek után a hazafiaknak nem maradt más lehetőségük, minthogy a cipőket elkezdték bedobálni, mire a karhatalom a korábbiaknál jóval erősebb könnygázzal elkezdte a törvényes, bejelentett demonstráción részt vevő békés tömeget lőni, amely mellesleg éppen a mi szónoklatainkat hallgatta. Mire én Szögi Lajos cipőjével és fényképével a szörnyemlékműt övező kordonokhoz értem, már olyan könnygázfelhőbe kerültem, hogy a körülöttem álló hazafiaknak kellett kihúzniuk a tér szélére. Ez kegyeletsértő is volt. A karhatalom ezután újra ÁVH-s módszereket alkalmazott, még a templomban is oszlatni akart. Mivel a tüntetés szervezője a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom volt, s annak egyik vezetője vagyok, a saját felelősségemet is hangsúlyoznom kell. Súlyos hiba volt, hogy a Hősök terén nem mondtuk el részletesen, hogy mi lesz a Szabadság téren a menetrend. Ha ugyanis én megyek oda elsőként a cipővel, s a karhatalom engem (mint a törvényesen bejelentett demonstráció egyik szervezőjét) is megakadályoz abban, hogy azt elhelyezzem, más lett volna a helyzet. Hiba volt az is, hogy a rendezőink, akik még a Nagymező utcánál sikeresen akadályozták meg a teljesen fölösleges balhét, későn értek oda a Szabadság téren a szörnyemlékműhöz. Persze, kérdés, hogy az a néhány ember, aki teljesen fölöslegesen belerúg például egy kukába, vagy megnyitja a tűzcsapot, mennyire hallgatna a rendezőinkre. Ahogy az a srác sem hallgatott, akivel már egyszer elrakatta a horogkeresztes karszalagját a rendezőnk, végül mégis visszatehette, mert emiatt állították elő a karhatalom emberei. Ennyit ért el vele, semmi többet. Tény azonban, hogy a céltalan, fölösleges, anarchikus tettek megakadályozása, a fegyelem megteremtése a szervezők feladata, ráadásul a feltételeink is adottak hozzá, hogy képesek legyünk rá. Végső győzelmet aratni ugyanis csak fegyelmezett sereggel lehet. Elismerem tehát, hogy hibáztam, le is fogom vonni a megfelelő következtetéseket, hogy ez többet ne forduljon elő.
Ugyanakkor felesleges lenne bármiféle elkeseredés, hiszen egyértelmű a szombati sikerünk. Nem lett az utca a magyargyalázó erőké, amelyek eliszkoltak a jöttünkre, pedig még az Andrássy út végén is azt a hírt kaptuk, hogy éppen Gyurcsány beszél. A templomban oszlató rendőrség (amely mellesleg a telefonom törvénytelen lehallgatása következtében szombat éjjel ránk talált még egy kávéház felső szintjén is, hogy vegzáljon minket még egy kicsit, annak ellenére, hogy békésen iszogattunk, s a tévében néztük a híreket) ismételten bizonyította, hogy nem érdemtelenül nevezi a nemzeti ellenállás ÁVH-nak. Az pedig, hogy a média mit mond, s a plázákban legelő birkák tömegei mit gondolnak, régen nem érdekel minket. Nem az ellenség játékszabályai szerint akarunk ugyanis küzdeni.

2008. szeptember 23.

Toroczkai László"

Szent Korona Rádió